label s

lipéad m1

labelled graph

graf m1 lipéadaithe

labelled statement

ráiteas m1 lipéadaithe

labelling s

lipéadú m (gs -daithe)

laboratory s

saotharlann f2

lambda s

lambda m4

lambda calculus

calcalas m1 lambda

LAN (= local area network)

LAN, líonra m4 (achair) logánta

LAN broadcast address

seoladh m craolacháin LAN

land s

droimín m4

landscape orientation

treoshuíomh m1 tírdhreacha

LAN group address

seoladh m grúpa LAN

language s

teanga f4

language assembler

díolamóir m3 teanga

language construct (= construct2)

comhstruchtúr m1 teanga

language file conflict

coinbhleacht f3 comhad teanga

language interpreter

léirmhínitheoir m3 teanga

language processor

próiseálaí m4 teanga

language translator

aistritheoir m3 teanga

LAN individual address

seoladh m indibhidiúil LAN

LAN multicast address

seoladh m ilchraolacháin LAN

lap v

smúdáil v

Laplace's law

dlí m4 Laplace

laptop computer (= notebook computer)

ríomhaire m4 glúine

large capitals

ceannlitreacha fpl móra

large object (= LOB)

móroibiacht f3

large-scale integration (= LSI)

comhtháthú m mórscála, LSI

Larmor frequency

minicíocht f3 Larmor

laser s

léasar m1

laser digital disk (= LDD)

diosca m4 digiteach léasair, LDD

laser disk (= LD)

diosca m4 léasair, LD

laser disk-read-only-memory (= LD-ROM)

diosca m4 léasair cuimhne inléite amháin, LD-ROM

laser emulsion storage

stóráil f3 eibleachta léasair

laser printer

printéir m3 léasair

last-in-first-out a (= LIFO)

is déanaí isteach is túisce amach, LIFO

last-in-first-out algorithm (= LIFO algorithm)

algartam m1 is déanaí isteach is túisce amach, algartam m1 LIFO

last-in-last-out a (= LILO)

is déanaí isteach is déanaí amach, LILO

last-in-last-out algorithm (= LILO algorithm)

algartam m1 is déanaí isteach is déanaí amach, algartam m1 LILO

last modified

mionathraithe a go deireanach

LAT (= local area transport)

LAT, iompar m1 (achair) logánta

latch s

laiste1 m4

latched a

laiste2 gs as a

latched circuit

ciorcad m1 laiste

late binding of methods

ceangal m1 déanach modhanna

latency s

aga m4 folaigh

lattice dynamics

dinimic f2 laitíseach

lattice network

líonra m4 laitíseach

launch v

lainseáil v

launch browser

lainseáil v brabhsálaí

launch icon

deilbhín m4 lainseála

law of involution

dlí m4 na hionbhlóide

law of substitution

dlí m4 an ionadaithe

laws of absorption

dlíthe mpl an ionsú

layer1 v

srathaigh v

layer2 s

sraith2 f2

layered a

srathaithe a

layered system

córas m1 srathaithe

layering s

srathú m (gs -thaithe)

layer model

samhail f3 sraitheanna

layout s

leagan m1 amach

layout character (= format effector)

carachtar m1 leagain amach

layout manager

bainisteoir m3 leagain amach

LC (= lowercase)

LC, cás m1 íochtair

LCB (= line control block)

LCB, bloc m1 rialaithe línte

LCD (= liquid crystal display)

LCD, taispeáint f3 leachtchriostail

LCD screen

scáileán m1 LCD

LCP (= logical construction of programs)

LCP, cruthú m loighciúil ríomhchlár

LCP method

modh m3 LCP

LD (= laser disk)

LD, diosca m4 léasair

LDD (= laser digital disk)

LDD, diosca m4 digiteach léasair

LD-ROM (= laser disk-read-only-memory)

LD-ROM, diosca m4 léasair cuimhne inléite amháin

lead s (wire)

seolán m1

leader s

treoraí m4

leading s (Typ.)

spásáil f3 (luaidhe) idir línte

leading blank

urbhánán m1

leading zero

nialas m1 chun tosaigh

lead time

aga m4 tionscanta

leaf s

duille m4

leaf node (= tip node)

nód m1 duille

leaf procedure

gnás m1 duille

leakage1 s (of data)

sceitheadh m (gs -te)

leakage2 s (electrical)

ligean m1

leakage current

sruth m3 ligin

leakage reactance

freasaitheacht f3 ligin

leapfrog test

tástáil f3 chliobógach

learning environment

timpeallacht f3 foghlama

leased line

líne f4 ar léas

least recently-used algorithm (= LRU)

algartam m1 (an leathanaigh) is faide díomhaoin, LRU

least significant bit (= LSB)

giotán m1 is lú suntas, LSB

least significant digit

digit f2 is lú suntas

LED (= light-emitting diode)

LED, dé-óid f2 astaithe solais

LED display (= light-emitting diode display)

taispeáint f3 LED, taispeáint f3 dé-óid astaithe solais

left1 a

clé a, clé- pref

left2 adv (of command)

faoi chlé adv, ar chlé adv

left button

cnaipe m4 clé, cnaipe m4 ar chlé

left click

cléchliceáil v

left indent

eang f3 chlé

left-justified a (= flush left)

comhfhadaithe a ar chlé

left justify (of command)

comhfhadaigh v ar chlé

left node

nód m1 clé, an nód m1 ar chlé

left parenthesis

lúibín m4 clé

left shift

iomlaoid f2 ar chlé

left subtree

fochrann m1 clé, an fochrann m1 ar chlé

left tab

táb m1 clé, táb m1 ar chlé

left value (= l-value)

cléluach m3

legacy system

córas m1 oidhreachta

legal character

carachtar m1 dlíthiúil

legend s

eochair f5 eolais

length s

fad m1

less than

níos lú ná

letter s

litir f5 (gs -treach)

letter-quality printer

printéir m3 caighdeán litreach

letter spacing

spásáil f3 litreacha

level s

leibhéal m1

level-triggered flip-flop

flop flap leibhéaltruiceartha

lexical a

léacsach a

lexical unit

aonad m1 léacsach

lexicographical database

bunachar m1 sonraí foclóireachta

LF1 (= line feed)

LF1, fotha m4 líne

LF2 (= low frequency)

LF2, minicíocht f3 íseal

LGDE (= logical grouping of dialogue elements)

LGDE, grúpáil f3 loighciúil d'eilimintí dialóige

library s

leabharlann f2

library function

feidhm f2 leabharlainne

library software

bogearraí mpl leabharlainne

licence s

ceadúnas m1

license v

ceadúnaigh v

life cycle (= lifetime)

saolré f4

lifetime s (= life cycle)

saolré f4

LIFO (= last-in-first-out)

LIFO, is déanaí isteach is túisce amach

LIFO algorithm (= last-in-first-out algorithm)

algartam m1 LIFO, algartam m1 is déanaí isteach is túisce amach

LIFO storage (= pushdown storage)

stóráil f3 LIFO

ligature s

nasclitir f5

light-emitting diode (= LED)

dé-óid f2 astaithe solais, LED

light-emitting diode display (= LED display)

taispeáint f3 dé-óid astaithe solais, taispeáint f3 LED

lightning storm

stoirm f2 thintrí

lightning strike

buille m4 tintrí

light pen (= pen light)

solaspheann m1

light-sensitive a

solas-íogair a

light-sensitive scanner

scanóir m3 solas-íogair

Li Ion battery (= lithium ion battery)

ceallra m4 iain litiam

LILO (= last-in-last-out)

LILO, is déanaí isteach is déanaí amach

LILO algorithm (= last-in-last-out algorithm)

algartam m1 LILO, algartam m1 is déanaí isteach is déanaí amach

limit1 v

teorannaigh v

limit2 s

teorainn f5

limited integrator

suimeálaí m4 teoranta

limiter s

teorantóir m3

limiting1 s

teorannú m (gs -nnaithe)

limiting2 a

teorantach a

line s

líne f4

line adapter

cuibheoir m3 líne

linear a

líneach a

linear address

seoladh m líneach

linear integrated circuit

ciorcad m1 comhtháite líneach

linear linked list

liosta m4 nasctha líneach

linear list

liosta m4 líneach

linear memory addressing

seolachán m1 líneach cuimhne

linear network

líonra m4 líneach

linear optimization

optamú m líneach

linear positioner

suiteoir m3 líneach

linear program

ríomhchlár m1 líneach

linear search

cuardach m1 líneach

line art

ealaín f2 líneach

line-at-a-time printer (= line printer, LPT)

printéir m3 líne sa turas, LPT

line break

briseadh m líne

line chart

líne-chairt f2

line control

rialú m línte

line control block (= LCB)

bloc m1 rialaithe línte, LCB

line driver

línethiománaí m4

line feed (= LF1)

fotha m4 líne, LF1

line-feed character

carachtar m1 fotha líne

line graph

líneghraf m1

line height

airde f4 líne

line number

líne-uimhir f5 (gs -mhreach)

line-of-sight a

amharclíne gs as a

line printer (= line-at-a-time printer, LPT)

línephrintéir m3, LPT

line printer port (= LPT port)

port m1 printéara, port m1 LPT

line spacing

spásáil f3 línte

lines per minute (= LPM)

línte fpl sa nóiméad, LPM

line up (= align)

ailínigh v

link1 v

nasc4 v

link2 s

nasc2 m1

linkage s

nascáil f3

linkage editor

eagarthóir m3 nascála

linkage segment

deighleán m1 nascála

linked list (= chained list)

liosta m4 nasctha

link-end locator

aimsitheoir m3 ceann naisc

linker s

nascóir2 m3

linker task

tasc m1 nascóra

linking s

nascadh m (gs -ctha)

link map

nascmhapa m4

linkrot s

lobhadh m1 naisc

LIPS (= logical inferences per second)

LIPS, tátail fpl loighciúla sa soicind

liquid crystal

leachtchriostal m1

liquid crystal display (= LCD)

taispeáint f3 leachtchriostail, LCD

list s

liosta m4

list box

bosca m4 liosta

listing s

liostú m (gs -taithe)

list processing

liostaphróiseáil f3

list-processing language

teanga f4 liostaphróiseála

literal s (= literal operand)

oibreann f2 litriúil

lithium ion battery (= Li Ion battery)

ceallra m4 iain litiam

little-endian a

caolcheannach a

little-endian computer

ríomhaire m4 caolcheannach

little man computer model

samhail f3 den ríomhaire mar ghiolla

live register

tabhall m1 beo

live variable

athróg f2 bheo

LLC (= logical link control)

LLC, rialú m loighciúil (an) naisc

LLC sublayer (= logical link control sublayer)

foshraith f2 LLC, foshraith f2 rialú loighciúil an naisc

LLL (= low-level language)

LLL, teanga f4 íseal-leibhéil

lm (= lumen)

lm, lúman m1

load1 v

lódáil1 v

load2 s

lód m1

load-and-go v

lódáil v is gluais

load balancing

cothromú m lóid

loader s

lódálaí m4

loading s

lódáil2 f3

loading routine

gnáthamh m1 lódála

load key

eochair f5 lódála

load module

modúl m1 lódála

load on demand segment

deighleán m1 lódála ar éileamh

load point

pointe m4 lódála

load/store architecture

ailtireacht f3 lódála/stórála

lobe s

lóba m4

local a

logánta a

local area network (= LAN)

líonra m4 (achair) logánta, LAN

local area transport (= LAT)

iompar m1 (achair) logánta, LAT

local autonomy

féinriail f5 logánta

local descriptor table (= LDT)

tábla m4 logánta tuairisceoirí

local duration

marthanacht f3 logánta

local echo

macalla m4 logánta

local exchange

malartán m1 logánta

local group

grúpa m4 logánta

locality principle

prionsabal m1 an chóngair

localization s

logánú m (gs -naithe)

local loop

lúb f2 logánta

locally admissable

inghlactha a go logánta

local maximum

uasmhéid m4 logánta

local root folder

fréamhfhillteán m1 logánta

local scope declaration

fógra m4 scóipe logánta

local storage

stóras m1 logánta

local variable

athróg f2 logánta

locate v (= detect, find)

aimsigh1 v

locate information

aimsigh v faisnéis

location s

suíomh1 m1 (gs -ímh, pl -anna)

location counter

áiritheoir m3 suíomhanna

location independence

neamhspleáchas m1 ar shuíomh (na) (sonraí)

lock1 v

glasáil1 v

lock2 s

glas m1

locked box

bosca m4 faoi ghlas

locked cell

cill f2 faoi ghlas

locking s

glasáil2 f3

locking key

eochair f5 ghlasála

lock violation error

earráid f2 sáraithe glais

log1 v

logáil v

log2 s (of record)

loga m4

logarithm s

logartam m1

logarithmic a

logartamach a

logarithmic compression

comhbhrú m logartamach

logarithmic graph

graf m1 logartamach

log file

comhad m1 loga

logger s

logálaí m4

logic s

loighic f2

logical a

loighciúil a

logical add (= OR operation)

suimiúchán m1 loighciúil

logical comparison

comparáid f2 loighciúil

logical complement

comhlánú m loighciúil

logical construction of programs (= LCP)

cruthú m loighciúil ríomhchlár, LCP

logical database design

dearadh m1 loighciúil bunachar sonraí

logical data design

dearadh m1 loighciúil sonraí

logical data-flow diagram

léaráid f2 loighciúil den sreabhadh sonraí

logical data independence

neamhspleáchas m1 ar struchtúr loighciúil na sonraí

logical data model (= LDM)

samhail f3 loighciúil de shonraí

logical data modelling

samhaltú m loighciúil sonraí

logical data store

stóras m1 loighciúil sonraí

logical data store/entity cross-reference

crostagairt f3 idir stóras loighciúil sonraí agus aonáin

logical data structure

struchtúr m1 loighciúil sonraí

logical decision

cinneadh m1 loighciúil

logical design (= logic design)

dearadh m1 loighciúil

logical difference

difríocht f3 loighciúil

logical expression

slonn m1 loighciúil

logical grouping

grúpáil f3 loighciúil

logical grouping of dialogue elements (= LGDE)

grúpáil f3 loighciúil d'eilimintí dialóige, LGDE

logical inferences per second (= LIPS)

tátail fpl loighciúla sa soicind, LIPS

logical instruction

treoir f5 loighciúil

logicalization s

loighciú m (gs -cithe)

logical link control (= LLC)

rialú m loighciúil (an) naisc, LLC

logical link control sublayer (= LLC sublayer)

foshraith f2 rialú loighciúil an naisc, foshraith f2 LLC

logically organized

eagraithe a go loighciúil

logical multiply

iolrú m loighciúil

logical negation

séanadh m loighciúil

logical negation operator

oibreoir m3 séanta loighciúil

logical operand

oibreann f2 loighciúil

logical operation

oibríocht f3 loighciúil

logical operator

oibreoir m3 loighciúil

logical process model

samhail f3 loighciúil de phróiseas

logical record

taifead m1 loighciúil

logical sharing

comhroinnt f2 loighciúil

logical shift

iomlaoid f2 loighciúil

logical store

stóras m1 loighciúil

logical structure

struchtúr m1 loighciúil

logical table (= truth table)

tábla m4 loighciúil

logical unit

aonad m1 loighciúil

logical unit number (= LUN)

uimhir f5 (an) aonaid loighciúil

logic board

clár m1 loighce

logic bomb

buama m4 loighce

logic circuit

ciorcad m1 loighce

logic design (= logical design)

dearadh m1 loighciúil

logic diagram

léaráid f2 loighce

logic element

eilimint f2 loighce

logic flowchart

sreabhchairt f2 loighce

logic gate

geata m4 loighce

logic operation

oibríocht f3 loighce

logic symbol

siombail f2 loighce

login s (= logon)

logáil f3 isteach2

log in (= log on)

logáil v isteach1

logoff s (= logout)

logáil f3 amach2

log off (= log out)

logáil v amach1

logon s (= login)

logáil f3 isteach2

log on (= log in)

logáil v isteach1

logout s (= logoff)

logáil f3 amach2

log out (= log off)

logáil v amach1

long constant

tairiseach m1 fada

long instruction format

formáid f2 treorach fada

long integer

slánuimhir f5 fhada

longitudinal redundancy check (= LRC)

fadseiceáil f3 iomarcaíochta, LRC

long suffix

iarmhír f2 fhada

look-ahead carry

iomprach m1 réamhfheiceála

look aside cache

taisce f4 chomhuaineach

look through cache

taisce f4 shrathach

lookup s (= table look-up, TLU)

cuardach m1 tábla

lookup function

feidhm f2 chuardaigh thábla

lookup table

tábla m4 cuardaigh

loop1 v

lúb v

loop2 s

lúb1 f2

loopback s (= loop checking)

aislúbadh m (gs -btha)

loopback plug

plocóid f2 aislúbtha

loop body

corp m1 lúibe

loop checking (= loopback)

seiceáil f3 lúibe

loop control

rialú m lúibe

loop-control variable

athróg f2 rialaithe lúibe

loop design

dearadh m1 lúibe

looping s

lúbadh m (gs -btha)

loop initialization

túsú m lúibe

loop instruction

treoir f5 lúibe

loop invariant

do-athraitheach m1 lúibe

loop testing

tástáil f3 lúibe

loose coupling

cúpláil f3 lag

loosely-coupled system

córas m1 lagchúpláilte

lose v

caill v

loss1 s

caillteanas m1

loss2 s (of process)

cailliúint f3

loss factor

fachtóir m3 cailliúna

lossiness s

caillteacht f3

lossless compression

comhbhrú m neamhchaillteach

loss of information

caillteanas m1 faisnéise

loss of signal (= LOS)

cailliúint f3 comhartha

lossy a

caillteach a

lossy compression

comhbhrú m caillteach

lost token

ceadchomhartha m4 caillte

lowercase s (= LC)

cás m1 íochtair, LC

lowercase letter

litir f5 chás íochtair

lower curtate

giortach m1 íochtair

low frequency (= LF2)

minicíocht f3 íseal, LF2

low-level language (= LLL)

teanga f4 íseal-leibhéil, LLL

low-loss line

líne f4 ísealchailliúna

low-order position

ionad m1 ísealoird

low-pass filter

scagaire m4 ísealphasach

low-resolution graphics (= low res graphics)

grafaic f2 ísealtaifigh

low tension

teannas m1 íseal

LPM (= lines per minute)

LPM, línte fpl sa nóiméad

LPT (= line-at-a-time printer, line printer)

LPT, línephrintéir m3, printéir m3 líne sa turas

LPT port (= line printer port)

port m1 LPT, port m1 printéara

LRC (= longitudinal redundancy check)

LRC, fadseiceáil f3 iomarcaíochta

LRU (= least recently-used algorithm)

LRU, algartam m1 (an leathanaigh) is faide díomhaoin

LSB (= least significant bit)

LSB, giotán m1 is lú suntas

LSI (= large-scale integration)

LSI, comhtháthú m mórscála

lumen s (= lm)

lúman m1, lm

luminance s

lonras m1

luminous intensity

déine f4 lonrúil

lumped parameter

paraiméadar m1 carntha

lurking s

cúlchoimhéad m (gs -ta)

lux s

lucsa m4

l-value s (= left value)

cléluach m3