oak bark beetle (Ent.)  ciaróg f2 dhairchoirte

oak beauty moth (Biston strataria) (Ent.)  scothóg f2 dharach

oak bush cricket (Meconema thalassinum) (Ent.)  dorsán m1 darach

oak eggar moth Lasiocampa quercus (Ent.)  ubhóg f2 dharach

Oak Room, the (Cat., Tour.)  An Seomra m4 Darach

oatbran s (HomEc.)  bran m4 coirce

obese a (Med.)  murtallach a

obesity s (Med.)  murtall m1

Objection s (in planning) (Adm., Pl.)  agóid f2 (i gcúrsaí pleanála)

10 objections were received (Adm., Pl.)  Fuarthas 10 n-agóid

Objective 1 Status (Adm., Pol.)  Stádas Chuspóir 1

oblique aerial photograph (Geog.)  aerghrianghraf m1 fiar, aerfótagraf fiar

oblique photograph (Geog.)  fótagraf m1 fiar

observational method (Com.)  modh m3 breathnadóireachta

Observation Short Stay Unit (Med.)  Aonad m1 Coimhéadta Othar Gearrchónaithe

observations spl (Polic.)  barúlacha fpl

obstacle race (Sp.)  rás m1 bacainní

Occitan s (Ling.)  Ocsataínis f2

occult (Lib., Lit.)  briotais f2

occupation s (Com.)  slí f4 bheatha

occupational a (Ed., Health, etc.)  ceirde gs as a; saothair gs as a; gairme gs as a; oibre gs as a; ag an obair

occupational guidance (Ed.)  gairmthreoir f5

Occupational Health Service (Health, Med.)  Seirbhís f2 Sláinte Saothair

occupational hygiene (Health)  sláinteachas m1 oibre

occupational immobility (Com.)  do-aistritheacht f3 ghairme/ó phost go chéile

occupational information (Adm.)  eolas m1 gairme

Occupational Injuries Benefits Scheme  (Adm., Soc.)  Scéim f2 um Shochair Dhíobhálacha Ceirde

occupational injuries fund (Adm., Fin.)  ciste m4 díobhálacha ceirde

occupational injury (Adm.,Health)  díobháil f3 cheirde

occupational mobility (Com.)  so-aistritheacht f3 ghairme/ó phost go chéile

occupational mobility of labour (Com.)  so-aistritheacht f3 ghairme lucht saothair/oibre

occupational prestige (Com., Psy.)  gradam m1 gairme

occupational programme (Health, Med.)  clár m1 saothair

occupational psychology (Psy.)  gairm-shíceolaíocht f3

occupational pyramid (Adm., Com.)  pirimid f2 slite beatha

occupational safety (Health, Saf.)  sábháilteacht f3 cheirde

occupational structure (Adm., Com.)  struchtúr m1 slite beatha

occupational survey (Adm., Ed.)  suirbhé m4 gairme(acha)

occupational tests (Adm., Ed.)  trialacha fpl gairme

occupational therapist (Med.)  teiripeoir m3 saothair

occupational therapy (Med.)  teiripe f4 shaothair

occupational travellers (Soc.)  taistealaithe mpl gairme

occupied beds (Med.)  leapacha fpl gafa/in úsáid

occupied territory (Hist.)  críoch f2 faoi fhorghabháil

occupier (Env.) áititheoir m3

octant s (Mec.)  ochtamhán m1

octant s (Mth.)  an t-ochtú cuid de chiorcal

odds spl (Sp.; Horseracing)  an corrlach m1 (ar chapall)

Odour Monitoring (Env.)  Monatóireacht f3 ar Bholaithe

Odour Monitoring & Prediction (Env.)  Monatóireacht f3 & Réamhinsint ar Bholaithe

Odours s (Env.)  Bolaithe mpl

oenology s (Hom.Ec.)  fíoneolaíocht f3

OEEC (Organisation for European Economic Co-operation) (Pol., Hist.)  ECEE (An  eagraíocht um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip)

offal s (Hom.Ec.)  conamar m1

offeree s (Com.) (person receiving offer)  tairgí m4

offgas s (Ind.) easghás m1

offgas v (Ind.) easghásaigh v

Office for Health Gain (Health, Adm.)  An Oifig f2 um Biseach Sláinte

Office for Health Management, The (Adm., Med.)  Oifig f2 na Bainistíochta Sláinte

Office In Charge, Competitions Section (Mil.) Oifigeach m1 i bhFeighil, Rannóg na gComórtas

Office of the Chief of Staff (Mil.) Oifig f2 an Cheann Foirne

Office of the Deputy Chief of Staff (Operations) (Mil.)  Oifig f2 an Leas-Cheann Foirne (Oibríochtaí)

Office of the Deputy Chief of Staff (Support) (Mil.) Oifig f2 an Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht)

Office of the Director of Telecommunications and Radio (Broadc., Tel.)  Oifig f2 an Stiúrthóra Teileachumarsáide agus Raidió

Office of the Director of Telecommunications Regulation (ODTR) (Broadc., Tel.)  Oifig f2 Stiúrthóir Rialú na Teileachumarsáide

Office of Head of Modularization (Ed.)  Oifig f2 an Cheannasaí Modúlúcháin

Office of Registrar of Civil Marriages (Adm.)  Oifig f2 Chláraitheoir na bPóstaí Sibhialta

Office of the Censorship of Publications Board (Adm.)  Oifig f2 an Bhoird um Chinsireacht  Foilseachán

Office of the Chief of Staff (Mil.)  Oifig f2 an Cheann Foirne

Office of the Civil Service & Local Appointments Commission (Adm.)  Oifig f2 Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla

Office of the Commandant Military College (Mil.)  Oifig f2 Cheannfort an Choláiste Mhíleata

Office of the Commissioner’s Private Secretary (Adm.)  Oifig f2 Rúnaí Príobháideach an Choimisinéara

Office of the Deputy Chief of Staff (Operations) (Mil.)  Oifig f2 an Leas-Cheann Foirne (Oibríochtaí)

Office of the Deputy Chief of Staff (Support) (Mil.)  Oifig f2 an Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht)

Office of the Director of Equality Investigations (Adm.)  Oifig f2 an Stiúrthóra Imscrúduithe Comhionannais

Office of the General Officer Commanding the Brigade  Oifig f2 an Ghinearáloifigigh i gCeannas ar an mBriogái

Office of the Permanent Secretary (Adm.)  Oifig f2 an Ard-Rúnaí

Office of the Refugee Appeals Tribunal (Adm.)  An Binse m4 Achomhairc Dídeanaithe

Office of the Refugee Applications Commissioner, the (Adm., Polic.)  Oifig f2 an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe

Office of the United Nations High Commission for Refugees (Adm.,Soc.)  Oifig f2 Ard- Choimisiún na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe

Officer Commanding (Mil.) An tOifigeach m1 i gCeannas

Officer Commanding 2 Eastern Brigade Reserve (Mil.) An tOifigeach m1 i gCeannas Chúltaca Dhara Briogáid an Oirthir

Officer Commanding Naval Base & Dockyard (Mil.) Oifigeach m1 i gCeannas na Bunáite & Longlainne Cabhlaigh

officer of the DOE (Adm.) (Dept. of Education i dTuaisceart Éireann)  oifigeach de chuid na Roinn Oideachais

Officer Training School (Mil.) Scoil f2 Traenála na nOifigeach

Officer Training Wing (Mil.)  Sciathán m1 Traenála na nOifigeach

Official Secrets Act (Adm., Legis.)  An tAcht m3 um Rúin Oifigiúla

off-road cycling  (Road Saf.) rothaíocht f3 easbhóthair

off-road vehicle (Transp.)  feithchil f2 uile-thalún

off-road vehicle use (Road Saf.) úsáid f2 feithiclí easbhóthair

offset lithography (Print.) seachliteagrafaíocht  f3

Off-shore Patrol Vessel Squadron (Mil.) Scuadrún m1 Árthach Patróil amach ón gCósta

off-site education (Ed.)  oideachas m1 lasmuigh de láthair an choláiste

off-site settings (Ed.)  ionaid mpl lasmuigh de láthair an choláiste

off the job training (Adm., Ed.)  oiliúint f3 ar láthair eile

off the record (Gen.)  i modh m3 rúin; “idir mise agus tusa”

of municipal solid waste (Env.)  de dhramhaíl f3 holadach an bhaile/an  cheantair uirbigh

of the opposite sex (Gen.)  den ghnéas m1 eile

Ogham a (Typ.) Oghamach a

oil painting (picture) (Art.)  olaphictiúr m1

oil painting (process) (Art.)  péintéireacht f3 ola

oil weapon (Hist., Pol.)  ola f4 mar arm

okra s (Bot.)  ocra m4

old central terminal building (Arch., Av.)  an seanchríochfort m1 láir

Olivia s (Personal name)  Oilbhe f4

Ombudsman s (Adm., Jur.)  Ombudsman m1 (pl -main); Cosantóir m3 an Phobail

Ombudsman for Children in Norway, the (Adm.)  An tOmbudsman m1 Leanaí san Iorua

Ombudsman for Policing (Adm., Jur.) (of woman) Bean f an Phobail maidir le Póilíniú

Ombudsperson s (Adm., Jur.)  Ombudsman m1, Fear/Bean an Phobail

omnibus survey (Stat.)  ollsuirbhé m4

on-air studio (Broadc.)  stiúideo m4 ar an aer

on call (Adm.)  ar glao-dhualgas m1

on a one-to-one basis (Ed.) (of teaching)  ar bhonn duine le duine

on (a) standby (Ed.) (of teachers)  ar fuireachas

one man one vote (Hist.)  vóta m4 amháin an duine

one of the 4 constituent universities in the

federal National University of Ireland system (Adm., Ed.)  ceann de na 4 chomh-ollscoil i gcóras cónaidhmeach Ollscoil na hÉireann

one-sided coated board (Publ.)  cairtchlár m1

brata ar thaobh amháin

one-use camera (Phot.) ceamara m4 aonuaire

One Year Certificate in Business Law (Ed.)

Teastas m1 Cúrsa Bliana i nDlí Gnó

One Year Certificate in Management and Employee Relations (Ed.)  Teastas m1 Cúrsa Bliana i gCaidreamh idir Lucht Bainistíochta agus Fostaithe

One Year Certificate in Office Administration (Ed.)  Teastas m1 Bliana Riaracháin Oifige

One-year Certificate in Science in Healthcare Informatics (Ed.)  Teastas m1 Bliana Eolaíochta i bhFaisnéisíocht Chúraim Shláinte

One Year Certificate in Supervisory Management (Ed.)  Teastas m1 Cúrsa Bliana i mBainistíocht do Mhaoirseoirí

onglacial material (Geog., Geol.)  ábhar ar dhromchla an oighearshrutha

On hold (Lib.)  ar coimeád

onion thrip (Thrips tabaci) (Ent.)  tripeas m1 oinniúin

on-line a (Comp.)  ar líne

onshore a  ar an gcladach/ faoin gcladach

on target (Adm.)  de réir sprice

on the job training (Adm., Ed.)  oiliúint f3 ar an láthair

On the Revolution of the Heavenly Spheres (Hist., Lit.)  I dtaobh Imrothlú m na Sféar Neimhe

ootheca s (Biol.)  úitiach f2

open activity (Ed.)  gníomhaíocht f3 oscailte

open-bar heaters (Ed.)  téitheoirí mpl barraí oscailte

open-ended question (Ed.)  ceist f2 oscailte

open-field strip farming (Agr., Hist.)  feirmeoireacht f3 straidhpeanna oscailte

open plan (Arch.)  plean m4 oscailte

open-plan offices (Arch.)  oifigí fpl plean oscailte

open season order (Adm., Sp.)  ordú m séasúir oscailte

opening prayer (Relig.)  an chéad phaidir

opening times (Com., Gen.)  uaireanta fpl oscailte

open tendering process (Adm.)  próiseas m1 tairisceana oscailte

Opera House (Geog.) (in Sydney)  Opera House (An tÁras Ceoldrámaíochta; áras ceoldrámaíochta Sidney)

operand s (Mth.)  oibreann m1

operatic a (Mus.)  ceoldrámata a

Operational Programme for Local Urban and Rural Development (Adm., Env.)    Clár m1 Oibriúcháin um Fhorbairt Uirbeach agus Tuaithe Áitiúil

Operation Overlord (Hist.)  Oibríocht f3 Overlord

Operations and Planning Office (Adm.)  An Oifig f2 Oibríochtaí agus Pleanála

Operations and Seamanship (Mil.) Oibríochtaí fpl agus Mairnéalacht

Operations & Training Staff (Mil.)  Foireann f2 Oibríochtaí agus Traenála

Operations Command Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 Ceannasaíocht Oibríochtaí

Operations Section (Mil.)  An Rannóg f2 Oibríochtaí

Operations Security Section (Mil.) Díorma m4 Díonachta na  Rannóige Oibríochtaí

Operations Staff (Mil.) Foireann f2 Oibríochtaí

ophthalmic optician (Med.)  radharceolaí m4

opossum s (Z.)  apasam m1

optical a (Opt.)  earraí mpl súl

Optimal level of practice (Ed.) barrleibhéal Cleachtais

optimiser s (Tel.)  optamóir m3

option account (Fin.)  cuntas m1 roghanna

Optometrist s (=opthalmic optrician) (Med.) Optaiméadraí m4

optometry s (Med.)  optaiméadracht f3

Oral Rehydration Solution (ORS) (Med.) Tuaslagán m1 Ath-hiodráitithe Béil (TAB)

orange poison arrow frog (Z.)  frog m1 oráisteach nimhshaighid

orange roughy (Hoplostethus atlanticus) (Ich.) gainneachán m1 flannbhuí

orb web spider (Ent.)  damhán m1 alla an lín chruinneogaigh

Orchestia gammarella (MarBiol.)  Orchestia gammarella

Ordnance Corps (Mil.)  An Cór m1 Ordanáis

Ordnance Corps Section (Mil.) Rannóg f2 an Chóir Ordanais

Ordnance School (Mil.)  Scoil f2 Ordanáis

Ordnance Section (Mil.) An Rannóg f2 Ordanáis

oregano s (Bot., Cu.)  oragán m1

organaphosphate s (Ch.)  orgánafosfáit f2

organ donor (Med.)  deontóir m3 orgáin

Organic greens (Cu.) Glasraí mpl Glasa Orgánacha

organic waste (Env.) dramhaíl f3 orgánach           

organisational theory (Adm.)  teoiric f2 an eagrúcháin

Organization for Security and Cooperation in Europe (Adm.)  An Eagraíocht f3 um Shlándáil agus Chomhoibriú san Eoraip 

organisational theory (Adm.)  teoiric f2 an eagrúcháin

Oriented Strand Board (OSB) (Constr., Woodw.)  clár sliseog treoshuite

origami s (Art., Japanese civ.)  oragámaí m4

origin labelling (Adm.) (of food)  lipéadú m de réir ionaid tionscnaimh

Oriya a (Typ.) Oiríseach a

ornithischians spl (Z.)  na hornaitiscigh mpl

Orpheus s (Gk.civ.)  Oirféas m1

Orphic a (Gk civ.)  Oirféach a

Orphism s (Art.)  Oirféachas m1

Orrery s (Geog.)  Orbhraí

or tamper or interfere with (of microchip etc) ná bain di nó ná cuir isteach uirthi

orthoconic nautiloids (Mar.Biol.) nátalóidigh mpl ortacanacha

orthodox a (Relig.)  ceartchreidmheach a, orta­docsach a

orthopaedics s (Med.)  ortaipéidic f2

orthopaedy s (Med.)  ortaipéide f4

oryx s (Z.)  oracs m4 (pl –anna)

oryzenin s (Biol.)  oirísinin f2

Oslo accords (Hist.)  comhaontuithe mpl Osló

otter trawl net (Fish.)  trál m1 dobharchú

Oslo Peace Accords (Hist.)  Comhaontuithe mpl Síochána Osló

osteocalcin s (Biol.)  oistéacailcin f2

osteomalacia s (Med.)  oistéamalaice m4

Other Discharges of Non-Domestic Effluent (Env.)  Sceitheadh m d'Eisiltigh eile nach ó ionaid chónaithe iad

other requests (Adm., Gen.)  iarratais mpl eile

otorhinolaryngology s (Med.)

otairinealaraingeolaíocht f3          

our own music awards (Leis., Mus.)  ár ndámhachtainí fpl ceoil féin; ár nduaiseanna fpl ceoil féin

Out and About (Ed.)  Agus tú amuigh

outbuildings spl (Archaeol.)  tithe mpl lasmuigh

outer space (Geog., Ph.)  an spás m1 amuigh

Outpatient Department (Med.)  Rannóg f2 na nOthar Seachtrach

Out Patients Dept (Med.)  Roinn f2 na nOthar Seachtrach

Outpatients' Reception (Med.)  Fáiltiú m  Rannóg na nOthar Seachtrach

outreach centre (Ed.)  ionad m1 for-rochtana

outsource v (Com.)  úsáid f2 foinsí lasmuigh

outsourcing s (Comp.)  foinsiú m allamuigh

outturn s (Com.)  táirgeacht f3

Our Duty to Care (Soc.)  Cúram – is é ár ndualgas é

Outdoor Changing (Gen., Adm.) Gléasadh m (gs.-sta) Lasmuigh

outdoor thermometer (Sc. Eq.)  teirmiméadar m1 allamuigh

out of gauge (Ph.)  as miosúr

outrage s (of crime) (Soc.)  uafás m1

outsizes spl (Cloth.)  mórthomhais mpl

outsourcing s (Com.)  foinsiú m allamuigh

outweigh: the benefits outweigh the costs (Com.)  is troime ar na buntáistí ná ar an gcostas

ovalbumin s (HomEc.)  ubhalbaimin f2

overall vision (Adm.)  fís f2 fhoriomlán

overloading s (El.)  rólódáil f3

overnutrition s (HomEc.)  róchothú m (gs – thaithe)

overspill town (Geog.) sceithbhaile m4

over the counter selling (Com.)  díol m3 thar an gcuntar

ovomucin s (Biol.)  ubhamúicin f2

ovo vegetarian (HomEc.)  veigeatóir m3 uibheacha

own account worker (Adm.) oibrí m4 féinchuntais

own brand (Com.)  branda m4 dílis

oxychloride s (Ch.) ocsaclóiríd f2