DAC (= Rialúchán m1 Lánroghnach Rochtana)

DAC, Discretionary Access Control

DAFV (= víreas m1 gnímh dhírigh comhaid)

DAFV, direct-action file virus

dáileadh m Gauss

Gaussian distribution

dáileadh m luachanna sonraí

distribution of data values

dáileadh m trédhearcach

transparent distribution

dáilte a

distributed a

dáilte a go cianda

remotely distributed

dais f2

dash s

dais-stíl f2

dash style

dálaí fpl timpeallachta

environmental conditions

dalladh m (gs -llta)

glare s

dalladh m ingearach

vertical blanking

dallscríobh v

blind-write v

dangal m1 (= eochair f5 freastalaí)

dongle s

d'aon ...

for any ...

dara foirm normalach, an

second normal form

dara hord, an

second order

dáta m4 a cruthaíodh

creation date

dáta m4 glanta

purge date

dáta m4 reatha

current date

dath m3

colour s

dath m3 an tulra

foreground colour

dathdhealú m (gs -laithe)

colour separation

dath m3 líonta

fill colour

dath m3 príomhúil

primary colour

dath m3 réamhshocraithe

default colour

dath m3 sáithithe

saturated colour

dB (= deicibeil f2)

dB, decibel s

dBm (= deicibeilí fpl sa mhilleavata)

dBm, decibels per milliwatt

DBMS (= córas m1 bainistíochta bunachar sonraí)

DBMS, database management system

DC (= dírchúpláil f3, dírchúpláilte a)

DC1, direct coupling, directly-coupled a

DCD (= aimsitheoir m3 iompróir sonraí)

DCD, data carrier detect

DC (SD) (= sruth m3 díreach)

DC2, direct current

DCU (= aonad m1 rialaithe gléis)

DCU, device control unit

DDA (= anailíseoir m3 difreálach digiteach)

DDA, digital differential analyser

DDL (= Teanga f4 Shainithe Sonraí)

DDL, Data Definition Language

DDP (= próiseáil f3 dhíláraithe sonraí)

DDP, decentralized data processing

dé-1 pref (= dúbailte a)

double a

dé-2 pref (= déach a)

dual a

déach a (= dé-2 pref)

dual a

deachtú m gutha

voice dictation

deachúil f3

decimal1 s

deachúil f3 aiceanta códaithe go dénártha (= NBCD)

natural binary-coded decimal, NBCD

deachúil f3 chódaithe

coded decimal

deachúil f3 códaithe go dénártha (= BCD)

binary-coded decimal, BCD

deachúil f3 phacáilte

packed decimal

deachúlach a

decimal2 a

dea-chumtha a

well-formed a

déaduchtaigh v

deduct v

déaduchtú m (gs -taithe)

deduction s

dé-aistriú m (gs -rithe)

round-tripping s

dealaigh v

subtract v

dealaitheoir m3

subtracter s

dealaitheoir/suimitheoir m3

subtracter-adder s

dealann f2

subtrahend s

dealú m (gs -laithe)

subtraction s

déan v

do v

déanamh m1 agus ainm printéara

printer model

déanamh m1 agus ainm ríomhaire

computer model

déanamh m íomhánna (= íomháú m)

imaging s

déan v anailís ar (= anailísigh v)

analyse v

déan v nascleanúint (ar an Idirlíon)

navigate v (on the Internet)

déan v neamhaird de

ignore v

déantóir m3 buntrealaimh (= OEM)

original equipment manufacturer, OEM

déantóir m3 printéirí

printer manufacturer

déantúsaíocht f3 ríomh-chomhtháite

computer-integrated manufacturing

déantúsaíocht f3 ríomhchuidithe (= CAM)

computer-aided manufacture, CAM

dearadh1 m1 (pl -raí)

design1 s

dearadh2 m (gs -rtha)

design2 s

dearadh m (atá) bunaithe ar oibiachtaí (= OOD)

object-oriented design, OOD

dearadh m1 (atá) dírithe ar an bhfeidhm (= dearadh m1 (atá) dírithe ar an fheidhm)

function-oriented design

dearadh m1 (atá) dírithe ar an fheidhm (= dearadh m1 (atá) dírithe ar an bhfeidhm)

function-oriented design

dearadh m bogearraí

software design

dearadh m1 céadiarrachta sonraí

first-cut data design

dearadh m céim ar chéim

stepwise design

dearadh m1 comhpháirte

component design

dearadh m córais

system design

dearadh m feidhmeanna

functional design

dearadh m fisiciúil

physical design

dearadh m1 fisiciúil sonraí

physical data design

dearadh m Gréasáin

Web design

dearadh m1 loighciúil

logical design, logic design

dearadh m1 loighciúil bunachar sonraí

logical database design

dearadh m1 loighciúil sonraí

logical data design

dearadh m1 lúibe

loop design

dearadh m míre

item design

dearadh m1 ó bharr anuas

top-down design

dearadh m1 ó bhun aníos

bottom-up design

dearadh m ríomhchuidithe (= CAD)

computer-aided design, CAD

dearadh m1 struchtúr sonraí

data structure design

dearbh- pref (= absalóideach a)

absolute a

dearbhaigh1 v

assert v

dearbhaigh2 v

determine3 v

dearbhchód m1

absolute code

dearbh-chomhordanáid f2

absolute coordinate

dearbhchosán m1

absolute path

dearbhlódáil f3

absolute loading

dearbhnasc m1

absolute link

dearbhsheolachán m1

absolute addressing

dearbhsheoladh m (gs -lta)

absolute address

dearbhthagairt f3 cille

absolute cell reference

dearbhú1 m (gs -bhaithe)

assertion s

dearbhú2 m (gs -bhaithe)

determination3 s

dearbhú3 m (gs -bhaithe)

assurance s

dearbhú m cáilíochta

quality assurance

dearg, uaine, gorm (= RGB)

red, green, blue, RGB

deartháirnód m1

sibling node

deasc f2

desktop s

deasc f2 chabhrach

help desk

deaschliceáil v

right click

dea-shainithe a

well-defined a

deasluach m3

r-value, right value

débheachtais gs as a

double-precision a

débhrí f4 (= débhríocht f3)

ambiguity s

débhríocht f3 (= débhrí f4)

ambiguity s

déchliceáil f3 (= cliceáil v faoi dhó)

double-click1 v

déchnogaí mpl

dual heads

déchobhsaí a

bistable a

déchóras m1 (= córas m1 dhá phróiseálaí)

dual system

déchúignártha a

biquinary a

DED (= foclóir m3 eilimintí sonraí)

DED, data element dictionary

dédhlúis gs as a

double-density a

dédhlús m1

double density

déghiotán m1

dibit s

deic1 f2 (= paca m4)

deck1 s

deic2 f2

deck2 s

deic f2 cártaí

card deck

deichnártha a

denary a

deichniúr m1

decade s

deicibeil f2 (= dB)

decibel s, dB

deicibeilí fpl sa mhilleavata (= dBm)

decibels per milliwatt, dBm

deicíl f2

decile s

deicrimint f2

decrement2 s

deicrimintigh v

decrement1 v

deic f2 téipe (= léitheoir m3 téipe maighnéadaí, tiomántán m1 téipe)

tape deck

deighil1 v

partition1 v

deighil2 v

segment1 v

deighilt1 f2

partition2 s

deighilt2 f2

segmentation s

deighilt f2 colúin

column split

deighilt f2 cuimhne

memory partitioning

deighilteoir m3 (= teormharcóir m3 sonraí)

separator s

deighilteoir m3 aonad (= US)

unit separator, US

deighilteoir m3 faisnéise

information separator

deighilteoir m3 grúpaí (= GS)

group separator, GS

deighilteoir m3 móideim

modem splitter

deighilteoir m3 taifead (= RS)

record separator, RS

deighleán m1

segment2 s

deighleán m1 breise

extra segment

deighleán m1 cóid

code segment

deighleán m1 cuimhne

memory segment

deighleán m1 gan leathanaigh

unpaged segment

deighleán m1 lódála ar éileamh

load on demand segment

deighleán m1 nascála

linkage segment

deighleán m1 ríomhchláir

program segment

deighleán m1 sonraí

data segment

deilbhín m4 (= íocón m1)

icon s

deilbhín m4 callaire

speaker icon

deilbhín m4 grúpa

group icon

deilbhín m4 lainseála

launch icon

deilbhín m4 lainseála ríomhchláir

program launch icon

deil f2 faoi ríomhrialú uimhriúil

computer numerically controlled lathe

deilte f4

delta s

deiltefhráma m4 (= fráma m4 difríochta)

delta frame

deilte-ionchódú/díchódú m (gs -daithe)

delta encoding/decoding

deiltemhodhnú m (gs -naithe)

delta modulation

deiltethorann m1

delta noise

deimhneach a

positive a

deimhnigh v

confirm v

deimhnigh v gach athchur

confirm each replacement

deimhniú m (gs -nithe) (= deimhniúchán m1)

certification s

deimhniúchán m1 (= deimhniú m)

certification s

déine f4

intensity s

déine f4 lonrúil

luminous intensity

deitéarmanant m1

determinant s

dénártha a

binary2 a

dénarthach m1 (Mth.)

binary1 s

dénasctha a

double-linked a

dé-ocsaíd f2 sileacain

silicon dioxide

dé-óid f2 (pl -eanna)

diode s

dé-óid f2 aon tolláin

unitunnel diode

dé-óid f2 astaithe solais (= LED)

light-emitting diode, LED

dé-óid f2 ghearmáiniam

germanium diode

dé-óid f2 phointe teagmhála

point-contact diode

deontóir m3

donor s

déphléacsach a (= DX)

duplex a, DX

dépholach a

bipolar a

désheiceáil f3

twin check

déshraithe gs as a

dual-layer a

déspásáil f3 (= spásáil f3 dhá líne)

double spacing

déthoiseach a

two-dimensional a

déthreoch a

bidirectional a

DF (= feidhm f2 dhiagnóiseach)

DF, diagnostic function

DFD (= léaráid f2 den sreabhadh sonraí)

DFD, data-flow diagram

diad m1 (pl diaid)

dyad s

diadach a

dyadic a

diagnóis f2

diagnosis s

diagnóiseach a

diagnostic a

diagnóisic f2

diagnostics s

diagnóisic f2 earráidí

error diagnostics

diagnóisic f2 tiomsaitheora

compiler diagnostics

diagnóisic f2 tosaithe

start-up diagnostics

diailchaoi f4

dial-up s

diailchaoi f4 chaolbhanda

narrowband dial-up

diailchaoi f4 leathanbhanda

wideband dial-up

diailigh v

dial v up, dial v

diailiú m (gs -lithe)

dialling s

diailiú m digití randamacha

random digit dialling

diailiú m taibhsiúil

phantom dialling

diall m (gs -ta pl -taí)

deviation s

diall m caighdeánach

standard deviation

diall m foistine

steady-state deviation

dialóg f2

dialog s

dí-armáil v

disarm v

dí-armáilte a

disarmed a

díbhlogh v

defragment v

díbhloghadh m (gs -ghta)

defragmentation s

díbhloghadh m comhaid

file defragmentation

díchineálach a

degenerate a

díchineálacht f3

degeneracy s

díchódaigh v

decode v

díchódóir m3

decoder s

díchódóir m3 micrifheidhmeanna

microfunction decoder

díchódóir m3 oibríochta

operation decoder

díchódú m (gs -daithe)

decoding s

díchódú m seolta

address decoding

dí-chomhbhrú m (gs -ite)

decompression s

dí-chomhbhrúigh v

decompress v

dí-chomhordaigh v

decollate v

díchriptigh v

decrypt v

díchriptiú m (gs -tithe)

decryption s

díchuach v

unbundle v

díchuachadh m (gs -chta)

unbundling s

díchuir v

eject v

díchumadh m (gs -mtha)

distortion s

díchumadh m armónach

harmonic distortion

díchumadh m bairilleach

barrel distortion

díchumadh m histéiréiseach

hysteresis distortion

díchumadh m idirmhodhnaíochta

intermodulation distortion

díchumadh m moiré

moiré distortion

díchumadh m neamhlíneach

nonlinear distortion

díchumadh m pasmhinicíochta

phase frequency distortion

díchumadh m pioncásach

pincushion distortion

díchumasaigh v

disable v

díchumasaithe a

disabled a

díchúpláil v

decouple v

dídhíolaim v

disassemble v

dídhíolamóir m3

disassembler s

dífhabhtaigh v

debug v

dífhabhtóir m3

debugger s

dífhabhtú m (gs -taithe) (= dífhabhtúchán m1)

debugging s

dífhabhtúchán m1 (= dífhabhtú m)

debugging s

dífhabhtú m comhéadain

interface debugging

dífhabhtú m roghbhlúirí

snapshot debugging

dífhabhtú m siombalach

symbolic debugging

dífhormáidigh v

unformat v

difreáil1 v

differentiate v

difreáil2 f3

differentiation s

difreálach1 m1

differential1 s

difreálach2 a

differential2 a

difreálach m1 meicniúil

mechanical differential

difreálaí m4

differentiator s

difríocht f3

difference s

difríocht f3 idir dhá thacar (= comhlánú m coibhneasta dhá thacar)

difference of two sets

difríocht f3 loighciúil

logical difference

difríocht f3 poitéinsil

potential difference

díghabhsáil v

degauss v

díghabhsálaí m4

degausser s

díghlasáil v

unlock v

díghrádú m (gs -daithe)

degradation s

díghrádú m réidh

graceful degradation

díghrúpáil v

ungroup v

digit f2

digit s

digit f2 ard-oird

high-order digit

digit f2 creasa

zone digit

digit f2 dheachúlach

decimal digit

digit f2 dhénártha (= eilimint f2 dhénártha, giotán m1)

binary digit

digiteach a

digital a

digiteoir m3

digitizer s

digiteoir m3 íomhánna

image digitizer

digit f2 iasachta

borrow digit

digití fpl dénártha coibhéiseacha

equivalent binary digits

digitigh v

digitize v

digit f2 iompraigh

carry digit

digit f2 is lú suntas

least significant digit

digitiú m (gs -tithe)

digitization s

digit f2 mhanta

gap digit

digit f2 neamhcheadaithe

unallowable digit

digit f2 seiceála (= carachtar m1 seiceála)

check digit

digit f2 shuntasach (= figiúr m1 suntasach)

significant digit

digit f2 torainn

noisy digit

dí-ilphléacsóir m3

demultiplexer s

dí-ilphléacsú m (gs -saithe)

demultiplexing s

díláithriú m (gs -rithe) (= díláithriúchán m1)

displacement s

díláithriúchán m1 (= díláithriú m)

displacement s

dí-leithdháil v

de-allocate v

díliostáil v

unsubscribe v

dílleachta m4 (Wordpr.)

orphan s

dílogánaigh v

delocalize v

dílogánú m (gs -naithe)

delocalization s

dílsithe a

proprietary a

dímhodhnaigh v

demodulate v

dímhodhnóir m3

demodulator s

dímhodhnú m (gs -naithe)

demodulation s

DIMS (= córas m1 micriríomhairí intleachta dáilte)

DIMS, distributed-intelligence microcomputer system

dínasc v (= scaoil2 v)

disconnect v

dínasctha a

disconnected a

díneadú m oibríochtaí

denesting of operations

dinimiciúil a

dynamic a

dinimic f2 laitíseach

lattice dynamics

dínormalaithe a

denormalized a

díobhadh m na nialas

zero elimination, zero suppression

díodán m1

dithering s

díolaim1 v

assemble2 v

díolaim2 f3

assembly s

díolamóir m3

assembler s

díolamóir m3 dhá thardhul

two-pass assembler

díolamóir/dídhíolamóir m3 paicéad (= PAD)

packet assembler/disassembler, PAD

díolamóir m3 macraí

macroassembler s

díolamóir m3 teanga

language assembler

díolphointe m4 (= POS)

point of sale, POS

díoltóir m3

vendor s

díon v

shield v

díonadh m (gs -nta)

shielding s

diosc- pref (= diosca2 gs as a)

disk2 a

diosca1 m4

disk1 s, disc s

diosca2 gs as a (= diosc- pref)

disk2 a

diosca m4 aondlúis

single-density disk

diosca m4 aontaobhach

single-sided disk

diosca m4 ard-dlúis

high-density disk

diosca m4 ardtoillte

high-capacity disk

diosca m4 ardtoillte inbhainte

high-capacity removable disk

diosca m4 bog (= diosca m4 flapach, discéad m1)

floppy disk

diosca m4 bútála

bootable disk

diosca m4 cartlainne

archive disk

diosca m4 córais

system disk

diosca m4 crua (= HD1)

hard disk, HD1

diosca m4 crua inmheánach

internal hard disk

diosca m4 cuardaigh

seek disk

diosca m4 dédhlúis

double-density disk

diosca m4 digiteach ilúsáide (= DVD)

digital versatile disk, DVD

diosca m4 digiteach léasair (= LDD)

laser digital disk, LDD

diosca m4 flapach (= diosca m4 bog, discéad m1)

floppy disk

diosca m4 fosaithe

fixed disk

dioscaí mpl boga déthaobhacha (= DS)

double-sided floppy diskettes, DS

diosca m4 inbhainte

removeable disk

diosca m4 inléite inscríofa

read/write disk

diosca m4 inscríofa uair amháin il-inléite (= WORM)

write-once read-many disk, WORM

diosca m4 léasair (= LD)

laser disk, LD

diosca m4 léasair cuimhne inléite amháin (= LD-ROM)

laser disk-read-only-memory, LD-ROM

diosca m4 maighnéadach

magnetic disk

diosca m4 maighnéadoptúil (= diosca m4 MO)

magneto-optical disk, MO disk

diosca m4 MO (= diosca m4 maighnéadoptúil)

MO disk, magneto-optical disk

diosca m4 optúil

optical disk

diosca m4 RAM

RAM disk

diosca m4 soladstaide (= SSD)

solid-state disk, SSD

diosca m4 sprice

destination disk, target disk

diosca m4 taispeána

demonstration diskette, demo disk

diosca m4 trí horlach go leith (= diosca 3.5 orlach)

three and a half inch disk

diosca m4 Winchester

Winchester disk

diosca m4 Zip

Zip disk

diosc-chartús m1

disk cartridge

dioscthaisce f4

disk cache

díothú m AND

AND elimination

díothú m torainn

noise elimination

DIP (= pacáiste m4 dé-inlíneach)

DIP, dual inline package

díphacáil v

unpack v

díphacáilte a

unpacked a

díphionnáil f3

unpinning s

díphlugáil v

unplug v

dír- pref (= díreach a)

direct a

dír-aschur m1

direct output

dírchódú m (gs -daithe)

direct coding

dírchúpláil f3 (= DC)

direct coupling, DC1

dírchúpláilte a (= DC)

directly-coupled a, DC1

díreach a (= dír- pref)

direct a

díreoigh v

unfreeze v

dír-ionchur m1

direct input

dírithe a ar an chóras See dírithe ar an gcóras.

dírithe a ar an gcóras (= dírithe a ar an chóras)

system-oriented a

dírithe a ar tháirgí insoláthartha

deliverable-oriented a

dírmhapáilte a

direct-mapped a

díroghnaigh v

deselect v

dír-rialú m uimhriúil

direct numerical control

dír-rochtain f3

direct access

dír-rochtain f3 cuimhne (= DMA)

direct memory access, DMA

dír-roghnóir m3 baill

direct member selector

dírsheolachán m1 (= seolachán m1 díreach)

direct addressing

dírsheoladh m (gs -lta) (= seoladh m díreach)

direct address

dírthreoir f5 (gs -orach)

direct instruction

discéad m1 (= diosca m4 bog)

diskette s

díscoir v

detach v

díscrios v

undelete v

díshrathú m (gs -thaithe)

de-layering s

díshuiteáil v

uninstall v

díspíceáil1 v

despike v

díspíceáil2 f3

despiking s

diúltach a

negative a

diúltaigh v (Mth.)

negate2 v

diúltú m (gs -taithe)

rejection s

diúltú m seirbhíse

denial of service, DoS

dízipeáil v

unzip v

D-laiste m4

D latch

D-laiste m4 cloig

clocked D latch

DLC (= rialú m nasctha sonraí)

DLC, data link control

dlí m4 an chearnfhaid inbhéartaigh

inverse square law

dlí m4 an ionadaithe

law of substitution

dlí m4 an tsínis

sine law

dlí m4 Laplace

Laplace's law

dlí m4 Maxwell

Maxwell's law

dlí m4 na hionbhlóide

law of involution

dlí m4 Ohm

Ohm's law

dlí m4 Planck

Planck's law

dlíthe mpl an ionsú

laws of absorption

dlíthe mpl comhchumhachtacha

idempotent laws

dlíthe mpl Kirchhoff

Kirchhoff's laws

dlús m1

density s

dlús m1 (an) taifeadta fhisiciúil

physical recording density

dlús m1 carachtar

character density

dlús m1 ceathartha

quad density

dlús m1 diosca

disk density

dlús m1 giotán

bit density

dlús m1 pacála

packing density

dlús m1 priontála

print density

dlús m1 réimse

field density

dlús m1 slis chuimhne

memory chip density

dlús m1 sonraí

data density

dlús m1 stórála

storage density

dlús m1 taifeadta

recording density

dlúth1 a

dense a

dlúth2 a

compact2 a

dlúthaigh v

compact1 v

dlúthchúpláilte a

tightly-coupled a

dlúthdhiosca m4 (= CD)

compact disc, CD

dlúthdhiosca m4 cuimhne inléite amháin (= CD-ROM)

compact disc - read-only memory, CD-ROM

dlúthdhiosca m4 dédhlúis

double-density compact disc

dlúthdhiosca m4 físe (= VCD)

video compact disk, VCD, video CD

dlúthdhiosca m4 fuaime (= CD fuaime)

audio CD

dlúthdhiosca m4 idirghníomhach (= CD-I)

compact disc - interactive, CD-I

dlúthdhiosca m4 ilmheán (= MMCD)

multimedia compact disc, MMCD

dlúthdhiosca m4 in-athscríofa (= CD-RW)

compact disc - rewriteable, CD-RW

dlúthdhiosca m4 inscríofa uair amháin (= CD-WO)

compact disc - write-once, CD-WO

dlúthdhiosca m4 intaifeadta (= CD-R)

compact disc - recordable, CD-R

dlúthú m (gs -thaithe)

compacting s, compaction s

dlúthú m sonraí

data compaction

dlúthú m stórais

storage compacting

DM (= bainistíocht f3 sonraí)

DM, data management

DMA (= dír-rochtain f3 cuimhne)

DMA, direct memory access

DMOS (= leathsheoltóir m3 dé-idirleata ocsaíd mhiotail)

DMOS, double-diffused metal-oxide semiconductor

DNS (= Freastalaí m4 Ainmneacha Fearainn)

DNS, Domain Name Server

DO (= aschur m1 digiteach)

DO, digital output

do-athraithe a

immutable a

do-athraitheach1 m1

invariant1 s

do-athraitheach2 a

invariant2 a

do-athraitheach m1 lúibe

loop invariant

do-chomhbhrúite a

incompressible a

dochruthaithe a

not provable

dochtearraí mpl

firmware s

dóchúlacht f3

probability s

dofhíoraithe a

unverifiable a

do gach ...

for all ..., for every ...

doiciméad m1

document2 s

doiciméadaigh v

document1 v

doiciméad m1 bán nua

new blank document

doiciméad m1 clibeáilte

tagged document

doiciméad m1 foinseach

source document

doiciméad m1 Gréasáin

Web document

doiciméad m1 ilchodach

composite document

doiciméad m1 riachtanais bhogearraí

software requirements document

doiciméad m1 riachtanais úsáideora

user requirements document

doiciméad m1 riachtanas

requirements document

doiciméad m1 tarrtháilte

rescued document

doiciméadú m (gs -daithe) (= doiciméadúchán m1)

documentation s

doiciméadú m an chórais

system documentation

doiciméadú m (an) úsáideora

user documentation

doiciméadúchán m1 (= doiciméadú m)

documentation s

doiciméadúchán m1 comhpháirte

component documentation

doiciméadú m ríomhchláir

program documentation

dóigh v

burn v

doimhneacht f3

depth s

doimhneacht f3 ar dtús

depth-first a

doimhneacht f3 ar leibhéal seasta

fixed-ply depth

doimhniú m atriallach

iterative deepening

dóire m4 CDanna (= scríbhneoir m3 CDanna, taifeadán m1 CDanna)

CD burner

do-léirscriosta a

non-erasable a

dolúbtha a

rigid a, inflexible a

domhanda a

global a

do-mhasctha a

nonmaskable a

dópáil v

dope v

dópáilte a

doped a

dópán m1

dopant s

dorochtana gs as a

inaccessible a

DOS (= córas m1 oibriúcháin dioscaí)

DOS, Disk Operating System

dosheachadta a

undeliverable a

do-úsáidteacht f3

unavailability s

DP (= proiseáil f3 sonraí)

DP, data processing

DPCM (= modhnúchán m1 difreálach bíogchód)

DPCM, differential pulse code modulation

DPI (= poncanna mpl san orlach)

DPI, dots per inch

DPM (= bainisteoir m3 próiseála sonraí)

DPM, data processing manager

DPS (= poncanna mpl sa soicind)

DPS, dots per second

DPSI (= poncanna mpl san orlach cearnach)

DPSI, dots per square inch

DRAM (= cuimhne f4 randamrochtana dhinimiciúil, RAM dinimiciúil)

DRAM, dynamic RAM, dynamic random access memory

dramhaíl f3

garbage s, junk s

Dramhaíl Isteach, Dramhaíl Amach (= GIGO)

Garbage In, Garbage Out, GIGO

draoi m4

wizard s

draoi m4 cairteacha

chart wizard

dréacht m3

draft s

dréacht m3 oibre

working draft

dréimire m4 fleiscíní

hyphenation ladder

drithliú m (gs -ithe)

scintillation s

drochtheascóg f2

bad sector

droichead m1 is ródaire

brouter s, bridge/router

droimín m4

land s

dromchla m4 taifeadta

recording surface

dronlíne f4

straight line

dronuilleogach a

rectangular a

druma m4

drum s

druma m4 maighnéadach

magnetic drum

druma m4 priontála

print drum

DS (= dioscaí mpl boga déthaobhacha)

DS, double-sided floppy diskettes

DSR (= tacar m1 sonraí réidh)

DSR, data set ready

DSW (= giotánra m4 stádas gléis)

DSW, device status word

DTD (= sainiú m cineál doiciméid)

DTD, document type definition

DTE (= trealamh m1 teirminéal sonraí)

DTE, data terminal equipment

DTP (= foilsitheoireacht f3 deisce)

DTP, desktop publishing

DTR (= teirminéal m1 sonraí réidh)

DTR, data terminal ready

dubáil1 v

dub1 v

dubáil2 f3

dub2 s

dúbail v

duplicate v

dúbailt f2

duplication s

dúbailte a (= dé-1 pref)

double a

dúbailt f2 picteilíní

pixel doubling

dúblóir m3 stáisiúin

station doubler

dúch m1 maighnéadach

magnetic ink

duchtú m (gs -taithe)

ducting s

duille m4

leaf s

dul m3 as feidhm

expiration s

dumpa m4

dump2 s

dumpa m4 dénártha

binary dump

dumpáil1 v

dump1 v

dumpáil2 f3

dumping s

dumpáil f3 athrúcháin

change dump

dumpáil f3 cuimhne

memory dump

dumpáil f3 (de bharr) tubaiste

disaster dump

dumpáil f3 heicsidheachúlach

hex dump

dumpáil f3 iar-anailíse (= PMD)

post-mortem dump, PMD

dumpáil f3 tarrthála

rescue dump

dumpa m4 roghbhlúirí

snapshot dump

dumpa m4 roghnaíoch

selective dump

dumpa m4 seicphointe

checkpoint dump

dumpa m4 statach

static dump

dún v (= iaigh v)

close v

DVD (= diosca m4 digiteach ilúsáide)

DVD, digital versatile disk

DX (= déphléacsach a)

DX, duplex a