R-phost

freagra@ling.ie

E-mail


 

Fáilte go Freagra, líne chabhrach nua le haghaidh gach duine a úsáideann an Ghaeilge. Is féidir Freagra a rochtain le ríomhphost. Gealltar freagra tapa ar cheisteanna faoi gach gné den Ghaeilge. Tá eolas éigin ar an nGaeilge ag formhór mór mhuintir na hÉireann, ach bíonn fiú na cainteoirí is cumasaí éiginnte faoi fhocail, faoi litriú nó faoin ngramadach anois is arís. Cuirfidh Freagra comhairle shaineolach ar fáil duit go tapa. Seo mar a oibríonn sé: 

Welcome to Freagra, a new helpline for everyone who uses Irish. Freagra (the Irish for 'answer') can be accessed via e-mail and promises a quick response to queries on all aspects of the Irish language. Most Irish people have some ability in Irish, but even the most confident speakers are sometimes uncertain about vocabulary, spelling or grammar. Freagra offers speedy and expert advice in your preferred format. Here are some examples of how it works:

 

 

  • Is oibrí oifige tú agus tá tú ag iarraidh fógra eolais a chur suas faoi uaireanta oibre na hoifige, ach níl tú cinnte faoi chuid de na focail Ghaeilge 
  • Is iriseoir tú a chaithfidh teacht ar leagan údarásach Gaeilge de Avian flu
  • Ba mhaith leat lámh chuidithe a thabhairt do do pháiste leis an 'obair bhaile' (nó an 'obair baile' atá ann?)...
  • An office worker wants to put up a sign advising the public about hours of business, but isn't sure of some of the words in Irish
  • A journalist needs to know the authoritative term for 'Avian flu'
  • A parent wants to help his/her child with the obair bhaile (or is it obair baile?)

 

 

Níl le déanamh ach teachtaireacht ríomhphoist a chur go dtí: freagra@ling.ie

All you have to do is send an e-mail this address: freagra@ling.ie

 

 

Freagrófar do cheist gan mhoill. Cuirfimid ar an eolas thú má theastaíonn tuilleadh taighde nó soiléiriú. Níl Freagra in iomaíocht leis na cuideachtaí aistriúcháin atá ann cheana, agus tá sé dírithe ar fhrásaí gearra agus ar chomhairle maidir le téarmaíocht agus gramadach. 

Your query will be answered promptly. If further research or verification is needed, we'll let you know. Freagra is not in competition with existing translation companies and is geared towards short phrases, and advice on terminology and grammar.

 

 

Seirbhís saor in aisce is ea Freagra, atá á lánmhaoiniú ag Foras na Gaeilge. Is iad foireann na seirbhíse ná eagarthóirí www.acmhainn.ie

Freagra is a free service, fully funded by the Irish language development body, Foras na Gaeilge and staffed by the editors of the Irish-language resource website www.acmhainn.ie.