éachtach a   wonderful, extraordinary, remarkable, sensational

eachtra f4   adventure, adventurous journey, expedition; story of adventure;  tale, anecdote; incident, event, experience

eachtraigh v   relate, narrate (adventure), tell (story)

eachtraíocht f3   tales of adventure; yarning, storytelling

eachtrúil a   adventurous, eventful

eaclóg f2   eclogue

eacnamaíochas m1   economism

éadach m1   cloth

eadarlúid f2   interlude

éagaoineach a   plaintive

eagarfhocal m1   editorial

eagarthóir m3   editor, redactor

eagarthóireacht f3   editing

eagarthóireacht f3 chóipe   copy-editing

eaglasta a   ecclesiastical

eagna f4   wisdom

eagnaí m4   sage, wise person

Eagnaíocht f3, an   Enlightenment, the

eagrán m1   edition, issue, redaction

eagrán m1 dioplómaitiúil, atá dílis don bhunscríbhinn   diplomatic edition

eagrán m1 deifnídeach   definitive edition

eagrán m1 de luxe   de luxe edition

eagrán m1 giorraithe   abridged edition

eagrán m1 macasamhlach   facsimile edition

eagrán m1 póca   pocket edition

eagrán m1 spochta   expurgated edition

eagran m1 teoranta   limited edition

eagrán m1 údaraithe   authorized edition

éagsúlacht f3   unlikeness, dissimilarity, difference; variation, diversity

ealaín f2   art

ealaín f2 bhéil   verbal art

ealaín f2 na filíochta   poetics

ealaín f2 stáitse   stagecraft

ealaíona fpl, na h   arts, the

ealaíonta a   artistic

ealaíontóir m3   artist

eangaigh v   indent

eangaithe a   indented

eangthreorach a   thumb-indexed

eapainmneach a   eponymous

eapóid f2   epode

éarlamh m1   patron saint, patron

earnáil f3   class, category, genre

earótach a   erotic

earótachas m1   eroticism

earótaic f2   erotics

earra m4 cultúrtha   cultural product

earráid f2   error, erratum (la)

earráid f2 chló   misprint, typographical error, typo

easáitigh v   displace, dislocate

éasca a   free, fluent, easy

éascaíocht f3 stíle   fluency of style

eascatalaíoch a   eschatalogical

eascateolaíocht f3   eschatology

eascursas m1   excursus

écriture   écriture (fr)

écriture feminine   écriture feminine (fr)

eicléicteachas m1   eclecticism

eicléictiúil a   eclectic

éifeacht f3   effect, effectiveness

éifeachtach a   effective

éigeas m1   learned man, sage, poet

éigiall f2   senselessness, absurdity

éigiallta a   senseless, absurd

éigse f4   learning, poetry; learned assembly

éigsín m4   student of poetry; poetaster, superficial scholar

eileacht f3   otherness, alterity

eiligiach a   elegiac

eilimint f2   element

éilít f2   elite

éilíteachas m1   elitism

eimpíreach a   empiric(al)

eimpíreachas m1   empiricism

einniad m1   hendiadys

eipeafáine f4   epiphany

eipeagraf m4   epigraph

eipeagram m4   epigram

eipealóg f2   epilogue

eipeasóid f2   episode

eipeasóideach a   episodic

eipic f2   epic

eipiciúil a   epic(al)

eipistéim f2   episteme

eipistéimeolaíoch a   epistemological

eipistéimeolaíocht f3   epistemology

eipistil f2   epistle

eipistileach a   epistolary

eipitéacs m4   epitext

éirim f2   range, scope; tenor, drift

éirim f2 aigne   intelligence

éirim f2 an scéil   the drift of the story

éirim f2 leabhair   the argument of a book

éirimiúil a   talented, gifted; intelligent

eiseach a   existential

eiseachas m1   existentialism

eiseamláir f2   exemplar, example, illustration

eiseamláireach a exemplary

eisceacht f3   exception

eisceachtúil a   exceptional

eisceachtúlachas m1   exceptionalism

eisceachtúlacht f3   exceptionality

eisí m4   existentialist

eisiach a   exclusive

eisigéis f2   exegesis

eisint f2   essence

eisintiúil a   essential

eisintiúlach a   essentialist

eisintiúlachas m1   essentialism

eisintiúlaí m4   essentialist

eisíoch a   existentialist

eisiúint f3   issue

eispéireas m1   experience

eispriseanachas m1   expressionism

eispriseanaíoch a   expressionistic

eitic f2   ethics

eiticiúil a   ethical

eitneach a   ethnic

eitneacht f3   ethnicity

eitneagrafaíoch a   ethnographic

eitneagrafaíocht f3   ethnography

eitnealárnach a   ethnocentric

eitnealárnachas m1   ethnocentrism

eitneolaíocht f3   ethnology

eitnicheoleolaíocht f3   ethnomusicology

engagé   engagé (fr)

engagement   engagement (fr)

eochair f5   key

eochairfhocal m1   keyword

eoihéimireachas m1   euhemerism

eolaire m4   directory

Eoralárnach a   Eurocentric

ex tempore   ex tempore (la)