| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

above-the-line costing (= over-the-line costing) costáil f3 os cionn na líne
absorption filter bac-scagaire m4
abstract film scannán m1 teibí
AC (alternating current) SA, sruth m3 ailtéarnach
access s rochtain f3
accountancy s cuntasaíocht f3
accountant s cuntasóir m3
accounting s cuntasaíocht f3
accounts payable cuntais mpl iníoctha
accounts receivable cuntais mpl infhála
accurate See frame-accurate
acoustic a fuaimiúil a
acoustic background (radio) cúlra m4 fuaimiúil
acoustic-effects reproduction (AER) atáirgeadh m maisíochtaí fuaimiúla, AMF
acoustics spl fuaimíocht f3
acquisition of rights glacadh m na gceart
acrobat s cleasghleacaí m4
action s aicsean m1
action cutting gearradh m aicsin
action replay (= replay) athfhéachaint f3
active a (of studio audience) gníomhach a
actor s aisteoir m3
actors' agreement comhaontú m aisteoirí
actuality sound fuaim f2 reatha
ad (advertisement) fógra m4
adaptation s athchóiriú m (gs -ithe)
adapter ring fáinne m4 feilteach
ad break (= commercial break) sos m3 fógraíochta
add mood treisigh v le mothú
add-on filter scagaire m4 breise
adjust exposure ceartaigh v an nochtadh
administration s riarachán m1
ADR (audio dialogue replacement) (replacing same language) ADR, aisghuthú m (gs -thaithe)
adult viewing cláir mpl do dhaoine fásta
advance See travel advance
adventure film scannán m1 eachtraíochta
advertisement s (= ad, commercial) fógra m4
advertising s fógraíocht f3
advertising time am m3 fógraíochta
adviser s comhairleoir m3
AER (acoustic-effects reproduction) AMF, atáirgeadh m maisíochtaí fuaimiúla
aerial s aeróg f2
aerial shooting scannánú m ón aer
aerial shot seat m4 ón aer
affairs See legal-affairs correspondent, religious and social-affairs correspondent, current affairs
agriculture correspondent comhfhreagraí m4 talmhaíochta
alignment s ailíniú m (gs -nithe)
alternating current (AC) sruth m3 ailtéarnach, SA
amplifier s aimplitheoir m3
analysis s anailís f2
analyst s anailísí m4
anchor s láithreoir m3 nuachta
anchor straps strapaí mpl ancaire
angelus s clog m1 an Aingil
angle s uillinn f2 (pl -eacha)
animated ident aithint f3 bheoite
animation s (process, piece) beochan f3 (pl -a)
animator s beochantóir m3
announcement s fógra m4
announcer See continuity announcer
annual conference comhdháil f3 bhliantúil
annual roundup súil f2 siar ar an mbliain
antenna s aeróg f2
anthem See national anthem
anticipatory phrases (interviewing) frásaí mpl tnútháin
aperture s cró m4 (pl -ite)
apology s leithscéal m1
approved insurance costs costais mpl cheadaithe árachais
archive s cartlann f2
archive film scannán m1 cartlainne
archive material ábhar m1 ón gcartlann
archive pictures pictiúir mpl chartlainne
archive sequence sraitheog f2 ón gcartlann
arc lamp arclampa m4
Ard-Fheis s Ard-Fheis f2
area See newsroom on-air area, presentation area, sea-area forecast, work area
arrangement See contractual arrangements
art department rannóg f2 ealaíne
art director stiúrthóir m3 ealaíne
artist See assistant make-up artist, digital artist, make-up artist, sketch artist
artiste s taibheoir m3
arts and media correspondent comhfhreagraí m4 ealaíon agus na meán
arts show seó m4 ealaíon
assembly editing eagarthóireacht f3 tiomsucháin
assessment of submissions measúnú m ar iarratais
assigning s duine m4 a chur (ag obair) ar scéal
assistant s cúntóir m3
assistant a cúnta a
assistant art director stiúrthóir m3 cúnta ealaíne
assistant camera(wo)man ceamaradóir m3 cúnta
assistant director stiúrthóir m3 cúnta
assistant editor eagarthóir m3 cúnta
assistant hairdresser gruagaire m4 cúnta
assistant make-up artist smideoir m3 cúnta
assistant producer léiritheoir m3 cúnta
assistant script editor eagarthóir m3 cúnta scripte
associate producer léiritheoir m3 comhlach
atmos s atmas m4, seachfhuaim f2
atmos mike (= atmosphere mike) maidhc m4 atmas
atmosphere s (created by lights) atmaisféar m1 (a chruthaíonn na soilse)
atmosphere mike (= atmos mike) maidhc m4 atmaisféir
audial filter clos-scagaire m4
audience s (television) lucht m3 féachana See also mass-audience programme
audience s (radio) lucht m3 éisteachta
audience participation (radio) rannpháirtíocht f3 lucht éisteachta
audience seating suíocháin mpl don lucht féachana
audio channel cainéal m1 fuaime
audio channel 1/2 cainéal m1 fuaime 1/2
audio console closchonsól m1
audio dialogue replacement (ADR) (replacing same language) aisghuthú m (gs -thaithe), ADR
audio ident aithint f3 ráite
audio insert ionsáiteán m1 fuaime
audio mix meascadh m fuaime
audio over fuaim f2 os cionn
audio under fuaim f2 faoi
auditions spl trialacha fpl (aisteoirí)
authorisation s údarú m (gs -raithe)
Autocue s uathleideoir m3
Autocue operator oibreoir m3 uathleideora
autofocus s uathfhócas m1
automatic s uathoibríoch a, (oibriú etc.) as féin
automatic exposure nochtadh m uathoibríoch
automatic frequency control (of device) uathrialtán m1 minicíochta
automatic frequency control (of process) uathrialú m minicíochta
automatic iris imreasc m1 uathoibríoch
automatic zoom uathsúm m4, súmáil f3 as féin

Barr


B

babble s gleo m4
baby legs cosa fpl beaga
baby light mionsolas m1 (pl -oilse)
backannouncement s iarfhógra m4
background s cúlra m4
background acoustics fuaimíocht f3 chúlra
background music ceol m1 cúlra
background noises torainn mpl chúlra
backheads spl ceannlínte fpl deiridh
back light cúlsolas m1 (pl -oilse)
back-to-back a & adv ceann m1 i ndiaidh a chéile
backtrack s cúlrian m1 (pl -ta)
backtracking s traiceáil f3 ar gcúl
balance s (of colour, sound) leibhéal m1
balancing of tracks cothromú m rianta
bank See double bank
bank charges táillí fpl bainc
bar See colour bars
barn-doors spl comhlaí fpl
basic editing bun-eagarthóireacht f3
basic equipment buntrealamh m1
battery s ceallra m4
battery belt crios m3 ceallraí
battery charger luchtaire m4 ceallraí
b.c.u. (big close-up) b.c.u., seat m4 an-teann
beauty shot seat m4 scéimhe
behind schedule ar gcúl sa sceideal
below-the-line costing costáil f3 faoin líne
belt See battery belt
best-boy s giolla m4
Beta s (tradename) Beta m4
Beta-cam tape téip f2 Beta
bible s bíobla m4
bidirectional microphone maidhc m4 déthreoch
big-bang technique teicníc f2 an bhuille mhóir
big close-up (b.c.u.) seat m4 an-teann, b.c.u.
bill s bille m4
billboard s clár m1 fógraí
BITC (burned-in time code) cód m1 ama greanta
bite See sound bite
bit part mionpháirt f2 (pl -eanna)
biz slot (= business slot) mír f2 ghnó
black v (a tape) dubhaigh (pres -aíonn, vn dúchan)
black balance leibhéal m1 dubh
black-balance button cnaipe m4 do leibhéal dubh
black comedy dráma m4 dúghrinn
blacked tape téip f2 dhubh
black level leibhéal m1 dubh
blank tape téip f2 bhán
bleachers spl suíocháin mpl fhargáin
bleep s bíp f2 (pl -eanna)
bleeper s (= pager) glaoire m4
blimp See underwater blimp
blockbuster s scannán m1 mór-eachtraíochta
blonde s (lighting) lampa m4 fionn
bloom s (= halo) luan m1 (pl -ta)
bloomed lens bláslionsa m4
blow-drier s triomadóir m3 gruaige
blow-up s méadú m (gs -daithe)
blues s (music) gormacha mpl
B-movie s scannán m1 B
board See clapperboard, mixer board, storyboard
bomb See smoke bomb
booking a feed áirithint f2 fotha
booking circuits áirithint f2 ciorcad
boom s bum m4 (pl -anna)
boom mike maidhc m4 bum
boom operator (= boom swinger) oibreoir m3 bum
boom shadow scáth m3 bum
boom swinger (= boom operator) oibreoir m3 bum
booth See sound booth
boot-up v dúisigh v (pres -síonn)
bounce s frithchaitheamh m1
bounce v frithchaith v (pres -eann)
box s (= production control room, gallery) bosca m4
box-office hit scannán m3 mór-ratha
bracket See mounting bracket
break s sos m3 (pl -anna)
break a story, to scéal m1 a scaoileadh
breakdown See camera breakdown, production breakdown, transmission breakdown
breathing s (of lens) corraíl f3
bridging s (of music) nasc m1
bridging shot seat m4 ceangail
brief s (plan of programme) coimre f4 chláir
brief s (news item) scéilín m4
brightness s gile f4
brilliance s gléigile f4
broad a leathan a
broadcast s craoladh m (gs -lta, pl -ltaí)
broadcaster s craoltóir m3
broadcasting assistant (radio) cúntóir m3 craolacháin
broadcasting company comhlacht m3 craoltóireachta
buddy film scannán m1 dlúthchairde
budget s (parliamentary) cáinaisnéis f2
budget s (of programme) buiséad m1
budget number uimhir f5 bhuiséid
buffer shot seat m4 eadrána
bulb s bolgán m1
bulletin s feasachán m1
burned-in time code (BITC) cód m1 ama greanta
burn-out s tréigean m1
business correspondent comhfhreagraí m4 gnó
business slot (= biz slot) mír f2 ghnó
business unit, the an t-aonad m1 gnó
busk, to (rud) a dhéanamh gan réamhshocrú
butt-joined a curtha le chéile tóin le ceann
button s cnaipe m4
buyer See props buyer
buy-out s ceannach m1 thar barr amach
buzz s bús m1
buzz track rian m1 búis

Barr


C

cable s cábla m4
cable broadcaster craoltóir m3 cábla
cable grip giolla m4 cáblaí
cable link nasc m1 cábla
cable person cáblóir m3
cable system córas m1 cábla
call See check call
call-boy s giolla m4
camcorder s ceamthaifeadán m1
camera s ceamara m4
camera angle uillinn f2 an cheamara
camera breakdown loiceadh m ceamara
camera cable cábla m4 ceamara
camera control unit (CCU) aonad m1 rialaithe ceamara
camera control unit cable (CCU cable) cábla m4 aonaid rialaithe ceamara, cábla m4 CCU
camera crew criú m4 ceamara
camera light (= PAG light) solas m1 ceamara
3/4/7 camera location work obair f2 amuigh ar an suíomh le 3/4 cheamara/7 gceamara
cameraman s (= camera operator, camera person, camerawoman) ceamaradóir m3
camera mountings feistí fpl ceamara
camera movements gluaiseachtaí fpl ceamara
camera 1/2 ceamara m4 1/2
camera operator (= camera[wo]man, camera person) ceamaradóir m3
camera person (= camera[wo]man, camera operator) ceamaradóir m3
camera problems fadhbanna fpl ceamara
camera rehearsal cleachtadh m1 ceamara
camera rig rige m4 ceamara
camera rigger rigeálaí m4 ceamara
camera shots seatanna mpl ceamara
camera van veain f4 ceamara
camerawoman s (= cameraman, camera operator, camera person) ceamaradóir m3
cam left clé adv ón gceamara
cam right deas adv ón gceamara
can See in the can
cans spl (= earphones, headphones) cluasáin mpl
cans input ionchur m1 cluasán
canted shot claonseat m4 (pl -tanna)
cap gen (= caption generator) fortheidealóir m3
cap gen desk consól m1 fortheideal
cap gen operator oibreoir m3 fortheidealóra
caption s fortheideal m1
caption generator (= cap gen) fortheidealóir m3
captions roll (for titles) rolla m4 na dteideal
captions roller rollóir m3 na dteideal
car See crew car
card See test card
cardioid mike maidhc m4 croíchruthach
carpenter s siúinéir m3
cart s cartús m1
cartoon s cartún m1
case See VTR case
cashflow s sreabhadh m airgid
cassette s caiséad m1
cassette compartments racaí mpl caiséad
cassette recorder taifeadán m1 caiséid
cassette tape téipchaiséad m1
cast s foireann f2 aisteoirí
casting s roghnú m aisteoirí
casting director roghnóir m3 aisteoirí
CAT (computer-aided transmission) tarchur m1 ríomhchuidithe
catering s lónadóireacht f3
CCU (camera control unit) CCU, aonad m1 rialaithe ceamara
CCU cable (camera control unit cable) cábla m4 CCU, cábla m4 aonaid rialaithe ceamara
CD (= compact disc) dlúthdhiosca m4
Ceannaire s (Head of Raidió na Gaeltachta) Ceannaire m4
Ceannasaí s (Head of Teilifís na Gaeilge) Ceannasaí m4
céilí band banna m4 céilí
cellular (tele)phone (teilea)fón m1 ceallach
centre See transmission centre
chamber See echo chamber
change v athraigh v (pres -aíonn)
changer See sex-changer
channel s cainéal m1
chapter heading teideal m1 caibidle
charge See bank charges, handling charges
charger See battery charger
chart s cairt f2 (pl -eacha)
chat show seó m4 cainte
cheat shot bobseat m4 (pl -tanna)
check call glao m4 seiceála
cherry-picker s cliabhán m1 mór
chiaroscuro lighting soilsiú m gealdorcha
chief subeditor príomh-fho-eagarthóir m3
children's programmes cláir mpl do pháistí
choir s cór m1
chopper shot seat m4 héileacaptair, seat m4 ó héiliceaptar
chromakey s (CK) formhaisiú m datha
chronicler s (= narrator, storyteller) scéalaí m4
chuck wagon veain f4 bia
circuit ciorcad m1
CK (chromakey) formhaisiú m datha
clapperboard s clabaire m4
clapper loader lódálaí m4 clabaire
classical music ceol m1 clasaiceach
clean feed fotha m4 glan
clearance See copyright clearance
clear camera 1/2/3 aistrigh v ceamara 1/2/3
clear frame fág v an fráma
clear shot fág v an seat
click s clic m4 (pl -eanna)
cliffhanger s scannán m1 bíse
climax s (drama) buaicphointe m4
clip s gearrthóg f2
clipboard s clár m1 fáiscthe
clip-on mike (= lapel mike) maidhc m4 brollaigh
clock s clog m1
clog v tacht v (pres -tann)
closed circuit ciorcad m1 dúnta
close-down s clabhsúr m1
closed question (interviewing technique) ceist f2 iata
close-up (c.u.) seat m4 teann, c.u.
closing s clabhsúr m1
closing announcement fógra m4 clabhsúir
closing details sonraí mpl clabhsúir
clue s leid f2 (pl -deanna)
coach s (sport) oiliúnóir m3
coaxial cable cábla m4 comhaiseach
code s cód m1
coder s códóir m3
cold See go cold
cold run cleachtadh m1 tástála
colour a (coloured) daite a
colour balance leibhéal m1 bán
colour bars colúin mpl dhaite
colour gel glóthán m1 daite
column chart cairt f2 cholún
comedian s fuirseoir m3
comedy s dráma m4 grinn
commentary s tráchtaireacht f3
commentary track rian m1 tráchtaireachta
commentator s tráchtaire m4
commenter s cúntóir m3 tráchtaireachta
commercial s (= advertisement) fógra m4
commercial break (= ad break) sos m3 fógraíochta
commercial broadcaster craoltóir m3 tráchtála
commissioning editor eagarthóir m3 coimisiúnaithe
compact disc (CD) dlúthdhiosca m4
company tax cáin f5 chuideachta
compere s (= host) óstach m1
compilation s díolaim f3
compiler s tiomsaitheoir m3
completion guarantee ráthaíocht f3 chomhlíonta
compose v cum v (pres -ann), comhdhéan v (pres -nann, p chomhrinne, p.dep -dhearna)
composer (music) cumadóir m3
composite shot seat m4 cumaisc
composition s comhdhéanamh m1 See also musical composition
compressor s comhbhrúiteoir m3
computer s ríomhaire m4
computer-aided transmission (CAT) tarchur m1 ríomhchuidithe
computer game show seó m4 cluichí ríomhaire
computer graphics grafaicí fpl ríomhaire
conference See annual conference, news editorial conference, news production conference, press conference
console s consól m1
consultant s comhairleach m1
consulting editor eagarthóir m3 comhairleach
construction See set construction
constructor See set constructor
contingencies spl teagmhais mpl
continuity s (in transmission) leanúnachas m1
continuity s (filming of clothes, weather, etc.) leanúnachas m1
continuity announcer bolscaire m4 láithreachais
continuous background noise torann m1 leanúnach cúlra
contract s conradh m (gs -nartha, pl -narthaí)
contractual arrangements socruithe mpl conartha
contrast s codarsnacht f3
contributor s rannpháirtí m4
control s rialú m (gs -laithe) See also automatic frequency control, gains control button
controller
s ceannaire m4 See also edit controller, vision controller
controller of programmes ceannaire m4 clár
control line líne f4 rialaithe
control ring (of studio camera) fáinne m4 stiúrtha
control room seomra m4 rialaithe
control room executive feidhmeannach m1 seomra rialaithe
control shared rialú m i bpáirt
conversational style stíl f2 chomhráiteach
conversion filter scagaire m4 cúitimh
coordinating unit aonad m1 comhordaithe
coordinator s comhordaitheoir m3
coproducer s comhléiritheoir m3
cops-and-robbers film scannán m1 póilíní agus robálaithe
copy s cóip f2 (pl -eanna)
copy desk deasc f2 na cóipeála
copyright s cóipcheart m1
copyright clearance imréiteach m1 cóipchirt
copy-taker s cóipeálaí m4 nuachta
corporate logo suaitheantas m1 corparáide
correspondent s comhfhreagraí m4
costing s costáil f3
costs s costais mpl
costume(s) s feisteas m1
costume designer dearthóir m3 feistis
costume drama dráma m4 culaithirte
cotton wool olann f chadáis
countdown s comhaireamh m1 síos
count down v tosaigh v an comhaireamh síos
courier s (= runner) teachtaire m4
cover s (insurance) cumhdach m1
coverage s (reporting, etc.) tuairisciú m (gs -ithe) See also live coverage
cover shot seat m4 cumhdaigh
crab v drundáil v (pres -álann)
crab left drundáil v ar clé
crab right drundáil v ar dheis
craft See road-craft
crane s craein f5 (gs -aenach, pl -aenacha)
crane camera ceamara m4 craenach
crane shooting scannánú m ó chraein
crawl s teidil mpl chreidiúna trasna
credit title teideal m1 creidiúna
credits spl (= screen credits) teidil mpl chreidiúna
crew s criú m4 (pl -nna)
crew car carr m1 criú
crew cover (insurance) cumhdach m1 criú
crises spl (drama) géarchéimeanna fpl
critical focus fócas m1 criticiúil
cross-cut s trasghearradh m (gs -rrtha)
cross-fade s (radio) traschéimniú m (gs -ithe)
crossing the line trasnú m na líne
cross-shooting s cros-scannánú m (gs -naithe)
cross-talk s allagar m1
crowd scene sluaradharc m1
c.u. (close-up) c.u., seat teann
cue s ciú m4 (pl -nna)
cue v ciúáil v (pres -álann)
cue grams ciúáil v fuaim (bhosca)
cueing s ciúáil f3
cue light solas m1 ciúála
cue programme ciúáil v an clár
cue sheet bileog f2 chiúála
curler See hair-curlers
current s (electrical) sruth m3 (pl -anna)
current affairs cúrsaí mpl reatha
cursor s cúrsóir m3
cut s gearradh m (gs -rrtha, pl -rrthacha) See also final cut, rough cut
cut v gearr v (pres -rrann)
cutaway shot seat m4 scoite
cut in gearr v isteach
cut out gearr v amach
cut story scéal m1 (atá) in eagar
cutting See press cuttings
cutting room seomra m4 gearrtha
cut to (camera) 1 gearr v go (ceamara) 1
cyclorama s imbhrat m1 stiúideo

Barr


D

Dáil debate díospóireacht f3 Dála
daily schedule sceideal m1 laethúil
damage See equipment cover for damage, loss and theft
dancer s damhsóir m3
DAT (digital audio tape) clostéip f2 dhigiteach
database s bunachar m1 sonraí
date of transmission dáta m4 craolta
date recorded dáta m4 taifeadta
DAT machine meaisín m4 clostéipe digití
daylight s solas m1 an lae
DC (direct current) sruth m3 díreach, SD
dead a marbh a
dead room (radio) seomra m4 marbh
deaf See news for the deaf
debate s díospóireacht f3
decibel s deicibeil f2 (pl -lí)
decision See edit decision list
deck See tape deck
decoder s díchódóir m3
decorator See set decorator
definition See lacking in definition
demo disc diosca m4 samplach
department rannóg f2
departmental head ceannasaí m4 rannóige
depress v ísligh v (pres -líonn)
depth s doimhneacht f3
design s dearadh m1
designer s dearthóir m3
desk s deasc f2 See also cap gen desk
detail s sonra m4
details on script sonraí mpl scripte
detective series sraith f2 bhleachtaireachta
developing shot seat m4 forbartha
development costs costais mpl forbartha
development editor eagarthóir m3 forbartha
dial s diail f2 See also jog dial
dialling See speed dialling
dialogue s caint f2 (pl -eanna)
dialogue replacement (for film & TV) aisghuthú m (gs -thaithe) (do scannáin agus don teilifís)
dialogue writer scríbhneoir m3 cainte
diaphragm s (= stop) (camera) spiara m4
diaphragm s (acoustics) scannán m1
diffraction lens lionsa m4 díraonta
diffuser s réscaiptheoir m3
diffusion filter scagaire m4 réscaipthe
digital a digiteach a
digital artist maisitheoir m3 digiteach
digital audio tape (DAT) clostéip f2 dhigiteach
digital Beta Beta m4 digiteach
digital tape téip f2 dhigiteach
digital video effects (DVE) maisíochtaí fpl digiteacha físe, MDF
dim lights! céimnigh v na soilse!
dimmer s céimnitheoir m3
diopter s (= diopter lens) lionsa m4 dia-optair
diopter lens (= diopter) lionsa m4 dia-optair
dip sound maolaigh v an fhuaim
direct costs costais mpl dhíreacha
direct current (DC) sruth m3 díreach, SD
direction s (= instruction) treoir f5 (gs -orach, pl -oracha)
directional mike (= unidirectional mike) maidhc m4 aontreoch
director s stiúrthóir m3 See also casting director, lighting director
director fees táillí fpl stiúrthóra
director general príomhstiúrthóir m3
director of news an stiúrthóir m3 nuachta
disc s (= disk) diosca m4
disc s (= record) ceirnín m4
disc jockey ceirneoir m3
disc loans iasachtaí fpl dioscaí
discussion programme clár m1 díospóireachta
dish s mias f2 (gs méise)
dish mike maidhc m4 méise
disk s (= disc) diosca m4
disk s (= record) ceirnín m4
dissolve s leátán m1
distortion s díchumadh m (gs -mtha)
distorted sound fuaim f2 dhíchumtha
distribution s dáileadh m (gs -lte)
distribution fees táillí fpl dáileacháin
division See news division
dock See scene dock
documentary film scannán m1 faisnéise
documentary drama (= dramadoc) dráma m4 faisnéise
Dolby s (tradename) Dolby m4
dolly s dalaí m4
dolly grip giolla m4 dalaí
door See barn-doors
doorstepping s éirí m slí (a dhéanamh ar)
dope sheet bileog f2 eolais
double s (actor) leathchúpla m4
double bank taifead m1 dúbailte
double exposure dénochtadh m (gs -ta, pl -taí)
down lights múch v na soilse
downlink s nasc m1 síos
down pedestal ísligh v an ceamara
drafting s dréachtú m (gs -taithe)
drafts(wo)man línitheoir m3
drama s (art) drámaíocht f3
drama s (play) dráma m4
dramadoc s (= documentary drama) dráma m4 faisnéise
drama production léiriú m drámaí
dramatic lighting soilsiú m drámata
dramatic programme clár m1 drámaíochta
dramatised sequences sraitheoga fpl drámaíochta
dramatist s (= playwright) drámadóir m3
dresser See set-dresser
driver s tiománaí m4
drop-out s (fault in tape) mant m3
drop that story caith v amach an scéal sin
dry ice oighear m1 tirim
dry run cleachtadh m1 (pl -taí)
dub s dubáil f3
dub v dubáil v (pres -álann)
dubbing s dubáil f3
dubbing assistant cúntóir m3 dubála
dubbing chart cairt f2 dubála
dubbing console consól m1 dubála
dubbing script script f2 dubála
dubbing theatre seomra m4 dubála
duplicate master máistir m4 dúbailte
duration s fad m1
Dutch take téic m4 bán
DVE (digital video effects) MDF, maisíochtaí fpl digiteacha físe
dynamic mike maidhc m4 dinimiciúil
dynamic range raon m1 dinimiciúil

Barr


E

early outcue ciú m4 amach luath
early shift sealaíocht f3 luath
earphones spl (= cans, headphones) cluasáin mpl
earpiece s cluaisín m4
echo s macalla m4
echo chamber both f3 mhacalla
economics correspondent comhfhreagraí m4 eacnamaíochta
e.c.u. (extreme close-up) e.c.u., seat m4 rítheann
edit s eagarthóireacht f3
edit v cuir v in eagar
edit controller rialaitheoir m4 eagarthóireachta
edit copy cóip f2 eagarthóireachta
edit decision list (EDL) liosta m4 cinntí eagarthóireachta, EDL
edited sequences sraitheoga fpl (curtha) in eagar
editing s eagarthóireacht f3
editing control panel consól m1 rialaithe eagarthóireachta
editing costs costais mpl eagarthóireachta
editing script script f2 eagarthóireachta
editing staff foireann f2 eagarthóireachta
editing station ionad m1 eagarthóireachta
editing suite seomra m4 eagarthóireachta
edit machine meaisín m4 eagarthóireachta
editor s eagarthóir m3
editorial direction treoir f5 eagarthóireachta
editorial process próiseas m1 eagarthóireachta
editor, planning and development eagarthóir m3 pleanála agus forbartha
edit story, to scéal m1 a chur in eagar
EDL (edit decision list) EDL, liosta m4 cinntí eagarthóireachta
educational programme clár m1 oideachais
educational film scannán m1 oideachais
education correspondent comhfhreagraí m4 oideachais
effects spl (=special effects) maisíocht f3
effects filter scagaire m4 maisíochta
effects track rian m1 maisíochtaí
eject button cnaipe m4 teilgin
election broadcast craoladh m toghcháin
election graphics grafaicí fpl toghcháin
election special clár m1 speisialta toghcháin
electrical a leictreach a
electrical services seirbhísí fpl leictreachais
electrical supervision maoirseacht f3 leictreachais
electrical work obair f2 leictreach
electrician s leictreoir m3
electricity s leictreachas m1
electricity supply soláthar m1 leictreachais
electronic a leictreonach a
electronic-dubbing chart cairt f2 dubála leictreonaí
electronic news gathering (ENG) nuachtbhailiú m leictreonach
elevate v ardaigh v (pres -aíonn)
emergency debate díospóireacht f3 éigeandála
encoder s ionchódóir m3
end frame fráma m4 scoir
end story scéal m1 clabhsúir
end titles teidil mpl chlabhsúir
ENG (electronic news gathering) nuachtbhailiú m leictreonach
ENG camera(wo)man ceamaradóir m3 bailithe nuachta
engineer s innealtóir m3
enhancer s (= enlarger) méadaitheoir m3
enlarger s (= enhancer) méadaitheoir m3
entertain, to siamsaíocht f3 a chur ar fáil
entertaining a siamsúil a
entertainment s siamsaíocht f3
environment correspondent comhfhreagraí m4 comhshaoil
epic film scannán m1 eipice
episode s eipeasóid f2
equalisation s cothromú m (gs -maithe)
equipment s trealamh m1
equipment cover for damage, loss and theft cumhdach m1 trealaimh in aghaidh damáiste, gada agus caillteanais
erase v glan v (pres -nann)
establishing shot (= general view, GV) seat m4 bunaidh
estimated duration fad m1 measta
Europe correspondent comhfhreagraí m4 Eorpach
Eurovision news (EVN) nuacht f3 Eoraifíse
event See news events, next event
EVN (Eurovision news) nuacht f3 Eoraifíse
excess cost costas m1 barrachais
excess sound torann m1 iomarcach
executive producer léiritheoir m3 feidhmiúcháin
expenses spl costais mpl
expert s saineolaí m4
exposure s nochtadh m (gs -ta, pl -taí)
exposure meter nochtmhéadar m1
exposure problems fadhbanna fpl nochta
extended bulletin feasachán m1 fada
exterior shot seat m4 amuigh
extra s aisteoir m3 breise
extra assistant camera(wo)man ceamaradóir m3 cúnta breise
extra grips giollaí mpl breise ceamara
extra sound fuaim f2 bhreise
extra time (sport) am m3 breise
extreme close-up (e.c.u.) seat m4 rítheann, e.c.u.
eye contact féachaint f3 ar an gceamara
eyelevel s líne f4 súl
eye lights soilse mpl súl
eyeline s líne f4 súl
eyeliner s (make-up) línteoir m3 súl
eyepiece lens lionsa m4 súilphíosa
eye shadow (make-up) súilscáth m3
eye viewfinder súilín m4
eyewitness s finné m4 (pl -éithe)

Barr


F

face powder snuaphúdar m1
facilities s áiseanna fpl
factor See filter factor, inheritance factor
fade s céimniú m (gs -ithe)
fade v céimnigh v (pres -níonn)
fade down sound céimnigh v amach an fhuaim
fade in céimnigh v isteach
fade out céimnigh v amach
fader s céimnitheoir m3
fade sound and vision céimnigh v amach fuaim is fís
fade to black céimnigh v go dubh
fade up céimnigh v isteach
fade up and cue céimnigh v isteach agus ciúáil v
fade vision céimnigh v an fhís
fading s céimniú m (gs -ithe)
fall-off s laghdú m (gs -daithe)
false beard féasóg f2 bhréige
false nose srón f2 bhréige
false teeth fiacla fpl bréige
family magazine (programme) irischlár m1 teaghlaigh
family viewing cláir mpl do theaghlaigh
farm news nuacht f3 feirmeoireachta
fast-forward v mearchas v (pres -sann)
fastforward s (= fastforward button, ff button) cnaipe m4 mearchasaidh
fastforward button (= fastforward, ff button) cnaipe m4 mearchasaidh
fast-out s críoch f2 thobann
fax s facs m4 (pl -sanna)
fax v facsáil v (pres -álann)
feature s gnéchlár m1
feature film príomhscannán m1
features desk deasc f2 na gnénuachta
featurette s mion-ghnéchlár m1
fee s táille f4
feed s fotha m4
feedback s (electronics) aisfhotha m4
feedback s (information) aiseolas m1
fee payment íoc m3 táillí
fee payment notes nótaí íoctha táillí
ff button (= fastforward, fastforward button) cnaipe m4 mearchasaidh
fibre-optic s (= fibre-optic cable) cábla m4 snáthoptach
fibre-optic cable (= fibre-optic) cábla m4 snáthoptach
figure-of-eight mike maidhc m4 ochtchruthach
file s comhad m1
file server freastalaí m4 comhad
filing the story (SLUG) clárú m an scéil
fill! v labhair v leat!
filler s mír f2 bhreise
film s scannán m1
film archive cartlann f2 scannán
film editor eagarthóir m3 scannáin
filming s scannánaíocht f3
filming operations gníomhaíochtaí fpl scannánaíochta
film shots seatanna mpl scannáin
film stock stoc m1 scannán
filter s scagaire m4
filter factor coibhneas m1 scagaire
final s (sport) cluiche m4 ceannais, babhta m4 ceannais
final cut leagan m1 deiridh
final mix meascadh m deiridh
financial correspondent comhfhreagraí m4 airgeadais
fine-grain film scannán m1 gráinne mhín
finish v críochnaigh v (pres -aíonn)
first-generation copy cóip f2 chéad ghlúine
first run an chéad taispeáint f3
fish-eye lens lionsa m4 shúil an éisc
fixed boom bum m4 seasta
fixed focus fócas m1 socraithe
flag the lens cuir v comhla ar an lionsa
flash s (camera problem) splanc f2 (pl -cacha)
flash s (news) scéal m1 práinneach
flashback s spléachadh m1 siar
flat a (sound) maol a
flicker s caochaíl f3
flier s scéal m1 i mbarr bata
flip-over s iompú m thart
floodlights spl tuilsoilse mpl
floor s urlár m1
floor lights soilse mpl urláir
floor manager bainisteoir m3 urláir
floor plan plean m4 urláir
floppy disk diosca m4 bog
flow s (of programme, piece) gluaiseacht f3
fluff s botún m1
fluff, to botún m1 a dhéanamh
fluid head ceann m1 leachta
focal length fad m1 fócais
focal number uimhir f5 fócais
focus s fócas m1
focus v fócasaigh v (pres -aíonn)
focusing handle rialtán m1 fócais
focus on X fócasaigh v ar X
focus puller fócasóir m3
focus ring fáinne m4 fócais
foldback s aisfhuaim f2 urláir
follow-spot s spotsolas m1 leanúna
follow-up s (story) scéal m1 leantach
footage s píosa m4 scannáin
footlights spl bruachshoilse mpl
foreign correspondent comhfhreagraí m4 eachtrach
foreign desk deasc f2 na nuachta ón iasacht
foreign editor eagarthóir m3 nuachta ón iasacht
foreign news nuacht f3 ón iasacht
foreign unit aonad m1 eachtrach
foreign-unit technicians teicneoirí mpl aonaid iasachta
form See graphics requisition form
format s formáid f2
for transmission le craoladh
forum s fóram m1
forward plans réamhphleananna mpl
frame s fráma m4
frame v frámaigh v (pres -aíonn)
frame-accurate a cruinn a go dtí an fráma
frame store stór m1 frámaí
framing s frámú m (gs -maithe)
freelance(r) s saoririseoir m3
freeze frames frámaí mpl reoite
frequency s minicíocht f3
from the top ón tús
f-stop s f-stop m4 (pl -anna)
fuff s sneachta m4 bréige
full screen scáileán m1 iomlán
full sound fuaim f2 iomlán, FI
fully completed programme recorded clár m1 críochnaithe taifeadta

Barr


G

gaffer s saoiste m4
gains control button cnaipe m4 íogair
gallery s (= box) áiléar m1
game s cluiche m4
gangster film scannán m1 bithiúnach
gantry s droichead m1 (soilsithe)
gate See hair in gate
gathering See electronic news gathering, news gathering, satellite news gathering
gel s (= jelly) glóthán m1
general expenses costais mpl ghinearálta
general interest ábhar m1 spéise ginearálta
general maintenance cothabháil f3 ghinearálta
general release eisiúint f3 ghinearálta
general view (GV) (= establishing shot) seat m4 bunaidh
generation s (of copy) glúin f2 (pl -e)
generator s gineadóir m3
glass See sugar glass
glitch s fabht m4 (pl -anna)
go cold, to déanamh m1 gan chleachtadh
gofer s giolla m4
go grams! cas v fuaim bhosca!
go 1,2,3 ar aghaidh leat 1,2,3
go on red! tosaigh v ar an dearg!
gooseneck s bachall f2
go tape cas v téip
grabs spl snapanna mpl
grading s grádú m (gs -daithe)
grain See fine-grain film
grams spl fuaim f2 bhosca
grams library cartlann f2 fuaime agus cheoil
graphic designer dearthóir m3 grafaicí
graphics spl grafaicí fpl
graphics requisition form foirm f2 éilithe grafaicí
graphics workshop ceardlann f2 grafaicí
greasepaint s gréisclí f4 (pl -ocha)
greaseproof paper (= tracing paper) rianpháipéar m1
green room seomra m4 scíthe
grid s creat m3
grip s giolla m4 ceamara
ground row sraith f2 urláir
guarantee See completion guarantee
guards spl gardaí mpl
guest s aoi m4 (pl aíonna)
guide track rian m1 treorach
gun mike maidhc m4 gunna
GV (general view) seat m4 bunaidh
gyro head ceann m1 gíre

Barr


H

hair-curlers spl trilseacháin mpl
hairdresser s (= hairstylist) gruagaire m4
hair in gate ribe m4 sa gheata
hairstylist s (= hairdresser) gruagaire m4
half-mix s leathmheascadh m (gs -ctha)
half-time s (sport) leath-am m3
half-track s leathrian m1 (pl -ta)
halo s (= bloom) luan m1 (pl -ta)
hand cue (= hand signal) ciú m4 láimhe
hand-held shooting scannánú m ón láimh
handle See focusing handle, pan handle
handlebar mount feiste f4 hanla
handling charges táillí fpl láimhsithe
hand mike maidhc m4 láimhe
hand signal (= hand cue) comhartha m4 láimhe
hands off! seachain v (pres -chnaíonn)
hard news nuacht f3 théagartha
harsh lighting soilsiú m géar
head s ceann m1 See also departmental head, talking heads
heading See chapter heading
headlines spl ceannlínte fpl
headline studio stiúideo m4 ceannlínte
head of news an ceannaire m4 nuachta
headphone feed fotha m4 cluasán
headphones spl (= cans, earphones) cluasáin mpl
headroom s spás m1 cloiginn
helipod s feiste f4 aeir
high-angle shot seat m4 ó cheamara ard, seat m4 ard
highlight v aibhsigh (pres -síonn)
highlights spl (sport, etc.) buaicphointí mpl
high-pass filter scagaire m4 ardchuisle
hiss s siosarnach f2
hit See box-office hit
HMI HMI
hold v it (hold the shot) coinnigh v é, coinnigh v an seat
hold under coinnigh v faoi
home desk deasc f2 na nuachta baile
home news nuacht f3 bhaile
horror film scannán m1 uafáis
hospitality s (room/suite) seomra m4 féile
host s (= compere) óstach m1
howl-around s aisghlam f2 (pl -manna)
hub s croí m4 (pl -the)
hum s drantán m1
human-interest story scéal m1 daonna
hymn s iomann m1

Barr


I

ice See dry ice
ideas spl (for prgramme, etc.) smaointe mpl agus moltaí mpl (do chlár)
ident s aithint f3 (gs & pl -theanta)
image s íomhá f4 (pl -nna)
image s (= still photograph, still) grianghraf m1
imprest s óinchiste m4
in-camera mike maidhc m4 i gceamara
incidental music ceol m1 teagmhasach
income tax cáin f5 ioncaim
inconvenience See we regret this inconvenience...
incue s ciú m4 isteach
indemnity s slánaíocht f3
independent producer léiritheoir m3 neamhspleách
indicator s táscaire m4
indistinct a doiléir a
industry correspondent comhfhreagraí m4 tionscail
infinity s éigríoch f2
in focus i bhfócas
inform, to eolas m1 a thabhairt
information s eolas m1
information programme clár m1 eolais
informative a faisnéiseach a
infrared filter scagaire m4 infridhearg
inheritance factor (of schedule) fachtóir m3 oidhreachta
initialising s réimniú m (gs -ithe)
injury time (= time added-on, stoppage time) (sport) am m3 cúitimh
input s ionchur m1
input room seomra m4 ionchuir
in range i raon
insert s mír f2 (pl míreanna), mír ionsáite See also audio insert
insert editing eagarthóireacht f3 ionsáite
in shot sa seat
instruction s (= direction) treoir (gs -orach, pl -oracha)
instructional film scannán m1 teagaisc
instrumental music ceol m4 uirlise
insurance s árachas m1
in sync(hronism) i sinc
intake See news intake
intake copy cóipeáil v isteach
interchangeable lens lionsa m4 idirmhalartaithe
intercom s (= talkback) idirchum m4 (pl -anna)
interdenominational a (religious programming) idirchreidmheach a
interest See general interest, human-interest story, minority interest, special interest
interface s comhéadan m1
interference s trasnaíocht f3
interior shot seat m4 istigh
interlude s idirlinn f2 (pl -te)
intermittent background noises torainn mpl chúlra uaineacha
intermittent shutter comhla f4 uaineach
international news nuacht f3 idirnáisiúnta
international track rian m1 idirnáisiúnta
interrupted pan peanáil f3 bhriste
interval s sos m3 (pl -anna) See also vertical-interval time code
interval talk
caint f2 le linn an tsosa
interview s agallamh m1
interviewee s agallaí m4
interviewer s agallóir m3
interview shots seatanna mpl agallaimh
in the can déanta a
inverter s aisiompóir m3
iris s imreasc m1
item s mír f2 (pl míreanna)

Barr


J

jackfield s seacréimse m4
jackpoint s seacphointe m4
jazz s ceol m1 jazz
jelly s (= gel) glóthán m1
jenny s (= power generator) gineadóir m3 cumhachta
jib s jib f2 (pl -eanna)
jingle s ceoilín m4
job s jab m4 (pl -banna)
jock(ey) See disc jockey
jog v bogchas v (pres -sann)
jog dial roth m3 casaidh
join See butt-joined
journalist s iriseoir m3
joystick s luamhán m1 stiúrtha
jump cut preabghearradh m (gs -rrtha, pl -rrthacha)
jump the cue, to teacht m3 roimh an gciú
junction See programme junction
just See news just in

Barr


K

keep on lean v ort
keep rolling lean v ort
keep running lean v ort
keep X in focus coinnigh v X i bhfócas
keep X in frame coinnigh v X i bhfráma
kestrel s cliabhán m1 beag
key See luminance key
key animator príomhbheochantóir m3
keyboard s méarchlár m1
key light príomhsholas m1 (pl -oilse)
kick-off s (sport) cic f4 thosaigh
kill lights! múch v na soilse!
kill sound! múch v an fhuaim!
kill that story! scrios v an scéal sin!
kilohertz s ciliheirts m4 (pl -seanna)
knee shot seat m4 glúine

Barr


L

lacking in definition doiléir a
laid-in music track rian m1 ceoil
lamp See arc lamp
lantern s laindéar m1
lapel mike (= clip-on mike) maidhc m4 brollaigh
laptop computer ríomhaire m4 glúine
late news nuacht f3 dhéanach
late shift sealaíocht f3 oíche
late start tosú m déanach
latest news an scéal m1 is deireanaí
laugh track rian m1 gáire
laying See track-laying
lead s (of mike) sreang f2
lead story príomhscéal m1 (pl -ta)
left-hand track rian m1 clé
legal-affairs correspondent comhfhreagraí m4 dlí
legal costs costais mpl dlí
legal expenses costais mpl dlí
legislation s reachtaíocht f3
legs See baby legs
length s fad m1
lens s lionsa m4
lens change athrú m lionsa
lens filter scagaire m4 lionsa
lens mount feiste f4 lionsa
lens problems fadhbanna fpl (leis an) lionsa
lens setting socrú m lionsa
lens turret túirín m4 lionsa
letters from listeners litreacha fpl ón lucht éisteachta
level s leibhéal m1 See also eyelevel
level distortion díchumadh m leibhéil
liability See public liability
libel s leabhal m1
librarian s leabharlannaí m4
library s leabharlann f2 See also grams library, sound effects library
library music ceol m1 leabharlainne
library pictures pictiúir mpl leabharlainne
lifestyles spl (light entertainment) nósanna mpl maireachtála
light s solas m1 (pl soilse)
light v soilsigh v (pres -síonn)
light beam ga m4 solais
light bulb bolgán m1 solais
light entertainment cláir mpl shiamsaíochta
lighting s soilsiú m (gs -ithe)
lighting camera(wo)man soilsitheoir m3
lighting console consól m1 soilsithe
lighting director soilsitheoir m3
lighting electrician (= sparks) leictreoir m3 (soilsithe), Familiar fear/bean na lampaí
lighting grid greille f4 shoilsithe
lighting methods modhanna mpl soilsithe
lighting plan plean m4 soilsithe
lighting rig rige m4 soilsithe
light meter méadar m1 solais
limiter s srianaire m4
line s líne f4 (pl -nte)
linesman s (= touch judge) (sport) maor m1 líne
link s nasc m1
link person láithreoir m3 leanúnachais
lip (ribbon) mike maidhc m4 béil
lip sync sinc m4 béil
lipstick s béaldath m3 (pl -anna)
list s liosta m4
listeners spl (radio) lucht m3 éisteachta
listening off-air (radio) éisteacht f3 den aer
list sequences áirigh v na sraitheoga
list shots áirigh v na seatanna
live a beo a
live broadcast craoladh m beo
live coverage craoladh m beo
live programme clár m1 beo
loader See clapper loader
loan See disc loans
local news nuacht f3 áitiúil
location s suíomh m1
location manager bainisteoir m3 suímh
location shooting scannánú m ar an suíomh
location sound fuaim f2 an tsuímh
location work obair f2 amuigh ar an suíomh
lock-off a a oibríonn v as féin
log s loga m4
logging s logáil f3
logo See corporate logo
log sheet bileog f2 loga
London correspondent comhfhreagraí m4 Londan
long-focus lens lionsa m4 fadfhócais
long shot (l.s.) seat m4 fada, l.s.
look around, to breathnú m thart
loop See rain loop
loose shot seat m4 scaoilte
lose effects maisíocht f3 as
lose it cuir v as é
lose sound céimnigh v amach an fhuaim
loss See equipment cover for damage loss and theft, sound loss, vision loss
lost link nasc m1 briste
loudspeaker s (= speaker) callaire m4
low-angle shot seat m4 ó cheamara íseal, seat m4 íseal
low-key lighting soilsiú m beag
l.s. (long shot) l.s., seat m4 fada
luminance key formhaisiú m lonrais

Barr


M

machine s meaisín m4 See also minidisc machine, tape machine
macro lens macrailionsa m4
magazine s (programme) irischlár m1
magic programme (light entertainment) clár m1 draíochta
main news nuacht f3 mhór an lae
mains spl (electricity) sruth m3 (pl -anna)
mains/battery switch lasc f2 srutha/ceallra
mainstream programming na príomhchláir mpl
maintenance s cothabháil f3
main titles príomhtheidil mpl
make-up s smideadh m1
make-up artist smideoir m3
make-up assistant cúntóir m3 smididh
make-up box bosca m4 smididh
management s lucht m3 bainistíochta
manager s bainisteoir m3
managing director stiúrthóir m3 bainistíochta
managing editor eagarthóir m3 bainistíochta
manual exposure nochtadh m láimhe
manually operated machine meaisín m4 láimhe
manual zoom súmáil f3 láimhe
map s mapa m4, léarscáil f2 (pl -eanna)
Marantz s (tradename) Marantz m4
marking s marcáil f3
mark it! marcáil v é!
mascara s mascára m4
mask s masc m1 (pl -canna)
mask v masc (pres -cann)
Mass s (religious programming) Aifreann m1
mass-audience programme clár m1 don phobal
mast s crann m1 tarchurtha
master s (= master tape) máistirthéip f2 (pl -eanna) See also duplicate master, prop master
master control-room TV príomhsheomra m4 rialaithe TF
master shot príomhseat m4 (pl -tanna)
master tape máistirthéip f2 (pl -eanna)
match s (sport) cluiche m4
match analysis (sport) anailís f2 ar an gcluiche
material See archive material
matins spl (religious programming) maitín m4
matte s mata m4
matte v matáil (pres -álann)
m.c.u. (medium close-up) m.c.u., meánseat m4 teann
media See arts and media correspondent
medium close-up (m.c.u.) meánseat m4 teann, m.c.u.
medium-long shot (m.l.s.) seat m4 meánfhada, m.l.s.
meeting room seomra m4 cruinnithe
M + E feed (= nat-sound feed) fotha m4 fuaime nádúrtha
member See private member's bill, private members' time
menu s roghchlár m1
meter See exposure meter, light meter
method s modh m3 (pl -anna)
micro lens micrilionsa m4
microlink s micreanasc m1
microphone s (= mike) micreafón m1
microphone lead (= mike lead) sreang f2 micreafóin
microphone shadow (= mike shadow) scáth m3 micreafóin
microphone stand (= mike stand) seastán m1 micreafóin
midheads spl ceannlínte fpl láir
midrange s meán-raon m1 (pl -ta)
midshot (m.s.) meánseat m4 (pl -tanna), m.s.
mike s (= microphone) maidhc m4 (pl -eanna)
mike cable cábla m4 maidhc
mike lead (= microphone lead) sreang f2 maidhc
mike pop plab m4 maidhc
mike rattle gliogar m1 maidhc
mike sensitivity íogaireacht f3 maidhc
mike shadow (= microphone shadow) scáth m3 maidhc
mike stand (= microphone stand) seastán m1 maidhc
milem s lionsa m4 rothach
miniature s mionsamhail f3 (gs -mhla, pl -mhlacha)
minicall s mionghlaoire m4
minicam s mioncheamara m4
minidisc s miondiosca m4
minidisc machine seinnteoir m3 miondioscaí
minidocumentary s clár m1 gairid faisnéise
minijack s mionseac m1
miniseries s mionsraith f2 (pl -eanna)
minority interest ábhar m1 spéise mionlaigh
mirror lights soilse mpl scátháin
mirror shot seat m4 scátháin
miscellaneous studio staff foireann f2 ilghnéitheach stiúideo
mix s meascadh m (gs -ctha, pl -cthaí)
mix v measc v (pres -cann)
mixed with dramatised sequences measctha a le sraitheoga drámaíochta
mixer s meascthóir m3
mixer board consól m1 measctha
mixing s meascadh m (gs -ctha)
mixing studio stiúideo m4 measctha
mix minus meascadh m gan ghuth
mix to camera 1 measc v go (ceamara) 1
Mizar s (tradename) Mizar m4
m.l.s. (medium-long shot) m.l.s., seat m4 meánfhada
MMDS broadcaster craoltóir m3 MMDS
mobile (tele)phone (teilea)fón m1 póca
mobile unit aonad m1 taistil
mode s mód m1
 Are we in record mode? An bhfuilimid ag taifeadadh?
model s mionsamhail f3 (gs -mhla, pl -mhlacha)
modelling light solas m1 múnlaithe
modem s móideim m4
modern a nua-aimseartha a
modulator s modhnóir m3
monitor s monatóir m3
monitor screen scáileán m1 monatóra
monochrome a dubh agus bán
montage s montáiste m4
mood See add mood
mood music ceol m1 atmaisféir
motion See slow-motion sequences, slow-motion shot
mount s feiste f4
mounting bracket (= mounting plate) pláta m4 feiste
mounting plate (= mounting bracket) pláta m4 feiste
moustache s croiméal m1
move him/her off the story bain v den scéal é/í
movement See camera movements
movie s scannán m1
moving shot seat m4 gluaiste
m.s. (midshot) m.s., meánseat m4
muffled tone ton m1 plúchta
multi-image lens lionsa m4 ilíomhách
multiple exposure ilnochtadh m (gs -ta, pl -taí)
multitrack s ilrian m1 (fuaime)
multitracking audio recording taifeadadh m fuaime ilrianach
music s ceol m1
musical s scannán m1 ceoil
musical composition saothar m1 ceoil
musical direction treoir f5 cheoil
musical prelude réamhcheol m1
musical personnel pearsanra m4 ceoil
music archive(s) cartlann f2 cheoil
music backdrop cúlra m4 ceoil
musician s ceoltóir m3
music return sheets bileoga fpl cóipchirt cheoil
music rights cearta mpl ceoil
music sequences sraitheoga fpl ceoil
music track rian m1 ceoil
mute a balbh a
mute copy cóip f2 gan fhuaim
mute + or V/O balbh + nó guthú
mute shot seat m4 balbh

Barr


N

narrative s insint f2
narrator s (= chronicler, storyteller) scéalaí m4
nat sound fuaim f2 nádúrtha, FN
nat sound copy cóip f2 fuaime nádúrtha, cóip FN
nat-sound feed (= M + E feed) fotha m4 fuaime nádúrtha
nat sound + or V/O fuaim nádúrtha + nó guthú, FN + nó G
national anthem amhrán m1 náisiúnta, Amhrán na bhFiann
national broadcaster craoltóir m3 náisiúnta
national news nuacht f3 náisiúnta
neck mike maidhc m4 muiníl
negative s (photographic) claonchló m4 (pl -ónna)
network s líonra m4
news s nuacht f3
news at one nuacht f3 a haon
newscaster s (= newsreader) léitheoir m3 nuachta
news crew criú m4 nuachta
news desk deasc f2 na nuachta
news director nuachtstiúrthóir m3
news division roinn f2 na nuachta See also Rannóg Nuachta
news editorial conference cruinniú m eagarthóireachta nuachta
news events ócáidí fpl nuachta
news features (programmes) gnéchláir mpl nuachta
newsflash s scéal m1 práinneach
news for the deaf nuacht f3 do na bodhair
news gathering bailiú m nuachta
news graphics grafaicí fpl nuachta
news headlines ceannlínte fpl nuachta
news input ionchur m1 nuachta
news intake nuacht f3 isteach
news just in scéal m1 atá díreach tagtha isteach
news library leabharlann f2 nuachta
news list liosta m4 (scéalta) nuachta
news of the day nuacht f3 an lae
news on the hour nuacht f3 ar bhuille na huaire
news output aschur m1 nuachta
news producer léiritheoir m3 nuachta
news production assistant cúntóir m3 léirithe nuachta
news production conference cruinniú m léirithe nuachta
newsreader s (= newscaster) léitheoir m3 nuachta
news reporter tuairisceoir m3 nuachta
news resource manager bainisteoir m3 acmhainní nuachta
newsroom, the an seomra m4 nuachta
newsroom on-air area láthair f5 ar an aer sa seomra nuachta
news sources foinsí fpl nuachta
news staff foireann f2 nuachta
news studio stiúideo m4 nuachta
news summary achoimre f4 nuachta
next event an chéad mhír f2 eile
next! to (camera) 2/3/4 aire! (ceamara) 2/3/4
n.g. take (no-good take) téic m4 gan mhaith
night editor eagarthóir m3 oíche
night filter scagaire m4 oíche
nightlight s solas m1 na hoíche
night staff foireann f2 oíche
nine-o'clock watershed tairseach f2 a naoi
noddie s seat m4 sméidte
no-good take (n.g. take) téic m4 gan mhaith
noise s torann m1
noise level leibhéal m1 torainn
nonlinear editing eagarthóireacht f3 neamhlíneach
nonprogramming transmission tarchur m1 gan chlár
normal-focus lens lionsa m4 gnáthfhócais
Northern correspondent comhfhreagraí m4 an Tuaiscirt
nose See false nose
note See fee payment notes
note-pad s ceap m1 nótaí
notice See private notice, private notice question
Nuacht desk (RTÉ) deasc f2 na Nuachta
Nuacht division (RTÉ) An Rannóg Nuachta
number s uimhir f5 (gs -mhreach, pl -mhreacha)

Barr


O

OB (outside broadcast) CS, craoladh m1 seachtrach
OB director stiúrthóir m3 aonaid taistil
obit(uary) s scéala m4 báis
objective music ceol m1 oibiachtúil
OB lines craol-línte fpl seachtracha
OB location suíomh m1 craolta sheachtraigh
OB manager bainisteoir m3 aonaid taistil
OB unit aonad m1 taistil
OB van ródaí m4
off air den aer
off-air cueing ciúáil f3 den aer
off-air feed fotha m4 den aer
off-air receiver glacadóir m3 den aer
off camera (= out of shot) as seat
off-line editing eagarthóireacht f3 réamhlíne
off-line editor eagarthóir m3 réamhlíne
off the air den aer
off the record idir mise agus tusa
off-the-shoulder shooting scannánú m ón ngualainn
Oireachtas unit aonad m1 an Oireachtais
omnidirectional mike maidhc m4 uilethreoch
on air ar an aer
on a recce (= on a reconnaissance) ar reicí, ar réamhchuairt
on a reconnaissance (= on a recce) ar reicí, ar réamhchuairt
once-off s cás m1 aon uaire
one-legged a ar leathchois
one (wo)man show seó m4 aonair
on-line editing eagarthóireacht f3 líne
on-line editor eagarthóir m3 líne
on location (amuigh) ar an suíomh
on/off switch lasc f2 ann/as
on one leg only ar leathchois
on spec sa seans
on the air ar an aer
on the blink ag teip
on the record le foilsiú
on the red! ar an dearg!
on the spot ar an láthair
on-the-spot contract conradh m ar an láthair
open circuit ciorcad m1 oscailte
opening s tús m1
opening animation beochan f3 tosaigh
opening announcement fógra m4 tosaigh
opening details sonraí mpl tosaigh
open question (interviewing technique) ceist f2 oscailte
operation See filming operations, set operations, studio operations
operator s oibreoir m3 See also camera operator
opinion poll pobalbhreith f2 (pl -theanna)
optic See fibre-optic, fibre-optic cable
opticals spl maisíochtaí fpl scannáin
option s rogha f4 (pl -nna)
opt-out s scar-rogha f4 (pl -ghanna)
orchestra s ceolfhoireann f2 (gs & pl -rne)
order s (command) ordú m (gs -daithe) See also running order
origin s foinse f4
OTT (over the top) iomarcach a
outcue s ciú m4 amach
outdoor set seit f2 amuigh
out of focus as fócas
out of phase as comhphas
out of range as raon
out of shot (= off camera) as seat
output s aschur m1
outside broadcast (OB) craoladh m seachtrach, CS
out time am m3 amach
overall duration fad m1 iomlán
overexposure s rónochtadh m (gs -ta, pl -taí)
overhead light solas m1 anuas
overheads See production overheads
overlaps spl seatanna mpl rádail
overnight s lóistín m4 oíche
over-ride s scoitheadh m (gs & pl -te)
over-ride v scoith v (pres -eann)
over-run, to dul m3 thar am
over-the-line costing (= above the line costing costáil f3 os cionn na líne
over-the-shoulder shot seat m4 thar ghualainn
over the top (OTT) iomarcach a

Barr


P

pack See power pack
package s pacáiste m4
pad See note-pad
pager s (= bleeper) glaoire m4
PAG light (= camera light) solas m1 ceamara
paint See greasepaint
paintbox s bosca m4 péinte
painter s péintéir m3
pan s (= panorama) peanáil f3
pan v peanáil v (pres -álann)
panel s painéal m1 See also editing control panel
panel games cluichí mpl painéil
panel of experts painéal m1 saineolaithe
panel operator oibreoir m3 consóil rialaithe
pan handle láimhín m4 stiúrtha
pan left peanáil v ar chlé
panorama s (= pan) peanáil f3
pan right peanáil v ar dheis
pan shot seat m4 peanála
pan to X peanáil v chuig X
paper s páipéar m1
paper edit eagarthóireacht f3 ar pháipéar
paperwork s páipéarachas m1
parking s (outside broadcast, etc.) páirceáil f3
parliamentary debate (other than Dáil) díospóireacht f3 pharlaiminte See also Dáil debate
parliamentary unit aonad m1 na Dála, (other than Dáil) aonad m1 na parlaiminte
part s páirt f2 (pl -eanna)
participation s rannpháirtíocht f3
party-political broadcast craoladh m ó pháirtí polaitiúil
pass See high-pass filter
passing shot seat m4 thar bráid
pause s ( = pause button) cnaipe m4 sosa
pause button (= pause) cnaipe m4 sosa
pay sm4 (pl -nna)
payable See accounts payable
payment s íoc m3, íocaíocht f3
pay-related social insurance (PRSI) árachas m1 sóisialach pá-choibhneasa, ÁSPC
payroll s párolla m4
peaking s buacadh m (gs -ctha)
peak viewing-time buaic-am m3 féachana
pedestal s coisí m4 (ceamara) See also down pedestal, up pedestal
permission See shooting permission
persistence of vision seasmhacht f3 físe
person See cable person, camera person, link person, sound person
personal mike maidhc m4 pearsanta
personnel s pearsanra m4
phone s fón m1
phone-in operator oibreoir m3 fónála isteach
phone-ins spl fónálacha fpl isteach
photograph s (= still photograph, still, image) grianghraf m1
pic s (= picture) pictiúr m1
pick-up s glacaire m4
picture s (= pic) pictiúr m1
piece to camera (PTC) píosa m4 chuig ceamara, PTC
piggyback s haighdeá m4 (pl -nna)
pilot s (programme) clár m1 píolótach
pilot programme (= pilot) clár m1 píolótach
pitch s (of sound) airde f4
placement See product placement
plan plean m4
planning s pleanáil f3
Plasticine s marla m4
plate See mounting plate
playback button (= play button) cnaipe m4 casaidh
play button (= playback button) cnaipe m4 casaidh
player s (sport) imreoir m3 See also VT player
playwright s (= dramatist) drámadóir m3
plot s (of drama) plota m4
plug s plocóid f2
poetry s filíocht f3
point of view (POV) pointe m4 féachana
polarising filter scagaire m4 polaraithe
political correspondent comhfhreagraí m4 polaitíochta
political desk deasc f2 na polaitíochta
political editor eagarthóir m3 polaitíochta
poll See opinion poll
pop s (music) popcheol m1 See also mike pop
popular music (= pop) popcheol m1
portable receiver glacadóir m3 iniompartha
portapak s paca m4 droma
position s (job) post m1
post-match interview agallamh m1 tar éis an chluiche
postproduction s iarléiriú m (gs -ithe)
postproduction script script f2 iarléirithe
postproduction sound fuaim f2 iarléirithe
post-sync s iarsinc m4 (pl -eanna)
potential audience lucht m3 éisteachta dóchúil (radio), lucht m3 féachana dóchúil (television)
POV (point of view) pointe m4 féachana
powder s púdar m1
powder puff clúimhín m4 púdair
power s cumhacht f3
power cable cábla m4 cumhachta
power generator (= jenny) gineadóir m3 cumhachta
power pack paca m4 cumhachta
power switch lasc f2 chumhachta
pre-fade v réamhchéimnigh v (pres -níonn)
premix s réamh-mheascadh m (gs -ctha)
premix copy cóip f2 réamh-mheasctha
prerecorded a réamhthaifeadta a
prerecorded music ceol m1 réamhthaifeadta
preroll s réamhchasadh m1 (pl -staí)
preroll button cnaipe m4 réamhchasaidh
pres s (= presentation) láithreachas m1
pre-select button cnaipe m4 réamhroghnaithe
presentation s (= pres) láithreachas m1
presentation area ionad m1 láithreachais
presentation break sos m3 láithreachais
presentation director stiúrthóir m3 láithreachais
presentation routine nós m1 imeachta láithreachais
presentation suite seomra m4 láithreachais
presenter s láithreoir m3
press conference comhdháil f3 nuachta, preasagallamh m1
press cuttings gearrthóga fpl nuachta
press release preaseisiúint f3
preview s réamhbhreathnú m (gs -naithe)
principal artistes príomhthaibheoirí mpl
principal-artistes' fees táillí fpl príomhthaibheoirí
principal cast príomhaisteoirí mpl
printing costs costais mpl chlódóireachta
print journalist iriseoir m3 nuachtáin
priority s tosaíocht f3
private member's bill (in Dáil) bille m4 ó chomhalta príobháideach
private members' time (in Dáil) am m3 (gnó) comhaltaí príobháideacha
private notice (in Dáil) fógra m4 príobháideach
private notice question (in Dáil) ceist f2 ar fhógra príobháideach
process s próiseas m1 See also process shot
processor s próiseálaí m4
process shot seat m4 maisíochta
producer s léiritheoir m3
producer-broadcaster s léiritheoir m3/craoltóir m3
producer-director s léiritheoir m3/stiúrthóir m3
producer fees táillí fpl léiritheora
producer's participation rannpháirtíocht f3 an léiritheora
producer's undertaking gealltanas m1 léiritheora
production s léiriúchán m1
production accountancy cuntasaíocht f3 léiriúcháin
production accountant cuntasóir m3 léiriúcháin
production assistant cúntóir m3 léirithe
production breakdown (financial) miondealú m ar léiriúchán
production budget buiséad m1 léiriúcháin
production control room (= box) seomra m4 rialaithe léiriúcháin
production coordinator comhordaitheoir m3 léirithe
production costs costais mpl léiriúcháin
production editor eagarthóir m3 léirithe
production fee táille f4 léiriúcháin
production management lucht m3 bainistíochta léiriúcháin
production manager (= technical manager) bainisteoir m3 léirithe
production menu roghchlár m1 léirithe
production overheads forchostais mpl léiriúcháin
production planning meeting cruinniú m pleanála léirithe
production process próiseas m1 léirithe
production project tionscadal m1 léirithe
production schedule sceideal m1 léirithe
production secretary rúnaí m4 léirithe
production studio stiúideo m4 léirithe
production supervisor maor m1 léirithe
production team foireann f2 léirithe
production unit aonad m1 léiriúcháin
product placement suíomh m1 táirgí
profile shot seat m4 leicinn
profile spot spotsolas m1 leicinn
programme s clár m1
programme breaks sosanna mpl clár
programme editing eagarthóireacht f3 cláir
programme editor eagarthóir m3 cláir
programme expenses costais mpl chláir
programme idea smaointe mpl agus moltaí mpl do chlár
programme junction cumar m1 clár
programme line líne f4 chláir
programme schedule sceideal m1 clár
programme secretary rúnaí m4 cláir
programme specification sonraíocht f3 chláir
programme trails réamhbhlaiseadh m de chláir
programming s (the programmes) na cláir mpl
programming s (scheduling) leagan m1 amach na gclár
programming editor eagarthóir m3 clár
project s tionscadal m1
projectionist s teilgeoir m3
promo s réamhfhógra m4
prop master maor m1 fearais
props spl fearas m1 (stáitse)
props buyer ceannaitheoir m3 fearais
protection circuits ciorcaid mpl sábhála
PRSI (pay-related social insurance) ÁSPC, árachas m1 sóisialach pá-choibhneasa
psychodrama s síceadhráma m4
PTC (piece to camera) píosa m4 chuig ceamara, PTC
publicity s poiblíocht f3
public liability dliteanas m1 poiblí
public-service announcement fógra m4 seirbhíse poiblí
public-service broadcaster craoltóir m3 seirbhíse poiblí
publisher-broadcaster s foilsitheoir m3/craoltóir m3
pull back tarraing v siar
puller See focus puller
pull focus (= roll focus) tarraing v fócas
pull the crew bain v an criú den scéal
pulse s bíog f2
punchy a fuinniúil a
puppet s puipéad m1
puppet animation beochan f3 puipéad

Barr


Q

Q and A (question and answer) ceist f2 agus freagra m4
quality s caighdeán m1
quarter-inch tape téip f2 ceathrú orlaigh
question and answer (Q and A) ceist f2 agus freagra m4
question time tráth m3 na gceist
quiz s tráth m3 na gceist
quote s caint f2 dhíreach

Barr


R

radio s raidió m4 (pl -nna)
radio continuity leanúnachas m1 raidió
radio desk deasc f2 an raidió
radio drama drámaíocht f3 raidió
radio mike maidhc m4 raidió
radio presentation láithreachas m1 raidió
rails spl ráillí mpl
rain loop lúb f2 bháistí
rain reflector frithchaiteoir m3 báistí
ramp s rampa m4
random noise torann m1 fánach
range s raon m1 (pl -ta)
Rannóg Nuachta, An (nuacht division, RTÉ) An Rannóg f2 Nuachta
rap s ceol m1 rap
ratings spl scór m1 féachana
ratio See shooting ratio
rattle See mike rattle
reaction shot seat m4 gotha
reader See newsreader
reality See virtual reality
real-time screen scáileán m1 fíor-ama
reassign, to duine (eile) a chur ar an scéal
reax s barúil f3 ó dhaoine
rebroadcast s athchraoladh m (gs -lta, pl -ltaí)
recapitulation s achoimriú m (gs -ithe)
Rec button (= record, record button, recorder button) cnaipe m4 taifeadta
recce (= reconnaissance) reicí m4 (pl -onna), réamhchuairt f2 (pl -eanna)
receivable See accounts receivable
receiver s glacadóir m3
recent release eisiúint f3 le déanaí
reception s (of visitors) fáiltiú m (gs -ithe)
reception s (= RX) (of signal) glacadh m (gs -ctha), GC
receptionist s fáilteoir m3
recite v aithris v (pres -íonn)
reconnaissance (= recce) réamhchuairt f2 (pl -eanna), reicí m4 (pl -onna)
record s (= disc, disk) ceirnín m4 See also off the record, on the record
record s (= Rec button, record button, recorder button) cnaipe m4 taifeadta
record button (= Rec button, record, recorder button) cnaipe m4 taifeadta
recorded a taifeadta a
recorded music ceol m1 taifeadta
recorded programme clár m1 taifeadta
recorder See video tape recorder
recorder button (= Rec button, record, record button) cnaipe m4 taifeadta
recording s taifeadadh m (gs -eadta, pl -eadtaí)
recovery See transmission recovery
redhead s lampa m4 rua
reel-to-reel tape téip f2 spóil
re-evaluation s athmheas m3
referee s (sport) moltóir m3
reference signal comhartha m4 tagartha
reflector s frithchaiteoir m3
refreshments spl (for outside broadcast crew, etc.) sólaistí mpl
regional correspondent comhfhreagraí m4 réigiúnach
regional opt-out scar-rogha f4 réigiúnach
regret See we regret this inconvenience...
rehearsal s cleachtadh m1 (pl -taí)
release s eisiúint f3
religious and social-affairs correspondent comhfhreagraí m4 reiligiúin agus gnóthaí sóisialta
religious programmes cláir mpl reiligiúin
remote source cianfhoinse f4
rentals See studio rentals
repeat s athchraoladh m (gs -lta, pl -ltaí)
repeat fees táillí fpl athchraolta
replacement See audio dialogue replacement, dialogue replacement
replay s (= action replay) athfhéachaint f3
report s tuairisc f2
reportage s tuairisceoireacht f3
reporter s tuairisceoir m3
requisition See graphics requisition form
rerun s athchraoladh m sraithe
research s taighde m4
researcher s taighdeoir m3
reservation See travel reservations
reshoot s athscannánú m (gs -naithe)
residual payments íocaíochtaí fpl iarmharacha
residuals s iarmharaigh mpl
resource s acmhainn f2
restart v tosaigh v arís
result s toradh m1 (pl -rthaí)
retake s téic m4 eile
return sheets bileoga fpl cóipchirt
reveal v nocht v (pres -ann)
reverb s aisfhuaimniú m (gs -ithe)
reverb v (= reverberate) aisfhuaimnigh v (pres -níonn)
reverberate v (= reverb) aisfhuaimnigh v (pres -níonn)
reverberation s (= reverb, sound reverberation) aisfhuaimniú m (gs -ithe)
reversals spl seatanna mpl droim ar ais
reverse angle uillinn f2 droim ar ais
review s athbhreathnú m (gs -naithe)
revoicing s (replacing different language) athghuthú m (gs -thaithe)
rewind v cúlchas v (pres -sann)
rewind s ( = rewind button, RW button) cnaipe m4 cúlchasaidh
rewind button (= rewind, RW button) cnaipe m4 cúlchasaidh
rewrite s athscríobh m3
rhetorical question (interviewing technique) ceist f2 reitriciúil
rhythm s (of programme, piece) rithim f2
ribbon See lip ribbon mike
rifle mike maidhc m4 raidhfil
rig s rige m4
rigger s rigeálaí m4
rigger-driver s rigeálaí m4/tiománaí m4
rigging s rigeáil f3
rigging crew criú m4 rigeála
right-hand track rian m1 deas
rights spl cearta mpl
ring s fáinne m4
road-craft s ródaí m4
road movie scannán m1 bóthair
road show seó m4 bóthair
roaming camera scannánú m siúil
robbers See cops-and-robbers film
rock s (music) rac m4
roll See captions roll
roll back cas v siar
roll See captions roller
roll focus (= pull focus) tarraing v fócas
rolling s (= VT rolling) FT ag casadh See also keep rolling
roll VT cas v FT
romantic film scannán m1 rómánsúil
room s seomra m4
rostrum s rostram m1
rouge s deargadh m (gs -gtha)
rough cut garbheagar m1
rough script script f2 gharbh
rough shooting garbhscannánú m (gs -naithe)
roundup s achoimre f4 See also annual roundup
router s ródaire m4
routine See presentation routine
row See ground row
royalties spl dleachtanna fpl
rule of thirds riail f5 na dtrianta
rumble s tormán m1
run s (of series) rith m3 (na sraithe) See also cold run, dry run, first run
runner s (= courier) teachtaire m4
running See keep running
running order ord m1 reatha
running time fad m1 reatha
run of schedule fad m1 sceidil
run over, to dul m3 thar am
run to time cloígh v le ham
run VT cas v FT
rushes spl bunábhar m1
RW button (= , rewind, rewind button) cnaipe m4 cúlchasaidh
RX (= reception) (of signal) GC, glacadh m (gs -ctha)

Barr


S

salary s tuarastal m1
satellite s satailít f2
satellite broadcaster craoltóir m3 satailíte
satellite dish mias f2 satailíte
satellite news gathering (SNG) nuachtbhailiú m satailíte, NBS
satellite services seirbhísí fpl satailíte
satellite van veain f4 satailíte
scare s scéal m1 sceimhle
scenario s cnámha fpl scéil
scene s radharc m1
scene dock láthair f5 stórála seiteanna
scene shifter aistritheoir m3 seiteanna
schedule s sceideal m1
scheduling s sceidealadh m (gs -lta)
scoop s scúp m1
scratch track garbhrian m1 (pl -ta)
screen s scáileán m1
screen credits (= credits) teidil mpl chreidiúna
scrim s uige f4
script s script f2 (pl -eanna)
script editor eagarthóir m3 scripte
script supervisor easpag m1 scripte
scriptwriter s scríbhneoir m3 scripte
scriptwriting s scríbhneoireacht f3 scripte
sea-area forecast réamhaisnéis f2 (na) limistéar farraige
Seanad debate díospóireacht f3 Seanaid
search button cnaipe m4 cuardaigh
seating See audience seating
second assistant camera(wo)man dara ceamaradóir m3 cúnta
second assistant director dara stiúrthóir m3 cúnta
second assistant editor dara heagarthóir m3 cúnta
second-generation copy cóip f2 dara glúin
secretary s rúnaí m4
security s slándáil f3
segment editor eagarthóir m3 míre
segue s (Italian) segue m4
semifinal s (sport) cluiche m4 leathcheannais, babhta m4 leathcheannais
senior foreign editor eagarthóir m3 sinsearach nuachta ón iasacht
senior producer léiritheoir m3 sinsearach
separation light solas m1 deighilte
sequel s clár m1 leantach
sequence s sraitheog f2
serial s sraithchlár m1
series s sraith f2 (pl -eanna)
series consultant comhairleach m1 sraithe
series producer léiritheoir m3 sraithe
serious drama drámaíocht f3 dháiríre
server s freastalaí m4
service s seirbhís f2
services manager bainisteoir m3 seirbhísí
set s seit f2 (pl -teanna) See also television set
set construction tógáil f3 seite
set constructor tógálaí m4 seite
set decorator maisitheoir m3 seite
set design dearadh m seite
set designer dearthóir m3 seite
set-dresser s cóiritheoir m3 seite
set operations obair f2 seite
setting See lens setting, sound settings
sex-changer s cuibheoir m3 cáblaí
SFX (= special effects) maisíocht f3
shade s scáil f2 (pl -eanna)
shade v scáiligh v (pres -líonn)
shaded a scáilithe a
shading s scáiliú m (gs -ithe)
shadow s scáth m3 (pl -anna)
shampoo s seampú m4 (gs -nna)
shared See control shared
sheet s bileog f2 See also thunder sheet
shift s sealaíocht f3
shifter See scene shifter
shoot s scannánú m (gs -naithe)
shoot, to scannán m1 a dhéanamh
shooting s scannánú m (gs -naithe), scannánaíocht f3
shooting days laethanta mpl scannánaíochta
shooting in the studio scannánú m sa stiúideo
shooting permission cead m3 scannánaíochta
shooting ratio cóimheas m3 scannánaíochta
shooting schedule sceideal m1 scannánaíochta
shooting script script f2 scannánaíochta
short circuit gearrchiorcad m1
short drama gearrdhráma m4
shot s seat m4 (pl -tanna)
shot list liosta m4 seatanna
shoulder See off-the-shoulder shooting, over-the-shoulder shot
shoulder strap iris f2
show s seó m4 (pl -nna)
shrink v crap v (pres -pann)
shutter s comhla f4
shuttle v sodarchas v (pres -sann)
sibilance s siosa m4
sick paym4 breoiteachta
signal s comhartha m4
signature tune ceol m1 aitheantais
signer slot mír f2 na mbodhar
signposting s fógairt f3 na gclár
silent a (of studio audience) ina dtost
silhouette shot seat m4 scáile
simulcast s comhchraoladh m (gs -lta, pl -ltaí)
single-camera location work obair f2 amuigh ar an suíomh le ceamara amháin
SIS (sound in syncs) fuaim f2 sna sinceanna
sit com (= situation comedy) dráma m4 grinn suímh
situation comedy (= sit com) dráma m4 grinn suímh
sketch artist sceitseálaí m4
slander s clúmhilleadh m (gs -llte)
slapstick comedy dráma m4 grinn ropánta
slate it! marcáil v é!
slide s sleamhnán m1
slide v sleamhnaigh v (pres -aíonn)
slot s (= time slot) am m3 sa sceideal See also biz slot, business slot, signer slot
slow-motion sequences sraitheoga fpl moillithe
slow-motion shot seat m4 moillithe
SLUG (filing the story) clárú m an scéil
smoke s toit f2 (pl -eanna)
smoke bomb buama m4 toite
smoke machine meaisín m4 toite
SMPTE code cód m1 SMPTE
SNG (satellite news gathering) NBS, nuachtbhailiú satailíte
soap s (= soap opera) sobalchlár m1
soap opera (= soap) sobalchlár m1
social See religious and social-affairs correspondent, pay-related social insurance
socket s soicéad m1
SOF (sound on film) FAS, fuaim f2 ar scannán
soft focus fócas m1 bog
soft lighting soilsiú m bog
song s amhrán m1
SOT (sound on tape) FAT, fuaim f2 ar téip
soul s (music) ceol m1 soul
sound s fuaim f2 (pl -eanna)
sound archive(s) cartlann f2 fuaime
sound balance leibhéal m1 fuaime
sound bite giotán m1 cainte
sound booth both f3 fuaime
sound channel cainéal m1 fuaime
sound control room seomra m4 rialaithe fuaime
sound copy cóip f2 fuaime
sound crew criú m4 fuaime
sound distortion díchumadh m fuaime
sound dub dubáil f3 fuaime
sound editor eagarthóir m3 fuaime
sound effects maisíochtaí fpl fuaime
sound effects library cartlann f2 maisíochtaí fuaime
sound engineer innealtóir m3 fuaime
sound fault fabht m4 ar an bhfuaim
sound filter scagaire m4 fuaime
sound in syncs (SIS) fuaim f2 sna sinceanna
sound librarian leabharlannaí m4 fuaime
sound library leabharlann f2 fuaime
sound loss teip f2 fuaime
sound manager bainisteoir m3 fuaime
sound mixer meascthóir m3 fuaime
sound on film (SOF) fuaim f2 ar scannán, FAS
sound on tape (SOT) fuaim f2 ar téip, FAT
sound on vision (SOV) fuaim f2 ar fís, FAF
sound operator (= sound person) oibreoir m3 fuaime
sound person (= sound operator) oibreoir m3 fuaime
sound processor próiseálaí m4 fuaime
sound quality caighdeán m1 fuaime
sound recording taifeadadh m fuaime
sound reverberation aisfhuaimniú m (gs -ithe)
sound settings ionaid mpl fuaime
sound stage stáitse m4 taifeadta
sound supervisor maor m1 fuaime
sound tape téip f2 fuaime
sound tape traffic trácht m3 téipeanna fuaime
sound technician teicneoir m3 fuaime
sound test tástáil f3 fuaime
soundtrack s fuaimrian m1 (pl -ta)
source s foinse f4
SOV (sound on vision) FAF, fuaim f2 ar fís
sparks s (= lighting electrician) fear m1 na lampaí, bean f na lampaí
speaker s (= loudspeaker) callaire m4
speaker s (person) cainteoir m3
special s (programme) clár m1 speisialta
special bulletin feasachán m1 speisialta
special correspondent comhfhreagraí m4 speisialta
special effects (= SFX) maisíocht f3
special-effects assistant cúntóir m3 maisíochta
special-effects coordinator comhordaitheoir m3 maisíochta
special-effects supervisor maor m1 maisíochta
special interest sainábhar m1 spéise
specialist programme sainchlár m1
specification See programme specification
speed! réidh! See also tape speed, vary speed
speed dialling meardhiailiú m (gs -ithe)
SPG (sync pulse generator) gineadóir m3 bíog sinc
spin-off s toradh m1 (pl -rthaí)
splicing s spladhsáil f3
split feed fotha m4 scoilte
split focus fócas m1 scoilte
split screen scáileán m1 scoilte
split shift sealaíocht f3 scoilte
sponge s spúinse m4
sponsorship s urraíocht f3
sport s spórt m1
sports desk deasc f2 an spóirt
sports news tuairisc f2 spóirt
spot s (= spotlight) spotsolas m1 (pl -oilse) See also on the spot
spot-check v caith v súil air
spot effects corrmhaisíocht f3
spotlight (= spot) spotsolas m1 (pl -oilse)
staff s foireann f2 (gs -rne)
stagehand s giolla m4 stáitse
stage manager bainisteoir m3 stáitse
staging s stáitsiú m (gs -ithe)
stake-out s cúlchoimhéad m (gs -dta)
stand s seastán m1
standard film scannán m1 caighdeánach
stand by! ar aire!
stand-by indicator táscaire m4 aire
stand-by line líne f4 bhreise
stand-in s aisteoir m3 ionaid
stand-upper s tuairisc f2 as do sheasamh
statement to camera ráiteas m1 chuig ceamara
station s stáisiún m1 See also editing station
stedicam s stedicam m4
stedicam shooting scannánú m le stedicam
stereo a (= stereophonic) steirió a
stereo jack seac m1 steirió
stereophonic a (= stereo) steiréafónach a
stereo-quadrophonic a steiréa-cuadrafónach a
stick mike maidhc m4 maide
still s (= still photograph, image) grianghraf m1
still frame fráma m4 socair
still photograph (= still, image) grianghraf m1
stills camera staff foireann f2 ghrianghrafadóireachta
still store stór m1 grianghraf
stillstore map mapa m4 stóir ghrianghraf
still to come le teacht fós
sting s gearrthóg f2
stock s stoc m1
stock shots gnáthseatanna mpl
stop s (= diaphragm) stop m4 (pl -anna)
stop s (= stop button) cnaipe m4 stoptha
stop button (= stop) cnaipe m4 stoptha
stoppage time (= time added-on, injury time) (sport) am m3 cúitimh
stop sound! stop v an fhuaim!
stopwatch s stopuaireadóir m3
store s stór m1
story s scéal m1 (pl -ta)
storyboard s clár m1 an scéil
storyboard, to scéal m1 a chur ar chlár
storyline s snáithe m4 scéil
storyline writer scríbhneoir m3 snáithe scéil
storylining s scríobh m3 snáithe scéil
storyteller s (= chronicler, narrator) scéalaí m4
strap See anchor straps, shoulder strap
stretch v cuir v fad leis
stringer s saoririseoir m3 áitiúil
strobe lighting stróbshoilsiú m (gs -ithe)
studio s stiúideo m4 (pl -nna)
studio assistant cúntóir m3 stiúideo
studio audience lucht m3 féachana (sa) stiúideo
studio audience participation rannpháirtíocht f3 lucht féachána
studio audience reaction gothaí mpl lucht féachana
studio camera ceamara m4 stiúideo
studio direction treoir f5 stiúideo
studio floor urlár m1 stiúideo
studio input ionchur m1 stiúideo
studio manager bainisteoir m3 stiúideo
studio monitor monatóir m3 stiúideo
studio operations oibríochtaí fpl stiúideo
studio output aschur m1 stiúideo
studio rentals cíos m3 stiúideo
studio set seit f2 stiúideo
studio staff foireann f2 stiúideo
stunt s éacht m3
stuntman s (= stunt person) éachtóir m3
stunt person (= stuntman) éachtóir m3
stunts coordinator comhordaitheoir m3 éachtaí
subcarrier s fo-iompróir m3
subeditor s fo-eagarthóir m3
subject s ábhar m1
subjective music ceol m1 suibiachtúil
subject lighting (= three-point lighting) soilsiú m trí phointe
submission s iarratas m1
subs desk deasc f2 na fo-eagarthóireachta
subsistence expenses costais mpl chothaithe
substandard film scannán m1 fo-chaighdeánach
subtitles spl fotheidil mpl
sugar glass gloine f4 shiúcra
suite s seomra m4
summary s achoimre f4
summer schedule sceideal m1 samhraidh
summing up (discussion programme, etc.) achoimre f4
summit s (meeting) (politics) cruinniú m mullaigh
super s fortheideal m1
superimpose v forshuigh v (pres -uíonn)
super on fortheideal m1 air
super off fortheideal m1 as
supervision s maoirseacht f3
supervisor s maor m1 See also script supervisor
supply See electricity supply
swinger See boom swinger
switch s lasc f2
switch v lasc v (pres -cann)
switchboard s lasc-chlár m1
switching centre lárionad m1 lascacháin
switch to athraigh v go dtí
symphony orchestra ceolfhoireann f2 shiansach
SYMPT code cód m1 SYMPT
sync s (= synchronism) sinc m4 (pl -eanna)
synchronism s (= sync) sioncrónacht f3
sync pulse generator (SPG) gineadóir m3 bíog sinc
sync pulses bíoga fpl sinc
system s córas m1

Barr


T

tag s aguisín m4
take s téic m4 (pl -eanna)

Barr


we'll take this glacfaimid é seo, tógfaimid é seo
take balance tóg v leibhéal bán
taker See copy-taker
take two téic m4 a dó
take VT tóg v FT
talent s tallann f2
talk See cross-talk
talkback s (= intercom) idirchum m4 (pl -anna)
talking heads cloigne mpl cainte
talking to people (on recce) labhairt f3 le daoine
talk to pres(entation) labhair v le láithreachas
tank s umar m1
tank shot seat m4 tanc
tape s téip f2 (pl -eanna)
tape cassette téipchaiséad m1
tape deck deic f2 téipe
tape machine téipthaifeadán m1
tape recording téipthaifeadadh m (gs -eadta, pl -eadtaí)
tape speed luas m1 téipe
tape stock stoc m1 téipeanna
target audience sprioclucht m3 féachana (television), sprioclucht éisteachta (radio)
tax s cáin f5 (gs cánach, pl cánacha)
team See production team
teaser s mealltóg f2
technical adviser comhairleoir m3 teicniúil
technical assistant cúntóir m3 teicniúil
technical crew criú m4 teicniúil
technical director stiúrthóir m3 teicniúil
technical manager (= production manager) bainisteoir m3 léirithe
technician s teicneoir m3
technique s teicníc f2
teeth See false teeth
telephone s teileafón m1
telephoto lens lionsa m4 teileafótach
teleprompt s teilileideoir m3
teleprompt operator oibreoir m3 teilileideora
teletext s teilitéacs m4 (pl -sanna)
television s (TV) teilifís f2, TF
television broadcaster craoltóir m3 teilifíse
television presentation láithreachas m1 teilifíse
television production project tionscadal m1 léirithe teilifíse
television set teilifíseán m1
telex s teiléacs m4 (pl -sanna)
tempo s luas m1
terrestrial broadcaster craoltóir m3 trastíre
test s tástáil f3
test card cárta m4 tástála
testing 1,2,3 tástáil 1,2,3
theatre See dubbing theatre
theft See equipment cover for damage, loss and theft
theme music ceol m1 téama
third See rule of thirds
third-generation copy cóip f2 tríú glúin
3D film (= three-dimensional film) scannán m1 tríthoiseach
three-dimensional a tríthoiseach a
three-dimensional film (= 3D film) scannán m1 tríthoiseach
three-point lighting (= subject lighting) soilsiú m trí phointe
thriller s scéinséir m3
throw focus, to fócas m1 a athrú
throw-in (sport) caitheamh m1 isteach
thunder sheet leathán m1 toirní
tie line nasclíne f4 (pl -nte)
tight a teann a
tighten in teann v isteach
tighten shot teann v isteach
tight shot dlúthseat m4 (pl -anna)
tilt v claon v (pres -nann)
tilt down claon v síos
tilt down and pan claon v síos agus peanáil v
tilt shot claonseat m4 (pl -tanna)
tilt up claon v suas
tilt up and pan claon v suas agus peanáil v
time s am m3 (pl -anna) See also question time, running time
time added-on (= injury time, stoppage time) (sport) am m3 cúitimh
time-check s súil f2 ar an gclog
time code cód m1 ama
time code in cód m1 ama isteach
time code out cód m1 ama amach
time signal comhartha m4 ama
time slot am m3 sa sceideal
tip-off s leid f2 (pl -deanna)
title s teideal m1
title song amhrán m1 teidil
title special effects maisíocht f3 teidil
tone s ton m1
tongue v drundáil v agus peanáil v
top See from the top
touch judge (= linesman) (sport) maor m1 líne
tracing paper (= greaseproof paper) rianpháipéar m1
track s rian m1 (pl -nta)
track v traiceáil v (pres -álann)
track in traiceáil v isteach
tracking shot seat m4 leanúna
track-laying s socrú m fuaimrianta
track out traiceáil v amach
tracks spl ráillí m4
track shooting scannánú m ar ráillí
trad s (= traditional music) ceol m1 traidisiúnta
traditional music ( =trad) ceol m1 traidisiúnta
traffic See sound tape traffic
trailer s réamhbhlaiseadh m (gs -ste)
trainee s oiliúnaí m4
trainer s traenálaí m4
transfer See VHS transfers
transfer suite seomra m4 aistrithe
transmission s (= TX) tarchur m1, tarchuradóireacht f3, TC
transmission administration riarachán m1 tarchuradóireachta
transmission breakdown teip f2 tarchuir
transmission centre lárionad m1 tarchuir
transmission channel cainéal m1 tarchuir
transmission copy cóip f2 tharchuir
transmission editor eagarthóir m3 tarchuir
transmission recovery ag craoladh arís
transmission suite seomra m4 tarchuir
transmitted signals comharthaí mpl tarchurtha
transmitter s tarchuradóir m3
transmitting s tarchur m1
transmitting aerial aeróg f2 tharchuir
transponder m3 trasfhreagróir m3
transportation s iompar m1
travel advance réamhíocaíocht f3 taistil
travel expenses costais mpl taistil
travel reservations áirithintí fpl taistil
treatment s cóiriú m (gs -ithe)
treble bass dord m1 tribile
triaxial cable cábla m4 trí-aiseach
tripod s cosa fpl (an cheamara), tríchosach m1
t-stop s t-stop m4 (pl -anna)
tune See signature tune
tune v tiúin (pres -únann)
turn over! cas! v (pres -sann)
turret See lens turret
TV (= television) TF, teilifís f2
tweak v deasaigh v beagán
twin track dérian m1 (fuaime)
two-shot s seat m4 beirte
TX (= transmission) TC, tarchur m1


Barr


U

UHF (ultrahigh frequency) UHF, fíor-ardmhinicíocht f3
ultrahigh frequency (UHF) fíor-ardmhinicíocht f3, UHF
ultraviolet a (UV) ultraivialait a, UV
umbrella s frithchaiteoir m3 solais
umpire s (sport) maor m1 cúil
underexposure s fonochtadh m (gs -ta, pl -taí)
undertaking See producer's undertaking
underwater blimp cumhdach m1 faoi uisce
underwater shooting scannánú m faoi uisce
unidirectional mike (= directional mike) maidhc m4 aontreoch
unit s aonad m1
unit director stiúrthóir m3 aonaid
unmodulated track rian m1 neamh-mhodhnaithe
update s an t-eolas m1 is deireanaí
up lights! las v na soilse!
uplink s nasc m1 suas
up pedestal! ardaigh v an ceamara!
UV (ultraviolet) UV, ultraivialait a

Barr


V

value-added tax (VAT) cáin f5 bhreisluacha, CBL
van s veain f4, pl -neanna See also OB van
variety show seó m4 ilsiamsa
vary speed athraigh v luas
VAT (value-added tax) CBL, cáin f5 bhreisluacha
versus prep (sports' fixtures) in aghaidh
vertical-interval time code (VITC) cód m1 ama san eatramh ingearach
very high frequency (VHF) ardmhinicíocht f3, VHF
very long shot (v.l.s.) seat m4 an-fhada, v.l.s.
VHF (very high frequency) VHF, ardmhinicíocht f3
VHS VHS
VHS copy cóip f2 VHS
VHS tape téip f2 VHS
VHS transfers cóipeanna fpl VHS
video assistant cúntóir m3 fístéipe
video crew criú m4 físe
video editor (= VT editor) eagarthóir m3 fístéipe
video journalist físiriseoir m3
video server freastalaí m4 fístéipe
video tape (VT) fístéip f2 (pl -eanna), FT
video tape recorder (VTR) fístaifeadán m1
video tape recording (VTR) fístéip f2 thaifeadta, FTT, VTR
video unit físaonad m1
view See general view, point of view
viewers spl lucht m3 féachana
viewfinder s súilín m4
viewing See adult viewing, family viewing, peak viewing-time
virtual reality réaltacht f3 fhíorúil
visa s víosa m4
vision s fís f2
vision controller rialaitheoir m3 físe
vision control room seomra m4 rialaithe físe
vision loss teip f2 físe
vision mix meascadh m físe
vision mixer meascthóir m3 físe
vision mixing meascadh m3 físe
visual effects maisíocht f3 físe
visual headlines ceannlínte fpl físe
visual-resources library leabharlann f2 acmhainní físe
VITC (vertical-interval time code) cód m1 ama san eatramh ingearach
v.l.s. (very long shot) v.l.s., seat m4 an-fhada
V/O (voice-over) V/O, guthú m (gs -thaithe), G
voice s guth m3 (pl -anna)
voice level leibhéal m1 gutha
voice-over (V/O) guthú m (gs -thaithe), V/O, G
voltage s voltas m1
voltage control rialú m voltais
volume s láine f4
vox pops (of programmes, segments) cláir vox pop, míreanna vox pop
vox pops (filming) seatanna mpl vox pop
VT (video tape) FT, fístéip f2 (pl -eanna)
VT details sonraí mpl FT
VT editing eagarthóireacht f3 FT
VT editor (= video editor) eagarthóir m3 fís
VT input room seomra m4 ionchuir FT
VT insert mír f2 FT
VT number uimhir f5 FT
VT operator oibreoir m3 FT
VT output room seomra m4 aschuir FT
VT player meaisín m4 FT
VTR (= video tape recorder) fístaifeadán m1


W

wagon See chuck wagon
walkie-talkie s siúlscéalaí m4
wall shots fánseatanna mpl
wardrobe s feisteas m1
wardrobe assistant cúntóir m3 feistis
wardrobe staff foireann f2 feistis
war film scannán m1 cogaidh
warm-up s réamhchleachtadh m1 (pl -taí)
waterbag s ballasta m4
watershed See nine-o'clock watershed
wave machine meaisín m4 tonnta
weather forecast réamhaisnéis f2 na haimsire, an Aimsir f2
we'll take this glacfaimid é seo, tógfaimid é seo
we regret this inconvenience... is oth linn an briseadh seo.....
western s (film) scannán m1 buachaillí bó
whip v (= zip pan) sciob v (pres -bann)
white-balance button cnaipe m4 do leibhéal bán
wide a leathan a
wide-angle lens lionsa m4 leathanuilleach
widen shot teann v amach
wide shot (w.s.) seat m4 leathan, w.s.
wig s peiriúic f2
wild track rian m1 seachfhuaime
wind him/her up1 stop v é/í!
wind machine meaisín m4 gaoithe
windshield s scáth m3 gaoithe
Winter schedule sceideal m1 geimhridh
wipe s síobán m1
wipe v síob v (pres -bann)
wire services seirbhísí fpl nuachtáisíneachtaí
wobbly shot seat m4 creathach, creathadh m1 sa seat
wool See cotton wool
work s obair f2 (gs oibre)
work area ionad m1 oibre
workshop See graphics workshop
work station stáisiún m1 oibre
wrap s (that's a wrap) sin sin
wrap him/her up tacht é/í
wrapper s scéal m1 clabhsúir
writer s scríbhneoir m3
writing s scríbhneoireacht f3
written ident aithint f3 scríofa
w.s. (wide shot) w.s., seat m4 leathan

Barr


Y

young people's programmes cláir mpl do dhaoine óga

Barr


Z

zip pan (= whip) sciob v (pres -bann)
zoom s súmáil f3 See also automatic zoom
zoom v súmáil v (pres -álann)
zoom button cnaipe m4 súmála
zoom in súmáil v isteach
zoom lens súmlionsa m4
zoom out súmáil v amach