F1 generation (Biol.) (heredity)  glúin G1

fabric conditioners (HomEc.)  feabhsaitheoirí mpl fabraice

fabric dressing (Med.)  cóiriú m fabraice

fabric dyes (Cloth.)  ruaimeanna fpl fabraice

face banks (Env.)  bruacha mpl éadain

face cream (Cosmet., Toil.)  uachtar m1 aghaidhe

face to face interviews (Adm., Stat.)  agallaimh mpl duine le duine

facilitated diffusion (Biol.)  idirleathadh m éascaithe

facilitator s (Adm., Ed.)  éascaitheoir m3

facilitator in ACCORD (Psy., Soc.) éascaitheoir m3 le ACCORD

factoring without recourse (Com.)  fachtóireacht f3 neamhiontaofa

factoring with recourse (Com.)  fachtóireacht f3 iontaofa

Factory Acts, the (Hist.) (sa Bhreatain)  Na hAchtanna mpl Monarchan

facts of life (Med., Soc.)  fíricí fpl na beatha

facultative s (Biol., Hom.Ec.)  ilacmhainneach m1

Faculty of Medicine and Health Sciences (Ed, Med..) Dámh f2 na Míochaine agus na nEolaíochtaí Sláinte

fad s (Com., Psy.)  faisean m1 (na huaire)

fair cop (Polic.)  gabháil f3 chothrom

Fairtrade Mark Ireland, Carmichael House (Adm.,Soc.)  Marc m1 Cóirthrádála Éireann, Teach Carmichael

fall arrest harnesses (Ind.Saf.) úmacha fpl sábhála (ó thitim)

fall arrest system (Ind.Saf.) córas m1 sábhála (ó thitim)

faller s (Hom.Ec.) loine f4 adhmaid

fall of the Bastille, the (Hist.)  treascairt f3 an Bastille

fallowlands spl (Env.)  tailte mpl branair

fall protection (Ind.) cosaint f3 ar thitim

false book-keeping (Polic.)  leabharchoimeád m1 bréagach

false bottom (Polic.) (of case, etc)  tóin f3 bhréige

false sense of security (Com.)  muinín f2 gan bunús ceart, muinín gan bhonn

Family Changing Only(Gen., Adm.)  Gléasadh m (gs.-sta) Teaghlaigh Amháin

Family filter on/off (nó Parental Control) (Comp., IT) Scagaire m4 Teaghlaigh air/as

family health (Health)  sláinte f4 theaghlaigh

Family Home Protection Act, 1976, The (Legis.)  An tAcht m3 um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976

Family Law (Maintenance of Spouses and Children) Act, 1976, The (Legis.)  An tAcht m3 um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976

Family Mediation Service (Soc.)  Seirbhís f2 Idirghabhála Teaghlaigh

Family Policy Unit (Adm., Soc.)  An tAonad m1 Beartas Teaghlaigh

fan coral (MarBiol.)  feanchoiréalach m1

fancy picture (Art.)  pictiúr m1 galánta

FAQs (frequently asked questions) (Comp., IT)  CCanna, ceisteanna fpl coitianta

farming village (Hist., Geog.)  sráidbhaile m4 feirmeoireachta

farm water safety (WatSaf.)  sábháilteacht f3 uisce ar an bhfeirm

Farsi s (Ling.)  Fairsis f2

fashion trendsetters (Hom.Ec.) ceannródaithe mpl faisin

father of Irish Republicanism, the (Hist.)  athair m5 an Phoblachtachais in Éirinn'

Fault & Out (Sp.: Showjumping)  Locht m3 is Dóite

faunal a (Env.)  fánúil a

favourite dish (Cu.)  rogha f4 bia

Federation of Active Retirement Associations (Leis., Soc.)  Cónaidhm f2 na gCumann Gníomhaíochta Lucht Scoir

Federation of Irish Chambers of Commerce (Com.)  Cónaidhm f2 Chomhlachais Tráchtála na hÉireann

feeder cup (Hom.Ec., Med.)  cupán m1 gobach

feeler s (Z.) (of crab)  braiteog f2

feelings and emotions (Ed., Psy.)  braistintí fpl agus mothúcháin mpl

felloe s (Ind.) (Wheelmaking)  fiolla m4

Female Dry Changing  (Gen., Adm.) Gléasadh m (gs.-sta) Tirim na mBan

female hygiene (Health, Toil.)  sláinteachas m1 ban

female intuition (Psy.)  iomas m1 mná

Female Staff Changing (Gen., Adm.)  Seomra m4 Gléasta Foirne (Mná)

fencing s (Constr.)  fálú m

fenestrated drape (Med.)  cuirtín m4 fuinneogach

fenestration s (Arch.)  cóiriú m na bhfuinneog

feoffment s (Hist.)  tíolacadh m feoid

feral American mink (Z.)  fiamhinc f2 Mheiriceánach

ferox trout (Salmo ferox) (Ich.)  breac m1 fíochmhar

ferredoxin s (Biol.)  feireadocsain f2

fertile period (Physiol.)  tréimhse f4 thorthúlachta

fertilize v (Physiol.)  toirchigh v

Fiction: Adult (Lib., Lit.)  Ficsean m1 do Dhaoine Fásta

Fiction: Children's (Lib., Lit.)  Ficsean m1 do Pháistí

Fiction: Foreign Language (Lib., Lit.)  Ficsean m1 i dTeangacha Iasachta

Fiction: Irish (Lib., Lit.)  Ficsean m1 Éireannach

field s (Art.)  réimse m4

x Field Artillery Regiment (Mil.)  An x Reisimint f2 Airtléire Machaire (Dara, Tríú 7rl. nó 2ú, 3ú 7rl,) 

x Field Communications and Information Services Company (Mil.)  An x Complacht m3 Seirbhísí Cumarsáide agus Eolas Machaire (Dara, Tríú 7rl, 2ú, 3ú) 

x Field Engineer Company(Mil.)  An x Complacht m3 Innealtóirí Machaire (Dara, Tríú 7rl. nó 2ú,3ú 7rl.)

field larkspur (Delphinium consolida) (Bot.)  sála fpl fuiseoige léana

field office (Stat.)  oifig f2 saothair allamuigh

field of opium plants (Polic.)  gort m1 plandaí codlaidín

fighter aircraft (Aer., Hist.)  aerárthaí mpl trodaíochta

figurative a (Art.)  fíorach a

figurative a (Lit.)  fíortha a

Fijian s (Ling.)  Fidsis f2

file managers (Adm.)  eagraithe mpl comhad

file menu (Comp., IT) roghchlár m1 comhad

Filing Room (Adm.)  Seomra m4 na gComhad

filing storage (Adm., Station.)  stóráil f3 comhad

Film Censor’s Office (Adm., Cin.)  Oifig f2 Scrúdóir na Scannán

film-maker s (Broadc., Tel.)  scannánóir m3

filmy fern (Bot.)  raithneach f2 shreabhnach

fimbria s (Biol.)  fimbre m4

fimbriae spl (Biol.)  fimbrí mpl

fimbriate v (Biol.)  fimbrigh v

final cost of appeal (Polic.)  costas m1 deiridh achomhairc

final leg (Sp.) (of event)  céim f2 dheiridh

Finance and Logistics Section (Adm.) An Rannóg f2 Airgeadais agus Loighistice

Finance Division (Adm.)  An Rannóg f2 Airgeadais

financial commitment (Adm., Fin.)  ceangaltas m1 airgeadais

Financial Management Accountant (Fin.)  Cuntasóir m3 Bainistíochta Airgeadais

financial security (Adm.)  sláine f4 airgeadais

findings spl (Adm.)  torthaí mpl

fine dining ware (HomEc.) gréithe fpl mórdhinnéir

fine focus wheel (Biol.)  roth m3 mionfhócasaithe

Fines accruing (Adm.)  Fíneálacha fpl fabhraithe

fine-tune v (Adm., Polic.)  mionchoigeartaigh v

fine wines (Cat., Ret.)  fíon m3 den chéad rogha

Fingal County Childcare Committee (Adm., Soc.)  Coiste m4 Chontae Fhine Gall um Chúram Leanaí

fingerpost licence application form (Adm.)  foirm f2 iarratais ar cheadúnas méar eolais

fingerprint identification (Polic.)  aithint f3 ó mhéarloirg

Finner Camp, Ballyshannon (Mil.) Campa Fionnabhair, Béal Átha Seannaidh

Finno-Permic s (Ling.)  Fion-Pheirmic f2; fine Fhion-  Pheirmeach

Finno-Ungarian Languages (Ling.)  teangacha fpl Fionn-Úgracha

Fire & Emergency Operations Plan (FireSaf.) Plean m3 Oibríochtaí i gcás Dóiteáin  nó Éigeandála

Firearms Office (Polic.)  Oifig f2 Arm Tine

firebomb s (Polic.)  buama m4 loiscneach

fire drill (FireSaf.)  cleachtadh m dóiteáin

firefighters must evacuate the building (FireSaf.)  ní mór do chomhraiceoirí dóiteáin aslonnú ón bhfoirgneamh

firelighters spl (HomEc.)  lastóirí mpl tine

fire or any other emergency (FireSaf.)  dóiteán m1 nó aon éigeandáil eile

fire points (FireSaf.)  ionaid mpl trealaimh dóiteáin

fire points are not blocked off and are ready for use (FireSaf.)      nach bhfuil aon rud sa bhealach ar na hionaid dóiteáin agus go bhfuil siad réidh le húsáid

Fire Safety Picture Bank (Ed.)  Banc m1 Pictiúr na Sábháilteachta  Dóiteáin

fire safety procedures (FireSaf.)  gnásanna  mpl  sábháilteachta dóiteáin

fire safety rap (FireSaf.)  rap m4 sábháilteachta dóiteáin

fire safety word bank (FireSaf.)  bunachar m1 focal sábháilteachta  dóiteáin [bunachar focal faoi shábháilteacht ó dhóiteáin

Fire Service - Public Safety Unit (FireSaf.)  Seirbhísí fpl Dóiteáin - An tAonad Sábháilteachta Poiblí

firing hammer (Polic.) (of gun)  casúr m1 lámhaigh

firing pin (Polic.) (gun)  pionna m4 lámhaigh

firming agents (Hom.Ec.)  oibreáin mpl tenant

First Active plc (Fin.)  First Active plc

First Aid Room (Med.) Seomra m4 Garchabhrach

First Chamber of the Court of First Instance of the European Communities (Jur.,Pol.)  An Chéad Dlísheomra de Chúirt Chéadchéime na gComhphobal Eorpach

first cousin (Soc.)  col ceathrair (gs col ceathrair)

first filial generation (Biol.) (heredity)  plandaí mpl na chéad ghlúine

first impressions (Soc.) (to make 1st impressions)  dul i bhfeidhm ar dhuine den chéad uair (get a first impression of someone)  an chéad éachtaint a gheofaí ar dhuine

*First Minister, the  (Adm., Pol.) An Céad-Aire m4

first /second degree burns (Med.) baill mpl dhóite den chéad / dara grád

First United Nations Emergency Force

(UNEF I) (Adm.)  Céadfhórsa m4 Éigeandála na Náisiún Aontaithe

fiscal development plan (Adm., Com.)  plean m4 forbartha fioscach

fish-based a (Cu.) (of soup)  iascbhunach a

fish cakes (Cu.)  cácaí mpl éisc

fitted sheet (Hom.Ec.)  braillín m4 réamhfheistithe

Fishery Monitoring Section (Mil.) An tAirmheán m1 Monatóireachta Iascaigh

Fish Stock Management & Administration

of Market Support Schemes (Adm., Com., Fish.)  Scéimeanna fpl um Bainistiú Stoc Éisc agus Riarachán Tacaíochta Margaidh

Fitness Gym (Leis.) Spórtlann f2 Chorpacmhainne

fitted furniture (Furn.)  troscán m1 sainfheistithe

fitting of child safety restraints (RoadSaf.)  srianta mpl sábháilteachta páiste a fheistiú,

Fam. a chur isteach

Fiúntas – Employee Recognition Award (Adm.)  Scéim f2 Dámhachtana Aitheantais d’Fhostaithe

five lever dead lock (Adm., Ins.)  glas m1 caoch cúig luamhán

five-spot hornet moth (Ent.)  leamhan m1 cornfhoicheach cúigbhallach

fixated a (Psy.)  fosaithe a

fixation s (Psy.)    fosúchán m1

fixed dunes (Env.)  dumhcha fpl socra

fixed-notice account (Fin.)  cuntas m1 fógra sheasta

fixed payment (Env.) íocaíocht f3 shocraithe

Fixed Penalty Office (Polic.)  Oifig f2 um Pionós Socraithe

fixed-term account (Fin.)  cuntas m1 téarma sheasta

fizzy drinks (HomEc.)  deochanna fpl súilíneacha; (Fam.) deochanna fiosaí

Flag Officer Commanding Naval Service (Mil.) Ceannasóir i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh

flame flared, the (Ed.)  d’éirigh sé/bhí sé in aon bhladhm  amháin lasrach

flaming a test tube (Biol.)  lasair f5 a chur le béal triaileadáin

flan s (Cu.)  flan m1

flapper s (Hom.Ec.) flapper mpl

flat collar (Hom.Ec.) bóna m4 cothrom

flat stone  mould (Archaeol., Hist.)  múnla m4 cloiche comhréidhe

flea beetle (Ent.)  ciaróg f2 dhreancaidiúil

fleece jackets (Cloth.)  seaicéid mpl lomra

fleece tops (Cloth.)  barréidí fpl lomra

Fleet Management (Polic.)  Bainistíocht f3 Flít

flexed a (Anat., Med.) (as in flexed position)  fillte a

flexible worker (Adm., Com.)  oibrí m4 solúbtha

flexible working hours (flexi-time) (Adm.)  uaireanta fpl solúbtha oibre (fleisc-am)

flexions spl (Biol.)  fleiscthí mpl

flicking s (Sp.: Hurling)  smeachbhuille m4 a thabhairt

Flight of the Earls, the (Hist.)  Imeacht m3 na nIarlaí

Flight Safety Staff (Mil.) Foireann Sábháilteachta Eitiltí

float s (Leis.) (at parades)  snámhán m1

float glass method (Ind.)  modh m3 na gloine ar snámh

floating vegetation of ranunculus of plain (or submountainous rivers) (Env.)  fásra m4 snámhach croibh phréacháin na má (nó aibhneacha foshléibhteacha)

flocculant s (Ch.)  flocasach m1

Flotilla s (Mil.) Cabhlachán m1

Flotilla Relief Pool (Mil.) Díorma m4 Uainíochta an Chabhlacháin

floor tiles (Constr., Decor.)  leacáin mpl urláir

fluorescent dye tag (Biol.)  clib f2 ruaime fluaraisí

flower press (Art.)  fáisceán m1 bláthanna

flower pressing (Art.)  fáscadh m bláthanna

flue-cured a (Ind.) (tobacco) múchánleasaithe a

fluid ounce (Cu.)  unsa m4 leachtach

fluorinated toothpaste  (Toil.)  taos m1 fiacla fluairín

fly ash (Env.) luaith f3 chaithníneach

flyfishing s (Sp.)  flaidireacht f3

Flying Horse (= Pegasus) (Astr.)  Capall m1 Eitilte

flying shuttle (Space.)  eitspól m1

Flying Trainig School B (Mil.) An Scoil f2 Traenála Eitilte

flykiller s (Hom.Ec.)  cuilicíd f2

“fly on the wall” documentary, a (Broadc.)  clár m1 faisnéise an cheamara chúlráidigh

foaming of protein (HomEc.)  cúr m1 a dhéanamh de phróitéin, cúradh m (gs –rtha)próitéine

focus on assessment (Ed.)  fócas m1 ar mheasúnú

folate s (Biol.)  fóláit f2

folding pocket-knife (Polic.)  scian f2 phóca infhillte

fondant potatoes (Cu.)  prátaí mpl fondant

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Adm.,Soc.)  Foras m1 Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe

food appeal (Soc.)  achainí f4 bia

Food Contact Materials (Adm., Com.)  Ábhair mpl Theagmhála Bia

food poisoning (Health)  bia-nimhiú m (gs -mhithe)

Food Safety Authority of Ireland (Hom.Ec.)  An tÚdarás m1 um Shábháilteacht Bia

Food scare (Adm., HomEc.)  imní f4 faoi bhia

Food Standards Agency (Adm.)  An Ghníomhaireacht f3 Caighdeán Bia

foot s (Bot.) (of moss plant)  an bun m1

Football Association of Ireland (FAI) (Sp.)  Cumann m1 Sacair (Phoblacht) na hÉireann

Football Association of Ireland (Sp.: Soccer)  Cumann m1 Peile na hÉireann

foot care s (Health, Toil.)  cúram m1 cos

footloose industry (Com., Geog.)  tionscal m1 gan chuing

footwear  s (Cloth.)  coisbheart m1

Foraminifera spl (Mar.Biol.)  Foraminifera mpl

For CA Tax purposes the base date for aggregation of gifts and inheritances is being brought forward to 5 December 1991

(Adm.)  Chun críocha Cánach Fáltas Caipitiúil, tá an bundáta le haghaidh comhiomlánú bronntanas agus oidhreachtaí á thabhairt ar aghaidh go dtí 5 Nollaig 1991

foreign films (Leis., Ling.)  scannáin mpl eachtrannacha

foreign goods (Com.)  earraí mpl eachtracha

foreign income (Com.)  ioncam m1 eachtrach

foreign language novels (Ling., Lit.)  úrscéalta

mpl i dteangacha iasachta

forensic psychiatry (Polic.)  síciatracht f3 fhóiréinseach

forensic surgeon (Polic.)  máinlia m4 fóiréinseach

foreshore licence (Adm.)  ceadúnas m1 imeall trá

forester moth (Adscita statices) (Ent.)  leamhan m1 foraoise

forest ranger (Polic.)  maor m1 foraoise

Forfás is the national policy and advisory bord for enterprise, trade, science, technology and innovation. (Adm.)  Is é Forfás an bord náisiúnta beartais agus comhairleach um fhiontraíocht, thrádáil, eolaíocht, theicneolaíocht agus nuálaíocht

forgery-proof a (Polic.)  brionndíonach a

Forgotten Something? - Just ask an assistant (Gen.) Rud éigin dearmadta agat? – Cuir ceist ar fhreastalaí

fork extension (Ind.) síneadh m foirc

forks clamp (Ind.) clampa m4 forc

form critic (Lit.)  léirmheastóir m3 foirme

form criticism (Lit.)  léirmheastóireacht f3 foirme

form criticism methods (Lit.)  modhanna mpl na léirmheastóireachta foirme

formal characteristics of the target language (Ling.)  saintréithe fpl foirmiúla na sprioctheanga

formation of biogenetic reserves (Env.)  cruthú m tearmann bithghiniteach

former deputy director (Adm.)  iar-leas-stiúrthóir m3

Former Soviet Union (Geog.)  An tIar-Aontas  m1 Sóivéadach

forming, storming, norming, performing (Adm.)  foirmiú m, stoirmiú m, normú m, feidhmiú m (gs –ithe)

form of undertaking (Adm.)  foirm f2 ghealltanais

Former Yugoslav Republic of Macedonia (Geog.)  Iar-Phoblacht f3 Iúgslavach na Macadóine

For N4 exit use left lane (Adm., Env.)  N4 – lána m4 clé

fortuitous a (Gen.)  ámharach a

fortuitous event (Gen.)  teagmhas m1 ámharach

Forum for Peace and Reconciliation, the (Adm., Pol.)  An Fóram m1 um Shíocháin agus Athmhuintearas

Forum of People with Disabilities (Med., Soc.)  Fóram m1 na nDaoine faoi Mhíchumas

Forum projects networks target groups (Adm.)  spriocghrúpaí mpl líonraí tionscadal an Fhóraim

forward adv (Leis.; Chess.)  ar aghaidh adv

fossil fuels (Env.)  breoslaí mpl iontaise

foster in young people, to (Ed., Psy.)  a chothú i ndaoine óga

foul sewer (Env.)  séarach m1 bréan

found objects (Art)  rudaí mpl coitianta (ar thángthas orthu)

foundation virtual machine (Comp.) bonnmheaisín m4  fíorúil

Four Courts (Adm., Jur.)  Na Ceithre Chúirt

four faults (Sp.: Showjumping)  ceithre lochtmharc m1

four-spot carrion beetle (Ent.)  ciaróg f2 cheathairbhallach ablaigh

four-spotted chaser (Libellula quadrimaculata) (Ent.)  ruagaire m4 ceathairbhallach

four-wheel drive vehicle (Veh.)  feithicil f2 faoi thiomáint ceithre roth

fox moth Macrothylacia rubi (Ent.)  leamhan m1 sionnaigh

Fox’s Cabbage (= St. Patrick’s cabbage, London Pride) Saxifraga spathularis (Bot.)  Cabáiste m4 an Mhadra Rua

Foynes Harbour Access Road (Env.)  Bóthar m1 Rochtana Chaladh Fhainge

fractal s (Comp.)  frachtal m1

fracture s (Med.)  briseadh m (gs –ste)

frame v (Polic.)  sáinnigh v

frame-up s (Polic.)  sáinniú m (gs –nnithe)

framework s (Adm.)  creat m3

framework for a peace treaty (Hist.)  creat m3 i gcomhair conartha síochána

Franco-Provençal s (Ling.)  Franc-Phroibhinsis f2

fraternal polyandry (Soc.)  polandras m1  deartháiriúil

Fr. Edward Daly (Hist.) An that. Éamonn Ó Dálaigh

freedom of assembly (polic.) saoirse f4 tionóil

freedom of association (Adm., Pol.) saoirse f4 comhlachais

freedom of worship (Polic.) saoirse f4 adhartha, saoirse cultais

Freedom of Information Act (Legis.)  An tAcht m3 um Shaoráil Faisnéise

Freedom of Information Officer (Adm.)  Oifigeach m1 um Shaoráil Faisnéise

freedom of the city (Adm.)  saoirse f4 na cathrach

freefall, to (Sp.)  bheith ag saorthitim

Free fees (Ed.)  Táillí fpl in aisce

free for all (Gen.)  sciob m sceab

freeloader s (Soc.)  stocaire m4

(free) pass (into club) (Leis.)  saorchead m3 (isteach)

freephone no. (Tel.)  uimhir f5 shaorghlao

free-rein a (Adm., Psy.) (of leader) saorálach  free-to-air system (Tel.)  córas m1 saorchraolta

free-to-view system (Tel.)  córas m1 saoramhairc

French and Indian War (Hist.)  An Cogadh m1 Franc-Indiach       

French wines (Cu., Ret.)  fíon m3 Francach

French Zone (Hist.)  Crios m3 Francach

frequency adverbs and modals of degree (Ed.)  dobhriathra mpl minicíochta agus módúil chéime

fresh buffalo mozzarella (Cu.)  mozzarella úr buabhaill

fresh cut sandwiches (Cu.)  ceapairí mpl úra

freshly-brewed a (Cu.)  úrdhéanta a

freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) (MarBiol.)  diúilicín m4 péarla fionnuisce

freshwater rainbow trout (Ich.)  breac m1 dea-dhathach fionnuisce

freestanding cooker (Hom.Ec.)  cócaireán m1 saorsheasaimh

Freudian criticism (Lit.)  léirmheastóireacht f3 Fhreudach

Friends of the Irish Environment (Adm, Env.)  Cairde mpl Chomhshaol na hÉireann

Friends of Medieval Dublin (Hist.)  Cairde mpl Bhaile Átha Cliath na Meánaoise

fritillary (= snake’s head) (Fritillaria meleagris) (Bot.)  fritileán m1 ceann nathrach

front‑line management  urbhainisteoirí mpl

front-line staff for primary care (Med.) foireann f2 tosaigh do chúram príomhúil

frozen meals (Cu.)  béilte mpl reoite

frozen pond (WaterSaf.)  linn f2 reoite, linn faoi oighear

frozen screen (Comp.)  scáileán m1 reoite

frozen vegetables (Cu.)  glasraí mpl reoite

fruit jelly (Cu.)  glóthach f2 thorthaí

fudge v (Ind.) (Shoemaking)  reang v

fudge wheel (Ind.) (Shoemaking)  roth m3 reangtha

fuel-cell vehicle (Env., Veh.)  feithicil f2 bhreosla-chille

fuel-poor household, a (Adm.)  teaghlach m1 ar bheagán breosla

fulfil conditions (Adm.)  coinníollacha fpl a chomhlíonadh

full degree submission (Ed.)  aighniú m ar chéim iomlán

full plasmolysis (Biol.)  lánphlasmalú m (gs –laithe)

full-time commitment   (Polic.)  tiomantas m1 lánaimseartha

fully accessible services (Adm.)  seirbhísí fpl atá insroichte go hiomlán

fully blocked a (Wordpr.)  lánbhlocáilte a

fully-equipped studio (Mus.)  stiúideo m4 lánfheistithe

fully justifiable (Adm.) (of action)  lán-inchosanta a

Fun and Learner Pool Safety (Adm.,Leis.) Sábháilteacht Linne do lucht spraoi agus foghlama.

functional position of an organism (Biol., Env.)  suíomh m1 infheidhme orgánaigh

fundamentalism s (Relig., Soc.)  bunúsachas m1

fundamentalist a (Hist.)  bunúsaíoch a

fundamentalist s (Hist.)  bunúsaí m4

fundamentalist Islamic state (Hist.)  stát m1 Ioslamach bunúsaíoch

functionalist a (Phil.)  feidhmiúlach a

functionalist s (Phil.)  feidhmiúlach m1

funfair s (Leis.)  aonach m1 siamsaíochta

fuse boards (El.)  cláir mpl fiúsanna

Futures market / trading in futures (Com.) margadh todhchaíochtaí/trádáil i dtodhchaíochtaí

FYRO Makedonija (FYRO Macedonia) (Geog.)  I.Ph.I na Macadóine