acmhainn.ie

Fóram Ríomhphoist

FÓGRA

TABHAIR FAOI DEARA AN SEOLADH LEASAITHE THÍOS

Is féidir cead a lorg clárú ar liosta ríomhphoist na seirbhíse. Is é cuspóir an liosta ná fóram a chur ar fáil inar féidir comhairle agus ceisteanna a chur ar a chéile faoi ghnéithe d’úsáid na Gaeilge, idir aistriúchán, chúrsaí stíle, fhoclóir, théarmaíocht agus araile.1. D’ainm a chur leis an bhfóram nó a bhaint:
(NB: Ní bheidh tú in ann teachtaireachtaí a chur chuig an bhfóram nó a fháil ón bhfóram mura bhfuil tú cláraithe mar bhall den fhóram)

Seol teachtaireacht chuig*:          doc ‘ag’ ling ‘ponc’ ie
 

2. Teachtaireacht a chur chuig na baill ar fad san fhóram:
(NB: Ní bheidh tú in ann teachtaireachtaí a chur chuig an bhfóram nó a fháil ón bhfóram mura bhfuil tú cláraithe mar bhall den fhóram)

Seol do theachtaireacht chuig*:    foram ‘ag’ ling ‘ponc’ ie

*Nóta: Leagtar an seoladh r-phoist amach mar sin chun cosc a chur ar chláir uathoibríocha an seoladh a úsáid. Is éard atá i gceist le seoladh ar nós

mise ‘ag’ comhlacht ‘ponc’ ie” ná an seoladh “mise@comhlacht.ie


Fóram Ríomhphoist

Cuardach

Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta

Naisc

Athchló

Nuacht

Baile

Tá an fóram á mhaoiniú ag