X Brigade Military Police Company (Mil.)  Complacht m3 Póilíní Airm, Briogáid X

X Brigade Training Centre (Mil.)  Airmheán m1 Traenála Briogáid X

X Field Communications and Information Services Company (Mil.)  Complacht m3 X [a Cúig, etc.] Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais Mhachaire

X Logistics Support Battalion (Mil.)  Cathlán m1 X Tacaíochta Lóistíochta

X-Ray/A&E (Med.)  X-Ghathú/T & É

X-Ray Department (Med.)  An Roinn f2 X-Ghathaithe

X-Ray Department (Med.)  An Rannóg f2 X-Ghathaithe

X-Ray Reception (Med.)  Deasc f2 Fáiltithe na Roinne X-Ghathaithe

X-Ray Reception (Adm., Med.)  Fáiltiú m na Rannóige X-Ghathaithe

‘x’ will be deemed elected (Adm.)  measfar ‘x’ a bheith tofa