fir4

pay,

wage n

gan phá

unwaged adj

 

fir4 breoiteachta

sick pay n

 

fir4 breoiteachta reachtúil

statutory sick pay n

 

fir4 comhionann

equal pay n

an coimisiún um pá comhionann

equal pay commission

 

fir4 de réir feidhmíochta

performance-related pay n

 

fir4 glan

take-home pay n

 

fir4 íosta

minimum wage n

 

fir4 íseal

low pay n

1 ar phá íseal

low-paid adj

2 daoine fir4 iol ar phá íseal

low paid n

 

fir4 tearbtha

severance pay n

 

pabháil bain3

paving n

 

pacáiste fir4 bogearraí

software package n

 

paimfléad fir1

pamphlet n

paimfléad comhairliúcháin phoiblí

public consultation pamphlet

 

páipéar fir1

paper n

 

páipéar fir1 ainmniúcháin

nomination paper n

 

páipéar fir1 ballóide

ballot-paper n

 

Páipéar fir1 Bán

White Paper n

 

páipéar fir1 ceannais

command paper n

 

páipéar fir1 ceannteidil

headed paper n

 

páipéar fir1 comhairliúcháin

consultation paper n

 

páipéar fir1 oibre

working paper n

 

Páipéar fir1 Uaine

Green Paper n

 

páipéarachas fir1

paperwork,

stationery n

 

páirc bain2 éiceolaíoch

ecological park n

 

páirc bain2 imeartha

playing field n

 

páirc bain2 náisiúnta

national park n

 

páirceáil bain3

parking n

 

páirceáil bain3 charrchlóis

off-street parking n

 

páirceálann br

park v

 

páirt bain2

part,

partnership,

role n

1 tá páirt ag (duine) (i)

plays a role

2 glacann br páirt

participate v

3 ghlac sí páirt sa díospóireacht

she participated in the debate

4 téann br i bpáirt (le)

ally v (to / with)

5 téann i bpáirt le grúpa

allies oneself to a group

 

páirteach aid

participating adj

diúltaíonn br a bheith páirteach (i)

opt (v) out

 

páirtí fir4

party n

páirtí polaitíochta

political party

 

Páirtí fir4 an Lucht Oibre

Labour Party n

tacadóir de chuid (Pháirtí) an Lucht Oibre

Labour (Party) supporter

 

páirtí fir4 an tromlaigh

majority party n

 

Páirtí fir4 Aontachtach Aontaithe an Tionóil

United Unionist Assembly

Party n (UUAP)

 

Páirtí fir4 Aontachtach Daonlathach, an

Democratic Unionist Party n (DUP)

 

Páirtí fir4 Aontachtach Forásach, an

Progressive Unionist Party n (PUP)

 

Páirtí fir4 Aontachtach na Ríochta Aontaithe

United Kingdom Unionist Party n (UKUP)

 

Páirtí fir4 Aontachtach Oifigiúil, an

Official Unionist Party n (OUP)

 

Páirtí fir4 Aontachtach Thuaisceart Éireann

Northern Ireland Unionist Party n (NIUP)

 

Páirtí fir4 Aontachtach Uladh

Ulster Unionist Party n (UUP)

 

Páirtí fir4 Caomhach / Coimeádach, an

Conservative Party n

 

Páirtí fir4 Caomhach / Coimeádach Thuaisceart Éireann

Northern Ireland Conservative Party n (NICP)

 

Páirtí fir4 Comhghuaillíochta Thuaisceart Éireann

(Páirtí na Comhghuaillíochta)

Alliance Party (n) of Northern Ireland (APNI) (Alliance Party)

 

Páirtí fir4 Daonlathach, an

Progressive Democrats npl

 

Páirtí fir4 Daonlathach Liobrálach, an

Liberal Democratic Party n

 

Páirtí fir4 Daonlathach Uladh

Ulster Democratic Party n (UDP)

 

páirtí fir4 freasúra

opposition party n

 

páirtí fir4 leasmhar

interested party n

 

Páirtí fir4 Lucht Oibre Thuaisceart Éireann

Northern Ireland Labour Party n (NILP)

 

Páirtí fir4 na nOibrithe

Workers’ Party n (WP)

 

Páirtí fir4 na dTóraithe

Tory Party n

 

páirtí fir4 polaitíochta

political party n

 

Páirtí fir4 Sóisialach, an

 Socialist Party n

 

Páirtí fir4 Sóisialta agus Daonlathach an Lucht Oibre

Social Democratic and Labour Party n (SDLP)

 

páirtíneach fir1

partisan n

 

páirtíneach aid

partisan adj

 

páirtíocaíocht bain3

part payment n

 

páirtíocht bain3 nua

realignment n

1 tá páirtíocht nua tagtha chun cinn i bpolaitíocht na hEorpa / tá páirtíocht nua i ndiaidh teacht chun cinn i bpolaitíocht na hEorpa

there has been a realignment in European politics

3 bunaíonn br páirtíocht nua

realign v

4 tá na páirtithe beaga tar éis páirtíocht nua a bhunú leis an eite chlé chun rialtas a dhéanamh,

tá na páirtithe beaga i ndiaidh páirtíocht nua a bhunú leis an eite chlé le rialtas a dhéanamh the small parties have realigned with the left to form

a government

 

páirtiú fir i mbrabús

profit sharing n

scéim pháirtiú i mbrabús

profit-sharing scheme

 

pámháistir fir4

paymaster n

An Pámháistir Ginearálta

Paymaster General

 

pápaireacht bain3

pontification n

1 déanann br pápaireacht

pontificate v

2 tá br ag pápaireacht

pontificate v

 

pardún fir1

pardon, amnesty n

pardún ginearálta

general amnesty

 

parlaimint bain2

parliament n

An Pharlaimint

Parliament

 

parlaimint bain2 gan tromlach

hung parliament n

 

Parlaimint bain2 na hAlban

Scottish Parliament n

 

parlaiminteach aid

parliamentary adj

 

parlaiminteoir fir3

parliamentarian n

 

paróiste fir4

parish n

 

pas fir4

pass, passport n

pas slándála

security pass

 

pasáiste fir4

passage,

lobby lobbies pl

corridor,

ante-room n

na pasáistí vótála

the division lobbies

 

pasáiste fir4 vótála

division lobby, voting lobby n

 

patrún fir1 tarchuir

referral pattern n

 

pátrúnacht bain3

patronage n

 

pearsanra fir4

personnel n

 

péas fir4

police officer,

policeman,

policewoman,

constable n

na péas fir4 iol

police n (force)

 

péire fir4 (parlaimint)

pair n (parliament)

déanann br péire

pair v (parliament)

 

péireáil bain3

pairing n (parliament)

 

pianbhreith bain2 ar fionraí

suspended sentence n

 

piara fir4

peer n (lord)

 

píchairt bain2

pie chart n

 

píle fir4

pile n

 

pinsean fir1

pension n

 

pinsean fir1 easláine

invalidity pension n

 

pinsean fir1 scoir

retirement pension n

 

pinsean fir1 seanaoise

old-age pension n

 

pinsean fir1 stáit

state pension n

 

pinsinéir fir3 seanaoise

old-age pensioner n

 

píobán fir1

pipe n

 

píobán fir1 eisiltin

soil pipe n

 

píobán fir1 uisce

water pipe n

 

pionós fir1

penalty n  

penalties pl

1 cuireann br pionós ar

punish v

2 gearrann br pionós ar

penalise v

 

pionós fir1 socraithe

fixed penalty n

 

plána fir4 mín, an

whitewash n (glossing over)

cuireann br an plána

mín ar

whitewash v (to gloss over)

 

plé fir4

deliberations npl,

discussion n

tugann br plé

oscailte do

air v

 

plé fir4 neamhfhoirmeálta

informal discussion n

 

pléadáil bain3

plea n (in court)

 

Pléadáil bain3 na Corónach

Crown pleas npl

 

pléadáil bain3 speisialta

special pleading n

 

pléadálaí fir4

advocate n (one who

pleads for another)

 

pléadálann br

plead v (in court)

 

plean fir4

plan (strategy),

plan (diagram) n

1 plean forbartha

development plan

2 plean foirgnimh

plan of a building

 

plean fir4 áitiúil

local plan n

 

plean fir4 baile

town plan n

 

plean fir4 ceantair

district plan n

 

plean fir4 corparáideach

corporate plan n

 

plean fir4 forbartha

development plan n

 

plean fir4 forbartha buirge

borough development plan n

 

plean fir4 forbraíochta talún / talaimh

structure plan n

 

plean fir4 gníomhaíochta

action plan n

 

plean fir4 gnó / gnóithe

business plan n

 

plean fir4 meántréimhseach

medium-term plan n

 

plean fir4 réigiúnach

regional plan n

 

plean fir4 straitéiseach

strategic plan n

 

plean fir4 struchtúir

structure plan n

 

plean fir4 struchtúir contae

county structure plan n

 

plean fir4 teagmhasach

contingency plan n

 

pleanáil bain3

planning n

 

pleanáil bain3 acmhainní

resource planning n

 

pleanáil bain3 áineasa

recreation planning n

 

pleanáil bain3 airgeadais

financial planning n

 

pleanáil bain3 an chomhshaoil

environmental planning n

 

pleanáil bain3 anachaine

disaster planning n

 

pleanáil bain3 ar aghaidh

forward planning n

 

pleanáil bain3 baile

town planning n

 

pleanáil bain3 baile agus tuaithe

town and country planning n

 

pleanáil bain3 beartais

policy planning n

 

pleanáil bain3 bóithre

highway planning,

road planning n

 

pleanáil bain3 caithimh aimsire

recreation planning n

 

pleanáil bain3 clainne

family planning n

 

pleanáil bain3 costas

cost planning n

 

pleanáil bain3 daonchumhachta

manpower planning n

 

pleanáil bain3 éigeandála

emergency planning n

 

pleanáil bain3 fhadtréimhseach

long-term planning n

 

pleanáil bain3 fostaíochta

employment planning n

 

pleanáil bain3 gheilleagrach

economic planning n

 

pleanáil bain3 iompair

transport planning n

 

pleanáil bain3 mheántréimhseach

medium-term planning n

 

pleanáil bain3 mótarbhealaí

motorway planning n

 

pleanáil bain3 réigiúnach

regional planning n

 

pleanáil bain3 straitéiseach

strategic planning n

 

pleanáil bain3 struchtúir

structure planning n

 

pleanáil bain3 tionscadail

project planning n

 

pleanáil bain3 tírdhreacha

landscape planning n

 

pleanáil bain3 tráchta

traffic engineering n

 

pleanáil bain3 tuaithe

country planning,

rural planning n

 

pleanáil bain3 uirbeach

urban planning n

 

pleanálaí fir4

planner n

 

pleanálaí fir4 baile

town planner n

 

pleanálaí fir4 tráchta

traffic engineer n

 

pleanálann br

plan v

 

pléann br

debate,

deliberate,

discuss,

range v over

pléann sé ceisteanna éagsúla

he ranges over a variety of issues

 

pléann br go mion

go (v) into detail (about)

 

pléann br le

deal (v) with,

treat v

pléann le ceist

deals with a matter

 

plódú fir

overcrowding n

 

plódú fir tráchta

traffic congestion n

 

pluiméireacht bain3

plumbing n

 

pobal fir1

community, public,

the people n

1 An Comhphobal Eorpach

The European Community

2 an pobal

the public

3 téann (br) i mbun toil

an phobail

goes to the people

4 pobail gu mar aid

communal, community adj

 

pobal fir1 áitiúil

local community n

 

pobal fir1 tuaithe

rural community n

 

pobalbhreith bain2

opinion poll / survey,

plebiscite n

 

pobalbhreith bain2 díreach tar éis vótála

exit poll n

 

poblacht bain3

republic n

 

Poblacht bain3 na hÉireann

Republic (n) of Ireland

 

poblachtach fir1

republican n

 

poblachtach aid

republican adj

 

poblachtachas fir1

republicanism n

 

poblachtánach fir1

republican n

 

poblachtánach aid

republican adj

 

poblachtánachas fir1

republicanism n

 

poiblí aid

public adj

go poiblí

in public

 

poiblíocht bain3

publicity n

 

poiblíonn br

publicise v

 

póidiam fir4

podium n

podia / podiums pl

 

póilín fir4

police officer,

constable n

na póilíní fir4 iol

the police n

 

póilíneacht bain3

policing n

 

póilíneacht bain3 chomharsanachta

neighbourhood policing n

 

póilíneacht bain3 phobail

community policing n

 

poimp bain2

pomp n

 

pointe fir4 cóimheasta

benchmark n (standard)

 

pointe fir4 cothroime

break-even point n

 

pointe fir4 eolais

point (n) of information

 

pointe fir4 oird

point (n) of order

 

polaiteoir fir3

politician n

polaiteoir gairmiúil

a professional politician

 

polaitíocht bain3

politics n

1 tá br i mbun na polaitíochta

politicking n

2 polaitíochta gu mar aid

political adj

 

polaitíocht bain3 an chomhdhearcaidh

consensus politics n

 

polaitíocht bain3 an daoscair

gutter politics n

 

polaitíocht bain3 bhunreachtúil

constitutional politics n

 

polaitíocht bain3 chomhghuaillíochta

coalition politics n

 

polaitíocht bain3 ionadaíoch

representative politics n

 

polaitíocht bain3 na comhthola

consensus politics n

 

polaitíocht bain3 pháirtí

party politics n

 

polaitíonn br

politicise v

 

polaitiú fir

politicisation n

 

polaitiúil aid

political adj

 

polasaí fir4 árachais

insurance policy n

 

polasaí fir4 dátheangachais

bilingual policy n

 

polasaí fir4 forásach

progressive policy n

 

ponc fir1 dlí

point (n) of law

 

post fir1

job (employment),

occupation

 

post fir1

mail,

post n

le casadh an phoist

by return of post

 

post fir1 leictreonach

electronic mail n

 

postas íoctha

postage paid adj

 

postcheantar fir1

postal district n

 

postchód fir1

postcode n

 

postdíol fir3

mail order n

comhlacht postdíola

mail order firm n

 

postroinnt bain3

job sharing,

work sharing n

 

praghas fir1

price n

 

praghas fir1 talún / talaimh

land price n

 

pragmatach fir1

pragmatist n

 

pragmatach aid

pragmatic adj

 

pragmatachas fir1

pragmatism n

 

práinn bain2

urgency,

alert,

emergency n

1 práinn slándála

security alert

2 mar bheart práinne

as a matter of urgency

 

práinneach aid

pressing,

urgent adj

tá gnó práinneach / gnóithe práinneacha le déanamh

there is pressing business

to handle

 

praiseach bain2

shambles n

tá an beartas ina phraiseach

the policy is a shambles

 

praiticiúil aid

practical adj

dálaí praiticiúla

practical considerations

 

preas fir3

press n (news media)

an preas

the press

 

preasagallamh fir1

press conference n

 

preaseisiúint bain3

press release n

 

preasoifig bain2

press office n

 

preasoifigeach fir1

press officer n

 

preasráiteas fir1

press statement n

 

preasrúnaí fir4

press secretary n

 

préimh bain2 árachais

insurance premium n

 

priacal fir1 ceirde

occupational hazard n

 

priacal fir1 tine

fire risk n

 

pribhléid bain2

privilege n

faoi phribhléid

privileged adj

 

pribhléid bain2 Dála

Dáil privilege n

 

pribhléid bain2 pharlaiminteach

parliamentary privilege n

 

pribhléid bain2 taidhleoireachta

diplomatic privilege n

 

printíseach fir1

apprentice n

 

printíseacht bain3

apprenticeship n

 

príobháideach aid

private adj

 

príobháideach agus faoi

rún aid

private and confidential adj

 

príobháidiú fir

privatisation n

 

príomh- réim

head,

key, keynote,

leading,

principal adj

1 príomhóráid

keynote speech

2 príomhchainteoir

keynote speaker

 

príomha aid

primary adj

 

príomhailtire fir4

chief architect n

 

Príomh-Aire fir4

Prime Minister n

1 mar a bheadh

Príomh-Aire

prime-ministerial adj

2 iompraíonn é / í féin mar a bheadh Príomh-Aire

conducts himself / herself in a prime-ministerial way

3 ag Príomh-Aire

prime-ministerial adj

4 gníomh ag Príomh-Aire

a prime ministerial action

5 an Phríomh-Aire gu mar aid

prime-ministerial adj

 

Príomh-Aoire fir4

Chief Whip n

 

Príomh-Aturnae fir4 Stáit

Chief State Solicitor n

 

príomhbhaile fir4 contae

county town n

 

príomhbhóthar fir1

main road,

primary road,

principal road n

 

príomhcheist bain2

substantive issue n

 

Príomh-Chigire fir4 Scoile na Banríona

Her Majesty's Chief Inspector (n) of Schools

 

príomhchomhalta fir4

lead member n

 

Príomh-Dhochtúir fir3 Oifigiúil

Chief Medical Officer n

 

príomh-

fheidhmeannach fir1

chief executive n (company)

 

príomhoide fir4

head teacher,

(college) principal n

 

príomhoifig bain2 ceannaigh

central purchasing office n

 

príomhoifigeach fir1

chief officer n

 

príomhoifigeach fir1 oideachais

chief education officer n

 

príomhphíobán fir1 uisce

water main n

 

príomhshráid bain2

main street,

high street n

 

príomhúdarás fir1

leading authority n

 

príomhúil aid

primary adj

 

prionsa fir4

prince n

Prionsa na Breataine Bige

Prince of Wales

 

prionsabal fir1

principle n

1 gan phrionsabal

unprincipled adj

2 rógaire gan phrionsabal

an unprincipled rogue

 

prionsacht bain3

principality n

 

priontáil bain3 iomlaisc

tumble-printing n

 

príosúnach fir1 polaitíochta

political prisoner n

 

príosúnacht bain3

imprisonment n

 

pro forma fir4

proforma n

 

prócadóir fir3

proctor n

 

Prochtóir fir3 an Rí

King's Proctor n

 

Prochtóir fir3 na Banríona

Queen's Proctor n

 

próis bain2

process n

1 próis an dlí

process of law

2 próis chuí an dlí

the due process of law

3 próis bhreithiúnach

judicial process

 

próiseáil bain3 eolais

information processing n

 

próiseáil bain3 faisnéise

information processing n

 

próiseáil bain3 focal

word processing n

 

próiseáil bain3 sonraí

data processing n

 

próiseálaí fir4 focal

word processor n

 

próiseálann br

process v

 

próiseas fir1

process n

próiseas na síochána / an próiseas síochána

the peace process n

 

próiseas fir1 comhairliúcháin

consultation process n

 

próiseas fir1 daonlathach

democratic process n

 

próiseas fir1 pleanála

planning process n

 

próiseas fir1 polaitíochta

political process n

 

próisíonn br

process v

 

promhadh fir1

probation n

ar promhadh

on probation

 

Propast-Mharascal fir1

Provost-Marshal n

 

prótacal fir1

protocol n

1 comhallann prótacal

observes protocol

2 síníonn prótacal

signs a protocol

3 Prótacal maidir le Pribhléidí agus Díolúintí

Protocol on Privileges and Immunities