s (= second)

s, soicind m4

safe a (= secure)

slán1 a

safe mode

mód m1 slán

safe shutdown (= graceful shutdown)

múchadh m slán

sample s

sampla m4

sample-hold s

ciorcad m1 samplála is coinneála

sample-hold device

gléas m1 samplála is coinneála

sampling s

sampláil f3

sampling rate (= sample rate)

ráta m4 samplála

SAN (= storage area network)

SAN, líonra m4 limistéar stórála

SAP (= service access point)

SAP, pointe m4 rochtana seirbhíse

satellite s

satailít f2

satellite computer

ríomhaire m4 satailíteach

satellite Internet connection

nasc m1 satailíte Idirlín

satellite transmission

tarchur m satailíte

saturated colour

dath m3 sáithithe

saturation s

sáithiú m (gs -thithe), sáithiúchán m1

saturation noise

torann m1 sáithiúcháin

save v

sábháil v

save as

sábháil v mar

saved keystroke

eochairbhuille m4 sábháilte

save to file

sábháil v go comhad

saving a Web page

leathanach m1 Gréasáin a shábháil

saving images

íomhánna fpl a shábháil

saving sound

fuaim f2 a shábháil

saving text

téacs m4 a shábháil

scalability s

inscálaitheacht f3

scalable a

inscálaithe a

scalable font

cló m4 inscálaithe

scalable parallel processing (= SPP)

próiseáil f3 chomhuaineach inscálaithe, SPP

Scalable Vector Graphics (= SVG)

Grafaic f2 Inscálaithe Veicteoireach, SVG

scalar1 s

scálach1 m1

scalar2 a

scálach2 a

scalar product

iolrach m1 scálach

scalar variable

athróg f2 scálach

scale s

scála m4

scale factor

fachtóir m3 scála

scaling s

scálú m (gs -laithe)

scan1 v

scan v

scan2 s (= scanning)

scanadh m (gs -nta)

scan device

gléas m1 scanta

scanner s

scanóir m3

scanner maintenance

cothabháil f3 scanóra

scanning s (= scan2)

scanadh m (gs -nta), scanachán m1

scanning facility

saoráid f2 scanacháin

scanning rate (= regeneration period, scan rate)

ráta m4 scanta

scan rate (= regeneration period, scanning rate)

scanráta m4

Scarlet Book, The

An Leabhar m1 Scarlóideach

SCART (= Syndicat Français des Constructeurs d'Appareils Radio et Television)

SCART

SCART connector

nascóir m3 SCART

scattering s

scaipeadh m (gs -pthe)

scatter load

lód m1 scaipthe

scatter read

léamh m1 scaipthe

scenario s

cnámha fpl scéil

schedule s

sceideal m1

scheduled maintenance

cothabháil f3 sceidealta

scheduler s

sceidealóir m3

scheduling s

sceidealadh m (gs -lta)

scheduling algorithm

algartam m1 sceidealta

schema s

scéimre m4

schematic a

scéim- pref

schematic diagram

scéimléaráid f2

Schottky effect

iarmhairt f3 Schottky

Schottky noise (= shot noise)

torann m1 Schottky

scientific notation

nodaireacht f3 eolaíochta

scintillation s

drithliú m (gs -ithe)

scope s

scóip f2

scratchpad s (= clipboard, fast-access memory, quick-access memory, temporary storage)

ceap m1 breacaireachta

screen1 v

scag2 v

screen2 s

scáileán m1

screen capture (= screen shot)

gabháil f3 scáileáin

screen saver

spárálaí m4 scáileáin

screen shot (= screen capture)

seat m4 den scáileán

screen size

méid f2 (an) scáileáin

script s

script f2

scroll v

scrollaigh v

scrollbar s

scrollbharra m4

scrollbox s

scrollbhosca m4

scrolling s

scrollú m (gs -llaithe)

Scroll Lock

Scrollghlas m1

SCSI (= Small Computer System Interface)

SCSI, Comhéadan m1 (na) Mion-Ríomhchóras

SD (= single-density)

SD, aondlúis gs as a

SDLC1 (= Synchronous Data Link Control)

SDLC1, Rialú m Nasctha Shioncronaigh Sonraí

SDLC2 (= systems development life cycle)

SDLC2, saolré f4 forbartha córas

SDMA (= spatial division multiple access)

SDMA, ilrochtain f3 roinnte spáis

sealed circuits

ciorcaid mpl shéalaithe

seamless interface

comhéadan m1 gan uaim

search1 v (= seek1)

cuardaigh v

search2 s (= seek2)

cuardach m1

search and replace

cuardaigh agus athchuir v

search attributes

tréithe fpl cuardaigh

search button

cnaipe m4 cuardaigh

search engine

inneall m1 cuardaigh

search key

eochair f5 chuardaigh

search string

teaghrán m1 cuardaigh

search time (= seek time)

aga m4 cuardaigh

search tool

uirlis f2 cuardaigh

search words

focail mpl chuardaigh

SECAM (= Sequentiel Couleur à Memoire)

SECAM

second (= s)

soicind m4, s

secondary a

tánaisteach a

secondary memory

cuimhne m4 thánaisteach

secondary storage (= auxiliary storage)

stóras m1 tánaisteach

second generation computer

ríomhaire m4 den dara glúin

second-level addressing

seolachán m1 dara leibhéil

second normal form

an dara foirm normalach

second order

an dara hord

second-read rate (= SRR)

ráta m4 athléite

second-read rate scanner

scanóir m3 ráta athléite

second source

athfhoinse f4

second-source v

athfhoinsigh v

secret key encryption

criptiú m le comheochair rúnda

section s

rannán m1

section break

briseadh m rannáin

sector1 v

teascógaigh v

sector2 s

teascóg f2

sector interleaving

idirdhuilliú m teascóg

sector sparing

spáráil f3 teascóg

secure a (= safe)

slán1 a

Secure Electronic Transaction (= SET)

Ríomh-Idirbheart m1 Slán

Secure Hypertext Transfer Protocol (= SHTTP)

Prótacal m1 Aistrithe Shláin Hipirtéacs

secure server

freastalaí m4 slán

security s

slándáil f3

security issues

ceisteanna fpl slándála

security policy

polasaí m4 slándála

seek1 v (= search1)

cuardaigh v

seek2 s (= search2)

cuardach m1

seek disk

diosca m4 cuardaigh

seek time (= search time)

aga m4 cuardaigh

segment1 v

deighil2 v

segment2 s

deighleán m1

segmentation s

deighilt2 f2

select v

roghnaigh v

selected configuration

cumraíocht f3 roghnaithe

selecting s

roghnú m (gs -naithe)

selection s

roghnú m (gs -naithe), roghnúchán m1

selection sort

sórtáil f3 roghnaíoch

selection tool

uirlis f2 roghnúcháin

selective a

roghnaíoch a

selective dump

dumpa m4 roghnaíoch

selective fading

céimniú m roghnaíoch

selectivity s

roghnaíocht f3

selector s

roghnóir m3

selector channel

cainéal m1 roghnóra

Select query (of SQL)

iarratas m1 SELECT

self-adapting a

féinoiriúnaitheach a

self-assembly s

uathfhorbairt f3

self-relative a

féinchoibhneasta a

self-relative addressing

seolachán m1 féinchoibhneasta

self-relocating program

ríomhchlár m1 féin-athshuite

self-replication s

féinmhacasamhlú m (gs -laithe)

self-test s

féintástáil f3

semantic a

séimeantach a

semantic error

earráid f2 shéimeantach

semantic gap

bearna f4 shéimeantach

semantic network

líonra m4 séimeantach

semantics s

séimeantaic f2

semaphore s

séamafór m1

semicolon s

leathstad m4

semicompiled a

leatiomsaithe a

semicondensed a

leath-chomhdhlúite a

semiconductor s

leathsheoltóir m3

semi-expanded a

leathfhairsingithe a

semimetal s

leathmhiotal m1

send v

seol1 v

send data

seol v sonraí

sender s (of message)

seoltóir1 m3

send failures

teipeanna fpl seolta

sending s

seoladh2 m (gs -lta)

send interval

eatramh m1 seolta

sense v

braith v

sensing s

brath m (gs -aite)

sensitive a

íogair a

sensitivity s

íogaireacht f3

sensitivity analysis

anailís f2 íogaireachta

sensor s

braiteoir m3

sentential calculus

calcalas m1 bunaithe ar abairtí

sentinel s

fairtheoir m3

sentinel-controlled loops

lúba fpl faoi rialú fairtheora

separator s (= data delimiter)

deighilteoir m3

separator bar

barra m4 deighilteora

sequence s

seicheamh m1

sequence check

seiceáil f3 seichimh

sequence control register (= sequence counter)

tabhall m1 rialaithe seichimh

sequence counter (= sequence control register)

áiritheoir m3 seichimh

Sequenced Packet Exchange (= SPX1)

Malartú m Seicheamhach Paicéad, SPX1

sequencer s

seicheamhóir m3

sequencing s

seicheamhú m (gs -mhaithe)

sequential a

seicheamhach a

sequential access

rochtain f3 sheicheamhach

sequential-access storage (= serial storage)

stóras m1 rochtana seicheamhaí

sequential computers

ríomhairí mpl seicheamhacha

sequential control

rialú m seicheamhach

sequential execution

rith m seicheamhach

sequential file

comhad m1 seicheamhach

sequential flooding

tuile f4 sheicheamhach

sequential logic

loighic f2 sheicheamhach

sequential search

cuardach m1 seicheamhach

Sequentiel Couleur à Memoire (= SECAM)

SECAM

serial a

srathach a

serial access system

córas m1 rochtana srathaí

serial adder

suimitheoir m3 srathach

serial connector

nascóir m3 srathach

serial input/output (= SIO)

ionchur/aschur m srathach, SIO

serial interface

comhéadan m1 srathach

serializable schedule

sceideal m1 insrathaithe

serializer s

srathóir m3

Serial Line Internet Protocol (= SLIP)

Prótacal m1 Idirlín Líne Srathaí, SLIP

serially reusable

ath-inúsáidte a go srathach

serial mouse

luch f2 shrathach

serial number

sraithuimhir f5

serial-parallel a

srathach-chomhuaineach a

serial port

port m1 srathach

serial printer

printéir m3 srathach

serial processing

próiseáil f3 shrathach

serial storage (= sequential-access storage)

stóras m1 srathach

serial-to-parallel converter

tiontaire m4 srathach go comhuaineach

serial transfer

aistriú m srathach, traschur m srathach

serial transmission

tarchur m srathach

series s

sraith1 f2

series-parallel network

líonra m4 sraithe/comhuainíochta

server s

freastalaí m4, friothálaí m4

server-based network

líonra m4 (atá) bunaithe ar fhreastalaí

server farm (= server cluster)

braisle f4 freastalaithe

server ID

aitheantas m1 freastalaí

server key (= dongle)

eochair f5 freastalaí

serverless backup

cúltaca m4 gan freastalaí

server message block (= SMB)

bloc m1 teachtaireachtaí an fhreastalaí, SMB

Server Message Block Protocol (= SMB protocol)

Prótacal m1 Bhloc Teachtaireachtaí an Fhreastalaí, prótacal SMB

service1 v

seirbhísigh v

service2 s

seirbhís f2

service access point (= SAP)

pointe m4 rochtana seirbhíse, SAP

service level

leibhéal m1 na seirbhíse

service-level requirement

riachtanas m1 ar leibhéal na seirbhíse

service routine

gnáthamh m1 seirbhíse

servicing s

seirbhísiú m (gs -sithe)

servicing interrupts

freastal m1 ar idirbhristeacha

servlet s

cláirín m4 freastalaí

servo s (= servomechanism)

seirbhimeicníocht f3

servocontrol s

seirbhirialú m (gs -laithe)

servomechanism s (= servo)

seirbhimeicníocht f3

servomotor s

seirbheamótar m1

session s

seisiún m1

session cookie (= transient cookie)

fianán m1 seisiúin

Session Initiation Protocol (= SIP1)

Prótacal m1 Tionscanta Seisiúin, SIP1

session layer

sraith f2 an tseisiúin

session management

bainistíocht f3 seisiún

set1 v

socraigh v

set2 s

tacar m1, foireann f2

set assignment

sannadh m tacair

set associative cache

taisce f4 iliontrálach chomhthiomsaitheach

set of alternative choices

tacar m1 de roghanna malartacha

set of digits

tacar m1 de dhigití

set of letters

tacar m1 de litreacha

set operations

oibríochtaí m4 ar thacair

set operators (of union, intersection)

oibreoirí mpl tacair

set theory

teoiric f2 na dtacar

setting s

socrú1 m (gs -raithe)

setting and resetting latch (= SR latch)

laiste m4 socraithe agus athshocraithe, laiste SR

settle time

aga m4 socrachta

settling time

aga m4 socrúcháin

set-top box

bosca m4 bairr

set type

cineál m1 tacair

set up1 (= configure)

cumraigh v

set up2 (= install)

suiteáil1 v

set up3 (= configuration)

cumraíocht f3

set s up4 (= installation)

suiteáil2 f3

set-up diagram

léaráid f2 den chumraíocht

set-up utility menu

roghchlár m1 áirge cumraíochta

sexadecimal a

seisideachúil a

SFT (= system fault tolerance)

SFT, lamháltas m1 lochtanna córais

SGML (= Standard Generalized Markup Language)

SGML, Teanga f4 Chaighdeánach Mharcála Ghinearálaithe

shade v

scáthlínigh v

shading s

scáthlíniú m (gs -nithe)

shadow1 v

scáthaigh v

shadow2 a

scáth- pref

shadowing s

scáthú m (gs -thaithe)

shadow memory

scáthchuimhne f4

share v

roinn2 v, comhroinn v

shared a (= joint)

comh- pref

shared data

comhshonraí mpl

shared data area

comhlimistéar m1 sonraí

shared disk system

córas m1 comhdhioscaí

shared file

comhchomhad m1

shared file system

córas m1 comhchomhad

shared folder

comhfhilltéan m1

shared information

comhaisnéis f2

shared lock

glas m1 comhroinnte

shared memory

comhchuimhne f4

shared memory system

córas m1 comhchuimhne

shared nothing structure

struchtúr m1 gan tada i bpáirt

shared nothing system

córas m1 gan tada i bpáirt

shared resource

comhacmhainn f2

shared storage

comhstóráil f3

shared variables

comhathróga fpl

share violation error

earráid f2 sáraithe comhroinnte

shareware s

rannearraí mpl

sharing s

comhroinnt f2

sharpen v

géaraigh v

sharpness s

géire f4

sheet1 s (of paper)

bileog f2

sheet2 s (of paper, plastic, metal)

leathán m1 (páipéir, plaisteach, miotail)

shell s

blaosc f2

shell script

script f2 bhlaoisce, blaosc-script f2

shell sort

blaoscshórtáil f3

shell variable

athróg f2 bhlaoisce

SHF (= super-high frequency)

SHF, sár-ardmhinicíocht f3

shield v

díon v

shielded twisted pair (= STP)

casphéire m4 díonta

shielding s

díonadh m (gs -nta)

shift1 v

iomlaoidigh v

shift2 s

iomlaoid f2

shifter s (= shifter circuit)

iomlaoideoir m3

shifter circuit (= shifter)

ciorcad m1 iomlaoide

shift instruction

treoir f5 iomlaoide

shift key

eochair f5 iomlaoide, Iomlaoid

shift lock

glas m1 iomlaoide

shift operator

oibreoir m3 iomlaoide

shift pulse

bíog f2 iomlaoide

shift register

tabhall m1 iomlaoide

shopping cart (= shopping trolley)

tralaí m4 siopadóireachta

shopping trolley (= shopping cart)

tralaí m4 siopadóireachta

short1 v (= short-circuit1, short out1)

gearrchiorcad1 v

short2 s (= short-circuit2, short out2)

gearrchiorcad2 m1

short-circuit1 v (= short1, short out1)

gearrchiorcad1 v

short-circuit2 s (= short2, short out2)

gearrchiorcad2 m1

shortcut s

aicearra m4

shortcut key (= hot key)

eochair f5 aicearra

shorted out

gearrchiorcadta a

Short Message Service (= SMS)

Seirbhís f2 Gearrtheachtaireachtaí, SMS

short out1 (= short1, short-circuit1)

gearrchiorcad1 v

short out2 (= short2, short-circuit2)

gearrchiorcad2 m1

short wave (= SW)

gearrthonn f2, SW

shot noise (= Schottky noise)

torann m1 Schottky

show v (= demonstrate, display1)

taispeáin v

Show Box

Bosca m4 Taispeána

show desktop

taispeáin v an deasc

show/hide v

taispeáin/folaigh v

shuffle s

suaitheadh m (gs suaite)

shutdown s

múchadh m (gs -chta)

shut down

múch v

SI1 (= International System of Units, Système International d'Unités)

SI1, Córas m1 Idirnáisiúnta na nAonad

SI2 (= state indicator)

SI2, táscaire m4 staide

sibling node

deartháirnód m1

sideband s

taobh-bhanda m4

side effect

fo-iarsma m4

siemens s (unit)

símin m4 (pl -ní)

sign s (Mth.)

sín f2

signal s

comhartha m4

signal conditioning

oiriúint f3 comhartha

signal distance (= Hamming distance)

cian f2 comhartha

signalling s

comharthaíocht f3

signalling pin

pionna m4 comharthaíochta

signal regeneration

athghiniúint f3 comhartha

signal-to-noise ratio (= S/N)

cóimheas m3 comhartha le fuaim, S/N

signature s

síniú m (gs -nithe)

signature verifier

fíoraitheoir m3 sínithe

sign bit

sínghiotán m1

sign digit

síndigit f2

signed character

carachtar m1 le sín

signed integer

slánuimhir f5 le sín

signed magnitude

méid f2 le sín

significance s

suntasacht f3

significand s

bunúsann f2

significant digit (= significant figure)

digit f2 shuntasach

significant figure (= significant digit)

figiúr m1 suntasach

significative a

comharthach a

sign position

ionad m1 síne

silicon s

sileacan m1

silicon chip

slis f2 sileacain

silicon dioxide

dé-ocsaíd f2 sileacain

silicon-on-sapphire (= SOS)

sileacan m1 ar shaifír

Silicon Valley

Silicon Valley

SIMD (= single-instruction (stream) multiple-data (stream) method)

SIMD, modh m3 aonsrutha treoracha ilsruthanna sonraí

simple a

simplí a

Simple Mail Transfer Protocol (= SMTP)

Prótacal m1 Simplí Aistrithe Poist, SMTP

Simple Network Management Protocol (= SNMP)

Prótacal m1 Simplí Bainistíochta Líonra, SNMP

simple, power or weighted search options

roghanna fpl cuardaigh simplí, tréana nó ualaithe

simple variable

athróg f2 shimplí

simplex1 s

aonphléacs m4

simplex2 a (= SPX2)

aonphléacsach a, SPX2

simplex circuit

ciorcad m1 aonphléacsach

simplex line

líne f4 aonphléacsach

simplex transmission

tarchur m aonphléacsach

simplicity s

simplíocht f3

simplified a

simplithe a

simulate v

ionsamhail v

simulated fictional scenario

cnámha fpl scéil ionsamhalta ficsin

simulation s

ionsamhladh m (gs -alta)

simulator s

ionsamhlóir m3

simultaneous a

comhuaineach2 a

simultaneous access (= parallel access)

rochtain f3 chomhuaineach

simultaneous computer (= parallel computer)

ríomhaire m4 comhuainíochta

simultaneous equations

cothromóidí fpl comhuaineacha

simultaneous peripheral operations online (= spool1)

spóláil1 v

sine s

síneas m1

sine law

dlí m4 an tsínis

sine wave

tonn f2 sínis

single a

singil a, aon- pref

single bit register

tabhall m1 aonghiotáin

single-density a (= SD)

aondlúis gs as a, SD

single-density disk

diosca m4 aondlúis

single-digit numeric

uimhir f5 aondigite

single-electron memory (= SEM)

cuimhne f4 aon leictreoin

single element

eilimint f2 shingil

single inline memory module (= SIMM)

modúl m1 singil cuimhne inlíní

single inline package (= SIP2)

pacáiste m4 singil inlíneach, SIP2

single-instruction (stream) multiple-data (stream) method (= SIMD)

modh m3 aonsrutha treoracha ilsruthanna sonraí, SIMD

single-instruction (stream) single-data (stream) method (= SISD)

modh m3 aonsrutha treoracha aonsrutha sonraí, SISD

single-layer a

aonsraithe gs as a

single line spacing (= single spacing)

spásáil f3 aon líne

single mode fibre

snáithín m4 aonmhóid

single-pass program

ríomhchlár m1 aon-tardhula

single-precision a

aonbheachtais gs as a

single quotation marks (= single quotes)

comharthaí mpl singile athfhriotail

single quote character (of key)

carachtar m1 singil athfhriotail

single sheet

leathán m1 singil

single-sideband suppressed carrier (= SSBSC)

iompróir m3 sochta taobh-bhanda shingil

single-sided disk (= SS)

diosca m4 aontaobhach

single spacing (= single line spacing)

spásáil f3 shingil

single-step operation (= one-step operation)

oibríocht f3 aonchéime

single-throw circuit breaker

scoradán m1 ciorcad aonbhealaigh

single-user system

córas m1 aonúsáideora

single-valued attribute

tréith f2 aonluacha

sink s

slogaide f4

sinusoidal a (Mth.)

síneasóideach a

SIO (= serial input/output)

SIO, ionchur/aschur m srathach

SIP1 (= Session Initiation Protocol)

SIP1, Prótacal m1 Tionscanta Seisiúin

SIP2 (= single inline package)

SIP2, pacáiste m4 singil inlíneach

SISD (= single-instruction (stream) single-data (stream) method)

SISD, modh m3 aonsrutha treoracha aonsrutha sonraí

site s

láithreán m1, suíomh2 m1 (gs -ímh, pl -anna)

site architect

ailtire m4 láithreáin, ailtire m4 suímh

site feedback

aiseolas m1 ar láithreán, aiseolas m1 ar shuíomh

sitelet s

foláithreán m1

site licence

ceadúnas m1 láithreáin, ceadúnas m1 suímh

site map

mapa m4 láithreáin, mapa m4 suímh

SI units

aonaid mpl SI

size s

méid1 f2

sizing s

socrú m méide

skeletal coding

creatchódú m (gs -daithe)

skeleton table

creat-tábla m4

skew s

sceabha m4

skewness s

sceabhacht f3

skin s

craiceann m1

skin effect

iarmhairt f3 chraicinn

skip1 v

scipeáil v

skip2 s (= blank instruction, no op, no operation instruction, waste instruction)

scip f2 (pl -eanna)

Skolem function

feidhm f2 Scoiléim

Skolemization s

Scoiléimiú m (gs -mithe)

slab s

leac f2

slack time

eatramh2 m1

slash s (= forward slash)

slais f2, tulslais f2

slave1 s

sclábhaí m4

slave2 a

sclábhánta a

slave mode

mód m1 sclábhánta

slave station

stáisiún m1 sclábhánta

slew rate

sliúráta m4

slice s

sceall m3

slice architecture

sceallailtireacht f3

slice memory

sceallchuimhne f4

slide s

sleamhnán m1

slide master

stiúrthóir m3 sleamhnán

slider s (= sliding bar)

barra m4 sleamhnáin

slide show

taispeántas m1 sleamhnán

sliding bar (= slider)

barra m4 sleamhnáin

sliding cover

clúdach m1 sleamhnáin

sliding window

fuinneog f2 shleamhnáin

SLIP (= Serial Line Internet Protocol)

SLIP, Prótacal m1 Idirlín Líne Srathaí

slope s

fána f4

slot s

sliotán m1

slotted-ring network

líonra m4 fáinneach sliotánach

slot time

aga m4 sliotáin

SLSI (= super-large-scale integration)

SLSI, comhtháthú m scála ollmhóir

Small Business Extensible Markup Language (= SMBXML)

Teanga f4 Mharcála Inbhreisithe Gnóthas Beag, SMBXML

small capitals

ceannlitreacha fpl beaga

Small Computer System Interface (= SCSI)

Comhéadan m1 (na) Mion-Ríomhchóras, SCSI

small office, home office (= SOHO)

oifig f2 bheag, oifig bhaile, SOHO

small-scale integration (= SSI)

comhtháthú m mionscála, SSI

Smalltalk s (programming language)

Smalltalk

smart card

cárta m4 cliste

smart filters

scagairí mpl cliste

smart terminal (= intelligent terminal)

teirminéal m1 cliste

SMB (= server message block)

SMB, bloc m1 teachtaireachtaí an fhreastalaí

SMB protocol (= Server Message Block Protocol)

prótacal m1 SMB, Prótacal Bhloc Teachtaireachtaí an Fhreastalaí

SMBXML (= Small Business Extensible Markup Language)

SMBXML, Teanga f4 Mharcála Inbhreisithe Gnóthas Beag

SMDS (= Switched Multimegabit Data Service)

Seirbhís f2 Lasctha Sonraí Il-mheigighiotán

SMF (= Standard MIDI File)

SMF, Comhad m1 Caighdeánach MIDI

smileys spl (= emoticons)

straoiseoga fpl

smoothing s

slíomachán m1

SMP (= symmetric multiprocessing)

SMP, ilphróiseáil f3 shiméadrach

SMS (= Short Message Service)

SMS, Seirbhís f2 Gearrtheachtaireachtaí

SMTP (= Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP, Prótacal m1 Simplí Aistrithe Poist

smudge s

smáileog f2

S/N (= signal-to-noise ratio)

S/N, cóimheas m3 comhartha le fuaim

snapshot debugging

dífhabhtú m roghbhlúirí

snapshot dump

dumpa m4 roghbhlúirí

snap to grid

léim v go greille

sneaky write

scríobh m slítheánta

SNMP (= Simple Network Management Protocol)

SNMP, Prótacal m1 Simplí Bainistíochta Líonra

SNOBOL (programming language)

SNOBOL

snoopy cache

taisce f4 speiceála

socket s

soicéad m1

soft a

bog1 a

soft break

briseadh m bog

soft copy

cóip f2 bhog

soft error

earráid f2 bhog

soft line break

briseadh m bog (idir) línte

soft page break

briseadh m bog (idir) leathanaigh

soft return

aisfhilleadh m1 bog

soft-sectored a

bogtheascógtha a

soft-sectoring s

bogtheascógadh m (gs -ctha)

software s

bogearraí mpl, earraí mpl boga

software compatibility

comhoiriúnacht f3 bogearraí

software design

dearadh m bogearraí

software development

forbairt f3 bogearraí

software engineer

innealtóir m3 bogearraí

software engineering

innealtóireacht f3 bogearraí

software house

teach m bogearraí

software integrity

sláine f4 bogearraí

software interrupt

idirbhriseadh m bogearraí

software package

pacáiste m4 bogearraí

software piracy

píoráideacht f3 bogearraí

software program

ríomhchlár m1 bogearraí

software protection

cosaint f3 bogearraí

software requirements document

doiciméad m1 riachtanais bhogearraí

software specification

sonraíocht f3 na mbogearraí

software support

tacaíocht f3 bogearraí

software theft

goid f3 bogearraí

SOH (= start-of-heading character)

SOH, carachtar m1 tús ceannteidil

SOHO (= small office, home office)

SOHO, oifig f2 bheag, oifig bhaile

solar fade

céimniú m na gréine

solar noise

torann m1 na gréine

solder1 v

sádráil v

solder2 s

sádar m1

soldered a

sádráilte a

soldering iron

iarann m1 sádrála

solid1 s

solad m1

solid2 a

soladach a

solid-state a

soladstaide gs as a, staide soladaí gs as a

solid-state component

comhpháirt f2 soladstaide

solid-state disk (= SSD)

diosca m4 soladstaide, SSD

solid-state physics

fisic f2 sholadstaide

solution s

réiteach1 m1

solution algorithm

algartam m1 réitigh

solution path

cosán m1 réitigh

sonar s (= sound navigation ranging)

sonóir m3

sonic delay line

líne f4 mhoillithe shonach

sort1 v

sórtáil1 v

sort2 s (= sorting)

sórtáil2 f3

sort criterion (of database)

critéar m1 sórtála

sorter s

sórtálaí m4

sorting s (= sort2)

sórtáil2 f3

sort key

eochair f5 shórtála

sort order

ord m1 sórtála

sound s

fuaim f2

sound bite

gearróg f2 fuaime, giotán m1 fuaime

sound card

cárta m4 fuaime

sound card port

port m1 cárta fuaime

sound effect

maisíocht f3 fuaime

sound file

comhad m1 fuaime

sound navigation ranging (= sonar)

sonóir m3

sound recording

taifead m1 fuaime, taifeadadh m fuaime

sound synthesizer

sintéiseoir m3 fuaime

source1 s

foinse f4

source2 a

foinseach a

source address

seoladh m foinseach

source code

cód m1 foinseach

source data

sonraí mpl foinseacha

source data automation

uathoibriú m sonraí foinseacha

source database

bunachar m1 foinseach sonraí

source document

doiciméad m1 foinseach

source file

comhad m1 foinseach

source language

teanga f4 fhoinseach

source module

modúl m1 foinseach

source node

nód m1 foinseach

source program

ríomhchlár m1 foinseach

source string

teaghrán m1 foinseach

space1 v

spásáil1 v

space2 s

spás m1

spacebar s

spásbharra m4

space character

spáscharachtar m1

space estimation

meastachán m1 spáis

spacing s

spásáil2 f3

spam s

turscar m1

span s

réise f4

spanning tree protocol

prótacal m1 an chrainn réisigh

spark s

spréach f2

sparse matrix

gannmhaitrís f2

spatial division multiple access (= SDMA)

ilrochtain f3 roinnte spáis, SDMA

spatial light modulator (= SLM)

modhnóir m3 solais spásúil

spatial resolution

taifeach m1 spásúil

speaker s

callaire m4

speaker icon

deilbhín m4 callaire

spec (= specification1)

sonraíocht1 f3

special character

saincharachtar m1

special effects (= SFX)

maisíochtaí fpl

special-function keys

eochracha fpl sainfheidhme

specialist subject

sainábhar m1

special-purpose computer

ríomhaire m4 sainchuspóireach

specific a

sain- pref, sainiúil a

specific address

sainseoladh m (gs -lta)

specification1 (= spec)

sonraíocht1 f3

specification2 s (of process)

sonrú m (gs -raithe), sonrúchán m1

specification prototyping

fréamhshamhaltú m de réir sonraíochta

specific code

sainchód m1

specific gravity

sainmheáchan m1

specificity s

sainiúlacht f3

specific theorem

sainteoirim f2

specifier s

sonraitheoir m3

specify v

sonraigh v

spectrometer s

speictriméadar m1

spectrum s

speictream m1

spectrum analysis

anailís f2 speictrim

speech s

caint f2

speech generator

gineadóir m3 cainte

speech interpolation

idirshuíomh m1 cainte

speech recognition

aithint f3 cainte

speech recognizer

aitheantóir m3 cainte

speech synthesizer

sintéiseoir m3 cainte

speed s

luas m1

speeding up (= acceleration)

luathú m (gs -thaithe)

speed matching

meaitseáil f3 luais

spelling and grammar

litriú m agus gramadach

spelling checker (Fam. spellcheck)

seiceálaí m4 litrithe, litreoir m3

spherical aberration

iomrall m1 sféarúil

spike s

spíce m4

spindle s

fearsaid f2

spiral model

samhail f3 bhíseach

splash screen (= splash page)

splancscáileán m1

splay tree

spréchrann m1

splice v

spladhsáil v

splicer s

spladhsálaí m4

split s (of IRC)

scoilt f2

split screen1 (of command)

roinn v scáileán

split screen2

scáileán m1 roinnte

splitter s

scoilteoir m3

splitterless a

gan scoilteoir

spool1 v (= simultaneous peripheral operations online)

spóláil1 v

spool2 s (= reel)

spól m1

spooling s

spóláil2 f3

sporadic fault

locht m3 treallach

spot punch

spotphollaire m4

SPP (= scalable parallel processing)

SPP, próiseáil f3 chomhuaineach inscálaithe

spreadsheet s

scarbhileog f2

spurious pulse

bíog f2 bhréige

SPX1 (= Sequenced Packet Exchange)

SPX1, Malartú m Seicheamhach Paicéad

SPX2 (= simplex2)

SPX2, aonphléacsach a

SQL (= Structured Query Language)

SQL, Teanga f4 Struchtúrtha Iarratas

square1 v

cearnaigh v

square2 s

cearnóg f2

square3 s (of number)

cearnú1 m (gs -naithe)

square4 a

cearnach1 a

square brackets

lúibíní mpl cearnacha

square function

feidhm f2 chearnaithe

square root

fréamh f2 chearnach

square root function

feidhm f2 fréimhe cearnaí

SRAM (= static random access memory)

SRAM, cuimhne f4 randamrochtana statach

SR latch (= setting and resetting latch)

laiste m4 SR, laiste socraithe agus athshocraithe

SSADM (= Structured Systems Analysis and Design Method)

SSADM, Modh m3 Anailíse agus Deartha Córas Struchtúrtha

SSD (= solid-state disk)

SSD, diosca m4 soladstaide

SSI (= small-scale integration)

SSI, comhtháthú m mionscála

stability s

cobhsaíocht f3

stable a

cobhsaí a

stable state

staid f2 chobhsaí

stable triggering circuit

ciorcad m1 truiceartha cobhsaí

stack s

cruach f2

stackable hub

mol m1 inchruachta

stack addressing

seolachán m1 cruaiche

stack architecture

ailtireacht f3 chruaiche

stack diagram

léaráid f2 de chruach

stacked job processing

próiseáil f3 jabanna cruachta

stack frame

fráma m4 cruaiche

stack operation

oibríocht f3 chruaiche

stack pointer

pointeoir m3 cruaiche

stack segment number

uimhir f5 chruachdheighleáin

stage s

céim1 f2

stale data

sonraí m4 atá as dáta

stand-alone entity

aonán m1 saorsheasaimh

stand-alone model

ríomhaire m4 saorsheasaimh

standard1 s

caighdeán m1

standard2 a

caighdeánach a

standard3 a (basic)

bunúsach2 a

standard component

comhpháirt f2 chaighdeánach

standard deviation

diall m caighdeánach

standard dictionary (= main dictionary)

foclóir m3 caighdeánach

standard form

foirm f2 chaighdeánach

Standard Generalized Markup Language (= SGML)

Teanga f4 Chaighdeánach Mharcála Ghinearálaithe, SGML

standard input/output routine

gnáthamh m1 caighdeánach ionchurtha/aschurtha

standard interface

comhéadan m1 caighdeánach

standardization s

caighdeánú m (gs -naithe)

standardize v

caighdeánaigh v

Standard MIDI File (= SMF)

Comhad m1 Caighdeánach MIDI, SMF

standards converter

tiontaire m4 caighdeán

standard shell variable

athróg f2 chaighdeánach bhlaoisce

standard toolbar

barra m4 bunúsach uirlisí

standby1 s (of backup)

cúltaca m4

standby2 s (of condition)

fuireachas m1

standby mode

mód m1 fuireachais

standby register

tabhall m1 cúltaca

standby system

córas m1 cúltaca

standing-on-nines carry

iomprach m1 ar naonna

star configuration

cumraíocht f3 réaltach

star hub

mol m1 réaltach

star network

líonra m4 réaltach

star schema

scéimre m4 réaltach

start1 v

tosaigh1 v

start2 s

tús m1, tosú m (gs -saithe)

start bit

giotán m1 tosaithe

start-of-heading character (= SOH)

carachtar m1 tús ceannteidil, SOH

start-of-text character (= STX)

carachtar m1 tús téacs, STX

star topology

toipeolaíocht f3 réaltach

start signal

comhartha m4 tosaithe

start-stop transmission

tarchur m tosaigh, stop

start tag (= opening tag)

clib f2 thosaigh

start-up diagnostics

diagnóisic f2 tosaithe

star wired ring topology

toipeolaíocht f3 fháinneach sreangaithe go réaltach

state s

staid f2

state indicator (= SI2)

táscaire m4 staide, SI2

stateless protocol

prótacal m1 gan staid

statement s

ráiteas m1

statement label

lipéad m1 ráitis

statement terminator

críochtóir m3 ráitis

state-of-the-art a

úrscothach a

state-of-the-art model

samhail f3 úrscothach

state/space search

cuardach m1 spáis/staide

state transition

trasdul m3 staide

static a

statach a

static charge

lucht m3 statach

static dump

dumpa m4 statach

staticizer s

statachóir m3

static magnetic cell

cill f2 mhaighnéadach statach

static memory

cuimhne f4 statach

static method (= class method)

modh m3 statach

static random access memory (= SRAM)

cuimhne f4 randamrochtana statach, SRAM

static storage

stóras m1 statach

static subroutine

foghnáthamh m1 statach

static variable

athróg f2 statach

stationary a

cónaitheach a

stationary message source

foinse f4 chónaitheach teachtaireachtaí

station doubler

dúblóir m3 stáisiúin

stationery s

stáiseanóireacht f3, páipéarachas m1

statistic s (individual figure)

staitistic1 f2 (gs -í)

statistical a

staitistiúil a

statistical function

feidhm f2 staitistiúil

statistical time-division multiplexing (= STDM)

ilphléacsú m staitistiúil roinnte ama, STDM

statistics s (of science)

staitistic2 f2, staidreamh m1

status s

stádas m1

status bar

barra m4 stádais

status bit

giotán m1 stádais

status box

bosca m4 stádais

status line

líne f4 stádais

status message

teachtaireacht f3 stádais

status pin

pionna m4 stádais

status register

tabhall m1 stádais

status word

giotánra m4 stádais

STDM (= statistical time-division multiplexing)

STDM, ilphléacsú m staitistiúil roinnte ama

steady state

foistine1 f4

steady-state a

foistine gs as a

steady-state deviation

diall m foistine

step s

céim3 f2, fochéim f2

step-by-step a

céim f2 ar chéim

step counter

áiritheoir m3 céimeanna

step-down a

íoschéimneach a

step-down transformer

trasfhoirmeoir m3 íoschéimneach

step function

céimfheidhm f2

stepper motor

mótar m1 céimneach

step-up a

uaschéimneach a

step-up transformer

trasfhoirmeoir m3 uaschéimneach

stepwise design (of programs)

dearadh m céim ar chéim

stepwise diagram (of programs)

léaráid f2 chéim ar chéim

stepwise refinement

múnlú m céim ar chéim

stereo a

steiréa-, steiréi- pref

still-frame compression

comhbhrú m frámaí socra

still-frame compression multimedia adapter

cuibheoir m3 ilmheán comhbhrú frámaí socra

stochastic a

stocastach a

stochastic noise

torann m1 stocastach

stochastic process

próiseas m1 stocastach

stop1 v

stop1 v

stop2 s

stop2 m4

stop bit (= stop element)

giotán m1 stoptha

stop element (= stop bit)

eilimint f2 stoptha

stop signal

comhartha m4 stoptha

stop time

aga m4 stoptha

storage1 s (= store2)

stóras m1

storage2 s (process)

stóráil2 f3

storage allocation

leithdháileadh m stórais

storage area

limistéar m1 stórála

storage area network (= SAN)

líonra m4 limistéar stórála, SAN

storage capacity

toilleadh m stórais

storage cell

cill f2 stórais

storage class

aicme f4 stórais

storage class declaration

fógra m4 aicme stórais

storage class specifier

sonraitheoir m3 aicme stórais

storage compacting

dlúthú m stórais

storage cycle time

aga m4 ciogal stórála

storage density

dlús m1 stórála

storage device

gléas m1 stórála

storage hierarchy

ordlathas m1 stórais

storage medium

meán m1 stórála

storage protection

cosaint f3 stórais

storage register

tabhall m1 stórais

storage service provider (= SSP)

soláthraí m4 seirbhísí stórála

storage space

spás m1 stórála

store1 v

stóráil1 v

store2 s (= storage1)

stóras m1

stored program

ríomhchlár m1 stóráilte

storyline s

snáithe m4 scéil

straight line

dronlíne f4

straight-line coding

códú m dronlíneach

stream s

sruth2 m3

streaming s

sruthú m (gs -thaithe)

streaming media

meáin mpl sruthaithe

streaming sound

fuaim f2 shruthaithe

streaming video

fístaispeáint f3 sruthaithe

stress s

strus m1

stress testing

tástáil f3 struis, tástáil f3 ar (an) strus

strict schedule

sceideal m1 docht

strikethrough1 v

cuir v líne trí

strikethrough2 s

líne f4 tríd

string s

teaghrán m1

string array

eagar m1 teaghráin

string constant

tairiseach m1 teaghráin

string entity

aonán m1 teaghráin

string length

fad m1 teaghráin

string manipulation

ionramháil f3 teaghrán

string operator

oibreoir m3 teaghráin

string replacement

athchur m teaghrán

string theory (= superstring theory)

teoiric f2 na dteaghrán

string variable

athróg f2 theaghráin

stripe s

stríoc f2

strobe s

strób m1

strobe signal

stróbchomhartha m4

stroke s

fleasc1 f2

structural a

struchtúrach a

structural model

samhail f3 struchtúrach

structure s

struchtúr m1

structure chart

cairt f2 struchtúir

structure clash

caismirt f2 struchtúr

structured a

struchtúrtha a

structured data

sonraí mpl struchtúrtha

structured data-type

cineál m1 struchtúrtha sonraí

structure diagram

léaráid f2 de struchtúir

structured programming

ríomhchlárú m struchtúrtha

Structured Query Language (= SQL)

Teanga f4 Struchtúrtha Iarratas, SQL

Structured Systems Analysis and Design Method (= SSADM)

Modh m3 Anailíse agus Deartha Córas Struchtúrtha, SSADM

structured variable

athróg f2 struchtúrtha

structured walkthrough

iniúchadh m struchtúrtha

structure initialization

túsú m struchtúir

structure member operator

oibreoir m3 ball struchtúir

structure pointer operator

oibreoir m3 pointeoir struchtúir

structure tag

clib f2 struchtúir

strudel s (= @)

strúdal m1

stub s

sop m1

stunt box

bosca m4 díchódúcháin

STX (= start-of-text character)

STX, carachtar m1 tús téacs

style s

stíl f2

style engine

inneall m1 stíle

style gallery

gailearaí m4 stíleanna

style language

teanga f4 stíle

style rules

rialacha fpl stíle

style sheet

stílbhileog f2, bileog f2 stíle

style sheet reference

tagairt f3 stílbhileoige

stylus s

stíleas m1

sub- pref

fo- pref

subarray s

fo-eagar m1

subarray argument

argóint f3 fo-eagair

subclass s

fo-aicme f4

subcube s

fochiúb m1

subdirectory s (= subfolder)

fochomhadlann f2

subdocument s

fodhoiciméad m1

subdomain s

fofhearann m1

subexpression s

foshlonn m1

subfolder s (= subdirectory)

fofhillteán m1

subgroup s

foghrúpa m4

subject box

bosca m4 ábhair

submenu s

fo-roghchlár m1

subnet(work) s

folíonra m4

suboptimal solution

réiteach m1 fo-optamach

subprogram s

fo-ríomhchlár m1

sub-query s

fo-iarratas m1

subroutine s

foghnáthamh m1

subroutine library

leabharlann f2 foghnáthamh

subsampling s

foshampláil f3

subschema s

foscéimre m4

subscribe v

liostáil v

subscriber s (of telephone service)

rannpháirtí m4

subscriber trunk dialling (= STD)

truncdhiailiú m rannpháirtí

subscript s

foscript f2

subscripting s

foscriptiú m (gs -tithe)

subscript range

raon m1 foscripte

subsegment s

fodheighleán m1

subsequent a

iartheachtach a

subset s

fothacar m1

substitute1 v

cuir v in ionad, ionadaigh v

substitute2 s

ionadaí m4

substitute3 a

ionadaíoch a

substitute character

carachtar m1 ionadaíoch

substitution s

ionadú m (gs -daithe)

substitution table

tábla m4 ionadaithe

substrate s

foshraith f2

substring s

fotheaghrán m1

subsystem s

fochóras m1

subtotal s

fo-iomlán m1

subtract v

dealaigh v

subtracter s

dealaitheoir m3

subtracter-adder s

dealaitheoir/suimitheoir m3

subtraction s

dealú m (gs -laithe)

subtraction operator

oibreoir m3 dealaithe

subtractive colour system

córas m1 dathanna dealaitheacha

subtractive primary colours

príomhdhathanna mpl dealaitheacha

subtrahend s

dealann f2

subtransaction s

fo-idirbheart m1

subtree s

fochrann m1

subtype s

fochineál m1

subunit s

fo-aonad m1

subvector s

foveicteoir m3

subvert v

treascair v

successive-approximation system

córas m1 neasuithe comhleantacha

success unit

aonad m1 ratha

sudden shutdown

múchadh m tobann

suffix s

iarmhír1 f2

suite of programs (of application)

sraith f2 feidhmchlár

sum s

suim f2

summarize v

achoimrigh v

summary1 s

achoimre f4

summary2 a

achomair a

summary report

tuairisc f2 achomair

summation s

suimiúchán2 m1

summation check

seiceáil f3 suimiúcháin

summing integrator

suimeálaí m4 suimiúcháin

sum of two sets (= union of two sets)

suim f2 dhá thacar

sum total

lánsuim f2

super-1 pref (of position)

for- pref

super-2 pref (of quality)

sár- pref

superclass s

foraicme f4

supercomputer s

sár-ríomhaire m4

superconductivity s

forsheoltacht f3

superfunction s

forfheidhm f2

supergroup s

sárghrúpa m4

superheterodyne1 s

sárheitridín m4

superheterodyne2 a

sárheitridíneach a

super-high frequency (= SHF)

sár-ardmhinicíocht f3, SHF

superimpose v

forshuigh v

super-large-scale integration (= SLSI)

comhtháthú m scála ollmhóir, SLSI

supermini s (= super minicomputer)

sár-mhionríomhaire m4

super neurocomputer

sár-néar-ríomhaire m4

superposed circuit

ciorcad m1 forshuite

superposition s

forshuíomh m1

superscalar processing

próiseáil f3 shárscálach

superscript s

forscript f2

superstring theory (= string theory)

teoiric f2 na sártheaghrán

supertype s

forchineál m1

superuser s

forúsáideoir m3

Super Video Graphics Array (= SVGA)

Sáreagar m1 Físghrafaice, SVGA

supervising system

córas m1 maoirseachta

supervision s

maoirseacht f3

supervisor s

maoirseoir m3

supervisory control

rialú m maoirseachta

supervisory frame

fráma m4 maoirseachta

supervisory mode

mód m1 maoirseachta

supervisory program

ríomhchlár m1 maoirseachta

superzapping s

forzaipeáil f3

supplement v

forlíon2 v

support s

tacaíocht f3

support facilities

saoráidí fpl tacaíochta

support programmer

ríomhchláraitheoir m3 tacaíochta

support system

córas m1 tacaíochta

support tool

uirlis f2 tacaíochta

suppress v

socht v

suppressed packets

paicéid mpl shochta

suppression s

sochtadh m (gs -ta)

suppressor s

sochtóir m3

surf v (= browse, cruise)

scimeáil1 v

surface acoustic waves

tonnta fpl fuaimiúla dromchla

surface barrier

bacainn f2 dromchla

surface mounting technology

teicneolaíocht f3 gléasta dromchla

surfer s (of Internet)

scimeálaí m4 (ar an Idirlíon)

surfing s

scimeáil2 f3

surfing the (Inter)net

scimeáil f3 ar an Idirlíon, ag

surge s

borradh m (leictreachais/cumhachta)

surge limiter (= surge protector (strip))

teorantóir m3 borrtha

surge protection

cosaint f3 ar bhorradh

surge protector (strip) (= surge limiter, surge strip)

teorantóir m3 borrtha

surge resistance

friotaíocht f3 borrtha

surge strip See surge protector (strip).

SVG (= Scalable Vector Graphics)

SVG, Grafaic f2 Inscálaithe Veicteoireach

SVGA (= Super Video Graphics Array)

SVGA, Sáreagar m1 Físghrafaice

SW (= short wave)

SW, gearrthonn f2

swap1 v

babhtáil1 v

swap2 s

babhtáil2 f3

swap file

comhad m1 babhtála

switch1 v

lasc1 v

switch2 s

lasc2 f2

switch between programs

athraigh v ó chlár go clár

switched lines

línte fpl lasctha

switched-message network

líonra m4 teachtaireachta lasctha

Switched Multimegabit Data Service (= SMDS)

Seirbhís f2 Lasctha Sonraí Il-mheigighiotán

switched telephone

lasctheileafón m1

switching s

lascadh m (gs -ctha), lascachán m1

switching algebra

ailgéabar m1 lascacháin

switching centre

lárionad m1 lascacháin

switching circuit

ciorcad m1 lascacháin

switch off

lasc v as, cuir v as

switch on

lasc v air, cuir v air

symbol s

siombail f2

symbolic a

siombalach a

symbolic address

seoladh m siombalach

symbolic assembly system

córas m1 díolama siombalaí

symbolic code

cód m1 siombalach

symbolic coding

códú m siombalach

symbolic concordance

comhchordacht f3 shiombalach

symbolic debugging

dífhabhtú m siombalach

symbolic language

teanga f4 shiombalach

symbolic logic

loighic f2 shiombalach

symbolic name

ainm m4 siombalach

symbolic processor

próiseálaí m4 siombalach

symbolic programming

ríomhchlárú m siombalach

symbol set

tacar m1 siombailí

symbol string

teaghrán m1 siombailí

symbol table

tábla m4 siombailí

symmetric a (= symmetrical)

siméadrach a

symmetrical compression

comhbhrú m siméadrach

symmetrical multiprocessor

ilphróiseálaí m4 siméadrach

symmetric communications

cumarsáid f2 shiméadrach

symmetric encryption

criptiú m siméadrach

symmetric key cryptography

cripteagrafaíocht f3 shiméadrach le heochair

symmetric multiprocessing (= SMP)

ilphróiseáil f3 shiméadrach, SMP

symmetry s

siméadracht f3

sync1 See synchronization.

sync2 See synchronous.

sync character

carachtar m1 sioncronaithe

synchronization s (= sync1)

sioncronú m (gs -naithe)

synchronize v

sioncronaigh v

synchronized methods and threads

modhanna mpl is snáitheanna sioncronacha

synchronizer s

sioncronóir m3

synchronous a (= sync2)

sioncronach a

synchronous bus

bus m4 sioncronach

synchronous computer

ríomhaire m4 sioncronach

synchronous data

sonraí mpl sioncronacha

Synchronous Data Link Control (= SDLC1)

Rialú m Nasctha Shioncronaigh Sonraí, SDLC1

synchronous key encryption

criptiú m le heochracha sioncronacha

synchronous operation

oibríocht f3 shioncronach

synchronous replication

macasamhlú m sioncronach

synchronous transmission

tarchur m sioncronach

sync information

faisnéis f2 sioncronaithe

Syndicat Français des Constructeurs d'Appareils Radio et Television (= SCART)

SCART

syndication s

sindeacáitiú m (gs -tithe)

synergetic a

sineirgeach a

synergy s

sineirgíocht f3

synonym s

comhchiallach m1

syntactic a (= syntactical)

comhréireach2 a

syntax s

comhréir2 f2

syntax analysis

anailís f2 ar an gcomhréir, anailís f2 ar an chomhréir

syntax declaration

fógra m4 comhréire

syntax diagram

léaráid f2 den chomhréir

syntax-directed editing

eagarthóireacht f3 de réir comhréire

syntax error

earráid f2 chomhréire

syntax expression

slonn m1 comhréire

syntax grammar

gramadach f2 na comhréire

syntax tree

crann m1 comhréire

synthesis s

sintéis f2

synthesizer s

sintéiseoir m3

synthetic language

teanga f4 shintéiseach

sysgen See system generation.

sysin See system input.

syslib See system library.

sysop See system operator.

system s

córas m1

system analysis (= systems analysis)

anailís f2 ar chóras

systematic a

córasach a

systematic inaccuracy

míchruinneas m1 córasach

systematic noise

torann m1 córasach

system availability

inúsáidteacht f3 córais

system box

bosca m4 córais

system call

glao m4 ar an gcóras, glao m4 ar an chóras

system-call interface

comhéadan m1 na nglaonna ar an gcóras oibriúcháin, comhéadan m1 na nglaonna ar an chóras oibriúcháin

system catalogue

catalóg f2 córais

system check

seiceáil f3 córais

system command

ordú m córais

system data bus

bus m4 sonraí an chórais

system description

tuairisc f2 ar an gcóras, tuairisc f2 ar an chóras

system design (= systems design)

dearadh m córais

system development

forbairt f3 córais

system disk

diosca m4 córais

system documentation

doiciméadú m an chórais

Système International d'Unités (= International System of Units, SI1)

Córas m1 Idirnáisiúnta na nAonad, SI1

system failure

teip f2 córais

system fault tolerance (= SFT)

lamháltas m1 lochtanna córais, SFT

system generation (= sysgen)

giniúint f3 córais

system goals

spriocanna fpl córais

system handbook

lámhleabhar m1 an chórais

system input (= sysin)

ionchur m córais

system library (= syslib)

leabharlann f2 córais

system lifecycle

saolré f4 córais

system log

loga m4 córais

system maintenance

cothabháil f3 córais

system operator (= sysop)

oibreoir m3 córais

system-oriented a

dírithe a ar an gcóras, dírithe a ar an chóras

system program

ríomhchlár m1 córais

system programmer

ríomhchláraitheoir m3 córais

system recovery

athshlánú m an chórais

systems analysis See system analysis.

systems analyst

anailísí m4 córas

systems and support software

bogearraí mpl córas agus tacaíochta

systems definition

sainiú m córas

systems design See system design.

systems development life cycle (= SDLC2)

saolré f4 forbartha córas, SDLC2

systems management

bainistíocht f3 córas

Systems Network Architecture (= SNA)

Ailtireacht f3 Chórais Líonraí

system software

bogearraí mpl córais

system specification

sonraíocht f3 an chórais

systems programmer

ríomhchláraitheoir m3 córas

system support

tacaíocht f3 córais

system testing

tástáil f3 córais

system test time

aga m4 tástála an chórais

system validation

bailíochtú m córais