acmhainn.ie
Nuacht

 

 •  

Roimhe seo

 

 • An Caighdeán Oifigiúil Athbhreithnithe - ar fáil anseo
 • Treoracha d’Aistritheoirí Gaeilge – foilsithe ag Coimisiún na hEorpa. Tuilleadh eolais anseoDeiseanna oibre le hAistear - Comhairleoireacht Ghaeilge. CV reatha le bheith istigh faoin Aoine, 30/07/10. Tuilleadh eolais anseo
 • Aistritheoirí – poist sa Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta – Spriocdháta 26 Samhain 2009 – fógra anseo
 • Post ar fáil i nGaelchultúr. Spriocdháta 5 Samhain 2010. Tuilleadh eolais anseo
 • Deiseanna oibre le hAistear - Comhairleoireacht Ghaeilge. CV reatha le bheith istigh faoin Aoine, 30/07/10. Tuilleadh eolais anseo
 • Aistritheoirí – poist sa Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta – Spriocdháta 26 Samhain 2009 – fógra anseo
 • Cúrsa MSc/Dioplóma/Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán. Tuilleadh eolais anseo.
 • Foclóir Gaeilge.ie - Comhfhoclóir Gaeilge-Béarla é seo atá scríofa, curtha in eagar agus smachtaithe ag na h-úsáideoirí féin. Ar fáil anseo
 • Sibhse atá ag plé le Gaeilge agus le Gaelscoileanna ach go háirithe, bheadh suim agaibh sa suíomh seo atá curtha le chéile ag Gaelscoil Aonach Urmhumhan.
 • Naisc Rialacha Cúirte Dúiche agus Staidéar ar Théacs Bhunreacht na hÉireann
 • Comharthaí Dátheangacha
 • Leagan nua de Ghasaitéar na hÉireann ar fáil. Tuilleadh eolais anseo 
 • Úrscéal nua ("Seán Ruiséal agus Iníon an Oileáin") - agus téarma nua freisin! Tuilleadh eolais anseo
 • Tá bunachar sonraí Logainmneacha Chontae Átha Cliath Theas curtha le chéile ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas, i gcomhar leis an gCoimisiún Logainmneacha, sa Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (SOÉ). Tá sé ar fáil don phobal anois. Tuilleadh eolais ar shuíomh na Comhairle anseo
 • Tá leagan nua den litreoir GaelSpell - GaelSpell 2007 - ar fáil anois do Office 2007. Tá an gramadóir Ceart ar fáil anois freisin. Gach eolas ag www.cruinneog.comCeardlanna Aistriúcháin - Tuilleadh eolais anseo
 • Freagra! - Líne Chabhrach nua. Tuilleadh eolais anseo
 • Togra nua - Taisce Téacsanna. Tuilleadh eolais anseo
 • Caighdeán Tá moltaí nua ann ón gCoiste Téarmaíochta maidir le pointí áirithe gramadaí a shimpliú agus a shoiléiriú. Tuilleadh eolais anseo.
 • Athchló - Gàidhlig agus Gaeilge
 • Áis thábhachtach d’aistritheoirí agus do lucht na Gaeilge: www.achtanna.ie
 • Tá leagan nua de Tobar na Gaedhilge ann
 • Foclóir Litríochta agus Critice
 • Inneall Cuardaigh don láithreán!!!
 • Taighde agus Teagasc - Gairm faoi choinne páipéar

Fóram Ríomhphoist

Cuardach

Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta

Naisc

Athchló

Nuacht

 

Baile