acmhainn.ie

Athchló

Is mian le acmhainn.ie eagráin nua a chur ar fáil de leabhair, d’ailt agus d’fhoinsí eile Gaeilge atá as cló faoi láthair. Is ar an leathanach seo a fhoilseofar na téacsanna amach anseo. Más mian leat leabhar a mholadh le haghaidh a athfhoilsithe, cuir teachtaireacht chugainn ag an seoladh seo: eagarthoir@acmhainn.ie


"Gàidhlig agus Gaeilge"

Tá Gàidhlig agus Gaeilge á athfhoilsiú ar acmhainn.ie le go mbeidh faill arís ar an gcuid is tábhachtaí de scríbhinní Sheáin Mhic Mhaoláin i leith na Gaeilge. Bhí Lorg an Bhéarla, saothar eile leis an Maolánach, ar an gcéad leabhar sa tsraith seo Athchló, agus chuir muintir an Léinn Éireannaigh in Ollscoil Uladh Cúil Raithin eagrán nua de An Bealach chun na Gaeltachta i gcló roinnt blianta ó shin (Coiste Éigse na nGlinntí, 1992).

Más fíor nach cuntas cuimsitheach teangeolaíoch atá in Gàidhlig agus Gaeilge ní hionann sin is a rá nach bhfuil tairbhe ar bith ann don Éireannach ar mian leis eolas a chur ar Ghaeilge na hAlban. Tá cuid mhaith de bhunfhoclóir na Gàidhlig sna sleachta athfhriotail ann agus is cabhair don fhoghlaimeoir an foclóir sin a bheith curtha i gcomhthéacs. B’fhéidir gur leor a rá nach bhfuil sa leabhrán seo ach léargas tosaigh ar ollsaibhreas na Gàidhlig.

Tá "Gàidhlig agus Gaeilge" ar fáil anseo.


"Lorg an Bhéarla"

Ba sa bhliain 1957 a d’fhoilsigh an Gúm an leabhrán seo leis an údar Gaeilge, Seán Mac Maoláin. Is é is ábhar don leabhrán ná an tionchar tubaisteach a bhíonn ag an mBéarla ar chuid mhór den Ghaeilge scríofa. Pléitear cuid de na rudaí is minice a bhaintear tuisle as scríbhneoirí Gaeilge agus moltar seifteanna chun teacht slán ar an bpeaca marfach úd, an Béarlachas. Is é a deir Antain Mac Lochlainn, a réitigh an t-eagrán nua seo: ‘Leabhar tábhachtach é seo, a bhfuil comhairle ár leasa ann. Seans nach mbeidh léitheoirí ag aontú le gach uile rud dá bhfuil ann ach is cinnte gurbh fhiú d’aon duine atá ag plé leis an nGaeilge é a léamh agus a mhachnamh a dhéanamh air.’

Tá "Lorg an Bhéarla" ar fáil anseo.


Fóram Ríomhphoist Cuardach Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Naisc Athchló Nuacht
Baile