cabhair v   emboss

cabhraíoch a   embossed

cabhraíocht f3   embossing

caesúr m1   caesura

caibidil f2   chapter

caidéinse m4   cadenza

caidreamh m1 poiblí   public relations

caighdeán m1   standard

Caighdeán m1 Oifigiúil, An   the Official Standard (of Irish spelling and grammar)

caighdeánach a   standard

caighdeánaigh v   standardize

caighdeánú m   standardization

caileandar m1   calendar

cáilíocht f3   quality

cáilíochtúil a   qualitative

caimeo m4   cameo

cáin f5   law, regulation, rule; set of laws, regulations, rules

cainníocht f3   quantity

cainníochtúil a   quantitative

caint f2   speech

caint f2 ársa   archaism

caint f2 dhíreach   direct speech

caint f2 choitianta, reatha   colloquialism

caint f2 fhatach   phatic speech

caint f2 indíreach shaor   free indirect speech

caint f2 leataoibh   aside, digression

caint f2 na ndaoine   the speech of the people, common parlance

caint f2 scaipthe   incoherent speech

cáinte m4   satirist, lampooner

cáinteach a   fault-finding

cainteoir m3 dúchais   native speaker

caintic f2   canticle

cáipéis f2   document

cáipéis f2 shóisialta   social document

caipiteal m1 cultúrtha   cultural capital

caipiteal m1 siombalach   symbolic capital

caipitleachas m1   capitalism

caipitlíoch a   capitalist(ic)

Cairtéiseach a   Cartesian

cairtchlár m1 brata ar thaobh amháin   one-sided coated board

caismirt f2 mhagaidh   scéal beag magúil le prós agus véarsaíocht ag freagairt dá chéile, cante-fable (it)

caiticeasma m4   cathechism

caithréim f2   triumph; tale of triumph

caithréim f2 (chainte) flourish, run in storytelling

callagrafaíocht f3   calligraphy

cana m4   (Hist.) a poet (file) of the fourth grade

canbhás m1   canvas

canóin f3   canon

canónta a   canonical

cantaireacht f3   (act of) chanting, singing

canúineolaíocht f3   dialectology

canúint f3   dialect

canúint f3 aonair   idiolect

canúnach a   dialectal

canúnachas m1   dialectical trait(s), vernacularism; colloquialism; fondness for dialect

caoineadh m   keen, lament

caoineadh m   a form of metre (common in elegies)

caointeach a   elegiac, plaintive

caointeoireacht f3   (act of) lamenting, crying; lamentation

caolchúiseach a   subtle

caomhnaigh v.t.   preserve

caomhnú m leabhar   book preservation

caracatúr  m1   caricature

carachtar m1  (psychological) character; (in story, play) character

carachtar m1 buanchrutha   stock character

carachtracht f3   characterization

carnabhal m1   carnival

carnabhalach a   carnivalesque

carnabhalú m   carnivalization

carnadh m   accumulation

cartlann f2   archive

cartlannaí m4   archivist

cartúspháipéar m1 neamhlonrach   matt cartridge paper

carúl m1   carol

cás m1 íochtair   lower case

cás m1 uachtair   upper case

casfhocal m1   tongue-twister, difficult word

casta a   complicated, complex, intricate

castacht f3   complexity, intricacy

catagóir f2   category

catagóirigh v   categorize

catagóiriú m   categorization

catairseach a   cathartic

catairsis f2   catharsis

catalóg f2   catalogue

catalógaí m4   cataloguer

catalógaigh  v   catalogue

catalógú m   cataloguing

cath m4   battle; battle tale

cathach m1   battle reliquary

cead m3 an ealaíontóra   poetic licence

ceadaigh v   consult

ceadal m1   recital

céadfaí fpl   senses

céadfaíoch a   sensory

céadfaíocht f3   sensation

céadlíne f4   opening line

cealú m an díchreidimh   suspension of disbelief

ceangal m1  envoy, envoi (fr)

ceangal m1 binding

ceangal m1 bíseach   spiral binding

ceangal m1 éadaigh   cloth binding

ceangal m1 foirfe   perfect binding

ceangal m1 lánleathair   full leather binding

ceangal m1 leabha(i)r   bookbinding

ceangaltóir m3 leabha(i)r   (person) bookbinder

ceannasach a   dominant, ruling; hegemonic

ceannlíne f4 reatha   running head

ceannlitir f5   capital letter

ceannlitir f5 bheag   small capital

ceannlitir f5 mhór   large capital

ceannródaí m4   pioneer

ceannródaíoch a   pioneering

ceannródaíocht f3   pioneership

ceannscríbhinn f2   heading

ceanntásc m1   header

ceannteideal m1   heading, caption

ceannteideal m1 caibidle   chapter heading

ceap v   compose, invent

ceap v (focal)   coin

ceap m1 fócais   focalizer, reflector (character)

ceapadóireacht f3   composition

ceapóg f2   extempore verse

ceardaíocht f3   craft, craftmanship

ceardlann f2   workshop

ceardúil a   well-wrought, workmanlike

ceardúlacht f3   artistry, skilled craftmanship

ceartainm m4   autonym

ceartchreideamh m1   orthodoxy

ceartchreidmheach a   orthodox

ceartúchán m1   correction

ceathairshiollach m1   quadrisyllable, tetrasyllable

ceathairshiollach a   quadrisyllabic, tetrasyllabic

ceathramha f5   (Hist.)  a single line in a four-line verse

ceathrú f5   quatrain

ceathrúcheangal m1   quarter binding

ceathrúcheangal m1 leathair   quarter leather binding

céile m4 comhraic   antagonist, opponent in battle

céile m4     (Hist) Culdee

Ceilteach a   Celtic

Ceilteachas m1   Celticism

Ceiltiseoir m3   Celticist

ceirbreach a   cerebral

ceird f2   craft

ceol m1   music

ceolchoiméide f4   musical comedy

ceoldráma m4   musical, musical drama, opera

ceoldráma m4 grinn   comic opera

ceoldrámaíocht f3   opera, operatic art

ceolmhar a   musical

ceolreacaireacht f3   recitative

ceoltóir m3   musician, singer

chanson de la malmariée   chanson de la malmariée (fr)

ciall f2   meaning, sense

ciall f2 litriúil   literal meaning

ciallaigh v   mean, signify; explain, interpret

cibearg f2   cyborg

cibearspás m1   cyberspace

cibirnitic  f2   cybernetics

ciclipéid f2   encyclopaedia

ciclipéideach a   encyclopaedic

ciméara m4   chimera, delusion

cineál m1 clófhoirne   font type

cineálach a   generic

cín f2   codex

cín f2 lae   diary

cinnteachas m1   determinism

cinnteachas m1 bitheolaíoch   biological determinism

cinnteachas m1 stairiúil   historical determinism

cinntitheach m1   determinant

cinntiú m   determination

cinsire m4   censor

cinsireacht f3   censorship

cinsiriúil a   censorial

cíor v   discuss, examine in detail

cíoradh m   detailed discussion, examination

ciorclaíocht f3 (nuachtán)   circulation (of newspapers)

ciorclán m1   circular (letter)

ciúta m4 cainte   turn of phrase

ciúta m4 liteartha   literary device

clabhsúr m1   closure, ending

claochlaigh v   transform, change character of, metamorphose

claochlú m   transformation

claonadh m   tendency

clapsholas m1 Ceilteach   Celtic twilight

clár m1 (an) ábhair   (table of) contents, contents list

clár m1 brata ar aon taobh   one sided coated board

clár m1 (oibre)   agenda

clár m1 faisnéise   documentary

clár m1 focal   word list

clár m1 le bailchríoch éadaigh   cloth finish board

clár m1 leabhar   bibliography (in book)

clár m1 na gcéadlínte   index of first lines

cláraigh v   tabulate, catalogue

clárcheapadh m   agenda setting

clasaiceach a   classic(al)

clasaiceas m1   classic(al)ism

clasaic f2 (pl clasaicí)   classic

Clasaicíoch m1   Classicist

clásal m1   clause

cleachtas m1   practice

cleachtas m1 comharthaíochta   signifying practice

cleamaire m4   mummer

cleamaireacht f3   mumming; play-acting

cleamhnú m   affiliation

clí m4   (Hist.) a poet (file) of the third grade

cliar m4   (Hist.) band, company (of poets, minstrels etc.)

cliar m4   (Th.) cast

cliaraí m4   bard, minstrel; chorus-singer

cliarúil a   hieratic

cliché   cliché (fr)

cló m4   print, impression, (Fam.) font, type

cló m4, an chéad -h--   the first print, impression

cló m4 gaelach   gaelic script, font, type

cló m4 iodálach   italics

cló m4 rómhánach   roman script, font, type

cló m4 trom   bold print, font, type

cló m4 ollscoile   university press

clóbhuail v   print

clóbhuailte a   printed

clóchuir v   typeset

clóchur m   typesetting

clóchuradóir m3   (person) typesetter

clóchuradóireacht f3   (process) typesetting

clódóir m3   (person) printer

clódóireacht f3   printing

clódóirí mpl, ag na   in press

cló-éadan m1   typeface

clófhoireann f2   (Fam.) font

clóghrafaíocht f3   typography

clóite a   printed

clólann f2   printing-works

clómhéid m4   font size

clóphreas m3   printing-press

clóscríbhinn f2   typescript

clóscríobh v   type

clóscríobhán m1   typewriter

clóscríofa a   typed

closleabhar m1   audiobook

clóstíl f2   font style

club m4 leabhar   book club

clúdach m1 leabhair   book cover

clúdach m1 solúbtha   flexicover

cluiche m4   game

cluicheoirí mpl   (Th) players

clúmhilleadh m   defamation

clúmhillteach a   defamatory

cnámha fpl (an) scéil   scenario

cnuasach m1   collection

cód m1   code

cód m1 stíleach   stylistic code

códa m4   coda

códaigh v   codify

codarsnach a   contrasting, opposite

codarsnacht f3   contrast, opposition

codarsnacht f3 dhénártha   binary opposition

codarsnacht f3 focal   word contrast

códfhocal m1   code word

códmhalartú m   code-switching

códmheascadh m   code-mixing

coibhneasacht m1   relativism

coibhneasacht m1 chultúrtha   cultural relativism

coibhneasaí m4   relativist

coibhneasaíoch a   relativistic

coicíseán m1   fortnightly (periodical)

coidéacs m4   codex

coigeartaigh v   rectify, adjust

coigeartú m   rectification, adjustment

coilíneach m1   colonist

coilíneach a   colonial

coilíneachas m1   colonialism

coilíneacht f3   colony

coilíníoch m1   colonialist

coilíníoch a   colonialist

coilínithe a   colonized

coilíniú m   colonization

coimeádach a   conservative

coimeádachas m1   conservatism

coiméide f4   comedy

coiméide f4 bhéasanna   comedy of manners

coiméide f4 charachtair   character comedy

Coiméide f4 Dhiaga   Divine Comedy

coiméide f4 dhubh   black comedy

coiméide f4 phlota   situation comedy

coiméide f4 Reistiréisin   Restoration comedy

coiméideach a   comic

cóimheas v   compare, collate

cóimheas m3   comparison, collation

cóimheas m3 téacsanna   collation of texts

coimhlint f2   conflict, agon

coimhlinteach a   agonistic

coimhthigh v   alienate, estrange

coimhthíoch m1   alien, stranger

coimhthíoch a   alien, strange

coimhthíos m1   alienation, estrangement

coimhthiú m   alienation

coimisiún m1   commission

coimisiúnaigh v   commission

coimpeart f3   conception, procreation; (Hist.) conception and birth tale

coimpléasc m1   complex

coimpléasc m1 Éideapúis   Oedipus complex

coimpléasc m1 cleamhnaithe na mban   female affiliation complex

coimre  f4   (of style) brevity, conciseness; brief, summary

coimrigh v   sum up, summarize; syncopate

coimriú  m   abstract; syncopation

coinbhinsiún m1   convention

coinbhinsiúnach a   conventional

coinbhleacht f3   conflict

coincheap m3   concept

coincheapadh m   conceptualization

coincheapúil a   conceptual

coincréiteach a   concrete

coincréitiú m   concretization

coinníoll m1 daonna   human condition

cointinn f2   contention, contentiousness

cointinneach a   contentiousness

cóip f2   copy

cóip f2 fuíll   remainder

cóipcheart m1   copyright

cóipeáil v   copy

cóipeálaí m4   copyist

cóiritheoir m3 drámaí   dramaturge

cóiriú m   arrangement

cóiriú m catha   (in storytelling) run, ornament

cóiriú m drámaí   dramaturgy

coirscéal m1   crime story

coiteann a   popular, of the people, demotic

colafan m1   colophon

collaíocht f3   sexuality

colláis f2   collage

colún m1   column

colúnaí m4   columnist

comair a   (of style) brief, concise

comhad m1   file

comhad m1 (rainn)   (Hist.) an dara leathrann i rann [second two lines in a quatrain]

comhaimseartha a   contemporary

comhaimsearthacht f3   contemporaneity

comhainm m4   homonym

comhainmneach a   homonymic

comhainmneachas m1   homonymy

comhaisnéis f2   apposition

comhaontú m   agreement, consensus

comhardadh m1   bardic rhyme

comhardadh m1 briste   imperfect rhyme requiring identity of vowels and agreement of consonants in quality

comhardadh m1 slán   perfect rhyme requiring identity of vowels and agreement of consonants in class and quality

comhartha m4   sign; mark

comhartha m4 diaicritice   diacritical mark

comhartha m4 foghraíochta   phonetic symbol

comhartha m4 giorrachta   breve

comhartha m4 uisce   watermark

comharthach m1  signified

comharthach m1 tarchéimnitheach   transcendental signified

comharthaí mpl athfhriotail   quotation marks

comharthaí mpl sóirt   characteristic, identifying features

comharthaigh v   signify

comharthóir m3   signifier

comharthú m   signification

comhbhá f4   sympathy

comhchaint f2   interlocution

comhchainteoir m3   interlocutor

comhcheangal m1   combination, association

comhcheangal m1 focal   word association

comhcheangal m1 smaointe   association of ideas

comhchiallach m1   synonym

comhchiallach a   synonymous (le, with)

comhchoibhneasach m1 oibiachtúil   objective correlative

comhchordacht f3   concordance

comhchordaigh v   concordance

comhdhéanamh m   structure, composition

comhdhlúthú m   condensation

comheagarthóir m3   joint editor

comhfhadaigh v   justify

comhfhadaithe a   justified

comhfhadú m   justification

comhfhios m3   conscious (mind), consciousness

comhfhios m3 aicme   class consciousness

comhfhios m3 bréige   false consciousness

comhfhios m3 scoilte   divided consciousness

comhfhiosach a   conscious

comhfhocal m1   compound word

comhfhoclacht f3   play on words, punning

comhfhoghar m1   consonance

comhfhreagair (do) v   correspond (with)

comhfhreagairt (idir) f3   correspondence (between)

comhfhreagraí m4   correspondent

comhfhuaim f2   consonance, assonance

comhionannas m1   equality; congruence, uniformity

comhleanúnach a   coherent

comhleanúnachas m1   coherence

comhlogach m1   collocate

comhlogaigh v   collocate

comhlogaíocht f3   collocation

comhlogú m   collocation

comhrá m4   conversation

comhráiteach a   conversational, colloquial

comhráiteachas m1   colloquialism

comhréir f2   syntax

comhréireach a   syntactic

comhscríbhneoir m3   fellow writer, joint writer

comhshamhlú m   assimilation

comhsheasmhach a   consistent

comhsheasmhacht f3   consistency

comhshiollach m1   parisyllable

comhshiollach a   parisyllabic

comhshondas m1   assonance

comhtharlú m   coincidence

comhthéacs m4   context

comhthéacsú m   contextualization

comhthéacsúil a   contextual

comhtheagmhas m1   coincidence, conjuncture

comhtheagmhasach a   coincident

comhthreomhar a   parallel

comhthreomhaireacht f3   parallelism

comhúdar m1   joint author

comónta a   common, ordinary

compántas m1 (aisteoirí)   company (of players)

comparáid f2   comparison

comparáideach a   comparative

conchlann m1   deismireacht mheadarachta lena ndéantar athrá ar fhocal deireanach rainn amháin sa chéad líne den chéad rann eile [a metrical refinement in which the last word of one quatrain begins the next]

conclúid f2   conclusion

cóngar m1 cainte   terseness, conciseness of speech

cóngarach a   (of speech) terse, curt; witty

consaeit m4   conceit

consan m1   consonant

conspóid f2   controversy

conspóideach a   controversial

conspóidí m4   controversialist

contanam m1   continuum

contanam m1 criólach   creole continuum

contrártha a   contrary, opposite (le, to)

contrárthacht f3   contrast, contrariety, opposition

contrárthacht f3 dhénártha   binary opposition

cór m1   chorus, choir

cor m1 cainte   idiom

córas m1   system

córas m1 comharthaíochta   signifying system

córas m1 machnaimh   thought system

córchantain f3   choral singing

corpas m1   corpus

corraigh v   move

corraitheach a   moving

córúil a   choral

cosaint f3   apology, apologia (el)

cosmas m1   cosmos

cosmeolaíocht f3   cosmology

cosúlacht f3 na fírinne   verisimilitude

cothromaithe a ar chlé   ranged left

cothromaithe a ar dheis   ranged right

crábhadh m1   piety, devotion

craicneach a   well-finished, polished

craiceann m1 fia   buckskin

cráifeach a   pious, devout

cráifeacht f3   piety, devotion

crampa m4 scríbhneora   writer’s cramp

craobhscaoileadh m   propagation, dissemination

cratalachas m1   cratylism

creatlach m1 (an) scéil   scenario

creideamh m1   belief, faith; religion, creed

creidiúint f3   (folk) belief

críoch f2   end

críochnúil a   complete, thorough; methodical

críochnúlacht f3   thoroughness, finish

criól m1   (language) creole

criólú m   creolization

critéar m1   criterion

critic f2   criticism

critic f2 fheimineach  feminist criticism

critic f2 iarchoilíneach   post-colonial criticism

critic f2 liteartha   literary criticism

critic f2 Mharxach   Marxist criticism

critic f2 na díthógála   deconstructive criticism

critic f2 na filíochta   poetics

critic f2 phraiticiúil   practical criticism

criticeoir m3   critic

criticiúil a   critical

critíc f2   critique

crochta a   (of speech) affected

crochtacht f3   (of speech) affectation

croífhocal m1   kernel  word

croineolaíoch a   chronological

croineolaíocht f3   chronology

croineolaíocht f3 éiginnte   achronicity, achrony

croinic f2   chronicle

croiniceacht f3   chronicling

croiniceoir m3   chronicler

croinicigh v   chronicle

cronatóp m1   chronotope

crosán m1   mimic, jester, trickster

crosántacht f3   seánra grinn le prós agus véarsaíocht sa mheadaracht shiollach  snéadhbhairdne [comic genre comprising prose and verse in syllabic snéadhbhairdne metre]

croseagar m1   chiasmus

cros-síolrach m1   hybrid

cros-síolrach a   hybrid

cros-síolracht f3   hybridity

cros-síolrú m   hybridization

crostagairt f3   cross-reference

cruinn a   accurate, exact

cruinneas m1   accuracy, exactness, correctness

cruinneshamhail f3   worldview, Weltanschauung (de)

cruthaigh v   create

cruthaitheach a   creative

cruthaitheacht f3   creativity

cruthanta a   life-like, exact

cruthú m canóna   canon formation

cruthúchán m1   creation; process of creation

cuairín m4   circumflex

cuanna a   graceful, elegant

cuartó m4   quarto

cuibhiúlacht f3   decorum

cuid f3   part, section

cúigeach a   provincial

cúigeachas m1   provincialism

cúigshiollach m1   pentasyllable

cúigshiollach a   pentasyllabic

cuimhne f4   memory

cuimhneolaíoch a   mnemonic

cuimhneolaíocht f3   mnemonics

cuimhní fpl cinn   memoirs

cuimsigh  v   connote; comprise, include

cuimsitheach a   comprehensive, inclusive

cuir v ar fuíoll   remainder

cuir v as a riocht   distort

cuir v faoi chaibidil   debate, discuss, tease out

cuir v i gcás   assume

cuir v i gcéill   pretend; signify

cuir v i gcodarsnacht   contrast

cuir v i gcomparáid (le)  compare (to)

cuir v i láthair   present, perform

cuir v i leith   attribute

cuir v i ngníomh   perform

cuir v in eagar   edit, redact

cuir v líne faoi   underline

cuir v síos ar  give an account of, describe

cúirialta a   refined, courtly

cúirialtacht f3   refinedness, courtliness

cúirialtacht f3 chainte   nicety of speech

cúirt f2   court

cúirt f2 éigse   poetic court

cúirt f2 ghrá   court of love

cúirtéiseach a   courtly

cúisíocht f3   causation, causality

cúl m1 leathanach an teidil   reverse of title page

cúl m1 taca   backing

culaith f2 ghaisce   (of storytelling, writing) flourishes

culaith f2 ghaisce a chur ar scéal   to use flourishes in a story

cúlbhrat m1   back-cloth, back-curtain

cúlra m4   background

cúlsuíomh m   backgrounding

cultacha fpl   (Th.) costumery

cultas m1   cult

cultúr m1   culture

cultúr m1 ábhartha   material culture

cultúr m1 ceannasach   dominant culture

cultúr m1 coiteann   popular culture

cultúr m1 na ndaoine   folk culture

cultúrtha a   cultural

cum v   compose, make up, invent

cumadóir m3   composer, maker, inventor

cumadóireacht f3   inventing, making up a story; composition, invention; fiction

cumadóireacht f3 ar an láthair   ex tempore composition

cumarsáid f2   communication

cumarsáid f2 analógach, dhigiteach   analogic, digital communication

cumarsáideach a   communicative

cumas m1   capability, power

cumas m1 samhlaíoch   imaginative capability, power

cumasach a   capable, powerful

cumhacht f3 shiombalach   symbolic power

cumhachtach a   powerful

cumhdach m1   amhrán éadrom a chumadh agus a chasadh grúpa ban agus iad i mbun oibre [ex tempore light-hearted women’s work song]

cumhdach m1 leabhair   bookshrine

cuntas m1   account

cuntas m1 taistealaí   travelogue

cuntraphointe m4   counterpoint

cuntraphointeach a   contrapuntal

cur m as (a) riocht   distortion

cur m chuige   approach

curfá m4   chorus

cur m i gcás   assumption

cur m i gcéill   pretence

cur m i láthair   presentation, performance

cur m i leith   attribution

cur m i ngníomh   performance

cur m síos   account, description

cúrsaí mpl reatha   current affairs

cúrsaíocht f3   circulation

cuspóir m3   object, objective, intention

cuspóir m3 (an) údair   authorial objective, intention