Iapetus s (Gk.civ.)  Iaipéiteas m1

Iapetus Ocean (Astr.)  Aigéan m1Iaipéitis

IBA Gene Flow Laboratory (Biol.)  Saotharlann f2 Sreabhadh Géinte IBA

iceberg lettuce (Bot., Cu.)  leitís f2 oigheargheal

ice-cream cone (Cu., Gen.)  cón m1 uachtair reoite

iced cakes (Cu.)  cístí mpl reoánta

ice lolly (Ret.)    líreachán m1 reoite

icing on the cake (Gen.)  dlaoi f4 mhullaigh, barr m1 maise

iconography s (Comp.)  íocónagrafaíocht f3

iconostasis s (Art.)  íocónastáis f2

ICS Building Society (Fin.)  Cumann m1 Foirgníochta ICS

id s (Psy.)  úd m1

IDA (Industrial Development Agency)

Ireland (Adm., Com.)  GFT  (Gníomhaireacht f3 Forbartha Tionscail) Éireann

identify v (Jur., Polic.)  céannaigh v

identify and target a need (Adm., Soc.) (of deprivation)  díth f2 a aithint agus díriú uirthi

identifying main sequences in a drama plot (Th.)  na príomhsheichimh i scéal dráma a  aithint

identifying marks (Polic.)  marcanna mpl aitheantais

identity s (Jur., Polic.) (of marks, etc.)  céannacht f3

identity s (Mth. Set.)  céannacht f3

identity element (Mth. Set.)  ball m1 céannachta

identity function (Mth. Set.)  feidhm f2 chéannachta

identity mapping (Mth. Set.)  mapáil f3 chéannachta

identity matrix (Mth.)  maitrís f2 chéannachta

identity operation (Mth.)  oibríocht f3 chéannachta

identity operator (Mth.)  oibreoir m3 céannachta

IFA (Agr.)  Feirmeoirí mpl Aontaithe na hÉireann

IF YOU CARE, SLOW DOWN (RoadSaf.)  Más miste leatsa, moilligh

I had my fortune told (Leis.)  rinneadh v m’fháistine a léamh dom

illegal compulsory purchase (Polic.)  ceannach m1 éigeantach neamhdhlíthiúil

illegal gambling den (Polic.)  teach m1 cearrbhachais neamhdhlíthiúil

illegal immigrant smuggling (Polic.)  smuigleáil f3 neamhdhlíthiúil inimirceach

illegality s (Jur., Polic.)  neamhdhleathacht f3

illegal trade in radioactive and nuclear materials (Polic.)  trádáil f3 neamhdhlíthiúil in ábhair radaighníomhacha agus núicléacha

illicit trade in human organs and tissue (Polic.)  trádáil f3 aindleathach in orgáin agus i bhfíocháin dhaonna

illuminated script (Hist.)  script f2 dhathmhaisithe

Illustrated Guide to Safe Swimming (WatSaf.)  Treoirleabhar m1 Maisithe  Sábháilteachta Snámha

immediate cause (Hist.)  siocair f5

immediate family (Soc.) an neasteaghlach m1

Immigration and Citizenship Division (Adm., Polic.)  An Rannán m1 Inimirce agus Saoránachta

immobilisation of vehicles (Polic.)  bac m1 gluaiseachta ar fheithiclí

Immunovirology (Biol.)  víreolaíocht f3 imdhíonachta

IMPACT (Irish Municipal, Public and Civil Trade Union)  Ceardchumann Rialtas Áitiúil, Sheirbhís Phoiblí agus Státseirbhís na hÉireann

imperial anemone (Aureliania heterocera) (MarBiol.)  bundún m1 leice impiriúil

implanted a  ina/lena bhfuil sé/sí suite/greamaithe

implications spl (Hist.) impleachtaí fpl

implicit function (Mth.)  feidhm f2 infhillte

improvise v (Mus.)  tobchum v

inaugural report (Adm.) tuarascáil f3 tionscnaimh

incardinate v (Relig.)  indeoisigh v

incidence of anti-social behaviour (Polic.) minicíocht f3 iompraíochta frithshóisialta

incidence of serious injury collisions (Polic.) minicíocht f3 na n-imbhuailtí a thugann gortuithe tromchúiseacha

Incident Book (Lib.)  Leabhar m1 na dTeagmhas

*Incident Room (Polic.)  Seomra m4 na dTeagmhas

*incident room (Polic.)  seomra m4 teagmhais

incidence of serious injury collisions (Polic.) minicíocht f3 na n-imbhuailtí a thugann gortuithe tromchúiseacha

incipient plasmolysis (Biol.)  plasmalú m tosaigh

incoherences in a text (Ed., Lit.)  neamhréir(eanna) f2 i dtéacs

income continuance plan (Adm., Fin.)  plean m4 leanúnachais ioncaim

income from office (Adm.)  ioncam m1 ó oifig phoiblí

Income Support (Adm.)  liúntas m1 tacaíochta ioncaim

income tax reference number (Adm., Fin.)  uimhir f5 thagartha cánach ioncaim

incomplete metamorphosis (Biol.)  meiteamorfóis f2 anfhoirfe

in conformity with (Adm.)  i gcomhréir le, ag comhfhreagairt do

in conjunction with Eastern Health Board, Regional School of Psychiatric Nursing (Ed.)  i gcomhar le Bord Sláinte an Oirthir, Scoil Réigiúnach an Altranais Shíciatraigh

increases in pension (Fin., Soc.)  méaduithe mpl pinsin

increase the likelihood and cost of detection (Adm.)  gur dóiche go mbéarfaí ar dhuine agus gur mó a bheadh sé thíos leis

immobilisation s (Biol.) (of enzyme molecule)  díluailiú m (gs –lithe)

Immobilised a (Biol.) (of enzyme molecule)  díluailithe a

immune system disorder (Med.)  neamhord m1 córais imdhíonachta

implantation s (Physiol.)  ionchlannú m (gs –nnaithe)

implementation body (Adm.)  comhlacht m3 forfheidhmithe

inappropriate referral for physiotherapy, an (Med.) atreorú m neamhchuí i gcomhair fisiteiripe

in a range of key areas (Adm.)  i raon m1 de réimsí tábhachtacha

inluding speech and language services (Ed.) lena n-áirítear séirbhísí urlabhra agus teanga

incur costs, to (Adm., Com.)  costais mpl atá le tabhú

Independent Commissioner for Police complaints, the (Polic.)  An Coimisinéir m3 Neamhspleách um Ghearáin ar Phóilíní

Indian hemp (Polic.)  cnáib f2 Indiach

indicators of progress (Adm.)  táscairí mpl maidir le dul chun cinn

indicator species (Biol.)  táscspeiceas m1

individualisation s (Com.)  indibhidiúlú m (gs –laithe)

individualise v (Com.)  indibhidiúlaigh v

Indo-Iranian s (Ling.)  Ind-Iaráinis f2

Indonesian s (Ling.)  Indinéisis f2

indoor/outdoor murals (Art., Com.)  múrmhaisithe mpl istigh/ amuigh

indoor sports centre (Leis., Sp.)  ionad m1 spóirt faoi dhíon

induce v (Med.) (of birth, labour etc.)  spreag v, an bhreith f2 a spreagadh

induced fit (Biol.)  múnlú m aslaithe

induction course for teachers of pupils in the autistic spectrum (Ed.)  cúrsa m4 ionduchtúcháin do mhúinteoirí daltaí uathacha

induction loop (Med.)  lúb f2 ionduchtaithe

induction, progression and transfer of students (Ed.)  ionduchtú m, dul chun cinn agus aistriú na ndaltaí

industrial automation (E., Ind., Mec.)  uathoibriú m tionsclaíoch

industrially emergent country (Geog.)  tír f2 i mbéal forbartha ó thaobh na tionsclaíochta, tír i mbéal a tionsclaithe

Industrial Relations Act (Legis.)  An tAcht m3 Caidrimh Thionscail

Industrial Relations Advisory Service, the (Adm.)  An tSeirbhís f2 Chomhairleach um Chaidreamh

Industrial Revolution, The (Hist.)  An Réabhlóid f2 Thionsclaíoch

industry s (Ed.)  saothracht f3

inexcusable neglect (Polic.)  faillí f4 dholeithscéil

infant s (Ed., Gen.)  naíon m1 (pl naín)

infant formula (HomEc.)  bainne m4 foirmle do naíonáin

x Infantry Battalion (Mil.)  An x Cathlán m1 Coisithe (Dara, Tríú 7rl. nó 2ú, 3ú 7rl,) 

Infantry School (Mil.)  Scoil f2Coisithe

Infantry School Headquarters (Mil.)  Ceanncheathrú f5 na Scoile Coisithe

Infantry Weapons Wing (Mil.)  Sciathán m1 na n-Armán Coisithe

infirmary s (Hist.)  otharlann f2

inflatable life jacket (Ind.) seaicéad m1 tarrthála inséidte

inflatable toys (WatSaf.)  bréagáin mpl inséidte

info freak (Gen.)  fraeic m4 eolais

infomediary s (Comp.)  bróicéireacht f3 faisnéise

information s (Comp., I.T., Legis.)  faisnéis f2

Information and Communications Technology (Ed., IT)  Teicneolaíocht f3 Eolais agus Chumarsáide

Information and Communication Technology

Policy Unit, the (ICT Policy Unit) (IT, Polic)  Aonad m1 Beartas na Teicneolaíochta Eolais agus Cumarsáide (Aonad Beartas TEC)

Information and Research Policy Branch (Adm., Ed.)  An Brainse m4 Eolais agus Beartas Taighde

Information Desk (Lib.)  Deasc f2 Eolais

Information Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Faisnéise

Information Systems (IT)  Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Eolais Ghnó

information systems branch (IT)  brainse m4 córas eolais

Information Systems Project Leader (Adm.)  Ceannaire m4 Tionscadail Córais Faisnéise

Information Technology Flight (Mil.) An Eitleog f2 um Eolas Teicneolaíochta

Information Technology Training Section (It., Polic.)  Rannóg Oiliúna na Teicneolaíochta Faisnéise

informed consent (Adm., Jur.)  toiliú m eolasach

(in) good faith (Polic.)  de mheon m1 macánta

inhaler s (Med.) (for asthma)  análóir m3

inherent qualities (Adm.)  buntréithe fpl

inhibitions spl (Psy.)  urchoilleadh m (gs –llte)

initial the work (Ed.)  inisiligh v an obair; túslitreacha a chur

initiating device (Polic.)  gléas m1 tionscantach

in light of developments at our school (Ed.)  i bhfianaise forbairtí sa scoil seo againne

Inner City South Belfast (Adm., Geog.)  Ionchathair f5 Dheisceart Bhéal Feirste

inner control (Psy.)  rialú m inmheánach

inner relief road (Geog.,  Pl.)  bóthar m1 faoisimh laistigh

inoculating loop (Biol.)  lúb f2 ionaclaithe

in-office communication (Adm.)  cumarsáid f2 laistigh den oifig

Innovation Prize (Adm.)  Duais f2 Nuálaíochta

insect bite (Med.)  greim m3 feithide

insect sting (Med.)  cealg f2 feithide; ga m4 feithide

insecure a (Ed., Psy.)  neamhshlán a

insecurity, feelings of (Ed., Psy.)  mothúcháin mpl neamhshláine

in-service training (Polic.)  oiliúint m3 inseirbhíse

inshave s (Trades) (Coop.)  ionscamhaire m4

Inspector of Guidance and Psychologist (Ed.)  Treoirchigire m4 agus Síceolaí

Insp. of Guidance and Senior Psychologist (Ed.)  Treoirchigire m4 agus Síceolaí Sinsearach

insider s (Journ., Pol., Soc.)  duine m4 ar an taobh istigh

inspiratory reserve volume (Biol.) (of air in lungs)  taiscthoirt f2 ionanálaithe

installation art  (Art.) ealaín f2 suiteála

installation of equipment (Mec.)  suiteáil f3 trealaimh

instant shower (Hom.Ec.) prapchith m3

instant film (Phot.)  scannán m1 meandarach

instant messaging network problem (Comp.)  fadhb f2 le/leis an líonra teachtaireachtaí meandaracha

instant messaging server (Comp.)  freastalaí m4 teachtaireachtaí meandaracha

instar s (Biol.)  ionstáir f2

Institute of Bioengineering & Agroecology (IBA) (Biol.)  An Institiúid f2 Bithinnealtóireachta agus Agra-éiceolaíochta (IBA)

Institute of Biomolecular and Biomedical Research, The (Ed., Med.)  An Institiúid f2 Taighde Bhithmhóilínigh agus Bithleighis

institution of court proceedings, by the (Jur., Polic.)  trí imeachtaí mpl cúirte a thionscnamh

Institute of Taxation of Ireland (Adm., Fin.)  An Institiúid f2 Cánachais in Éirinn

Institute of Technology, Tralee in conjunction with Southern Health Board, Tralee General Hospital (Ed.)  Institiúid f2 Teicneolaíochta Thrá Lí i gcomhar le Bord Sláinte an Deiscirt, Ospidéal Ginearálta Thrá Lí

institiutional control (Adm., Com.)  rialú m institiúideach

instructional leadership (Adm., Ed.)  ceannaireacht f3 theagasach

instruments of accession (Jur.)  ionstraimí fpl aontachais

insulin-dependent diabetes (HomEc.)  diaibéiteas m1 inslinspleách

Integrated Child Credit Scheme, the (Adm.)  An Scéim f2 Chreidmheasa Chomhtháite do Leanaí

Integrated Constructed Wetlands (Env.) Bogaigh mpl Thógtha Chomhtháite

integrated development plan (Adm.)  plean m4 comhtháite forbartha

Integrated Transport Unit (Transp.)  An tAonad m1 um Chóras Comhtháite Iompair

integrating literacy (into other subject areas) (Ed.)  an litearthacht f3 a imeascadh (i réimsí eile)

integrated steelworks (Geog., Ind.)  oibreacha fpl comhtháite cruach

integraged ticketing (Adm., Leis.)  ticéadú m comhtháite

integration taxation processing initiative (Adm., Fin.)  tionscnamh m1 um próiseáil cánachais chomhtháithe

intellectualism s (Lit.,Phil.)  intleachtúlachas m1

intelligence-driven initiatives (Adm.)  tionscnaimh mpl bunaithe ar fhaisnéis

intelligence-led policing (Polic.) póilíneacht f3 bunaithe ar fhaisnéis

Intelligence Section (Mil.)  An Rannóg f2 Faisnéise

Intelligence Staff (Mil.)  Foireann f2 Faisnéi

intention to contract (Adm., Com.)  rún m1 conraithe

interactive kiosks (Comp.)  bothanna fpl idirghníomhaíochta

intercept v (Mil.)  tascar v

Intercollegiate Specialty Fellowship Examinations (Ed.) Scrúduithe mpl  Sainchomhaltachta Idircholáistí

intercommunity youth projects (Adm., Soc.)  tionscadail mpl idirphobail don óige

inter‑connecting pools (Env., Geog.)  linnte fpl idircheangailte

intercountry adoption (Adm, Soc.)  uchtú m idir thíortha

interculturalism s (Soc.)  idirchultúrachas m1

inter-departmental co-operation (Adm.)  comhoibriú m idir-Rannach

interdisciplinary basis (Adm., Ed.)  bonn m1 idirdhisciplíneach

interesting but rare natural or near‑natural

communities (Env.)  pobail mpl nádúrtha nó neasnádúrtha ar díol spéise iad cé gur tearc iad

Interfaculty Membership Development Group (IMDG) (Ed.) An Grúpa m4 Idirdháimhe um Fhorbairt Ballraíochta

interfaith centre (Relig.)  ionad m1 idirchreidimh

Interlingua (International Auxiliary Language Association) (Ling.)  Interlingua

interlocked operation (Mech.) (of filing cabinet)  oibriú m comhghlasáilte

intermediate care (Med.)  cúram m1 idirmheánach

internal audit (Adm.)  iniúchadh m1 inmheánach

Internal Audit Unit (Adm.)  An tAonad m1 Iniúchta Inmheánaigh

internal school review (Ed.)  athbhreithniú m inmheánach scoile

internal temperature probe (Hom.Ec.)  tóireadóir m3 teochta inmheánaí

International Business Linkage (Com.)  (An) Nascáil Idirnáisiúnta Ghnó

international call shop and internet access centre (IT)  siopa m4 glaonna agus ionad rochtana Idirlín idirnáisiúnta

International Co-operation Unit (Adm.)  Aonad m1 Comhair Idirnáisiúnta

International Co-Operation Unit (Adm., Polic.)  An tAonad m1 um Chomhoibriú Idirnáisiúnta

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (Adm., Legis., Polic.)  Cúnant m1 Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, 1966

International Crisis Management (Mil.)  Bainistíocht f3 Géarchéime Idirnáisiúnta

international fora (Adm.)  fóraim mpl idirnáisiúnta

International Foster Movement (Adm., Soc.)  Gluaiseacht f3 Idirnáisiúnta Altrama

international investment (Com.)  infheistíocht f3 idirnáisiúnta

internationalisation s (Com.)  idirnáisiúnú m (gs –naithe)

International Mutual  Legal Assistance and Extradition Unit (Adm., Polic.)  An tAonad m1 Idirnáisiúnta um Chúnamh Frithpháirteach Dlí agus um Eiseachadadh

International Standards Organisation (ISO) (Adm.)  Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na gCaighdeán (ISO)

international trade (Com.)  trádáil f3 idirnáisiúnta

International Year of the Mountains (Adm.)  Bliain f3 Idirnáisiúnta na Sléibhte

Internet access account (Com.)  cuntas m1 rochtana Idirlín

Internet or traded services (Comp., IT)  seirbhísí fpl Idirlín nó intrádála

internetworked company (Com) comhlacht m3 idirlíonraithe

interplay s (Gen.)  idiroibriú m (gs –rithe)

interpretation s (Lit.)  léirmhíniú, idirmhíniú m (gs –nithe)

interspecific a (Biol.)  idirspeiceasach a

intervention s (Med.)  idirghabháil f3

interview room  seomra m4 agallaimh

interviews for mature students (Ed.)  agallaimh mpl i gcomhair mac léinn lánfhásta

interview techniques (Adm.)  teicnící mpl agallaimh

in the event of fire or power failure do not use lifts (Adm.)  ná húsáidtear na hardaitheoirí i gcás dóiteáin nó cliseadh cumhachta

in the interim period (Adm.)  idir an dá linn, san idirthréimhse

intifada s (Hist., Pol.)  intifada (gan inscne)

Intolerable Acts (Hist.)  Achtanna mpl Dofhulaingthe

Intoxilyzer s (Polic.) (trádainm)  Intoxilyzer m4; anáileadán Intoxilyzer

intra-articular a (Physiol.)  ionaltach a

intralobular a (Physiol.)  ionmhaothánach a

intraspecific a (Biol.)  inspeiceasach a

intrathoracic a (Physiol.)  iontóracsach a

intrazonal a (Geog.)  inchriosach a

intra-uterine foetal death (Med.)  bás m1 féatais ionútaraigh

introduce teachers in an active way to… (Ed.)  tús eolais a thabhairt do mhúinteoirí ar bhealach gníomhach chun...

introduction s (Adm., Lit. etc.)  réamhrá m4

introduction of the euro (Fin.)  tabhairt f3isteach an euro

introduction rites (Relig.)  deasghnátha mpl tosaigh

introduction to participating in the event (Adm.) réamheolas m1 ar pháirt a ghlacadh san ócáid

introductory meeting (Adm.)  cruinniú m tionscnaimh

introductory session (Adm.)  seisiún m1 tosaigh

Inuk s (Geog.) (duine)  Ionúc m1

Inuktitut s (= Inuktituk) (Ling.)  Ionúitis f2

Inuktitut s (Ling.)  Ionúitis f2

inurement s (Adm.)  tuaradh m (gs –rtha)

inurement clause (Adm.)  clásal m1 tuartha

invasive a (Med.) (of cancer, etc.)  ionrach a

invasive treatment (Med.)  cóireáil f3 ionrach

invasive weeds  (Biol., Hort)  fiailí fpl ionracha

invent v (Com., Gen.)  ceap v

invent v (Gen.,Hist.)  airg v (+ cuspóir díreach)

inventive a (Com., Psy.)  airgtheach a

investigating engineer (Adm.)  innealtóir m3 imscrúdaithe

investigator s (Polic.)  imscrúdaitheoir m3

investment – domestic (Com.)  infheistíocht f3 bhaile

investment in excellence (Sp.) (mana)  ag saothrú chun feabhais

investment – international (Com.)  infheistíocht f3 idirnáisiúnta

Investment Monitoring Unit (Adm.)  An Rannóg f2 um Fheitheoireacht ar Infheistíocht

invitation to treat (Com.)  cuireadh m1 chun déileála

in vitro fertilization (Physiol.)  toirchiú m in vitr

in-year monitoring (Adm., Med.) monatóireacht f3 na bliana sin

ionizer s (Ch.)  ianaitheoir m3

ipe s (Bot.) (hardwood tree)  ipe m4

IRA (Irish Republican Army, the) (Hist.)  An tIRA

Ireland-Palestine solidarity campaign  feachtas m1 comhbhá na hÉireann leis an bPalaistín

Ireland in an age of war and revolution (Hist.) Éire f5 in aois chogaidh agus réabhlóide

Ireland's Best Kept Towns Competition (Env.)  Comórtas m1 na mBailte is Feistiúla in Éirinn

Ireland’s Premier Music Venue (Leis., Mus.)  Ard-Ionad m1 Ceoil na hÉireann

Irish s (Ling.)  Gaeilge f4

Irish Amateur Handball Association (Sp.; Handball)  Cumann m1 Liathróid Láimhe Amáitearach na hÉireann

Irish Amateur Handball Union (Sp.; Handball)  Aontas m1 Liathróid Láimhe Amáitearach na hÉireann

Irish annals (Hist.)  annála fpl Éireannacha

Irish art (Art)  ealaín f2 Éireannach

Irish Association for Spina Bifida and Hydrocephalus (Med., Soc.)  Cumann m1 na hÉireann um Spina Bifida agus Hidriceifileas

Irish Association of Older People (Soc.)  Cumann m1 na hÉireann um Dhaoine Breacaosta

Irish Association of Professional Archaeologists (Archaeol.)  Cumann m1 Seandálaithe Gairmiúla na hÉireann

Irish Association of Teachers in Special Education, The (Ed.)  Cumann m1 na hÉireann um Múinteoirí Oideachais Speisialta

Irish Biscuits Ltd.  (Com.)  Brioscaí mpl Éireann Teo.

Irish Blood Transfusion Service (Med.)  Seirbhís f2 Fuilaistriúcháin na hÉireann

Irish bluet Coenagrion lunulatum (Ent.)  goirmín m4 corránach

Irish Cancer Society (Med., Soc.)  Cumann m1 Ailse na hÉireann

Irish Clearing House for Health Outcomes (Med.)  Teach m1 Imréitigh na hÉireann um Thorthaí Sláinte

Irish Coast Guard (Adm., WatSaf.)  Gardaí mpl Cósta na hÉireann

Irish Committee for Specialist Training in Dentistry (ICSTD) (Dent.) Coiste m4 na hÉireann um Shainoiliúint san Fhiaclóireacht (ICSTD)

Irish Council of People with Disabilities (ICPD) (Med.)  Comhairle f4 na hÉireann um Dhaoine faoi Mhíchumas (CÉDM)

Irish Creamery Milk Suppliers' Association (ICMSA) (Agr., Com.)  Cumann m1 Soláthraithe Bainne Uachtarlainne

Irish damselfly (Coenagrion lunulatum) (Ent.)  béchuil f2 an chorráin, an corránach

Irish Deaf Society (Med.)  Cumann m1 Bhodhair na hÉireann

Irish Dimension, the (Hist.) Diminsean m1 Éireannach

Irish Epilepsy Association (Med.)  Cumann m1 Titimis na hÉireann

Irish Family History Association (Hist., Tour.)  Cumann m1 na hÉireann um Stair Theaghlach

Irish Fishermens’s Organisation (Adm., Fish.)  Eagraíocht f3 Iascairí na hÉireann

Irish Football Association (IFA) (Sp.)  Cumann m1 Sacair (Thuaisceart) na hÉireann

Irish forestry (Env.)  foraoiseacha fpl na hÉireann

Irish guides (Lib., Tour.)  treoirleabhair mpl Éireannacha

Irish Haemophilia Society (Med.)  Cumann m1 Haemaifilia na hÉireann

Irish Heart Foundation (Med.)  Foras m1 Croí na hÉireann

Irish Horse Trials Society (Sp.)  Cumann m1 Trialacha Capall na hÉireann

Irish Independent Hostels Association (Leis., Tour)  Cumann m1 Brúnna Neamhspleácha na hÉireann

Irish Institute of Purchasing and Materials (Com.) An Foras m1 um Cheannacht agus Bainistíocht Ábhar

Irish Kidney Association (Med.)  Cumann m1 Duán na hÉireann

Irish language books (Ling., Lit.)  leabhair mpl Ghaeilge

Irish Life & Permanent plc (fin.) Irish Life & Permanent plc

Irish Life and Permanent Plc trading as

TSB Bank (fin.) Irish Life and Permanent Plc ag trádáil mar Bhanc TSB

Irish literature (Lib., Lit.)  litríocht f3 Éireannach

Irish maps (Geog., Mapm.)  léarscáileanna fpl Éireannacha

Irish Medium Education (Ed.) oideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium Nursery Education (Ed.)  naí-oideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium Primary Education (Ed.)  bunoideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium Secondary Education (Ed.)  meánoideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium University Education (Ed.)  ollscolaíocht f3 trí Ghaeilge

Irish Museum of Modern Art (Art.)  Músaem m1 Nua-Ealaíne na hÉireann

Irish music (Mus.)  ceol m1 Éireannach

Irish National Accreditation Board (Hom.Ec.)  An Bord m1 Náisúnta um Chreidiúnú

Irish National Organisation for the Unemployed (Adm.)  Eagraíocht f3 na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe

Irish Nationwide Building Society (Com., Fin.) Cumann m1 Foirgníochta Forleitheadach na hÉireann

Irish Politics (Pol.)  Polaitíocht f3 na hÉireann

Irish Republican Army, the (Hist.)  Óglaigh mpl na hÉireann

Irish Road Haulage Association (Com.)  Comhlachas m1 Tarlú Bóthair na hÉireann

Irish Ship Agents’ Association (Com.)  Comhlachas m1 Gníomhairí Loingis na hÉireann

Irish Small and Medium Enterprises (ISME) (Com.)  Gnóthais mpl Bheaga agus Mheánacha na hÉireann

Irish Small and Medium Enterprises (Com.)  Comhlachas m1 Ghnóthas Beag agus Meánmhéide na hÉireann

Irish Society for Autism (Med.)  Cumann m1 Uathachais na hÉireann

Irish Society for Crohns Disease & Colitis (Med.)  Cumann m1 na hÉireann um Ghalar Crohn agus Drólainníteas

Irish Society for Immunology (Med.)  Cumann m1 na hÉireann um Imdhíoneolaíocht

Irish Society for Quality in Healthcare (Med.)  Cumann m1 na hÉireann um Cháilíocht i gCúram Sláinte

Irish Speech Group (Ling.)  Grúpa m4 Urlabhra na Gaeilge

Irish Stammering Association (Med.)  Cumann m1 Stadaireachta na hÉireann

Irish stoat (Mustela erminea hibernica) (Z.)  easóg f2 Éireannach

Irish Traveller Movement (Soc.)  Gluaiseacht f3 Taistealaithe na hÉireann

Irish Volunteer Force / Irish Volunteers (Hist.)  Óglaigh mpl na hÉireann

‘Irish Water Safety’  (Env.) Sábháilteacht f3 Uisce na hÉireann

Irish Water Safety Association (Ed., WatSaf.)  An Cumann m1 Sábháílteachta Uisce

Irish-Welsh Dictionary (Ling.)  Foclóir m3 Gaeilge-Breatnaise

Irish Wheelchair Association (Med.)  Cumann m1 Cathaoireacha Rothaí na hÉireann

Irish whiskeys (Cat., Ret.)  uisce m4 beatha Éireannach

Irish Wildlife Trust (Adm., Env.)  Iontaobhas m1 Fiadhúlra na hÉireann

Irish World Music Centre (Mus.) Ionad m1 Cheol Cruinne na hÉireann

iron filings (Ph.)  mionrabh f2 iarainn

Iroquois spl (Geog., Soc.)  Iroquois mpl

Irregulars, the (Hist.)  Na Neamhrialtaigh mpl

ischaemia s (Med.)  ioscaeime f4

Islamic fundamentalism (Hist.)  bunúsachas m1 Ioslamach

Island Nation (Adm., Pol.)  Náisiún m1 Oileánda

isochrony s (Lit.)  iseacronacht f3

isogloss (Ling.)  teoirlíne f4

issues relating to economic and monetary union (Com.)  a bhaineann le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta

i-stream service (IT)  seirbhís f2 i-shrutha

Italian wines (Cat., Ret.)  fíon m3 Iodálach

itemised bill (Adm., Com.)  bille m4 miondealaithe

Items left at owner’s risk (Adm.) Ar phriacal m1 an úinéara a fhágtar earraí anseo

I, the undersigned, Revenue Commissioner, hereby prescribe x (Adm.)  Déanaimse, Coimisinéir Ioncaim, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, x a fhorordú

I.T. hub room (Comp., IT)  lársheomra m4 T.E

It is intended to complement the calendar of

Incareer Development events (Adm.) is í an aidhm atá leis ná féilire ócáidí d’Fhorbairtí Ionghairme a chomhlánú

IT Manager (Adm.)  Bainisteoir m3 TF

IVF treatment (Med.)  cóireáil f3 IVF, toirchiú m in vitro

I will make representations on your behalf to the Minister (Adm.)  Déanfaidh mé uiríolla ar do shon leis an Aire

Iyadola s (African Myth.)  Iadala f4