year n

bliain bain3

1 from year to year

ó bhliain go bliain

2 the sixth (form) year

an séú bliain

 

year book n

bliainiris bain2

 

‘yes’ lobby n

(Dáil)

lucht (fir4) Tá’

 

‘yes’ lobby n

(in general)

daoine (fir4 iol) atá ag stocaireacht i bhfabhar (ruda)

 

youth n

(young people)

 ógra fir4,

 an t-aos (fir3) óg

 

youth centre n

ionad (fir1) don ógra / don

aos óg

 

youth custody n

coimeád (fir) ógánach

 

youth employment n

ógfhostaíocht bain2

 

youth organisation n

ógeagraíocht bain2

 

youth service n

seirbhís (bain2) don ógra / don aos óg

 

youth training scheme n

scéim (bain2) fostaíochta don ógra / don aos óg

 

youth unemployment n

óg-dhífhostaíocht bain3

 

youth work n

obair (bain2) don ógra / don

aos óg

 

youth worker n

oibrí (fir4) don ógra / don aos óg