Macaroni penguin (Orn.)  piongain f2 mhacarónach

machine-breaker (Hist.)  bristeoir m3 meaisíní

Machine Room (Photocopying) (Adm.) Seomra m4 na Meaisíní (Fótachóipeáil)

macrocosmic a (Phil.)  macracosmach a

macrocytic anaemia (Med.)  anaemacht f3 mhacraicíteach

macro-element s (Biol.)  macradhúil f2

macro-invertebrates spl (Biol.) maicrinveirteabraigh mpl

macronutrient s (Biol.)  mórchothaitheach m1

made redundant, he was (Adm., Com.) fágadh v iomarcach é

maerl s (Env., Geog.)  maerla m4

maerl deposits (Biol., Env.)  sil-leaganacha mpl maerla

maerl species (Biol., Env.)  speiceas m1 maerla

Mafia s (Hist., Polic.)  an Maifia m4

Magellan, Fernando (Fernao de Magalhaes) (Hist.)  Fernando Magellan (Fernao de Magalhaes)

magnitude s (Ph.)  méadaíocht f3

maiden's blush moth (Env.)  leamhan m1 béluisneach

main entrance (Adm.)  príomhdhoras m1

Main Entrance (Gen.) (of road) Príomhbhealach m1 Isteach

Main Gate (Gen.)  Príomhgheata m4

MA in Healthcare Chaplaincy (Ed.)  MA sa tSéiplíneacht Chúram Sláinte

Main Hospital (Adm., Med.)  An Príomhospidéal m1

Ma in Hospital Reception (Med.)  Príomhdheasc f2 Fáiltithe (an Ospidéil)

main reception (Adm.)  príomhionad m1 fáiltithe

MA in Religion and Culture (Ed.)  MA sa Reiligiún agus Cultúr

MA in Religion and Education (Ed.)  MA sa Reiligiún agus Oideachas

MA in School Chaplaincy and Pastoral Care (Ed.)  MA i Séiplíneacht Scoile agus Cúram Tréadach

mainstream education  (Ed.)  oideachas m1 príomhshrutha

mainstreaming s (Adm.)  príomhshruthú m (gs thaithe)

mainstream second level education (Ed.) oideachas m1 dara leibhéal príomhshrutha

maintenance clerk of works (Adm.)  cléireach m1 cothabhála oibreacha

Maintenance Management/ Planning & Inspection Section (Mil.) An Rannóg f2 um Bainistíochta Cothabhála/ Pleanála agus Cigireachta

Maintenance Section (Mil.) An Rannóg f2 Cothabhála

major centre of population (Hist., Geog.)  mórionad m1 daonra

majority language (Ling.)  teanga f4 thromlaigh

majority vote (Com.)  vóta m4 tromlaigh

make fertile, to (Physiol.)  a dhéanamh m torthúil

makeover s (Cosmet., Decor.)  nuamhaisiú m (gs – sithe)

make pregnant, to (Physiol.)  toirchigh v

making Ireland’s development sustainable (Adm.)  forbairt f3 na hÉireann a dhéanamh inbhuanaithe

Malagasy s (Ling.)  Malagáisis f2

Malay s (Ling.)  Malaeis f2

Malayalam s (Geog.) (duine)  Mailéalamach m1

Malayalam s (Ling.)  Mailéalaimis f2

Malayalam a (Typ.) Mailéalamach a

malefactor s (Polic.)  bíobha m4, coireach m1

Male Dry Changing (Gen., Adm.) Gléasadh m (gs.-sta) Tirim na bhFear

Male Staff Changing (Gen., Adm.)  Seomra m4 Gléasta Foirne (Fir)

malnourishment s (Med.)  míchothú m (gs  -thaithe)

malt loaf (Cu.)  builín m4 braiche

maltol s (Biol., Hom.Ec.)  maltól m1

manageability s (Adm., Com.)  inbhainistíocht f3

Management Advisory Committee (Adm.)  Coiste m4 Comhairleach Bainistíochta

Management & Organization (Adm.) Bainistíocht f3 agus Eagrúchán

Management and Organisational Studies (Ed.)  Staidéar m1 Bainistíochta agus Eagrúcháin

Management and Supervisory Training (Ed.)  Oiliúint f3 Bhainistíochta agus Mhaoirseachta

management consultant (Adm., Com.)  sainchomhairleoir m3 bainistíochta

Management Degree Office(Adm., Polic.)  Oifig f2 na Céime Bainistíochta

Management Information Framework (Adm.)  Creat m3 Faisnéise Bainistíochta

Management Information Framework Section (Adm.)  An Rannóg f2 um Fhrámaíocht Faisnéis Bainistíochta

Management Services Unit (Adm.)  An tAonad m1 Seirbhísí Bainistíochta

Management Support (Adm.)  Tacaíocht f3 Bainistíochta

Mandalay (Geog.)  Mandalay

mangrove swamp (Geog.)  corcach f2 mhangróbh

manorial document (Hist.)  cáipéis f2 mhainéarach

Manpower, Recruitment and Planning (Mil.) Acmhainní fpl Daonna, Earcaíocht agus Pleanáil

mantra s (Relig.)  mantra m4

manual handling injury (Adm.)  díobháil f3 de bharr láimhsithe

manual handling operations (Saf.)  oibríochtaí fpl a bhaineann le láimhsiú

manual handling training (Adm., Ed.)  oiliúint f3 ar láimhsiú sábháilte

manufacturers’ instructions and

recommendations (Saf.)  treoracha fpl agus moltaí na ndéantóirí

Maori s (Ling.) Maorais f2

Marathi s (Ling.) Maraitis f2

marbled chocolate mousse (Cu.)  mús m1 seacláide marmarach

marble painting (Art)  marmarphéinteáil f3

marbling inks (Art)  dúigh mpl mharmaraithe

mare s (Trades) (Coop.)  láir f5

Marina View (Adm., Geog.)  Radharc m1 na Muiríne

marinated smoked salmon (Cu.)  bradán m1 deataithe maranáidithe

Marine and Diving Sections (Polic.)  Rannóga fpl Muirí agus  Tumadóireachta

Marine Search and Rescue Services (Adm.)  Seirbhísí fpl Cuardaigh agus Tarrthála ar muir

market driven a (Com.)  faoi thiomáint an mhargaidh

market pricing (Com.)  praghsáil f3 de réir an mhargaidh

market share pricing (Com.)  praghsáil f3 de réir sciar den mhargadh

marking s (Sp.)  marcáil f3

Mark’s gospel (Hist., Relig.)  soiscéal m1 Mharcais

marriage gratuity (Adm., Fin.)  aisce f4 phósta

marsh orchid (Bot.)  magairlín m4 corraigh

marsh spotted orchid (= heath spotted orchid) Orchis ericatorum/Dactylorhiza maculata (Bot.)  na circíní

Martial a (Geog.)  Marsach a

Martin Ryan Marine Science Institute (Ed.)  Institiúid f2 Muireolaíochta Mháirtín Uí Riain

Martians spl (Sc.Fict.)  Marsaigh mpl

martyrdom of James the Apostle (Hist.)  maritíreacht f3 Shéamais Aspal

Mary Connolly (née Duffy) (Soc.) Máire Bean Uí Chonghaile (née Ní Dhufaigh)

massacre v (Polic.)  ár m1 a dhéanamh

massage s (Health.)  suathaireacht

massagers spl (Health)  gléasanna mpl suathaireachta

mass bouquet (Relig.)  pósae m4 aifreann

mass communication theory (Comp.)  teoiric f2 na hollchumarsáide

mass rallies (Hist.)  na hollslógaí mpl/ na slógaí ollmhóra

mastectomy s (Med.) maisteachtóime f4

master chart (Com.)  máistirchairt f2

master craftsman (Hist.)  máistircheardaí m4

Master of Arts in Biblical Studies (Ed.)  Máistir m4 Ealaíon i Staidéar Bíobalta

Master of Arts in Music (Ed.)  Máistir m4 Ealaíon sa Cheol

Master of Arts in Scriptwriting (Ed.)  Máistir m4 Ealaíon i Scríbhneoireacht Scripteanna

Master of Science in Applied Polymer Technology (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta i dTeicneolaíocht Pholaiméirí Fheidhmeach

Master of Science in Computing in Education (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta i Ríomhaireacht in Oideachas

Master of Science in Environmental, Health and Safety Management (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta i mBainistíocht Timpeallachta, Sláinte agus Sábháilteachta

Master of Science in Environmental Protection (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta i gCaomhnú Comhshaoil

Master of Science in European Construction Management (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta i mBainistíocht Foirgníochta Eorpach

Master of Science in Laboratory Science in Education (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta in Eolaíocht Saotharlainne in Oideachas

Master of Science in Software Development (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta i bhForbairt Bhogearraí

Master of Science in Software Engineering (Ed.)  Máistir m4 Eolaíochta in Innealtóireacht Bhogearraí

master race (Hist.)  máistirchine m4

Masters in Religious Education (Primary) – M.R.Ed. (Ed.)  Máistreacht f3 san Oideachas Reiligiúnach (Bunoideachas)

masterpiece s (Hist.) (of master craftsman)  sárshaothar m1

master slide (Comp.)  máistirshleamhnán m1

match v (Adm., Art)  meaitseáil v

Matches for (Lib.)  Meaitseanna mpl le haghaidh...

3 matches found (Comp.) Aimsíodh trí mheaits; Trí mheaits a aimsíodh

matching funds (Adm., Com.)  cistí mpl comhfhreagracha

matching game (pairs) (Ed.)  cluiche m4 meaitseála (péirí)

matchmaker s (Soc.)  basadóir m3, fear m1 cleamhnais

material a (Com.) (to this proposal)  ábhartha a

material fact (Adm., Com.)  fíric f2 ábhartha

material resources (Adm.)  acmhainní fpl ábhair

Materials s (Gen.)  ábhair mpl

Materials Testing and Analysis Laboratory (Sc.Eq.)  Saotharlann f2 Tástála agus Anailíse Ábhar

maths grind (Ed.)  diancheacht m3 mata

matrilocal a (Soc.)  matralogánta a

matron of honour (Soc.)  mátrún m1 coimhdeachta

Matthew’s and Luke’s Gospel (Hist., Relig.)  soiscéil mpl Mhaitiú agus Lúcáis

mausoleum s (Gk.civ., Hist.)  másalaem m1

Maximum Carryover Prepaid Allowed (Adm., Tel.)  Uasmhéid m4 Réamhíoctha Anonn atá Ceadaithe

mains switch at door (Saf.)  lasc f2 na bpríomhlínte ag an doras

McKee Barracks, Blackhorse Avenue (Mil.) Dún m1 Mhic Aoidh, Ascaill an Chiardhuibh

Mc Kee Bks Company (Mil.)  Complacht m3 Dhún Mhic Aoidh

meadow grasshopper (Ent.)  dreoilín m4 teaspaigh léana

meaningful communication (Ed.)  cumarsáid f2 lánbhrí

meaningful teaching (Ed.)  múinteoireacht f3 lánbhrí

means-tested non-repayable access bursaries (Adm., Soc.)  sparánachtaí fpl rochtana de réir tástála acmhainne nach gá a aisíoc

measure v  tomhais v (Past autonomous tomhaiseadh)

Meat Hygiene Service (Agr.) An tSeirbhís f2 Sláinteachas Feola

meat substitutes (HomEc.)  ionadaigh mpl feola

Mechanical Engineering and Naval Dockyard (Mil.) Innealtóireacht f3 Mheicniúil agus an Longlann Chabhlaigh

Mechanical Engineering and Naval Dockyard Unit (Mil.) Aonad m1 na hInnealtóireachta Meicniúla agus na Longlainne Cabhlaigh

Mechanical Engineering Section (Mil.) An Rannóg f2 Innealtóireachta Meicniúla

mechanical peat extraction (Agr., Env.)  baint f2 móna go meicniúil

mechatronics lab (El.)  saotharlann f2 mheicitreonaice
mecoprop (MCPP) s (Ch.)mecroprop, MCPP
Media and Cultural Studies (Ed.) Staidéar m1 ar na meáin agus staidéar Cultúrtha

Media Arts, including Film, Television, Radio, Animation and Make-up/Special Effects and Production Design (Ed., Cin.)  Ealaíona fpl na Meán, Scannánaíocht, Teilifís, Raidió, Beochan, Smideadh /Maisíocht agus Dearadh Léiriúcháin san áireamh

media information (Adm., Gen.)  eolas m1 do na meáin

media personalities (Th.,Broad .)  pearsantachtaí fpl sna meáin

Media Studies (Ed.)  Staidéar m1 ar na Meáin

Medical & Allied Professions (Med.)  Na Gairmeacha fpl Míochaine agus Gairmeacha Comhghaolmhara

medical condition (Med.)  riocht m3 sláinte

Medical Corps (Mil.)  An Cór m1 Liachta

Medical Day Unit (Med.)  An tAonad m1 Míochaine Lae; An tAonad Liachta Lae

medically unfit (Adm., Med.)  neamhábalta a de réir míochaine

Medical Practitioner (Med.)  Liachleachtóir m3

Medical Records Dept (Med.)  Roinn f2 na dTaifead Míochaine

Medical School (Mil.)  Scoil f2 Liachta

Medical Services (Mil.) Seirbhísí fpl Liachta

medical supports (Med.)  tacaí mpl míochaine

medical supports (Med.)  tacaí mpl míochaine

medication s (Med.) (of course)  réim f2 cógas

medicine s (Med.)  cógas m1 leighis; buidéal m1 leighis

medio-European and perialpine areas (Env.) limistéir mpl mheán-Eorpacha agus imalpacha

Mediterranean bread (Cu.)  arán m1 na Meánmhara

medium-grain rice (Cu.)  rís f2 mheánach

Meeting Point (Av.)  Áit f2 Choinne

meeting point of creativity, technology and enterprise, at the (Gen.)  áit f2 a dtagann an chruthaitheacht, an teicneolaíocht agus an fhiontraíocht le chéile

Megalosaurus s (Z.) (genus)  Megalosaurus m4

megilp s (Art.)  meigilp f2

mélange s (Cu.)  mélange m4

Mellifont Abbey (Hist., Geog.)  An Mhainistir f5 Mhó

melons spl (Cu.)  mealbhacáin mpl

Member of the European Court of  Auditors (Adm., Com.)  Comhalta m4 de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Members of the Food Safety Promotion Board (Adm., Health)  Comhaltaí mpl an Bhoird Chothaithe Sábháilteachta Bia

membrana s (Biol.)  membrana

memo books (Station.)  leabhair mpl mheamram

memorandum of understanding (Adm.)  meabhrán m1 tuisceana

mena(naptho)quinone s (Biol.)  meinea(napta)cuineon m1

menadione s (Biol.)  meanaidé-ón m

menapthone s (Biol.)  meanaptón

menorah s (Relig.)  meanóra m4

menorrhagia s (Med.)  rómhíostrú m (gs –raithe)

men's toiletries (Toil.)  earraí mpl maisíochta d’fhir

mental faculty (Ed., Med.)  acmhainn f2 meabhrach

*mental health (Health, Transp.)  meabhairshláinte f4 [leagan RaA]

Mental Health Association of Ireland (Med.) Cumann m1 na hÉireann um Shláinte Mheabhrach

mental health review (Med.)  athbhreithniú m ar shláinte mheabhrach

mentally-impaired a (Ed., Psy.)  lagintinneach a

mentoring suite (Ed.)  seomra m4 meantóireachta

mercaptoethanol s (Ch.)  mearcaipteatánól m1

Mercurial a (Geog.)  Mearcarach a

Meredithia microphylla (MarBiol.)  Meredithia microphylla

Merger Roadworks Ahead (RoadSaf., Adm.) Oibreacha fpl Cumair Romhat

Merit (Ed.) pas m4 le tuillteanas

merit bar (Adm.)  teorainn f5 tuillteanais mpl agus neamhthuillteanais an cháis

Merychippus s (Z.)  Merychippus

Mesacmaea mitchellii (MarBiol.)  Mesacmaea Mitchellii

Mesohippus s (Z.)  Mesohippus

mesophiles spl (Biol., Hom.Ec.)  méisifiligh mpl

mesopolyhaline a (Eng., Geog.) méiseapolahaileach a

Mesoproterozoic a (Geol.)  Méiseaprótarasóch

mesothorax s (Biol.)  méiseatóracs m4

message blocks (Adm., Station.)  bloic mpl theachtaireachtaí

metal decking (Ind.) deiceáil f3 mhiotail

metal detector (Archaeol.)  brathadóir m3 miotail

metalworker s (Archaeol., Hist.)  gaibhneoir m3

metastasis s (pl metastases) (Med.)  meiteastáis f2 (pl –eanna)

meter post (Adm.)  post m1 frainceáilte

metathorax s (Biol.)  meiteatóracs m4

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (Med.)  Staphylococccus aureus  meiticillinfhriotaíoch

metonic cycle (Astr.)  ciogal m1 Mheatói

metonym s (Lit.)  meatonaim m4

microaerophilic a  (Biol., Hom.Ec.)  miocraeraifileach a

microcircuit s (El.)  micrichiorcad m1

microphones spl (Mus.)  micreafóin mpl

micro-element s (Ch.)  micreadhúil f2

microliths  spl (Archaeol)  micrilití fpl

microwave accessories (El., HomEc.)  oiriúintí fpl micreathonnáin

Midsummer Night’s Dream, A (Lit.)  Brionglóid f2 Oíche Fhéile Eoin

midwifery s (Med.)  cnáimhseachas m1

mifepristone s (Med.)      mifipriostón m1

Migraine Association of Ireland (Med.)  Cumann m1 Mígréine na hÉireann

migrant hawker (Aeshna mixta) (Ent.)  seabhcaí m4 an fhómhair

Mikhail Gorbachev (Hist.)  Míchail Gorbaitsov

mild general learning disabilities (Ed.)  míchumas m1 foghlama ginearálta éadrom

Military activity (Mil.) Gníomhaíocht f3 mhíleata

Military Airworthiness Authority (Mil.) An tÚdarás m1 um Aerfhiúntas

Military Archive (Mil.) An Chartlann f2 Mhíleata

Military Barracks Monaghan (Mil.) Dún m1 Míleata Mhuineacháin

military contest (Mil.)  coimhlint f2 mhíleata

military engagement (Mil.)  comhrac m1 míleata

military establishment (Mil.)  bunaíocht f3 mhíleata

military orchid (Orchis militaris) (Bot.)  magairlín m4 míleata

Military Police Corps (Mil.)  An Cór m1 Póilíní Airm

Military Police Corps Section (Mil.)  Rannóg f2 an Chóir Póilíní Airm

Military Police School (Mil.)  Scoil f2 Póilíní Airm

Military Police Section (Mil.) Rannóg Póilíní an Airm

military service (Mil.)  seirbhís f2 mhíleata

Military Training School (Mil.) An scoil f2 Traenála Míleata

Millefeuille of Strawberries Romanoff (Cu.)  Millefeuille Sútha Talún Romanoff

millennium, the (Gen., Hist.)  an mhílaois f2 (nua)

2.4 million (Mth.)  dó ponc a ceathair milliún

mind the step (Gen., Saf)  seachain v an chéim

mineral wealth (Com.)  saibhreas m1 mianraí

Ming dynasty (Chinese civ.)  ríshliocht m3 Ming

minibus s (Transp.)  mionbhus m4

minidisc s (Mus.)  miondiosca m4

minidisc players (Mus.)  seinnteoirí mpl miondiosca

minimum carrying capacity (RoadSaf.) íosacmhainn f2 iompair

minimum clearance height (RoadSaf.) íosairde f4 glanta

minimum turning circles  (RoadSaf.) caschiorcail mpl íosta

minimum width (RoadSaf.) íosleithead m1

mining bee (Ent.)  beach f2 tholltach

Minister for Home Affairs (Hist.)  An tAire m4 Gnóthaí Baile

Minister of State (Adm.)  Aire m4 Stáit

Minister of the Interior (Hist., Pol.)  An tAire m4 Gnóthaí Baile

Minister s (Adm.)  Aire m4

Minister of State’s Office (Adm.)  Oifig f2 an Aire Stáit

ministerial colleagues, my (Pol.)  mo chomh-Airí mpl

Ministerial Driving and Protection (Polic.)  Tiomáint f2 agus Cosaint Airí

Minister’s Constituency Office (Adm.)  Oifig f2 Thoghlach an Aire

ministers of the Eucharist (Relig.)  ministrí mpl na hEocairiste

minority language (Ling.)  teanga f4 mhionlaigh

minoritize v (Lit.)  mionlaigh v

minute glass (Ph.)  orláiste f4 nóiméid

minuteman s (Hist.)  minuteman m4 [agus é a mhíniú i ngnáth-Ghaeilge]

mir s (pl miri) (Hist.)  mir f2 (pl  mireanna)

mirror v (Com.)  scáthánaigh v

miscellaneous a (Gen.Lib.)  ilchineálach a

misleading a (Gen., Ed.) (of information)  míthreorach a

missionary monk (Hist., Relig.)  manach m1 misinéireachta

missionary work (Hist., Relig.)  obair f2 mhisinéireachta

mitochondrial a (Biol.)  miteacoindreach a

mix and match (Cloth.)  measc agus meaitseáil

mixed kelp forests (Biol., Env.)  foraoiseacha fpl ceilpeanna measctha

mixing desks to make instruments and voices zoom in and out (Tel.)  deasca fpl meascacháin chun fuaim gléasanna agus glórtha a neartú is a lagú

mixtures of maerl, gravel and mud (Biol., Env.)  meascáin mpl de mhaerla, ghairbhéal agus láib

mobile waste containers (Env.) coimeádáin mpl  ghluaisteacha dramhaíola

mobility-impaired elderly husband (Adm.) fear m1 céile scothaosta maolghluaiste

mock-up s (Com.)  samhail f3

model [interim] guidance on the use of Irish (Adm.)  réamhthreoir f5 [eatramhach] maidir le húsáid na Gaeilge

model-making s (Art.)  déanamh m samhaltán

Model UN (Ed.)  Samhail f3 na Náisiún Aontaithe

moderate general learning disabilities (Ed.)  míchumas m1 foghlama ginearálta meánach

moderator muscle (Physiol.)  matán m1 measraithe

Modern European History (Ed., Hist.)  Nua-Stair f2 na hEorpa

modernisation s (Com.)  nuachóiriú m (gs –rithe)

modernity s  (Lit.)  nua-aoiseacht f3

Modern Letters (Ed.) (sa Fhrainc) Nualitríocht f3

modifier s (Env.)  maolaitheoir m3

modular study (Ed.)  staidéar m1 modúlach

modules spl (Ed.)  modúil mpl

Moldavian s (Ling.)  Moldáivis f2

mole cricket (Gryllotalpa gryllotalpa) (Ent.)  caoch-chriogar m1

Molecular Medicine Laboratories (Med.) Saotharlanna fpl  na Míochaine Móilíní

molest v (Gen.) (annoy) cuir isteach ar

molest v (Jur.) (Sexual, etc) ainteagmhaigh v

monastic city (Archaeol., Hist.)  cathair f5 mhainistreach

Monastic Way  (Geog.) (ainm ar theach)  Slí f4 na Manach

money advice (Fin.)  comhairle f4 airgid

Money Advice and Budgeting Service (Fin.)  Seirbhís f2 Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid

moneyer s (Hist.)  déantóir m3 airgid

money laundering (Com., Polic.)  sciúradh m airgid

moneylender's licence (Adm., Com.)  ceadúnas m1 iasachtóra

money-off voucher (Com.)  dearbhán m1 praghasghearrtha

Mongolian a (Typ.) Mongólach a

Mongol languages (Ling.)  teangacha fpl Mongólacha

monkey-eating eagle (Orn.)  iolar m1 moncaí-iteach

monitoring the performance of projects (Adm.)  faireachán m1 a dhéanamh ar fheidhmiú na dtionscadal

monitors spl (Mus.)  monatóirí mpl

Monophasic defibrillator (Med.) dífhibrileoir m3 monapasach

monorail train (Transp.)  Giúdaigh mpl aondiachúla

mono recording (Tel.)  monathaifeadadh m (gs –eadta)

monounsaturated fatty acids (Biol.)  aigéid mpl shailleacha mhonai-neamhsháithithe

monounsaturates spl (Biol.)  monai-neamhsháitheáin mpl

mood s (Mus.)  mothú m (an cheoil)

moorland emerald Somatochlora arctica (Ent.)  smaragaid f2 an mhóintigh

moorland hawker Aeshna juncea (Ent.)  seabhcaí m4 an phortaigh

mora/deepwater cod (Ich.)  trosc m1 domhainmhara

morale s (Com.) (of staff)  meanma f5

more adequate provision (Adm., Gen.)  soláthar m1 níos fónta

more Gatso speeding detection systems (Polic.)  breis f2 córas braite luais Gatso

more widspread semi‑natural communities (Env.)  pobail mpl leathnádúrtha níos forleitheadaí

morning-after pill, the (Med.)  piolla/piollaire m4 na maidine dár gcionn

Morse code (Tel.)  cód m1 Morse

Mortgage Allowance Scheme (Fin.)  Scéim f2 Liúntais Mhorgáiste

mortgage interest supplement (Adm., Fin.)  forlíonadh m ús morgáiste

mortgage intermediaries' authorisation (Adm., Com.) údarú m idirghabhálaithe morgáiste

mortgage protection (Fin., Ins.)  cosaint f3 mhorgáiste

Mortgage Protection Insurance Scheme (Fin., Ins.)  Scéim f2 Árachais um Chosaint Morgáiste

morpheme s (Ling.)  moirféim f2 (pl  -eanna)

Moscow Underground (Transp.)  meitreo m4 Mhoscó [nó é mhíniú mar iarnród faoi thalamh Mhoscó]

most/least popular student (Ed., Gen.)  mac m1 léinn is mó/lú a bhfuil gean air/uirthi

Mother & Child Care (Soc.)  Cúram m1 Máithreacha agus Leanaí

Mother and Child Scheme, the (Hist.)  An Scéim f2 Mháthar agus Linbh

Mother Goddess (Relig.)  Máthairdhia m

motivated team (Adm.)  foireann f2 spreagtha

motivator s (Ed.)  inspreagthóir m3

Motor Fines Office (Polic.) Oifig f2 na bhFíneálacha Mótair

motor skills (Biol., Psy.)  scileanna fpl luaile

motor transport (Hist.)  mótar-iompar m1

mottled umber moth (Erannis defoliaria) (Env.) leamhan m1 umbrach breac

mouflon s (Z.)  caora f5 mouflon

Moulmein s (= Maulmain) (Geog.)  Moulmein

Mount Etna (Geog.)  Sliabh m1 Etna

Mount Fuji (Geog.)  Sliabh m1 Fuji

mounting liquid (Biol.)  leacht m3 gléasta

Mountjoy Prison (Hist.)  Príosún m1 Mhuinseo

mouse pad kit (Comp.)  fearas m1 ceapa luiche

mouse pad kits (Comp.)  fearais mpl cheapa luiche

mouse pads (Comp.)  ceapa mpl luiche

moveable-type printing press (Hist., Print.)  clóphreas m3 cló inaistrithe

movement s (Physiol.) (of muscle etc.)  corraí m (gs –aithe)

moving or stagnant water bodies, artificial in origin  linnte fpl d'uisce reatha nó marbh, de bhunús saorga

MRI Suite (Med.)  Seomra m4 MRI

mucosa s (Biol.)  múcós m1

muck-raking s (Journ.)  tochailt f2 salachair

Mucosal Immunology (Biol.)  Imdhíonacht f3 Mhúcóis

mud sedge (= bog-sedge) Carex limosa (Bot.)  cíb f2 chorraigh

mudskipper s (Biol.)  scinneadóir m3 láibe

mugging s (Polic.)  mugáil f3

mullah s (Relig.)  mullá m4 (pl -nna)

multi-agency provision (Adm., Soc.)  soláthar m1 ilghníomhaireachtaí

multimedia presentation (Adm., Comp.)  léiriú m ilmheán

multi-platform hardware and software environments (Comp.)  timpeallachtaí fpl il-léibhinn crua-earraí agus bogearraí

multiple-cresset lamp (Archaeol.)  lampa m4 ilcham

multiple deprivation (Adm., Soc.)  díth f2 ilchineálach

multiple myeloma (Med.)  mialóma m4 iolrach

multiple operating systems (Comp.)  córais mpl il-oibriúcháin

multiples/supermarket multiples (Com.)  il‑ollmhargaí mpl

multipurpose room (Med.)  seomra m4 ilchúraimí

multiracial a (Soc.)  ilchiníoch a

multivitamins spl (Health) (food supplements)  (capsúil, piollairí, táibléid etc) ilvitimíní

multivolume national biography (Lib., Lit.)  beathaisnéis f2 náisiúnta il-imleabhar

mumble v (Biol., Med.) caint f2 a mhungailt/a chogaint

muntjac s (Z.)  muinseac m1

murder mysteries (Lib., Lit.)  dúrúin mpl dúnmharaithe

Murder Squad (Hist.)  scuad m1 an mharaithe

Muscat s (Geog.)  Muscáit f2

muscle elasticity (Biol.)  leaisteachas m1 na matán

Muscular Dystrophy Ireland (Med.)  Diostróife f4 Mhatánach Éireann

musculoskeletal disorder (Med.)  neamhord matánchnámharlaigh

musculoskeletal problems (Med.)  fadhbanna fpl matánchnámharlaigh

musical biographies (Lib., Lit., Mus.)  beathaisnéisí fpl ceoltóirí

music awards (Mus.)  dámhachtainí fpl ceoil; duaiseanna fpl ceoil

music boxed sets (Mus.)  boscraí mpl ceoil

music – classical (Mus.)  ceol m1 clasaiceach

music - hip hop (Mus.)  ceol m1 hip hap

music of the world (Lib., Mus.)  ceol m1 domhanda

music room (Mus.)  seomra m4 ceoil

music – traditional (Mus.)  ceol m1 traidisiúnta

music trivia quiz (Gam., Mus.)  tráth m3 na gceist ar mhionfhíricí ceoil

Mustelidae spl (Z.)  Mustelidae

mycelia spl (Biol., Hom.Ec.)  mícéiliamaí mpl

My Documents(Comp., IT) Mo chuid doiciméad

Mylar s (Plastics) (tradename)  Mylar m4 ( mílear m1 más gá)

My Music(Comp., IT)     Mo chuid ceoil

My Network Places (Comp., IT) M’ionaid líonra

Myanmar a (Typ.) Maenmarach a

myomeres spl (Biol.)  mióimírí fpl