gabháil f3 cheoil, fhoinn   rendition, performance of song, singing

Gaeilge f4 Chlasaiceach   Classical Irish

Gaelú m   Gaelicization

gaireacht f3   contiguity

gaireas m1 smachtaithe an stáit   repressive state apparatus

gairis mpl  idé-eolaíochta an stáit   ideological state apparatuses

gairm f2 scoile   (Hist.) call to poetic gathering

gairmiúil a   professional

gairmiúlacht f3   professionalism

gáirsiúil a   lewd, obscene

gáirsiúlacht f3   lewdness, obscenity

gan dáta (gd.) m4   no date (nd.)

gaois f2   wisdom

garrlitríocht f3   pulp literature

gasaitéar m1   gazetteer

geáitsíocht f3   (act of) gesturing, play-acting

geamaireacht f3   pantomime

geandráma m4   comic play, comedy

geandrámaíocht f3   comic drama, comedy

geantraí f4   (piece of) light music

géarchor m1   crisis, critical turning point (in narrative)

géarchúis f2   keenness (of mind), discernment

géarchúiseach a   keen-witted, discerning

gearrdhráma m4   short play

gearrliosta m4   short-list

gearrscéal m1   short story

gearrscéalaí m4   short-story writer

gearrscéalaíocht f3   short-story writing

geatóir m3   gate-keeper

geatóireacht f3   gate-keeping

géire f4   acuity

géire f4 intinne   acumen

ginealach m1   genealogy, pedigree

ginealas m1   (study of) genealogy

gínealárnach a   gynocentric

gínealárnachas m1   gynocentrism

gínicritic f2   gynocriticism

gínitéacs m4   gynotext

giorraigh v   abridge

giorraithe a   abridged

giorrú m   abridgement

giorrúchán m1   abbreviation, contraction

glacadóir m3 (teachtaireachta)   receiver (of message)

glámh f2   (Hist.) lampoon, satire; lampoonist, satirist

glámh f2 dígeann   (Hist.) blistering satire

gléas m1 reitrice   rhetorical device

gliúcaí m4   voyeur

gliúcaíocht f3   voyeurism

glóir-réim f2   pageant

gluais f2   gloss,  commentary; glossary, vocabulary

Gluaiseanna fpl na Sean-Ghaeilge   Old Irish Glosses

gluaiseacht f3   movement

gnás m1   custom, usual practice

gnáthchaint f2   colloquial speech

gnáthleagan m1 cainte   colloquialism, a  colloquial expression

gnáthléitheoir m3   ordinary reader

gnáthúsáid f2   ordinary usage

gné f4   aspect, dimension

gné-alt m1   feature article

gnéasachas m1   sexism

gníomh m1   act, action, deed; (Th.) act

gníomh m1 cainte   speech act

gníomhaí m4   actor, agent

gníomhaíocht f3   activity; (Th.) action, business

gníomhaire m4 liteartha   literary agent

gnómach a   gnomic

goltraí f4   (piece of) slow, sad music

gonta a   incisive, terse, succinct

gontacht f3   incisiveness, terseness, succinctness, brevitas (la)

Gotach a   Gothic

grá m4 cúirtéiseach   courtly love, amour courtois

grafach a   graphic

grafaic f2 (pl –í)   (of character) graphic

grafnóir m3   penman

grafnóireacht f3   penmanship

graiméar m1   grammar (book)

gramadach f2   (science of) grammar

gramaideolaíocht f3   grammatology

graosta a   lewd, obscene

graostacht f3   lewdness, obscenity

grástúil a   graceful

grástúlacht f3   gracefulness

greann m1   fun, humour, comedy

greann m1 dubh   black humour

greannáin mpl   comics

greannmhar a   funny, humorous, comic, amusing

greanntraigéide f4   tragicomedy

greanntraigéideach a   tragicomical

greanta a   graven; polished; shapely, beautiful

gréas m1   (literary, artistic) composition

grinn a   perspicacious, discerning; clear, accurate

grinneas m1   perspicacity, discernment; clarity, accuracy

grinneas m1 smaointe   clarity of thought

grinnléitheoireacht f3   close reading

grinnscrúdú m   close examination

grinnslítheach a   subtle and penetrating

grinnstaidéar m1   close study

guta m4   vowel

guth m3   voice