EAROM (= electrically alterable read-only memory)

EAROM, cuimhne f4 inléite amháin/inathraithe go leictreach

earthed plug (= grounded plug)

plocóid f2 thalmhaithe

earthing s

talmhú m (gs -mhaithe), talmhúchán m1

earthing prong (= grounding prong)

beangán m1 talmhúcháin

EBCDIC (= Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code)

EBCDIC, Cód m1 Idirmhalartaithe Breisithe Deachúlach Códaithe go Dénártha

e-bomb (= mail bomb)

buama m4 ríomhphoist

e-book s (= electronic book)

ríomhleabhar m1

e-business s (= electronic business)

ríomhghnó m4

eCabinet Project

Tionscadal m1 Ríomhsheirbhísí Comh-Aireachta

E-CD (= Enhanced CD)

E-CD, CD Breisithe

ECDL (= European Computer Driving Licence)

ECDL, Ceadúnas m1 Eorpach Tiomána Ríomhairí

echo s

macalla m4

echo canceller

cealaitheoir m3 macalla

ECL (= emitter-coupled logic)

ECL, loighic f2 astaíre-chúpláilte

eCluster Programme

Braislechlár m1 Ríomhsheirbhísí

ECMA (= European Computer Manufacturers' Association)

ECMA

e-commerce s (= electronic commerce)

ríomhthráchtáil f3

edge s

ciumhais f2

edge-triggered flip-flop

flop flap ciumhaistruiceartha

edit v

cuir v in eagar

editable region

réigiún m1 ineagarthóireachta

editable text file

téacschomhad m1 ineagarthóireachta

editing s

eagarthóireacht f3

editor s (of program)

eagarthóir m3

EDRAM (= enhanced dynamic RAM)

EDRAM, RAM dinimiciúil breisithe

educational software

bogearraí mpl oideachais

edutainment software

bogearraí mpl oideachais shiamsúil

EEPROM (= electrically erasable programmable read-only memory)

EEPROM, cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach

effect s

tionchar m1

effect correspondence diagram

léaráid f2 de chomhfhreagairt na dtionchar

effective a (actual)

glan2 a

effective data-transfer rate

ráta m4 glan aistrithe sonraí, ráta m4 glan traschurtha sonraí

effective transmission rate

ráta m4 glan tarchurtha

e-file s

ríomhchomhad m1

e-filed a

ríomhchomhdaithe a

EGA (= Enhanced Graphics Adapter)

EGA, Cuibheoir m3 Grafaice Breisithe

eGovernment agenda

clár m1 oibre ríomhsheirbhísí an Rialtais

EHF (= extremely high frequency)

EHF, rí-ardmhinicíocht f3

EISA (= Extended Industry Standard Architecture)

EISA, Ailtireacht f3 Bhreisithe Thionscalchaighdeánach

either A or B

A nó B (nó ceachtar acu), ceachtar pron d'A nó B

EITHER-OR operation (= OR-ELSE operation)

oibríocht f3 EITHER-OR

eject v

díchuir v

e-journal s (= electronic journal)

ríomh-irisleabhar m1

e-learning s (= Web-based training)

ríomhfhoghlaim f3

electric a (= electrical)

leictreach a

electrically alterable read-only memory (= EAROM)

cuimhne f4 inléite amháin/inathraithe go leictreach, EAROM

electrically erasable programmable read-only memory (= EEPROM)

cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach, EEPROM

electrical power

cumhacht f3 leictreach

electric cable (= power cable)

cábla m4 leictreachais

electricity s

leictreachas m1

electric shock

turraing f2 leictreach

electromagnetic interference

trasnaíocht f3 leictreamaighnéadach

electron s

leictreon m1

electron beam

leictreonléas m1

electronic a (= computer2)

leictreonach a, ríomh- pref

electronic address (= e-mail address, mailaddress)

ríomhsheoladh m (gs -alta)

electronic book (= e-book)

ríomhleabhar m1

electronic business (= e-business)

ríomhghnó m4

electronic business card (= vCard)

ríomhchárta m4 gnó

electronic commerce (= e-commerce)

ríomhthráchtáil f3

Electronic Commerce Act, 2000, The

An tAcht m3 um Thráchtáil Leictreonach, 2000

electronic data processing

ríomhphróiseáil f3 sonraí

electronic data processing equipment

trealamh m1 ríomhphróiseála sonraí

electronic differential analyser

ríomhanailíseoir m3 difreálach

electronic ink

ríomhdhúch m1

electronic journal (= e-journal)

ríomh-irisleabhar m1

electronic magazine (= e-zine)

ríomhiris f2

electronic mail (= e-mail)

ríomhphost m1, r-phost m1

electronic markup

ríomh-mharcáil f3

electronic newspaper

ríomhnuachtán m1

Electronic Numerical Integrator and Computer (= ENIAC)

Suimeálaí m4 agus Ríomhaire Leictreonach Uimhreacha, ENIAC

electronic paper (= e-paper)

ríomhpháipéar m1

electronic product design

ríomhdhearadh m táirgí

electronic retailing (= e-tailing)

ríomh-mhiondíol m3

electronics s

leictreonaic f2

electronic system

ríomhchóras m1, córas m1 leictreonach

electronic voting (= e-voting)

ríomhvótáil f3

electrophotographic printer

printéir m3 leictreafótagrafach

electrophotography s

leictreafótagrafaíocht f3

electrostatic latent image

íomhá f4 folaigh leictreastatach

electrostatic printer

printéir m3 leictreastatach

electrothermal printer

printéir m3 leictriteirmeach

eLegislation Project

Tionscadal m1 Ríomhsheirbhísí Reachtaíochta

element1 s

eilimint f2

element2 s (of set) (Mth.)

ball2 m1

element context

comhthéacs m4 eiliminte

element definition

sainiú m eiliminte

element name

ainm m4 eiliminte

element nesting

neadú m eilimintí

element of a set (= member of a set)

ball m1 de thacar

element of (the) set X, Y is an

is ball den tacar X é Y, tá Y ina bhall den tacar X

element of truth set

ball m1 de thacar fírinne

element syntax

comhréir f2 eiliminte

ELF (= extremely low frequency)

ELF, minicíocht f3 rí-íseal

ELH (= entity life history)

ELH, stair f2 aonáin

ellipse s

éilips m4

ELSE conditions

coinníollacha mpl ELSE

ELSE instruction

treoir f5 ELSE

em s

eim gan inscne

EM (= end-of-medium character)

EM, críoch-charachtar m1 meáin

e-mail s (= electronic mail)

r-phost m1, ríomhphost m1

e-mail address (= electronic address, mailaddress)

seoladh m ríomhphoist

e-mail group

grúpa m4 ríomhphoist

e-mail message (= mail message)

ríomhtheachtaireacht f3, teachtaireacht f3 ríomhphoist

e-mail virus

víreas m1 ríomhphoist

embed v (= imbed)

leabaigh v

embedded a

leabaithe a

embedded command

ordú m leabaithe

embedded comments

nótaí mpl tráchta leabaithe

embedded control system

córas m1 rialúcháin leabaithe

embedded hyphen (= required hyphen)

fleiscín m4 leabaithe

embedded SQL

SQL leabaithe

embedded system

córas m1 leabaithe

embedding s

leabú m (gs -baithe)

em-dash s

eim-dais f2

emergency power system (= EPS)

córas m1 éigeandála cumhachta

emergency procedure

gnás m1 éigeandála

emission s

astú m (gs -taithe), astúchán m1

emit v

astaigh v

emitter s

astaíre m4

emitter-coupled logic (= ECL)

loighic f2 astaíre-chúpláilte, ECL

emoticons spl (= smileys)

straoiseoga fpl

emphasis s

treise f4

emphasize v

treisigh v

employability s

fostúchas m1

empty element

eilimint f2 fholamh

empty file

comhad m1 folamh

empty list

liosta m4 folamh

empty medium

meán m1 folamh

empty set (= null set)

tacar m1 folamh

empty statement

ráiteas m1 folamh

empty string (= null string)

teaghrán m1 folamh

emulate v

aithris1 v

emulation s

aithris2 f2

emulation compiler directive

treoir f5 thiomsaitheoir aithrise

emulator s

aithriseoir m3

en s

ein gan inscne

enable v

cumasaigh v

enable gestures

cumasaigh v gothaí

enable mouse gestures

cumasaigh v gothaí luiche

enable signal (= enabling signal)

comhartha m4 cumais

encapsulation s

imchochlú m (gs -laithe)

encipher v (= cipher1)

rúnscríobh v

enclose v

iniaigh v

encode v

ionchódaigh v

encoder s

ionchódóir m3

encoding s

ionchódú m (gs -daithe)

encrypt v

criptigh v

encryption s

criptiú m (gs -tithe), criptiúchán m1

encryption scheme

scéim f2 criptiúcháin

end s

críoch f2

end-around borrow

iasacht f3 droim ar ais

end-around carry

iomprach m1 droim ar ais

end-around shift (= circular shift, cyclic shift)

iomlaoid f2 chioglach

en-dash s

ein-dais f2

ending tag (= end tag)

clib f2 dheiridh

end-of-data marker

críochmharcóir m3 sonraí

end-of-document marker

críochmharcóir m3 doiciméid

end-of-field marker

críochmharcóir m3 réimse

end-of-file (= EOF)

críoch f2 comhaid, EOF

end-of-file character

críoch-charachtar m1 comhaid

end-of-file indicator

críochtháscaire m4 comhaid

end-of-file label

críochlipéad m1 comhaid

end-of-file marker

críochmharcóir m3 comhaid

end of line (= EOL)

críoch f2 líne, EOL

end-of-medium character (= EM)

críoch-charachtar m1 meáin, EM

end of message

críoch f2 teachtaireachta

end of program

críoch f2 cláir

end of run

críoch f2 reatha

end-of-run routine

gnáthamh m1 críoch reatha

end-of-tape marker

críochmharcóir m3 téipe

end-of-text character (= ETX)

críoch-charachtar m1 téacs

end-of-transmission-block character (= ETB)

críoch-charachtar m1 bloc tarchuir

end-of-transmission character (= EOT)

críoch-charachtar m1 tarchuir

end tag (= ending tag)

clib f2 dheiridh

end-to-end a

ó cheann (go) ceann, ceann go ceann

end use

úsáid f2 deiridh

end user

úsáideoir m3 deiridh

energize v

fuinnmhigh v

energy s

fuinneamh m1

enforce integrity, to

sláine f4 a fhorfheidhmiú

engaged tone

ton m1 gafa

engine s

inneall m1

engineer s

innealtóir m3

engineering s

innealtóireacht f3

engineering improvement time

aga m4 feabhsaithe innealtóireachta

enhance v

breisigh1 v, leasaigh2 v

enhanced a

breisithe1 a, leasaithe a

Enhanced CD (= E-CD)

CD Breisithe, E-CD

enhanced dynamic RAM (= EDRAM)

RAM dinimiciúil breisithe, EDRAM

Enhanced Graphics Adapter (= EGA)

Cuibheoir m3 Grafaice Breisithe, EGA

enhanced keyboard

méarchlár m1 breisithe

enhancement s

breisiú m (gs -sithe), breisiúchán m1

ENIAC (= Electronic Numerical Integrator and Computer)

ENIAC, Suimeálaí m4 agus Ríomhaire Leictreonach Uimhreacha

enlarged image

íomhá f4 mhéadaithe

ENQ (= inquiry character)

carachtar m1 fiosrúcháin

enquiry See inquiry.

enter v

iontráil1 v

Enter key (= return key)

eochair f5 iontrála, eochair f5 aisfhillte, Iontráil

enterprise information portal

tairseach f2 faisnéise fiontair

entity s

aonán m1

entity declaration

fógra m4 aonáin

entity description

tuairisc f2 ar aonán

entity integrity

sláine f4 aonáin

entity life history (= ELH)

stair f2 aonáin, ELH

entity name

ainm m4 aonáin

entity relationship data modelling

samhaltú m sonraí ghaoil na n-aonán

entity relationship diagram (= ERD)

léaráid f2 de ghaoil na n-aonán, ERD

entity relationship modelling

samhaltú m ghaoil na n-aonán

entity role

ról m1 aonáin

entity subtype

fochineál m1 aonáin

entity supertype

forchineál m1 aonáin

entity type

cineál m1 aonáin

entity which has at least one dependant

spleáchóir m3

entry s

iontráil2 f3 (pl -álacha)

entry barrier

bacainn f2 iontrála

entry block

bloc m1 iontrála

entry conditions (= initial conditions)

coinníollacha mpl iontrála

entry instruction

treoir f5 iontrála

entry point (= ingress)

pointe m4 iontrála

enumerable type (= enumeration type)

cineál m1 ináirithe

enumerate v

áirigh v

enumerated scalar type

cineál m1 scálach áirithe

enumeration1 s (of list)

liosta m4 áirithe

enumeration2 s (of process)

áireamh2 m1

enumeration type (= enumerable type)

cineál m1 ináirithe

enumerator s

áiritheoir m3

envelope1 v

imchlúdaigh v

envelope2 s

imchlúdach m1

envelope detection

aimsiú m imchlúdaigh

enveloped file

comhad m1 imchlúdaithe

environment s

timpeallacht f3

environmental conditions

dálaí fpl timpeallachta

environment variable

athróg f2 thimpeallachta

EOF (= end-of-file)

EOF, críoch f2 comhaid

EOL (= end of line)

EOL, críoch f2 líne

e-outsourcing s

ríomhfhoinsiú m allamuigh

e-paper s (= electronic paper)

ríomhpháipéar m1

epilogue s

iarfhocal m1

e-print archive

cartlann f2 ríomhábhar clóite

e-procurement s

ríomhsholáthar m1

EPROM (= erasable programmable read-only memory)

EPROM, cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta

equal a

cothrom a

equality s

cothroime f4

equality circuit (= equality unit)

ciorcad m1 cothroime

equality operator

oibreoir m3 cothroime

equality unit (= equality circuit)

aonad m1 cothroime

equalization s

cothromú m (gs -maithe)

equalizer s (= EQ)

cothromóir m3

equals (= equal to)

cothrom le

equals sign

sín f2 chothroime

equate v

cothromaigh2 v

equation s

cothromóid f2

equipment s

trealamh m1

equipment compatability

comhoiriúnacht f3 trealaimh

equipment failure

teip f2 trealaimh

equivalence s

coibhéis f2

equivalence element

eilimint f2 coibhéise

equivalence of formulas

coibhéis f2 foirmlí

equivalence of open sentences

coibhéis f2 abairtí oscailte

equivalence of two propositions

coibhéis f2 dhá thairiscint

equivalence operation

oibríocht f3 choibhéise

equivalence relation

gaol m1 coibhéise

equivalent a

coibhéiseach a

equivalent binary digits

digití fpl dénártha coibhéiseacha

equivalent systems

córais mpl choibhéiseacha

erasable a

in-léirscriosta a

erasable programmable read-only memory (= EPROM)

cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta, EPROM

erasable storage

stóras m1 in-léirscriosta

erase v

léirscrios v

erase all (command)

léirscrios v uile

erase head (= erasing head)

cnoga m4 léirscriosta

eraser s

léirscriosán m1

ERD (= entity relationship diagram)

ERD, léaráid f2 de ghaoil na n-aonán

ergonomics s (= human factors)

eirgeanamaíocht f3

error s (= mistake)

earráid f2, botún m1

error checking and correcting (= ECC)

seiceáil f3 agus ceartú earráidí

error checking code

cód m1 seiceála earráide

error control

rialú m earráidí

error controller

rialaitheoir m3 earráidí

error-correcting code

cód m1 ceartaithe earráidí

error correction

ceartú m earráidí

error-detecting code

cód m1 aimsithe earráidí

error detection

aimsiú m earráidí

error diagnostics

diagnóisic f2 earráidí

error message

teachtaireacht f3 earráide

error range

raon m1 earráide

error rate

ráta m4 earráidí

error recovery

athshlánú m ó earráid

error report

tuairisc f2 (ar) earráidí

error service message

teachtaireacht f3 seirbhís earráide

error span

réise f4 earráidí

Esc (= escape key)

Esc, Éalaigh, eochair f5 éalaithe

escape v

éalaigh v

escape character

carachtar m1 éalaithe

escape key (= Esc)

eochair f5 éalaithe, Éalaigh, Esc

escape mechanism

modh m3 éalaithe

escape sequence

seicheamh m1 éalaithe

e-services spl

ríomhsheirbhísí fpl

e-signature s (= digital signature)

ríomhshíniú m (gs -nithe)

estimate s (= estimation)

meastachán m1

estimated cost

costas m1 measta

e-tailing s (= electronic retailing)

ríomh-mhiondíol m3

e-tailware s

earraí mpl ríomh-mhiondíola

e-tenders Web site

láithreán m1 Gréasáin do ríomhthairiscintí

Euclidean a

Eoiclídeach a

euro s

euro gan inscne

European Computer Driving Licence (= ECDL)

Ceadúnas m1 Eorpach Tiomána Ríomhairí, ECDL

European Computer Manufacturers' Association (= ECMA)

ECMA

evaluate v

meas v

evaluation s

meastóireacht f3

even a

réidh a, ré- pref

even number

ré-uimhir f5 (gs -mhreach)

even parity

réphaireacht f3

even parity check

séiceáil f3 réphaireachta

even parity system

córas m1 réphaireachta

event s

teagmhas m1

event/entity matrix

maitrís f2 teagmhais/aonáin

event handling

láimhseáil f3 teagmhas

evolution s

éabhlóid f2

evolutionary prototyping

fréamhshamhaltú m éabhlóideach

e-voting s (= electronic voting)

ríomhvótáil f3

except gate

geata m4 eiscthe

exception s

eisceacht f3

exception handler

láimhseálaí m4 eisceachtaí

exception reporting

tuairisciú m eisceachtaí

excess notation

nodaireacht f3 bhreise

excess-three code

cód m1 trí sa bhreis

exchange1 v

malartaigh v

exchange2 s (of process)

malartú m (gs -taithe)

exchange3 s (of unit)

malartán m1

exchangeable disk store

stóras m1 ar dhioscaí inmhalartaithe

exchange of information

malartú m faisnéise

exclamation mark

comhartha m4 uaillbhreasa

exclusion s

eisiatacht f3

exclusionary a

eisiatach a

exclusion gate

geata m4 eisiatachta

exclusive a

eisiach a

exclusive disjunction

aontas m1 eisiach

exclusive entity

aonán m1 eisiach

exclusive lock

glas m1 eisiach

exclusive-NOR gate (= XNOR gate)

geata m4 eisiach NOR, geata m4 XNOR

exclusive-NOR operation

oibríocht f3 eisiach NOR

exclusive-OR element

eilimint f2 eisiach OR

exclusive-OR gate (= XOR gate)

geata m4 eisiach OR, geata m4 XOR

exclusive-OR operation (= exjunction, XOR)

oibríocht f3 eisiach OR, XOR

exclusive relationship

gaol m1 eisiach

executable file

comhad m1 inrite

execute v

rith1 v

execute cycle (= execute phase, execution cycle)

ciogal m1 rite

execute phase (= execute cycle, execution cycle)

pas m4 rite

execution s (of process) (= run2)

rith2 m (gs rite)

execution cycle (= execute cycle, execute phase)

ciogal m1 rite

execution program (= executive program)

ríomhchlár m1 rite

execution time (= run duration)

aga m4 rite

execution unit

aonad m1 rite

executive program (= execution program)

ríomhchlár m1 rite

executive system

córas m1 rite

exhaustiveness s

uileghabhálacht f3

exhaustive search

lánchuardach m1

existentially quantified

is ann do ...

existential quantification

cainníochtú m eiseach

existential quantifier

cainníochtóir m3 eiseach

exit1 v (= quit)

scoir v

exit2 s

scor m1

exit program (= exit routine)

ríomhchlár m1 scortha

exit routine (= exit program)

gnáthamh m1 scortha

exit status

stádas m1 scortha

exjunction s (= exclusive-OR operation, XOR)

oibríocht f3 eisiach OR, XOR

expand1 v (develop)

fairsingigh v

expand2 v (extract)

scaoil1 v

expand3 v (supplement)

forlíon1 v

expanded memory

cuimhne f4 fhairsingithe

expanded type

cló m4 fairsingithe

expanding a

infhairsingithe a

expanding opcode (= expanding operation code)

cód m1 oibríochta infhairsingithe

expansion s (of macro)

scaoileadh m (gs -lte)

expansion board (= expansion card)

cárta m4 forlíontach

expansion bus

bus m4 forlíontach

expansion card (= expansion board)

cárta m4 forlíontach

expansion slot

sliotán m1 forlíontach

expected input

ionchur m1 ionchais

expected value

luach m3 ionchais

expert system

córas m1 saineolach

expiration s (= expiry)

dul m3 as feidhm

expire v

téigh v as feidhm

explicit a

léir a

explicit initializer

léirthúsaitheoir m3

explicit iteration

atriall m3 léir

exploratory model

samhail f3 thaiscéalaíoch

explore v

taiscéal v

explorer s

taiscéalaí m4

exploring s

taiscéaladh m (gs -lta), taiscéalaíocht f3

exponent s

easpónant m1

exponential a

easpónantúil a

exponential assembly

cóimeáil f3 easpónantúil

exponential notation

nodaireacht f3 easpónantúil

exponential numbers

uimhreacha fpl easpónantúla

exponentiation s

easpónantúchán m1

export v (of file)

easportáil v

export systems

córais mpl easpórtála

exposure s

nochtadh m (gs nochta)

express v

sloinn v

expression s

slonn m1

expression evaluation

luacháil f3 sloinn

extended a

breisithe2 a

Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code (= EBCDIC)

Cód m1 Idirmhalartaithe Breisithe Deachúlach Códaithe go Dénártha, EBCDIC

extended capabilities port

port m1 acmhainní breisithe

extended character set

tacar m1 breisithe carachtar

extended entity relationship model (= EER model)

samhail f3 bhreisithe ghaoil na n-aonán

Extended Graphics Array (= XGA)

Eagar m1 Breisithe Grafaice, XGA

Extended Industry Standard Architecture (= EISA)

Ailtireacht f3 Bhreisithe Thionscalchaighdeánach, EISA

extended memory

cuimhne f4 bhreisithe

extensibility s

inbhreisitheacht f3

extensible a

inbhreisithe a

extensible language

teanga f4 inbhreisithe

Extensible Markup Language (= XML)

Teanga f4 Mharcála Inbhreisithe, XML

extension s (of filename)

iarmhír2 f2

extension point (of computer network)

pointe m4 sínidh

extension token

ceadchomhartha m4 iarmhíreanna

extension token assignment

sannadh m ceadchomhartha iarmhíreanna

external control

rialú m seachtrach

external data representation

léiriú m sonraí seachtracha

external delay

moill f2 sheachtrach

external device

gléas m1 seachtrach

external entity

aonán m1 seachtrach

external event

teagmhas m1 seachtrach

external floppy drive

tiomántán m1 seachtrach discéad

external label

lipéad m1 seachtrach

external level

leibhéal m1 seachtrach

external link

nasc m1 seachtrach

external memory

cuimhne f4 sheachtrach

external modem

móideim m4 seachtrach

external reference

tagairt f3 sheachtrach

external schema

scéimre m4 seachtrach

external storage

stóras m1 seachtrach

external symbol

siombail f2 sheachtrach

external variable

athróg f2 sheachtrach

extracode s

eachtarchód m1

extracondensed a

rí-chomhdhlúite a

extract1 v

bain v (amach), asbhain v

extract2 s

ábhar m1 asbhainte

extract instruction

treoir f5 asbhainte

extractor s

asbhainteoir m3

extract, transform, load v

asbhain, trasfhoirmigh, lódáil v

extra-expanded a

rífhairsingithe a

extraneous a

coimhthíoch a

extranet s

eislíon m1

extrapolation s

eachtarshuíomh m1

extra segment

deighleán m1 breise

extreme a

foircneach a

extremely high frequency (= EHF)

rí-ardmhinicíocht f3, EHF

extremely low frequency (= ELF)

minicíocht f3 rí-íseal, ELF

extreme value

luach m3 foircneach

extrinsic semiconductor

leathsheoltóir m3 eistreach

e-zine s (= electronic magazine)

ríomhiris f2