acmhainn.ie

Úrscéal Nua...agus téarma nua - Iúil 2007

Tá úrscéal nua le Seán O'Connor foilsithe ag Coiscéim (www.coisceim.ie).  “Seán Ruiséal agus Iníon an Oileáin” is teideal dó.  Nóta beag ón údar:
"Is ‘modhscéal póilíneachta’ é, sé sin le rá, is trí shúile, briathra, cluasa agus smaointe na ngardaí amháin a insítear an scéal.  Tá glactha ag an gCoiste Téarmaíochta leis an téarma sin ar ‘police procedural’."

Is féidir an leabhar a ordú ó:
http://www.litriocht.com/shop/product_info.php?products_id=4794
Fóram Ríomhphoist Cuardach Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Naisc Athchló Nuacht
Baile