qualification n

(diploma etc)

cáilíocht bain3

(dioplóma etc)

 

qualified adj

(having gained qualifications)

cáilithe aid

 

qualified adj

(to hold office,

receive allowance etc)

cáilithe aid,

i dteideal

qualified majority

tromlach (fir1) cáilithe

 

qualified adj

(conditional)

coinníollach aid

qualified privilege

pribhléid (bain2) shrianta

 

qualify v

cáilíonn br

qualifies as a barrister

cáilíonn mar abhcóide

 

qualitative adj

cáilíochtúil aid

 

quality n

(characteristic, attribute)

cáilíocht bain3

 

quality n

(standard of excellence)

caighdeán fir1

1 quality assurance

ráthú (fir) caighdeáin

2 quality control

rialú (fir) caighdeáin

 

quango n

quangos pl

eagraíocht (bain3) neamhspleách stáit

 

quantify v

(technical)

cainníochtaíonn br

 

quantify v

(non-technical)

measann br

 

quantitative adj

cainníochtúil aid

 

quantity surveying n

suirbhéireacht (bain3) chainníochta

 

quantity surveyor n

suirbhéir (fir3) cainníochta

 

Quarter Day n

(fir) Cinn Ráithe

 

quarterly adj

ráithiúil aid

 

quash v

(a conviction)

neamhníonn br,

cuireann (br) ar neamhní

 

quasi-judicial adj

gar-bhreithiúnach aid

 

queen n

banríon bain3

 

Queen's Birthday

Honours List n

Liosta (fir4) Gradam Lá Breithe na Banríona

 

Queen's Counsel n (QC)

Abhcóide (fir4) na Banríona

he/ she is a Queen's Counsel

is Abhcóide de chuid na Banríona é / í

 

Queen's Proctor n

Réiteoir (fir3) na Banríona, Prochtóir (fir3) na Banríona

 

Queen's Speech n

Aitheasc (fir1) na Banríona

 

query n

ceist bain2

 

query v

ceistíonn br

 

question n

ceist bain2

1 question of fact

ceist fíorais

2 question of law

ceist dlí

 

question v

(whether / if)

fiafraíonn br (an),

ceistíonn br (an)

 

Question Time n

Tráth (fir3) na gCeisteanna

 

Question n to a Minister

Ceist (bain2) chun / ar Aire

 

questionable adj

incheistithe,

amhrasach aid

 

questionnaire n

ceistneoir fir3

questionnaire returns

tuairisceáin (fir1 iol) cheistneora

 

quorate adj

le córam

 

quorum n

córam fir1

 

quota n

cuóta fir4

quota hopping n

ceannach (fir1) cuótaí

 

quotation n

(estimate)

meastachán fir1

 

quotation n

(value)

luachan bain3