QAM (= quadrature amplitude modulation)

QAM, modhnúchán m1 aimplitiúide cearnaithe

QBE (= query by example)

QBE, iarratas m1 tástálach

QCB (= queue control block)

QCB, bloc m1 rialaithe ciúnna

QIC (= Quarter-Inch Cartridge)

QIC, Cartús m1 Ceathrú Orlaigh

QIC drive (= Quarter-Inch Cartridge drive)

tiomántán m1 QIC, tiomántán m1 Cartús Ceathrú Orlaigh

QL (= query language)

QL, teanga f4 iarratais

quad s

ceathrach m1

quadbit s

ceathairghiotán m1

quad clock driver

tiománaí m4 ceathartha cloig

quad density

dlús m1 ceathartha

quadrant s

ceathrú f5 ciorcail

quadratic a

cearnach2 a

quadratic equation

cothromóid f2 chearnach

quadratic programming

ríomhchlárú m cearnach

quadratic sort

sórtáil f3 chearnach

quadrature s

cearnú2 m (gs -naithe)

quadrature amplitude modulation (= QAM)

modhnúchán m1 aimplitiúide cearnaithe, QAM

quadrature phase-shift keying (= QPSK)

eochrú m pasiomlaoide cearnaithe

quadrillion s

cuaidrilliún m1

quadruple-length register

tabhall m1 ceathairfhaid

quad tree

crann m1 ceathairnártha

quadword s

ceathairghiotánra m4

qualification s

cáiliú m (gs -lithe)

qualifier s

cáilitheoir m3

qualitative a

cáilíochtúil a

quality s

cáilíocht f3

quality assurance

dearbhú m cáilíochta

quality control

rialú m cáilíochta

quality criteria

critéir mpl cháilíochta

quantitative a

cainníochtúil a

quantity s

cainníocht f3

quantization s

candamú m (gs -maithe), candamúchán m1

quantization level

leibhéal m1 candamaithe

quantize v

candamaigh v

quantum s

candam m1

quantum clock

candamchlog m1

quantum computing

ríomhaireacht f3 chandamach

quantum cryptography

cripteagrafaíocht f3 chandamach

quantum electronics

leictreonaic f2 chandamach

quantum number

candamuimhir f5

quantum programming

ríomhchlárú m candamach

quantum theory

teoiric f2 an chandaim

Quarter-Inch Cartridge (= QIC)

Cartús m1 Ceathrú Orlaigh, QIC

Quarter-Inch Cartridge drive (= QIC drive)

tiomántán m1 Cartús Ceathrú Orlaigh, tiomántán m1 QIC

quartz s

grianchloch f2

quartz clock (= quartz-crystal clock)

clog m1 grianchloiche

quartz crystal

criostal m1 grianchloiche

quartz delay line

líne f4 mhoillithe ghrianchloiche

quasi-instruction s

cuasaithreoir m3

quasi-static a

cuasastatach a

quasi-static random access memory

cuimhne f4 randamrochtana chuasastatach

query s (= request s)

iarratas m1

query by example (= QBE)

iarratas m1 tástálach, QBE

query language (= QL)

teanga f4 iarratais, QL

query processing

próiseáil f3 iarratais

question mark

comhartha m4 ceiste

questionnaire s

ceistneoir m3

queue s

ciú m4, scuaine f4

queue control block (= QCB)

bloc m1 rialaithe ciúnna, QCB

queued access

rochtain f3 chiúáilte

queue discipline

riar m4 ciú(nna)

queuing theory

teoiric f2 na ciúála

queuing time

aga m4 ciúála

quick-access memory (= clipboard, FAM, scratchpad, temporary storage)

cuimhne f4 mhear-rochtana

quick-disconnect s

nascóir m3 mearscaoilte

quick format

mearfhormáid f2

quick sort

mearshórtáil f3

quiescence s

socracht f3

quiescent current

sruth m3 socair

quiescing s

socrú2 m (gs -raithe)

quiet conversion (= automatic conversion, implicit conversion)

tiontú m uathoibríoch

quinary a

cúignártha a

quintillion s

cuintilliún m1

quit v (= exit1)

scoir v

quit and resume

scoir agus athdhúisigh v

quiz s

tráth m3 na gceist, quiz m4

quotation marks (= quotes)

comharthaí mpl athfhriotail

quoted string

teaghrán m1 athfhriotail

quotient s

líon2 m1

QWERTY keyboard

méarchlár m1 QWERTY