gable s (Mapm.)   binn f2

gabbro-diorite s (Geol.)   gabródhióirít f2

gabbro-porphyrite s (Geol.)   gabróphorfairít f2

gabbro-porphyry s (Geol.)   gabróphorfaire f4

Gaia s (Gk. Myth.)   Gaia

gain s (Tel.)   neartúchán m1

gain control (Tel.) (action)   rialú m neartúcháin

gain control (Tel.) (device)   rialtán m1 neartúcháin

galactic disk (Astr.)  diosca m4 réaltrach

gale warning (Geog.)  rabhadh m1 gála

Galicia s (Geog.)   An Ghailís f2

Galician s (Ling.)   Gailísis f2

gallium arsenide (Ch.)   arsainíd f2 ghailliam

Gallop, the (Env.) (of streetname)   An Eachrais f2

galloping all over the opposition (Sp.: HorseRac.)   ag sárú/ag scoitheadh na gcapall eile

Galway Boy Singers (Enter.)   Amhránaithe mpl Buachaillí na Gaillimhe

Galway Mayo Institute of Technology (Ed.)   Institiúid f2 Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo

Galway Tourism Action Seminar (Tour.)   Seimineár m1 Gnímh Thurasóireacht na Gaillimhe

Galwegian s (Geog.)   Gaillmheach m1

game birds (Orn., Sp.)   éanlaith f2 ghéim

game boards (Leis.)   cláir mpl chluichí

game fishing (Fish.)   géimiascaireacht f3

game guard (El.) (on electric cables)   garda m4 éan

game of mixed doubles (Sp.: Tennis)   cluiche m4 dúbailte measctha

game show (Broadc., Enter.)   seó m4 cluichí

game show host (Broadc., Enter.)   óstach m1 seó cluichí

Games of Hera (Gk.. Myth.) (Olympics for Women)   Cluichí mpl Héire

games room (Leis.)   seomra m4 cluichí

gametal a (= gametic) (Biol.)   gaiméiteach a

gametic a (= gametal) (Biol.)   gaiméiteach a

gametophyte generation (Bot.)   ginealach m1 gaiméitifíteach

gamma s (Gk. letter)   gáma m4

gamma globulin (Biol.)   gáma-ghlóbailin f2

gamma-ray s (Astr.)   gáma-gha m4

gamma-ray burst  (Astr.)   rois f2 gháma-ghathach

gamma-ray spectrum (Astr.)   speictream m1 gáma-ghathach

gamma-ray surveying (Geol.)   suirbhéireacht f3 gáma-ghathanna

gamma-ray transformation (El.)   trasfhoirmiú m gáma-ghathach

gammon chops (Cu.)   gríscíní mpl gambúin

gammon steak (Cu.)   stéig f2 ghambúin

Gandon Enterprises (Com.)   Gnóthais mpl Gandon

gang s (= work gang) (Tel.)   buíon f2 (oibre)

Gansu Corridor (Geog.)   Conair f2 Gansu

gantry s (Space.)   túr m1 freastail

gantry crane (Orn.)   craein f5 droichid

Ganymede s (Astr., Gk. Myth.)   Ganaiméide m4

gaper s (Lamellibranchia; Lutraria & Mya) (MarBiol.)   breallach m1

gaping file-shell (MarBiol.)  sliogán m1 líomhánach clabach

Garda Air Support Unit (Polic.)   Aonad m1 Aerthacaíochta an Gharda Síochána

Garda Building Programme (Polic.)   Clár m1 Foirgníochta an Gharda Síochána

Garda Customer Charter (Polic.)   Cairt f2 Chustaiméirí an Gharda Síochána

Garda Customer Liaison Officer (Polic.)   Garda m4 Idirchaidrimh Custaiméirí

Garda Dog Unit (Polic.)   Aonad m1 Gadhar an Gharda Síochána

Garda Holiday & Travel Club (Polic.)   Club m4 Saoire agus Taistil an Gharda Síochána

Garda Liaison Officer (Polic.)   Oifigeach m1 Idirchaidrimh de chuid an Gharda Síochána; Garda m4 Idirchaidrimh

Garda National Customer Service Panel (Polic.)   Painéal m1 Náisiúnta an Gharda Síochána um Sheirbhís do Chustaiméirí

Garda National Radio Communications Network (Polic.)   Líonra m4 Náisiúnta Chumarsáid Raidió an Gharda Síochána

Garda National Traffic Policy Bureau (Polic.)   Biúró m4 Náisiúnta Bheartas Tráchta an Gharda Síochána

Garda Pensioners' Association (Polic.)   Cumann m1 Phinsinéirí an Gharda Síochána

Garda productivity (Polic.)   táirgiúlacht f3 na nGardaí

Garda Representative Association (Polic.)   Cumann m1 Ionadaíochta an Gharda Síochána

Garda Research Unit Report (Adm., Polic.)   Tuarascáil f3 Aonad Taighde an Gharda Síochána

Garda Retirement Home (Polic.)   Teach m1 Scoir an Gharda Síochána

Garda River Unit (Polic.)   Aonad m1 Abhann an Gharda Síochána

Garda Síochána Human Resource Allocation Model (Polic.)   Samhail f3 Leithdháilte Acmhainní Daonna an Gharda Síochána

Garda Síochána Information Annual (Polic.)   Bliainiris f2 Eolais an Gharda Síochána

Garda Síochána Merit Award Scheme (Polic.)   Scéim f2 Dhámhachtainí Fiúntais an Gharda Síochána

Garda Síochána Policing Plan (Adm., Polic.)   Plean m4 Póilíneachta an Gharda Síochána

Garda Síochána Reward Fund (Polic.)   Ciste m4 Luaíochta an Gharda Síochána

Garda SMI Implementation Team (Polic.)   Foireann f2 Feidhmithe TBS an Gharda Síochána

Garda Strategy plans set (Polic.)   foireann f2 phleananna straitéise an Gharda Síochána

Garda strength (Polic.)   líon m1 na nGardaí

Garda strength increased from 8828 by 1989 to 10,817, a 23% rise (Polic.)   tháinig méadú de 23% ar líon foirne na nGardaí, ó 8828 i 1989 go dtí 10,817

Garda Underwater Unit (Polic.)   Aonad m1 Fo-Uiscí an Gharda Síochána

garden s (Mapm.)   gairdín m4, garraí m4

garden eel (Ich., MarBiol.)   péist f2 talún

garden escapes (Hort.)   éalaithigh mpl ghairdín

gardening equipment (Hort.)   trealamh m1 garraíodóireachta

garden lawn (Hort.)   faiche f4 ghairdín

Garden of Eden (Relig.)   Gairdín m4 Pharthais, Gairdín m4 Éidin

garden onion (Cu.)   oinniún m1 garraí

garden peas (Cu.)   piseanna fpl garraí

garden reference section (Lib.)   roinn f2 leabhar tagartha garraíodóireachta

garden thyme (= common thyme) (Thymus vulgaris) (Cu., Hort.)   tím f2 choiteann

garden tools (Hort.)   uirlisí fpl gairdín

garderobe s (Arch.; Hist.)   losán m1

garganey s (Anas querquedula) (Orn.)   praslacha f5 shamhraidh

garlic s (Bot., Cu.)   gairleog f2

garlic bread (Cu.)   arán m1 gairleoige

garlic mayo(nnaise) (Cu.)   maonáis f2 ghairleoige

Garnet star (Geol.)   réalta f4 an Ghairnéid

garnish s (Cu.)   gairnis f2

garnish v (Cu.)   gairnisigh v

garniture s (Cu.)   gairnisíocht f3

garth s (Hort.)   lios m3

gas bags (Av.)   málaí mpl gáis

gas cloud (Astr.)   scamall m1 gáis

gas fire (HomEc.)   tine f4 gháis

gas-holder s (= gasometer, gas tank) (Mapm.)   taisceadán m1 gáis

gas interconnector (HomEc.)   idirnascaire m4 gáis

gas masks (Hist., Saf.)   maisc mpl gháis

gasometer s (= gas-holder, gas tank) (Mapm.)   taisceadán m1 gáis

gas pliers (Tls.)   greamaire m4 gáis

gas safety (HomEc., Saf.)   sábháilteacht f3 (maidir) le gás

gas tank (= gasometer, gas-holder) (Mapm.)   taisceadán m1 gáis

gastrocnemius s (Biol.) (muscle)   gastrocnemius

gastroenteritis s (Med.)   gaistreintríteas m1

gastroenterological a (Med.)   gaistreintreolaíoch a

gastroenterological surgery (Med.)   máinliacht f3 ghaistreintreolaíoch

gastroenterologist s (Med.)    gaistreintreolaí m4

gastroenterology s (Med.)    gaistreintreolaíocht f3

gastrointestinal a (Med.)    gastraistéigeach a

gastropod molluscs (MarBiol.)   moilisc mpl ghastrapódacha

Gate of Supreme Harmony  (Geog.) (Ancient China; Forbidden City)   Geata m4 na hArdsíthe

gatekeeper s (Pyronia tithonus) (Ent.)   geatóir m3

GATT (Adm.)   GATT (Comhaontú m Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil)

gauss s (Ph.)   gabhs m4

Gaussian constant (Ph.)   tairiseach m1 Gauss

Gaussian distribution (Stat.)   dáileadh m Gauss

Gaussian eyepiece (Ph.)   súilphíosa m4 Gauss

Gaussian point (Ph.)   pointe m4 Gauss

Gaussian system of units (Ph.)   córas m1 na n-aonad Gauss

gaussmeter s (Ph.)   gabhsmhéadar m1

Gauss's theorem (Ph.)   teoirim f2 Gauss

gauze and cellulose wadding tissue (Med.)   flocas m1 d'uige agus de cheallalós

gauze and cotton tissue (Med.)   ciarsúr m1 d'uige agus de chadás

gauze ball (Med.)   ceirtlín m4 uige

gauze bandage (Med.)   bindealán m1 uige

gauze roll (Med.)   rolla m4 uige

gauze s (Med.)   uige f4

gauze swab (Med.)   maipín m4 uige

gay a (Sex.) (of sexual orientation)   bán a

gay-lussite s (Geol.)   gaelúisít f2

Gaza s (Geog.)   Gaza

Gb (= gigabyte) (Comp.)   Gb

GCM (= Global Circulation Model) (Env.)   samhail f3 cúrsaíochta domhanda

G7 Countries (Pol.)   Tíortha fpl G7

G-cramp s (Tls.)   G-chrampa m4

GDP (= Gross Domestic Product) (Fin.)   OTI

gear cable (Sp.: Cycl.)   cábla m4 na ngiaranna

gearing s (Sp.: Cycl.)   giarlach m1

Geb s (Egypt. Myth.)   Geib m4

Gedrosia s (Geog.) (in Egypt)   An Gheadróis f2

Geiranger Fiord (Geog.)   Fiord m4 Geiranger

gelatine s (Cu.)   geilitín m4

gem anemone (Tealia felina) (MarBiol.)   bundún m1 na seod

Geminids spl (Astr.)   Geiminidí fpl

gender bias (Soc.)   laofacht f3 inscne

gender equality (Soc.)   cothroime f4 inscní

gender equity (Soc.)   cothromas m1 inscní

gender issues (Soc.)   ceisteanna fpl inscní

gender perspective (Soc.)   gné f4 na hinscne

gender roles (Soc.)   róil mpl inscní

gender stereotypes (Soc.)   steiréitíopaí mpl inscní

gender stereotyping (Soc.)   steiréitíopa m4 inscní a shamhlú le …

gender studies (Ed., Soc.)   staidéar m1 inscní

gene expression (Biol.)   léiriú m na géine

gene pool, the (Biol.)   linn f2 na ngéinte

General Agreement on Tariffs and Trade (Adm.)   Comhaontú m Ginearálta do Tharaifí agus Trádáil

general application, to have (Adm.)   feidhm f2 ghinearálta a bheith ag

general building completion work (Constr.)   obair f2 chomhlánaithe foirgníochta ginearálta

general building contractor (Constr.)   conraitheoir m3 foirgníochta ginearálta

general circumstances (Gen.)   cúinsí mpl ginearálta

general compost (Hort.)   gnáthmhúirín m4

general domestic rate (HomEc.) (of electricty)   táille f4 tís

general education (Ed.)   oideachas m1 ginearálta

general evaluator (Soc.) (in Toastmaster club)   ardmheastóir m3

general food wholesale (Ret.)   beathú m ginearálta mórdhála

general hardware (Constr., Ret.)   crua-earraí mpl ginearálta

general installation work (Constr.)   obair f2 shuiteála ginearálta

general intelligence (Psy.)   éirim f2 aigne

general ledger (GL) (Fin.)   mórleabhar m1 ginearálta (MLG)

general level (Ed.) (in examination)   leibhéal m1 ginearálta

general literature (Lib., Lit.)   litríocht f3 ghinearálta

General Medical & Ophthalmic Services Branch (Med.)   Brainse m4 na Seirbhísí Ginearálta Míochaine agus Oftalmacha

general medical practice (Med.)   cleachtadh m ginearálta míochaine

general medical practitioner (Med.)   liachleachtóir m3 ginearálta

general politics (Lib., Pol.)   polaitíocht f3 ghinearálta

general provision (Adm.)   foráil f3 ghinearálta

general psychology (Psy.)   síceolaíocht f3 ghinearálta

general public (Gen.)   an pobal m1 i gcoitinne

general purpose nutrient solution (Health)   tuaslagán m1 ilfheidhmeach cothaitheach

General Reference (Lib., Lit.)   Tagairt f3 Ghinearálta

general stores (Adm.)   stórais mpl ghinearálta

general theory of relativity (Ph.)   teoiric f2 ghinearálta na coibhneasachta

generalisation s (Ed.)   teoiric f2 ghinearálta

generalised knowledge (Ed.)   eolas m1 ginearálaithe

generalised pattern (Geog.)   patrún m1 ginearálaithe

generalising s (Gen.)   ginearálú m (gs -laithe)

general-purpose a (Constr.)   ilchuspóireach a, ilfheidhmeach a

generation gap (Soc.)   dealú m idir ghlúine

generator s (El.)   gineadóir m3

generic competition strategy (Com.)   straitéis f2 iomaíochta earraí cineálacha

generic goods (Com.)   earraí mpl cineálacha

generic term (= broad term) (Term.)   téarma m4 aicmeach

genetic alteration (Biol.)   athrú m géiniteach

genetic diversity (Biol.)   éagsúlacht f3 ghéiniteach

genetic endowment (Biol.)   oidhreacht f3 ghéiniteach

genetic engineering (Med.)   innealtóireacht f3 ghéiniteach

genetically engineered food (Biol.)   bia m4 a ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach air

geneva s (= dutch gin, hollands) (Cu.)   ginéiv f2

Genghis Khan (Hist.)   Geingeas m1 Cán

genitourinary a (= urogenital) (Physiol.)   úraiginitiúil a

genoa s (Nau.)   gineo m4

genome s (Biol.)   géanóm m1

genre s (Lit.)   seánra m4

gentle music (Mus.)   ceol m1 séimh

gentle washing (HomEc.)   níochán m1 bog

genus s (Biol.)   géineas m1

geoanticline s (= geanticline) (Geol.)  geodhronnchlaonas m1

geobiology s (Geol., Biol.)   geoibhitheolaíocht f3

geobotanical a (Geol., Bot.)   geoluibheolaíoch a

geobotanical prospecting (Geol.)   sirtheoireacht f3 gheoluibheolaíoch

geographic a (Geog.)   geografach a, tíreolaíoch a

geographical environment (Geog.)   timpeallacht f3 tíreolaíochta

geographical mobility (Tel.)   soghluaisteacht f3 ó áit go chéile

geographical photograph (Geog.)   fótagraf m1 tíreolaíochta

geography s (Geog.)   tíreolaíocht f3, geografaíocht f3

geohistory s (Hist.)   geo-stair f2

geoisotherm s (Geol.)   geo-isiteirm f2

geological map (Geol.)   léarscáil f2 gheolaíoch

geomicrobiology s (Biol.)   geoimicribhitheolaíocht f3

geophysics s (Ph.)   geoifisic f2

Georgetown s (Geog.)   Georgetown

Georgia s (Geog.)   An tSeoirsia f4

geosciences spl (Sc.)   geo-eolaíochtaí fpl

geostationary satellite (Astr.)  satailít f2 gheochobhsaí

geosyncline s (Geol.)   geochuaschlaonas m1

gerbil s (Z.)   seirbil f2

geriatric a (Med.)   geiriatrach a

geriatrician s (Med.)   geiriatraí m4

geriatrics spl (Med.)   geiriaitric f2

German Bight (Geog.) (sea area)   Biochta m4 na Gearmáine

Germanic s (Ling.)   Gearmáinic f2

Germanic branch (Ling.)   brainse m4 Gearmánach

Germanic Languages (Ling.)   teangacha fpl Gearmáinice

German pinscher (Z.)   pinséir m3 Gearmánach

German shorthaired pointer (Z.)   pointéir m3 gearrfhionnaidh Gearmánach

German wines (Cat., Ret.)   fíon m3 Gearmánach 

germinable seed (Hort.)   síol m1 inphéactha

gerontologist s (Med.)   seaneolaí m4

gerontology s (Med.)   seaneolaíocht f3

Gervais's beaked whale (= Gulf Stream beaked whale) (Mesoplodon europeaus) (Z.)   míol m1 mór socach an tSrutha

Geryon s (Gk. Myth.)   Géarón m1

gesso s (Art.)   geasó m4

gessoed paper (Art.)   páipéar m1 geasó

gesture, to make a (RoadSaf.)   comhartha m4 a thabhairt

get a forking grip (WatSaf.)   greim m3 gabhlach a fháil ar..

get in lane (RoadSaf.) (on road sign)   gabh v sa lána

getting into character (Th.)   ag dul i dtreo an charachtair

ghettoblaster s (Mus.)   bleaistéir m3 sráide

ghost stories (Lib.)   scéalta mpl taibhsí

'ghost' the line (Woodw.)   rian m1 na fríde de líne a tharraingt

giant anteater (Z.)   móralpaire m4 seangán

giant clam (MarBiol.)   breallach m1 mór

giant Japanese spider crab (= giant crab) (MarBiol.)   ollphortán m1 faoilinne Seapánach

giant pack (HomEc.)   ollphacáiste m4

giant schnauzer (Z.)   sneabhsar m1 mór

Giant Sequoia (Sequoiadendron giganteum) (Bot.)   an Mhórghiúis f2 Dhúdach

giant tun (MarBiol.)   tonna m4 mór

giant worm shell (MarBiol.)   péistsliogán m1 mór

Gibson Desert (Geog.)   Gaineamhlach m1 Gibson

gift books (Lit., Ret.)   leabhair mpl bhronntanais

gift shop (Com.)   siopa m4 bronntanas/féiríní

gilbert s (El.)   gilbirt f2 (pl -í)

Gilbert Islands (Geog.)   Cireabaití m4

gill cover (MarBiol.)   cumhdach m1 geolbhaigh

gilt-edged securities (Com., Fin.)   sárurrúis mpl

gilt-edged stock (Com., Fin.)   sárstoc m1

GI mark, the (Cu., HomEc.)   an comhartha m4 GI

gimicky products (Com.)   táirgí mpl gimiciúla

gin s (Cater.)   jin m4

ginger ale (Cu.)   leann m3 sinséir

gingerbread men (and women) (Cu.)   fíoracha fpl sinséir

gipsy moth (Ent.)  leamhan m1 giofógach

girdle s (MarBiol.) (of sea-shell)   crios m3

girth s (Adm.) (of package for delivery)   giorta m4

Give Ronanstown a Future Today (Polic.)   Tabhair v todhchaí do Bhaile Rónáin inniu

give someone a complex (PsyAn.)   coimpléasc m1 a chur ar dhuine

given line, a (Art.)   líne f4 ar leith

giving account (Com.)   cuntas m1 tabhartha

Giza s (Geog.)   Giza

GL (= general ledger) (Com.)   MLG

glacial transfluence (Geol.)   tras-sreabhadh m oighreach

glaciation s (Geog.)   oighriú m (gs -rithe)

glacier s (Mapm.)   oighearshruth m3

glacio-eustasy s (Geol.)   oighear-eostatacht f3

glacio-isostasy s (Geol.)   oighear-iseastatacht f3

glacio-isostatic effect (Geol.)   iarmhairt f3 oighear-iseastatach

glacio-meteorology s (Geol.)   oighearmheitéareolaíocht f3

glacitectonic structure (Geol.)   struchtúr m1 oigheartheicteonach

glass fibres (Constr.)   snáithíní mpl gloine

glassformer s (Ind.)   deilbhitheoir m3 gloine

glass reinforced plastics (Ind.)   plaistigh mpl ghloinethreisithe

glass substitute (Ind.)   leasghloine f4

glass wool (Ind.)   olann f5 ghloine

glass-reinforced a (Ind.)   gloinethreisithe a

Glendalough of the 7 Churches (Hist.)   Gleann m3 dá Loch na 7 dTeampall

Glenstal Abbey (Relig.)   Mainistir f5 Ghleann Stail

glide v (Orn.) (of bird)   dul m3 ar foluain (anuas)

glide v (Swim.)   snigh v

Glinn Castle (Hist.)   Cloch f2 an Ghleanna

glissando s (Mus.)   glissando (pl -di)

glissette s (Sc.Eq.)   gliséid f2

global circulation model (GCM) (Env.)  samhail f3 cúrsaíochta domhanda

Global Grandparents (Leis., Soc.)   Seantuismitheoirí mpl Domhanda

globalisation s (Fin.)  domhandú m (gs -daithe)

globalise v (Com.)   domhandaigh v

global issues (Env., Pol.)   ceisteanna fpl domhanda

global positioning system (Astr.)   córas m1 suite domhanda

global responsibility (Env.)   freagracht f3 dhomhanda

global system (Env.)   córas m1 domhanda

global system for mobile communication (GSM) (Tel.)   córas m1 domhanda do chumarsáid mhóibíleach

global warming (Env.)   téamh m1 domhanda

global winds (Geog.)   gaotha f2 domhanda

globe artichoke (Bot., Cu.)   bliosán m1 cruinn

globe-shaped a (Ph.)   cruinneogach a

Glooskap s (AmerInd. Myth.)   Glúscap m1

glory s (Geog.) (ring of light)   luan m1 solais

glossary s (Lib.)   gluaisre m4

glossy brown (Col.)   donn a snasta

glossy ibis (Plegadis falcinellus) (Orn.)   íbis f2 niamhrach

glove s (Med.)   lámhainn f2

GLP (= good laboratory practice)   DCS

glucocorticosteroid s (Biol.)   glúcacortacaistéaróideach m1

glue s (Gen.)   gliú m4

glue bond (Woodw.)   nascadh m a dhéanann gliú

glue sniffing (Health)   bolaíocht f3 gliú

glu-film s (Woodw.) (trádainm)   glu-film

glutamic a (= 2-aminopentanedioic) (Ch.)   glútamach a

glutathione s (Ch.)   glútaitión m1

gluten free food (Cu., Med.)   bia m4 saor ó ghlútan

glyceride s (Biol.)   glicríd f2

glycoprotein hormone (Biol.)   hormón m1 gliceapróitéine

GNP (= Gross National Product) (Fin.)   OTN

goal crease (Sp.: Ice H.)   leathchiorcal m1 an chúil

goal line (Sp.: Ice H.)   cúl-líne f4

goal pad (Sp.: Ice H.)   loirgneán m1

goal post (Sp.: AmerFb.)   cúl m1

Gobi s (Geog.)   Góibí f4

Gobi Desert (Geog.)   Gaineamhlach m1 Ghóibí

Godel's Proof (Mth.)   Cruthú m Godel

goggles spl (Swim.)   gloiní fpl cosanta

going on a diet (Health)   dul m3 ar aiste bia

going s (Sp.: HorseRac.)   an talamh

go into liquidation (Com.)   dul m3 faoi leachtú

go-kart s (Veh.)   cairtín m4

golden-brown a (Col.)   órdhonn a

golden carpet shell (MarBiol.)   breallach m1 croise órga

golden-eye s (= stink-fly) (Chrysopidea perla) (Ent.)   lásóg f2 órshúileach

Golden Hind (Gk. Myth.)   An Eilit f2 Órga

Golden House of Nero (Roman Myth.)   Teach m1 Órga Néaró

golden lion tamarin (Z.)   tamairín m4 leonta órga

golden section (Mth.)   roinnt f2 órga

Golden Yardarm (= Jacob's Staff) (Astr.)   Steafóg f2 San Séam

golf bag (Sp.: Golf)   mála m4 gailf

golf trolley (Sp.: Golf)   tralaí m4 gailf

4-gon (Mth.)   4-gán m1

gonadotrophin releasing hormones (Biol.)   hormóin mpl scaoilte gónadatróifine

Gongga Shan (Geog.)   Gongga Shan

goodie s (Th.) (i scannán, leabhar etc.)   so-dhuine m4

good judgement (RoadSaf.)   dea-bhreithiúnas m1

good laboratory practice (GLP) (Ch.)   dea-chleachtais mpl saotharlainne (DCS)

good manufacturing practice (Ind.)   dea-chleachtais mpl déantúsaíochta

‘good’ object (PsyAn.)   dea-ní m4

Goods In (Adm., Gen.)   Earraí mpl Isteach

goods in transit (Transp.)   earraí mpl faoi bhealach

goods train (Com.)   traein f5 earraí

good to firm a (Sp.: HorseRac.) (of going)    idir maith agus daingean

good to soft a (Sp.: HorseRac.) (of going)   idir maith agus bog

goose barnacle (Z.)   giúrann m1

gooseberry sea squirt (Dendrodoa grossularia) (MarBiol.)   ascaid f2 spíonáin

goosefoot starfish (Anseropoda placenta) (Fish, MarBiol.)   crosóg f2 coise gé

goose-necked barnacle (Pollicipes cornucopia) (MarBiol.)   giúrann m1 scrogallach

Gordon Setter (Z.)   sotar m1 Gordon

goshawk s (Accipiter gentilis) (Orn.)   spioróg f2 mhór

gospel music (Mus., Relig.)   ceol m1 gaspal

gouge fluter (Woodw.)   cuisleoir m3 gúistithe

gouge veiner (Woodw.)   féitheoir m3 gúistithe

goulash s (Cu.)   gúlais f2

gourd s (Mus.) (on sitar)   gurd m1

governance s (Adm., Com.)   rialachas m1

Government Buildings (Mapm.)   Tithe mpl an Rialtais

Government Home Page (Comp.)   leathanach m1 baile an Rialtais

government house (Mapm.)   teach m1 an rialtais

government income (Com.)   ioncam m1 an rialtais

government procedure instructions (Polic.)   ordacháin mpl i leith nósanna imeachta an Rialtais

Government Telecommunications Network (GTN) (Tel.)   Líonra m4 Teileachumarsáide an Rialtais (LTR)

Government Unemployment Assistance Schemes (Pol.)  Scéimeanna fpl Cúnaimh Dhífhostaíochta an Rialtais

gown s (Med.)   gúna m4

grade s (Tel.)   grád m1

grading fleece (Agr., Com.)   grádú m lomraí

grading scale (Adm.)   scála m4 grádúcháin

Graduate Diploma in Application of Information Technology in Accounting  (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime i bhFeidhmiú Teicneolaíochta Faisnéise sa Chuntasaíocht

Graduate Diploma in Business Studies - Information Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó - Teicneolaíocht Faisnéise

Graduate Diploma in Business Studies in Electronic Commerce (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó sa Ríomhthráchtáil

Graduate Diploma in Business Studies in Human Resource Management (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó i  mBainistíocht Acmhainní Daonna

Graduate Diploma in Computing (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime Ríomhaireachta

Graduate Diploma in Computing in Education (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime Ríomhaireachta san Oideachas

Graduate Diploma in Science in Chemistry in Education (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime Eolaíochta i gCeimic san Oideachas

Graduate Diploma in Science in Laboratory Science in Education (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime Eolaíochta in Eolaíocht Saotharlainne san Oideachas

Graduate Diploma/M.A. in Conference Interpreting (Ed.)   Dioplóma m4 Iarchéime/Máistir Ealaíon i dTeangaireacht Chomhdhála

Graduate School of Business (Ed.)   Scoil f2 Ghnó Iarchéime

graduated subsidy (Adm.)   fóirdheontas m1 céimnithe

graffiti spl (Art., Soc.)   graifítí m4

grain amaranth (Amaranthus spp.) (Bot.)   grán m1 amarantais

grain elevator (Agr.)   ardaitheoir m3 gráin

grainfiller s (Woodw.)   líonach m1 snáithe

grain structure (Bot.)   gránstruchtúr m1

grammar checker (Wordpr.)   seiceálaí m4 gramadaí; Fam. gramadóir m3

granary bread (Cu.)   arán m1 gráin

Grand Falls (Geog.)   Grand Falls

grand fir (Abies grandis) (Bot.)   giúis f2 mhór

grandfather clock (Furn.)   clog m1 urláir

granite quarrying (Geol.)   baint f2 eibhir, cairéalú m eibhir

grant s (Com.)   deontas m1

grant-aid v (Adm., Pol.)   deontas m1 i gcabhair a thabhairt

grant-aid policy (Adm., Pol.)   beartas m1 deontas i gcabhair

grant package (Adm.)   pacáiste m4 deontas

Grants Scheme for People with Disabilities (Adm., Soc.)   Scéim f2 Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas

granular dressing (Med.)   cóiriú m gráinníneach

granular structure (Ch.)   struchtúr m1 gráinníneach

granulocyte s (Biol.)   granalaicít f2

grapevine crown gall (Hort.)   gál m1 corónach fíniúna/ar fhíniúin

graphic a (Art.)   grafach a

graphical triangulation point (Mapm.)   pointe m4 grafach triantánaithe

graphic design (Art.)   dearadh m grafach

graphic presentation (Ed.)   léiriú m grafach

graphics pad (Comp.)   ceap m1 grafaice

graphics spl (Art.) (illustrations)   léaráidí fpl

graphics spl (Art.) (the graphic arts)   grafaic f2

grassed surfaces (Agr., Env.)   dromchlaí mpl féir

grass land (Mapm.)   talamh m féaraigh

grass roof (Constr.)   díon m1 féir

gratuitous violence (Polic.)   foréigean m1 gan ghá

gratuity for injury (Adm.)   aisce f4 dhíobhála

gratuity for non-pensionable persons (Adm.)   aisce f4 i gcás daoine neamh-inphinsin

graupel s (Geog.)   bogchlocha f2 sneachta

grave s (Mapm.)   uaigh f2

gravel s (Mapm.)   gairbhéal m1

Graveley Hill interchange (Geog.)   acomhal m1 Graveley Hill

graver s (= burin, engraver) (Tls.)   bior m3 greanta

graveyard s (Archaeol., Relig.)   reilig f2

gravitational collapse (Astr.)   imphléascadh m imtharraingteach

gravure printing (Print.)   greanphriontáil f3

grayling s (Hipparcia semele) (Ent.)   donnóg f2 aille

grayling s (Thymallus thymallus) (Ich.)   tímeall m1

greaser s (Mec.)   gréisceoir m3

Great Buddha Hall (= Daibutsuden) (Geog.)   Halla m4 Mór Bhúda

great bustard (Otis tarda) (Orn.)   bustard m1 mór

great diving beetle (Z.)   tumadóir m3 mór

Greater Dublin area (Geog.)   Mórcheantar m1 Bhaile Átha Cliath

greater flamingo (Phoenicopterus ruber) (Orn.)   lasairéan m1 mór

greater flying fox (Z.) (of bat)   ialtóg f2 mhór na meas

greater fork-beard (= forked hake) (Phycis blennoides) (Ich.)   colmóir m3 gabhlach mór

greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) (Z.)   crú-ialtóg f2 mhór

greater periwinkle (MarBiol.)   fincín m4 mór

greater pipefish (Syngnathus acus) (Ich.)   snáthaid f2 mhara mhór

greater prickly lettuce (= great lettuce)   (Lactuca virosa) (Bot., Cu.)   leitís f2 (cholgach) mhór

greater sand eel (Hyperolus lanceolatus) (Ich.)   corr f2 ghainimh mhór

greater snow goose (Anser caerulescens atlanticus) (Orn.)   mórghé f4 shneachta

greater things, created for (Gen.)   a cruthaíodh ar mhaithe le cuspóirí níos uaisle ná sin

greater yellowlegs (Tringa melanoleuca) (Orn.)   ladhrán m1 buí

great grey shrike (Orn.)   mórscréachán m1 liath

great helm (Weap.)   clogad m1 mór

great Irish deer (Z.)   fia m4 mór na mbeann

Great James Street (Geog.)   Mórshráid f2 Shéamais

Great Leap Forward (Chinese Hist., Pol.)   An Léim f2 Mhór chun Tosaigh

great lettuce (= greater prickly lettuce) (Lactuca virosa) (Bot., Cu.)   leitís f2 (cholgach) mhór

Great Master Kong (= Confucius) (Hist.)   an rí-ollamh m1 Kong

great oven (Hist.)   sorn m1 mór

Great Pyramid Temple (Relig.) (Sacred Ball Court of Itzá)   Teampall m1 na Pirimide Móire

Great Pyramid Temple of Quetzalcoatl (Geog.)   Teampall m1 Pirimide Móire Quetzalcoatl

great ram's-horn snail (Planorbarius cornarius) (Z.)   mórsheilide m4 adharc an reithe

great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) (Orn.)   mórcheolaire m4 giolcaí

great scallop (= edible scallop) (Pecten maximus) (MarBiol.)   muirín m4 mór

Great Serpent Mound (Relig.) (Religious Centre of Hopewell im Ohio)   Great Serpent Mound

great shearwater (Puffinus gravis) (Orn.)   cánóg f2 mhór

great skin care tips (Cosmet.)   sárleideanna fpl faoi chúram cnis

great snipe (Gallinago media) (Orn.)   naoscach f2 mhór

Great Society (American Hist., Pol.)   Great Society (An tSochaí Mhór)

Great Sphinx, the (Archaeol., Geog.)  An Sfioncs m4 Mór

great spotted cuckoo (Clamator glandarius) (Orn.)   mórchuach f2 bhreac

Great Square of Pegasus (Astr.)   Cearnóg f2 Mhór Pheigeasais

great trigonometrical survey station (Mapm.)   mórstáisiún m1 suirbhéireachta triantánaí

Great Wall (of China) (Geog., Hist.)   Balla m4 Mór na Síne

great white egret (Egretta alba) (Orn.)   éigrit f2 mhór

Greek drachma (Fin.)   drachma m4 Gréagach, drachma m4 na Gréige

Greek strawberry tree (= eastern strawberry) (Arbutus andrachne) (Bot.)   caithne f4 Ghréagach

green s (Pol.)   glasach m1

green a (Col., Env., Pol.) (Green Party, etc.)   glas a

green alder (Alnus viridis) (Bot.)   fearnóg f2 ghlas

green beans (Bot., Cu.)   pónairí fpl glasa

green belt (Env.)   crios m3 glas

green brown (Col.)   glasdonn a

green caulifower (Bot., Cu.)   cóilis f2 ghlas

green concrete (Constr.)   coincréit f2 úr

greenfield site (Com., Geog., Ind.)   láithreán m1 úrnua

greenhouse effect (Env.)   iarmhairt f3 cheaptha teasa

greenhouse emissions (Env.)   astuithe mpl ceaptha teasa

greenhouse gases (Env.)   gáis mpl cheaptha teasa

greenish a (Col.)   scothghlas a

greenish-blue a (Col.)   glasghorm a

greenish-brown a (Col.)   glasdonn a

greenish-grey a (Col.)   glasliath a

greenish warbler (Phylloscopus trochiloides) (Orn.)   ceolaire m4 scothghlas

greenish-white a (Col.)   glasbhán a

greenish-yellow a (Col.)   glasbhuí a

greenlabel s (Env.)   lipéad m1 glas

green lacewings (Chrysopidae) (Ent.)   lásóg f2 ghlas

Greenland white-fronted goose (Orn.)   f4 bhánéadanach Ghraonlannach

green movement, the (Env., Hist., Pol.)   an ghluaiseacht f3 ghlas

green ormer (MarBiol.)   cluas f2 mhara ghlas

green paddle-worm (Ent.)   rámhach m1 glas

Green party (Pol.) (in Éirinn)   An Comhaontas Glas; (i dtíortha eile)   Páirtí Glas

Greenpeace s (Env.)   Greenpeace

green pepper (Cu.)   piobar m1 glas

green revolution (Env., Hist., Pol.)   réabhlóid f2 ghlas

green shoe provision (Fin.)   foráil f3 do ró-leithroinnt

green tiger beetle (Ent.)   ciaróg f2 thíograch uaine

green urchin (Psammechinus miliaris) (MarBiol.)   cuán m1 mara glas

green warbler (Phylloscopus {trochiloides} nitidus) (Orn.)   ceolaire m4 glas

Greenwich mean time (Astr., Geog.)   meán-am m3 Greenwich

Grenada s (Geog.)   Grenada

grenadier s (= rat-tail, rat-tail fish, rat-tail grenadier) (fine Macruridae) (Ich.)   gránádóir m3

Grenan Castle (Hist.)   Caisleán m1 an Ghrianáin

grey a (Mapm.)   liath a

grey catbird (Dumetella carolinensis) (Orn.)   catéan m1 liath

grey dolphin (= Risso's dolphin) (Grampus griseus) (Ich.)   deilf f2 liath

grey green (Col.)   liathghlas a

grey seal calf/pup (Z.)   lao m4 róin ghlais

grey top shell (MarBiol.)   faochán m1 Mhuire glas

grey whale (Rhachianectes glaucus) (Z.)   míol m1 mór glas

grey-brown a (Col.)   liathdhonn a

grey-cheeked thrush (Catharus minimus) (Orn.)   smólach m1 glasleicneach

greyish a (Col.)   scothliath a

greyish-brown a (Col.)   liathdhonn a

greyish-purple a (Col.)   liathchorcra a

greyish-red a (Col.)   liathrua a  

greyish-white a (Col.)   liathbhán a

grey-white a (Col.)   liathbhán a

grid s (Tel.)   greille f4

gridiron slip (= slipway) (Mapm.)   slip f2

gridlines spl (Mth.)   línte fpl greille, greille-línte fpl

grid lock (RoadSaf.) (of traffic jam)   sáinn f2 chrosaire

grievance handling (Polic.)   láimhseáil f3 casaoide

grievance procedure (Soc.)   gnás m1 casaoide

griffon Bruxellois (fr) (Z.)   madra m4 gríofa Bruiséalach

griffon vulture (Gyps fulvus) (Orn.)   bultúr m1 gríofa

grike s (= gryke) (Geol.)   gríog f2

gripe water (Med.)   uisce m4 coilicim

griselinia s (Bot.)   grisilinia f4

grit s (Constr., Geol.)   grean m1 (gs grin, pl grin)

gritblast v (Constr., Geol.)   griothalrois v

grizzly bear (Ursus horribilis) (Z.)   ollbhéar m1 Meiriceánach

groin s (= groyne) (Mapm.)   gradhan f2

groined vaulting (Acrh.)  boghtaí mpl bléineacha

grommet s (Med.)   osclán m1 silte

groove s (Lib.)   eitre f4

grooved cardita (MarBiol.)   cairdíte f4 eitreach

grooved razor (MarBiol.)   scian f2 mhara eitreach

grooved top shell (MarBiol.)   faochán m1 Mhuire eitreach

gross domestic product (GDP) (Fin.)   olltáirgeacht f3 intíre

gross motor skills (Veh.)   scileanna fpl oll-luaileacha

gross national product (GNP) (Fin.)   olltáirgeacht f3 náisiúnta

gross pay (Com.)   m4 comhlán

Gross Profit Margin Percent (Com.)   Céatadán m1 Chorrlach an Bhrabúis Chomhláin

gross words per minute (Wordpr.)   oll-líon m1 focal in aghaidh an nóiméid

ground-based radio astronomy (Astr.)   radairéalteolaíocht f3 ón talamh

ground-based weather station (Geog.)   stáisiún m1 aimsire ar talamh

ground control officer (Av.)   oifigeach m1 rialúcháin ar talamh

ground cover (Hort.)   clúdach m1 talún

ground cover mulch (Hort.)   móta m4 clúdaithe talún

ground finch (Z.)   glasán m1 talaimh

ground hooking (Sp.: Hurling)   crúcáil f3 ar an talamh

ground hurling (Sp.: Hurling)   iomáint f3 ar an talamh; iomáint f3 feadh na talún

grounding s (Ed.)   cúlghearradh m (gs -rrtha)

grounds of, on (Adm.)   ar fhoras m1 go

groundsman s (Hort.)   coimeádaí m4 páirce

ground substance (Biol.) (of chloroplast)   bonnsubstaint f2

ground water (Biol.)   screamhuisce m4

groundwater contamination (Env.)   éilliú m screamhuisce

groundwater seepage (Env.)   púscadh m screamhuisce

group s (Gen.)   grúpa m4

Group Certificate (= Day Vocational Certificate Examinations) (Ed.)   Teastas m1 Grúpa (Scrúduithe mpl Teastais na nGairmchúrsaí Lae)

grouped in a set (Ed.)   déantar x a ghrúpáil

group race (Sp.: HorseRac.)   rás m3 grúpa

grout-tight a (Constr., Decor.)   grúta-obach a

growing concern (Polic., Soc.)   imní f4 atá ag dul i méid

growing international drugs market (Soc.)   margadh m1 idirnáisiúnta drugaí atá ag dul i méid

growing media (Hort.)   meáin mpl fáis

growing on (Hort.)   ligean m1 le fás

growing season (Agr., Hort.)   séasúr m1 fáis

growing substrate (Biol.)   substráit f2 fáis

growth s (Adm.)   fás m1

growth economics (Fin.)   an eacnamaíocht f3 fáis

growth medium (= compost) (Hort.)   meán m1 fáis

growth overfishing (Env., Fish.)   ró-iascaireacht f3 ar éisc óga

growth responses (Bot.)   freagairtí fpl fáis

groyne s (= groin) (Mapm.)   gradhan f2

gryke s (= grike) (Geol.)   gríog f2

GSM (= global system for mobile communication)   GSM

GTN (= Government Telecommunications Network)   LTR

Guagamela s (Geog.)   Guagamela

guanaco s (Z.) (wild llama)   guanácó m4

Guangzhou s (Geog.)   Guangzhou

guano s (Orn.) (bird droppings)   guanó m4

guarantee s (Tel.)   ráthaíocht f3

guarantor s (Tel.)   ráthóir m3

guard coat (Z.)   cóta m4 cosanta

guardianship s (Env.)   coimirce f4

guar seeds (Bot.)   síolta mpl guair

guariupa s (Bot.) (hardwood tree)   guarúpa m4

guava s (Bot.) (fruit)   guábha m4

guest house (Tour.)   teach m1 aíochta

guidance s (Tel.) (clarification)   soiléiriú m (gs -rithe)

guide card (Lib.)   cárta m4 treorach

guide dog (Soc., Z.)   madra m4 daill

guided work directive (Com.)   treoir f5 oibre faoi stiúir

guidelines spl (Ed.)   treoirlínte fpl

Guidelines for Teachers (Ed.)   Treoirlínte fpl do Mhúinteoirí

guidepost cells (Biol.)   treoirchealla fpl

guides spl (Lib., Lit.)   treoirleabhair mpl

Guide to Environmentally Friendly Household (Env.)   Eolaire m4 do Theaghlach atá Neamhdhíobhálach don Chomhshaol

guide to fire precautions in existing hotels, guesthouses and similar premises (FireSaf.)   treoir f5 maidir le réamhchúraimí in aghaidh dóiteáin in óstáin, tithe aíochta agus a leithéidí eile d'áitribh atá ann cheana féin

guide to identification (Adm.)   treoir f5 chun aitheanta

guiding principle (Adm., Soc.)   treoirphrionsabal m1

guilty of serious misconduct (Polic.)   ciontach a i mí-iompar  tromchúiseach

guilty plea, a (Polic.)   pléadáil f3 chiontach

guinea hen (Orn.)   cearc f2 ghuine

guiro s (Mus.)   guíoró m4

guitarist s (Mus.)   giotáraí m4

guitar pan (Mus.) (in steelband)   panna m4 giotáir

Gujurati s (Ling.)   Gúisearáitis f2

gulf s (Mapm.)   murascaill f2

Gulf of Aden (Geog.)   Murascaill f2 Áidin

Gulf of Alaska (Geog.)   Murascaill f2 Alasca

Gulf of Guinea (Geog.)   Murascaill f2 na Guine

Gulf of Thailand (Geog.)   Murascaill f2 na Téalainne

Gulf Stream beaked whale (= Gervais's beaked whale) (Mesoplodon europeaus) (Ich.)   míol m1 mór socach an tSrutha

gull-billed tern (Gelochelidon nilotica) (Orn.)   geabhróg f2 ghobdhubh

gum shield (Dent., Sp.)   cosaint f3 fiacla

gunpowder cartridge (Weap.)   cartús m1 púdair

Gura Mountains (Geog.)   Sléibhte mpl Gura

guttation drops (Biol.)   braonta mpl braonaíola

guttural a (Biol.)   scornúil a

guttural warble (Orn.)   ceiliúr m1 scornúil

guy rope (Leis.) (Camping)   teanntán m1

Gyachung Kang (Geog.) (sliabh)   Gyachung Kang

gymkhana s (Sp.)   giomcána m4

gymnasium s (Sp.)   giomnáisiam m4

gynaecology s (Med.)   gínéiceolaíocht f3

gypsum s (Geol.)   gipseam m1

gyrate v (Biol.)   gíoráil v

gyrating s (Biol.)   gíoráil f3

gyration s (Biol.)   gíoráil f3

gyrator s (El.)   gíorálaí m4

gyre s (Geog.)   gírfheacht m3

gyrfalcon s (Falco rusticolus) (Orn.)   fabhcún m1 mór