acmhainn.ie

Comharthaí DátheangachaTá comhthionscnamh ar bun ag Foras na Gaeilge agus an Coiste Téarmaíochta le soláthraí comharthaí sábháilteachta agus slándála ónar cruthaíodh catalóg chuimsitheach de na comharthaí dátheangacha éigeantachta is coitianta. Tá an chatalóg curtha i gcló (féach samplaí de sna híomhánna anseo agus anseo agus anseo) agus ar fáil díreach ón Fhoras (www.gaeilge.ie), nó tá liosta iomlán de na comharthaí éagsúla ar fáil ó shuíomh idirlín an chomhlachta féin (www.bilingualsigns.co.uk).

Déantar teagmháil leis an bhForas le haghaidh níos mó eolais a fháil fán chineál tacaíochta agus áiseanna atá ar fáil don lucht gnó.
 

An Dr Gearóid Trimble
Clárbhainisteoir
Pobal & Gnó
Foras na Gaeilge
7 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
Fón +353 1 6398406
R-phost: gtrimble@forasnagaeilge.ie


Fóram Ríomhphoist Cuardach Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Naisc Athchló Nuacht
Baile