Translation Ireland

Tá eagrán nua dúbailte de Translation Ireland, iris Chumann Aistritheoirí agus Teangairí na hÉireann ar fáil anois. Ar na hailt atá ann tá aiste le Seamus Heaney ar an bhfile Laidine úd Horás, léirmheas a rinne Ezra Pound ar shaothar Horáis a aistriú, léirmheasanna agus aistí eile.

Eolas: http://www.translatorsassociation.ie


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile