acmhainn.ie

Liostaí Téarmaíochta
(le caoinchead An Choiste Téarmaíochta agus Foras na Gaeilge)


Cuardaigh focal nó téarma  (Oll-liostaí Téarmaíochta san áireamh)OLL-LIOSTA TÉARMAÍOCHTA 2000-2005 NUA
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Téarmaí Leabharlainne anseo

Tá dlúthdhiosca nua Taisce Téarmaíochta eisithe ag an gCoiste Téarmaíochta agus Fiontar ar a bhfuil Foclóir FIONTAR (Airgeadas, Ríomhaireacht agus Fiontraíocht) agus na foclóirí/liostaí seo a leanas (atá ar fáil anseo leis):

Ainmneacha Plandaí is Ainmhithe anseo
Foclóir Bitheolaíochta anseo
Foclóir Eolaíochta anseo
Foclóir Fiseolaíochta agus Sláinte anseo
Foclóir Geolaíochta agus Geoifisice anseo
Foclóir Réalteolaíochta anseo
Téarmaí Teilifíse agus Raidió anseo
chomh maith le
Foclóir Ríomhaireachta is Teicneolaíochta Faisnéise atá ar fáil i gcló,  ar an dlúthdhiosca agus thíos:Foclóir Ríomhaireachta is Teicneolaíochta Faisnéise

(Béarla - Gaeilge)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
~~~
(Gaeilge - Béarla)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Tá moltaí nua ón gCoiste Téarmaíochta maidir le pointí áirithe gramadaí a shimpliú agus a shoiléiriú.
Breis eolais anseo

Liostaí
Tíortha anseo
Pobail agus Ciníocha anseo
Teangacha anseo


NUA Téarmaí adhmadóireachta anseo

Foclóir Litríochta agus Critice (Gaeilge-Béarla)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


OLL-LIOSTA TÉARMAÍOCHTA 1985-2002
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Cliceáil anseo le haghaidh Noda don Oll-liosta --- Cliceáil anseo le haghaidh Leasuithe ar an Oll-liosta


FOCLÓIR PARLAIMINTE

BÉARLA-GAEILGE
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
~~~
GAEILGE-BÉARLA
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Réamhrá don leagan clóite


CNUASAIGH EILE


Fóram Ríomhphoist Cuardach Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Naisc Athchló Nuacht
Baile