aardvark s (= ant bear, anteater, earth pig) (Orycteropus afer) (Z.)   arcán m1 talún

abalone s (= ormer) (Haliotis tuberculata, Discus hannai) (MarBiol.)   cluas f2 mhara

abandoned a (Mapm.)   tréigthe a

abandoned submarine cable (Mapm.)   cábla m4 fomhuirí tréigthe

abandoned village (Mapm.)   sráidbhaile m4 tréigthe

abattoir s (Mapm.)   seamlas m1 poiblí

Abbeville s (Geog.)   Abbeville

abbey s (Hist., Rel.)  mainistir f (gs -streach)

abbey church (Archaeol., Relig.)   eaglais f2 mhainistreach

abbreviated dial (Tel.)   meardhiailiú m (gs -lithe)

abbreviated entry (Lib.)   iontráil f3 ghiorraithe

Abdera s (Geog., Gk. Myth.)   Aibdéire f4

Abderus s (Gk. Myth.)   Aibdéireas m1

abdominal swab (Med.)   maipín m4 boilg

Abell Catalogue (Astr.)   Catalóg f2 Abell

Abidjan s (Geog.)   Abidjan

ability s (Ed.)   cumas m1

ability in word processing application (Wordpr.)   cumas m1 le feidhmchláir phróiseála focal

ability level (Ed.)   leibhéal m1 cumais

ability range (Ed.)   raon m1 cumais

ability to adjust (Psy.)   cumas m1 oiriúnaithe

ability to think on his/her feet (Adm., Psy.)   an cumas m1 smaoineamh as a s(h)easamh

abiogenesis s (Biol.)   aibithghineas m1

abiotic factors (Biol.)   tosca fpl aibitheacha

Abkhazia s (Geog.)   An Abcáis f2

ablation s (Med.)   eisídiú m (gs -dithe)

abnormal path (Med.)   bealach m1 mínormálta

abolition of slavery (Hist.)   cealú m na sclábhaíochta

above average (Ed.) (of mark)   os cionn an mheáin

abrasion s (Woodw.)   scrábadh m (gs –btha)

abrasive s  (Woodw.)   scrábach m1

abrasive polish (Woodw.)   snasán m1 scrábach

abrasive tool (Woodw.)   uirlis f2 scrábach

abridged edition (Lib.)   eagrán m1 giorraithe

abridged estimates (Com.)   meastacháin mpl ghiorraithe

abrupt question (= staccato question) (Journ.)   tobcheist f2

abseiling s (Sp.)   rópadóireacht f3 anuas

absence s (Ed.)   neamhláithreachas m1

absence s (Med.) (type of epilepsy)   neamhláithreacht f3

absent a (Ed.)   as láthair

absenteeism s (Hist.) (of bishops)   neamhláithreachas m1

absolute data input (Comp.)   ionchur m1 dearbhshonraí

absolute dimensioning (Metal.)   dearbhthoisiú m (gs -sithe)

absorbency s (HomEc., Tex.) (of fabric)   ionsúiteacht f3

absorbent a (Med.)   súiteach a

absorbent cotton (= absorbent cotton wool) (Med.)   olann f5 chadáis shúiteach

absorbent cotton wool (= absorbent cotton) (Med.)   olann f5 chadáis shúiteach

absorbent dressing pad (Med.)   pillín m4 cóirithe súiteach

absorbent wadding (+ qualified by fibre blend) (Med.)   flocas m1 súiteach (+ an cumasc teicstílí)

absorption s (Env.)   ionsú m (gs -úite), ionsúchán m1

absorption coefficient (Env.)   comhéifeacht f3 ionsúite

abstract s (Lib.)   iris f2 choimriúcháin

abstraction s (Art.)   teibíocht f3

abstraction s (Geol.) (of water from river)   astarraingt f (gs -he)

Abuja s (Geog.)   Abuja

Abu Qir Pyramids (Geog.)   Pirimidí fpl Abu Qir

Abu Simbel (Geog.)   Abu Simbel

abuse of process (Polic.)   mí-úsáid f2 próise

abyssal plain (Geog.; Geol.)   f4 aibhéiseach

a/c (= account) (Com.)  c/s

acacia s (Bot.)   acáise f4

academic s (Ed.) (of person)   fear m1 léinn, bean f léinn

academic s (Ed.)   acadóir m3

academic librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 acadúil

Acadia s (Geog.) (Canada)   An Acaid f2

Acadian s (Geog.)   Acadach m1

Acadian s (Ling.)   Acaidis f2

Acadian a (Geog.)   Acadach a

acanthus s (Bot.)   acantas m1

Acapulco s (Geog.)   Acapulco

Acapulco Trench (Geog.)   Trinse m4 Acapulco

Acarnanian a (Gk. civ.)   Acarnánach a

Accadian s (= Akkadian) (Ling.)   Acáidis f2

Accadian a (= Akkadian) (Geog.)   Acádach a

accelerator s (Mec.)   luasaire m4

accept v (Tel.)   glac v

"acceptable" missing person (Polic.)   duine m4 ar iarraidh go hinghlactha

access s (Comp., Tel.)   rochtain f3

access code (Tel.)   cód m1 rochtana

access co-ordinator (Ed.)   comhordaitheoir m3 deiseanna (iontrála)

accession books (Lib.)   sealbhaigh mpl leabhair

accession number (Lib.)   uimhir f5 shealbhúcháin

accessions list (Lib.)   liosta m4 nuashealbhúchán

accessories spl (Cloth., Gen.)   oiriúintí fpl

accessory s (Tel.)   comhghabhálas m1

accessory pathway (= by-pass tract) (Med.)   bealach m1 iomarcach

access point (Comp.)   pointe m4 rochtana

access server (Comp.)   freastalaí m4 rochtana

access time (Comp.)   aga m4 rochtana

accident s (RoadSaf.)   taisme f4, timpiste f4, tionóisc f2

accidental death (Polic.)   bás m1 tionóisceach

accident prevention (Polic.)   cosc m1 timpistí

accident report fees (Adm.)   táillí fpl tuairisce ar thimpiste

acclacuna spl (Incan civ.) (chosen women)   acclacuna

Accla Huasi (Incan civ.) (house of Chosen Women)   Accla Huasi

accost v (Polic.)   aighneas m1 a chur ar

account s (Com.)   cuntas m1

accountability process (Adm., Com.)   próiseas m1 freagrachta

accounted for 1% of national crime, it (Polic.)   ba é ba chúis le 1% den choireacht náisiúnta

accounting officer (Adm., Com.)   oifigeach m1 cuntasaíochta

accounting standard setting mechanism (Com.)   an mheicníocht f3 le caighdeáin chuntasaíochta a leagan síos

account of life (Hist.)   scéal m1 beatha

Accra s (Geog.)   Accra

accused pleads (Polic.)   pléadálann an cúisí...

ACD (= automatic call distribution) (Tel.)   uathdháileadh m glaonna

acetate s (Ch.)   aicéatáit f2

acetate perspex (Ch.)   peirspéacs m4 aicéatáite

Achaean s (Geog.)   Acaech m1 (pl Acaeigh)

Achaemenid s (Persian civ.)   Acaeiméineach m1

Achaemenid Dynasty (Persian civ.)   an Ríshliocht m3 Acaeiméanach

Acharnaean s (Geog., Gk. civ.)   Acarnaech m1

achenial (= akenial) a (Bot.)   aicéineach a

achievable a (Ed.)   indéanta a

achievement of potential (Ed.)   lánacmhainneacht f3 a chomhlíonadh

achieving excellence (Ed.)   ardchaighdeán m1 feabhais a bhaint amach

Achilles’ heel (Gk. civ.)   an t-éasc m1

achromatic a (Ph.)   neamhchrómatach a

acid-catalysed lacquer (Woodw.)   laicear m1 aigéadchatalaithe

acid drop sweets (HomEc.)   searbhmhilseáin mpl

acid etch (Metal.)   aigéad-eitseáil v

acidification s (Env.)   aigéadú m (gs -daithe)

acid rain (Env.)   báisteach f2 aigéadach

acinous a (Biol.)   aicíneasach a

acknowledgement s (Adm.) (of receipt)   admháil f3

Aconcagua s (Geog.)   Sliabh m Aconcagua

aconite s (= monk's-hood) (Bot.)   dáthabha m4 (dubh)

aconite s (Pharmacol.)   acainít f2

acorn barnacle (MarBiol.)   garbhán m1 carraige

acoustic a (Mus.,Tel.)   fuaimiúil a, fuaim- pref

acoustic coupler (Comp.)   cúplóir m3 fuaimiúil

acoustic guitar (Mus.)   giotár m1 fuaimiúil

acoustic probe (Nau.)   tóireadóir m3 fuaime

acoustics spl (Tel.) (of building, etc)   fuaimíocht f3

acoustics spl (Ph.) (of science)   fuaimeolaíocht f3, acústaic f2

acquired immune deficiency syndrome (AIDS) (Med.)   siondróm m1 easpa imdhíonachta faighte, SEIF

acquired immunity (Med.)   imdhíonacht f3 fhaighte

acquisition s (Lib.)   sealbhú m (gs -bhaithe)

acremeter s (Agr.)   acramhéadar m1

Acrilan s (Tex.) (tradename)   Acrilan

acrobat s (Sp.)   cleasghleacaí m4

acromion s (Anat.)   acróimín m4

acronym s (Term.)   acrainm m4

acrotelm s (Env., Geog.)   acraiteilm f2

acrylic s (Ch., Tex.)   aicrileach m1

acrylic a (Ch., Tex.)   aicrileach a

acrylic jumper (Cloth., Tex.)   geansaí m4 aicrileach

acrylics s (Tex.)   aicrilic f2

acting a (Adm.)   gníomhach a

acting principal (Ed.)   príomhoide m4 gníomhach

acting vice-principal (Ed.)   leas-phríomhoide m4 gníomhach

action s (Com.)   gníomh m1

action s (Gen.)   beart m1

action s (Jur.)   caingean f2

action project (Ed.)   tionscadal m1 gníomhaíochta

action spectrum (Biol.)   speictream m1 gníomhúcháin

active blanket bogs (Env., Geog.)   bratphortaigh mpl ghníomhacha

active implantable medical devices (Med.)   ionchlannáin mpl mhíochaine ghníomhacha

active learning (Ed.)   foghlaim f3 ghníomhach

Active Retirement Association (Soc.)   Cumann m1 Gníomhaíochta Lucht Scoir

active site (Biol.) (of enzyme)   láthair f5 ghníomhach

active solar heating (Env., HomEc., Ph.)   téamh m1 gníomhach gréine

active-sports clothing (Sp.: Tex.)   éadaí mpl spóirt

activist a (Pol.)   gníomhaíoch a

activist s (Pol.)   gníomhaíoch m1

activity books (Lit.)   leabhair mpl ghníomhaíochta

actual appearance (Art.)   dealramh m1 iarbhír

actual expenditure (Com.)   caiteachas m1 iarbhír

actual increase (Geog.) (of population)   méadú m iarbhír

actual neuroses (PsyAn.)   néaróisí fpl láithreacha

actual use value (Env.)   luach m3 úsáide iarbhír

acupuncture s (Med.)   snáthaidpholladh m (gs -llta)

acupuncturist s (Med.)   snáthaidpholladóir m3

acute hospitals (Med.)   ospidéil mpl ghéarmhíochaine

acute leukaemia (Med.)   géarleoicéime f4

Adad s (Babylonian civ.)   Adádá m4

adagio adv (Mus.)   adagio adv

adaptation s (Tel.) (of equipment)   oiriúnú m (trealaimh)

adaptive differential pulse-codes modulation (ADPCM)   modhnú m difréalach oiriúnaitheach bíogchód

adaptive radiation (Biol.)   gathú m oiriúnaitheach

adaptor s (El., Comp.,Tel.)   cuibheoir m3

ADC (= advice of duration and charge) (Tel.)   ADC

added entry (Lib.)   iontráil f3 bhreise

addendum, addenda (Lib.)   breis f2, breiseanna fpl

addiction services counsellor (Med.)   comhairleoir m3 seirbhísí andúile

addictive a (Narc.) (of drug)   andúile gs as a

Addis Ababa (Geog.)   Adas Ababa m4

additional income (Com.)   ioncam m1 breise

addition to pensionable local service (Adm., Soc.)   breis f2 a chur le seirbhís áitiúil inphinsin

additive process (Art.)   próiseas m1 breisithe

adductor muscle (Physiol.)   matán m1 aduchtach

adept a (Ed.)   deas ar, seolta (ar), sciliúil, inniúil ar, ábalta a

adequacy s (Ling.)   acmhainneacht f3

adhesion s (Biol.; Med.)   greamú m (gs -maithe); greamaitheacht f3

adhesive dressing (Med.)   cóiriú m greamaitheach

adhesive labels (Adm., HomeEc.)   lipéid mpl ghreamaitheacha

adhesive mending tape (HomeEc.)   téip f2 ghreamaitheach dheisithe

adhesive plaster (= sticking plaster) (Med.)   greimlín m4

adipamide s (Ch.)   adapaimíd f2

adipic a (Ch.)   adapach a

adjoinings spl (Graph.)   píosaí mpl ceangail

adjust v (Tel.)   coigeartaigh v

adjusted a (Ed.)   oiriúnaithe a, curtha in oiriúint

adjustment s (Tel.)   coigeartú m (gs -taithe)

adlay s (= Job's tears) (Coix lachryma-jobi)   deora fpl Ióib

Admete s (Gk. Myth.)   Aidméité f4

administering disciplinary and deregistration procedures (Polic.)  nósanna mpl imeachta um smachtú agus díchlárú a riar

administering the oath (Polic.)   ag cur faoi mhionn

administration s (Adm.)  riarachán m1

"Administration" Award (Polic.)   Dámhachtain f3 "Riaracháin"

admission s (Com.) (of partner into business)   glacadh m isteach (comhpháirtí)

admission s (Gen.)   ligean m1 isteach, glacadh m (gs -ctha, pl -cthaí)

admission of security to official stock exchange listing (Fin., Adm)   glacadh m le hurrús ar liostú oifigiúil an stocmhalartáin

Admissions spl (Med.)   Othair mpl Isteach

admitted term (= permitted term) (Term.)   téarma m4 ceadaithe

admixture s (Civ.E.)   breismheascadh m (gs -ctha, pl breismheascthaí)

ADPCM (= adaptive differential pulse-codes modulation)   ADPCM

adrenocortical a (Med.)   aidréineacortach a

Adriatic s (Geog.)   Aidriadach m1

Adriatic a (Geog.)   Aidriadach a

ADSL (= asymmetric digital subscriber line) (Tel.)   ADSL

adult a (Lib., Lit.)   do dhaoine mpl fásta

adult s (Orn.) (of birds)   éan m1 fásta

adult napkin (= diaper Am.) (Med.)   clúidín m4 aosaigh

adulthood s (Soc., Psy.)   aosacht f3

advanced level (Ed.)   ardleibhéal m1

advanced photo system (APS)   córas m1 forbartha grianghrafadóireachta /fótagrafaíochta

advertisement s (Com.)   fógra m4

advice note (Lib.)   nóta m4 faisnéise

advice of duration and charge (ADC) (Tel.)   sonraí mpl faoi ré agus táille

advice slip (Com.)   duillín m4 faisnéise

Adzhar s (Geog.)   An Adsáir f4

Aeacus s (Gk. Myth.)   Aecas m1

Aeaea s (Geog.)   Aeia f4

Aeaean a (Geog.)   Aeiach a

Aecaean s (Geog.)   Aecaech m1

Aecaean a (Geog.)   Aecaech a

Aeneid, the s (Lit.)   An Aeinéid f4

Aeolia s (Geog.)   Aeóilia f4

Aeolus s (Gk. Myth.)   Aeólas m1

aeon s (Astr., Gen.)   aeón m1

aerated concrete (Constr.)   coincréit f2 aeraithe

aerial s (Tel.)   aeróg f2

aerial bombing (Mil.)  aerbhuamáil f3

aerial cable (Tel.)   cábla m4 san aer

aerial imagery (Art.)   aeríomháineachas m1

aerial perspective (Art.)   peirspictíocht f3 aerga

aerial photography (Phot.)  aer-ghrianghrafadóireacht f3

aerial rope-way (Geol., Min.)   téadbhealach m1 aerga

aerial tram-way (Geol., Min.)   trambhealach m1 aerga

aerobatics spl (Av.)   aeraclaíocht f3

aerobic organisms (Biol.)  orgánaigh mpl aeróbacha

aerolite s (Astr., Geol.)  aerailít f2

aeronautical light (Mapm.)   solas m1 aerloingseoireachta

aeronautical radio-beacon (Mapm.)   rada-rabhchán m1 aerloingseoireachta

aerosol s (Ch.)   aerasól m1

aerosol propellant (HomeEc.)   tiomántán m1 aerasóil

aerospace s (Astr., Av.)   aeraspás m1

Aeschylus s (Gk. civ.)   Aescaileas m1

Aesclepius s (Gk. Myth.)   Aiscléipeas m1

aesthetic awareness (Art, Mus.)   feasacht f3 aeistéitiúil (ar cheol, ealaín, etc.)

aesthetic requirements (Phil.)  riachtanais mpl na haeistéitice

aesthetic sense (Art)   tuiscint f3 aeistéitiúil

aetiological a (PsyAn.)   aeiteolaíoch a

aetiology s (= etiology) (PsyAn.)   aeiteolaíocht f3, cúiseolaíocht f3

Aetolia s (Gk. Myth., Geog.)   An Aetóil f2

Aetolian s (Gk. Myth., Geog.)   Aetólach m1

affected area (Med.) (by epidemic)   ceantar m1 (atá) buailte le …

affective dimension (Ed., Psy.)   diminsean m1 mothaíoch

affenpinscher s (Z.)   pinséir m3 ápúil

affidavit s (Jur.)   mionnscríbhinn f2

affirmation s (Ed., Psy.)   dearbhchothú m (gs -thaithe)

affordability s (Env., Soc.)   inacmhainneacht f3

affordable housing (Soc.)   tithíocht f3 inacmhainne

affordable housing scheme (Constr., Fin., Soc.)   scéim f2 tithíochta inacmhainne

afforestation s (Bot.)   foraoisiú m (gs -sithe)

Afghan hound (Z.)   m4 Afganastánach

A flat (Mus.)   A maol

African Plate (Geog.)   Pláta m4 na hAfraice

Afro-Asiatic s (Ling.)   Afra-Áisic f2

Afro-Carribean s (Geog.)   Afra-Chairibeach m1

aftershave balm (Cosmet., Toil.)   balsam m1 iarbhearrtha

aftershave lotion (Cosmet., Toil.)   lóis f2 iarbhearrtha

aftersun s (Cosmet., Toil.)   uachtar m1 /lóis f2/lacht m3 iarghréine

Agamemnon s (Gk. myth)   Agaiméamnón m1

agar-nutrient powder (Cu.)   púdar m1 agair is cothaitheach

age cohort (Ed.)   cohórt m1

ageism s (Soc.)   aoiseachas m1

age-limit s (Polic., Soc.)   aoisteorainn f5 (gs -ann), teorainn aoise

agency s (Adm., Com.)   gníomhaireacht m3

age of criminal responsibility (Polic.)   aois f2 na freagrachta coiriúla

age of majority, the (Jur., Soc.)   lán-aois f2

age profile (Stat.)   próifíl f2 aoise

age-specific and total period fertility rates (Polic.)   rátaí mpl torthúlachta sainaoise agus lántréimhse

age-specific birth rate (Polic.)  ráta m4 breithe sainaoise

age structure (Stat.)  struchtúr m1 aoise

agglomeration s (Biol.)   ceirtleáil f3

aggregate s   tathagú m (gs -gaithe)

aggregate size (Civ.E.)   toise m4 an tathagaithe

aggression s (PsyAn.)   ionsaitheacht f3

aggressive instinct (PsyAn.)   tiomáint f3 ionsaitheach

aggressiveness s (PsyAn.)   ionsaitheacht f3

aggressivity s (PsyAn.)   ionsaitheacht f3

Aghada power station (El.)   stáisiún m1 cumhachta Áth Fhada

agile frog (Rana dalmatina) (Z.)   frog m1 lúfar

agony aunt (Enter., Soc.)   colúnaí m4 crá croí

agony column (Enter., Soc.)   colún m1 crá croí

agranulocyte s (Biol.)   agranalaicít f2

agreement term (Com.)   téarma m4 comhaontaithe

agricultural land (Geog.)   talamh m talmhaíochta

agricultural productivity (Geog., Agr.)  táirgiúlacht f3 talmhaíochta

agricultural region (Geog., Agr.)  réigiún m1 talmhaíochta

agriculture s (Agr.)   talmhaíocht f3

agriculture librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 talmhaíochta

Agrigentian s (Geog.) (native of Agrigentum)   Agragantach m1

agritourism s (Tour.)   agrathurasóireacht f3

agrochemical a (Ch., Agr.)   agraiceimiceach a

agroforestry s (Bot., Agr.)   agrafhoraoiseacht f3

ahermatypic a (Geol.)   neamh-heirmitíopach a

Ahmose s (Hist.) (Egypt. Queen)   Amós f4

AIB Banklink service (Com.)   seirbhís f2 Bhancnaisc Bhainc-Aontais Éireann

AIDS (= acquired immune deficiency syndrome) (Med.)   SEIF

air-activity s (Av.)  aerghníomhaíocht f3

air bag (Veh.)   mála m4 aeir

air bed (Med.)   tocht m3 aeir

air brake (Aer.)   coscán m1 eitilte

aircell s (El.)   aerchill f2

aircharger s (= airgenerator) (El.)   aerghineadóir m3

Air/Climate Section (Env.)   An Rannóg f2 Aeir/Aeráide

air compressor (Ch.)  aer-chomhbhrúiteoir m3

aircondition v (Aer.)   aerchóirigh v

air conditioning equipment (Constr.) trealamh m1 aerchóirithe

air conditioning vehicle (Aer.)   leoraí m4 aerchóirithe

air content (Hort.) (of soil)   cion m4 aeir

air corridor (Aer.)  aerchonair f2

air display (Aer.)   taispeántas m1 eitleoireachta

air duct (Constr., HomEc.)   ducht m3 aeir

Airedale terrier (Z.)   brocaire m4 Airedale

air-entrainment s  (Aer.)  aer-sháinniú m (gs -nnithe)

air extractor (Constr.)   fean m4 eastarraingthe

airfield s (Mapm.)   aerpháirc f2

air freshener (Toil.)   úraitheoir m3 aeir

air hooking (Sp.: Hurling)   crúcáil f3 san aer

airlift s  (Aer.)  aertharlú m (gs -laithe)

airline ticket (Transp.)   ticéad m1 aerthaistil

air passage (Physiol.)   conair f2 an aeir

air-permeable a (Med.)   aer-thréscaoilteach a

air pocket (Av.) (in atmosphere)   póca m4 aeir

airport s (Mapm.)   aerfort m1

airport official (Av.)   feidhmeannach m1 aerfoirt

airport police car (Av.)   carr m1 phóilíní an aerfoirt

airport vehicles (Av.)   feithiclí fpl an aerfoirt

air resistance (Ph.)   friotaíocht f3 aeir

air service (Transp.)   aersheirbhís f2

airspace s (Av.)   aerspás m1

airspeed indicator (Av.)   táscaire m4 aerluais

air squadron (Av.)   aerscuadrún m1

airstrip s (Av.)   aerstráice m4

air supply (Swim., Wat.Saf.)   an soláthar m1 aeir

air suspension (Veh.)   aerchrochadh m (gs -chta)

airtight a (Aer.)   aerobach a

air transport (Av.)   aeriompar m1

air travel (Leis., Tour.)   aerthaisteal m1

airway s (Av.)   aerbhealach m1

airworthy a (Aer.)   aeracmhainneach a

a'ka s (Incan civ.) (drink)   a'ka

akenial s (= achenial) (Bot.)   aicéineach a

akh s (Egypt. Myth.)   ac m4 (pl -anna)

Akhenaten s (Egypt. civ.) (pharaoh)   Acnatan m1

Akhetaten s (Geog.) (Egyptian city)   Acatatan m1

Akkad s (Geog.)   An Acáid f2

Akkadian s (= Accadian) (Ling.)   Acáidis f2

Akkadian s (= Accadian) (Geog.)   Acádach m1

Akkadian a (= Accadian) (Geog.)   Acádach a

alarm activation (Polic.)   gníomhachtú m aláraim

alarm-clock calls (Tel.)   glaonna mpl clog aláraim

Alaskan current (Geog.)   feacht m3 Alasca

Alaskan malamute (Z.)   malamútach m1 (Alascach)

Alaska Peninsula (Geog.)  Leithinis f2 Alasca

albacore s (= little tunny) (Euthymnus alletteratus) (Ich.)   tuinnín m4 bán

Alba Longa (Roman Myth.)   Alba Longa

Albanian branch (Ling.)   brainse m4 Albánach

albedo s (Ph.)   ailbéideacht f3

albumen s (Biol.)   albaman m1

albumin s (Biol.)   albaimin f2

albuminoid s (Biol.)   albaimionóideach m1

albuminoid a (Biol.)   albaimionóideach a

Alcibiades s (Hist.)   Alcaibiaidéas m1

Alcmaeon s (Hist.)   Alcmaeón m4

Alcmene s (Gk. Myth.)   Ailcméiné f4

alcohol hydrometer (Polic.)   hidriméadar m1 alcóil

Alcoholics Anonymous (Soc.)   Alcólaigh mpl gan Ainm

alcoholism s (Soc.)   alcólachas m1

alcohol meter (Polic.)   méadar m1 alcóil

alcoholometer s (Polic.)   alcólaiméadar m1

alcohol-related crime (Polic.)   coir f2 /coireanna (atá) bainteach le halcól

alcohol-related deaths (Polic.)   básanna mpl (atá) bainteach le halcól

alcohol-related incident (Polic.)   teagmhas m1 (atá) bainteach le halcól

alcopops spl (Polic.)   mianraí mpl meisciúla

Alcyonidium s. (MarBiol.)   Alcyonidium

Aldabra Islands (Geog.)   Oileáin mpl Aldabra

aldol s (Ch.)   aldól m1

alert the BOM (Board of Management), to (Adm., Ed.)   an Bord m1 Bainistíochta a chur san airdeall (faoi/ i dtaobh) ...

Aleutian Trench (Geog.)   Trinse m4 Ailiúit

alevin s (Ich.)   gilidín m4; géiteog f2

Alexander 1 (Hist.) Alastar 1 m1

alfatoxins B1 (Ch.)  alfatocsainí fpl B1

algae spl (MarBiol.)   algaí mpl

algal bloom (MarBiol.)  blás m1 algach

Algarve s (Geog.)   An Algarve

Algiers s (Geog.)   Cathair f5 na hAilgéire

alien s (Sc.Fict.)   eachtrán m1

alignment s (Hist.;Pol.)   ailíniú m (gs -nithe)

A-line skirt (Cloth.)  sciorta m4 A-líne

alkaline paper (Lib.)   páipéar m1 alcaileach

alkaliphile s (= alkalophile)   alcailifil f2

alkalization s (Ch.)   alcailiú m (gs -lithe)

All Departments (Gen.)   Gach Rannóg

alleged collusion (Hist., Jur., Pol.,)   claonpháirteachas m1 líomhanta claonpháirteachas a cuireadh i leith ... [ag brath ar an gcomhthéacs]

alleged tax evasion (Adm.)   imghabháil f3 líomhanta cánach

allegretto adv (Mus.)   allegretto adv

allergen s (Med.)   ailléirgin f2

allergic to (Med.)   ailléirge f4 a bheith ar dhuine le rud

allergology s (Med.)   ailléirgeolaíocht f3

alleviate bottlenecks, to (Transp.)   scroigeanna fpl a fhuascailt

Alliance - Centre for Sexual Health (Health, Soc.)   Alliance - Lárionad m1 Sláinte Gnéis

All-in-One Face Base (Cosmet.)   Bonnsmideadh m1 Cuimsitheach

All-in-One Face Treat (Cosmet.)   m4 Cuimsitheach don Aghaidh

All-Ireland Minor Final (Sp.)  Craobh f2 Mionúr na hÉireann

all leather (Cloth.)   leathar m1 ar fad

alloheteroploid s (Biol.)

  allaiheitreaplóideach m1

allomorphic a (Ling.)   allamorfach a

Allosaurus s (Z.) (genus)   Allosaurus

all-out picket (Soc.)   picéad m1 glan amach

All-Stars spl (Sp.) (C.L.G.)   Sárimreoirí mpl Peile /Iománaíochta na Bliana

All Wards (Gen.)   Gach Barda

All Wards via Stairs (Gen.)   Gach Barda via an Staighre

all-weather pitch (Sp.)   páirc f2 uile-aimsire

all wool (Cloth.)  olann f5 ar fad

almond essence (Cu.)   úscra m4 almóinní

almond tree (Prunus dulcis) (Bot.)   crann m1 almóinní

almshouse s (Soc.)   teach m1 almsan

alnico s (Metal.)  ailniocó m4

alopecia s (Med.)   alóipéice f4

alpaca s (Agr., Geog.)   alpaca m4

alpaca wool (Cloth.)   olann f5 alpaca

alpha s (Gk. letter)   alfa m4

alpha-active a (Ch.)   alfa-ghníomhach a

alphabetical filing (Lib.)   comhdú m de réir aibítre

alphabetical index (Lib.)   innéacs m4 aibítreach

alphabetizing s (Lib.)   aibítriú m (gs -rithe)

alpha-decay, a-decay s (Ch.)   alfa-mheath m3, a-mheath m3

alpha-helix, a-helix s (Biol.)   alfa-héilics m4; a-héilics m4

Alpheus s (Gk. Myth.) (river)   an Ailféis f2

alpine s (= alpine plant) (Bot.)   alpach m1

alpine swift (Apus melba) (Z.)   gabhlán m1 Alpach

Alpine thrift (Bot.)   rabhán m1 Alpach

Altaic family (Ling.)   fine f4 Altaech

altarpiece s (Arch.)   mír m1 altóra

altazimuth s (Astr.)   altasamat m1

altazimuth mounting (Astr.)   gléasadh m altasamait

altazimuth system (= horizontal co-ordinate system) (Astr.)   córas m1 altasamait

Alternative Course Strand - Community Arts, to be offered on 2nd Year of course (Ed.)   Snáithe m4 Malairte Cúrsa - Ealaíona Pobail le tairiscint sa 2ú Bliain den Chúrsa

alternative health (Med.)   sláinte f4 mhalartach

alternative health care (Med., Health)   cúram m1 malartach sláinte

alternative medicine (Med.) (of practice)   leigheas m1 malartach

alternative medicines (Med.) (of products)   cógais mpl mhalartacha

alternative remedies (Med.)   leigheasanna mpl malartacha

alternative routing (Tel.)   ródú m malartach

alternatives spl   malairtí fpl

altitude s (Aer.)   airde f4

Alto Adige (Geog.)  Alto Adige

Altun Shan (Geog.)   Altun Shan

alula s (= bastard wing) (Orn.)  orda f5 (gs -an)

aluminium doors (Constr., Furn.) doirse mpl alúmanaim

aluminium trisodium hexafluoride (Ch.)  heicseafluairíd f2 tríshóidiam alúmanaim

aluminium windows (Constr., Furn.) fuinneoga fpl alúmanaim

Alumni General Office (Adm., Ed.)  Oifig f2 Ghinearálta Alumni

Alumni Manager's Office (Adm., Ed.)   Oifig f2 an Bhainisteora Alumni

Alumni Reception (Adm., Ed.)   Fáiltiú m Alumni

alveolers spl (Biol.)   ailbheolaigh mpl

Alzheimer Society of Ireland (Med.)   Cumann m1 Alzheimer na hÉireann

Amanogawa s (Bot.) (variety of Japanese cherry)   Amanogawa

amanuensis s (= secretary) (Adm.)   amanuensis

amatau s (Incan civ.) (tutor)   amatau

Amaterasu s (Japanese Myth.)   Amaitéarasa f4

amber a (Mapm.)   ómrach a

ambient a (Tel.)   timpeallach a

ambient noise (Tel.)   torann m1 timpeallach

ambivalence s (Gen., PsyAn.)   défhiús m1

ambulance s (Med.)  otharcharr m1

ambulatory s (Arch.)   cruinnbhealach m1

Amena s (Geog.)  Amena

amendment s (Legis.)   leasú m (gs -saithe)

Amenhotep s (Egypt. Myth.)   Ámanótap m4

amenities spl (Env.)   áiseanna fpl, conláistí mpl

amenity conservation (Env.)   caomhnú m conláistí

amenity groups (Env.)   grúpaí mpl cosanta conláistí

amenity resources (Env.)   acmhainní fpl conláistí

American bittern (Botaurus lentiginosis) (Z.)  bonnán m1 Meiriceánach

American College, Dublin (Ed.)   An Coláiste m4 Meiriceánach, Baile Átha Cliath

American coot (Fulica americana) (Z.)   cearc f2 cheannann Mheiriceánach

American fold (Med.)   filleadh m Meiriceánach

American football (Sp.)   peil f2 Mheiriceánach

American golden plover (Pluvialis dominica) (Z.)   feadóg f2 bhuí Mheiriceánach

American goldfinch (Carduelis tristis) (Z.)   lasair f5 choille Mheiriceánach

American pipit (Anthus rubescens) (Z.)   riabhóg f2 Mheiriceánach

American pit bull terrier (Z.)   tarbh-bhrocaire m4 Meiriceánach

American redstart (Setophaga ruticilla) (Z.)   earrdeargán m1 Meiriceánach

American robin (Turdus migratorius) (Z.)   smólach m1 imirce

Americas, the spl (Geog.)   Críocha fpl Mheiriceá

Amilka Leave-In Conditioner (for hair)  (Cosmet.)  Feabhsaitheoir m3 Fág-Istigh Amilka

2-aminopentanedioic a (= glutamic) (Ch.)  2-aimínpeantáindéóch a

Amitiya s (= Amyitis) (Chaldean myth.) (Wife of Nebuchadnezzar 11)   Amaití f4

ammonia s (Ch.)   amóinia f4

ammonia .880 (Ch.)   amóinia .880

Ammut the Gobbler (Egypt. Myth.)   Amat m4 arracht

amniosynthesis s (Med., Physiol.)   aimnisintéis f2

Amon s (Egypt. Myth.)   Amón m1

Amon-Re s (Egypt. Myth.)   Amón-Rá m4

Amosis s (Egypt. Myth.) (pharaoh)   Amósas m1

amount s  (Com.)   méid m4

amperage s (El.) (current in amps)   aimpéaras m1

amphibole-magnetite s (Geol.)   amfabólmhaighnéidít f2

amphora s (Archaeol.)   amfara m4

amplification s (Tel.)   aimpliú m (gs -lithe), aimpliúchán m1

amplified edition (Lib.)   eagrán m1 méadaithe

amplifier s (Tel.)   aimplitheoir m3

amplify v (Tel.)   aimpligh v

amplitude s (Tel.)   aimplitiúid f2

amplitude modulation (Tel.)   modhnú m aimplitiúide

Amulius s (Roman Myth.)   Amúileas m1

Amundsen Sea (Geog.)   Muir f3 Amundsen

amygdalin s (Ch.)   amagdailin f2

amygdaloidal a (Geol.)   amagdalóideach a

amyl propionate (Ch.)   próipianáit f2 aimile

An s (Mesopotamian Myth.)   An m4

anaconda s (Z.)   anacanda m4 (pl -í)

anacu s (Incan civ.) (tunic)   anacu

anaerobic digestion (Biol.)   díleá m anaeróbach

anaerobic organisms (Biol.)   orgánaigh mpl anaeróbacha

anaesthetic s (Med.)   ainéistéiseach m1

anaesthetics spl (Med.)   ainéistéitic f2

anaesthetist’s pack (Med.)   maingín m4 ainéistéisí

anal eroticism (PsyAn.)   earótachas m1 anasach

analogue signal (Tel.)   comhartha m4 anológach

anal-sadistic phase (= anal-sadistic stage (PsyAn.)   tréimhse f4 shádach anasach

anal sex (Sex.)   gnéas m1 tóna

analyser s (Tel.)   anailíseoir m3

analysis s (Com.)   miondealú m (gs -laithe)

analysis book (Com.)   leabhar m1 miondealaithe

analytical bibliography (= critical bibliography) (Lib.)   bibleagrafaíocht f3 chriticiúil, leabhareolaíocht f3 chriticiúil

analytical entry (Lib.)   iontráil f3 anailíseach

analytic paragraph (Ed.)   alt m1 anailíseach

analytic response (Ed.)   freagairt f3 anailíseach

anamnesis s (PsyAn.)   anaimnéis f2

Ananse s (African Myth.)   Anainse m4

anaphylactic shock (Med.)   turraing f2 anaifiolachtach

anastomosis s (Med.)   acomholra m4

Anatolian shepherd dog (Z.)   sípéir m3 Anatólach

anatomically-shaped a (Med.)   (i gcruth) anatamaíoch a

anchorage s (Mec.) (of motor vehicle seats)   daingniú m (gs -nithe)

anchorage buoy (Mapm.)   baoi m4 ancaireachta

anchorage for sea-planes (Mapm.)   ancaireacht f3 muireitleán

anchoring prohibited (Mapm.)   cosc m1 ar ancaireacht

anchor point (Broadc.)   pointe m4 seasta

anchor ring (Nau.)   ancairfháinne m4, tóras m1

anchor tenant (Jur.)   príomhthionónta m4

ancient a (Mapm.)   ársa a

Ancient Greece (Geog., Hist.)   An tSean-Ghréig f2

Ancient Wonders (Archaeol.)   Iontais mpl an tSeansaoil

ancillary a (Com.)   coimhdeach a

ancillary staff (Com.)   foireann f2 choimhdeach

Ancohuma s (Geog.)   Sliabh m Ancohuma

Andromeda s (Astr., Myth.)   Andraiméide f4

Andromedids spl (= Bieliids) (Astr.)   Andraiméididí fpl

Andros s (Geog.)   Andras m1

anencephaly s (Med.)   aineinceifileacht f3

aneurin s (Ch.)   ainéirin f2

angel dust (Agr.)   deannach m1 ainglí

Angel Falls (Geog.)   Eas m3 Angel

angelica s (Angelica archangelica) (Bot.)   ainglice f4

angels spl (Relig.)   aingil mpl

Angevin a (Hist.)   Ainsivíneach a

angiography s (Med.)   angagrafaíocht f3

angioplasty s (Med.)   angaplaiste f4

angle s (Mth.)   uillinn f2

angle of elevation of the sun (Astr.)   uillinn f2 airde na gréine

angler s (Fish.)   slatiascaire m4

angling in the daytime (Polic.)   slatiascaireacht f3 i gcaitheamh an lae

angling s (Fish.)   slatiascaireacht f3

Anglo-France settlement, the (Hist., Pol.)   an Socrú m Angla-Fhrancach

anglophone s (Ling.)   béarlóir m3, cainteoir m3 Béarla

Angola Basin (Geog.)   Imchuach m4 Angóla

angular leaf spot of strawberry (Bot.)   ball m1 duille uilleach sú talún

Ani s (Egypt. Myth.)   Ainí m4

aniline s (Biol.)   anailín f2

animal burial (Archaeol.)   adhlacadh m ainmhí/ainmhithe

animal cemetery (Archaeol.)   reilig f2 ainmhithe

animal feed (Agr.)   bia m4 ainmhithe

animal origin (Tex.) (of natural fibre)   bunús m1 ainmhíoch

animal phobia (PsyAn.)   uamhan m1 ainmhithe

animals spl  (Z.)   ainmhithe mpl

animate v (Cin.)   beoigh v

animated a (Cin.)   beoite a

animation s (Cin.)   beochan f3

animator s (Cin.)   beochantóir m3

anionic surfactant (Ch.)   dromchla-ghníomhaí m4 ainianach

ankh s (Archaeol.) (cross with loop at top)   anc m4 (pl -anna)

ankle bandage (Sp.: Polo)   banda m4 rúitín

anklung s (Mus.)   anclang m1

annals spl (Hist., Lib.)   annála fpl

Annex 1 of Directive 91/414 (Adm.)   Iarscríbhinn f2 a ghabhann le Treoir 91/414

annotated a (Lib.)   anótáilte a

annotation s (Lib.)   anótáil f3 (pl anótálacha)

announce v (Tel.)   fógair v

Annuaire des Jumelages Européens (= Directory of European Twinnings) (Adm.)   Eolaire m4 Nascthaí na hEorpa

annual s (Lib., Publ.)   bliainiris f2

annual change (Mapm.)   athrú m bliantúil

Annual Garda Sportstar Awards 1998 (Polic.)   Dámhachtainí fpl Bliantúla Réaltaí Spóirt na nGardaí do 1998

annualized holding-period return (Adm.)  toradh m1 bliantúlaithe na tréimhse sealúchais

annual leave (Adm.)  saoire f4 bhliantúil

annual maximum flow (Geog.)   uas-sreabhadh m bliantúil

annual mean flow (Geog.)   meánsreabhadh m bliantúil

annual minimum flow (Geog.)   íos-sreabhadh m bliantúil

Annual National Commemoration Day (Hist.)   m Bliantúil Cuimhneacháin Náisiúnta

annual percentage rate (Com.)   an ráta m4 céatadánach bliantúil

Annual Report on Crime (Polic.)   Tuarascáil f2 Bhliantúil ar an gCoireacht

annual stocktaking (Adm.,Com.)   stocáireamh m1 bliantúil

anonymous author (Lib.)   údar m1 gan ainm

ansae spl (Astr.)   ansaí mpl (sg ansa m4)

antagonist s (Pharmocol.)   freasaitheach m1

Antananarivo s (Geog.)   Antananairíveo m4

antapex s (Astr.)   frithrinn f2

Antarctic, The s (Geog.)   An tAntartach m1

Antarctica s (Geog.)   An Antartaice f4

Antarctic Circle, the (Geog.)   An Ciorcal m1 Antartach

Antarctic Continent (Geog.)  An Ilchríoch f2 Antartach

Antarctic Ocean (Geog.)  An tAigéan m1 Antartach

Antarctic Peninsula (Geog.)  Leithinis f2 na hAntartaice

Antarctic Treaty (Pol.)  An Conradh m Antartach

antelope s (Z.)   antalóp m1

ante-natal clinic (Med.)   clinic m4 réamhbhreithe

antenna s (Tel.)   aeróg f2

Anthemius of Tralles (Gk. civ.)   Aintéimias m4 Thrailléis

Anthesteria s (Gk. Myth.)   An Antaistéiria f4

anthologist s (Lib.)   díolamóir m3

anthology s (Lib.)   díolaim f3

anthracene dione (= anthraquinone) (Ch.)   antraicéindé-ón m1

anthracite s (Min.)   antraicít f2

anthraquinone s (= anthracene dione) (Ch.)   antracuineon m1

anthropic principle (Phil., Soc.)   prionsabal m1 na hantrapachta

anthropocentrism s (Phil., Soc.)   antrapalárnachas m1

anthropogenic a (Evol., Hist.)   antrapaigineach a

anthropometry s (Biol.)   antrapaiméadracht f3

anthroposopher s (Phil., Relig.)   antrapasamh m1

anthroposophical a (Phil., Relig.)   antrapasúnach a

anthroposophy s (Phil., Relig.)   antrapasúnacht f3

anti-aircraft a (Mil.)   frith-aerárthach a

anti-aircraft gun (Weap.)   gunna m4 frith-aerárthach

anti-A serum (Biol.)   séiream m1 frith-A

antibiotic s (Med.)   antaibheathach m1

antibody s (Biol.)   antasubstaint f2

anti-cancer centre (Med.)   ionad m1 frithailseach

anti-cancer medicines (Med.)   cógais mpl frithailseacha

anti-collision light (Av.)   solas m1 bealaigh

antidecubitis mattress (Med.)   tocht m3 frithlomairteach

antidecubitis pad (Med.)   pillín m4 frithlomairteach

antidepressant s (Med.)  frithdhúlagrán m1

anti-drugs policy (Pharmacol., Polic.)   beartas m1 frithdhrugaí

anti-embolism stocking (Med.)   stoca m4 fritheambólach

Antigone s (Myth.)   Antagana f4

Antigua and Barbuda (Geog.) Antigua agus Barbuda

anti-litter a (Env.)   (feachtas) in aghaidh an bhruscair

antilock braking system (Veh.)  córas m1 coscánaithe frithghlasála

Antiope s (Gk. Myth.) Antaipé f4

antioxidants spl (Biol.)  frithocsaídeoirí mpl

antiparallel a (Ph.)   fritreomhar a

Antipodes, the spl (Australia etc.)   na Fritíortha fpl

antipodes spl (Gen.)   frithionaid mpl

antirrhinum s (Bot.)   antairíneam m1

antiscorbutic s (Med.)   frithscorbach m1

antiscorbutic a (Med.)   frithscorbach  a

antiseptic s (Health, Med.)   antaiseipteán m1

antiseptic a (Health, Med.)   antaiseipteach a

anti-social behaviour (Polic., Soc.)   iompraíocht f3 fhrithshóisialta

anti-substance s (Biol., Med.)   antasubstaint f2

anti-terrorist a (Mil., Soc.)  frithsceimhlitheoireachta gs as a

anti-theft device (Polic.)   gaireas m1 frithghadaíochta

anti-waxing agent (Veh.)  gníomhaí m4 frithchiartha

antonomasia s (Lit.)   antonamáis f2

Anubis s (Egypt. Myth.)   Anúbas m1

anxiety s (PsyAn.)   imní f4

Anyang s (Geog.)   Anyang

apartment s (Constr.)   leithlann f2

apatosaurus s (Z., Archaeol.)  apatasár m1

Apennine Peninsula (Geog.)   Leithinis f2 na nAipiníní

aperitif s (Cu.)   greadóg f2

aperture s (Phot., Tel.)   cró m4

aperture control (Phot.)   rialtán m1 an chró

apex s (= vertex) (Astr.)   rinn f2

apex s (Constr.) (of pyramid)   buaic f2

Aphrodite s (Gk. Myth.)   Afraidíte f4

apo s (Incan civ.) (official)   apo

apofocus s (= apocentre) (Astr.)   apafócas m1

apogalacticon s (Astr.)   apairéaltracan m1

Apollo s (Gk. Myth.)   Apalló m4

Apollonius s (Gk. poet)   Apallóinias m4

apparatus s (Sc.Eq.)   gaireas m1

apparatus s (Tel.)   gléas m1

apparent luminosity (Astr.)   lonrachas m1 dealraitheach

apparent motion (Astr.)   gluaisne f4 dhealraitheach

apparent point of contact (Astr.)   pointe m4 tadhaill dealraitheach

apparition s (Relig.)   taispeánadh m (gs -nta)

appeal s (Jur.)   achomharc m1

appeal for witnesses to traffic accidents and crimes (Polic.)   achainí f4 ar fhinnéithe le timpistí bóthair agus coireanna iad féin a chur in iúl

appeal procedure (Adm., Jur.)   gnás m1 achomhairc

appeals spl (Ed.) (of exams)   achomhairc mpl

appearance s (Art.) (of materials)   cosúlacht f3

appeasement policy (Hist., Pol.)   beartas m1 géillte is síthe

appendix s (Lib.)   aguisín m4

apple amber tart (Cu.)   toirtín m4 ómrach úll

apple mint (Bot.)   mismín m4 úill

appliance s (Tel.)   fearas m1

applicant s (Adm.)  iarratasóir m3

application s (Adm.)   iarratas m1

application s (Comp.)   feidhmchlár m1

application for licence for the discharge of effluent to ground percolation area (Env.)   iarratas m1 ar cheadúnas doirte eisiltigh go talamh síothlúcháin

applicator s (Med.)   forchuradóir m3

applied finish (Woodw.)   bailchríoch f2 fhorchurtha

Applied Science (Ed.)   Eolaíocht f3 Fheidhmeach

applied voltage (Tel.)   voltas m1 feidhmithe

appliqué s (Weav.)   appliqué

appointment and terms of office (Adm.)   ceapadh m agus téarmaí oifige

appraisal s (Ed.)   measúnú m (gs -naithe)

appreciate v (Ed.)   léirthuiscint f3 (a bheith agat do)

appreciation s (Ed.)   léirthuiscint f3

appreciative faculties (Art.)   acmhainní fpl léirthuisceana

apprentice race (Sp.: HorseRac.)   rás m3 na bprintíseach

approach s (Ed.) (to teaching a subject)   cur m1 chuige

approach s (WatSaf.)   ascnamh m1

approach run (Sp.) (to a jump)   ruthag m1

approach side (Adm., Veh.)   taobh m1 an bhealaigh chuige

appropiate technology (Comp.)  teicneolaíocht f2 oiriúnach

approval s (Adm.)   faomhadh m (gs -ofa), formheas m3

approval copy (Lib.)   cóip f2 ar triail

approved body (Adm.)   comhlacht m3 formheasta

Approved Location - Castlebar Campus (Ed.)   Láthair f5 Fhaofa - Campas Chaisleán an Bharraigh

approved subject to clarification of title (Adm., Ed.)   faofa a faoi réir shoiléiriú an teidil

approximate contour line (Mapm.)   neas-chomhrian m1

approximate cost (Com.)   neastáille f4, neaschostas m1

apriorism s (Biol.)   aiprióireachas m1

aprotic a   neamhphrótónach a

aptitude s (Ed.)   infheidhmeacht f3

aptitude test (Ed.)   triail f5 infheidhmeachta

aqua aerobics (Leis.)  aeróbaic f2 uisce

aquaduct s (= water-pipe) (Mapm.)   uiscerian m1

aqualung s (Sp: Diving)   uathscamhóg f2

aquaplaning s (Sp.)   scinneadh m ar uisce

aquarelle s (Art.)   uiscréal m1

aquarellist s (Art.)   uiscréalaí m4

Aquarids spl (Astr.)   Acuairidí fpl

aquatic environment (Env., Geog.)   timpeallacht f3 uisceach

aquatic warbler (Acrocephalus paludicola) (Z.)   ceolaire m4 uisce

aquatics spl (Leis., Sp.)   oiliúint f3 uisce

aquatint s (Art.)   uiscimir f2

aquation s (Ch.)   dobhrachán m1

aqueous solution (Ch.)  tuaslagán m1 uiscí

aquifer s (Geol.)   uiscíoch m1

Arabian Peninsula (Geog.)   Leithinis f2 na hAraibe

Arabian Sea (Geog.)   An Mhuir f3 Arabach

arable land (Geog.)   talamh m arúil

arachid oil (Biol.)   ola f4 araicise

arachnophobia s (Med., Psy.)   aracnafóibe f4; uamhan m1 damhán alla

Arafura Sea (Geog.)   Muir f3 Arafura

Aral Sea (Geog.)   An Mhuir f3 Aral

Aran jumper (Cloth.)  geansaí m4 Árannach

Araucanian Tribe (Incan civ.)   Treibh f2 Arócánach

arbitrary figures (Adm., Stat.)   figiúirí mpl treallacha 

arbitrary treatment (Adm., Jur.)   caitheamh m1 go dírialta (le duine, daoine), íde f4 dhírialta

arbitration and conciliation (Polic.)   eadráin f3 agus idir-réiteach m1

arbitration board (Jur.)   bord m1 eadrána

arbitration clause (Polic.)   clásal m1 eadrána

Arboricultural Association of Ireland (Hort.)   Cumann m1 Crannadóireachta na hÉireann

arc s (Archaeol.)   stua m4

archaeological dig (Archaeol.)   tochailt f2 seandálaíochta

Archbishop Maximilian (Hist.)  an tArd-Easpag m1 Maximilian

archer s (Hist.)   saighdeoir m3

archetypal a (= archetypical) (Art, Lit., Psy.)   aircitíopúil a

archetype s (Lit., Psy.)   aircitíopa m4

archipelago s (Mapm.)   oileánra m4

archival storage (Adm., Station.)   stóráil f3 chartlainne

archive s (Comp., Lib.)   cartlann f2

archive box (Adm., Station.)   bosca m4 cartlainne

archive disk (Comp., Lib.)   diosca m4 cartlainne

archives unit (Lib.)   aonad m1 cartlainne

archivist s (Lib.)   cartlannaí m4

archivolt s (Arch.) (of moulding surrounding arch)   stuamhúnláil f3

archivolt s (Arch.) (of undercurve of arch from springing to springing)   stua m4 laistigh

Arctic a (Geog.)   Artach a

Arctic char (Ich.)   ruabhreac m1 Artach

Arctic Circle, the (Geog.)   An Ciorcal m1 Artach

Arctic hare (= polar hare) (Lepus arcticus) (Z.)   giorria m4 an Artaigh

Arctic redpoll (Carduelis hornemanni) (Orn.)   deargéadan m1 Artach

Arctic smoke (Geog.)   toit f2 Artach

Arctic warbler (Phylloscopus borealis) (Orn.)   ceolaire m4 Artach

area s (Geog.)   ceantar m1

area s (Gen.)   achar m1, láthair f5, réimse m4

area s (Adm., Tel.) (of specified limits)   limistéar m1

Area Allowance Employment Scheme (Adm.)   Scéim f2 Fostaíochta an Liúntais Limistéir

area-based tourism plans (Tour.)   pleananna mpl turasóireachta bunaithe sa cheantar

area-focussed a (Adm.)   dírithe a ar limistéar/ ar cheantar

areal association (Geog.)   gaolmhaireacht f3 limistéarach

area of high scenic amenity (Tour.)   limistéar m1 mórscéimhe

area of natural beauty (Geog.)   limistéar m1 áilleachta nádúrtha

area of outstanding scenic amenity (Tour.)   limistéar m1 sárscéimhe

Area of Scientific Interest (ASI)   Limistéar m1 Inspéise ó thaobh Eolaíochta

area partnership company (Adm., Com.)   cuideachta f4 chomhpháirtíochta cheantair

areas of cooperation (Adm., Pol.)   réimsí mpl comhoibrithe

area under reclamation (Mapm.)  limistéar m1 á thabhairt chun tíreachais

areola s (Biol.)  aireola f4

areolar a (Biol.)  aireolach a

Ares s (Gk. Myth.)   Airéis m4

Aretus s (Gk. Myth.)  Airéiteas m1

argentine s (Argentina sphyraera) (Ich.)   airgintín m4

Argentine Basin, the (Geog.)   Imchuach m4 na hAirgintíne

Argive a (Geog., Gk. Myth.)   Airgéach a

Argonaut s (Gk. Myth.)  Argónátach m1

Argos s (Gk. Myth.) (placename)   Argas m4

argued policy options papers (Polic.)   doiciméid mpl áitithe maidir le roghanna bearta(i)s

arid land (Geog.)   talamh m1 tur

Aristarchus s (Astr., Gk. civ.)   Arastarcas m1

Aristomenes s (Gk. civ.)   Arastamainéas m1

Aristophanes s (Gk. civ., Th.)   Arastafainéas m1

armalite rifle (Weap.)   armailíteach m1, raidhfil m4 armailíteach

armband s (Polic.) (for pedestrians)   banda m4 muinchille

armband s (Swim.)   banda m4 snámha

arm bracer (Sp.: Archer.)   lámhgharda m4

armed raid (Polic.)  ruathar m1 airm

armed response units (Polic.)   aonaid mpl freagartha faoi airm

armillary sphere (Astr.)   sféar m1 bráisléadach

arms-length price (Com.)   praghas m1 ar neamhthuilleamaí

arms race (Hist.)   iomaíocht f3 na n-arm

arm wrestling (= hand-wrestling) (Sp.)   lámhchoraíocht f3

arolla pine (= Swiss pine, Swiss stone pine) (Pinus cembra) (Bot.)   péine m4 Eilvéiseach

aromatherapy s (Health)   cumhartheiripe f4

aromatics spl (Cosmet.)   cumhránaic f2

aromatized a (Cosmet.)   cumhraithe a

arquebus s (= harquebus) (Weap.)   arcabas m1

arrange v (Adm.)  socraigh v

array s (Adm., Comp.)   eagar m1

arrears spl (Com.)   riaráiste m4

arrestable offence (Polic.)   cion m3 inghabhála

arrester wire (Polic.) (on aircraft carrier)   sreang f2 cheaptha

arresting factors (Gen.) tosca fpl sriantachta

arrivals spl (Com.) (of trade in EU)   inseolacháin mpl

arrivals hall (Aer.)   halla m4 teachta

arrow slit (Arch., Hist.)   scoilt f2 saighead

art book (Ed.)   leabhar m1 ealaíne

art department (Ed.)   roinn f2 ealaíne

art education (Ed., Art)   oideachas m1 ealaíne

Artemis s (Gk. Myth.)   Artaimís f2

arterial drainage (Biol.)   draenáil f3 artaireach

artichoke s (Bot., Cu.)   bliosán m1

articulated vehicle (Polic.)   feithicil f2 altach

articulation s (Med.) (of joints)   comhaltú m (gs -taithe), comhaltúchán m1

articulation s (Med.) (of speech)   urlabhraíocht f3

artificial horizon (Av.)   léaslíne f4 thacair

artist s (Mus.)   ealaíontóir m3 ceoil

artistic licence (Art.)   saoirse f4 ealaíonta

artist in residence (Art.)   ealaíontóir m3 cónaithe

arts and crafts (Art.)   ealaíona fpl agus ceardaíocht f3

Arts Education: Drama (Ed., Art)   Oideachas m1 sna hEalaíona: Drámaíocht

Arts Education: Visual Arts (Ed., Art)   Oideachas m1 sna hEalaíona: Na hAmharcealaíona

Aruba s (= Oruba) (Geog.)   Aruba

aryballos s (Incan civ.) (bottle-shaped pot)   aryballos

as new (Lib.)   mar chóip f2 nua

asbestos s (Ch.)   aispeist f2

asbestosis s (Med.)   aispeastóis f2

ascender s (= ascending letter) (Lit.)   litir f5 éiritheach

ascender s (Lit.) (upper part of ascending letter)   éiritheach m1

ascertain v (Gen.)   faigh v amach

aseptate a (Biol.)   aiseipteamach a

Asgard s (Scandinavian Myth.)   Ascar m1

A sharp (Mus.)   A géar

Ashgard s (Sp.: Hurling) (tradename)   Ashgard (miotóg f2 chosanta)

ash-grey a (Col.)   ar liath m1 na luatha

Ashkenazi s (pl Ashkenazim) (Relig)   Aisceanásaíoch m1

ashlar masonry (Constr.)   eisléireacht f3

Ashmolean Museum (Archaeol., Tour.)   An Músaem m1 Ashmolean

Ashwapati s (Indian Myth.)   Aiseapaití m4

ASI (= Area of Scientific Interest) (Env.)   Limistéar m1 Inspéise ó thaobh Eolaíochta

Asian dollar market (Com.)   margadh m1 dollar na hÁise

Asian wild dog (Z.)   madra m4 fiáin na hÁise

Asiatic Russia (Geog.)   An Rúis f2 Áiseach

asking price (Com.)   praghas m1 iarrata

aspartine s (Ch.)   aspairtín m4

asphodelus s (Bot.)  lus m3 caisil

Asphodelus s (Gk. Myth.)   Asfadal m1

Assam s (Geog.)   Assam

Assamese s (Ling.)   Asaimis f2

assemblage s (Env., Bot.)   cluichreán  m1

assemble v (Gen.) (collect)   bailigh v

assemble v (Constr.)   cóimeáil v

assembly costs (Ind.)   costais mpl chóimeála

assertiveness s (Psy.)   treallús m1

assessment s (Ed.)   measúnacht f3

assessment s (Ed.) (of process)   measúnú m (gs -naithe)

assessment objectives (Ed.)   cuspóirí fpl measúnachta

assessment techniques (Ed.)   teicnící fpl measúnaithe

assets/liabilities statement (Com.)   ráiteas m1 sócmhainní/ dliteanas

asset-stripper s (Com.)   scamhaire m4 sócmhainní

asset-stripping s (Com.)   scamhadh m sócmhainní

assign v (Adm.)   sann v

assignment of allowance (Adm.)   sannadh m liúntais

assimilate v (Ed.) (of ideas)   tóg v

assistance s (Adm.)   cúnamh m1

assistant librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 cúnta

assistant s (Adm.)   cúntóir m3

assistive carries (WatSaf.)   iompair mpl chúnta

assists spl (= assistive carries) (WatSaf.)   iompair mpl chúnta

associated banks (Com.)   bainc mpl chomhlachaithe

associated principles (Adm.)   prionsabail mpl ghaolmhara

association s (PsyAn.)   comhcheangal m1 smaointe

association copy (Lib.)   cóip f2 le duine cáiliúil

Association of Children and Adults with Learning Disabilities (Ed.)   Cumann m1 na Leanaí agus na nAosach le míchumas foghlama

Association of Garda Sergeants and Inspectors (Polic.)   Cumann m1 Sáirsintí agus Cigirí den Gharda Síochána

association of ideas (Adm.)   comhcheangal m1 smaointe

Association of Primary Teaching Sisters (Ed.)   Aontas m1 na Siúracha Teagaisc

Association of Secondary Teachers, Ireland (ASTI)   Cumann m1 na Meánmhúinteoirí, Éire

association technique (Com.)   teicníc f2 chomhcheangail

as-struck finish (= plain finish) (Metal.)   bailchríoch f2 mar a nochtadh

assumption s (Gen.)   foshuíomh m1

assured s (Ins.)   an t-árachaí m4 (saoil)

assurer s (Ins.)   an t-árachóir m3 (saoil)

astable a (El.)   neamhchobhsaí a

astable multivibrator (El.)   ilchreathadóir m3 neamhchobhsaí

Astarte s (Egypt. Myth.)   Astarta f4

astemizole s (Med.)   astamasól m1

asteroid s (Astr.)   astaróideach m1

asteroid a (Astr.)   astaróideach a

Asthma Society of Ireland (Med.)   Cumann m1 Asma na hÉireann

astrobleme s (Astr.)   astraibléim f2

astronomic station (Mapm.)   stáisiún m1 réalteolaíochta

Astroturf pitch (Sp.)   páirc f2 Astroturf

Asuncion s (Geog.)   Asúinseon m4

Aswân s (Geog.)   Aswân

asylum seekers (Polic.)   lucht m3 iarrtha tearmainn

asymmetrical bars (Gym.)   barraí mpl neamhshiméadracha

asymmetric digital subscriber line (ADSL) (Tel.)   líne f4 dhigiteach neamhshiméadrach rannpháirtí

at prep (Ch., Ph.) (comparatively of points on scale)   ag (40 céim, 50 céim, etc.)

at melting point (Ch., Ph.) (stable/fixed)   ar an leáphointe

at room temperature (Ch., Ph.)   ag teocht an tseomra

Atacama Desert (Geog.)  Gaineamhlach m1 Atacama

Atacama Trench (Geog.)  Trinse m4 Atacama

Atahualpa s (Incan emperor)   Atahualpa

Aten s (Egyt. Myth.)   Atan m1

Aten Sun-Disk (Egypt. Myth.)   Atan m1, diosca na gréine

Athena s (= Athene) (Gk. Myth.)   Aitéiné f4

Athene s (Gk. Myth.)   Aitéiné f4

Athenian a (Gk. Myth.)   Aithneach a

Athenian s (Gk. Myth.)   Aithneach m1

Athens s (Geog.)   An Aithin (gs na hAithne)

atherine s (= sand smelt) (Atherina presbyter) (Z.)   smealt m4 gainimh

athlethic club (Sp.)   cumann m1 lúthchleas

Atlanta s (Geog.)   Atlanta

Atlantic bonito (= skipjack) (Katsuwonas pelamis) (Z.)   boiníotó m4 an Atlantaigh

Atlantic-Indian Basin, the (Geog.)   An tImchuach m4 Atlantach Indiach

atlantic whiteside dolphin (Lagenorhynchus acutus) (Z.)   deilf f2 bhánchliathánach an Atlantaigh

Atlantis s (Geog.)   Atlantas m1

atlas s (Lib.)   atlas m1

Atlas cedar (Cedrus atlantica) (Bot.)   céadar m1 Atlais

ATM (= automated telling machine) (Com.)   UMB

ATM card (= automated teller machine card) (Com.)   cárta m4 UMB

atmosphere s (Tel.)   atmaisfeár m1

atmospherics spl (Tel.)   aerthormán m1

atom s (Ch.)   adamh m1

atomic energy (Ch.)   fuinneamh m1 adamhach

Atreidae spl (Gk. civ.)   Aitréidigh mpl

atrioventricular a (Med.)   aitrimhéadailíneach a

atrioventricular node (Physiol.)   nód m1 aitrimhéadailíneach

attached ear lobe (Biol.)   maothán m1 cluaise greamaithe

Attachment of Earnings Bill 1998 (Legis.)   An Bille m4 um Astú Tuillimh 1998

attachment s (Comp.)   ceangaltán m1

attack s (Ch.)   ionsaí m4

attainment s (Ed.) (of achievement)   gnóthachtáil f3

attainment s (Ed.) (of skill)   scil f2, oilteacht f3

attempt to intimidate a witness or to persuade him to alter his testimony (Polic.)   iarracht f3 ar fhinné a imeaglú nó a áitiú air a fhianaise a athrú

attempted rescue (WatSaf.)   iarracht f3 ar tharrtháil

attenuation s (Tel.)   maolú m (gs -laithe)

attenuator s (Tel.)   maolaitheoir m3

attestation figures (Adm., Polic.)   figiúirí mpl fianaithe

at the money option (Com.)   rogha f4 ag an airgead

attic insulation (Constr.)  áiléar m1 a insliú, insliú m áiléir

attitudinal study (Stat.)   staidéar m1 dearcaidh

attractions spl (Leis.)   nithe mpl is díol spéise

attributed to (Lib.)   curtha a i leith, luaite a le

atypical a (Biol.)   aitíopúil a

Aubeo Ridge (Geog.)   Iomaire m4 Aubeo

aubergine s (= egg plant) (Cu.)  ubhthoradh m1

Auckland Islands (Geog.)   Oileáin mpl Auckland

audibility s (Tel.)   inchloisteacht f3

audible a (Tel.)   inchloiste a

audible latching alarm (Polic.)   aláram m1 laiste inchloiste

audible signal (Tel.)   comhartha m4 inchloiste

audio books (Lit.)   closleabhair mpl

audio casette (Mus.)   closchaiséad m1

audio download (IT, Tel.)   íoschóip f2 fuaime

audio download (IT, Tel.)   íoschóipeáil v fuaime

audio equipment (Mus., Tel.)   clostrealamh m1

audio frequency (Tel.)   closmhinicíocht f3

audio- pref (Gen.)   clos- pref

audio s (Mus., Tel.)   closán m1

audioaid s (Lib.)   closáis f2

audiologist s (Med.)   éisteolaí m4

audiotape s (Lib.)   clostéip f2

audiovisual aid (Lib.)   áis f2 chlosamhairc

audiovisuals librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 áiseanna closamhairc

auditing s (Com.) (of event)   iniúchadh m (gs - chta)

auditing s (Com.) (of process)   iniúchóireacht f3

auditory a (Physiol.)   cloisteála gs as a

Audumla s (Norse Myth.)   Ódamla f4

Augean Stables (Gk. Myth.)   stáblaí mpl Áigéis

Augeas s (Gk. Myth.)   Áigéas m1

auger s (Tls.)   tarathar m1

Augustinian Church (Relig.)   Mainistir f5 Agaistíneach

auk s (Z.)   falcóg f2

Aula Maxima (Ed.)   Aula Maxima

aumbry s (= cupboard) (Relig.)   almóir m3

aural competence (Ed.)   cumas m1 cluastuisceana

Australian Antarctic Ridge (Geog.)   An tArd m1 Astrálach Antartach

Australian barnacle (Elminius modestus) (Z.)   garbhán m1 Astrálach

Australian cattle dog (Z.)   gadhar m1 stoic Astrálach

Australian silky terrier (Z.)   brocaire m4 slim Astrálach

Australian snow gum (Eucalyptus niphophila) (Bot.)   crann m1 guma sneachtúil

Australian wines (Cu., Cat.)   fíon m3 Astrálach

Austrian pine (Bot.)   péine m4 Ostarach

authenticate v (Comp., Jur., Tel.)   fíordheimhnigh v

authentic text (Ed.) (language learning)   téacs m4 dílis

author s (Lib.)   údar m1

author card (Lib.)   cárta m4 údair

author entry (Lib.)   iontráil f3 faoi(n) údar

author/title index (Lib.)   innéacs m4 údar/teideal

authorised edition (Lib.)   eagrán m1 údaraithe

authorised levels (Adm.)   leibhéil mpl údaraithe

authority s (Adm.)   údarás m1

authority to administer the oath (Polic.)   údarás m1 chun duine a chur faoi mhionn

authorship s (Lib.)   údarthacht f3

authorship tool (Comp.)   áis f2 cheapadóireachta

Authun s (Icelandic Myth.)   Abhtan m1

autism s (Med.)   uathachas m1

autistic a (Ed.)   uathach a

autobiography s (Lib.)   dírbheathaisnéis f2

autoboggan s (Sp.)   uathcharr m1 sleamhnáin

auto-bond insurer (Ins.)   árachóir m3 carranna

autoclave s (Med.)   uathchlábh m1

auto-erotism s (PsyAn.)   féin-earótachas m1

autogiro s (Av.)   uathghíreán m1

autographic a (Mus.) (of recording instrument)   uathghrafach a

Autolycus s (Astr., Gk. Myth.)   Átailíceas m1

automated request transmission (Lib.)   uath-tharchur m1 iarratas

automated teller machine card (= ATM card) (Com.)  uathchárta m4 bainc

automated telling machine (ATM) (Com.)  uathmheaisín m4 bainc

automated tissue analysis (Med.)   uathanailís f2 fíocháin

automatic a (Gen.)   uathoibhríoch a, uath- pref

automatic checkweighing machines (Health)   meaisíní mpl uathoibríocha promh-mheá

automatic equipment (Tel.)   trealamh m1 uathoibríoch

automatic extension (Lib.)   uathshíneadh m1

automatic frequency control (Tel.)   uathrialú m minicíochta

automatic gain control (Tel.)   uathrialú m neartúcháin

automatic level control (Tel.)   uathrialú m leibhéil

automatic service (Tel.)   seirbhís f2 uathoibríoch

automatic tide gauge (Mapm.)   taoidemhéadar m1 uathoibríoch

automatic transmission (Tel.)   traiseoladh m uathoibríoch

automatic weight grading machines (Health)   meaisíní mpl uathoibríocha meá-ghrádaithe

automatism s (Polic.)   uathoibreánachas m1

Autonoe s (Gk. Myth.)   Átanae m4

autonomous region (Geog., Pol.)   réigiún m1 uathrialach

autonym s (Lib.)   ceartainm m4

autotimer s (HomEc.)   uath-amadóir m3

autotrophes spl (Bot.)   uatrófaigh mpl

auxiliary s (Nau.)   cúntach m1 (pl cúntaigh)

auxiliary a (Tel.)   cúnta a

auxiliary projection (Tel.)   teilgean m1 cúnta

available a (Lib.)   ar fáil

available in 3 shades (Col.)   trí dhath ar fáil; rogha idir thrí dhath

Avar s (Turkish civ.) (of person)   Avárach m1

Avaris s (Egypt. Myth., Geog.)   Avaras m4

avenue s (Mapm.)   ascaill f2, aibhinne m4

average s (Mth.)   meán m1 (pl meáin)

average age of debts (Com.)   meántréimhse f4 na bhfiach

average debtors (Com.)   meán m1 na bhféichiúnaithe

average stock (Com.)   meánstoc m1

average stock figure (Com.)   figiúr m1 an mheánstoic

averaging models (Com.)   samhlacha fpl meánaithe

Avestan s (= Avestic) (Ling.)   Aivéistis f2

Avestic s (= Avestan) (Ling.)   Aivéistis f2

avidin s (Biol.)   aividin f2

avifauna s (Env.)   fána m4 éanúil

avoid accumulation of staff (Polic.)   seachain v plód foirne

awaiting consideration by Board (Polic.)   ag fanacht ar bhreathnú an Bhoird

awaiting instructions, in course (Polic.)   ag fanacht ar threoracha, i gceann na haimsire

awaiting representation (Polic.)   ag fanacht ar uiríoll

awaiting trial (Polic.)   ag fanacht le triail

awaka s (Incan civ.) (cloth)   awaka

award s (Ed.) (of certificate etc.)   cáiliúchán m1

award s (Gen.)   bronnadh m (gs -nta)

award s (Jur.)   dámhachtain f3 (gs -ana)

awareness s (Env.)   feasacht f3

away match (Sp.)   cluiche m4 as baile

axe-heads spl (Archaeol., Hist.)   cinn mpl tua

axerophthalmia s (Med.)   aixéaroftailme f4

axi-, axo- pref (Mth.)   acsai- pref

axiom s (Lit.)   aicsím f2

axiomatic a (Lit.)   aicsímeach a

axiomatics spl (Lit.)   aicsímeacht f3

axis s (Mth.)   ais f2

axisymmetrical a (Mth.)   acsaisiméadrach a

axle bearing (Rail.)   imthaca m4 acastóra

axonometric projection (Mth.)   teilgean m1 aismhéadrach

Ay s (Egypt. Myth.)   Aidhe m4

Ayer's Rock (Geog.)   Uluru (Ayer's Rock)

ayllu s (Incan civ.) (extended family)   ayllu (pl -nna)

aza-, az- pref (Ch.)   asa(i)-, ais- pref

Azerbaijan s (Geog.)   An Asarbaiseáin f2

azido- pref (Ch.)   aisíd(i)-, aisídea-, aisíod- pref

azidothymidine (azt) s (Med.)   aisíditímidín m4

azo-, az- pref (Ch.)   asó(i)- pref

Aztec s (Geog.)   Astacach m1