m (= metre)

m, méadar m1

M (= mega-)

M, meigea- pref

MAC (= medium access control)

MAC, rialú m rochtana meáin

machine s

meaisín m4

machine address

seoladh m meaisín, meaisínseoladh m (gs -lta)

machine code

meaisínchód m1

machine-code instruction

treoir f5 mheaisínchóid

machine cycle

ciogal m1 meaisín, meaisínchiogal m1

machine instruction

treoir f5 mheaisín, meaisíntreoir f5

machine language

teanga f4 mheaisín, meaisínteanga f4

machine learning

meaisínfhoghlaim f3

machine level

leibhéal m1 meaisín, meaisínleibhéal m1

machine logic

loighic f2 meaisín, meaisínloighic f2

machine-oriented language

teanga f4 (atá) dírithe ar mheaisín

machine-readable a

inléite a ag meaisín

Machine-Readable Terminology Interchange Format (= MARTIF)

Formáid f2 Idirmhalartaithe Téarmaíochta (atá) Inléite ag Meaisín, MARTIF

machine word

giotánra m4 meaisín

macro s

macra m4

macroarchitecture s

macrailtireacht f3

macroassembler s

díolamóir m3 macraí

macro call

macraghlao m4

macro code

macrachód m1

macro command

macra-ordú m (gs -daithe)

macro definition

sainiú m macra

macro expansion

scaoileadh m macra

macro flowchart

sreabhchairt f2 macra

macrogenerator s (= macro generating program)

gineadóir m3 macraí

macroinstruction s

macraithreoir f5

macroinstruction set

tacar m1 macraithreoracha

macro operator

oibreoir m3 macra

macro preprocessor

réamhphróiseálaí m4 macraí

macroprogramming s

ríomhchlárú m macraí

macro record

macrathaifead m1

macro recording

macrathaifeadadh m (gs -eadta)

macro virus

macraivíreas m1

magic square

cearnóg f2 dhraíochta

magnet s

maighnéad m1

magnetic a

maighnéadach a

magnetic bubble memory

cuimhne f4 bholgánach mhaighnéadach

magnetic bubble storage

stóráil f3 bholgánach mhaighnéadach

magnetic card

cárta m4 maighnéadach

magnetic core

cór m1 maighnéadach

magnetic delay line

líne f4 mhoillithe mhaighnéadach

magnetic disk

diosca m4 maighnéadach

magnetic drum

druma m4 maighnéadach

magnetic field

réimse m4 maighnéadach

magnetic head

cnoga m4 maighnéadach

magnetic ink

dúch m1 maighnéadach

magnetic ink character

carachtar m1 dúigh mhaighnéadaigh

magnetic ink character reader

léitheoir m3 carachtar dúigh mhaighnéadaigh

magnetic ink character recognition (= MICR)

aithint f3 carachtar dúigh mhaighnéadaigh

magnetic leakage

ligean m1 maighnéadach

magnetic media

meáin mpl mhaighnéadacha

magnetic memory

cuimhne f4 mhaighnéadach

magnetic mirror

scáthán m1 maighnéadach

permeability

tréscaoilteacht f3 (mhaighnéadach)

magnetic recording

taifeadadh m maighnéadach

magnetic storage

stóras m1 maighnéadach

magnetic tape reader (= tape deck, tape drive)

léitheoir m3 téipe maighnéadaí

magnetic tape storage

stóráil f3 ar téip mhaighnéadach

magnetic tape unit (= tape unit)

aonad m1 téipe maighnéadaí

magnetic thin film

scannán m1 maighnéadach tanaí

magnetic wire

sreang f2 mhaighnéadach

magnetism s

maighnéadas m1

magnetoelectric a

maighnéadaileictreach a

magnetographic printer

printéir m3 maighnéadagrafach

magnetohydrodynamics spl

maighnéadaihidridinimic f2

magneto-optical disk (= MO disk)

diosca m4 maighnéadoptúil, diosca m4 MO

magnetoresistance s

maighnéadfhriotaíocht f3

magnetoresistive head technology

teicneolaíocht f3 cnogaí maighnéadfhriotaíocha

magnetostriction s

maighnéadstraidhn f2

magnetostrictive delay line

líne f4 mhoillithe mhaighnéadstraidhneach

magnitude s

méid1 f2

mailaddress s (= e-mail address)

seoladh m ríomhphoist

mail bomb (= e-bomb)

buama m4 ríomhphoist

mailbox s

bosca m4 ríomhphoist

mail gateway

geata m4 ríomhphoist

mailing list1 (= address list)

liosta m4 seoltaí

mailing list2 (= distribution list)

liosta m4 seachadta

mail merge

postchumasc m1

mail message (= e-mail message)

teachtaireacht f3 ríomhphoist, ríomhtheachtaireacht f3

mailroom s

seomra m4 poist

mail server

freastalaí m4 ríomhphoist

mailshot s

cor m1 poist

main a (= primary)

príomh- pref, príomhúil a

main (command) menu

príomh-roghchlár m1 (na n-orduithe)

main control unit

príomhaonad m1 rialúcháin

main dictionary (= standard dictionary)

príomhfhoclóir m3

main document

príomhdhoiciméad m1

mainframe s

mór-ríomhaire m4

MAIN function (in C language)

an fheidhm f2 MAIN

main group

príomhghrúpa m4

main memory (= main storage)

príomhchuimhne f4

main program

príomh-ríomhchlár m1

main storage (= main memory)

príomhstóras m1

maintenance s

cothabháil f3

maintenance routine

gnáthamh m1 cothabhála

major a

mór- pref

major control data

mórshonraí mpl rialúcháin

major cycle

mórchiogal m1

majority s

tromlach m1

majority carrier

iompróir m3 tromlaigh

majority element

eilimint f2 tromlaigh

majority gate

geata m4 tromlaigh

majority operation

oibríocht f3 tromlaigh

major state

mórstaid f2

major state logic generator

gineadóir m3 loighce mórstaide

male connector

nascóir m3 fireann

malfunction s

mífheidhm f2

malfunction routine

gnáthamh m1 mífheidhme

MAN (= metropolitan area network)

MAN, líonra m4 achar cathrach

management s

bainistíocht f3

management information base (= MIB)

bunachar m1 faisnéis bainistíochta, MIB

management information system (= MIS)

córas m1 faisnéis bainistíochta, MIS

mandatory a

éigeantach a

mandatory participation

rannpháirtíocht f3 éigeantach

manipulated variable

athróg f2 ionramháilte

man-machine interface (= MMI)

comhéadan m1 duine le meaisín, MMI

mantissa s

maintíse f4

manual1 s

lámhleabhar m1

manual2 a

lámh- pref, láimhe1 gs as a

manual answering

freagairt f3 láimhe

manual calling

glaoch m láimhe

manual control

rialú m láimhe

manual (data) input

ionchur m láimhe

manual input generator

gineadóir m3 ionchurtha láimhe

many-to-many a

mórán m1 le mórán

many-to-many mapping

mapáil f3 mórán le mórán

map1 v

mapáil1 v

map2 s

mapa m4

mapped a

mapáilte a

mapping s

mapáil2 f3

mapping functions

feidhmeanna fpl mapála

mapping of set A to set B

mapáil f3 thacar A go tacar B

MAR (= memory address register)

MAR, tabhall m1 sheoladh na cuimhne

margin s

imeall m1

marginal a

imeallach a

marginal check

seiceáil f3 imeallach

marginal test

tástáil f3 imeallach

margin guide

treoir f5 imill

mark s

marc m1

marker s

marcóir m3

marking s

marcáil1 f3

Markov chain

slabhra m4 Markov

mark reader

léitheoir m3 marcanna

mark scanning

scanadh m marcanna

mark sensing

brath m marcanna

markup s (of Internet language)

marcáil2 f3

markup construct

comhstruchtúr m1 marcála

markup language

teanga f4 mharcála

marquee s

marquee

MARTIF (= Machine-Readable Terminology Interchange Format)

MARTIF, Formáid f2 Idirmhalartaithe Téarmaíochta (atá) Inléite ag Meaisín

mask s

masc m1

maskable a

inmhasctha a

masking s

mascadh m (gs -sctha)

mass1 s

mais f2

mass2 a

oll- pref

mass communication theory

teoiric f2 na hollchumarsáide

massively parallel processing (= MPP)

próiseáil f3 oll-chomhuaineach

mass storage (= warehousing)

ollstóráil f3

master a

máistir- pref

master boot record (= MBR)

máistirthaifead m1 bútála, MBR

master clock (= MK)

máistirchlog m1, MK

master control program

máistirchlár m1 rialúcháin

master control routine

máistirghnáthamh m1 rialúcháin

master document

máistirdhoiciméad m1

master entity

máistiraonán m1

master file

máistirchomhad m1

master sheet

máistirbhileog f2

master-slave a

máistir-sclábhaí gs as a

master-slave network

líonra m4 máistir-sclábhaí

master slide

máistirshleamhnán m1

master station

máistirstáisiún m1

master tape

máistirthéip f2

match v

meaitseáil1 v

matching s

meaitseáil2 f3

material implication (= conditional implication)

impleacht f3 ábhartha

math See mathematics.

mathematical a

matamaiticiúil a

mathematical check

seiceáil f3 mhatamaiticiúil

mathematical function

feidhm f2 mhatamaiticiúil

mathematical induction

ionduchtú m matamaiticiúil

mathematical logic

loighic f2 mhatamaiticiúil

mathematical model

samhail f3 mhatamaiticiúil

mathematician s

matamaiticeoir m3

mathematics s (= math)

matamaitic f2

mathematics coprocessor (= math coprocessor)

comhphróiseálaí m4 matamaitice

Mathematics Markup Language (= MathML)

Teanga f4 Mharcála Matamaitice, MathML

MathML (= Mathematics Markup Language)

MathML, Teanga f4 Mharcála Matamaitice

matrix s

maitrís f2

matrix storage (= co-ordinate storage)

stóráil f3 mhaitríse

MAU (= media access unit)

MAU, aonad m1 rochtana meán

maximize v

uasmhéadaigh v

maximum1 s

uasmhéid m4

maximum2 a

uasta a, uas- pref

maximum height

uasairde f4

maximum mode

uasmhód m1

maximum resolution

uastaifeach m1

maximum transmission unit (= MTU)

uasaonad m1 tarchuir, MTU

maximum width

uasleithead m1

maxwell s (unit)

macsual m1 (pl -uail)

Maxwell's law

dlí m4 Maxwell

Mb (= megabyte)

Mb, meigibheart m1

MB (= megabit)

MB, meigighiotán m1

Mbps (= megabytes per second, million bits per second)

Mbps, meigibheart m1 sa soicind, milliún m1 giotán sa soicind

MBps (= megabits per second)

MBps, meigighiotán m1 sa soicind

MBR1 (= master boot record)

MBR1, máistirthaifead m1 bútála

MBR2 (= memory buffer register)

MBR2, tabhall m1 mhaolán na cuimhne

Mc (= megacycle)

Mc, meigichiogal m1

MCA (= Micro Channel Architecture)

MCA, Ailtireacht f3 Mhicreachainéil

m-commerce (= mobile commerce)

m-thráchtáil f3, tráchtáil f3 mhóibíleach

MD (= minidisk)

MD, miondiosca m4

MDRAM (= Multibank Dynamic RAM)

MDRAM, RAM Dinimiciúil Ilbhanc

mean1 s (= average)

meán1 m1

mean2 a

meán- pref

meaning s

brí f4, ciall f2

mean repair time

meánaga m4 deisiúcháin

mean time between failures (= MTBF)

meán-am m3 idir theipeanna, MTBF

mean time to repair (= MTTR)

meán-am m3 deisiúcháin, MTTR

mean time to service restoral (= MTTSR)

meán-am m3 go hathbhunú seirbhíse, MTTSR

measure1 v

tomhais v

measure2 s (= measurement)

tomhas m1

measured a

tomhaiste a

mechanical a

meicniúil a

mechanical differential

difreálach m1 meicniúil

mechanical mouse

luch f2 mheicniúil

mechanism s

meicníocht f3

mechanize v

meicnigh v

media spl

meáin mpl

media access unit (= MAU, transceiver)

aonad m1 rochtana meán, MAU

media conversion

tiontú m meán

media groups

grúpaí mpl meán

median s

airmheán m1

medium s

meán2 m1

medium access control (= MAC)

rialú m rochtana meáin, MAC

medium attachment unit

aonad m1 ceangail meáin

medium-dependent interface

comhéadan m1 spleách ar mheán

medium frequency (= MF)

meánmhinicíocht f3, MF

medium interface connector

nascóir m3 comhéadain meáin

medium-scale integration (= MSI)

comhtháthú m meánscála, MSI

medium wave (= MW)

meántonn f2, MW

mega- pref (= M)

meigea-, meigi- pref, M

megabit s (= MB)

meigighiotán m1, MB

megabits per second (= MBps)

meigighiotán m1 sa soicind, MBps

megabyte s (= Mb)

meigibheart m1, Mb

megabytes per second (= Mbps)

meigibheart m1 sa soicind, Mbps

megacycle s (= Mc)

meigichiogal m1, Mc

megaflop s (= MFLOP)

meigeaflap m4, MFLOP

megahertz s (= MHz)

meigiheirts m4

member s

ball1 m1

member access operator

oibreoir m3 rochtana baill

member of a set (= element of a set)

ball m1 de thacar

membrane keyboard

méarchlár m1 scannáin

memory s

cuimhne f4

memory address

seoladh m (na) cuimhne

memory address register (= MAR)

tabhall m1 sheoladh na cuimhne, MAR

memory buffer register (= MBR)

tabhall m1 mhaolán na cuimhne, MBR

memory cell

cill f2 chuimhne

memory chip density

dlús m1 slis chuimhne

memory chips

sliseanna fpl cuimhne

memory cycle

ciogal m1 cuimhne

memory data register (= MDR)

tabhall m1 sonraí cuimhne

memory dump

dumpáil f3 cuimhne

memory error

earráid f2 chuimhne

memory fill

líonadh m cuimhne

memory handling function

feidhm f2 láimhseála cuimhne

memory leakage

sceitheadh m cuimhne

memory location

suíomh m1 sa chuimhne

memory management unit (= MMU)

aonad m1 bainistíochta cuimhne, MMU

memory map

mapa m4 cuimhne

memory-mapped I/O

I/A a mapáilte sa chuimhne

memory model

samhail f3 den chuimhne

memory module

modúl m1 cuimhne

memory organization

eagrú m cuimhne

memory overlay

forleagan m1 cuimhne

memory partitioning

deighilt f2 cuimhne

memory properties

airíonna mpl na cuimhne

memory protect

sciath f2 cuimhne

memory refresh

athnuachan f3 cuimhne

memory-resident system

córas m1 lonnaithe sa chuimhne

memory-resident virus guard

clár m1 frithvíreas lonnaithe sa chuimhne

memory scan

scanadh m cuimhne

memory segment

deighleán m1 cuimhne

memory size

méid f2 na cuimhne

memory unit

aonad m1 cuimhne

menu s

roghchlár m1

menu bar

barra m4 roghchláir

menu dialogue box

bosca m4 dialóige roghchláir

menu-driven program

ríomhchlár m1 faoi thiomáint roghchláir

menu structure

struchtúr m1 roghchláir

mercury s

mearcair m4

mercury delay line (= Hg delay line)

líne f4 mhoillithe mhearcair, líne f4 mhoillithe Hg

merge1 v

cumaisc v

merge2 s

cumasc m1

merged a

cumaiscthe a

merge sort

sórtáil f3 chumaisc

mesa s

méasa m4

mesh s

mogalra m4

mesh network

líonra m4 mogalra

mesh network topology

toipeolaíocht f3 líonra mogalra

message s

teachtaireacht f3

message blocking

blocáil f3 teachtaireachtaí

message exchange

malartán m1 teachtaireachtaí

message passing

seachadadh m teachtaireachtaí

message queuing

ciúáil f3 teachtaireachtaí

message routing

ródú m teachtaireachtaí

message sink

slogaide f4 teachtaireachtaí

message source

foinse f4 teachtaireachtaí

message switching

lascadh m teachtaireachtaí

message transfer agent (= MTA)

gníomhaire m4 aistrithe teachtaireachtaí

messaging s

cur m teachtaireachtaí

messaging server

freastalaí m4 curtha teachtaireachtaí

meta- pref

meitea-, meiti- pref

metacharacter s

meiteacharachtar m1

metacompiler s

meitithiomsaitheoir m3

metadata spl

meiteashonraí mpl

metaframe server

freastalaí m4 meiteafráma

meta-language s

meititheanga f4

meta-level reasoning

réasúnú m ar mheitileibhéal

metallic media

meáin mpl mhiotalacha

metal nitride silicon device (= MNOS)

gléas m1 sileacain nítríd mhiotail, MNOS

metal oxide

ocsaíd f2 mhiotail

metal-oxide semiconductor (= MOS)

leathsheoltóir m3 ocsaíd mhiotail, MOS

metal-oxide semiconductor field-effect transistor (= MOSFET)

trasraitheoir m3 tionchar réimse (de chineál) leathsheoltóir ocsaíd mhiotail, MOSFET

meta-model s

meiteashamhail f3

metasearch engine

inneall m1 meiteachuardaigh

metasyntactic variable

athróg f2 mheiteachomhréireach

metatag s

meitichlib f2

method s

modh m3

methodology compiler

tiomsaitheoir m3 modheolaíochta

method overloading

forlódáil m modhanna

method-specific a

sainiúil a don mhodh

metre s (= m)

méadar m1, m

metre-kilogram-second a (= MKS)

méadar-cileagram-soicind a, MKS

metre per second

méadar m1 sa soicind

metric a

méadrach a

metric system

córas m1 méadrach

metropolitan area network (= MAN)

líonra m4 achar cathrach, MAN

MF (= medium frequency)

MF, meánmhinicíocht f3

MFLOP (= megaflop)

MFLOP, meigeaflap m4

MHz s (= megahertz)

meigiheirts m4

MIB (= management information base)

MIB, bunachar m1 faisnéis bainistíochta

mica s

míoca m4

MICR (= magnetic ink character recognition)

aithint f3 carachtar dúigh mhaighnéadaigh

micro- pref

micrea-, micri-, miocr- pref

micro-ampere s

miocraimpéar m1

microarchitecture s

miocrailtireacht f3

micro assembly language

micritheanga f4 dhíolama

microchannel s

micreachainéal m1

Micro Channel Architecture (= MCA)

Ailtireacht f3 Mhicreachainéil, MCA

microchip s

micrishlis f2

microcircuit s

micreachiorcad m1

microcode s

micreachód m1

Microcom Networking Protocol (= MNP)

Prótacal m1 Líonraithe Microcom, MNP

microcomputer s

micriríomhaire m4

microelectromechanical systems

córais mpl mhicrileictrimeicniúla

microelectronics s

micrileictreonaic f2

microfiche s

micrifís f2

microfiche reader/printer

léitheoir/printéir m3 micrifíse

microfilm s

micreascannán m1

microfunction decoder

díchódóir m3 micrifheidhmeanna

microinstruction

micrithreoir f5 (gs -orach)

microinstruction register

tabhall m1 micrithreoracha

microinstruction sequencing

seicheamhú m micrithreoracha

microinstruction timing

uainiúchán m1 micrithreoracha

microlanguage s

micritheanga f4

microminiaturization s

micrimhionadúchán m1

micron s

miocrón m1

microphone s

micreafón m1

microprocessor s

micreaphróiseálaí m4

microprocessor unit (= MPU)

aonad m1 micreaphróiseálaí, MPU

microprogram s

micreachlár m1

microprogram counter

áiritheoir m3 micreachláir

microprogrammable a

in-mhicreachláraithe a

microprogramming s

micreachlárú m (gs -raithe)

microprogramming level

leibhéal m1 an mhicreachláraithe

microsecond s

micreashoicind m4

microsite s

micrealáithreán m1, micreashuíomh m1

microwave s

micreathonn f2

microworld s

micreadhomhan m1

middleware s

meánearraí mpl

MIDI (= Musical Instrument Digital Interface)

MIDI, Comhéadan m1 Digiteach Uirlisí Ceoil

MIDI programming

clárú m MIDI

midrange computers

ríomhairí mpl meánraoin

millennium bug

an fabht m4 mílaoiseach

milli- pref

millea-, milli-, mioll- pref

milliampere s

miollaimpéar m1

million bits per second (= Mbps)

milliún m1 giotán sa soicind, Mbps

million instructions per second (= MIPS)

milliún m1 treoir sa soicind, MIPS

millisecond s (= ms)

milleashoicind m4, ms

millivolt s

milleavolta m4

MIMD (= multiple-instruction (stream) multiple-data (stream) method)

MIMD, modh m3 ilsruthanna treoracha ilsruthanna sonraí

MIME (= Multipurpose Internet Mail Extensions)

MIME, iarmhíreanna fpl do phost Idirlín

MIME protocol (= Multipurpose Internet Mail Extension protocol)

prótacal m1 MIME, prótacal m1 iarmhíreanna do phost Idirlín

miniaturization s

mionadúchán m1

minicartridge s

mionchartús m1

minicomputer s

mionríomhaire m4

minidisk s (= MD)

miondiosca m4, MD

minimal a (= minimum2)

íosta a, íos- pref

minimal configuration

cumraíocht f3 íosta

minimax a

íosuas a

minimize v

íoslaghdaigh v

minimum1 s

íosmhéid m4

minimum2 a (= minimal)

íos- pref, íosta a

minimum access code (= minimum latency code)

cód m1 rochtana íosmhoille

minimum height

íosairde f4

minimum mode

íosmhód m1

minimum point

íosphointe m1

minimum shift keying (= MSK)

eochrú m íosiomlaoide, MSK

minimum width

íosleithead m1

minisite s

mionláithreán m1, mionsuíomh m1

minisupercomputer s

mion-sár-ríomhaire m4

minor cycle

mionchiogal m1

minority carriers

iompróirí mpl mionlaigh

minuend s

mionann f2

minus1 s (= minus sign)

míneas m1

minus2 prep

lúide a

minus sign (= minus1)

míneas m1, sín f2 mhínis

minus zone

crios m3 an mhínis

MIPS (= million instructions per second)

MIPS, milliún m1 treoir sa soicind

mirror drive

tiomántán m1 scáthánaithe

mirror image

íomhá f4 scáthánach

mirroring s

scáthánú m (gs -naithe)

mirror site

láithreán m1 scáthánaithe, suíomh m1 scáthánaithe

MIS (= management information system)

MIS, córas m1 faisnéis bainistíochta

miscellaneous time

am m3 ilchineálach

MISD (= multiple-instruction (stream) single-data (stream) method)

MISD, modh m3 ilsruthanna treoracha aonsrutha sonraí

mismatch v

mímheaitseáil v

miss s (= failure)

teip2 f2, teip2 f2

miss ratio

cóimheas m3 na dteipeanna

mistake s (= error)

botún m1, earráid f2

mixed base notation (= mixed radix notation)

nodaireacht f3 bhonnuimhreacha measctha

mixed content model

samhail f3 inneachair mheasctha

mixed expression

slonn m1 measctha

mixed radix notation (= mixed base notation)

nodaireacht f3 bhonnuimhreacha measctha

MK (= master clock)

MK, máistirchlog m1

MKS (= metre-kilogram-second)

MKS, méadar-cileagram-soicind a

MKS system of units

córas m1 aonad MKS

MMCD (= multimedia compact disc)

MMCD, dlúthdhiosca m4 ilmheán

MMI (= man-machine interface)

MMI, comhéadan m1 duine le meaisín

MMU (= memory management unit)

MMU, aonad m1 bainistíochta cuimhne

mnemonic1 s

neamónach1 m1

mnemonic2 a

neamónach2 a

mnemonic operation code

cód m1 neamónach oibríochta

MNOS (= metal nitride silicon device)

MNOS, gléas m1 sileacain nítríd mhiotail

MNP (= Microcom Networking Protocol)

MNP, Prótacal m1 Líonraithe Microcom

mobile commerce (= m-commerce)

tráchtáil f3 mhóibíleach, m-thráchtáil f3

mobile communication

cumarsáid f2 mhóibíleach

Mobile Equipment Identifier Register

Tabhall m1 d'Aitheantóirí Fóin Phóca

mobile satellite services

seirbhísí fpl satailíte do theileafóin siúil

mobile telephone

fón m1 póca, teileafón m1 póca

mobility s

soghluaisteacht f3

mode s

mód m1

model1 v

samhaltaigh v

model2 s (conceptual)

samhail f3

model3 s (concrete)

samhaltán m1

modelling s

samhaltú m (gs -taithe)

modem s (= modulator/demodulator)

móideim m4

modem-less connection

nasc m1 gan mhóideim

modem protector

cosantóir m3 móideim

modem splitter

deighilteoir m3 móideim

modifiability s

in-mhionathraitheacht f3

modification s

mionathrú m (gs -raithe)

modified a

mionathraithe a

modified frequency modulation recording

taifeadadh m modhnaithe mionathraithe minicíochta

modifier s

mionathraitheoir m3

modify v

mionathraigh v

MO disk (= magneto-optical disk)

diosca m4 MO, diosca m4 maighnéadoptúil

modular a

modúlach a

modular arithmetic

uimhríocht f3 mhodúlach

modularity s

modúlacht f3

modularization s

modúlú m (gs -laithe)

modular system

córas m1 modúlach

modulate v

modhnaigh v

modulation s

modhnú m (gs -naithe), modhnúchán m1

modulation code

cód m1 modhnúcháin

modulator s

modhnóir m3

modulator/demodulator s (= modem)

modhnóir/dímhodhnóir m3, móideim m4

module s

modúl m1

modulo checking

seiceáil f3 modulo

modulo-N check

seiceáil f3 modulo-N

modulus operator

oibreoir m3 modail

modus ponens

modus ponens

modus tolens

modus tolens

moiré distortion

díchumadh m moiré

mole s

mól m1

molecular beam

léas m1 móilíneach

molecular beam epitaxy

eipeatacsacht f3 léis mhóilínigh

mole electronics

mól-leictreonaic f2

momentum s

móiminteam m1

monadic a

monadach a

monadic operation

oibríocht f3 mhonadach

monadic operator

oibreoir m3 monadach

monitor1 v

monatóireacht f3 a dhéanamh (ar)

monitor2 s

monatóir1 m3

monitor data cable

cábla m4 sonraí monatóra

monitor display

taispeáint f3 mhonatóra

monitoring s

monatóireacht f3

monitor port

port m1 monatóra

monitor system

córas m1 monatóireachta

monochrome a

monacrómach a

monochrome monitor

monatóir m3 monacrómach

monolithic a

monailiotach a

monolithic head technology

teicneolaíocht f3 cnogaí monailiotacha

monospaced font (= fixed font, monowidth font)

cló m4 aonleithid

monostable multivibrator

ilchreathadóir m3 aonchobhsaí

monostable (trigger) circuit

ciorcad m1 (truiceartha) aonchobhsaí

monotonically nondecreasing

neamhlaghdaitheach a go haontonach

monotonicity s

aontonacht f3

monowidth font (= fixed font, monospaced font)

cló m4 aonleithid

more buttons

cnaipí mpl breise

MOS (= metal-oxide semiconductor)

MOS, leathsheoltóir m3 ocsaíd mhiotail

mosaic s

mósáic f2

mosaic detector

aimsitheoir m3 mósáice

MOSFET (= metal-oxide semiconductor field-effect transistor)

MOSFET, trasraitheoir m3 tionchar réimse (de chineál) leathsheoltóir ocsaíd mhiotail

MOS memory

cuimhne f4 MOS

most significant bit (= MSB)

giotán m1 is mó suntas, MSB

motherboard s

máthairchlár m1

mount v

gléas1 v

mouse s

luch f2, luchóg f2

mouse button

cnaipe m4 luiche

mouse mat (= mousepad)

mata m4 luiche

mousepad s (= mouse mat)

ceap m1 luiche

mouse pointer

pointeoir m3 luiche

mouse port

port m1 luiche

mouse settings

socruithe mpl luiche

move v

bog v

move instruction

treoir f5 bhogtha

movement s

gluaiseacht f3

Moving Picture Experts Group (= MPEG)

An Sainghrúpa m4 Scannánaíochta, MPEG

MPEG (= Moving Picture Experts Group)

MPEG, An Sainghrúpa m4 Scannánaíochta

MPI (= multiple protocol interface)

MPI, comhéadan m1 ilphrótacal

MPU (= microprocessor unit)

MPU, aonad m1 micreaphróiseálaí

mrouter s (= multicast router)

ródaire m4 ilchraolacháin

ms (= millisecond)

ms, milleashoicind m4

MSB (= most significant bit)

MSB, giotán m1 is mó suntas

MSI (= medium-scale integration)

MSI, comhtháthú m meánscála

MSK (= minimum shift keying)

MSK, eochrú m íosiomlaoide

MTBF (= mean time between failures)

MTBF, meán-am m3 idir theipeanna

MTTR (= mean time to repair)

MTTR, meán-am m3 deisiúcháin

MTTSR (= mean time to service restoral)

MTTSR, meán-am m3 go hathbhunú seirbhíse

MTU (= maximum transmission unit)

MTU, uasaonad m1 tarchuir

mu s

m4

MU (= multi-user)

MU, ilúsáideoirí gpl as a

mu-circuit s

mú-chiorcad m1

multi- pref (= multiple2)

il-1 pref, iolrach a

multi-access a (= multiple-access)

ilrochtana gs as a

multi-address instruction (= multiple-address instruction)

treoir f5 ilseoltaí

multi-aspect search

cuardach m1 ilghnéitheach

Multibank Dynamic RAM (= MDRAM)

RAM Dinimiciúil Ilbhanc, MDRAM

multibus processor

próisealaí m4 ilbhusanna

multibyte character

carachtar m1 ilbheart

multibyte character functions

feidhmeanna fpl carachtair ilbheart

multibyte storage

stóras m1 ilbheart

multicarrier modulation

modhnú m iliompróirí

multicast a

ilchraolacháin gs as a

multicasting s

ilchraoladh m (gs -lta), ilchraolachán m1

multicast router s (= mrouter)

ródaire m4 ilchraolacháin

multichannel system

córas m1 ilchainéal

multicharacter constant

tairiseach m1 ilcharachtar

multichip processor

próisealaí m4 ilsliseanna

multicomputer s

ilríomhaire m4

multidimensional a

iltoiseach a

multidimensional array

eagar m1 iltoiseach

multidimensional data model

samhail f3 iltoiseach de shonraí

multidimensional online analytic processing (= MOLAP)

próiseáil f3 iltoiseach anailíseach ar líne

multidrop circuit

ciorcad m1 ilcheangal

multifibre cable

cábla m4 ilsnáithíní

multifunction drive

tiomántán m1 ilfheidhmeanna

multi-index model

samhail f3 d'ilinnéacs

multilayer board

clár m1 ilsraitheanna

multilevel address (= deferred address, indirect address)

seoladh m il-leibhéal

multilevel addressing (= deferred addressing, indirect addressing)

seolachán m1 il-leibhéal

multilevel machine

meaisín m4 il-leibhéal

multilinked list (= multiple-linked list)

liosta m4 ilnasctha

multimedia spl

ilmheáin mpl

multimedia application

feidhmchlár m1 ilmheán

multimedia compact disc (= MMCD)

dlúthdhiosca m4 ilmheán, MMCD

multimedia encyclopaedia

ciclipéid f2 ilmheán

multimedia publishing

foilsitheoireacht f3 ilmheán

multimode fibre

snáithín m4 ilmhód

multinode computer

ríomhaire m4 ilnód

multiphase program

ríomhchlár m1 ilphasanna

multiplatform applications

feidhmchláir mpl ilardán

multiplatform hardware and software environments

timpeallachtaí fpl ilardáin crua-earraí agus bogearraí

multiple1 s

iolrach2 m1

multiple2 a (= multi-)

iolrach a, il-2 pref

multiple access

ilrochtain f3

multiple-access protocol

prótacal m1 ilrochtana

multiple addition

ilsuimiú m (gs -mithe)

multiple address code

cód m1 ilseoltaí

multiple condition search

cuardach m1 ilchoinníollach

multiple document views

ilamhairc mpl ar dhoiciméad

multiple elements

ileilimintí fpl

multiple emitter

ilastaíre m4

multiple graphics

ilghrafaicí fpl

multiple-instruction (stream) multiple-data (stream) method (= MIMD)

modh m3 ilsruthanna treoracha ilsruthanna sonraí, MIMD

multiple-instruction (stream) single-data (stream) method (= MISD)

modh m3 ilsruthanna treoracha aonsrutha sonraí, MISD

multiple-linked list (= multilinked list)

liosta m4 ilnasctha

multiple-pass program

ríomhchlár m1 il-tardhulanna

multiple-precision a

ilbheachtais gs as a

multiple protocol interface (= MPI)

comhéadan m1 ilphrótacal, MPI

multiple real roots

ilfhréamhacha fpl réadacha

multiple system

ilchóras m1

multiple-user licence

ceadúnas m1 ilúsáideoirí

multiple user views

ilamhairc mpl úsáideora

multiple windows

ilfhuinneoga fpl

multiplex1 v

ilphléacsaigh v

multiplex2 a

ilphléacsach a

multiplexed operation

oibríocht f3 ilphléacsaithe

multiplexer s (= MUX)

ilphléacsóir m3, MUX

multiplexer channel

cainéal m1 ilphléacsóra

multiplexing s

ilphléacsú m (gs -saithe)

multiplicand s

iolrann f2

multiplication s

iolrú m (gs -raithe)

multiplication operator

oibreoir m3 iolrúcháin

multiplication time

aga m4 iolrúcháin

multiplicative operator

oibreoir m3 iolraíoch

multiplier s

iolraitheoir m3

multiplier-quotient register

tabhall m1 iolraitheora is roinnteora

multiply v

iolraigh v

multiply-divide instruction

treoir f5 iolraithe is roinnte

multipoint network

líonra m4 ilphointí

multiport register

tabhall m1 ilphort

multiposition switch

lasc f2 ilsuíomh

multiprocessing s (= concurrent processing)

ilphróiseáil f3

multiprocessor s

ilphróiseálaí m4

multiprocessor system

córas m1 ilphróiseálaithe

multiprogramming s

rith m ilchlár

multiprotocol router

ródaire m4 ilphrótacal

Multipurpose Internet Mail Extension protocol (= MIME protocol)

prótacal m1 iarmhíreanna do phost Idirlín, prótacal m1 MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions (= MIME)

iarmhíreanna fpl do phost Idirlín, MIME

multiscanning monitor

monatóir m3 ilscanacháin

multisession CD

CD ilseisiún

multistage switching network

líonra m4 lasctha ilchéimeanna

multistation access unit (= MSAU, MAU)

aonad m1 rochtana ilstáisiún

multitasking s

iltascáil f3

multithread(ed) program

ríomhchlár m1 ilsnáitheanna

multithreading s

ilsnáthú m (gs -thaithe)

multi-user a (= MU)

ilúsáideoirí gpl as a, MU

multi-user system

córas m1 ilúsáideoirí

multivalued attribute

tréith f2 il-luachanna

multivalued mapping (= one-to-many mapping)

mapáil f3 aon le mórán

multivibrator s

ilchreathadóir m3

multiway communications

cumarsáid f2 ilbhealaí

multiway decision box

bosca m4 ilchinntí

Musical Instrument Digital Interface (= MIDI)

Comhéadan m1 Digiteach Uirlisí Ceoil, MIDI

mute a

gan fuaim

muting s

balbhú m (gs -bhaithe)

mutual exclusion

comh-eisiatacht f3

mutually exclusive

comheisiach a

MUX (= multiplexer)

MUX, ilphléacsóir m3

MW (= medium wave)

MW, meántonn f2

Mylar s

Mylar