cable s

cábla m4

cache s (= cache memory)

taisce f4

cache coherence

comhleanúnachas m1 taisce

cache consistency protocol

prótacal m1 comhsheasmhacht taisce

cache memory (= cache)

cuimhne f4 thaisce

cache protocol

prótacal m1 taisce

CAD (= computer-aided design)

CAD, dearadh m ríomhchuidithe

Caesar cipher

sifear m1 Chaesair

cage s

caighean m1

CAI (= computer-aided instruction)

CAI, teagasc m1 ríomhchuidithe

CAL (= computer-aided learning)

CAL, foghlaim f3 ríomhchuidithe

calculable a

ináirithe a

calculate v

áirigh1 v

calculation s

áireamh1 m1

calculator s

áireamhán m1

calculus s

calcalas m1

call1 v

glaoigh1 v

call2 s

glao m4, glaoch2 m1

CALL (= computer-aided language learning)

CALL, foghlaim f3 ríomhchuidithe teangacha

call by name

glao m4 de réir ainm

call by reference

glao m4 de réir tagartha

call by sequence

glao m4 de réir seichimh

call by value

glao m4 de réir luacha

call centre

lárionad m1 glaonna

caller s

glaoiteoir m3

caller ID

aitheantas m1 glaoiteora

call forwarding

glaonna mpl a chur ar aghaidh

call gate

glaogheata m4

calling s

glaoch1 m (gs -oite)

calling application

feidhmchlár m1 glaoite

calling sequence

glaosheicheamh m1

call instruction

glaothreoir f5 (gs -eorach)

call transfer

aistriú m glaonna

call waiting

glao m4 ag feitheamh

CAM (= computer-aided manufacture)

CAM, déantúsaíocht f3 ríomhchuidithe

cancel v

cealaigh1 v

candidate key

eochair f5 iarrthóireachta

capacitance s

toilleas m1

capacitor s

toilleoir m3

capacitor storage

stóras m1 toilleora

capacity1 s (of capability)

cumas m1

capacity2 s (of size)

toilleadh m (gs -llte)

capacity planning

pleanáil f3 cumais

cap height

airde f4 ceannlitreacha

capital letter

ceannlitir f5 (gs -treach)

caps lock

glas m1 ceannlitreacha

caption1 s (above diagram)

ceannscríbhinn f2

caption2 s (under diagram)

foscríbhinn f2

capture v

gabh1 v

carbon copy (= cc)

cóip f2 charbóin, cc

card s

cárta m4

card cage

caighean m1 cártaí

card column

colún m1 cárta

card deck

deic f2 cártaí

card hopper

crannóg f2 cártaí

cardinality s (= relationship degree)

cairdinéalacht f3

cardinality ratio

cóimheas m3 cairdinéalachta

card index

cárta-innéacs m4, innéacs m4 cártaí

card path

cosán m1 cártaí

card punch

pollaire m4 cártaí

card reader

léitheoir m3 cártaí

carriage return (= return3, CR)

aisfhilleadh m1 carráiste

carriage return/line feed (= CR/LF)

aisfhilleadh carráiste/fotha líne, eochair f5 CR/LF

carrier s

iompróir m3

carrier detect

aimsitheoir m3 iompróra

carrier frequency

minicíocht f3 iompróra

carrier sense/multiple access (= CSMA)

brath m iompróra /ilrochtain, CSMA

carrier sense protocol

prótacal m1 braite iompróra

carrier system

córas m1 iompróra

carry s

iomprach m1

carry bit

giotán m1 iompraigh

carry-complete signal

comhartha m4 slánaithe iomprach

carry digit

digit f2 iompraigh

carry time

aga m4 iompraigh

Cartesian product

iolrach m1 Cairtéiseach

cartridge s

cartús m1

cascade1 v

cascáidigh v

cascade2 s

cascáid f2

cascade control

rialú m cascáideach

cascaded a

cascáidithe a

cascaded carry

iomprach m1 cascáidithe

cascaded star topology

toipeolaíocht f3 chascáidithe réalta

cascading style sheet (= CSS)

stílbhileog f2 chascáideach, CSS

case s

cás m1

CASE (= Computer-Aided Software Engineering)

CASE

CASE labels

lipéid mpl CASE

CASE selector

roghnóir m3 CASE

case-sensitive a

cásíogair a

CASE statement

ráiteas m1 CASE

cassette s

caiséad m1

cassette tape

caiséad m1 téipe, téipchaiséad m1

cast1 v

teilg v

cast2 s

teilgean2 m1

CAT1 (= computer-aided tomography)

CAT1, tomagrafaíocht f3 ríomhchuidithe

CAT2 (= computer-aided training)

CAT2, oiliúint f3 ríomhchuidithe

catalog s (= catalogue)

catalóg f2

catalogue s (= catalog)

catalóg f2

categorization s

catagóiriú m (gs -rithe)

categorize v

catagóirigh v

category s

catagóir f2

catena s

caitéine f4

catenate v

caitéinigh v

cathode1 s

catóid f2

cathode2 a

catóideach a

cathode ray

ga m4 catóide

cathode-ray tube (= CRT)

feadán m1 ga-chatóideach, CRT

cathode-ray tube storage

stóráil f3 feadáin gha-chatóidigh

CBT (= computer-aided training, computer-based training)

CBT, oiliúint f3 ríomhchuidithe

cc (= carbon copy)

cc, cóip f2 charbóin

CCD (= charge-coupled device)

CCD, gléas m1 luchtchúpláilte

CCTV (= closed circuit television)

CCTV, teilifís f2 ciorcaid iata

CD (= compact disc)

CD, dlúthdhiosca m4

CD burner (= CD recorder, CD writer)

dóire m4 CDanna

CD-I (= compact disc - interactive)

CD-I, dlúthdhiosca m4 idirghníomhach

CDMA (= code-division multiple access)

CDMA, ilrochtain f3 chódroinnte

CDMA modem

móideim m4 CDMA

CDP (= centralized data processing)

CDP, próiseáil f3 láraithe sonraí

CDPD (= cellular digital packet data)

CDPD, sonraí mpl digiteacha paicéid sa mhodh ceallach

CD-R (= CD recordable, compact disc - recordable)

CD-R, dlúthdhiosca m4 intaifeadta

CD recordable (= CD-R)

dlúthdhiosca m4 intaifeadta, CD-R

CD recorder (= CD burner, CD writer)

taifeadán m1 CDanna

CD rewriteable (= CD-RW)

dlúthdhiosca m4 in-athscríofa, CD-RW

CD-ROM (= compact disc - read-only memory)

CD-ROM, dlúthdhiosca m4 cuimhne inléite amháin

CD-RW (= CD rewriteable, compact disc - rewriteable)

CD-RW, dlúthdhiosca m4 in-athscríofa

CD-WO (= compact disc - write-once)

CD-WO, dlúthdhiosca m4 inscríofa uair amháin

CD writer (= CD burner, CD recorder)

scríbhneoir m3 CDanna

cell s

cill f2 (gpl ceall)

cell address

seoladh m cille

cell format

formáid f2 cille

cell location

suíomh m1 cille

cell pointer

pointeoir m3 cille

cell protection

cosaint f3 cille

cell reference

tagairt f3 cille

cellular digital packet data (= CDPD)

sonraí mpl digiteacha paicéid sa mhodh ceallach, CDPD

central a (= centre3)

lárnach a, lár- pref

central control unit

láraonad m1 rialúcháin

centralization s (= centring)

lárú m (gs -raithe), lárúchán m1

centralize v

láraigh2 v

centralized a (= centred)

láraithe a

centralized and partitioned combination

teaglaim f3 de lárú agus deighilt

centralized catalogue

catalóg f2 lárnach

centralized data processing (= CDP)

próiseáil f3 láraithe sonraí, CDP

central processing unit (= CPU)

láraonad m1 próiseála, CPU (LAP)

central unit

láraonad m1

centre1 v

láraigh1 v

centre2 s

lár m1, ionad1 m1, lárionad m1

centre3 a (= central)

lár- pref, láir gs as a, lárnach a

centred a (= centralized)

láraithe a

centre-line s

lárlíne f4

centre tab

táb m1 láir

centring s (= centralization)

lárú m (gs -raithe)

ceramic package

pacáiste m4 ceirmeach

certainty factor

fachtóir m3 cinnteachta

certification s

deimhniú m (gs -nithe), deimhniúchán m1

certification authority

údarás m1 deimhniúcháin

CGA (= Colour Graphics Adapter)

CGA, Cuibheoir m3 Grafaic Dhatha

CGI (= Common Gateway Interface)

CGI, Comhéadan m1 Coiteann Geataí

CGI script

script f2 CGI

chad s

sead m4

chain1 v

slabhraigh v

chain2 s

slabhra m4

chain3 a (= in chain form)

slabhrach a

chain brackets (= braces)

lúibíní mpl slabhracha

chained a

slabhraithe a

chained list (= linked list)

liosta m4 nasctha

chain printer

printéir m3 slabhrach

change s

athrú m (gs -raithe), athrúchán m1

change dump

dumpáil f3 athrúcháin

channel s

cainéal m1

channel-to-channel connection

nasc m1 cainéal le cainéal

character s

carachtar m1

character array

eagar m1 carachtar

character-at-a-time printer (= character printer)

printéir m3 carachtar sa turas

character check

seiceáil f3 carachtar

character code

cód m1 carachtar

character-code independent

neamhspleách a ar chód na gcarachtar

character constant

tairiseach m1 carachtair

character crowding

pulcadh m carachtar

character density

dlús m1 carachtar

character entity

aonán m1 carachtair

character field

réimse m4 carachtar

character format

formáid f2 carachtair

characteristic s (= property)

airí m4

character large object (= CLOB)

móroibiacht f3 charactair

character map

mapa m4 carachtar

character-map terminal

teirminéal m1 mapa carachtar

character-oriented a

bunaithe a ar charachtair

character pointer

pointeoir m3 carachtar

character printer (= character-at-a-time printer)

printéir m3 carachtar

character rate

ráta m4 carachtar

character reader

léitheoir m3 carachtar

character recognition

aithint f3 carachtar

character repertoire

foireann f2 carachtar

character replacement

athchur m carachtar

character set

tacar m1 carachtar, foireann f2 carachtar

characters per inch (= CPI)

carachtair mpl san orlach, CPI

characters per second (= CPS1)

carachtair mpl sa soicind, CPS1

character standard

caighdeán m1 carachtar

character string

teaghrán m1 carachtar

character subset

fothacar m1 carachtar

charge1 v

luchtaigh v

charge2 s

lucht m3

charge-coupled device (= CCD)

gléas m1 luchtchúpláilte, CCD

charger s

luchtaire m4

charging s

luchtú m (gs -taithe)

chart s

cairt f2

chart wizard

draoi m4 cairteacha

chassis s

fonnadh m1

chat abbreviations

noda mpl comhrá

chat room

seomra m4 comhrá

chat site (= talker)

láithreán m1 comhrá, suíomh m1 comhrá

chatting s

comhrá m4 (Idirlín)

Cheapernet s (= Thinnet coaxial cable, Thinwire)

Cheapernet

check1 v

seiceáil1 v

check2 s (= checking)

seiceáil2 f3

check bit

giotán m1 seiceála

check box

ticbhosca m4

check character (= check digit)

carachtar m1 seiceála

check digit (= check character)

digit f2 seiceála

checkerboarding s

breacaireacht f3

checking s (= check2)

seiceáil2 f3

checking program

ríomhchlár m1 seiceála

checking routine

gnáthamh m1 seiceála

checklist s

seicliosta m4

checkout v

lánseiceáil v

checkout routine

gnáthamh m1 lánseiceála

checkpoint s

seicphointe m4

checkpoint dump

dumpa m4 seicphointe

check problem

fadhb f2 sheiceála

checksum s

suim f2 sheiceála

chief programmer

príomhchláraitheoir m3

chief programmer team

foireann f2 an phríomhchláraitheora

child1 s (of directory)

mac m1

child2 s (= child node)

macnód m1

child node (= child2)

macnód m1

chip s

slis f2

chromatic a

crómatach a

chromatic number

uimhir f5 chrómatach

chunk s (of information, etc)

smután m1

cipher1 v (= encipher)

rúnscríobh v

cipher2 s

sifear m1

ciphertext s

rúntéacs m4

ciphertext-only cryptanalysis

crioptanailís f2 le rúntéacs amháin

circuit s

ciorcad m1

circuit board (= circuit card)

clár m1 ciorcad

circuit card (= circuit board)

cárta m4 ciorcad

circuit equivalence

coibhéis f2 ciorcaid

circuit noise

torann m1 ciorcaid

circuit-switched connections

naisc mpl chiorcadlasctha

circuit-switched network

líonra m4 ciorcadlasctha

circuit-switched packet data

sonraí mpl paicéid chiorcadlasctha

circuit switching

ciorcadlascadh m (gs -ctha)

circular a

ciorclach a

circular array

eagar m1 ciorclach

circular buffer

maolán m1 ciorclach

circular list

liosta m4 ciorclach

circular shift (= cyclic shift, end-around shift)

iomlaoid f2 chioglach

circular shift operation

oibríocht f3 iomlaoide cioglaí

circulating register

tabhall m1 cúrsaíochta

circumflex s

cuairín m4

CISC (= Complex Instruction Set Computer)

CISC, ríomhaire m4 tacar treoracha coimpléascacha

clamping voltage

voltas m1 clampála

clash s

caismirt f2

class s

aicme f4

class attribute

tréith f2 aicme

classification of instructions

rangú m treoracha

classify v (= rank)

rangaigh v

class method (= static method)

modh m3 aicmeach

class specifier

sonraitheoir m3 aicme

class variable

athróg f2 aicmeach

clause manipulation

ionramháil f3 clásail

cleaning solution

tuaslagán m1 glantacháin

clear v

glan3 v

clear area

limistéar m1 glan

clear entry

glan v (an) iontráil

clear screen

glan v (an) scáileán

clear to send

ceadaigh v (é/í/iad) a sheoladh

click v

cliceáil v, gliogáil v

click and drag

cliceáil agus tarraing v

client authentication

fíordheimhniú m cliaint

client computer

ríomhaire m4 cliaint

client/server architecture

ailtireacht f3 chliaint/freastalaí

client/server network

líonra m4 cliaint/freastalaí

client software

bogearraí mpl cliaint

clip art

fáisc-ealaín f2

clipboard s (= fast-access memory, quick-access memory, scratchpad, temporary storage)

gearrthaisce f4

clock s

clog m1

clock cycle time

aga m4 ciogal cloig

clocked D latch

D-laiste m4 cloig

clocked latch

laiste m4 cloig

clocked SR latch

laiste m4 SR cloig

clock generator

gineadóir m3 cloig

clock pulse

bíog f2 cloig

clock rate

ráta m4 cloig

clock signals

comharthaí mpl cloig

clock speed

clogluas m1, luas m1 an chloig

clock track

rian m1 cloig

clone s

clón m1

close v

dún v, iaigh v

closed architecture

ailtireacht f3 iata

closed array

eagar m1 iata

closed circuit television (= CCTV)

teilifís f2 ciorcaid iata, CCTV

closed loop

lúb f2 iata

closed subroutine

foghnáthamh m1 iata

closed user group

grúpa m4 iata úsáideoirí

closed world assumption

foshuíomh m1 an domhain iata

closing bracket

lúibín m4 deiridh

closure1 s (Gen.)

clabhsúr m1

closure2 s (Mth.)

iamh m1

cluster1 v

braisligh v

cluster2 s

braisle f4

cluster analysis

anailís f2 bhraisle

clustered a

braislithe a

clustering s

braisliú m (gs -lithe)

CMOS (= complementary metal-oxide semiconductor)

CMOS, leathsheoltóir m3 comhlántach ocsaíd mhiotail

CMS (= content management system)

CMS, córas m1 bainistíochta inneachair

CNC (= computer numerically controlled)

faoi ríomhrialú m uimhriúil

coalesce v

comhtháthaigh v

coarse-grained a

garbhánta a

coarse-grained parallelism

comhuainíocht f3 gharbhánta

coaxial cable

cábla m4 comhaiseach

COBOL (computer language)

COBOL

CODASYL (= Conference on Data Systems Languages)

CODASYL

Codd's rules

rialacha fpl Codd

code1 v

códaigh v

code2 s

cód m1

code area

códlimistéar m1

codec s (= compression/ decompression)

comhbhrú/dí-chomhbhrú m (gs -ite)

code converter

tiontaire m4 cóid

coded decimal

deachúil f3 chódaithe

coded decimal notation

nodaireacht f3 deachúlacha códaithe

coded image

íomhá f4 chódaithe

code-division multiple access (= CDMA)

ilrochtain f3 chódroinnte, CDMA

coded set

tacar m1 códaithe

code elements

eilimintí fpl cóid

code element set

tacar m1 eilimintí cóid

code extension character

carachtar m1 breisithe cóid

code fragment

códbhlogh f3

code generator

gineadóir m3 cóid

coder s

códóir m3

code segment (of memory)

deighleán m1 cóid

codeword s

códfhocal m1

coding s

códú m (gs -daithe), códúchán m1

coding sheet

bileog f2 chódúcháin

coefficient s

comhéifeacht f3

coherence1 s (of cohesion)

comhtháthú2 m (gs -áthaithe)

coherence2 s (of memory)

comhleanúnachas m1

cohesion s (= coherence1)

comhtháthú2 m (gs -áthaithe)

cohesive object

oibiacht f3 chomhtháiteach

coincidence s

comhtheagmhas m1

coincidence AND signal

comhartha m4 comhtheagmhais AND

coincidence circuit

ciorcad m1 comhtheagmhais

coincidental a

comhtheagmhasach a

coincidental cohesion

comhtháthú m comhtheagmhasach

cold boot

bútáil f3 fhuar

cold restart

atosú m fuar

collaborative server

freastalaí m4 comhoibríoch

collapse v

leacaigh v

collate v

comhordaigh v

collating sequence

seicheamh m1 comhordúcháin

collator s (= interpolator)

comhordaitheoir m3

collect1 v (of data, etc)

bailigh v

collect2 v (El.)

tiomsaigh1 v

collection hierarchy

ordlathas m1 bailiúcháin

collector s (El.)

tiomsaitheoir1 m3

collision s

imbhualadh m (gs -uailte)

collision avoidance

seachaint f3 imbhuailte

collision detection

aimsiú m imbhuailte

collocate1 v

comhlogaigh v

collocate2 s

comhlogach m1

collocating s

comhlogú m (gs -gaithe)

collocation s

comhlogaíocht f3

collocationer s

comhlogóir m3

colon s

idirstad m4

color See colour.

colour s (= color)

dath m3

colour-coded editing

eagarthóireacht f3 dhathchódaithe

Colour Graphics Adapter (= CGA)

Cuibheoir m3 Grafaic Dhatha, CGA

colour model

samhail f3 de dhathanna

colour monitor

monatóir m3 daite

colour name

ainm m4 datha

colour palette

pailéad m1 dathanna

colour processing

próiseáil f3 datha

colour scanner

scanóir m3 datha

colour separation

dathdhealú m (gs -laithe)

column s

colún m1

column break

briseadh m colúin

column graph

graf m1 colúin

column heading

ceannteideal m1 colúin

column split

deighilt f2 colúin

column width

leithead m1 colúin

COM (= computer output (on) microfilm)

aschur m1 ríomhaire ar mhicreascannán

combination s

teaglaim f3

combinational circuit

ciorcad m1 teaglama

combinatorial logic

loighic f2 theaglamach

combined head

comhchnoga m4

combined read/write head

comhchnoga m4 (chun) léite scríofa

combo box

bosca m4 teaglama

comma s

camóg f2

comma expression

slonn m1 camóige

command s

ordú m (gs -daithe)

command buffer

maolán m1 na n-orduithe

command button

cnaipe m4 ordaithe

command chain

slabhra m4 na n-orduithe

command control

rialú m na n-orduithe

command-driven program

ríomhchlár m1 faoi thiomáint orduithe

command field

réimse m4 ordaithe

command interpreter (= command-line interpreter)

léirmhínitheoir m3 orduithe

command-interpreter system

córas m1 léirmhínithe orduithe

command key

eochair f5 ordaithe

command language

teanga f4 na n-orduithe

command line

líne f4 na n-orduithe

command-line argument

argóint f3 líne na n-orduithe

command-line interface

comhéadan m1 líne na n-orduithe

command-line interpreter (= command interpreter)

léirmhínitheoir m3 líne na n-orduithe

command-line parameter

paraiméadar m1 líne na n-orduithe

command-line parsing

parsáil f3 líne na n-orduithe

command processor

próiseálaí m4 na n-orduithe

command prompt

leid f2 ordaithe

command structure

struchtúr m1 na n-orduithe

command word

focal m1 ordaithe

comma operator

oibreoir m3 camóige

comma use

úsáid f2 camóige

comment s

nóta m4 tráchta

comment delimiter

teormharcóir m3 nóta tráchta

commentline s

líne f4 nóta tráchta

commercial database

bunachar m1 sonraí tráchtála

commercial data processing

próiseáil f3 sonraí tráchtála

commit v

feidhmigh2 v, cuir v i bhfeidhm2

common a

coiteann a, comh- pref

common area

comhlimistéar m1

common electronic gateway

ríomhgheata m4 coiteann

Common Gateway Interface (= CGI)

Comhéadan m1 Coiteann Geataí, CGI

common hardware

crua-earraí mpl coiteanna

common language

teanga f4 choiteann

Common Object Request Broker Architecture (= CORBA)

Ailtireacht f3 Choiteann Bróicéara Iarratas ar Oibiachtaí, CORBA

common processing

próiseáil f3 choiteann

common software

bogearraí mpl coiteanna

common storage area

comhlimistéar m1 stórála

communication channel

cainéal m1 cumarsáide

communication link

nasc m1 cumarsáide

communication(s) spl

cumarsáid f2

communications device

gléas m1 cumarsáide

communications link controller (= CLC)

rialaitheoir m3 nasc cumarsáide

communications processing

próiseáil f3 cumarsáide

communications protocol

prótacal m1 cumarsáide

communications technology

teicneolaíocht f3 cumarsáide

commutative group

grúpa m4 cómhalartach

commutative operation

oibríocht f3 chómhalartach

commutative operator

oibreoir m3 cómhalartach

commutativity s

cómhalartacht f3

commutator pulse

bíog f2 chómhalartáin

compact1 v

dlúthaigh v

compact2 a

dlúth2 a

compact disc (= CD)

dlúthdhiosca m4, CD (pl CDanna)

compact disc - interactive (= CD-I)

dlúthdhiosca m4 idirghníomhach, CD-I

compact disc - read-only memory (= CD-ROM)

dlúthdhiosca m4 cuimhne inléite amháin, CD-ROM

compact disc - recordable (= CD-R)

dlúthdhiosca m4 intaifeadta, CD-R

compact disc - rewriteable (= CD-RW)

dlúthdhiosca m4 in-athscríofa, CD-RW

compact disc - write-once (= CD-WO)

dlúthdhiosca m4 inscríofa uair amháin, CD-WO

compact disk See compact disc.

compacting s

dlúthú m (gs -thaithe)

compaction s

dlúthú m (gs -thaithe)

comparator s

comparadóir m3

compare v

cóimheas1 v, cuir v i gcomparáid

compare instruction (= comparison instruction)

treoir f5 chomparáide

comparing control change

athrú m sa rialú comparáide

comparing unit

aonad m1 comparáide

comparison s

comparáid f2

comparison instruction (= compare instruction)

treoir f5 chomparáide

comparison operator

oibreoir m3 comparáide

compatibility s

comhoiriúnacht f3

compatible a

comhoiriúnach a

compatible devices

gléasanna mpl comhoiriúnacha

compilation s

tiomsú m (gs -saithe), tiomsúchán m1

compilation time

am m3 tiomsaithe

compile v

tiomsaigh2 v

compiler s

tiomsaitheoir2 m3

compiler control lines

línte fpl rialaithe tiomsaitheora

compiler diagnostics

diagnóisic f2 tiomsaitheora

compiler directive

treoir f5 thiomsaitheora

compiler interface

comhéadan m1 tiomsaitheora

compiler options

roghanna fpl tiomsaitheora

compile time

aga m4 tiomsaithe

compile-time error

earráid f2 le linn tiomsaithe

complement s

comhlánú m (gs -naithe)

complementary a

comhlántach1 a

complementary arithmetic

uimhríocht f3 chomhlántach

complementary metal-oxide semiconductor (= CMOS)

leathsheoltóir m3 comhlántach ocsaíd mhiotail, CMOS

complementary operation

oibríocht f3 chomhlántach

complementing a

comhlántach2 a

complete1 v

iomlánaigh v

complete2 a (= total2)

iomlán2 a

complete carry

iomprach m1 iomlán

complete operation

oibríocht f3 iomlán

complete routine

gnáthamh m1 iomlán

complex a

coimpléascach a

complex declaration

fógra m4 coimpléascach

complex equation

cothromóid f2 choimpléascach

Complex Instruction Set Computer (= CISC)

ríomhaire m4 tacar treoracha coimpléascacha, CISC

compliance s

oiriúint f3 (le)

compliant a

oiriúnach a (le)

comply v

v in oiriúint (le)

component s (= part)

comhpháirt f2

component adaptability

inoiriúnaitheacht f3 comhpháirte

component design

dearadh m1 comhpháirte

component documentation

doiciméadúchán m1 comhpháirte

component packaging

pacáistiú m comhpháirteanna

component video output

aschur m1 físe trídhatha

compose v

cum v

composite a

ilchodach a

composite attribute

tréith f2 ilchodach

composite data flow

sreabhadh m ilchodach sonraí

composite document

doiciméad m1 ilchodach

compound statement

comhráiteas m1

compress v

comhbhrúigh v

compressed a

comhbhrúite a

compressible a

in-chomhbhrúite a

compression s

comhbhrú m (gs -ite)

compression techniques

teicnící fpl comhbhrúite

computation1 s (of process)

ríomh2 m (gs ríofa)

computation2 s (of result)

ríomhaireacht f3, ríomh3 m3 (pl -anna)

computational a

ríomhaireachtúil a

computational format

formáid f2 ríomhaireachtúil

computationally feasible

inríofa a

computational physics

fisic f2 ríomhaireachtúil

compute v

ríomh1 v

compute mode

mód m1 ríofa

computer1 s

ríomhaire m4

computer2 a (= electronic)

ríomh- pref, leictreonach a

computer accessories

oiriúintí fpl ríomhaire

computer-aided a (= computer-assisted)

ríomhchuidithe a

computer-aided design (= CAD)

dearadh m ríomhchuidithe, CAD

computer-aided instruction (= CAI)

teagasc m1 ríomhchuidithe, CAI

computer-aided language learning (= CALL)

foghlaim f3 ríomhchuidithe teangacha, CALL

computer-aided learning (= CAL)

foghlaim f3 ríomhchuidithe, CAL

computer-aided manufacture (= CAM)

déantúsaíocht f3 ríomhchuidithe, CAM

Computer-Aided Software Engineering (= CASE)

CASE

computer-aided tomography (= CAT1)

tomagrafaíocht f3 ríomhchuidithe, CAT1

computer-aided training (= CAT2, computer-based training, CBT)

oiliúint f3 ríomhchuidithe, CAT2, CBT

computer animation

ríomhbheochan f3

computer application1 (of program) (= application3, application program)

feidhmchlár m1

computer application2 (of use)

feidhmiúchán m1 ríomhaire

computer architecture

ailtireacht f3 ríomhairí

computer-assisted a (= computer-aided)

ríomhchuidithe a

computer-assisted telephone interviewing

agallóireacht f3 ríomhchuidithe teileafóin

computer banking

ríomhbhaincéireacht f3

computer-based training (= computer-aided training, CAT2, CBT)

oiliúint f3 ríomhchuidithe, CAT2, CBT

computer bureau

biúró m4 ríomhaireachta

computer centre

lárionad m1 ríomhairí

computer circuits

ciorcaid mpl ríomhaire

computer clock

clog m1 ríomhaire

computer code

cód m1 ríomhaire

computer configuration

cumraíocht f3 ríomhaire

computer connection

nasc m1 ríomhaire

computer dating service

ríomhsheirbhís f2 déanta coinní

computer design1 (of specific example)

ríomhdhearadh1 m1

computer design2 (of art)

ríomhdhearadh2 m (gs -rtha)

computer effects

ríomhéifeachtaí fpl

computer-enhanced picture

pictiúr m1 ríomhleasaithe

computer etiquette

béasaíocht f3 ríomhaire

computer games

cluichí mpl ríomhaire

computer-generated a

ríomhghinte a

computer graphics

ríomhghrafaic f2

computer instruction

treoir f5 ríomhaire

computer-integrated manufacturing

déantúsaíocht f3 ríomh-chomhtháite

computerization s

ríomhairiú m (gs -rithe)

computerize v

ríomhairigh v

computerized a

ríomhairithe a

computerized equipment

trealamh m1 ríomhairithe

computerized typesetting

clóchuradóireacht f3 ríomhairithe

computer laboratory (= computer room)

ríomhlann f2

computer language

teanga f4 ríomhaireachta

computer literacy

litearthacht f3 (ar) ríomhairí

computer manual

lámhleabhar m1 ríomhaire

computer micrographics

ríomh-mhicreagrafaic f2

computer model

déanamh m1 agus ainm ríomhaire

computer modelling

samhaltú m ar ríomhaire

computer network

líonra m4 ríomhairí

computer numerically controlled (= CNC)

faoi ríomhrialú m uimhriúil

computer numerically controlled lathe

deil f2 faoi ríomhrialú uimhriúil

computer operation

ríomhoibríocht f3

computer operator

oibreoir m3 ríomhaire

computer output microfilmer

micreascannánóir m3 aschur ríomhaire

computer output microfilming

micreascannánú m aschur ríomhaire

computer output (on) microfilm (= COM)

aschur m1 ríomhaire ar mhicreascannán

computer personnel

pearsanra m4 ríomhaireachta

computer program (= program2)

ríomhchlár m1, clár2 m1

computer programmer (= programmer)

ríomhchláraitheoir m3

computer programming (= programming)

ríomhchlárú m (gs -raithe), ríomhchlárúchán m1

computer-readable form

foirm f2 inléite ag ríomhaire

computer room (= computer laboratory)

seomra m4 ríomhaireachta, ríomhlann f2

computer science

eolaíocht f3 ríomhaireachta

computer scientist

eolaí m4 ríomhaireachta

computer security

slándáil f3 ríomhaireachta

computer service

seirbhís f2 ríomhaireachta

computer simulation

ionsamhladh m ar ríomhaire

computer skills

scileanna fpl ríomhaireachta

computer software

bogearraí mpl ríomhaireachta

computer staff

foireann f2 ríomhaireachta

computer statistics

staitisticí fpl ón ríomhaire

computer studies

staidéar m1 ríomhaireachta

computer system

ríomhchóras m1

computer-system audit

iniúchadh m ríomhchórais

computer virus

víreas m1 ríomhaireachta

computer word

giotánra m4 ríomhaireachta

computing amplifier

aimplitheoir m3 ríomhaireachta

computing power

ríomhchumhacht f3

computistics s

ríomhaíocht f3

concatenate v

comhchaitéinigh v

concatenated strings

teaghráin m1 chomhchaitéinithe

concatenation s

comhchaitéiniú m (gs -nithe)

concentrate v

comhchruinnigh v

concentrator s

comhchruinnitheoir m3

conceptual level

leibhéal m1 coincheapúil

conceptual modelling

samhaltú m coincheapúil

conceptual representation

léiriú m coincheapúil

conceptual schema

scéimre m4 coincheapúil

concordance1 v

comhchordachtaigh v

concordance2 s

comhchordacht f3

concordancer s

comhchordachtóir m3

concurrency s

comhrith m3

concurrency control

rialú m comhreatha

concurrent a

comhreathach a

concurrent access

rochtain f3 chomhreathach

concurrent control

rialú m comhreathach

concurrent conversion

tiontú m comhreathach

concurrent processing (= multiprocessing)

próiseáil f3 chomhreathach

condensed type

cló m4 comhdhlúite

condensing routine

gnáthamh m1 comhdhlúthúcháin

condition s

coinníoll m1 (gs -íll pl -acha)

conditional a

coinníollach a

conditional branch

brainse m4 coinníollach

conditional branching

brainseáil f3 choinníollach

conditional branch instruction

treoir f5 bhrainseála coinníollaí

conditional breakpoint

brisphointe m4 coinníollach

conditional breakpoint instruction

treoir f5 bhrisphointe choinníollaigh

conditional compilation

tiomsú m coinníollach

conditional execution

rith m coinníollach

conditional expression

slonn m1 coinníollach

conditional implication (= material implication)

impleacht f3 choinníollach

conditional jump

léim f2 choinníollach

conditional jump instruction

treoir f5 léime coinníollaí

conditional loops

lúba mpl coinníollacha

conditional operator

oibreoir m3 coinníollach

conditional statement

ráiteas m1 coinníollach

conditional stop instruction

stopthreoir f5 choinníollach

conditional transfer

aistriú m coinníollach, traschur m coinníollach

condition code

cód m1 staide

conduct v

seol2 v

conductor s

seoltóir2 m3

confidence measure

tomhas m1 muiníne

configuration s (= set up3)

cumraíocht f3

configuration item

mír f2 cumraíochta

configuration management

bainistíocht f3 cumraíochta

configuration parameters

paraiméadair mpl chumraíochta

configuration state

staid f2 chumraíochta

configure v (= set up1)

cumraigh v

configuring s

cumrú m (gs -raithe)

confirm v

deimhnigh v

confirm each replacement

deimhnigh v gach athchur

conflict s

coinbhleacht f3

conflict-serializable schedule

sceideal m1 coinbhleachtaí insrathaithe

conform v (= obey)

v de réir ...

conformance with

bheith de réir ...

connect v (El.)

nasc3 v, Fam. ceangail1 v

connection s (El.)

nasc1 m1

connection box

nascbhosca m4

connection layer

sraith f2 an naisc

connectionless a

gan nasc

connectionless packet switching

lascadh m paicéad gan nasc

connective s

nascach m1

connectivity s

nascacht f3

connector s

nascóir1 m3

connector pin

pionna m4 nascóra

consecutive a

leantach a

consistency s

comhsheasmhacht f3

consistency check

seiceáil f3 comhsheasmhachta

console s

consól m1

console log

loga m4 consóil

constant1 s

tairiseach1 m1

constant2 a

tairiseach2 a

constant area

limistéar m1 na dtairiseach

constant declaration

fógra m4 na dtairiseach

constant expression

slonn m1 tairiseach

constant matrix

maitrís f2 na dtairiseach

constraint s

iallach m1

construct1 v

cruthaigh1 v

construct2 s (= language construct)

comhstruchtúr m1

constructor s

cruthaitheoir m3

consumables spl

tomhaltáin mpl

consumer profile

próifíl f2 tomhaltóra

contact s

teagmháil f3

contact page

leathanach m1 teagmhála

container s (in Java)

árthach m1

content s (= contents)

inneachar m1

content-addressed storage (= associative storage)

stóras m1 comhthiomsaitheach

content-free software

bogearraí mpl gan inneachar

contention s

coimhlint f2

content management system (= CMS)

córas m1 bainistíochta inneachair, CMS

content-rich software

bogearraí mpl ar mhórán inneachair

context-dependent a

spleách a ar (an) chomhthéacs, spleách a ar an gcomhthéacs

context diagram

léaráid f2 den chomhthéacs

contiguous a

comhtheagmhálach a

contiguous bytes

bearta mpl comhtheagmhálacha

contingency measures

bearta mpl teagmhasachta

continue v

lean v (ar aghaidh)

continuous a

leanúnach a

continuous data

sonraí mpl leanúnacha

continuous operation

oibríocht f3 leanúnach

continuous paper

páipéar m1 leanúnach

continuous stationery

páipéarachas m1 leanúnach

contour s (of a tree)

imlíne f4

contrapositive1 s

frithdheimhneach1 m1

contrapositive2 a

frithdheimhneach2 a

contrast s

codarsnacht f3

contrast setting

socrú m codarsnachta

control1 v

rialaigh v

control2 s (of process)

rialú m (gs -laithe), rialúchán m1

control3 s (of button, etc.) (= controller3, regulator)

rialtán m1

control area

limistéar m1 rialúcháin

control ball

liathróid f2 rialúcháin

control bit

giotán m1 rialúcháin

control box

bosca m4 rialúcháin

control bus

bus m4 rialúcháin

control card reader

léitheoir m3 cártaí rialúcháin

control character

carachtar m1 rialúcháin

control circuits

ciorcaid mpl rialúcháin

control code

cód m1 rialúcháin

control counter

áiritheoir m3 rialúcháin

control data

sonraí mpl rialúcháin

control field

réimse m4 rialúcháin

control flow (= flow of control)

sreabhadh m rialúcháin

control frame

fráma m4 rialúcháin

control instruction

treoir f5 rialúcháin

control key (= Ctrl)

eochair f5 rialúcháin, Ctrl

controller1 s (of person)

rialtóir m3

controller2 s (of functional unit)

rialaitheoir m3

controller3 s (of button, etc.) (= control3, regulator)

rialtán m1

controlling concurrent usage

rialú m úsáide comhreathaí

control loop

lúb f2 rialúcháin

control panel

painéal m1 rialúcháin

control program

ríomhchlár m1 rialúcháin

control register

tabhall m1 rialúcháin

control sequence

seicheamh m1 rialúcháin

control statement

ráiteas m1 rialúcháin

control status register (= CSR)

tabhall m1 stádas rialúcháin

control store

stóras m1 rialúcháin

control structure

struchtúr m1 rialúcháin

control system

córas m1 rialúcháin, córas m1 rialaithe

control transfer

aistriú m rialúcháin

control transfer unit

aonad m1 aistrithe rialúcháin

control unit

aonad m1 rialúcháin

control word

giotánra m4 rialúcháin

convention s

gnás m1

conventional a

gnásúil a, traidisiúnta a

conventional encryption

criptiú m traidisiúnta

conventional machine level

leibhéal m1 gnásúil meaisíní

convergence s

inréimniú m (gs -nithe)

conversational mode

mód m1 comhráiteach

converse1 s

coinbhéarta m4

converse2 a

coinbhéartach a

conversion1 s

tiontú m (gs -taithe), tiontúchán m1

conversion2 s (Mth.)

coinbhéartú m (gs -taithe)

conversion equipment

trealamh m1 tiontúcháin

conversion program

ríomhchlár m1 tiontúcháin

convert1 v

tiontaigh v

convert2 v (Mth.)

coinbhéartaigh v

converter s

tiontaire m4

cookie s

fianán m1, cuach2 f2

cooling vent

gaothaire m4 fuaraithe, poll m1 aeir

cool site

láithreán m1 mealltach, suíomh m1 mealltach

coordinate s

comhordanáid f2

coordinate geometry

céimseata f5 chomhordanáideach

co-ordinate storage (= matrix storage)

stóráil f3 chomhordanáideach

coprocessor s

comhphróiseálaí m4

coprocessor signalling pin

pionna m4 comharthaíochta comhphróiseálaí

copy1 v

cóipeáil1 v

copy2 s

cóip f2

copy back

aischóipeáil v

copy constructor

cruthaitheoir m3 cóipe

copy data

cóipeáil v sonraí

copying s

cóipeáil2 f3

copying tool

uirlis f2 cóipeála

copy protection

cosaint f3 ar chóipeáil

CORBA (= Common Object Request Broker Architecture)

CORBA, Ailtireacht f3 Choiteann Bróicéara Iarratas ar Oibiachtaí

core1 s (centre)

croílár m1

core2 s (of memory)

cór m1

core3 a (central)

croí- pref

core4 a (of memory)

cór- pref

core dump

córdhumpa m4

core-dumping s

córdhumpáil f3

core memory

córchuimhne f4

core memory resident

lonnaithe a sa chórchuimhne

core SSADM

croílár m1 SSADM

core storage

córstóráil f3

co-routine s

comhghnáthamh m1

corpus s

corpas m1

corpus linguistics

teangeolaíocht f3 chorpais

correct1 v

ceartaigh v

correct2 a

ceart a

corrected a

ceartaithe a

correcting s (= correction)

ceartú m (gs -taithe)

correction s (= correcting)

ceartúchán m1, ceartú m (gs -taithe)

corrective a

ceartaitheach a

corrective maintenance

cothabháil f3 cheartaitheach

correlate v

comhghaolaigh v

correlation1 s (process)

comhghaolú m (gs -laithe)

correlation2 s (state)

comhghaol m1

correspondence s

comhfhreagairt f3

corresponding functions

feidhmeanna fpl comhfhreagracha

corrupt1 v

truailligh v

corrupt2 a

truaillithe a

corrupt file

comhad m1 truaillithe

corruption s

truailliú m (gs -llithe)

cost/benefit analysis

anailís f2 chostais/sochair

cost-effectiveness s

éifeachtúlacht f3 chostais

count1 v

comhair v, áirigh2 v

count2 s

comhaireamh1 m1, áireamh2 m1

countably infinite

éigríochta a inchomhairthe

countably infinite set

tacar m1 éigríochta inchomhairthe

counter s

áiritheoir m3

counter field

réimse m4 áiritheora

counting s

comhaireamh2 m1

couple v

cúpláil1 v

coupled a

cúpláilte a

coupler s

cúplóir m3

coupling s

cúpláil2 f3

courseware s

earraí mpl teagaisc

courseware engineering

innealtóireacht f3 earraí teagaisc

CPI (= characters per inch)

CPI, carachtair mpl san orlach

CPS1 (= characters per second)

CPS1, carachtair mpl sa soicind

CPS2 (= cycles per second)

CPS2, ciogail mpl sa soicind

CPU (= central processing unit)

CPU (LAP), láraonad m1 próiseála

CPU scheduling

sceidealadh m CPU (LAP)

CR (= carriage return) (of key)

eochair f5 CR

crash1 v (= break down)

tuairteáil v, clis v

crash2 s (= breakdown)

cliseadh m (gs -ste), tuairt f2

CRC (= cyclic redundancy check)

CRC, seiceáil f3 chioglach iomarcaíochta

create v

cruthaigh2 v

created a

cruthaithe a

create new folder

cruthaigh v fillteán nua

creation s

cruthú m (gs -thaithe)

creation date

dáta m4 a cruthaíodh

crippled leap-frog test

tástáil f3 chliobógach chraplaithe

crippled mode

mód m1 craplaithe

criteria box

bosca m4 critéar

criteria for specification

critéir mpl sonrúcháin

criterion s

critéar m1

critical path analysis

anailís f2 rébhealaigh

critical path method

modh m3 rébhealaigh

CR/LF (= carriage return/line feed)

eochair f5 CR/LF

crossbar s

crosbharra m4

crossbar switch

lasc f2 chrosbharra

crosscheck v

cros-seiceáil1 v

crosschecking s

cros-seiceáil2 f3

cross compiler

crostiomsaitheoir m3

crossover frequency

minicíocht f3 thrasach

crossover network

líonra m4 trasach

cross-platform a

trasardáin gs as a

crosspoint s

crosphointe m4

cross-reference s

crostagairt f3

crosstab query

iarratas m1 crostáblach

crosstalk s (= interference)

trasnaíocht f3

cross-validation s

crosbhailíochtú m (gs -taithe)

CRT (= cathode-ray tube)

CRT, feadán m1 ga-chatóideach

cruise v (= browse, surf)

cúrsáil v

cryogenics s

crióiginic f2

cryotron s

criótrón m1

cryptanalysis s

crioptanailís f2

cryptogram s

cripteagram m1

cryptography s

cripteagrafaíocht f3

cryptology s

cripteolaíocht f3

crystal s

criostal m1

crystal form

criostalfhoirm f2

CSMA (= carrier sense/multiple access)

CSMA, brath m iompróra /ilrochtain

CSS (= cascading style sheet)

CSS, stílbhileog f2 chascáideach

Ctrl s (= control key)

Ctrl, eochair f5 rialúcháin

cue s (= prompt, prompt message)

leid f2

cumulative a

carnach a

cumulative frequency

minicíocht f3 charnach

cumulative total

iomlán m1 carnach

currency s

cúrsaíocht f3

current1 s (El.)

sruth1 m3

current2 a (of time)

reatha gs as a

current date

dáta m4 reatha

current directory (= working folder)

comhadlann f2 reatha

current drive

tiomántán m1 reatha

current environment description

tuairisc f2 ar an timpeallacht reatha

current instruction ratio

cóimheas m3 treoracha reatha

current instruction register

tabhall m1 treorach reatha

current location

suíomh m1 reatha

current services

seirbhísí fpl reatha

current services description

tuairisc f2 ar na seirbhísí reatha

current state

staid f2 reatha

cursor s

cúrsóir m3

cursor key

eochair f5 chúrsóra

cursor movement keypad

eochaircheap m1 bogtha cúrsóra

curtate a

giorraithe a

customizable a (bespoke software)

in-saincheaptha a

customize1 v (bespoke software)

saincheap v

customize2 v (= personalize)

oiriúnaigh v

custom(ized) a (bespoke software)

saincheaptha a

customized interface

comhéadan m1 saincheaptha

cut v

gearr v

cut and paste

gearr is greamaigh v

cut, copy, paste v

gearr, cóipeáil, greamaigh v

CYAN (= cyan, magenta, yellow, black)

CYAN, cian, maigeanta, buí, dubh a

cyan, magenta, yellow, black (= CYAN)

cian, maigeanta, buí, dubh a, CYAN

cybernetics s

cibirnitic f2

cyberspace s

an cibearspás m1

cycle s (Mth.)

ciogal m1

cycle count

áireamh m1 ciogal

cycle (index) counter

áiritheoir m3 (innéacs) ciogal

cycle (index) reset

athshocrú m (innéacs) ciogal

cycles per second (= CPS2)

ciogail mpl sa soicind, CPS2

cycle stealing

goid f3 ciogal

cycle time

aga m4 ciogail

cyclic a

cioglach a

cyclic code

cód m1 cioglach

cyclic redundancy check (= CRC)

seiceáil f3 chioglach iomarcaíochta, CRC

cyclic shift (= circular shift, end-around shift)

iomlaoid f2 chioglach

cyclic storage

stóráil f3 chioglach

cyclic usage

úsáid f2 chioglach