N69 realignment (Env., Transp.)  athailíniú m an N69

N/A (= not applicable) (Adm.)  N/B (= neamhbhainteach) a

naan bread (Cu.)  arán m1 Naan

nacre s (= mother-of-pearl) (Mar.Biol.)  néamhann m1

Nadi-Svedi s (Indian civ., Med.) (steam pipe)  Nadaí-Sveidí m4

nail-biting s (Health, Psy.)  ithe m4 na n-ingne

nail care (Cosmet.; Toil.)  cúram m1 ingne

nakers spl (Mus.)  nácaeirí mpl

"Name and Shame" Advertisement (Adm., Env.)  Fógra m4 “Ainmnigh agus Aithisigh”

Napoleonic code (Hist.)  cód m1 Napoléon

napthoquinone s (Biol.)  naptacuineon m1 naphthoquinones (Biol.)  naftacuineoin mpl

Narcotics Anonymous (Soc.)  Andúiligh mpl  Drugaí Gan Ainm

narratee s (Lit.) duine m4 a bhfuil an  reacaireacht dírithe air/uirthi

narration s (Cin., Lit.)  reacaireacht f3

narrative poetry (Ed., Lit.)  scéalfhilíocht f3

narrative writing (Lit.)  scríbhneoireacht f3 reacaireachta

narratology s Staidéar m1 ar chúrsaí reacaireachta

narrator s (Cin., Lit.)  reacaire m4

National Aquatics Centre (Leis.)  An Lárionad m1 Náisiúnta Uiscíochta

National Archives (Hist.)  An Chartlann f2 Náisiúnta

National Association for Deaf People (Deaftech) (Med.)  Cumann m1 Náisiúnta na mBodhar (Deaftech)

National Association of Regional Game Councils (Adm, Env.)  Cumann m1 Náisiúnta na gComhairlí Áitiúla  Géime

National Breastfeeding Week (Soc.)  An tSeachtain f2 Náisiúnta um Beathú Cíche

National Bureau of Criminal Investigation (Polic.)  An Biúró m4 Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil

National Car Testing Centre, The (Adm., Veh.)  An tSeirbhís f2 Náisiúnta Tástála Carranna

National Certificate in Agriculture  (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Talmhaíochta

National Certificate in Applied Social Studies in Social Care (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh i gCúram Sóisialta

National Certificate in Applied Social Studies in Vocational Rehabilitation (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Athinmheachán Gairme

National Certificate in Business Studies in Accounting (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCuntasaíocht

National Certificate in Business Studies in Business Administration (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Riarachán Gnó

National Certificate in Business Studies in Computer Applications (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFeidhmiúcháin Ríomhaire

National Certificate in Business Studies in Customer Care (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCúram Custaiméirí

National Certificate in Business Studies in Financial Services (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Seirbhísí Airgeadais

National Certificate in Business Studies in Front Office Administration (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Riarachán Oifige Tosaigh

National Certificate in Business Studies in Health Service Management (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht Seirbhíse Sláinte

National Certificate in Business Studies in Hotel and Catering Supervision (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Maoirseacht Óstáin agus Lónadóireachta

National Certificate in Business Studies in Marketing (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Margaíocht

National Certificate in Business Studies in Office Information Systems (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Eolais Oifige

National Certificate in Business Studies in Small Business Enterprise (Ed.)  Teastas m1Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFiontraíocht Ghnóthas Beag

National Certificate in Business Studies in Transport and Distribution (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó in Iompar agus Dáileadh

National Certificate in Computing (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta

National Certificate in Computing in Information Technology Support (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta i dTacaíocht Theicneolaíocht an Eolais

National Certificate in Computing in Systems Support (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta i dTacaíocht Chóras

National Certificate in Construction (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Foirgníochta

National Certificate in Construction Studies (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta

National Certificate in Engineering in Agricultural Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Talmhaíochta

National Certificate in Engineering in Biomedical Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Bhithleighis

National Certificate in Engineering in Building Services (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Seirbhísí Foirgníochta

National Certificate in Engineering in Civil Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Shibhialta

National Certificate in Engineering in Computer Aided Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhchuidithe

National Certificate in Engineering in Computer Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Certificate in Engineering in Electronic Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonach

National Certificate in Engineering in Electronics (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic

National Certificate in Engineering in

Electronics & Communication (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Cumarsáid

National Certificate in Engineering in Electronics and Communications Systems (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Córais Chumarsáide

National Certificate in Engineering in Electronics and Marine Communications Systems (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Córais Chumarsáide Mhuirí

National Certificate in Engineering in Electronic Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

National Certificate in Engineering in Environmental Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Chomhshaoil

National Certificate in Engineering in Manufacturing Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireaachta in Innealtóireacht Déantúsaíochta

National Certificate in Engineering in Marine Electronics (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic Mhuirí

National Certificate in Engineering in Mechanical and Electronic Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil agus Leictreonaice

National Certificate in Engineering in Mechanical Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil

National Certificate in Engineering in Mechatronics (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Meicitreonaic

National Certificate in Engineering in Medical Device Manufacturing (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i nDéantúsaíocht Feistí Leighis

National Certificate in Engineering in Mineral Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mhianraí

National Certificate in Engineering in Plastics Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Phlaisteach

National Certificate in Engineering in Production Engineering (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Táirgeachta

National Certificate in Hotel and Catering

Supervision (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta

Maoirseachta Óstlainne agus Lónadóireachta

National Certificate in Humanities in Adult and Community Education (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí in Oideachas Aosach agus Pobail

National Certificate in Humanities in Theology (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí i nDiagacht

National Certificate in Legal Studies (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Dhlí

National Certificate in Office Information Systems (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Córas Eolais Oifige

National Certificate in Science (Common First Year Course) (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta (Comhchúrsa sa Chéad Bhliain)

National Certificate in Science in Applied Biology (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i mBitheolaíocht Fheidhmeach

National Certificate in Science in Applied Chemistry (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta igCeimic Fheidhmeach

National Certificate in Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

National Certificate in Science in Aquatic Science (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Uisceach

National Certificate in Science in Industrial Science in Good Manufacturing Practice  and Technology (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Thionsclaíoch i nDea-Chleachtas Déantúsaíochta agus Teicneolaíocht

National Certificate in Science in Sterile Services Technology (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i dTeicneolaíocht Seirbhísí Steiriúla

National Certificate in Small Business Management (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta

Bainistíochta Gnóthas Beag

National Certificate in Technology in Audiovisual Media Technology (Ed.)  Teastas m1 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTeicneolaíocht Meán Closamhairc

National Certificate of Competence in Road Haulage (Adm., Veh.)  Deimhniú m Náisiúnta Inniúlachta ar Tharlú Bóthair

National Clearinghouse on Family Violence, 1997 (Adm., Soc.)  Teach m Náisiúnta Imréitigh maidir le Foréigean Teaghlaigh, 1997

National Co-ordinating Childcare Committee (Ed., Soc.)  An Coiste m4 Náisiúnta Comhordaithe Cúraim Leanaí

National Collator’s Office (Polic.)  Oifig f2 Náisiúnta an Chóimheastóra

National Council for Technology in Education (Ed., IT)  An Chomhairle f4 Náisiúnta um Theicneolaíocht san Oideachas

National Council for the Blind of Ireland (Med.)  Comhairle f4 Náisiúnta na hÉireann do na Daill

national devolved budgeting (Com.)  buiséadú m cineachta náisiúnta

National Diploma in Applied Social Studies  in Disability (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh i Míchumas

National Diploma in Applied Social Studies in Social Care (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh i gCúram Sóisialta

National Diploma in Applied Social Studies in Vocational Rehabilitation (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Athinmheachán Gairme

National Diploma in Architectural Technology (Ed.)  Dioplóma m4  Náisiúnta Teicneolaíochta Ailtireachta

National Diploma in Art (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Ealaíne

National Diploma in Business in Information Technology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht an Eolais

National Diploma in Business Studies in Accountancy (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCuntasaíocht

National Diploma in Business Studies in Advertising (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFógraíocht

National Diploma in Business Studies in Business Information Systems (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Eolais Ghnó

National Diploma in Business Studies in Electronic Business (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Ríomhghnó

National Diploma in Business Studies in Electronic Commerce Systems (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Ríomhthráchtála

National Diploma in Business Studies in European Business Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht Ghnó Eorpach

National Diploma in Business Studies in European Languages and Business (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeangacha Eorpacha agus Gnó

National Diploma in Business Studies in Financial Services (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Seirbhísí Airgeadais

National Diploma in Business Studies in Healthcare Management (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht Chúraim Shláinte

National Diploma in Business Studies in Hospitality Information Technology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht Eolais Fáilteachais

National Diploma in Business Studies in Information Technology with Spanish (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht an Eolais mar aon le Spáinnis

National Diploma in Business Studies in International Business (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i nGnó Idirnáisiúnta

National Diploma in Business Studies in Languages and Marketing (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeangacha agus Margaíocht

National Diploma in Business Studies in Library Services (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Seirbhísí Leabharlainne

National Diploma in Business Studies in Management (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht

National Diploma in Business Studies in Management Finance (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó in Airgeadas Bainistíochta

National Diploma in Business Studies in Parish Planning & Administration (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bPleanáil agus Riarachán Paróistí

National Diploma in Business Studies in Public Relations (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCaidreamh Poiblí

National Diploma in Business Studies in Recreation and Leisure (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó in Áineas agus Fóillíocht

National Diploma in Business Studies in Sustainable Rural Development (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhForbairt Inbhuanaithe Tuaithe

National Diploma in Business Studies in Tourism and Hospitality Studies (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Staidéar Turasóireachta agus Fáilteachais

National Diploma in Communications in Graphic Design (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Cumarsáide i nDearadh Grafach

National Diploma in Computing (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta

National Diploma in Computing in Multimedia Programming (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i Ríomhchlárú Ilmheán

National Diploma in Computing in Software Development (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhForbairt Bhogearraí

National Diploma in Construction in Building Surveying (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction in (Site Management), (Measuring and Estimating), (Health and Safety), (CAD) (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta (i mBainistíocht Láithreáin), (i dTomhas agus Meastachán), (i Sláinte agus Sábháilteacht), (i nDRC)

National Diploma in Construction in Building Surveying (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Economics (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta in Eacnamaíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Management (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i mBainistíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Technology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i dTeicneolaíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Health and Safety (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Sláinte agus Sábháilteacht

National Diploma in Construction in Measuring and Estimating (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i dTomhas agus Meastachán

National Diploma in Construction in Site  Management (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i mBainistíocht Láithreáin

National Diploma in Construction Studies in Building Surveying (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction Studies in Site Management (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta i mBainistíocht Láithreáin

National Diploma in Design Communication (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Cumarsáide Deartha

National Diploma in Design for Printing (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha don Chlódóireacht

National Diploma in Design in Communications (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i gCumarsáid

National Diploma in Design in Fashion Design (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i nDearadh Faisin

National Diploma in Design in Printing (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i

gClódóireacht

National Diploma in Engineering in Agricultural Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Talmhaíochta

National Diploma in Engineering in Automation and Control Technology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Uathoibriú agus Teicneolaíocht Rialúcháin

National Diploma in Engineering in Biomedical Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Bhithleighis

National Diploma in Engineering in Civil Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Shibhialta

National Diploma in Engineering in Computer Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Diploma in Engineering in Construction and Civil Works (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i bhFoirgníocht agus Oibreacha Sibhialta

National Diploma in Engineering in Electronic and Mechanical Engineering  (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonach agus Meicniúil

National Diploma in Engineering in Electronic Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

National Diploma in Engineering in Electronic Product Design (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Ríomhdhearadh Táirgí

National Diploma in Engineering in Electronics (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic

National Diploma in Engineering in Electronics and Information Technology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Teicneolaíocht an Eolais

National Diploma in Engineering in Electronics – Manufacture and Service (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic – Déantúsaíocht agus Seirbhís

National Diploma in Engineering in Electronics – Product Development (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic – Forbairt Táirgí

National Diploma in Engineering in Electronics and Digital Communications (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Cumarsáid Dhigiteach

National Diploma in Engineering in Electronics and Microcomputer Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Innealtóireacht Mhicriríomhaire

National Diploma in Engineering in Environmental Engineering to National Diploma in Engineering in Building Services  (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Chomhshaoil go Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Seirbhísí Foirgníochta

National Diploma in Engineering in Highway and Traffic Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mhórbhealach agus Tráchta

National Diploma in Engineering in Manufacturing Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Déantúsaíochta

National Diploma in Engineering in Manufacturing Processes (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i bPróisis Déantúsaíochta

National Diploma in Engineering in Mechanical and Electronic Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil agus Leictreonaice

National Diploma in Engineering in Mechanical Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil

National Diploma in Engineering in Mechatronics (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Meicitreonaic

National Diploma in Engineering in Plastics Engineering (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Phlaisteach

National Diploma in Fine Art in Painting (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne i bPéintéireacht

National Diploma in Fine Art in Printmaking (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne i nDéanamh Priontaí

National Diploma in Fine Art in Sculpture (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne i nDealbhóireacht

National Diploma in Horticulture (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Gairneoireachta

National Diploma in Hotel and Catering Management (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Bainistíochta Óstlainne agus Lónadóireachta

National Diploma in Humanities in Applied Cultural Studies (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i Staidéar Cultúrtha Feidhmeach

National Diploma in Humanities in Communications (Multimedia) (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i gCumarsáid (Ilmheáin)

National Diploma in Humanities in Montessori Education (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí in Oideachas Montessori

National Diploma in Human Resource Management (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Bainistíochta Acmhainní Daonna

National Diploma in Humanities in Languages and Business Administration (Ed.  Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i dTeangacha agus Riarachán Gnó

National Diploma in Humanities in Theology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i nDiagacht

National Diploma in Humanities in Training and Development (Adult Basic Education – Management) (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí in Oiliúint agus Forbairt (Oideachas Bunata Aosach – Bainistíocht)

National Diploma in Management Studies (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir

Bhainistíochta

National Diploma in Modelmaking & Design for Film and Media (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta i nDéanamh Samhlacha agus i nDearadh i gcomhair Scannán agus Meán

National Diploma in Nursing in Psychiatric Nursing (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Altranais in Altranas Síciatrach

National Diploma in Product Design in Ceramics (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha Táirgí i gCeirmeacht

National Diploma in Professional Accounting (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Cuntasaíochta Gairmiúla

National Diploma in Science in Analytical Chemistry (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i gCeimic Anailíseach

National Diploma in Science in Applied Biosciences – Continued Recognition (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíochtaí Bitheacha Feidhmeacha - leanúint den aitheantas

National Diploma in Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

National Diploma in Science in Cell and Molecular Biology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i mBitheolaíocht na gCeall agus Bitheolaíocht Mhóilíneach

National Diploma in Science in Chemical Technology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i dTeicneolaíocht Cheimiceach

National Diploma in Science in Environmental Protection (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i gCaomhnú Comhshaoil

National Diploma in Science in Food Science and Technology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia

National Diploma in Science in Health Science and Physiology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Sláinte agus Fiseolaíocht

National Diploma in Science in Nautical Science (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Loingseoireachta

National Diploma in Science in Occupational Safety and Health (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde

National Diploma in Science in Pharmaceutical Science (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Chógaisíochta

National Diploma in Science in Sterile Services Managemnt (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i mBainistíocht Seirbhísí Steiriúla

National Diploma in Science in Toxicology (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i dTocsaineolaíocht

National Diploma in Technology in Furniture Conservation and Restoration (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i gCaomhnú agus Athchóiriú Troscáin

National Diploma in Technology in Manufacturing Technology (consortium) (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTeicneolaíocht Déantúsaíochta (cuibhreannas)

National Diploma in Technology in Telecommunications Electronics to National Diploma in Engineering in Telecommunications Electronics (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i Leictreonaic Theileachumarsáide go Dioplóma Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic Theileachumarsáide

National Disability Authority (Adm., Soc.)  An tÚdarás m1 Náisiúnta Míchumais

National Drugs Strategy (Adm., Soc.) An Straitéis f2 Náisiúnta Frithdhrugaí

National Educational Psychological Service (Ed., Psy.)  An tSeirbhís f2 Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

National Educational Welfare Board, The (Ed.)  An Bord m1 Náisiúnta um Leas Oideachais

National Examining Board for Supervision and Management (Ed.)  An Bord m1 Náisiúnta Scrúdúcháin um Maoirseacht agus Bainistíocht

National Executive (Adm., Pol.)  An Feidhmeannas m1 Náisiúnta

National Federation of Pensioners' Associations (Leis., Soc.)  Cónaidhm f2 Náisiúnta na gCumann Pinsinéirí

National Federation of Voluntary Bodies providing services to people with intellectual disability (Adm., Soc.)  Cónaidhm f2 Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil

National Health Promotion Strategy (Adm., Med.) An Straitéis f2 Náisiúnta um Chur chun Cinn  na Sláinte

nationality adjectives (Ed., Lit., Soc.)  aidiachtaí fpl náisiúntachta

National Longitudinal Study of Children (Adm., Soc.)  Staidéar m1 Fadaimseartha ar Leanaí

National Museum of Country Life (Archaeol.)  Ard-Mhúsaem m1 Shaol na Tuaithe

National Museum of Folklife, Turlough Park House (Hist.)  Músaem m1 Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh

National Office for Social Inclusion (Adm., Soc.)  An Oifig f2 Náisiúnta don Chuimsiú Sóisialta.

National Parents' Council – Primary (Ed.)  An Chomhairle f4 Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse

National Parents' Council (Post-Primary) Ltd. (Ed.)  An Chomhairle f4 Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais) Teo.

National Photographic Archive (Hist.)  An Chartlann f2 Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta

National Ploughing Championships (Agr.)  An Comórtas m1 Náisiúnta Treabhdóireachta

National Qualifications Authority in Ireland (Ed.)  An tÚdarás m1 Náisiúnta Cáilíochtaí in Éirinn

National Quality of Service Bureau (Adm., Polic.)  An Biúro m4 Náisiúnta Cáilíochta Seirbhíse

National Radiological Protection Board (Med.)  An Bord m1 Náisiúnta um Chosaint Raideolaíoch

National Reading Surveys (Ed.)  Suirbhéanna mpl Náisiúnta Léitheoireachta

National Rehabilitation Hospital (Med.)  An tOspidéal m1 Náisiúnta Athshlánúcháin

National Research Centre for Sensor Research, The (Ed., Med.)  An Lárionad m1 Náisiúnta Taighde ar Bhraiteoirí

National Retention Policy for Local

Authority Records (Adm.)  Beartas m1 Náisiúnta Coinneála i leith Thaifid na nÚdarás Áitiúil

national systems of innovation (Com.)  córais mpl náisiúnta nuálaíochta

National Tourism Certification Board (Tour.)  Bord m1 Náisiúnta Dheimhniúchán na Turasóireachta

National Training and Develoment Institute, The (NTDI) (Ed.)  An Institiúid f2 Náisiúnta um Oiliúint agus Forbairt (INOF)

National Union of Dockers (Hist., Com.)  Aontas m1 Náisiúnta na nDugairí

National Union of Seamen (Hist., Nau.)  Aontas m1 Náisiúnta na Mairnéalach

National Virus Reference Laboratory (Med.)  An tSeirbhís f2 Tagartha Náisiúnta maidir le Víris

National Vocational Qualifications (Ed.)  Cáilíochtaí fpl Náisiúnta Gairmoideachais

National Voluntary Childcare Organisations (Soc.)  Eagraíochtaí fpl Náisiúnta Deonacha um Chúram Leanaí

National Volunteers, the (Hist.)  Na hÓglaigh mpl Náisiúnta

National Waymarked Ways Advisory Committee (Irish Sports Council) (Sp.)  Coiste Náisiúnta Comhairleach na Slite Slímharcáilte (Comhairle Spóirt na hÉireann)

National Youth Orchestra of Ireland, the (Mus.)  Ceolfhoireann f2 Náisiúnta Óige na hÉireann

native of Galway (Geog.)  Gaillimheach m1

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) (Hist., Pol.)  ECAT (Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh)

Natural elastic recovery (Hom.Ec.) athléimneacht f3 leaisteach nádúrtha

natural family planning (Physiol.) pleanáil f3 nádúrtha clainne

natural food (Cu.)  bia m4 nádúrtha

natural foods (Cu.)  bianna mpl nádúrtha

natural history (Biol., Env.)  stair f2 an dúlra

natural selection (Biol.)  roghnú m nádúrtha

nature identical (Biol.)  comhionann a le substaint nádúrtha

Naughts and Crosses (Gam.)  An Madra m4 Rua agus an Ghé

Nauru s (Geog.) (duine)  Nárúch m1

Nauru s (Ling.)  Nárúis f2

nautical measurement (Naut.)  muirthomhas m1

Navajo Indians (Geog., Soc.)  na Navachóigh mpl

Naval Computer Centre (Mil.) Airmheán m1 Ríomhaireachta na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Dockyard (Mil.) An Longlann f2 Chabhlaigh

Naval Maritime College, the (Mil., Nau.)  An Coláiste m4 Muirí Cabhlaigh

Naval Service (Mil.)  An tSeirbhís f2 Chabhlaigh

Naval Service College. (Mil.) Coláiste m4 na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service, Haulbowline, Cobh, County Cork (Mil.) An tSeirbhís f2 Chabhlaigh, Inis Sionnach, An Cóbh, Contae Chorcaí

Naval Service Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Military Police Section (Mil.) Rannóg f2 Póilíní Airm na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Operations Command (Mil.) Ceannasaíocht f3 Oibríochtaí na Seirbhíse  Cabhlaigh

Naval Service Recruiting Office (Mil.) Oifig f2 Earcaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Reserve (Mil.)  Cúltaca m4 na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Support Command (Mil.) Ceannasaíocht f3 Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Technical Stores (Mil.) Stórais mpl Theicniúla an Chabhlaigh

navigation by the global positioning system (Mil.)  loingseoireacht f3 leis an gcóras suite domhanda

Navigation Section (Mil.) An Rannóg f2 Loingseoireachta

Navigations/ Fleet Operations/ Anti Submarine Warfare Training (Mil.) Traenáil f3 Loingseoireachta, Oibríochtaí Cabhlaigh, agus Cogaíocht  Frithfhomhuireáin

Nazi swastikas (Hist.)  svaisticí f4 Naitsíocha

NCEA Foundation Certificate (Ed.)  Bonnteastas m1 CNCO; Bonnteastas m1 Chomhairle Náisiunta na gCáilíochtaí Oideachais

NCEA Foundation Course (Ed.)  Bonnchúrsa m4 CNCO; Bonnchúrsa m4 Chomhairle Náisiunta na gCáilíochtaí Oideachais

NCO Wing (Mil.)  Sciathán m1 na nONC

nebulizer treatment (Med.)  cóireáil f3 le néalaitheoir

neck of sperm (Biol.)  muineál m1 na speirme

necrosis s (Biol.)  neacróis f2

nectar guides (Bot.)  treoracha fpl neachtair

need for fulfilment (Psy.)  riachtanas m1 comhlíontachta [ an gá le comhlíonta

need for investment in science (Adm., Ed.)  an gá m4 le hinfheistíocht san eolaíocht

need for self-esteem (Psy.)  riachtanas m1 féinmheasa [ an gá le féinmheas]

need to be liked (Psy.)  an riachtanas m1/gá m4 go dtaitneofá le daoine eile

need to be secure in work (Psy.)  an riachtanas m1/gá m4 a bheith slán i do phost

negotiating skills (Adm., Ed.)  scileanna fpl idirbheartaíochta

neighbourhood community (Adm., Soc.)  pobal m1 comharsanachta

Nemalion helminthoides (MarBiol.)  Nemalion helminthoides

NeoCeltic style (Archaeol)  stíl f2 nua-Cheilteach

neocolonialist a (Phil.)  nuachoilínaíoch a

Neocrania anomala (MarBiol.)    Neocrania anomala

neoessentialism s (Phil.)  nua-eisintiúlachas m1

neolocal a (Soc.)  nualogánta a

neonatologist s (Med.)  lia m4 nua-naíochta

Neopentadactyla mixta (MarBiol.)  Neopentadactyla mixta

neoplasm s (Med.)  neoplasma m4

Neoproterozoic a (Geol.)  Neoprótarasóch a

Nepali s (Ling.)  Neipeailis f2

Neptunian a (Geog.)  Neiptiúnach a

nerve centre (Adm., Com.) (of business)  an croílár m1 (bainistíochta nó eile)

nerve gas (Ch.)  néarghás m1

nervous breakdown (Med., Psy.)  cliseadh m néarógach

nesting box (Leis., Orn.) (man-made)  bosca m4 neadaireachta

net result (Com.)  glantoradh m

nettle weevil (Ent.)  gobachán m1 neantóige

networking s (Adm., Comp.) líonrú m (gs  -raithe)

Network Ireland - the organization for Women in Business, the Professions and the Arts (Adm., Com., Soc.)  Gréasán m1 Éireann -  eagraíocht do mhná i mbun gnó, sna gairmeacha agus sna healaíona

neural tube (Physiol.)  néarfheadán m1

neural tube defects (Biol., Med.)  fabhtanna mpl néarfheadáin

neurology s (Med.)  néareolaíocht f3

neuroscience s (Med.) eolaíocht f3 (an) néarchórais

New connections (Adm., Soc.)  Ceangail mpl úra

New Deal, the (Adm, Pol.)  An Socrú m Nua

new for old (Adm., Ins.) (of insurance)  nua in áit sean

new minted potatoes (Cu.)  prátaí mpl nua faoi mhiontas

New Orleans (Geog.)  New Orleans

new record (Ed.)  taifead m1 nua

New Releases: Magazines (Lib., Ret.)  Úrnua: Irisí

New Releases: Playstation (Lib., Ret.)  Úrnua: Playstation

New Releases: Books (Lib., Ret.) Úrnua: Leabhair mpl

new student residence (Adm., Ed.)  áras m1 cónaithe nua mac léinn

new variant Creutzfeldt-Jakob Disease (Med.)  an t-athraitheach nua ar Ghalar Creutzfeldt-Jakob

new white musk fragrance (Cosmet.)  cumhrán m1 nua muisc ghil

New World (Hist.)  an Domhan m1 Nua

New World wines (Cu., Ret.)  fíon m3 ón Domhain Nua

N11 Gorey - Arklow Link Road (Roads) Bóthar m1 Ceangail N11 /Guaire - An tInbhear Mór

N.H. Sukhanov (Hist.)  N.H. Sukhanov

nibbles spl (Cat., Cu.)  scroid f2

nicitinamide-adenine-dinucleotide-phosphate s (Ch.)  fosfáit f2 nicitíonaimíd-adainín-dénúicléitíde

Nicky s (personal name) Clás m1 (fireann); Nicilín f4 (baineann)

Nicosia (= Lefkosia, Lefkoşa) s (Geog.)  An Leafcóis f2 (Nicosia)

Nicotiana s (Bot.)  nicitiana m4; (genus) Nicotiana m4

NI drugs strategy (Adm., Polic.)  straitéis f2 frithdhrugaí Thuaisceart Éireann

nightsaver rate (El.) ráta m4 oíche

night wear (Cloth.)  éadaí mpl oíche

Nikita Krushchev (Hist., Pol.)  Nicíte Cruistsiof

Nine Years War, the (Hist.)  Cogadh m1 na Naoi mBliana

Nirvana s (Relig.)  Niorvána m4

Nissl body (Physiol.)  coirpíní mpl Nissl

No Bombing (Adm.) Cosc m4 ar Ghrugthumadh

No Diving (Adm.) Cosc m4 ar Thumadh

No fonts available (Typ.) Níl clónna ar fail

No glass bottles allowed in the pool area (Adm.) Cosc ar bhuidéil ghloine i limistéar na linne

Noise Monitoring & Prediction (Env.)  Monatóireacht f3 & Réamhinsint ar Thorann

Noise Monitoring (Env.)  Monatóireacht f3 ar Thorann

Noise Prediction Modelling (Env.)  Samhaltú m Réamhinsinte Torainn

no liability accepted for faulty goods (Adm., Com.)  ní ghlacfar le dliteanas as earraí lochtacha

nomo- pref (Soc.)  nóm(a)-, nómai- pref

non-adversarial system (Adm., Jur.)  córas m1 na neamhsháraíochta

non-alcoholic beer (Cat., Ret.)  beoir f5 neamh-mheisciúil

non-allergenic a (HomEc.)  neamhailléirgineach a

non-delivery of outputs (Adm.)  teip f2 ar chur i láthair na n-aschur

non-delivery of outputs (Adm.)  teip f2 ar chur i láthair na n-aschur

non-disk parking place (Adm., Veh.)  áit f2 loctha gan dioscaí; áit pháirceála gan dioscaí

non-display of NCT disk (Adm.)  neamhthaispeáint f3 diosca TNG

non-fraternal polyandry (Soc.)  polandras m1 neamhdheartháiriúil

non-haem iron (Biol.)  iarann m1 neamh-haeim

non insulin-dependent diabetes (Med.)  diaibéiteas m1 neamh-inslinspleách

non-invasive treatment (Med.)  cóireáil f3 neamhionrach

non-molestation orders (Jur.) orduithe mpl neamh-ainteagmhála

non-negotiated or spontaneous sources (Com.) (of finance)  foinsí fpl neamhphléite

non-objective art (Art.)  ealaín f2 neamhoibiachtúil

No 1 Operations Wing (Mil.) Sciathán m1 Oibríochtaí Uimhir a hAon

No Outdoor shoes (Adm.) Cosc m4 ar Bhróga Allamuigh

non-starch polysaccharide (Biol.)  polaisiúicríd f2 neamhstáirse

non-steroidal anti-inflammatory drugs (Med.)  drugaí mpl frith-athlastacha neamhstéaróideacha

non-stick a (HomEc.)  earraí mpl neamhghreamaitheacha

No 4 Support Wing (Mil.) Sciathán m1 Tacaíochta Uimhir a Ceathair

No Parking (Adm., Env..)  Cosc m1 ar Pháirceáil

Norfolk Island pine (Bot.)  péine m4 Oileán Norfolk

Norman conquest of England (Hist.)  concas m1 na Normannach ar Shasana

Norman French language (Ling.)  Fraincis f2 na Normannach

Norns spl (Norse Myth.)  Na Noirn mpl

No Road Markings (RoadSaf., Adm.)  Bóthar m1 gan Mharcanna

Norse myth (Myth.)  miotas m1 Ioruach; miotaseolaíocht f3 Ioruach

North Bull Island (Geog.)  An Bulla m4 Thuaidh

North Eastern Education and Library Board (NEELB) (Lib)  Bord m1 Oideachas agus  Leabharlann an Oirthuaiscirt (BOLOT)

northern emerald (Somatochlora arctica) (Ent.)  smaragaid f2 an tuaiscirt

Northern Ireland Civil Rights Association (Hist.)  Cumann m1 Chearta Sibhialta Thuaisceart Éireann

Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) (Hist., Pol.)  Cumann m1 Cearta Sibhialta Thuaisceart Éireann

Northern Ireland Human Rights Commission (Adm.)  Coimisiún m1 Thuaisceart Éireann um Chearta an Duine

North Kildare Tourist Route (Tour.)  Slí f4 Thurasóireachta Chill Dara Thuaidh

Northern Mariana Islands (Geog.)  Na hOileáin mpl Mháirianacha Thuaidh

northern right whale (Z.)  ceartmhíol m1 mór an tuaiscirt

North/South cooperation, for  (Adm., Pol.)  le haghaidh chomhoibriú m Thuaidh/Theas

North/South Ministerial Council Sectoral Group on Food Safety Promotion (Adm., Health)  Grúpa m4 Rannach na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas um Chothú na Sábháilteachta Bia

North-South Special EU Programmes Body, the (Adm., Pol.)  Foras m1 Thuaidh-Theas Chláir Speisialta an AE

Northwest (County) Sligo Design, Build and Operate Project for Water Services  (Adm.,Env.)  Tionscadal m1 chun Seirbhísí Uisce a Dhearadh, a Thógáil agus a Oibriú in Iarthuaisceart Chontae Shligigh

No Running (Adm.) Cosc m4 ar Rith

Norwegian Norsk (= Nynorsk) (Ling.)  Nua-Ioruais f2

No Shooting areas (Adm., Sp.)  limistéir mpl gan cead lámhaigh

No Shouting (Adm.) Cosc m4 ar Bhéicíl

No Smoking (Adm., Env.)  Cosc m1 ar Thobac

Notable Dates (Adm.)  Dátaí mpl Tábhachtacha

notable species (Env.)  speicis mpl shuaitheanta

Note to 3rd parties (Adm.)  Nóta m4 chuig tríú páirtithe

not-for-profit organization (Com.)  eagraíocht f3 gan beann ar bhrabús; eagraíocht f3 sheachbhrabúsach

Nothwithstanding the provisions of bye-law 6  D’ainneoin fhorálacha fhodhlí a 6

notifiable actions (Polic., Jur.)  gníomhartha mpl infhógartha/is gá a chur in iúl

No vehicles beyond this point (Transp.) Cosc m1ar fheithiclí lastall den phointe seo

No Verge (RoadSaf., Adm.)  Bóthar m1 gan Chiumhais

NRB (National Rehabilitation Board) (Med.)  BNA (An Bord m1 Náisiúnta Athshlánúcháin)

North/South Co-ordination Unit (Adm., Pol.)  An tAonad m1 Comhordaithe Thuaidh/Theas

NREM (= Non-Rapid Eye Movement) (Biol.)  neamh-mhearchorraí m súl

N/S Co-operation Unit (Adm., Pol.)  An tAonad m1 Comhoibrithe Thuaidh/Theas

nuclear physicist (Ph.)  fisiceoir m3 núicléach

nuclear power station (Geog.)  stáisiún m1 cumhachta núicléiche

Nuclear weapons (Hist, Pol.) airm mpl nuícleacha

nucleoid s & a (Biol.)  núicléóideach m1 & a

Number s (Tel.)  Uimhir f5

Number One Security Company (Mil.) Complacht f3 Díonachta Uimhir a hAon

Number Forms  (Typ.)   Foirmeacha fpl Uimhreacha

number pad (Comp.)  uimhircheap m1

Nunavut s (Geog.)  Nunavut m4

Nuptial Blessing (Relig.)  Beannú m an Phósta

nurse planner (Med.)  pleanálaí m4 altranais

Nurse Planning Advisor (Med.)  Comhairleoir m3 Pleanála Altranais

Nurse’s Station (Med.) Stáisiún m1 na nAltraí

Nursing Advisory Group (Med.)  Grúpa m4 Comhairleach Altranais

Nursing Courses (Ed.)  Cúrsaí mpl Altranais

nutraceutical s (Health, Med.)  nútraiceodach m1

nutraceutical a (Health, Med.)  nútraiceodach a

nutrient supplements (Health, Med.)  forlíonta mpl cothaitheach

nutritionist s (HomEc., Med.)  saineolaí m4 cothúcháin

nut weevil (Ent.)  gobachán m1 cnó

Nyamé s (African Myth.)  Niaimé m4

nylon may pill (Tex.) meallta mpl  beaga ar dhromchla an níolóin  

nymphalid butterfly (Ent.)  féileacán m1 nimfilideach