eagle ray (Myliobatis) (Ich.)   roc m1 iolair

ear s (MarBiol.) (of sea-shell)   cluas f2

ear bandage (Med.)   bindealán m1 cluaise

early a (Ed., Hist., Psy., Soc.)   luath a, luath- pref

early adulthood (Soc.)   luath-aosacht f3

early childhood compensatory programmes (Ed.)   cláir mpl chúitimh luath-óige

early Christian Ireland (Hist., Relig.)   Éire f5 luath-Chríostaí

early detection (Med.)   aimsiú m luath

early diagnosis (Med.)   fáthmheas m3 luath

early Irish Church (Hist.)   an Eaglais f2 luath-Éireannach

early Irish monastery (Hist., Relig.)   mainistir f5 luath-Éireannach

early partial immersion (Ed.) (of language instruction)    páirt-tumadh m luath

early Renaissance (Hist.)   Renaissance luath

early retirement (Com., Soc.)   scor m1 luath

Early Start (Pre-school) Teacher (Ed.)   Múinteoir m3 Luath-Thosaitheoirí (Réamhscoile)

Early Start Programme, the (Ed.)   Clár m1 an Túis Luaith

early total immersion (Ed.) (of language instruction)   lántumadh m luath

earmuffs spl (Ind., Med.)   cosaint f2 cluas

earphone s (= earpiece) (Lib., Tel.)   cluasán m1

earpiece s (= earphone) (Lib., Tel.)   cluasán m1

earth s (El.)   talmhú m (gs -mhaithe)

earth v (El.)   talmhaigh v

earth art (Art.)   ealaín f2 thalúnta

Earth Charter (Env.)   Cairt f2 na Cruinne

earth circle (Archaeol.)   créchiorcal m1

earth-covered hill (Mapm.)   cnoc m1 faoi bhrat ithreach

earthen mound (Archeol., Geog.)   mullóg f3 chré

earthen structure (Archaeol.) (of ring fort)   obair f2 chré

earth machinery/machines (Mec.E.)   innealra m4 scartála

Earth Mother, the (Myth., Psy.)   an Ollmháthair f5, Ollmháthair f5 na Cruinne

earth mover (Mec.E.)   scartaire m4

earth-moving s (Constr.) créchartadh m1

earthquake s (Geol.)   crith m3 talún

earthquake intensity (Geol.)   déine f4 creatha talún

earthquake magnitude (Geol.)   méid f3 creatha talún

earth resources satellite (Space.)   satailít f2 acmhainní domhanda

Earth Summit (Env., Pol.)  Cruinniú m Mullaigh na Cruinne

earth works (Art.)   saothair mpl thalúnta

earthworm s (Lumbricus terristris) (Z.)   cuiteog f2

earthworm s (Z.) (in general)   péist f2 talún

ear tufts (Orn.) (of bird)   curcaí mpl cluaise

ease down (Sp.: HorseRac.)   maolaigh v

easement of payment (Com.)   éasúint f3 íocaíochta

easing s (Gen.)   éascú m (gs –caithe)

east (E) s (Mapm.)   oirthear (O) m1

East China Sea (Geog.)   Muir f3 na Síne Thoir

Easter Island (Geog.)   Oileán m1 na Cásca

Easter lily (Hist., Pol.)   lile f4 na Cásca

eastern a (Mapm.)   oirthearach a

Eastern Adelie Land (Geog.)   Críoch f2 Adelie Thoir

Eastern Standard Time (EST) (Geog.)   Am m3 Caighdeánach Oirthearach (ACO)

eastern strawberry (= Greek strawberry tree) (Arbutus andrachne) (Bot.)   caithne f4 Ghréagach

East Meridian (Geog.)   Fadlíne f4 Soir

East Midlands (Geog.)   An Lár-Réigiún m1 Thoir

East Pacific Ridge (Geog.)   Droim m3 an Aigéin Chiúin Thoir

East Siberian Mountains (Geog.)   Sléibhte mpl na Sibéire Thoir

East Siberian Sea (Geog.)   Muir f3 na Sibéire Thoir

East Timor (Geog.)   Tíomór m1 Thoir

easy listening (Mus.)   récheol m1

easy opportunities for crime (Polic.)   deiseanna fpl furasta (chun) coireachta

easy payments, by (Com.)   ar théarmaí mpl so-íocaíochta

eating between meals (Med.)   ag ithe idir bhéilí

eating disorder (Med.)   neamhord m1 itheacháin

eating out (HomEc.)   ag ithe m4 i mbialann/ béile bialainne

ebb s (Mapm.)   taoide f4 aife

E.C. (= electrical conductivity) (El.)   S.L.

echelle grating (Ph.)   gríl f2 eisleach

echellette grating (Ph.)   gríl f2 eisléadach

echelon s (Ph.)   eisliún ml

echeloned a (Ph.)   eisliúnta a

echelon grating (Ph.)   gríl f2 eisliúnach

echidna s (Tachyglossus aculeatus) (Z.)   eicidneach m1

echinoderms spl (MarBiol.)   eicínideirmeacha fpl

echo s (Tel.)   macalla m4

echo chamber (Tel.)   both f3 mhacalla

ecliptic co-ordinate system (= ecliptic system) (Astr.)   córas m1 comhordanáidí an éicliptigh

eco-audit scheme (Env.)   scéim f2 éiciniúchóireachta

ecocentric view (Env.)   dearcadh m éicealárnach

ecocentrism s (Env.)   éicealárnachas m1

ecofriendly a (Env.)   éiceabhách a

ecolabel s (Env.)   éicilipéad m1

ecolabelling s (Env.)   éicilipéadú m (gs -daithe)

E. coli (Eschericia coli) (Biol., Env.)   E. coli

ecological area (Env.)   limistéar m1 éiceolaíoch

ecological balance (Env.)   cothromaíocht f3 éiceolaíoch

ecological crisis (Env.)   géarchéim f2 éiceolaíoch

ecological efficiency (Env.)   éifeachtúlacht f3 éiceolaíoch

ecologist s (Env.)   éiceolaí m4

ecology s (Env.)   éiceolaíocht f3

e-commerce s (= electronic commerce) (Com.)   ríomhthráchtáil f3

economic analysis (Com., Fin.)   anailís f2 eacnamaíochta

Economic and Monetary Union (EMU) (Com., Pol.)   Aontas m1 Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA)

economic concentration (Com., Geog.)   comhchruinniú m geilleagrach

economic dependency (Com., Pol.)   cleithiúnas m1 geilleagrach

economic development (Com., Geog., Pol.)   forbairt f3 gheilleagrach

economic exposure (Com.)   easpa f4 cosanta eacnamaíoch

economic growth (Com., Pol.)   fás m1 geilleagrach

economic policy and forecasting (Com., Fin.)   beartas m1 agus réamhaisnéis eacnamaíoch

Economics Branch (Adm.)   An Brainse m4 Eacnamaíochta

economy of line (Art.)   tíosúlacht f3 línte

economy rate (Tel.)   ráta m4 barainne

economy size pack (Com.)   pacáiste m4 barainne

ecopoint system (Env.)   córas m1 éiceaphointí

ecosystem s (Env.)   éiceachóras m1

ecosystem compartment (Env.)   urrann f2 éiceachórais

ecotourism s (Env., Tour.)   éiceathurasóireacht f3

Ecstasy s (E) (Pharmacol.)   Eacstais (E) f2

ecstasy s (Phil.) (Shamanism)   eacstais f2

ecu s (Com., Fin.)   eacú m4 (pl –nna), ecu

ecumenics s (Relig.)   éacúiméinic f2

eddies spl (Mapm.)   guairneáin mpl

edge s (Lib.)   ciumhais f2

edge binder (Lib.)   ceanglóir m3 ciumhaise

edge-on position (Astr.)   treo f4 na ciumhaise

edge view (Arch.)   ciumhaischló m4

edible scallop (= great scallop) (Pecten maximus) (MarBiol.)   muirín m4 mór

edifenphos s (Ch.)   eidifeanfos m1

editing s (Lib., Publ.)   eagarthóireacht f3

edition s (Lib.)   eagrán m1

editor s (Lib., Publ.)   eagarthóir m3

editorial support (Publ.)   tacaíocht f3 eagarthóireachta

edit running foot (Wordpr.)   eagarthóireacht f3 ar bhuntásc reatha

educational development (Ed.)   forbairt f3 oideachasúil

educational disadvantage (Ed.)   míbhuntáiste m4 oideachasúil

educational needs (Ed.)   riachtanais mpl oideachais

educational sector (Ed.)   earnáil f3 oideachais

educational value (Ed.)   luach m3 oideachasúil

Education Research Centre, the (Ed.)   An tIonad m1 Taighde Oideachais

Education Welfare Bill, The (Ed., Legis.)   An Bille m4 Oideachais (Leas)

eelpout s (Zoarces viviparus) (Ich.)   puteascann f2

eerie series of bubbling notes (Orn.) (of birdsong)   sraith f2 aerachtúil de nótaí fuinniúla

effect s (Tel.) (consequence)   iarmhairt f3

effect s (Tel.) (in general)   éifeacht f3

effluent s (Env.)   eisilteach m1

effluent discharge (Env.)   sileadh m1 eisiltigh

e-file s (Adm., Comp.)   ríomhchomhad m1

e-filed a (Adm., Comp.)   ríomhchomhdaithe a

egalitarian a (Soc.)   cothromaíoch a

egg cartons (Art.)   ubhchartáin mpl

egg case (Ich.) (of squid, etc.)   sparán m1 na caillí mairbhe, ubhshac m1

egg cockle (MarBiol.)   ruacan m1 uibhe

egg mayonnaise (Cu.)   ubh f2 faoi mhaonáis

egg timer (HomEc.)   orláiste m4 uibhe

ego s (PsyAn.)   mise m4

EIA (= environmental impact assessment) (Env.)   MTC

eider s (Somateria mollissima) (Orn.)   éadar m1

einsteinium s (Ch.)   éinstéiniam m4

Eirmail s (Adm.)   Eirmail

Eirpage s (Tel.)   Eirpage

ejaculation s (Biol.)   seadadh m (gs seadta)

ejectment proceedings (Polic.)   imeachtaí mpl eisiachtana

Ekaterinburg s (Geog.)   Ekaterinburg

El Agheila (Geog.)   El Agheila

elaidinized a (BioCh.)   eilídinithe a

El Alemien (Geog.)   El Alemien

elastic s (Cloth.)   leaistic f2

elastic a (Cloth.)   leaisteach a

elastic adhesive plaster (Med.)   greimlín m4 leaisteach

elasticator s (Cloth.)   sínteoir m3 leaistice

elastic bandage (Med.)   bindealán m1 leaisteach

elastomers spl (Cloth.)   leaistiméirí mpl

elbow pad (Sp.)   cosaint f2 uillinne

elderly & community care (Soc.)   cúram m1 daoine aosta agus pobail

El Giza (Geog.)   El Giza

Electra s (Gk. Myth.)   Éileictre f4

Electra complex (PsyAn.)   coimpléasc m1 Éileictre

electrical conductivity (E.C.) (El.)   seoltacht f3 leictreach, S.L.

electric components (El.)   comhchodanna fpl leictreacha

electric griddle (HomEc.)   grideall m1 leictreach

electric lamp (El.)   lampa m4 leictreach

electric overblanket (HomEc.)   forbhlaincéad m1 leictreach

electric subassembly (El.)   fochóimeáil f3  leictreach

electric underblanket (HomEc.)   fobhlaincéad m1 leictreach

electric waffle iron (HomEc.)   iarann m1 leictreach vaiféal

electric works (Mapm.)   stáisiún m1 leictreachais

electrical accessories (El.)   oiriúintí fpl leictreacha

electrical conductivity (E.C.) (El.)   seoltacht f3 leictreach

electrical household goods (El.)   earraí mpl leictreacha teaghlaigh

electrically-heated mirrors (Veh.)   scátháin mpl téite go leictreach

electrician s (Tel.)   leictreoir m3

electrician’s tools (El.)   uirlisí fpl leictreora

electricity mains (El.)   príomhlíonra m4; príomhlínte fpl

electrics spl (El., Ret.)   earraí mpl leictreacha

electrocardiogram s (Med.)   leictreacardagram m1

electrochemistry s (El.)   leictriceimic f2

electroencephalogram (E.E.G.) s (Med.)   leictreinceifileagram m1 (L.E.G.)

electromagnetic a (Tel.)   leictreamaighnéadach a

electromagnetic radiation (El.)   radaíocht f3 leictreamaighnéadach

electromagnetic waves (El.)   tonnta fpl leictreamaighnéadacha

electron s (Ph.)   leictreon m1

electron-hole pair (Ch., Ph.)   dís f2 leictreoin is poill

electronic a (Comp., El., Ph.)   leictreonach a, ríomh- pref

electronic address (Comp.)   ríomhsheoladh m (gs -lta)

electronic apparatus (El.)   gaireas m1 leictreonach

electronic commerce (= e-commerce) (Com.)   ríomhthráchtáil f3

electronic components (El.)   comhchodanna fpl leictreonacha

electronic data processing (Comp., Lib.)   ríomhphróiséail f3 sonraí

electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS) (Com.)   ríomhaistriú m airgid ag an díolphointe

electronic mail (= e-mail) (Comp.)   ríomhphost m1

electronic personal organiser (Adm., Station.)   eagraí m4 leictreonach pearsanta

electronic surveillance (Com., Polic.)   faire f4 leictreonach

electronic system (Comp.)   ríomhchóras m1, córas m1 leictreonach

electron micrograph (Biol., Ph.)   leictreonmhicreagraf m1

electron microscope s (Ph.)   leictreonmhicreascóp m1

electron-multiplier tube (Ph.)   feadán m1 leictreoniolrúcháin

electron-opaque a (Ph.)   leictreonteimhneach a

electron-transmitting enzymes (Biol.)   einsímí fpl leictreon-trésheoltacha

electron-transparent a (Ph.)   leictreon-trésheoltach a

electrostatic a (Tel.)   leictreastatach a

electrovalent bond (Ch., Ph.)   nasc m1 leictrifhiúsach

elegant banqueting suites (Cat.)   hallaí mpl cóisire galánta

elegant tern (Sterna elegans) (Orn.)   geabhróg f2 ghalánta

elements spl (Ed.) (e.g., of Homer)   eilimintí fpl

elements of orbit (Astr.)   eilimintí f2 na fithise

elephant seal (Z.)   rón m1 eilifintiúil

elephant's tusk (MarBiol.)   starrfhiacail f2 eilifinte

Eleusis s (Gk. civ.)   Eileoisis f2

elevation s (= height) (Mapm.)   airde f4

elevation of the top of a building (Mapm.)   airde f4 bharr an fhoirgnimh

elevation of top of trees (Mapm.)   airde f4 bharr na gcrann

elevator s (Av.)   rialtán m1 airde

elevon s (Space.)   airdearán m1

eligibility s (Adm.)   cáilitheacht f3

eligible a (Adm.)   intofa a, i dteideal m1, incháilithe a

eligible part-time teacher (= EPT) (Ed.)   múinteoir m3 páirtaimseartha incháilithe

Elijah s (Hebrew civ., Relig.)   Éilias m4

Elis s (Gk. civ.) (placename)   Éilís f4

élitism s (Soc.)   éilíteachas m1

Elizabeth s (Hist.) (wife of Franz Joseph)   Eilís f2

elkhound s (= Norwegian elkhound) (Z.)   cearbhchú m4 Ioruach

Ellesmere Island (Geog.)   Oileán m1 Ellesmere

Ellice Islands (Geog.)   Tuvalu

elliptical trough shell (MarBiol.)   sliogán m1 trach éilipseach

Elysian Fields (Gk. Myth.)   Páirceanna fpl Éilise

e-mail s (= electronic mail) (Comp.)   r-phost m1

e-mail message (Comp.)   ríomhtheachtaireacht f3; teachtaireacht       r-phoist

embankment s (Mapm.)   claífort m1

embargo s (Pol., Polic.)   lánchosc m1, lánbhac m1

embarkation papers (Polic., Transp.)   páipéir mpl bhordála

emboîtement s (Biol.)   cuimseachas m1

embossing s (Lib.)   cabhraíocht f3

emergence of drug-related crime (Polic.)   coireacht f3 a bhaineann le drugaí a theacht chun cinn

emergency s (Med., Tel.)   éigeandáil f3

Emergency, the (Hist.)   An Éigeandáil f3

emergency brakes (RoadSaf., Veh.)  coscáin mpl éigeandála

Emergency Cover (Cosmet.)   Cumhdach m1 Éigeandála

Emergency Department (Adm., Med.)   An Rannóg f2 Éigeandála

Emergency Department Reception (Adm., Med.)   Deasc f2 Fáiltithe Rannóg na hÉigeandála

Emergency Department Theatre (Adm., Med.)   Obrádlann f2 Rannóg na hÉigeandála

emergency exit (FireSaf.)   doras m1 éalaithe

emergency goods (Com.)   earraí mpl éigeandála

emergency issues (Adm., Polic.)   ceisteanna fpl éigeandála

emergency measure (Polic.)   beart m1 éigeandála

emergency procedures are in place to handle such an occurrence (Polic.)   tá gnásanna éigeandála ann chun déileáil le teagmhas dá leithéid

emergency red reflectorised triangle (Polic.)   triantán m1 éigeandála frithchaiteach dearg

emergency response times (Polic.)   agaí mpl práinnfhreagartha

Emergency Response Unit (Polic.)   Aonad m1 Práinnfhreagartha

emergency stop button (Mec.E.)   an stopchnaipe m4 práinne

emergency unit/casualty (Med.)   an t-aonad m1 taismí

emergent layer (Env., Geog.) (of rain forest)   an tsraith f2 éiritheach

emergent-plant zones (Env.)   criosanna mpl plandaí éiritheacha

emerging trend towards an increase in crime, an (Polic.)   treocht f3 ag teacht chun cinn i dtreo méadaithe ar an gcoireacht

emission s (Env., Ph., Tel.)   astú m (gs –taithe), astúchán m1

emission limits (Env.)   teorainneacha fpl astaithe

emissivity s (= coefficient of emission) (Ph.)   astaíochas m1

emmer wheat (Bot.)   cruithneacht f3 emmer

emollient s (Med.)   maothlach m1

emollient a (Med.)   maothlach a

emolument s (Adm., Com.)   sochar m1 oifige

emotionally disturbed, to be (Ed., PsyAn.)   a bheith suaite ina m(h)othúcháin/ go mothúchánach

emotional support (Psy.)   tacaíocht f3 mhothúchánach

Employee Assistance Service (Adm.)   Seirbhís f2 Chúnaimh d'Fhostaithe

employee involvment scheme (Adm.)   scéim f2 pháirtíochta fostaithe

employment s (Com.)   fostaíocht f3

empowerment s (Adm., Ed.)   cumhachtú m (gs -taithe)

EMU Business Awareness Campaign (Com.)   Feachtas m1 Feasachta Gnó an AEA

enabling a (Legis.) (of clause, act etc.)   (alt, acht srl.) cumasúcháin gs as a

encapsulate v (Mus.)   cuimsigh v

encopresis s (Med.)   ioncoipréis f2

encroachment s (Env.)   cúngach m1 (ar ...)

en croute (Cu.)   en croute

encrustations spl (MarBiol.)   ...ina screamh f2 ar ..., screamhú m (gs –mhaithe)

encrusting sponges (MarBiol.)   spúinsí mpl screamhacha

encyclopedia s (Ed., Lit.)   ciclipéid f2

End s (RoadSaf.) (on road sign)   Críoch f2

endangered language (Ling.)   teanga f4 i mbaol

endangered species (Env., Z.)   speicis mpl i mbaol

endemic species (Env., Z.)   speicis mpl cheantracha

end face (Graph..)   aghaidh f2 foircinn taobhaghaidh

endless band (Tel.)   banda m4 éigríochta

endnotes spl (Publ.)   fonótaí mpl

endocrinology s (Med.)   inchríneolaíocht f3

endoderm s (Biol.)   indeirm f2

endogenetic a (Geol.)   inghiniteach a

endometamorphic a (Geol.)   inmheiteamorfach a

endometriosis s (Med.)   inmheatróis f2

endomorphic a (Geol.)   ionmhorfach a

endorphin s (Biol.)   ionoirfin f2

endorsement s (Adm., Polic.) (of driving licence)   droimscríobh m3 (ceadúnais)

endoscopy s (Med.)   ionscópacht f3

end-outline marker lamps (RoadSaf., Veh.)   soilse mpl imlíne

endpaper s (Lib.)   bileog f2 cheangail

end products (Biol.) (of digestion)   táirgí mpl deiridh (an díleá)

end-use analysis (Env.)   anailís f2 ar úsáid deiridh

end-user s (Comp., Lib.)   úsáideoir m3 deiridh

end view (Graph.)   cúlchló m4 taobhchló

energetics s (Biol.)   fuinneamhaic f2, ineirgeitic f2

energy s (Env.)   fuinneamh m1

energy auditing (Env.)   iniúchóireacht f3 fuinnimh

energy conversion (Env.)   tiontú m fuinnimh

energy-efficient a (Env.)   tíosach a ar fhuinneamh

energy-efficient light bulbs (El., Env.)  bolgáin mpl solais atá tíosach ar fhuinneamh

energy-efficient use (Env.)   úsáid f3 thíosach ar fhuinneamh

energy-liberating a (Biol.)   fuinneamhscaoilteach a

energy ratio (Env.)   cóimheas m3 fuinnimh

energy-rich sap (Bot.)   m4 ar mhórán fuinnimh

energy saving (Env.)   coigilt f2 fuinnimh

energy-saving a (Env.)   coigilteach a ar fhuinneamh

energy sources (Env.)   foinsí fpl fuinnimh

energy tax (Env.)   cáin f5 fuinnimh

energy values (Env.)   luachanna mpl fuinnimh

energy vector (Env.)   veicteoir m3 fuinnimh

ENFO (Environmental Information Service) (Env.)   ENFO, An tSeirbhís f2 Eolais Chomhshaoil

enforcement s (Polic.) (of law)   cur m1 i bhfeidhm, forfheidhmiú m (gs –mithe)

enforcement notice (Polic.)   fógra m4 forfheidhmiúcháin

engaged in community policing duties (Polic.)   i mbun dualgas póilíneachta pobail

engaged tone (Tel.)   ton m1 gafa

engaging in a consultative process (Pol.)   gabháil f3 i mbun próisis chomhairligh

engine checking (Tel.)   seiceáil f3 innill

engine cowling (Av.)   cochall m1 (an) innill

engineer s (Civ.E., Tel.)   innealtóir m3

engineering report (Civ.E., Tel.)   tuarascáil f3 innealtóireachta

engineering technology (Civ.E.)   teicneolaíocht f3 innealtóireachta

engineer's protractor (Civ.E.)   uillinntomhas m1 innealtóra

engine intake (Av.)   ionraon m1 aeir

engine performance (Veh.)   feidhmiú m innill

English and Communication (Ed.)   Béarla agus Cumarsáid

English horn (= cor anglais) (Mus.)   corn m1 Sasanach

English language schools (Ed.)   scoileanna fpl teagaisc an Bhéarla

English setter (Z.)   sotar m1 gallda

English springer spaniel (Z.)   spáinnéar m1 preabach Sasanach

English toy terrier (Z.)   measbhrocaire m4 Sasanach

engraver s (= burin, graver) (Tls.)   bior m3 greanta

enhanced greenhouse effect (Env.)   iarmhairt f3 cheaptha teasa mhéadaithe

enhancement of Eyre Square (Constr., Env.)   feabhsú m na Faiche Móire

enjoy visual, aural, tactile and spatial environments, to (Ed.)   taitneamh m1 a bhaint as timpeallachtaí amhairc, cloiste, tadhaill agus spásúlachta

Enlil s (Mesopotamian Myth.)   Einlil m4

enquire at reception (Adm.)   eolas m1 ag an deasc fáiltithe

enquiry s (Tel.)   fiosrú m (gs -raithe), fiosrúchan m1

enrolment s (Ed.)   rollú m (gs -laithe), cur m ar rolla, líon m ar rolla

Enrolment Register (= School Register) (Ed.)   Clárleabhar m1

ensemble s (Mus.)   ensemble

ensure compliance (Polic.)   géilliúlacht f3 a chinntiú

enterprise s (Com.) (of activity, spirit)   fiontraíocht f3

enterprise s (Com.) (of venture)   fiontar m1, gnóthas m1

enterprise zone (Env.)   crios m3 fiontraíochta

entertainer s (Mus., Th.)   siamsóir m3

entertainment s (Th., Tour.)   siamsaíocht f3

entertainment officer (Adm., Leis.)   oifigeach m1 siamsaíochta

entitlement category (Adm., Med.)   earnáil f3 teidlíochta

entitlements spl (Adm., Med.)   teidlíochtaí fpl

entity s (Com.)   aonán m1

entity concept, the (Com.)   coincheap m3 an aonáin

entrance s (Mapm.)   bealach m1 isteach

entrepreneur s (Com.)   fiontraí m4

entrepreneurial skills (Adm., Com.)   scileanna fpl fiontraíochta

entry s (Comp., Lib.)   iontráil f3

entry/exit platform (Space.)   léibheann m1 (an haiste)

enumerative bibliography (Lib.)   leabharliosta m4 áirimh

E-numbers spl (HomEc.) (of food additives)   E-uimhreacha fpl

envelopes spl (Adm., Station.)   clúdaigh mpl litreach

environment s (Art, Soc., etc.) (of surroundings)   timpeallacht f3

environment s (Env.)   comhshaol m1

environmental a (Env.)    comhshaoil gs as a

environmental action programme (Env.)   clár m1 gníomhaíochta comhshaoil

Environmental and Social Studies (Ed.)   Staidéar m1 Sóisialta agus Comhshaoil

environmental appraisal (Env.)   measúnú m comhshaoil

environmental bankruptcy (Env.)   clisiúnas m1 comhshaoil

environmental capital (Env.)   caipiteal m1 comhshaoil

environmental crisis (Env.)   géarchéim f2 comhshaoil

environmental degradation (Env.)   díghrádú m comhshaoil

environmental diversity (Geog.)   ilchineálacht f3 timpeallachta

environmental impact assessment (EIA) (Env.)   measúnú m ar an tionchar ar an gcomhshaol

environmental impact statement (Env.)   ráiteas m1 faoin tionchar ar an gcomhshaol

environmental impact study (Env.)   staidéar m1 ar an tionchar ar an gcomhshaol

Environmental Information Service (ENFO) (Env.)   An tSeirbhís f2 Eolais Chomhshaoil

environmental infrastructure (Env.)   bonneagar m1 comhshaoil

environmentalism s (Env.)   comhshaolachas m1

environmentalist s (Env.)   comhshaolaí m4

environmentally friendly (product) (Env.)   (earra atá) neamhdhíobhálach a don chomhshaol

environmentally safe (Env.)   slán a ó dhrochthionchar ar an gcomhshaol

environmentally sensitive area (ESA) (Env.)   limistéar m1 íogair comhshaoil

Environmental Management and Planning Division (Adm., Env.)   An Rannán m1 Bainistíochta agus Pleanála Comhshaoil

environmental network (Env.)   líonra m4 comhshaoil

environmental planning (Env., Geog.)   pleanáil f3 comhshaoil

Environmental Protection Agency (EPA) (Env.)   An Ghníomhaireacht f3 um Chaomhnú Comhshaoil

environmental regulations (Env.)   rialacháin mpl chomhshaoil

Environmental Science (Ed., Env.)   Eolaíocht f3 an Chomhshaoil

environment bulletin (Env.)   bullaitín m4 comhshaoil

Environment Division (Env.)   An Rannán m1 Comhshaoil

Environment Inspectorate (Env.)   An Fhoireann f2 Chigireachta Comhshaoil

Environment International /Environmental Awareness (Env.)   Comhshaol m1 Idirnáisiúnta/Feasacht Chomhshaoil

enzyme amylase (Biol.)   amaláis f2 einsíme

Eoin O'Duffy (Hist.)   Eoin Ó Dubhthaigh

EPA (= Environmental Protection Agency) (Env.)   GCC

ephor s (Gk. civ.)   eifear m1

epiblast s (Biol.)   eipeablast m4

epicycloid s (Mth.)   eipicioglóideach m1

Epidauros s (Gk. civ.) (placename)   Eipeadáras m1

epidemic hospital (Mapm., Med.)   ospidéal m1 aicídí

epidemiologist s (Med.)   eipidéimeolaí m4

epidural (anaesthetic) (Med.)   eipeadúrach m1

epidural a (Med.)   eipeadúrach a

epigenesis s (Biol.)   eipigineas m1

epilimnion s (Env., MarBiol.)   eipilimnian m1

Epimetheus s (Gk. Myth.)   Eipiméitéas m1

epitheca s (Geol.)   eipithiach f2

epithermal a (Geol.)   eipiteirmeach a

epitrochoid s (Mth.)   eipeactrocóideach m1

eponymous a (Term.)   eapainmneach a

epoxy s (Ch.)   eapocsach m1

epoxy a (Ch.)   eapocsach a

epoxy resin (Ch.)   roisín m4 eapocsach

epsilon s (Gk. letter)   eipsealón m4

Epsom salts (Ch., Med.)   salann m1 Epsom

EPT (= eligible part-time teacher) (Ed.)   múinteoir m3 páirtaimseartha incháilithe

equal access (Ed.)   cothroime f4 rochtana; F. fáil f3 chothrom

equal opportunities employer (Adm., Com.)   fostóir m3 comhdheise

equal treatment (Adm., Com., Soc.)   caitheamh m1 (go) cothrom (le)

Equality Mediation Officer (Adm.)   Oifigeach m1 Idirghabhála Comhionannais

equality of opportunity (Adm.)   comhionannas m1 deiseanna (ar fhostaíocht)

Equation of State for an Ideal Gas (Ch.)   Cothromóid f2 Staide do Ghás Idéalach

equative s (Term.)   céim f2 chothroim

Equator, the s (Geog.)   An Meánchiorcal m1

equatorial co-ordinate system (= equator{ial} system) (Astr.)   córas m1 comhordanáidí an mheánchiorcail

Equatorial Current (Geog.) An Feacht m3  Meánchriosach

equestrian club/society (Sp.: Eq.)   club m4 eachaíochta

equestrian sport (Sp.: Eq.)   eachaíocht f3

Equidae spl (Z.)   Equidae

equilibrant s (Ph.)   cothromaitheach m1

equilibrium s (Ph.)   cothromaíocht f3

equinoctial colure (Astr.)   colúr m1 cónochta

equipped a (Tel.)   trealmhaithe a

equity s (Jur.)   cothromas m1

equity of burden principle (Env.)   prionsabal m1 chothromas an ualaigh

equity of responsibility principle (Env.)   prionsabal m1 chothromas na freagrachta

equivalence relation (Mth.)   gaol m1 coibhéise

equivalence s (Term.)   comhionannas m1

era of the American Wild West (Hist.)   ré na mbuachaillí bó i Meiriceá

erase v (Comp.)   léirscrios v

erasing head (Comp.)   cnoga m4 léirscriosta

ergonome s (Soc., Stat.)   eirgeanóm m1

ericaceous shrubs (Bot.)   toir mpl eiriceacha

Eridu s (Sumerian civ.) (placename)   Eireadú m4

erogenicity s (= erotogenicity) (PsyAn.)   earóigineacht f3

Eros s (Gk. Myth.)   Earós m1

erotic a (PsyAn.)   earótach a

erotica spl (Lib., Lit.)   ábhar m1 earótach

eroticism s (PsyAn.)   earótachas m1

erotogenic zone (= erogenous zone) (PsyAn.)   réimse m4 earóigineach

erotogenicity s (= erogenicity) (PsyAn.)   earóigineacht f3

erotogenous zone (= erogenic zone) (PsyAn.)   réimse m4 earóigineach

errant worm (Z.)   péist f2 fhánach

error - bad file name (Wordpr.)   earráid - drochainm comhaid

‘error free’ approach (Adm.)   cur m1 chuige ‘saor ó earráidí’

error - not IGF font file (Wordpr.)   earráid - ní comhad clónna IGF é

eruci- pref (Z.)   éarúca(i)- pref

erucic acid (BioCh.)   aigéad m1 éarúcach

Erythia s (Gk. Myth.) (placename)   An Eirit f2

E.S.B. bill (Com.)   bille m4 B.S.L.

escalator s (Mec.E., Transp.)   staighre m4 creasa, staighre m4 beo

escallonia s (Bot.)   eascallóine f4

escallop mariculture (MarBiol.) muirshaothrú m muiríní

escalope s (Cu.)   scalóip f2

escapist a (Psy.)   éalúchach a

escapologist s (Enter.)   éalú-eolaí m4

eschatological a (Relig.)   eascaiteolaíoch a

eschatology s (Relig.)   eascaiteolaíocht f3

escort agency (Com.)   gníomhaireacht f3 ban/fear comórtha

Eskimo s (Ling.)   Eiscimis f2

Eskimo curlew (Numenius borealis) (Orn.)   crotach m1 Artach

ESRI (= The Economic and Social Research Institute) (Stat.)   An Institiúid f2 um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta

essential ingredients (Polic.) (eg. of crime pattern)  bunghnéithe fpl

Essential Repairs Grant (Adm., Decor.)   Deontas m1 Deisiúchán Riachtanach

essential tremor (Med.)   creathán m1 ó mhianach

Established Leaving Cert (Ed.)   an Ardteistiméireacht f3 Bhunaithe

establishment strength of supervisory ranks (Adm.)   líon m1 bunaíochta na ngrád maoirseachta

estate car (= station wagon) (Veh.)   carr m1 fada

estate chapel (Archaeol., Relig.)   séipéal m1 eastáit

estate church (Archaeol., Relig.)   eaglais f2 eastáit

estate management (Polic.) (housing estate)   bainistiú m eastáit

esteem s (Psy.)   meas m3

estimated income (Com.)   ioncam m1 measta

estimated population (Geog.)   daonra m4 measta

Estonian s (Ling.)   Eastóinis f2

estuary s (Mapm.)   inbhear m1

eta s (Gk. letter)   éite f4

etch-resist medium (Metal.)   meán m1 eitsfhriotaíoch

ethnic cleansing (Hist., Pol.)   glanadh m eitneach

ethnic identity (Soc.)   féiniúlacht f3 eitneach

ethnicity s (Soc.)   eitneachas m1

ethos s (Adm., Ed.)   éiteas m1

ethoxyquin s (Ch.)   eatocsacuin f2

ethyl formate (Ch.)   formáit f2 eitile

ethyl methyl ether (Ch.)   éitear m1 meitile eitile

ethylenediamine s (Ch.)   eitiléindé-aimín m4

ethylenediaminetetracetic acid (Ch.)   aigéad m1 eitiléindé-aimínteatraicéatach

ethyl-S,S-diphenyldithiophosphate s (Ch.)   eitil-S,S-défheinildéthiafosfáit f2

Eti s (Egypt. Myth.)   Eití f4

etiology s (= aetiology) (PsyAn.)   cúiseolaíocht f3

EU Birds Directive 1979 (Adm., Jur., Pol.)   Treoir f5 maidir le hÉin ón Aontas Eorpach, 1979

EU enlargement (Pol.)   méadú m an AE

EU Financial Management and Control Unit (Adm., Pol.)   Aonad m1 Rialaithe agus Bainistíochta Airgeadais an AE

EU Habitats Directive 1992 (Adm., Jur., Pol.)   Treoir f5 maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach, 1992

EU Policy Co-ordination and EU Budget (Fin., Pol.)   Comhordú m Bheartas an AE agus Buiséad an AE

EU Structural and Cohesion Funds (Adm., Fin., Jur., Pol.)   Cistí mpl Struchtúrtha agus Comhtháite an AE

EU Youth Start Initiative (Adm., Soc.)   Tionscnamh m1 Tosaithe an AE don Óige

eucrite s (Astr.)   eoicrít f2

eucrystalline a (Geol.)   eoicriostalta a

eugeosynline s (Geol.)   eoigeochuaschlaonas m1

Eurasian a (Geog.)   Eoráiseach a

Eurasian Steppe (Geog.)   Steip f2 na hEoráise

Eurasian Steppe Route (Geog.)   Bealach m1 Steip na hEoráise

Euridanus s (Gk. Myth.)   Eoradánas m1

euro s (Com., Fin.) (official usage)   euro (pl euro)

euro s (Com.) (informal usage)   euro (pl –nna)

Euro-Atlantic relations (Pol.)   caidreamh m1 Eora-Atlantach

Euro Changeover Board of Ireland (Adm.; Com.)   Bord m1 na hÉireann um an Athrú go dtí an Euro

eurocurrency s (Com.)   eor-airgeadra m4

Eurodollar s (Com.)   Eoradhollar m1

Eurodollar market (Com.)   margadh m1 Eoradhollar

European Agency for Safety and Health at Work (Adm.)   An Ghníomhaireacht f3 Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

European attitude surveys (Adm.)   suirbhéanna mpl ar dhearcadh Eorpach

European Awareness Programme (Ed., Pol.)   An Clár m1 um Fheasacht Eorpach

European bee-eater s (Merops apiaster) (Z.)  beachadóir m3 Eorpach

European Cancer Prevention Week (Ed., Med.)   Seachtain f2 Eorpach um Chosc na hAilse

European commissioner (Pol.)   coimisinéir m3 Eorpach

European Community, The (Pol.)   An Comhphobal m1 Eorpach

European Court of Law (Jur.)   An Chúirt f2 Dlí Eorpach

European cowrie (Trivia monacha/Cypraea eorapaea) (MarBiol.)   fínicín  m4 Eorpach

European directive on Geographical Indications (Adm., Pol.)   An Treoir f5 Eorpach maidir le Sonraí Geografacha

European Green Federation (Pol.)   Cónaidhm f2 Ghlas na hEorpa

European hop hornbeam (Ostrya carpinifolia) (Bot.)   cornbhíoma m4 hopúil Eorpach

European Information on Cancer Year (Ed., Med.)   Bliain f3 Eorpach Eolais ar an Ailse

European Law Enforcement Organisation (Polic.)   An Eagraíocht f3 Eorpach um Fheidhmiú an Dlí

European Monetary Fund (EMF) (Com.)   An Ciste m4 Airgeadaíochta Eorpach (CiAE)

European Monetary System (EMS) (Com.)   An Córas m1 Airgeadaíochta Eorpach (CóAE)

European Organization of Technical Approval (Adm.)   An Eagraíocht f3 Eorpach um Fhaomhadh Teicniúil

European Regional Development Fund (Com., Pol.)   Ciste m4 Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

European Space Agency, The (Astr., Space.) Gníomhaireacht f3 Spáis na hEorpa

European Union, The (Pol.)   An tAontas m1 Eorpach

European Unity (Hist., Pol.)   Aontú m na hEorpa

European Veterinary Vaccination Certificate for Dogs and Cats (Vet.)   Deimhniú m Eorpach faoi Vacsaín Tréidliachta do Mhadraí agus do Chait

European wolf (Z.)   mac m1 tíre Eorpach

European Year of Life-long Learning, The (Ed.)   An Bhliain f3 Eorpach d'Fhoghlaim ar feadh an tSaoil

European yellow cowrie (MarBiol.)   fínicín m4 buí Eorpach

Europhile s (Pol., Soc.)   Eorabhách m1

Eurystheus s (Gk. Myth.)   Eoraistéas m1

Eurytion s (Gk. Myth.)   Eoratón m1

Eurytus s (Gk. Myth.)   Eoratas m1

Euskara s (= Basque) (Ling.)   Bascais f2

euthynteria s (Arch.)   eotaintéire f4

eutrophication s (Env.)   eotrófú m (gs -faithe)

evacuation drill (Polic.)    druil f2 aslonnaithe

evaginate v (Biol.)   eisfhaighnigh v

evaluate v (Ed.)   meas v

evaluation factors (Sp.) (of competition diving)   fachtóirí mpl meastóireachta

evaluative faculties (Art.)   acmhainní fpl meastóireachta

evaluative response (Ed.)   freagairt f3 mheastóireachta

evaluator s (Ed.)   meastóir m3

evaporation s (Ch.)   galú m (gs -laithe)

evapotranspiration s (Env.)   imghalú m (gs -laithe)

evasion of justice (Polic.)   seachaint f3 na próise dlí

evection s (Astr.)   eisiompar m1

Evenor s (Minoan Myth) (ainm fir)   Eiveanóir m4

event s (Ed., Hist.)   teagmhas m1

Evenus s (Gk. Myth.) (river)   An Eivinis f2

ever-decreasing circles (Gen.)   fáinní mpl síorlaghdaitheacha

evergreen tree (Hort.)   crann m1 síorghlas

everyday concealer (Cosmet.)   folaitheoir m3 laethúil

everyday foundation (Cosmet.)   bonnsmideadh m1 lae

evidence improperly obtained (Polic.)   fianaise f4 a fuarthas go héaguibhiúil

evidence of identity (Polic.)   fianaise f4 ar chéannacht

evidence of purchase (Com.)   fianaise f4 ar cheannach

evolute s (Mth.)   éabhlóideach m1

evolute a (Mth.)   éabhlóideach a

evolutionary track (Biol.)   líne f4 éabhlóide

Examination Commissioners (Ed.)   Na Coimisinéirí mpl Scrúduithe

examination drape (Med.)   fallaing f2 scrúdaithe

examination glove (Med.)   lámhainn f2 scrúdaithe

examination gown (Med.)   gúna m4 scrúdaithe

examination table (Med.)   bord m1 scrúdaithe

examine v (Med.)   scrúdaigh v

excellence s (Ed.)   sármhaitheas f3, feabhas m1

Excellence Ireland (Adm.) (Irish Quality Organisation)   Feabhas m1 Éireann

Except Buses & Taxis (RoadSaf.) (on road sign)   Ach Amháin Busanna mpl agus Tacsaithe

Except Buses (RoadSaf.) (on road sign)   Ach Amháin Busanna

Except for Access (RoadSaf.) (on road sign)   Ach Amháin Rochtain f3 (gs -ana)

exception reporting (Adm.)   tuairisciú m eisceachta

exceptionally high proportionate figures (Stat.)   figiúirí mpl rí-ard i gcoibhneas le ..

excess clause (Ins.)   foráil f3 bharrachais

excessive delay (RoadSaf.)   moill f2 iomarcach

exchange s (Tel.) (of building)   malartán m1

exchange difficulties (Tel.)   deacrachtaí fpl malartáin

exchange line (Tel.)   líne f4 mhalartáin

exchange of connection (Tel.)   malartán m1 áitiúil

exchange of experience (Ed., Soc.)   malartú m taithí

exchange of information (Polic.)   malartú m eolais

exchange rate mechanism (Com.)   meicníocht f3 an ráta malairte

Exchequer Section (Fin., Pol.)   Rannóg f2 an Státchiste

excision s (Med.)   eisceadh m (gs -cthe)

exclusion clause (Ins.)   clásal m1 eisiatachta

exclusive s (Journ.)   scéal m1 eisiach

exclusive a (Gen.)   eisiach a

exclusive distribution agreements (Com.)   comhaontuithe mpl faoi dháileadh eisiach

exclusive line (Com.)   cineál m1 eisiach earraí

exclusive purchasing agreements (Com.)   comhaontuithe mpl faoi cheannach eisiach

exclusivity s (Pol., Psy.)   eisiachas m1

execution s (Art.)   cur m1 i gcrích

executive s (Adm., Pol.)   feidhmeannas m1

executive jet (Av.)   scairdeitleán m1 gnó

executive librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 feidhmiúcháin

executive room (Cat., Tour.) (of hotel bedroom)   seomra m4 feidhmeannach

exemplar material (Ed.)   ábhar m1 eiseamláire

exemplar s (Ed.)   eiseamláir f2

exemption s (Adm.)   díolúine f4

exercise s (Ed.) (as part of teaching course)   cleachtadh m1

exercise s (Physiol.)   aclaíocht f3

exercise extreme caution (Polic.)   bí(gí) thar a bheith faichilleach

exhaust deflector (Space.)   sraonaire m4 sceite

exhaust emissions (Env.)   astuithe mpl sceite

exhaust fumes (Env.)   múch f2 sceite

exhaust smoke (Env.)   deatach m1 sceite

existentialist a (Lit., Polic.)   eisíoch a

existentialist s (Lit., Polic.)   eisí m4

existing enactment (Polic.)   achtachán m1 láithreach

exists - overwrite? (Wordpr.)   ann cheana - forscríobh?

exit s (RoadSaf.) (from a roundabout)   slí f4 amach

exit via stairs (Adm.)   slí f4 amach via an staighre

exobiology s (Biol.)   eisibhitheolaíocht f3

exonym s (Term.)   easainm m4

expanded polystyrene (Woodw.; Woodw.)   polaistiréin f2 fhorbartha

expansion s (Adm., Com.)   leathadh m (gs leata)

expansion pipe (Mec.) (on water cylinder)   píobán m1 borrtha

expatriates spl (Soc.)   easaoránaigh mpl

expected enrollment (Ed.)   ionchas m1 rollaithe

expedient s (Adm.)   áis f2

expedient a (Adm.)   caoithiúil a

expenditure levels (Adm., Fin.)   leibhéil mpl chaiteachais

expenses spl (Com.)   speansais mpl

experience s (Ed.)   taithí f4

experimenting s (Ed.)   ag turgnamh

expert advisory panel (Adm.)   painéal m1 comhairleach saineolaithe

expertise s (Ed.)   saineolas m1

expert system (Lib., Comp.)   córas m1 saineolaíoch

expiratory reserve volume (Physiol.) (of air in lungs)   taiscthoirt f2 easanálaithe

explanation s (Ed.)   míniú m (gs -ithe), míniúchán m1

explanatory memorandum (Adm.)   meabhrán m1 mínithe

exploit v (Ed.)   feidhm f2/úsáid f2 a bhaint as...

exploitation s (Env.)   dúshaothrú m (gs -thraithe)

Exploits River (Geog.)   Exploits River

explosive device (Polic.)   feiste f4 phléascach

exponential a (Mth.)   easpónantúil a

exponential growth (Com.)   fás m1 easpónantúil

export documents (Com.)   doiciméid mpl easpórtála

exposé s (Journ.)   nochtadh m (gs -ta)

exposed aggregate finish (Woodw.)   bailchríoch f2 thathagaithe nochta, bailchríoch f2 nocht-tathagaithe

exposed rock (Geol.)   carraig f2 nochta

exposé of the criminal underworld (Journ., Polic.)   nochtadh m na coireachta faoi choim

exposure s (Med.) (to sun)   tógáil f3 na gréine, glacadh m na gréine

1,2-epoxy-3(toloxy)-propane s (Ch.)   1,2-eapocsa-3(tolocsa)-própán m1

express lodgment (Com.) (in bank)   lóisteáil f3 luais

express mail (Adm.)   luasphost m1

extendable/retractable FRNs (Com.)   nótaí mpl ráta chomhlúthaigh insínte/inchiorraithe

extended family (Soc.)   teaghlach m1 forleathnaithe

extended tows (WatSaf.)   tarraingtí fpl lámhshínte

extensification s (Env.)   fairsingiú m (gs -githe)

extension s (Ed.) (in syllabus)   fairsingiú m (ar shiollabas)

extension s (Lib.) (of loan)   síneadh m (iasachta)

extension s (Tel.)   fo-líne f4 (ghutháin)

extension, in the (Constr.)   san fhortheach m1

extension flex (HomEc., El.)   fleisc f2 shínte

extension material (Ed.) (less important part of subject)   ábhar m1 fairsingithe

extension pipe (HomEc.) (of vacuum cleaner)   píobán m1 insínte

extensions to school buildings (Constr., Ed.)   forleathnuithe mpl ar fhoirgnimh scoile, síntí mpl le foirgnimh scoile

extensively farmed (Agr., Env.)   a ndearnadh feirmeoireacht fhairsing orthu

extensive spartina [cord-grass] stands (Bot., Env.)   clampaí mpl fairsinge spairtíní

exterior door (Constr., HomEc.)   doras m1 lasmuigh

exterior mirrors (RoadSaf.)   scátháin mpl sheachtracha

exterior paint (Decor.)   péint f2 sheachtrach

external a (Gen.) (located outside but connected to organism)   seachtrach a

external a (Gen.) (located outside but not connected to organism)   eachtrach a

external auditing (Com.)   iniúchóireacht f3 eachtrach

external auditory canal (Physiol.)   canáil f3 sheachtrach cloisteála

external ear (Physiol.)   cluas f2 sheachtrach

external extension (Tel.)   fo-líne f4 lasmuigh

external fertilization (Physiol.)   toirchiú m seachtrach

external gills (Biol., Ich.)   geolbhaigh mpl sheachtracha

external grade plywood (Woodw.)   sraithadhmad m1 don taobh amuigh

external nares (Physiol.)   polláirí mpl seachtracha

external post (= foreign post) (Adm.)   post m1 coigríche

external puncture (Physiol.)   polladh m seachtrach

external rectus (Physiol.)   dírmhatán m1 seachtrach

external thread cutting tool (Woodw.)   gearrthóir m3 snáithe sheachtraigh

extinction s (Env.)   díothú m (gs -thaithe)

extract s (Ed., Journ., Lit.) (from a newspaper)   sliocht m3

extraction s (E.) (of metal from ore etc.)   eastóscadh m (gs -ctha)

extraction process (E.) (of metal)   próiseas m1 eastósctha

extraction solvent (Ch.)   tuaslagóir m3 eastósctha

extra-fine a (Woodw.)   rímhín a

extrajudicial a (Jur.)   seachbhreithiúnach a

extra-marital a (Soc.)   seachphósta a

extraordinary excusing circumstances (Polic.)   imthosca fpl urghnácha maolaitheacha

extras spl (Wordpr.) (component of menu)   eile

extra-sensory perception (Psy.)   aireachtáil f3 eischéadfach

Extra Special (Cat.) (of menu)   Ardrogha f4

extraterrestrial s (Sc.Fict.)   eachtardhomhandach m1

extraterrestrial intelligence (Sc.Fict.)   intleacht f3 eachtardhomhanda

extravaganza s (Leis., Th.)   seó m4 mór

extra-vehicular glove (Space.)   lámhainn f2 oibre

extra virgin olive oil (Cu.)   fíorscoth f3 na hola olóige

extreme and mean ratio (Stat.)   cóimheas m3 foircneach meánach

extreme generator (Arch.)   gineadóir m3 teorann ar dheis

extremely high frequency (Tel.)   rí-ardmhinicíocht f3

extremely low frequency (Tel.)   minicíocht f3 rí-íseal

eye bandage (Med.)   púicín m4 (súile)

eye care (Opt., Toil.)   cúram m1 súl

eye cream (Med.)   uachtar m1 súl

eye dressing (Med.)   cóiriú m súile

eye level (Art.)   leibhéal m1 na súl

eyeliner s (Cosmet.)   línitheoir m3 súl

eye of Horus (Egypt. Myth.) (amulet)   súil f2 Hórais

eye piece (= ocular lens) (Opt.)   súilphíosa m4

eye shield (Med.)   clipéad m1

eyesore s (Med.)   gráin f5 súl

eye stick (= ophthalmic swab) (Med.)   maipín m4 súile

eyestripe s (Orn.)   stríoc f2 shúile