s (= soicind m4)

s, second

SA (= sruth m3 ailtéarnach)

AC, alternating current

sábháil v

save v

sábháil v go comhad

save to file

sábháil v mar

save as

sádar m1

solder2 s

sádráil v

solder1 v

sádráilte a

soldered a

saighead f2

arrow s

saighead f2 anuas

drop-down arrow

saigheadeochracha fpl

arrow keys

saighead f2 síos

down arrow

saighead f2 suas

up arrow

sain- pref (= sainiúil a)

specific a

sainábhar m1

specialist subject

(sain)aithin v

identify v

(sain)aithint f3

identification2 s

saincharachtar m1

special character

saincheap v

customize1 v

saincheaptha a

custom(ized) a

sainchód m1

specific code

sainghreamaigh v

paste special

Sainghrúpa m4 Scannánaíochta, An (= MPEG)

Moving Picture Experts Group, MPEG

sainigh1 v

define2 v

sainigh2 v

designate v

sainithe a ag an úsáideoir

user-defined a

sainitheoir m3

designator s

sainitheoir m3 tiomántán diosca

disk drive designator

sainiú m (gs -nithe)

definition3 s

sainiú m ar fheidhm See sainiú feidhme.

sainiú m bunachar sonraí

database definition

sainiú m cineál doiciméid (= DTD)

document type definition, DTD

sainiú m córas

systems definition

sainiú m eiliminte

element definition

sainiú m faidhbe

problem definition

sainiú m feidhme (= sainiú m ar fheidhm)

function definition

sainiúil a (= sain- pref)

specific a

sainiúil a don mhodh

method-specific a

sainiúlacht f3

specificity s

sainiú m macra

macro definition

sainiú m réimse

field definition

sainiú m riachtanas

requirements definition

sainmheáchan m1

specific gravity

sainmhínigh v

define1 v

sainmhíniú m (gs -nithe)

definition1 s

sainroghanna fpl (pearsanta)

preferences spl

sainseoladh m (gs -lta)

specific address

sainteoirim f2

specific theorem

sáithiú m (gs -thithe) (= sáithiúchán m1)

saturation s

sáithiúchán m1 (= sáithiú m)

saturation s

salach a

dirty a

samhail f3

model2 s

samhail f3 (atá) bunaithe ar an riosca

risk-based model

samhail f3 (atá) bunaithe ar oibiachtaí

object-oriented model

samhail f3 (atá) dírithe ar dhoiciméid

document-oriented model

samhail f3 bhíseach

spiral model

samhail f3 bhíseach Boehm

Boehm's spiral model

samhail f3 bhreisithe ghaoil na n-aonán

extended entity relationship model

samhail f3 chascáideach

waterfall model

samhail f3 choibhneasta

relational model

samhail f3 choibhneasta de shonraí

relational data model

samhail f3 de dhathanna

colour model

samhail f3 de líonra

network model

samhail f3 den chuimhne

memory model

samhail f3 den chur i ngníomh

implementation model

samhail f3 den phróiseáil

processing model

samhail f3 den phróiseas nuashonraithe

update process model

samhail f3 den ríomhaire mar ghiolla

little man computer model

samhail f3 den sreabhadh sonraí córais atá de dhíth

required system data flow model

samhail f3 de phróiseas

process model

samhail f3 de phróiseas (atá) bunaithe ar an riosca

risk-based process model

samhail f3 de phróiseas (atá) bunaithe ar tháirgí insoláthartha

deliverable-based process model

samhail f3 de phróisis ghnásúla

procedural model

samhail f3 de shonraí

data model

samhail f3 d'fheidhm uilíoch

universal function model

samhail f3 d'ilinnéacs

multi-index model

samhail f3 fhisiciúil de shonraí

physical data model

samhail f3 iltoiseach de shonraí

multidimensional data model

samhail f3 inneachair mheasctha

mixed content model

samhail f3 loighciúil de na sonraí atá de dhíth

required system logical data model

samhail f3 loighciúil de phróiseas

logical process model

samhail f3 loighciúil de shonraí

logical data model

samhail f3 mhatamaiticiúil

mathematical model

samhail f3 ordlathais

hierarchical model

samhail f3 sraitheanna

layer model

samhail f3 struchtúrach

structural model

samhail f3 tagartha

reference model

samhail f3 tagartha d'Idirnasc Córas Oscailte (= samhail f3 tagartha OSI)

Open Systems Interconnection reference model, OSI reference model

samhail f3 tagartha OSI (= samhail f3 tagartha d'Idirnasc Córas Oscailte)

OSI reference model, Open Systems Interconnection reference model

samhail f3 thaiscéalaíoch

exploratory model

samhail f3 úrscothach

state-of-the-art model

samhaltaigh v

model1 v

samhaltán m1

model3 s

samhaltán m1 taispeána

demo model

samhaltú m (gs -taithe)

modelling s

samhaltú m ar ríomhaire

computer modelling

samhaltú m coincheapúil

conceptual modelling

samhaltú m eilimintí críochta

finite element modelling

samhaltú m ghaoil na n-aonán

entity relationship modelling

samhaltú m loighciúil sonraí

logical data modelling

samhaltú m sonraí ghaoil na n-aonán

entity relationship data modelling

sampla m4

sample s

sampláil f3

sampling s

SAN (= líonra m4 limistéar stórála)

SAN, storage area network

sann v

assign v

sannachán m1 (= sannadh m)

assignment s

sannachán m1 luach fírinne

truth value assignment

sannadh m (gs -nnta) (= sannachán m1)

assignment s

sannadh m ceadchomhartha iarmhíreanna

extension token assignment

sannadh m tacair

set assignment

saolré f4

life cycle, lifetime s

saolré f4 córais

system lifecycle

saolré f4 forbartha córas (= SDLC2)

systems development life cycle, SDLC2

saolré f4 pasfhocail

password lifetime

saoráid f2

facility s

saoráid f2 dírghlaoite

direct call facility

saoráid f2 fhorlíontach

add-on facility

saoráid f2 greille

grid facility

saoráidí fpl tacaíochta

support facilities

saoráid f2 scanacháin

scanning facility

saorearraí mpl

freeware s

saorga a

artificial a

saoróg f2

wildcard s

saotharlann f2

laboratory s

SAP (= pointe m4 rochtana seirbhíse)

SAP, service access point

sár- pref

super-2 pref

sár-ardmhinicíocht f3 (= SHF)

super-high frequency, SHF

Sáreagar m1 Físghrafaice (= SVGA)

Super Video Graphics Array, SVGA

sárghrúpa m4

supergroup s

sárheitridín m4

superheterodyne1 s

sárheitridíneach a

superheterodyne2 a

sár-mhionríomhaire m4

supermini s

sár-néar-ríomhaire m4

super neurocomputer

sár-ríomhaire m4

supercomputer s

sárú m (gs -raithe)

overriding s

sás m1 láimhe

handset s

satailít f2

satellite s

scag1 v

filter1 v

scag2 v

screen1 v

scagadh m (gs -gtha)

filtering s

scagaire m4

filter2 s

scagaire m4 ardphasach

high-pass filter

scagaire m4 digiteach

digital filter

scagaire m4 ísealphasach

low-pass filter

scagaire m4 tonnáin

ripple filter

scagaire m4 trasnaí

transversal filter

scagairí mpl cliste

smart filters

scagairí mpl idéalacha

ideal filters

scáilchiorcad m1

phantom circuit

scáileán m1

screen2 s

scáileán m1 gloine polaraithe

glass polarized screen

scáileán m1 LCD

LCD screen

scáileán m1 polaraithe

polarized screen

scáileán m1 reoite

frozen screen

scáileán m1 roinnte

split screen2

scáileán m1 tadhaill

touch screen

scáileán m1 tadhallíogair

touch-sensitive screen

scáil-íomháú m (gs -áithe)

ghost imaging

scáilsuíomh m1

ghost site

scáilvoltas m1

phantom voltage

scaip v

dissipate v

scaipeadh m (gs -pthe)

scattering s

scairdphrintéir m3

inkjet printer

scála m4

scale s

scálach1 m1

scalar1 s

scálach2 a

scalar2 a

scálú m (gs -laithe)

scaling s

scan v

scan1 v

scanachán m1 See scanadh.

scanadh m (gs -nta) (= scanachán m1)

scanning s

scanadh m anonn is anall

boustrophedonic scan

scanadh m cuimhne

memory scan

scanadh m fótaileictreach (= PES)

photoelectric scanning, PES

scanadh m héiliciúil

helical scan

scanadh m marcanna

mark scanning

scanadh m optúil

optical scanning

scanadh m rastair

raster scan

scannán m1 maighnéadach tanaí

magnetic thin film

scannán m1 tanaí

thin film

scannán m1 tiubh

thick film

scanóir m3

scanner s

scanóir m3 barrachód (= léitheoir m3 barrachód)

bar code scanner

scanóir m3 datha

colour scanner

scanóir m3 láimhe

hand-held scanner

scanóir m3 optúil

optical scanner

scanóir m3 plánach

flatbed scanner

scanóir m3 ráta athléite

second-read rate scanner

scanóir m3 ráta céadléite

first-read rate scanner

scanóir m3 solas-íogair

light-sensitive scanner

scanráta m4 (= ráta m4 scanta, tréimhse f4 athghiniúna)

scan rate

scaoil1 v

expand2 v

scaoil2 v (= dínasc v)

disconnect v

scaoileadh m (gs -lte)

expansion s

scaoileadh m eochrach

key release

scaoileadh m macra

macro expansion

scaradh m (gs -rtha)

burst2 s

scarbhileog f2

spreadsheet s

scar is treascair v

divide and conquer

SCART

SCART, Syndicat Français des Constructeurs d'Appareils Radio et Television

scáth- pref

shadow2 a

scáthaigh v

shadow1 v

scáthán m1 maighnéadach

magnetic mirror

scáthán m1 polagánach

polygon mirror

scáthánú m (gs -naithe)

mirroring s

scáthchuimhne f4

shadow memory

scáthlínigh v

shade v

scáthlíniú m (gs -nithe)

shading s

scáthú m (gs -thaithe)

shadowing s

sceabha m4

skew s

sceabha m4 bus

bus skew

sceabhacht f3

skewness s

sceall m3

slice s

sceallailtireacht f3

slice architecture

sceallchuimhne f4

slice memory

sceall m3 giotáin (= slis f2 sceall giotáin)

bit slice

sceideal m1

schedule s

sceidealadh m (gs -lta)

scheduling s

sceidealadh m CPU (LAP)

CPU scheduling

sceideal m1 amharc insrathaithe

view-serializable schedule

sceideal m1 chun tobscoranna cascáidithe a sheachaint

avoids-cascading aborts schedule

sceideal m1 coinbhleachtaí insrathaithe

conflict-serializable schedule

sceideal m1 docht

strict schedule

sceideal m1 in-athshlánaithe

recoverable schedule

sceideal m1 insrathaithe

serializable schedule

sceidealóir m3

scheduler s

scéim- pref

schematic a

scéim f2 criptiúcháin

encryption scheme

scéimléaráid f2

schematic diagram

scéim f2 rangaithe sonraí

data classification scheme

scéimre m4

schema s

scéimre m4 bunachar sonraí

database schema

scéimre m4 coincheapúil

conceptual schema

scéimre m4 inmheánach

internal schema

scéimre m4 réaltach

star schema

scéimre m4 seachtrach

external schema

sceitheadh m (gs -te)

leakage1 s

sceitheadh m cuimhne

memory leakage

sceitheadh m dúighe

ink bleed

sceitheadh m sonraí

data leakage

sciath f2 cuimhne

memory protect

sciath f2 frithdhallta

antiglare screen, glare guard

scileanna fpl ríomhaireachta

computer skills

scimeáil1 v (= brabhsáil1 v, cúrsáil v)

surf v

scimeáil2 f3

surfing s

scimeáil f3 ar an Ghréasán See scimeáil ar an nGréasán.

scimeáil f3 ar an Idirlíon, ag

surfing the (Inter)net

scimeáil f3 ar an nGréasán (= scimeáil f3 ar an Ghréasán)

Websurfing s

scimeálaí m4 (ar an Idirlíon)

surfer s

scip f2 (pl -eanna) (= neamhghníomhaíocht f3, treoir f5 bhán, treoir f5 neamhghníomhaíochta)

skip2 s

scipeáil v

skip1 v

scipeáil f3 leathanaigh/leathanach

page skip

scipeáil f3 páipéir

paper skip

sclábhaí m4

slave1 s

sclábhaí m4 bus

bus slave

sclábhánta a

slave2 a

Scoiléimiú m (gs -mithe)

Skolemization s

scoilt f2

split s

scoilteoir m3

splitter s

scóip f2

scope s

scóip f2 feidhme

function scope

scoir v

exit1 v, quit v

scoir agus athdhúisigh v

quit and resume

scoite a

discrete a

scor m1

exit2 s

scoradán m1 ciorcad aonbhealaigh

single-throw circuit breaker

scorán m1

toggle2 s

scoránaigh v

toggle1 v

scor m1 mínormálta

abnormal end, abend s

scoth f3 ar dtús, an

best-first s

scríbhinn f2

written document

scríbhneoir m3 CDanna (= dóire m4 CDanna, taifeadán m1 CDanna)

CD writer

scríobh1 v

write1 v

scríobh2 m3 (gs scríofa pl -anna)

write2 s

scríobh3 m (gs scríofa )

writing s

scríobh-bhíog f2

write pulse

scríobhchnoga m4

write head, writing head

scríobhpholasaí m4

write policy

scríobhráta m4

writing rate

scríobh m slítheánta

sneaky write

scrios1 v

delete v

scrios2 m (gs -ta pl -taí)

deletion s

Scrios (= scrioseochair f5)

delete key

scrioscharachtar m1

delete character

scrioseochair f5 (= Scrios)

delete key

scriosta a

deleted a

scriostaifead m1

deletion record

script f2

script s

script f2 bhlaoisce (= blaosc-script f2)

shell script

script f2 CGI

CGI script

scrollaigh v

scroll v

scrollbharra m4

scrollbar s

scrollbharra m4 ingearach

vertical scrollbar

scrollbhosca m4

scrollbox s

Scrollghlas m1

Scroll Lock

scrollú m (gs -llaithe)

scrolling s

scrollú m cothrománach

horizontal scroll

scrollú m ingearach

vertical scroll

scrúdaigh v

inspect v

SCSI (= Comhéadan m1 (na) Mion-Ríomhchóras)

SCSI, Small Computer System Interface

scuabléitheoir m3

brush reader

scuaine f4 (= ciú m4)

queue s

scuaine f4 jabanna (= ciú m4 jabanna)

job queue

scuaine f4 phriontála (= ciú m4 priontála)

print queue

SD (= aondlúis gs as a)

SD, single-density a

SDLC1 (= Rialú m Nasctha Shioncronaigh Sonraí)

SDLC1, Synchronous Data Link Control

SDLC2 (= saolré f4 forbartha córas)

SDLC2, systems development life cycle

SDMA (= ilrochtain f3 roinnte spáis)

SDMA, spatial division multiple access

seac m1

jack s

seachadadh m ceadchomharthaí

token passing

seachadadh m doiciméad

document delivery

seachadadh m teachtaireachtaí

message passing

seachaint f3 imbhuailte

collision avoidance

seachfhreastalaí m4

proxy server, proxy s

seac m1 teileafóin

telephone jack

sead m4

chad s

sealadach a

temporary a

sealaíocht f3

taking turns

séamafór m1

semaphore s

séan v (Logic)

negate1 v

séanadh m (gs -nta) (= comhlánú m Boole, oibríocht f3 NOT)

negation s

séanadh m loighciúil

logical negation

séanadh m mar theip

negation as failure

séanadh m tairisceana

negation of a proposition

séanadh m trí theip

negation by failure

seasta a (= fosaithe a)

fixed a

seastán m1 uilíoch printéara

universal printer stand

seat m4 den scáileán (= gabháil f3 scáileáin)

screen shot

SECAM

SECAM, Sequentiel Couleur à Memoire

seic m4 digiteach

digital cheque

seiceáil1 v

check1 v

seiceáil2 f3

check2 s

seiceáil f3 agus ceartú earráidí

error checking and correcting

seiceáil f3 aistrithe (= seiceáil f3 traschurtha)

transfer check

seiceáil f3 bailíochta

validity check

seiceáil f3 carachtar

character check

seiceáil f3 chioglach iomarcaíochta (= CRC)

cyclic redundancy check, CRC

seiceáil f3 chorr-réidh

odd-even check

seiceáil f3 comhsheasmhachta

consistency check

seiceáil f3 córais

system check

seiceáil f3 corrphaireachta

odd parity check

seiceáil f3 crua-earraí

hardware check

seiceáil f3 deisce

desk check, desk checking

seiceáil f3 dhiagnóiseach

diagnostic check

seiceáil f3 formáide

format check

seiceáil f3 gramadaí

grammar checking

seiceáil f3 iarmhair

residue check

seiceáil f3 imeallach

marginal check

seiceáil f3 ingearach iomarcaíochta (= VRC)

vertical redundancy check, VRC

seiceáil f3 iomarcaíochta

redundancy check

seiceáil f3 le haghaidh víreas

virus checking

seiceáil f3 lúibe (= aislúbadh m)

loop checking

seiceáil f3 mhatamaiticiúil

mathematical check

seiceáil f3 modulo

modulo checking

seiceáil f3 modulo-N

modulo-N check

seiceáil f3 paireachta

parity checking

seiceáil f3 paireachta trasnaí

transverse parity check

seiceáil f3 réasúntachta

reasonableness check

séiceáil f3 réphaireachta

even parity check

seiceáil f3 ríomhchláraithe

programmed check

seiceáil f3 roghnaithe gléis

device selection check

seiceáil f3 seichimh

sequence check

seiceáil f3 suimiúcháin

summation check

seiceáil f3 tarluithe

occurs check

seiceáil f3 traschurtha (= seiceáil f3 aistrithe)

transfer check

seiceáil f3 uimhríochtúil

arithmetic check

seiceálaí m4 gramadaí (= gramadóir m3)

grammar checker

seiceálaí m4 litrithe (= litreoir m3)

spelling checker

seicheamh m1

sequence s

seicheamhach a

sequential a

seicheamh m1 ardaitheach

ascending sequence

seicheamh m1 comhordúcháin

collating sequence

seicheamh m1 éalaithe

escape sequence

seicheamh m1 neamhlaghdaitheach

nondecreasing sequence

seicheamhóir m3

sequencer s

seicheamh m1 rialúcháin

control sequence

seicheamh m1 súdarandamach uimhreacha

pseudo-random number sequence

seicheamhú m (gs -mhaithe)

sequencing s

seicheamh m1 uimhreacha randamacha

random number sequence

seicheamhú m micrithreoracha

microinstruction sequencing

seicliosta m4

checklist s

seicphointe m4

checkpoint s

séimeantach a

semantic a

séimeantaic f2

semantics s

séimeantaic f2 fhógrach

declarative semantics

séimeantaic f2 ghnásúil

procedural semantics

séimeantaic f2 oibreoirí

operator semantics

seirbheamótar m1

servomotor s

seirbhimeicníocht f3

servomechanism s, servo s

seirbhirialú m (gs -laithe)

servocontrol s

seirbhís f2

service2 s

seirbhís f2 admhálach nascbhunaithe

acknowledged connection-oriented service

seirbhís f2 facsála

fax service

Seirbhís f2 Gearrtheachtaireachtaí (= SMS)

Short Message Service, SMS

seirbhísí fpl córas oibriúcháin

operating system services

seirbhísí fpl éanasctha

unconnected services

seirbhísigh v

service1 v

seirbhísí fpl Idirlín

Internet services

seirbhísí fpl líonraí faisnéise

information network services

seirbhísí fpl reatha

current services

seirbhísí fpl satailíte do theileafóin siúil

mobile satellite services

seirbhísí fpl T-iompróra

T-carrier services

seirbhísiú m (gs -sithe)

servicing s

Seirbhís f2 Lasctha Sonraí Il-mheigighiotán

Switched Multimegabit Data Service, SMDS

seirbhís f2 malartán teilea-chlóscríobhán (= TWX)

teletypewriter exchange service, TWX

seirbhís f2 neamhadmhálach gan nasc

unacknowledged connectionless service

seirbhís f2 ríomhaireachta

computer service

seirbhís f2 sruthaireachta

roaming service

seirbhís f2 teileafóin achair fhairsing (= WATS)

wide area telephone service, WATS

seirbhís f2 teiliméadrála

telemeter service

seisideachúil a

sexadecimal a

seisiún m1

session s

seisiún m1 anailíse

analysis session

seisiún m1 úsáideora

user session

seol1 v

send v

seol2 v

conduct v

seol3 v

address1 v

seolachán m1

addressing s

seolachán m1 coibhneasta

relative addressing

seolachán m1 cruaiche

stack addressing

seolachán m1 dara leibhéil

second-level addressing

seolachán m1 díreach (= dírsheolachán m1)

direct addressing

seolachán m1 féinchoibhneasta

self-relative addressing

seolachán m1 iarchurtha (= seolachán m1 il-leibhéal, seolachán m1 indíreach)

deferred addressing

seolachán m1 il-leibhéal (= seolachán m1 iarchurtha, seolachán m1 indíreach)

multilevel addressing

seolachán m1 indíreach (= seolachán m1 iarchurtha, seolachán m1 il-leibhéal)

indirect addressing

seolachán m1 indíreach intuigthe

implied indirect addressing

seolachán m1 innéacsaithe

indexed addressing

seolachán m1 láithreach

immediate addressing

seolachán m1 líneach cuimhne

linear memory addressing

seolachán m1 tabhaill

register addressing

seolachán m1 uathinnéacsaithe

auto-indexed addressing

seoladh1 m (gs -lta pl -ltaí)

address2 s

seoladh2 m (gs -lta)

sending s

seoladh m aitheantais

ID address

seoladh m aon móide aon

one-plus-one address

seoladh m cille

cell address

seoladh m coibhneasta

relative address

seoladh m craolacháin LAN

LAN broadcast address

seoladh m díreach (= dírsheoladh m)

direct address

seoladh m dó móide aon

two-plus-one address

seoladh m fillte

return address

seoladh m fíorúil

virtual address

seoladh m fisiciúil

physical address

seoladh m foinseach

source address

seoladh m ginte

generated address

seoladh m giotánra

word address

seoladh m Gréasáin

Web address

seoladh m grúpa LAN

LAN group address

seoladh m iarchurtha (= seoladh m il-leibhéal, seoladh m indíreach)

deferred address

seoladh m ilchraolacháin LAN

LAN multicast address

seoladh m il-leibhéal (= seoladh m iarchurtha, seoladh m indíreach)

multilevel address

seoladh m inathraithe

variable address

seoladh m inathraitheach

floating address

seoladh m indibhidiúil LAN

LAN individual address

seoladh m indíreach (= seoladh m iarchurtha, seoladh m il-leibhéal)

indirect address

seoladh m innéacsaithe

indexed address

seoladh m IP

IP address

seoladh m láithreach

immediate address

seoladh m líneach

linear address

seoladh m meaisín (= meaisínseoladh m)

machine address

seoladh m (na) cuimhne

memory address

seoladh m nialasleibhéil

zero-level address

seoladh m Prótacal Idirlín

Internet Protocol address

seoladh m ríomhphoist

mailaddress s, e-mail address

seoladh m sainithe

defined address

seoladh m siombalach

symbolic address

seoladh m sprice

destination address

seoladh m tagartha

reference address

seoladh m toimhdean (= bunphointe m4, bunseoladh m)

presumptive addresss

seoladh m treorach

instruction address

seoladh m trí móide aon

three-plus-one address

seoladh m uimhríochta

arithmetic address

seolán m1

lead s

seol v ar aghaidh

forward1 v

seol v sonraí

send data

seoltóir1 m3

sender s

seoltóir2 m3

conductor s

seoltóir m3 neodrach

neutral conductor

seomra m4 comhrá

chat room

seomra m4 poist

mailroom s

seomra m4 ríomhaireachta (= ríomhlann f2)

computer room

SFT (= lamháltas m1 lochtanna córais)

SFT, system fault tolerance

SGML (= Teanga f4 Chaighdeánach Mharcála Ghinearálaithe)

SGML, Standard Generalized Markup Language

SHF (= sár-ardmhinicíocht f3)

SHF, super-high frequency

SI1 (= Córas m1 Idirnáisiúnta na nAonad)

SI1, International System of Units, Système International d'Unités

SI2 (= táscaire m4 staide)

SI2, state indicator

siar adv

back adv

siarghabhálach a

backward a

sifear m1

cipher2 s

sifear m1 Chaesair

Caesar cipher

sifear m1 neamhshiméadrach

asymmetric cipher

sileacan m1

silicon s

sileacan m1 ar shaifír

silicon-on-sapphire

Silicon Valley

Silicon Valley

SIMD (= modh m3 aonsrutha treoracha ilsruthanna sonraí)

SIMD, single-instruction (stream) multiple-data (stream) method

siméadrach a

symmetric a

siméadracht f3

symmetry s

símin m4 (pl -ní)

siemens s

simplí a

simple a

simplíocht f3

simplicity s

simplithe a

simplified a

sín f2 (Mth.)

sign s

sín f2 chothroime

equals sign

sindeacáitiú m (gs -tithe)

syndication s

síndigit f2

sign digit

síneas m1

sine s

síneasóideach a (Mth.)

sinusoidal a

sineirgeach a

synergetic a

sineirgíocht f3

synergy s

sínghiotán m1

sign bit

singil a (= aon- pref)

single a

síniú m (gs -nithe)

signature s

síniú m digiteach (= ríomhshíniú m)

digital signature

sín f2 mhínis (= míneas m1)

minus sign

sín f2 phlus (= plus1 m4)

plus sign

sintéis f2

synthesis s

sintéiseoir m3

synthesizer s

sintéiseoir m3 cainte

speech synthesizer

sintéiseoir m3 fuaime

sound synthesizer

SIO (= ionchur/aschur m srathach)

SIO, serial input/output

siombail f2

symbol s

siombail f2 brisphointe

breakpoint symbol

siombail f2 cinnidh

decision symbol

siombail f2 d'fheidhm See siombail feidhme.

siombail f2 feidhme (= siombail f2 d'fheidhm)

function symbol

siombail f2 fírinne

truth symbol

siombail f2 ghrafach

graphic symbol

siombail f2 loighce

logic symbol

siombail f2 sheachtrach

external symbol

siombail f2 sreabhchairte

flowchart symbol

siombail f2 tairisceana

propositional symbol

siombalach a

symbolic a

sioncronach a

synchronous a, sync2

sioncronaigh v

synchronize v

sioncronóir m3

synchronizer s

sioncronú m (gs -naithe)

synchronization s, sync1

sioncronú m (atá) bunaithe ar bhacainní

barrier synchronization

sioncronú m in-athshlánaithe

recoverable synchronization

sioncronú m tiomántán

drive synchronization

siopadóireacht f3 ar an Ghréasán See siopadóireacht ar an nGréasán.

siopadóireacht f3 ar an nGréasán (= siopadóireacht f3 ar an Ghréasán)

Web shopping

síos adv

down adv

SIP1 (= Prótacal m1 Tionscanta Seisiúin)

SIP1, Session Initiation Protocol

SIP2 (= pacáiste m4 singil inlíneach)

SIP2, single inline package

SISD (= modh m3 aonsrutha treoracha aonsrutha sonraí)

SISD, single-instruction (stream) single-data (stream) method

siúlóid f2 randamach

random walk

slabhra m4

chain2 s

slabhrach a

chain3 a, in chain form

slabhra m4 d'eilimintí sonraí

data element chain

slabhra m4 dénártha

binary chain

slabhraigh v

chain1 v

slabhraithe a

chained a

slabhra m4 Markov

Markov chain

slabhra m4 na n-orduithe

command chain

slabhra m4 nóiníní

daisy chain

slabhra m4 sonraí

data chain

slabhrú m ar aghaidh

forward chaining

slabhrú m nóiníní

daisy-chaining s

slabhrú m ón chonclúid siar See slabhrú ón gconclúid siar.

slabhrú m ón gconclúid siar (= slabhrú m ón chonclúid siar)

backward chaining

slabhrú m sonraí

data chaining

sláine f4

integrity s

sláine f4 a fhorfheidhmiú

enforce integrity, to

sláine f4 aonáin

entity integrity

sláine f4 bogearraí

software integrity

sláine f4 eochrach

key integrity

sláine f4 na dtagairtí

referential integrity

sláine f4 sonraí

data integrity

slais f2 (= tulslais f2)

slash s, forward slash

slán1 a

safe a, secure a

slán2 a

round2 a

slánaigh v

round1 v, round off

slánaigh v síos

round down

slánaigh v suas

round up

slándáil f3

security s

slándáil f3 comhad

file security

slándáil f3 córas próiseála sonraí

data processing system security

slándáil f3 feidhmchláirín

applet security

slándáil f3 ríomhaireachta

computer security

slándáil f3 sonraí

data security

slán a i gcás teipe

failsafe a

slánú m (gs -naithe) (= slánúchán m1)

rounding s, rounding off

slánúchán m1 (= slánú m)

rounding off, rounding s

slánuimhir f5 (gs -mhreach)

integer s, whole number

slánuimhir f5 dheachúlach

decimal integer

slánuimhir f5 fhada

long integer

slánuimhir f5 fhada gan sín

unsigned long integer

slánuimhir f5 gan sín

unsigned integer

slánuimhir f5 le sín

signed integer

slánuimhreach gs as a

integral a

sleamhnán m1

slide s

sliochtnód m1

descendant node, descendant s

slíomachán m1

smoothing s

sliotán m1

slot s

sliotán m1 ama

time slot

sliotán m1 forlíontach

expansion slot

sliotán m4 moillaga

delay slot

sliotán m1 polarúcháin

polarizing slot

SLIP (= Prótacal m1 Idirlín Líne Srathaí)

SLIP, Serial Line Internet Protocol

slis f2

chip s

slis f2 chuimhne bolgánaí

bubble memory chip

sliseanna fpl cuimhne

memory chips

sliseog f2

wafer s

slis f2 íomhá optúil

optical image chip

slis f2 líonraithe

networking chip

slis f2 ROM

ROM chip

slis f2 sceall giotáin (= sceall m3 giotáin)

bit-slice chip

slis f2 sileacain

silicon chip

sliúráta m4

slew rate

slogaide f4

sink s

slogaide f4 sonraí

data sink

slogaide f4 teachtaireachtaí

message sink

slogaide f4 teasa

heat sink

sloinn v

express v

slonn m1

expression s

slonn m1 aonártha

unary expression

slonn m1 Boole

Boolean expression

slonn m1 camóige

comma expression

slonn m1 coinníollach

conditional expression

slonn m1 comhréire

syntax expression

slonn m1 feidhme

function expression

slonn m1 ionsuite

infix expression

slonn m1 loighciúil

logical expression

slonn m1 lúibíneach

parenthesized expression

slonn m1 measctha

mixed expression

slonn m1 príomhúil

primary expression

slonn m1 sannacháin

assignment expression

slonn m1 tairiseach

constant expression

SLSI (= comhtháthú m scála ollmhóir)

SLSI, super-large-scale integration

smáileog f2

smudge s

smáileog f2 dhúigh

ink smudge

Smalltalk

Smalltalk s

SMB (= bloc m1 teachtaireachtaí an fhreastalaí)

SMB, server message block

SMBXML (= Teanga f4 Mharcála Inbhreisithe Gnóthas Beag)

SMBXML, Small Business Extensible Markup Language

SMF (= Comhad m1 Caighdeánach MIDI)

SMF, Standard MIDI File

smísteog f2

dingbat s

SMP (= ilphróiseáil f3 shiméadrach)

SMP, symmetric multiprocessing

SMS (= Seirbhís f2 Gearrtheachtaireachtaí)

SMS, Short Message Service

SMTP (= Prótacal m1 Simplí Aistrithe Poist)

SMTP, Simple Mail Transfer Protocol

smúdáil v

lap v

smután m1

chunk s

S/N (= cóimheas m3 comhartha le fuaim)

S/N, signal-to-noise ratio

snag m3

hiccup s

snaidhmthe a

hung a

snáithe m4

thread s

snáithe m4 scéil

storyline s

snáithín m4

fibre s

snáithín m4 aonmhóid

single mode fibre

snáithín m4 ilmhód

multimode fibre

snáithín m4 optaice

optical fibre

snámhphointe m4

floating point, floating decimal

snasta a

glossy a

snáthoptaic f2

fibre optics

SNMP (= Prótacal m1 Simplí Bainistíochta Líonra)

SNMP, Simple Network Management Protocol

SNOBOL

SNOBOL

snong m1

ferrule s

sochaí f4 faisnéise, an t

information society

socht v

suppress v

sochtadh m (gs -ta)

suppression s

sochtóir m3

suppressor s

sochtóir m3 fuaime

audio suppresser

socracht f3

quiescence s

socraigh v

set1 v

socrú1 m (gs -raithe)

setting s

socrú2 m (gs -raithe)

quiescing s

socrú m codarsnachta

contrast setting

socrú m gile

brightness setting

socruithe mpl luiche

mouse settings

socruithe mpl méarchláir

keyboard settings

socruithe mpl taifeadta

recording settings

socrú m méide

sizing s

socrú m priontála

print setting

soghluaisteacht f3

mobility s

soghluaisteacht f3 poill

hole mobility

SOH (= carachtar m1 tús ceannteidil)

SOH, start-of-heading character

SOHO (= oifig f2 bheag, oifig bhaile)

SOHO, small office, home office

soicéad m1

socket s

soicéad m1 cumhachta (= soicéad m1 leictreachais)

power socket

soicéad m1 leictreachais (= soicéad m1 cumhachta)

power socket

soicind m4 (= s)

second, s

solad m1

solid1 s

soladach a

solid2 a

soladstaide gs as a (= staide soladaí gs as a )

solid-state a

solas m1 fluaraiseach

fluorescent light

solas-íogair a

light-sensitive a

solaspheann m1

light pen, pen light

soláthar m1 cumhachta (= soláthar m1 leictreachais)

power supply

soláthar m1 dobhriste cumhachta

uninterruptible power supply

soláthar m1 iniompartha dobhriste cumhachta

portable uninterruptible power supply

soláthar m1 leictreachais (= soláthar m1 cumhachta)

power supply

soláthraí m4 lánseirbhíse (= FSP)

full-service provider, FSP

soláthraí m4 seirbhísí ar líne

online service provider

soláthraí m4 seirbhísí Idirlín (= ISP)

Internet service provider, ISP

soláthraí m4 seirbhísí stórála

storage service provider

sonóir m3

sonar s, sound navigation ranging

sonra m4

datum s

sonragram m1

datagram s

sonraí mpl

data1 spl

sonraí mpl aibítre/uimhriúla See sonraí alfa-uimhriúla.

sonraí mpl alfa-uimhriúla (= sonraí mpl aibítre/uimhriúla)

alphanumeric data

sonraí mpl analógacha

analog data

sonraí mpl aschuir

output data

sonraí m4 atá as dáta

stale data

sonraí mpl bunbhanda

baseband data

Sonraí mpl Ciorcadlasctha Ardluais (= HSCSD)

High-Speed Circuit-Switched Data, HSCSD

sonraí mpl digiteacha

digital data

sonraí mpl digiteacha paicéid sa mhodh ceallach (= CDPD)

cellular digital packet data, CDPD

sonraí mpl faoi bhun gutha

data under voice

sonraí mpl foinseacha

source data

sonraigh v

specify v

sonraí mpl ionchuir

input data

sonraí mpl leanúnacha

continuous data

sonraí mpl neamhbhuana

transient data

sonraíocht1 f3

specification1, spec

sonraíocht2 f3

data2 spl

Sonraíocht f3 an Chomhéadain Tiománaithe Líonra (= NDIS)

Network Driver Interface Specification, NDIS

sonraíocht f3 an chórais

system specification

sonraíocht f3 an dearaidh

design specification

sonraíocht f3 faidhbe

problem specification

sonraíocht f3 feidhme fisiciúla

physical function specification

sonraíocht f3 fhisiciúil feidhmchláir

physical application specification

sonraíocht f3 fhoirmiúil

formal specification

sonraíocht f3 na mbogearraí

software specification

sonraíocht f3 na próiseála

processing specification

sonraí mpl os cionn gutha

data over voice

sonraí mpl paicéid chiorcadlasctha

circuit-switched packet data

sonraí mpl rialúcháin

control data

sonraí mpl scoite

discrete data

sonraí mpl sioncronacha

synchronous data

sonraí mpl stairiúla

historical data

sonraí mpl struchtúrtha

structured data

sonraí mpl taighde

research data

sonraí mpl tástála

test data

sonraitheoir m3

specifier s

sonraitheoir m3 aicme

class specifier

sonraitheoir m3 aicme stórais

storage class specifier

sonraitheoir m3 cineáil

type specifier

sonraitheoir m3 formáide

format specifier

sonraí mpl uimhriúla

numeric data

sonratheilgeoir m3 (= teilgeoir m3 sonraí)

data projector

sonrú m (gs -raithe) (= sonrúchán m1)

specification2 s

sonrúchán m1 (= sonrú m)

specification2 s

sonrú m riachtanas

requirements specification

sonrú m ríomhchláir

program specification

sop m1

stub s

sop m1 gnáis

procedure stub

sop m1 ríomhchláir

program stub

sórtáil1 v

sort1 v

sórtáil2 f3

sort2 s, sorting s

sórtáil f3 aibítreach

alphabetic sort

sórtáil f3 bholgánach

bubble sort

sórtáil f3 chearnach

quadratic sort

sórtáil f3 chothromaithe

balanced sort

sórtáil f3 chumaisc

merge sort

sórtáil f3 chumaisc chothromaithe

balanced merge sort

sórtáil f3 ilphasach

polyphase sort

sórtáil f3 ionsáite

insertion sort

sórtáil f3 íslitheach

descending sort

sórtáil f3 roghnaíoch

selection sort

sórtáil f3 trasuímh

transposition sort

sórtálaí m4

sorter s

sos m3

pause s

spáráil f3 teascóg

sector sparing

spárálaí m4 gníomhach scáileáin

active screen saver

spárálaí m4 scáileáin

screen saver

spás m1

space2 s

spásáil1 v

space1 v

spásáil2 f3

spacing s

spásáil f3 alt

paragraph spacing

spásáil f3 aon líne (= spásáil f3 shingil)

single line spacing

spásáil f3 chéim a deich (= spásáil f3 phíoca)

ten pitch spacing

spásáil f3 chéim a dó dhéag

twelve-pitch spacing

spásáil f3 chomhréireach

proportional spacing

spásáil f3 dhá líne (= déspásáil f3)

double line spacing

spásáil f3 línte

line spacing

spásáil f3 litreacha

letter spacing

spásáil f3 (luaidhe) idir línte (Typ.)

leading s

spásáil f3 phíoca (= spásáil f3 chéim a deich)

pica spacing

spásáil f3 shingil (= spásáil f3 aon líne)

single spacing

spás m1 (ar) diosca

disk space

spás m1 bán (= bánán m1)

whitespace s

spásbharra m4

spacebar s

spáscharachtar m1

space character

spás m1 crua

hard space

spás m1 líonta le nialais

zero-filled space

spás m1 oibre

workspace s

spás m1 seoltaí

address space

spás m1 seoltaí fíorúla

virtual address space

spás m1 seoltaí fisiciúla

physical address space

spás m1 stórála

storage space

speictream m1

spectrum s

speictream m1 éigríochta

infinite spectrum

speictriméadar m1

spectrometer s

spíce m4

spike s

spíce m4 voltais

voltage spike

spladhsáil v

splice v

spladhsálaí m4

splicer s

spladhsálaí m4 téipe

tape splicer

splancscáileán m1

splash screen

spleách a

dependent a

spleáchais mpl

dependencies spl

spleách a ar (an) chomhthéacs (= spleách a ar an gcomhthéacs)

context-dependent a

spleách a ar an chur i ngníomh See spleách ar an gcur i ngníomh.

spleách a ar an gcomhthéacs (= spleách a ar (an) chomhthéacs)

context-dependent a

spleách a ar an gcur i ngníomh (= spleách a ar an chur i ngníomh)

implementation-dependent a

spleách a ar ardán

platform-dependent a

spleáchas m1 ar chrua-earraí

hardware dependency

spleáchas m1 feidhmeanna

functional dependency

spleáchas m1 gléis

device dependence

spleách a go neamhaistreach

nontransitively dependent

spleáchóg f2

dependant s

spleáchóir m3

entity which has at least one dependant

spól m1

spool2 s, reel s

spóláil1 v

spool1 v (simultaneous peripheral operations online)

spóláil2 f3

spooling s

spól m1 téipe

tape spool

spotphollaire m4

spot punch

SPP (= próiseáil f3 chomhuaineach inscálaithe)

SPP, scalable parallel processing

spré m (gs -ite)

dispersion s

spréach f2

spark s

spréchrann m1

splay tree

sprice gs as a (= sprioc- pref)

target2 a

sprioc f2

target1 s

sprioc- pref (= sprice gs as a)

target2 a

spriocanna fpl córais

system goals

sprioc-chéim f2

target phase

spriocfhráma m4 réamhshocraithe

default target frame

sprioc-ríomhchlár m1

target program

sprioctheanga f4

target language

SPX1 (= Malartú m Seicheamhach Paicéad)

SPX1, Sequenced Packet Exchange

SPX2 (= aonphléacsach a)

SPX2, simplex2 a

SQL (= Teanga f4 Struchtúrtha Iarratas)

SQL, Structured Query Language

SQL dinimiciúil

dynamic SQL

SQL leabaithe

embedded SQL

sraith1 f2

series s

sraith2 f2

layer2 s

sraith f2 (an) iompair

transport layer

sraith f2 an líonra

network layer

sraith f2 an naisc

connection layer

sraith f2 (an) nasctha sonraí

data link layer

sraith f2 an tseisiúin

session layer

sraith f2 feidhmchlár

suite of programs

sraith f2 fhisiciúil, an t

physical layer, the

sraith f2 na feidhme

application layer

sraith f2 na láithreoireachta

presentation layer

sraith f2 na seirbhísí láithreoireachta

presentation services layer

sraith f2 rialaithe (an) nasctha sonraí

data link control layer

sraith f2 rialaithe cosán

path control layer

sraithuimhir f5

serial number

SRAM (= cuimhne f4 randamrochtana statach)

SRAM, static random access memory

srathach a

serial a

srathach-chomhuaineach a

serial-parallel a

srathaigh v

layer1 v

srathaithe a

layered a

srathóir m3

serializer s

srathú m (gs -thaithe)

layering s

sreabh1 v

flow1 v

sreabh2 f2 (= sreabhadh m)

flow2 s

sreabhadh m (gs sreafa) (= sreabh2 f2)

flow2 s

sreabhadh m gnáth-threoch

normal direction flow

sreabhadh m ilchodach sonraí

composite data flow

sreabhadh m (na h)oibre

workflow s

sreabhadh m rialúcháin

flow of control, control flow

sreabhadh m sonraí

data flow

sreabhchairt f2

flowchart s

sreabhchairtiú m (gs -tithe)

flowcharting s

sreabhchairt f2 loighce

logic flowchart

sreabhchairt f2 macra

macro flowchart

sreabhléaráid f2

flow diagram

sreabhlíne f4

flow line

sreabhrialúchán m1

flow control

sreabhthreo m4

flow direction

sreang f2

wire s

sreangfhilleadh m (gs -llte)

wirewrap s

sreang f2 mhaighnéadach

magnetic wire

sreang f2 plocóide

plug wire

sreang f2 theileafóin

telephone wire

sreangú m (gs -gaithe)

wiring s

sruth1 m3 (El.)

current1 s

sruth2 m3

stream s

sruth m3 ailtéarnach (= SA)

alternating current, AC

sruthaireacht f3

roaming s

sruth m3 ceadchomharthaí

token stream

sruth m3 díreach (= DC (SD))

direct current, DC2

sruth m3 ionduchtaithe

induced current

sruth m3 jabanna

job stream

sruth m3 ligin

leakage s current

sruth m3 peiriadach

periodic current

sruth m3 socair

quiescent current

sruth m3 sonraí

data stream

sruthú m (gs -thaithe)

streaming s

SSADM (= Modh m3 Anailíse agus Deartha Córas Struchtúrtha)

SSADM, Structured Systems Analysis and Design Method

SSD (= diosca m4 soladstaide)

SSD, solid-state disk

SSI (= comhtháthú m mionscála)

SSI, small-scale integration

stad m4

halt s

stádas m1

status s

stádas m1 scortha

exit status

stad m4 brisphointe

breakpoint halt

stadtreoir f5

halt instruction

staid f2

state s

staid f2 chobhsaí

stable state

staid f2 chumraíochta

configuration state

staid f2 dhíomhaoin

idle state

staid f2 éagobhsaí

unstable state

staidéar m1 féidearthachta (= staidéar m1 indéantachta)

feasibility study

staidéar m1 indéantachta (= staidéar m1 féidearthachta)

feasibility study

staidéar m1 ríomhaireachta

computer studies

staide soladaí gs as a (= soladstaide gs as a)

solid-state a

staid f2 feithimh

wait state

staid f2 neamhthadhlaithe

unvisited state

staid f2 neodrach

neutral state

staid f2 nialasach

zero state

staidreamh m1 (= staitistic2 f2)

statistics s

staid f2 reatha

current state

staid f2 thadhlaithe

visited state

staid f2 thosaigh

initial state

stair f2

history s

stair f2 aonáin (= ELH)

entity life history, ELH

stáiseanóireacht f3 (= páipéarachas m1)

stationery s

stáisiún m1 fiosrúcháin

inquiry station

stáisiún m1 ionchurtha sonraí

data input station

stáisiún m1 nasctha (= leaba f nasctha)

docking station

stáisiún m1 oibre

workstation s

stáisiún m1 oibre gan (tiomántán) diosca

diskless workstation

stáisiún m1 pollta

punch station

stáisiún m1 sclábhánta

slave station

stáisiún m1 sonraí

data station

staitistic1 f2 (gs )

statistic s

staitistic2 f2 (= staidreamh m1)

statistics s

staitisticí fpl ón ríomhaire

computer statistics

staitisticí fpl úsáide

usage statistics

staitistiúil a

statistical a

stampa m4 ama

time stamp

statach a

static a

statachóir m3

staticizer s

STDM (= ilphléacsú m staitistiúil roinnte ama)

STDM, statistical time-division multiplexing

steiréa- pref (= steiréi- pref)

stereo a

steiréi- pref (= steiréa- pref)

stereo a

stíl f2

style s

stílbhileog f2 (= bileog f2 stíle)

style sheet

stílbhileog f2 chascáideach (= CSS)

cascading style sheet, CSS

stíleas m1

stylus s

stiúideo m4 leathanbhanda

broadband studio

stiúrthóir m3 Gréasáin

Webmaster s

stiúrthóir m3 sleamhnán

slide master

stocastach a

stochastic a

stoirm f2 chraolacháin

broadcast storm

stoirm f2 thintrí

lightning storm

stop1 v

stop1 v

stop2 m4

stop2 s

stopthreoir f5 choinníollach

conditional stop instruction

stopthreoir f5 roghnach

optional stop instruction

stór m1

repository s

stóráil1 v

store1 v

stóráil2 f3

storage2 s

stóráil f3 aonleibhéil

one-level storage

stóráil f3 ar diosca

disk storage

stóráil f3 ar téip mhaighnéadach

magnetic tape storage

stóráil f3 bholgánach

bubble storage

stóráil f3 bholgánach mhaighnéadach

magnetic bubble storage

stóráil f3 bhrú anuas (= stóráil f3 LIFO)

pushdown storage

stóráil f3 chioglach

cyclic storage

stóráil f3 chomhordanáideach (= stóráil f3 mhaitríse)

co-ordinate storage

stóráil f3 eibleachta léasair

laser emulsion storage

stóráil f3 feadáin gha-chatóidigh

cathode-ray tube storage

stóráil f3 holagrafach

holographic storage

stóráil f3 LIFO (= stóráil f3 bhrú anuas)

LIFO storage

stóráil f3 mhaitríse (= stóráil f3 chomhordanáideach)

matrix storage

stóráil f3 mhear-rochtana

fast-access storage

stóráil f3 rochtana láithrí

immediate access store

stóráil f3 sheasmhach

persistent storage

stóráil f3 sonraí

data storage

stóráil f3 threasach

tertiary storage

stóras m1

storage1 s, store2 s

stóras m1 ar dhioscaí inmhalartaithe

exchangeable disk store

stóras m1 ar líne

online storage

stóras m1 bunaithe ar ghiotánraí

word-organized storage

stóras m1 comhthiomsaitheach

associative storage, content-addressed storage

stóras m1 comhuaineach

parallel storage

stóras m1 dinimiciúil

dynamic storage

stóras m1 dír-rochtana

direct-access storage

stóras m1 fíorúil

virtual storage

stóras m1 fosaithe

fixed storage

stóras m1 ilbheart

multibyte storage

stóras m1 in-léirscriosta

erasable storage

stóras m1 inléite amháin

read-only storage

stóras m1 inmheánach (= cuimhne f4 inmheánach)

internal storage

stóras m1 logánta

local storage

stóras m1 loighciúil

logical store

stóras m1 loighciúil sonraí

logical data store

stóras m1 luaineach (= VS)

volatile storage, VS

stóras m1 maighnéadach

magnetic storage

stóras m1 maolánach

buffer storage

stóras m1 neamhluaineach (= NVS)

nonvolatile storage, NVS

stóras m1 príomhúil

primary storage

stóras m1 randamrochtana

random-access storage

stóras m1 rialúcháin

control store

stóras m1 ríomhchlár

program storage

stóras m1 rochtana seicheamhaí (= stóras m1 srathach)

sequential-access storage

stóras m1 seachtrach

external storage

stóras m1 sealadach (= ceap m1 breacaireachta, cuimhne f4 mhear-rochtana, gearrthaisce f4)

temporary storage

stóras m1 sonraí

data store

stóras m1 sonraí neamhbhuana

transient data store

stóras m1 srathach (= stóras m1 rochtana seicheamhaí)

serial storage

stóras m1 statach

static storage

stóras m1 tánaisteach

secondary storage, auxiliary storage

stóras m1 toilleora

capacitor storage

stórchiste m4 (= teasáras m1)

thesaurus s

stór m1 oibiachtaí

object repository

straoiseoga fpl

emoticons spl, smileys spl

stríoc f2

stripe s

strób m1

strobe s

stróbchomhartha m4

strobe signal

struchtúr m1

structure s

struchtúrach a

structural a

struchtúr m1 bunachar sonraí

database structure

struchtúr m1 comhadlainne

directory structure

struchtúr m1 comhuainíochta

parallel structure

struchtúr m1 crainn

tree structure

struchtúr m1 dinimiciúil sonraí

dynamic data structure

struchtúr m1 doiciméid

document structure

struchtúr m1 gan tada i bpáirt

shared nothing structure

struchtúr m1 ionchuir/aschuir

input/output structure

struchtúr m1 loighciúil

logical structure

struchtúr m1 loighciúil sonraí

logical data structure

struchtúr m1 mhiondealú na dtáirgí

product breakdown structure

struchtúr m1 na n-orduithe

command structure

struchtúr m1 rialúcháin

control structure

struchtúr m1 roghchláir

menu structure

struchtúr m1 sonraí

data structure

struchtúrtha a

structured a

strúdal m1 (@)

strudel s

strus m1

stress s

stua m4

arc s

stuaic f2 (= nód m1)

vertex s

stuáil1 v

pad v

stuáil2 f3

padding s

stuáil f3 giotán

bit stuffing

STX (= carachtar m1 tús téacs)

STX, start-of-text character

suaitheadh m (gs suaite)

shuffle s

suaitheadh m foirfe

perfect shuffle

suaitheadh m teirmeach

thermal agitation

suas adv

up adv

súdachód m1 (= cód m1 bréige)

pseudocode s

súdai-eilimint f2

pseudo-element s

súdaithreoir f5 (gs -orach)

pseudo-instruction s

súdariail f5

pseudorule s

súdoibríocht f3

pseudo-operation s

súdoibríocht f3 as líne

pseudo offline operation

suí m (gs suite)

positioning s

suigh v

position1 v

suim f2

sum s

suim f2 dhá thacar (= aontas m1 dhá thacar)

sum of two sets

suimeáil f3 (Mth.)

integration2 s

suimeáilte a (Mth.)

integrated1 a

suimeálaí m4

integrator s

Suimeálaí m4 agus Ríomhaire Leictreonach Uimhreacha (= ENIAC)

Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC

suimeálaí m4 digiteach

digital integrator

suimeálaí m4 suimiúcháin

summing integrator

suimeálaí m4 teoranta

limited integrator

suimeann f2

addend s

suimigh v (Mth.)

add2 v

suimitheoir m3

adder s

suimitheoir m3 aondigite

one-digit adder

suimitheoir m3 comhuaineach

parallel adder

suimitheoir m3 srathach

serial adder

suimitheoir m3 tonnánach

ripple adder

suimiú m (gs -mithe) (= suimiúchán1 m1)

add3 s, addition s

suimiúchán1 m1 (= suimiú m)

addition s, add3 s

suimiúchán2 m1

summation s

suimiúchán m1 gan iomprach

addition without carry

suimiúchán m1 loighciúil (= oibríocht f3 OR)

logical add

suim f2 sheiceála

checksum s

suíomh1 m1 (gs -ímh pl -anna) (= ionad2 m1)

position2 s, location s

suíomh2 m1 (gs -ímh pl -anna) (= láithreán m1)

site s

suíomh m1 cille

cell location

suíomh m1 comhrá (= láithreán m1 comhrá)

talker s, chat site

suíomh m1 cosanta

protected location

suíomh m1 fuinneoige

window position

suíomh m1 giotáin

bit location

suíomh m1 Gréasáin (= láithreán m1 Gréasáin)

Web site

suíomh m1 íoslódála (= láithreán m1 íoslódála)

download site

suíomh m1 mealltach (= láithreán m1 mealltach)

cool site

suíomh m1 neamhbhuan (= láithreán m1 neamhbhuan)

transient site

suíomh m1 reatha

current location

suíomh m1 sa chuimhne

memory location

suíomh m1 scáthánaithe (= láithreán m1 scáthánaithe)

mirror site

suiteáil1 v

install v, set up2

suiteáil2 f3

installation s, set s up4

suiteáil f3 ríomhairí

installation of computers

suiteálacha fpl nua

new installations

suiteoir m3

positioner s

suiteoir m3 líneach

linear positioner

suiteoir m3 rothlach

rotary positioner

suntasacht f3

significance s

SVG (= Grafaic f2 Inscálaithe Veicteoireach)

SVG, Scalable Vector Graphics

SVGA (= Sáreagar m1 Físghrafaice)

SVGA, Super Video Graphics Array

SW (= gearrthonn f2)

SW, short wave