Nuachtlitir nua Ghaeilge

Seolfar an chéad eagrán de 'Eolas@Gaelport', nuachtlitir leictreonach, ina mbeidh nuacht thráthúil, reatha faoin nGaeilge, ar an 6 Meán Fómhair, 2002. Is í Comhdháil Naisiúnta na Gaeilge atá i mbun an togra seo.

Tugtar cuireadh duit síntiús a ghlacadh, saor in aisce, chun leagan den nuachtlitir a fháil go coicísiúil tríd an gcóras ríomhphoist. Úsáidfear an nuachtlitir leictreonach chun daoine a choinneáil bord ar bord leis na hábhair seo a leanas:

Cuirfear leagan Gaeilge agus leagan dátheangach de 'Eolas@gaelport' ar fáil.
Tá sé socraithe leagan amach simplí 'plain text', a úsáid gan pictiúir ná grafaicí leis ionas gur féidir le haon úsáideoir ríomhaire í a léamh.

Chun síntiús a ghlacadh don nuachtlitir, is leor freagra a sheoladh chugam ag an seoladh ríomhphost eolas@gaelport.com. Ní mór a chur in iúl cé acu leagan, lán-Ghaeilge nó dátheangach, gur mian leat a fháil. 


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile