G (= gigea- pref)

G, giga- pref

ga m4 (pl -thanna)

ray s

gabh1 v

capture v

gabh2 v

fetch v

gabháil f3 scáileáin (= seat m4 den scáileán)

screen capture

gabháil f3 sonraí

data capture

gabhálaí m4 frámaí

frame grabber

gabhliosta m4

go list

gabhsa m4

gauss s

ga m4 catóide

cathode ray

gach rud (= é/í/iad uile)

all pron

gailearaí m4 stíleanna

style gallery

gair v (= glaoigh2 v)

invoke v

gairide f4

recency s

gaiste m4

trap s

gaiste m4 a chur (= cur gaiste)

trap setting

gaiste m4 poill

hole trap

gaistiú m (gs -tithe)

trapping s

gáitéar m1

gutter s

gáma m4

gamma s

gáma-cheartú m (gs -taithe)

gamma correction

gan filleadh m ar nialas (= NRZ)

non-return-to-zero, NRZ

gan freagairt f3

not responding

gan fuaim

mute a

gan nasc

connectionless a

gannmhaitrís f2

sparse matrix

gannsreabhadh m (gs -eafa)

underflow s

gan ord

unordered a

gan scoilteoir

splitterless a

gan spleáchas m1 ar bhloghadh (na) (sonraí)

fragmentation independence

gan spleáchas m1 ar mhacasamhlú (na) (sonraí)

replication independence

gan sreang

wireless a

gaol1 m1

relation2 s

gaol2 m1

relationship s

gaol m1 athchúrsach

recursive relationship

gaol m1 coibhéise

equivalence relation

gaol m1 díorthaithe

derived relation

gaol m1 eisiach

exclusive relationship

gaothaire m4 fuaraithe (= poll m1 aeir)

cooling vent

gaothrán m1

fan2 s

garbhánta a

coarse-grained a

garchraolachán m1 (= garchraoladh m)

anycasting s

garchraoladh m (gs -lta) (= garchraolachán m1)

anycasting s

Gb (= gigibheart m1)

Gb, gigabyte s

GB (= gigighiotán m1)

GB, gigabit s

géag f2 rochtana

access arm

gealaraí m4 Gréasáin

Web gallery

geamhaigh v

blur v

géaraigh v

sharpen v

gearmáiniam m4

germanium s

gearr v

cut v

gearradh m cumhachta (= gearradh m leictreachais)

power cut

gearradh m leictreachais (= gearradh m cumhachta)

power cut

gearrchiorcad1 v

short1 v, short-circuit1 v, short v out1

gearrchiorcad2 m1

short2 s, short-circuit2 s, short s out2

gearrchiorcadta a

shorted out

gearr, cóipeáil, greamaigh v

cut, copy, paste v

gearr is greamaigh v

cut and paste v

gearróg f2 fuaime (= giotán m1 fuaime)

sound bite

gearrthaisce f4 (= ceap m1 breacaireachta, cuimhne f4 mhear-rochtana, stóras m1 sealadach)

clipboard s

gearrthonn f2 (= SW)

short wave, SW

geata1 m4

gate s

geata2 m4

gateway s

geata m4 AND

AND gate

geata m4 céannachta (= aonad m1 céannachta)

identity gate

geata m4 dépholach

bipolar gate

geata m4 eiscthe

except gate

geata m4 eisiach NOR (= geata m4 XNOR)

exclusive-NOR gate, XNOR gate

geata m4 eisiach OR (= geata m4 XOR)

exclusive-OR gate, XOR gate

geata m4 eisiatachta

exclusion gate

geata m4 IF-THEN

IF-THEN gate

geata m4 IGNORE

IGNORE gate

geata m4 loighce

logic gate

geata m4 méire

finger gateway

geata m4 NAND (= geata m4 NOT AND)

NAND gate, NOT AND gate

geata m4 NOR (= ciorcad m1 NOR)

NOR gate

geata m4 NOT (= ciorcad m1 NOT)

NOT gate

geata m4 NOT AND (= geata m4 NAND)

NOT AND gate, NAND gate

geata m4 NOT-IF-THEN

NOT-IF-THEN gate

geata m4 OR

OR gate

geata m4 ríomhphoist

mail gateway

geata m4 tromlaigh

majority gate

geata m4 XNOR (= geata m4 eisiach NOR)

XNOR gate, exclusive-NOR gate

geata m4 XOR (= geata m4 eisiach OR)

XOR gate, exclusive-OR gate

géire f4

sharpness s

geoiméadrach a (= céimseataúil a)

geometric a

geoiméadracht f3 (= céimseata f5)

geometry s

GHz (= gigiheirts m4)

GHz, gigahertz s

GIF (= Formáid f2 Idirmhalartaithe Grafaice)

GIF, Graphics Interchange Format

gigea- pref (= G, gigi- pref)

giga- pref, G

gigeavata m4

gigawatt s

gigi- pref (= G, gigea- pref)

giga- pref, G

gigibheart m1 (= Gb)

gigabyte s, Gb

gigichiogal m1

gigacycle s

gigighiotán m1 (= GB)

gigabit s, GB

gigiheirts m4 (= GHz)

gigahertz s, GHz

GIGO (= Dramhaíl Isteach, Dramhaíl Amach)

GIGO, Garbage In, Garbage Out

gile f4

brightness s

gin v

generate v

gineadóir m3

generator s

gineadóir m3 cainte

speech generator

gineadóir m3 cloig

clock generator

gineadóir m3 cóid

code generator

gineadóir m3 feidhme

function generator

gineadóir m3 feidhme aiceanta

natural function generator

gineadóir m3 feidhme anailísí

analytical function generator

gineadóir m3 feidhme dé-óide

diode function generator

gineadóir m3 feidhme inathraithe

variable function generator

gineadóir m3 feidhme poitéinsiméadair thapáilte

tapped potentiometer function generator

gineadóir m3 feidhme seasta

fixed function generator

gineadóir m3 feidhme treallaí

arbitrary function generator

gineadóir m3 ionchurtha láimhe

manual input generator

gineadóir m3 loighce mórstaide

major state logic generator

gineadóir m3 macraí

macrogenerator s

gineadóir m3 ríomhchlár

program generator

gineadóir m3 tuarascála

report generator

gineadóir m3 uimhreacha randamacha

random number generator

ginearálaithe a

generalized a

ginearálta a

general a

ginearálú m (gs -laithe)

generalization s

giniúint f3

generating s, generation2 s

giniúint f3 agus eagrú sonraí

generation and organization of data

giniúint f3 córais

system generation

giniúint f3 eisceachta

throwing an exception

giodam m1

jitter s

giodamaíocht f3

jittering s

giombal m1

gimbal s

giorraithe a

curtate a

giorrúchán m1 (= nod m1)

abbreviation s

giorrúchán m1 trí litir (= TLA1)

three-letter abbreviation, TLA1

giortach m1 íochtair

lower curtate

giortach m1 uachtair

upper curtate

giotáin mpl faisnéise

information bits

giotáin mpl phoncaíochta

punctuation bits

giotáin mpl san orlach (= Bpi)

bits per inch, Bpi

giotáin mpl sa phicteilín (= Bpp)

bits per pixel, Bpp

giotáin mpl sa soicind (= Bps)

bits per second, Bps

giotán m1 (= digit f2 dhénártha)

bit s

giotán m1 creasa

zone bit

giotán m1 feithimh múscailte

wakeup waiting bit

giotán m1 freagartha

answer bit

giotán m1 fuaime (= gearróg f2 fuaime)

sound bite

giotán m1 gan sín

unsigned bit

giotán m1 iompraigh

carry bit

giotán m1 is lú suntas (= LSB)

least significant bit, LSB

giotán m1 is mó suntas (= MSB)

most significant bit, MSB

giotán m1 neamhnithe

annul bit

giotán m1 paireachta

parity bit

giotánra m4

word1 s

giotánra m4 innéacs

index word

giotánra m4 meaisín

machine word

giotánra m4 rialúcháin

control word

giotánra m4 ríomhaireachta

computer word

giotánra m4 sonraí

data word

giotánra m4 stádais

status word

giotánra m4 stádas gléis (= DSW)

device status word, DSW

giotánra m4 stádas ríomhchláir (= PSW)

program status word, PSW

giotánra m4 treorach

instruction word

giotánra m4 uimhriúil

numeric word

giotán m1 rialúcháin

control bit

giotán m1 salach

dirty bit

giotán m1 seiceála

check bit

giotán m1 stádais

status bit

giotán m1 stoptha (= eilimint f2 stoptha)

stop bit

giotán m1 tosaithe

start bit

giuirléid f2

widget s

giúl m1 (= J)

joule s, J

glac v

receive v

glacadh1 m (gs -ctha)

pickup s

glacadh2 m (gs -ctha)

reception s

glacadh m r-phoist, ag

receiving mail

glacadóir m3

receiver s

glacadóir m3 bus

bus receiver

glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach sioncronach uilíoch (= USART)

universal synchronous asynchronous receiver-transmitter, USART

glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach uilíoch (= UART)

universal asynchronous receiver-transmitter, UART

glac v (le)

assume v

glan1 a (= bán a)

blank2 a

glan2 a

effective a

glan3 v

clear v

glan4 v

purge1 v

glanadh m (gs -nta)

purge2 s

glanadh m comhad

file purging

glan v (an) iontráil

clear entry

glan v (an) scáileán

clear screen

glantóir m3 téipe

tape cleaner

glao m4 (= glaoch2 m1)

call2 s

glao m4 ag feitheamh

call waiting

glao m4 ar an chóras See glao ar an gcóras.

glao m4 ar an gcóras (= glao m4 ar an chóras)

system call

glao m4 athchúrsach

recursive call

glaoch1 m (gs -oite)

calling s

glaoch2 m1 (= glao m4)

call2 s

glaoch m láimhe

manual calling

glao m4 de réir ainm

call by name

glao m4 de réir luacha

call by value

glao m4 de réir seichimh

call by sequence

glao m4 de réir tagartha

call by reference

glao m4 feidhme

function call

glao m4 fíorúil

virtual call

glaogheata m4

call gate

glao m4 gnáis

procedure call

glaoigh1 v

call1 v

glaoigh2 v (= gair v)

invoke v

glaoire m4

pager s

glaoireacht f3

paging1 s

glaoire m4 déthreo

two-way pager

glaoiteoir m3

caller s

glaonna mpl a chur ar aghaidh

call forwarding

glaosheicheamh m1

calling sequence

glaothreoir f5 (gs -eorach)

call instruction

glaothreoir f5 feidhme

function call instruction

glas m1

lock2 s

glasáil1 v

lock1 v

glasáil2 f3

locking s

glasáil f3 comhaid

file locking

glas m1 ceannlitreacha

caps lock

glas m1 comhroinnte

shared lock

glas m1 eisiach

exclusive lock

glas m1 iomlaoide

shift lock

glas m1 méarchláir

keyboard lock

gléas1 v

mount v

gléas2 m1

device s

gléasadh m barrbhoird

tabletop mounting

gléas m1 aitheanta gutha (= VRD)

voice recognition device, VRD

gléasanna mpl comhoiriúnacha

compatible devices

gléas m1 aschurtha

output device

gléas m1 cumarsáide

communications device

gléas m1 éighníomhach

passive device

gléas m1 forimeallach

peripheral device

gléas m1 glasála teirminéil (= TLD1)

terminal locking device, TLD1

gléas m1 íomháchuradóireachta

imagesetter s

gléas m1 ionchurtha

input device

gléas m1 ionchurtha/aschurtha

input/output device

gléas m1 ionchurtha fuaime

audio input device

gléas m1 léirmhínithe

interpreter device

gléas m1 luchtchúpláilte (= CCD)

charge-coupled device, CCD

gléas m1 moillithe digite

digit delay device

gléas m1 samplála is coinneála

sample-hold device

gléas m1 scanta

scan device

gléas m1 scanta rastair

raster scan device

gléas m1 seachtrach

external device

gléas m1 sileacain nítríd mhiotail (= MNOS)

metal nitride silicon device, MNOS

gléas m1 slándála teirminéal (= TSD)

terminal security device, TSD

gléas m1 stórála

storage device

gléas m1 taispeána rastair

raster display device

gléas m1 trí staid

tri-state device

gléine f4

definition2 s

gleoiseadh m (gs -ste)

babble s

glif f2

glyph a

gliogáil v See cliceáil.

glór m1 (= guth m3)

voice s

glórphost m1

voicemail s, v-mail s

glórthairseach f2

voice portal

gluais f2

glossary s

gluaiseacht f3

movement s

glúin f2

generation1 s

GML (= Teanga f4 Mharcála Ghinearálaithe)

GML, Generalized Markup Language

gnás m1

convention s, procedure s

gnásanna mpl cothabhála ríomhchláir

program maintenance procedures

gnásanna mpl tionscadail

project procedures

gnás m1 aschurtha

output procedure

gnás m1 athchúrsach

recursive procedure

gnás m1 cúltaca

backup procedure

gnás m1 duille

leaf procedure

gnás m1 éigeandála

emergency procedure

gnás m1 formáidithe sonraí

data format convention

gnás m1 seachadta argóna

argument-passing convention

gnásúil a (= traidisiúnta a)

conventional a, procedural a

gnáth- pref (= normálta a)

normal1 a, vanilla a

gnáthaimh mpl áirge

utility routines

gnáthamh m1

routine s

gnáthamharc m1

normal view

gnáthamh m1 bútála

bootstrap routine

gnáthamh m1 caighdeánach ionchurtha/aschurtha

standard input/output routine

gnáthamh m1 comhdhlúthúcháin

condensing routine

gnáthamh m1 cothabhála

maintenance routine

gnáthamh m1 críoch reatha

end-of-run routine

gnáthamh m1 diagnóiseach

diagnostic routine

gnáthamh m1 fódóireachta

housekeeping routine

gnáthamh m1 giniúna

generating routine

gnáthamh m1 heorastúil

heuristic routine

gnáthamh m1 iar-anailíse

post-mortem routine

gnáthamh m1 iomlán

complete routine

gnáthamh m1 lánseiceála

checkout routine

gnáthamh m1 lódála

loading routine

gnáthamh m1 mífheidhme

malfunction routine

gnáthamh m1 oscailte

open routine

gnáthamh m1 scortha (= ríomhchlár m1 scortha)

exit routine

gnáthamh m1 seiceála

checking routine

gnáthamh m1 seirbhíse

service routine

gnáthamh m1 seirbhíse idirbhristeacha

interrupt service routine

gnáthchothabháil f3

routine maintenance

gnáth-théacs m4

plaintext s

gnáth-theagmháil f3

normal contact

gnáth-theimpléad m1

normal template

gné f4

feature s

gnéithe fpl lochtacha

deprecated features

gnéithe fpl nascleanúna

navigation features

gníomh m1 (gs -ímh pl -artha)

action s

gníomhach a

active a

gníomhachtaigh v (= cuir v i ngníomh1)

activate v

gníomhachtú m (gs -taithe) (= gníomhachtúchán)

activation s

gníomhachtúchán m1 (= gníomhachtú)

activation s

gníomhachtú m greille

grid activation

gníomhachtú m gutha

voice activation

gníomhaíocht f3

activity s

gníomhaíocht f3 dhaonna

human activity

gníomhaire m4 aistrithe teachtaireachtaí

message transfer agent

gníomhaire m4 cliste

intelligent agent

gníomhaire m4 úsáideora (= UA)

user agent, UA

gníomhiarratas m1

action query

gnóthach a

busy a

goid f3 bogearraí

software theft

goid f3 ciogal

cycle stealing

go raibh maith agat (= GRMA)

thank you

GPD (= taispeáint f3 phlasma gáis)

GPD, gas plasma display

GPRS (= Radaisheirbhísí fpl Ginearálta Paicéad)

GPRS, General Packet Radio Services

GPS (= córas m1 suite domhanda)

GPS, global positioning system

grádán m1

gradient s

grád m1 gutha

voice grade

graf m1

graph s

grafach a

graphic(al) a

grafaic1 f2

graphics s

grafaic2 f2 (pl )

graphic s

grafaic f2 ardtaifigh

high-resolution graphics

grafaic f2 (atá) bunaithe ar oibiachtaí (= grafaic f2 veicteoireach)

object-oriented graphics

grafaiceoir m3

graphicist s

grafaic f2 ghiotánmhapach

bit-mapped graphics

Grafaic f2 Iniompartha Líonra (= PNG)

Portable Network Graphics, PNG

Grafaic f2 Inscálaithe Veicteoireach (= SVG)

Scalable Vector Graphics, SVG

grafaic f2 ísealtaifigh

low-resolution graphics

grafaic f2 láithreoireachta

presentation graphics

grafaic f2 na bhfrachtal

fractal graphics

grafaic f2 rastair

raster graphics

grafaic f2 veicteoireach (= grafaic f2 (atá) bunaithe ar oibiachtaí)

vector graphics

graf m1 AND/OR

AND/OR graph

graf m1 colúin

column graph

grafdhathú m (gs -thaithe)

graph colouring

graf m1 dírithe

directed graph, digraph s

graf m1 dírithe neamhchioglach

directed acyclic graph

graf m1 fréamhaithe

rooted graph

graf m1 lipéadaithe

labelled graph

graf m1 logartamach

logarithmic graph

graif f2

grave accent, backquote s

graim mpl sa mhéadar cearnach (= GSM2)

grams per square metre, GSM2

gráinneacht f3

granularity s

gramadach f2

grammar s

gramadach f2 na comhréire

syntax grammar

gramadóir m3 (= seiceálaí m4 gramadaí)

grammar checker

gránmhéid f2

grain size

greamaigh v

paste v

Gréasán m1

Web s

Gréasán m1 Domhanda, An (= WWW)

World Wide Web, WWW

greille f4

grid s

grianchloch f2

quartz s

GRMA (= go raibh maith agat)

thank you

grod a

abrupt a

grúpa m4

group s

grúpa m4 cómhalartach

commutative group

grúpa m4 feidhmchlár

applications group

grúpa m4 iata úsáideoirí

closed user group

grúpaí mpl comhghlactha

pickup groups

grúpaí mpl iseamorfacha

isomorphic groups

grúpáil f3 loighciúil

logical grouping

grúpáil f3 loighciúil d'eilimintí dialóige (= LGDE)

logical grouping of dialogue elements, LGDE

grúpaí mpl meán

media groups

grúpaí mpl réamhshocraithe

built-in groups

grúpa m4 logánta

local group

grúpa m4 nuachta

newsgroup s

grúpa m4 oibre

workgroup s

grúpa m4 oiriúintí

accessories group

grúpa m4 ríomhchlár

program group

grúpa m4 ríomhphoist

e-mail group

grúpa m4 roghanna

option group

grúpa m4 úsáideoirí

user group

GS (= deighilteoir m3 grúpaí)

GS, group separator

GSM1 (= Córas m1 Domhanda do Chumarsáid Mhóibíleach)

GSM1, Global System for Mobile Communication

GSM2 (= graim mpl sa mhéadar cearnach)

GSM2, grams per square metre

GSP (= próiseálaí m4 córas grafaice)

GSP, graphics system processor

guagadh m (gs -gtha)

drift s

guagearráid f2

drift error

GUI (= comhéadan m1 grafach (úsáideora))

GUI, graphical user interface

guth m3 (= glór m1)

voice s

guthán m1 (= fón, teileafón m1)

telephone s