fabht m4

bug s

fabhtcheartaigh v

troubleshoot v

fabhtcheartú m (gs -taithe)

troubleshooting

fabht m4 mílaoiseach, an

millennium bug

fachtóir m3

factor s

fachtóir m3 brainseála

branching factor

fachtóir m3 cailliúna

loss factor

fachtóir m3 cinnteachta

certainty factor

fachtóir m3 foirme

form factor

fachtóir m3 líonta

fill factor

fachtóir m3 scála

scale factor

facs m4 (pl -anna)

fax2 s

facsáil v

fax1 v

fad m1

length s

fad m1 bloic (= blocfhad m1)

block length

fad m1 giotánra

word length

fadhb f2

problem s

fadhb f2 leis an líonra teachtaireachtaí meandaracha

instant messaging network problem

fadhb f2 na réamhthagartha

forward reference problem

fadhb f2 sheiceála

check problem

fadhb f2 thagarmhairc

benchmark problem

fad m1 réimse

field length

fadseiceáil f3 iomarcaíochta (= LRC)

longitudinal redundancy check, LRC

fad m1 tabhaill

register length

fad m1 taifid

record length

fad m1 teaghráin

string length

faigh v

get v

faigheann tú a bhfeiceann tú (WYSIWYG)

what you see is what you get, WYSIWYG

faigh v le hoidhreacht

inherit v

faighte a le hoidhreacht

inherited a

fáil f3 eolais

knowledge acquisition

fáil f3 sonraí

data acquisition

fáinne m4

ring s

fáinne m4 ceadchomharthaí

token ring

faireachán m1

poll s

faireachán m1 (a dhéanamh)

polling s

faireachán m1 idirbhristeacha

interrupt polling

fairsingigh v

expand1 v

fairtheoir m3

sentinel s

fáisc-ealaín f2

clip art

fáiscín m4 páipéir

paper clip

faisnéis f2

information s

faisnéis f2 a rochtain

to access information

faisnéisíocht f3

informatics s

faisnéis f2 nuashonraithe

updated information

faisnéis f2 shiamsúil

infotainment s

faisnéis f2 sioncronaithe

sync information

FAM (= cuimhne f4 mhear-rochtana)

FAM, fast-access memory

fan v

wait v

fána f4

slope s

fanacht m3 (= feitheamh m1)

waiting s

faoi chlé adv (= ar chlé adv )

left2 adv

faoi ríomhrialú m uimhriúil

computer numerically controlled, CNC

faoi thiomáint f3 idirbhristeacha

interrupt-driven a

faoi thrí

threefold a

farad m1

farad s

fardal m1 sonraí

data inventory

FCS (= caighdeáin mpl chomhoiriúnachta ar aghaidh)

FCS, forward compatibility standards

FDM (= ilphléacsú m roinnte minicíochta)

FDM, frequency division multiplexing

FDX (= lán-déphléascach a)

FDX, full a duplex

féach v ar (= amharc v ar, breathnaigh v ar)

view2 v

feadán m1

tube s

feadán m1 ga-chatóideach (= CRT)

cathode-ray tube, CRT

feadán m1 taispeána

display tube

feadán m1 tonnta taistil

travelling-wave tube

feadán m1 Williams

Williams tube

feanáil v

fan1 v

fearann m1

domain s

fearann m1 barrleibhéil (= TLD2)

top-level domain, TLD2

fearann m1 (na d)tréithe

attribute domain

fearann m1 poiblí

public domain

fearsaid f2

spindle s

feasachán m1

bulletin s

FEDS

FEDS, fixed and exchangeable disk store

féideartha a (= indéanta a)

feasible a

féidearthacht f3 (= indéantacht f3)

feasibility s

feidhm f2

function s

feidhm f2 a glaodh

invoked function

feidhm f2 aistrithe (= feidhm f2 thraschurtha)

transfer function

feidhm f2 ar líne

online function

feidhm f2 as líne

offline function

feidhm f2 athchúrsach

recursive function

feidhm f2 atriallach

iterative function

feidhm f2 Boole

Boolean function

feidhm f2 chearnaithe

square function

feidhmchláir mpl (= bogearraí mpl feidhme)

application software

feidhmchláir mpl chabhrach

helper applications

feidhmchláir mpl ealaíne

art applications

feidhmchláir mpl ilardán

multiplatform applications

feidhmchláirín m4

applet s

feidhmchláirín m4 Java

Java applet

feidhmchlár m1

application program, application3 s, computer application1

feidhmchlár m1 ceapadóireachta

authoring application

feidhmchlár m1 deartha

design application

feidhmchlár m1 glaoite

calling application

feidhmchlár m1 ilmheán

multimedia application

feidhmchlár m1 láimhseála sonraí

data-handling application

feidhmchlár m1 láithreoireachta

presentation application

feidhmchlár m1 neamhfhuinneogach

nonwindows application

feidhmchlár m1 trí chiseal

three-tier application

feidhmchód m1

function code

feidhm f2 chuardaigh thábla

lookup function

feidhm f2 dhiagnóiseach (= DF)

diagnostic function, DF

feidhmeanna gpl as a See feidhmiúil.

feidhmeanna fpl carachtair ilbheart

multibyte character functions

feidhmeanna fpl comhfhreagracha

corresponding functions

feidhmeanna fpl mapála

mapping functions

feidhmeanna fpl sainithe ag an úsáideoir

user-defined functions

feidhmeochair f5

function key

feidhmeochracha fpl (méarchláir)

keyboard function keys

feidhm f2 fréimhe cearnaí

square root function

feidhm f2 ghairme

invoking function

feidhmigh1 v (= cuir v i bhfeidhm1)

apply v

feidhmigh2 v (= cuir v i bhfeidhm2)

commit v

feidhmigh3 v

perform v

feidhm f2 inbhéartach

inverse function

feidhmíocht f3

performance s

feidhm f2 ionsáite

insertion function

feidhmiú m (gs -mithe) (= cur m i bhfeidhm, feidhmiúchán m1)

application2 s

feidhmiúchán m1 (= cur m i bhfeidhm, feidhmiú m)

application2 s

feidhmiúchán m1 ríomhaire

computer application2

feidhmiúil a (= feidhmeanna gpl as a)

functional a

feidhmiúlacht f3

functionality s

feidhm f2 láimhseála cuimhne

memory handling function

feidhm f2 leabharlainne

library function

feidhm f2 mhatamaiticiúil

mathematical function

feidhm f2 neamhphriontála

nonprint function

feidhmphacáiste m4

application package

feidhm f2 pheiriadach

periodic function

feidhm f2 Scoiléim

Skolem function

feidhm f2 staitistiúil

statistical function

feidhmthábla m4

function table

feidhm f2 thraschurtha (= feidhm f2 aistrithe)

transfer function

feidhm f2 thriantánúil

trigonometric function

feidhm f2 uimhríochta

arithmetic function

feimteasoicind m4

femtosecond s

féinchoibhneasta a

self-relative a

féinmhacasamhlú m (gs -laithe)

self-replication s

féinoiriúnaitheach a

self-adapting a

féinriail f5 logánta

local autonomy

féintástáil f3

self-test s

feirbín m4

bead s

feirít f2

ferrite s

feitheamh m1 (= fanacht f3)

waiting s

feitheamh m1 gnóthach

busy waiting

FEP (= próiseálaí m4 tosaigh)

FEP, front-end processor

FET (= trasraitheoir m3 tionchar réimse)

FET, field-effect transistor

FET teatróide (= trasraitheoir m3 tionchar réimse teatróide)

tetrode field-effect transistor

fheidhm f2 MAIN, an

MAIN function

fianán m1 (= cuach2 f2)

cookie s

fianán m1 neamhbhuan (= fianán m1 seisiúin)

transient cookie

fianán m1 seasmhach

persistent cookie

fianán m1 seisiúin (= fianán m1 neamhbhuan)

session cookie

fiar a

oblique a

FIFO (= is túisce isteach is túisce amach)

FIFO, first-in-first-out

figiúr m1 deachúlach

decimal numeral

figiúr m1 suntasach (= digit f2 shuntasach)

significant figure, significant digit

fill v

return1 v

Fill ar an Leathanach Baile (= Ar ais go Leathanach Baile)

Return to Homepage

fill v ar laofacht

return to bias

fill v ar nialas (= RZ)

return-to-zero, RZ

fill v ar thagairt

return to reference

filleadh m cairdín

accordion fold

fillteán m1 (= comhadlann f2)

folder s

fillteán m1 ceanán

favorites folder

fillteán m1 reatha (= comhadlann f2 reatha)

current folder, working folder

fillteán m1 staire

history folder

FILO (= is túisce isteach is déanaí amach)

FILO, first-in-last-out

fine f4 cló-aghaidheanna

typeface family

fine f4 clófhoirne

font family

fíor a (= fíor-1 pref)

true a

fíor-1 pref (= fíor a)

true a

fíor-2 pref (Gen.)

real1 a

fíoraigh v

verify v

fíoraitheoir m3

verifier s

fíoraitheoir m3 scanta reitine

retinal scan verifier

fíoraitheoir m3 sínithe

signature verifier

fíor-am m3

real time

fíorchló m4

true type

fíor-chomhlánú m (gs -naithe) (= comhlánú m bonnuimhreach)

true complement

fíor-chomhrith m3

real concurrency

fíordhath m3

true colour

fíordheimhnigh v

authenticate v

fíordheimhniú m (gs -nithe)

authentication s

fíordheimhniú m cliaint

client authentication

fíordheimhniú m sonraí

data authentication

fíordheimhniú m úsáideora

user authentication

fíormhód m1

real mode

fíorsheoladh m1

real address

fíorstóras m1

real storage

fíorú m (gs -raithe)

verification s

fíorú m eochairbhuille

keystroke verification

fíorúil a

virtual a

fíorúlú m (gs -laithe)

virtualization s

fíorú m ríomhchláir

program verification

fiosrú m (gs -raithe)

inquiry s

fip f2

twip s

firéad m1

ferret s

fírinne f4

truth s

fís- pref

video2 a

físchaighdeáin mpl

video standards

físchárta m4

video card

físcheamara m4

video camera

físcheamara m4 digiteach

digital video camera

físchiorcaid mpl

video circuits

físchluiche m4

video game

físchomhartha m4

video signal

físchomhdháil f3

video conference

físchomhdháil f3 ar an Idirlíon

Internet video-conferencing

físchuibheoir m3 (= clár m1 ciorcaid fístaispeána, cuibheoir m3 fístaispeána)

video adapter

físchuimhne f4 randamrochtana (= físRAM, VRAM)

video random access memory, video RAM, VRAM

físdigitiú m (gs -tithe)

video digitization

físdiosca m4

video disk

físdiosca m4 idirghníomhach

interactive video disk

físeagarthóir m3

video editor

físeán m1

video1 s

físeán m1 digiteach

digital video

físeán m1 digiteach idirghníomhach

digital video interactive

físéim f2

viseme s

físfhoirm f2

video form

físghabháil f3

video capture

fisiceach a

physical2 a

fisiciúil a

physical1 a

fisic f2 ríomhaireachtúil

computational physics

fisic f2 sholadstaide

solid-state physics

físmhinicíocht f3

videofrequency s

físRAM (= físchuimhne f4 randamrochtana, VRAM)

video RAM, video random access memory, VRAM

fís-seat m4

video shot

fís-sruthú m (gs -thaithe)

video streaming

fístaispeáint f3 dhigiteach

digital video display

fístaispeáint f3 sruthaithe

streaming video

fístéacs m4 (= Videotex, Viewdata)

videotext s

fístéip f2

video tape

fístrealamh m1

video equipment

fiús m1

fuse2 s

flapach a (= bog2 a)

floppy a

FLC (= leachtchriostail mpl fhearóileictreacha)

FLC, ferroelectric liquid crystals

fleasc1 f2

stroke s

fleasc2 f2

wand s

fleiscín m4

hyphen s

fleiscín m4 crua

hard hyphen

fleiscíniú m (gs -nithe)

hyphenation s

fleiscín m4 leabaithe (= fleiscín m4 riachtanach)

embedded hyphen, required hyphen

fleiscín m4 riachtanach (= fleiscín m4 leabaithe)

required hyphen, embedded hyphen

FLOP (= oibríocht f3 snámhphointe)

FLOP, floating-point operation

flop flap

flip-flop s

flop flap ciumhaistruiceartha

edge-triggered flip-flop

flop flap D-chineálach ciumhaistruiceartha

D-type edge-triggered flip-flop

flop flap leibhéaltruiceartha

level-triggered flip-flop

flop flap NAND

NAND flip-flop

flosc m3

flux s

FM (= modhnú m minicíochta)

FM, frequency modulation

fo- pref

sub- pref

fo-aicme f4

subclass s

fo-aonad m1

subunit s

focail mpl chuardaigh

search words

focail mpl sa nóiméad (= WPM)

words per minute, WPM

focal m1 (Wordpr.)

word2 s

focal m1 coimeádta

reserved word

focal m1 faire (= pasfhocal m1)

password s

focal m1 ordaithe

command word

fochéim f2 See céim.

fochineál m1

subtype s

fochineál m1 aonáin

entity subtype

fochiúb m1

subcube s

fochomhadlann f2 (= fofhillteán m1)

subdirectory s

fochóras m1

subsystem s

fochóras m1 ionchurtha/aschurtha

input/output subsystem

Fochóras m1 Iontrála Jabanna (= JES)

Job Entry Subsystem, JES

fochrann m1

subtree s

fochrann m1 ar chlé, an See fochrann clé.

fochrann m1 ar dheis, an See fochrann deas.

fochrann m1 clé (= fochrann m1 ar chlé, an)

left subtree

fochrann m1 deas (= fochrann m1 ar dheis, an)

right subtree

foclóir m3

dictionary s

foclóir m3 athshuite

relocation dictionary

foclóir m3 caighdeánach (= príomhfhoclóir m3)

standard dictionary

foclóir m3 eilimintí sonraí (= DED)

data element dictionary, DED

foclóirín m4

vocabulary s

foclóir m3 sonraí

data dictionary

fodheighleán m1

subsegment s

fodhoiciméad m1

subdocument s

fódóireacht f3

housekeeping s

fo-eagar m1

subarray s

fofhearann m1

subdomain s

fofhillteán m1 (= fochomhadlann f2)

subfolder s

fógair v

declare v

foghlaim f3 ríomhchuidithe (= CAL)

computer-aided learning, CAL

foghlaim f3 ríomhchuidithe teangacha (= CALL)

computer-aided language learning, CALL

foghnáthamh m1

subroutine s

foghnáthamh m1 athchúrsach

recursive subroutine

foghnáthamh m1 dír-ionsáite

direct insert subroutine

foghnáthamh m1 iata

closed subroutine

foghnáthamh m1 inlíne

inline subroutine

foghnáthamh m1 ionsáite

inserted subroutine

foghnáthamh m1 neadaithe

nested subroutine, nesting subroutine

foghnáthamh m1 roinnte

division subroutine

foghnáthamh m1 statach

static subroutine

foghrúpa m4

subgroup s

fógra m4

declaration s

fógra m4 aicme stórais

storage class declaration

fógra m4 aonáin

entity declaration

fógra m4 athróige

variable declaration

fógrach a

declarative a

fógra m4 cineáil

type declaration

fógra m4 coimpléascach

complex declaration

fógra m4 comhréire

syntax declaration

fógra m4 feidhme

function declaration

fógra m4 intuigthe

implicit declaration

fógra m4 na dtairiseach

constant declaration

fógra m4 (na d)tréithe

attribute declaration

fógra m4 neamhiomlán

incomplete declaration

fógra m4 neamhshainitheach

nondefining declaration

fógra m4 paraiméadar feidhme

function parameter declaration

fógra m4 scóipe logánta

local scope declaration

fógróir m3

declarator s

fo-iarratas m1

sub-query s

fo-iarsma m4

side effect

fo-idirbheart m1

subtransaction s

foilsigh v

publish v

foilsitheoireacht f3 (= foilsiú)

publishing s, publication s

foilsitheoireacht f3 deisce (= DTP)

desktop publishing, DTP

foilsitheoireacht f3 ilmheán

multimedia publishing

foilsiú m (gs -sithe) (= foilsitheoireacht)

publication s, publishing s

fóinéim f2

phoneme s

foinse f4

source1 s

foinseach a

source2 a

foinse f4 chónaitheach teachtaireachtaí

stationary message source

foinse f4 sonraí

data source

foinse f4 teachtaireachtaí

message source

foinsiú m allamuigh

outsourcing s

fo-iomlán m1

subtotal s

fóir f5

boundary s

fóirchoinníollacha mpl

boundary conditions

foircneach a

extreme a

foireann f2

repertoire s, set2 s

foireann f2 an phríomhchláraitheora

chief programmer team

foireann f2 carachtar (= tacar m1 carachtar)

character repertoire

foireann f2 deartha

desigokn team

foireann f2 ríomhaireachta

computer staff

foireann f2 treoracha (= tacar m1 treoracha)

instruction repertoire

fóir f5 giotánra

word boundary

fóirluach m3

boundary value

foirm f2

form s

foirm f2 aiseolais

feedback form

foirm f2 bhán

blank form

foirm f2 chaighdeánach

standard form

foirm f2 inléite ag ríomhaire

computer-readable form

foirmiúil a

formal a

foirmiúlachas m1

formalism s

foirmle f4

formula s

foirmle f4 dhea-chumtha

well-formed formula

foirmle f4 tairisceana oscailte

open propositional formula

foirm f2 mheastacháin uainiúcháin

timing estimation form

foirm f2 normalach

normal form

foirm f2 normalach Boyce-Codd (= BCNF)

Boyce-Codd normal form, BCNF

foirm f2 normalaithe

normalized form

foisfíd f2 indiam

indium phosphide

foistine gs as a

steady-state a

foistine1 f4

steady state

foistine2 f4

homeostasis s

folaigh v

hide v

foláireamh m1 bréige víris

virus hoax

foláireamh m1 faoi shonraí ag teacht isteach

incoming data alert

foláireamh m1 víris

virus alert

folaithe a

hidden a

foláithreán m1

sitelet s

folíonra m4

subnet(work) s

folú m faisnéise

information hiding

folús m1

vacuum s

folúsfheadán m1

vacuum tube

fón m1 (= guthán m1, teileafón m1)

(tele)phone s

fonnadh m1

chassis s

fonóta m4

footnote s

fón m1 póca (= teileafón m1 póca)

mobile (tele)phone

for- pref

super-1 pref

foraicme f4

superclass s

forbairt f3 bogearraí

software development

forbairt f3 córais

system development

forchineál m1

supertype s

forchineál m1 aonáin

entity supertype

forchostas m1

overhead s

forfheidhm f2

superfunction s

forimeallach1 a

peripheral1 a

forimeallach2 m1 (= aonad m1 forimeallach)

peripheral2 s

fo-ríomhchlár m1

subprogram s

forleag v

overlay1 v

forleagan1 m1

overlay2 s

forleagan2 m (gs -gtha)

overlaying s

forleagan m1 cuimhne

memory overlay

forleagan m1 foirme

form overlay

forleath v

propagate v

forleathadh m (gs -eata) (= forleathantas m1)

propagation s

forleathadh m (na) nuashonrúchán

update propagation

forleathantas m1 (= forleathadh m)

propagation s

forlíon1 v

expand3 v

forlíon2 v

supplement v

forlíontach a (= breise gs as a)

add-on2 a

forlíontán m1

plug-in unit, add-on1 s

forlíontán m1 poirt

port expander

forlódáil f3

overloading2 s

forlódáil m modhanna

method overloading

forluí m4

overlap2 s

forluigh v

overlap1 v

forluiteach a

overlapping a

formáid f2

format2 s

formáid f2 aschuir

output format

formáid f2 carachtair

character format

formáid f2 cille

cell format

formáid f2 comhaid

file format

Formáid f2 Comhaid Íomhánna le Clibeanna (= TIFF)

Tagged Image File Format, TIFF

formáid f2 dhénártha

binary format

Formáid f2 Doiciméad Iniompartha (= PDF)

Portable Document Format, PDF

formáid f2 ghrafach

graphic format

formáid f2 heicsidheachúlach

hex format

Formáid f2 Idirmhalartaithe Grafaice (= GIF)

Graphics Interchange Format, GIF

Formáid f2 Idirmhalartaithe Téarmaíochta (atá) Inléite ag Meaisín (= MARTIF)

Machine-Readable Terminology Interchange Format, MARTIF

formáidigh v

format1 v

formáidí fpl inrochtana (= formáidí fpl so-aimsithe)

accessible formats

formáidí fpl so-aimsithe (= formáidí fpl inrochtana)

accessible formats

formáidithe a

formatted a

formáidiú m (gs -dithe)

formatting s

formáidiú m eas-scáileáin

offscreen formatting

Formáid f2 Mhéith-Théacs (= RTF)

Rich Text Format, RTF

Formáid f2 Mhodúl Aidhme (= OMF)

Object Module Format, OMF

formáid f2 priontála

print format

formáid f2 ríomhaireachtúil

computational format

formáid f2 seolta

address format

formáid f2 snámhphointe

floating-point format

formáid f2 sonraí

data format

formáid f2 taifid

record format

formáid f2 téacs

text format

formáid f2 treorach

instruction format

formáid f2 treorach fada

long instruction format

Formáid f2 Uilíoch Dioscaí (= UDF)

Universal Disk Format, UDF

formáid f2 uimhreach

number format

formáid f2 uimhriúil

numeric format

fo-roghchlár m1

submenu s

forphriontáil v

overtype v

fórsa m4

force s

forscríobh v

overwrite v

forscript f2

superscript s

forsheoltacht f3

superconductivity s

forshuigh v

superimpose v

forshuíomh m1

superposition s

FORTRAN

FORTRAN

forúsáideoir m3

superuser s

forzaipeáil f3

superzapping s

fosaithe a (= seasta a)

fixed a

foscéimre m4

subschema s

foscríbhinn f2

caption2 s

foscript f2

subscript s

foscript f2 eagair

array subscript

foscriptiú m (gs -tithe)

subscripting s

fosfar m1

phosphor s

fosfaracht f3

phosphorescence s

foshampláil f3

subsampling s

foshlonn m1

subexpression s

foshraith f2

substrate s

foshraith f2 LLC (= foshraith f2 rialú loighciúil an naisc)

LLC sublayer, logical link control sublayer

foshraith f2 rialú loighciúil an naisc (= foshraith f2 LLC)

logical link control sublayer, LLC sublayer

foshuíomh m1

assumption s

foshuíomh m1 an domhain iata

closed world assumption

fostríoc1 v

underscore1 v

fostríoc2 f2

underscore2 s

fostríocadh m (gs -ctha)

underscoring s

fostúchas m1

employability s

fótabhraiteoir m3

photosensor s

fótachóip f2

photocopy2 s

fótachóipeáil v

photocopy1 v

fótacrómach a

photochromic a

fótafhriotaí m4

photoresist s

fótaidhé-óid f2

photodiode s

fótaileictreach a

photoelectric a

fótaisheoltóir m3

photoconductor s

fótastaíoch a

photoemissive a

fotha m4

feed2 s

fothacar m1

subset s

fothacar m1 carachtar

character subset

fo-thacar m1 cóir

proper subset

fo-thacar m1 neamhfholamh

non-empty subset

fotha m4 foirme

form feed

fotha m4 frithchuimilte

friction feed

fothaigh v

feed1 v

fothaire m4

feeder s, feed3 s

fothaire m4 páipéir

paper feed

fotha m4 líne (= LF1)

line feed, LF1

fotha m4 nuachta 24 uair an chloig

twenty-four hour news feed

fotheaghrán m1

substring s

fotheanga f4 shonraí

data sublanguage

fothú m (gs -thaithe)

feeding s, feed4 s

fothú m ar éileamh

demand feeding, baby feeding

fothú m comhuaineach

parallel feed

fótóinic f2

photonics spl

fótón m1

photon s

foveicteoir m3

subvector s

FPGA (= eagar m1 geataí in-ríomhchláraithe sa réimse)

FPGA, field-programmable gate array

FPR (= tabhall m1 snámhphointe)

FPR, floating-point register

FPS (= frámaí mpl sa soicind)

FPS, frames per second

FPU (= aonad m1 snámhphointe)

FPU, floating-point unit

frachtal m1

fractal s

FRAM (= RAM fearóileictreach)

FRAM, ferroelectric RAM

fráma m4

frame2 s

fráma m4 anuas

drop-down frame

fráma m4 cruaiche

stack frame

fráma m4 difríochta (= deiltefhráma m4)

difference frame

fráma m4 gníomhachtúcháin

activation frame

frámaigh v

frame1 v

frámaí mpl sa soicind (= FPS)

frames per second, FPS

fráma m4 leathanaigh

page frame

fráma m4 maoirseachta

supervisory frame

fráma m4 rialúcháin

control frame

frámú m (gs -maithe)

framing s

frása m4 faire (= pasfhrása m4)

passphrase s

freagair v

reply1 v, respond v

freagairt f3

response s

freagairt f3 láimhe

manual answering

freagra m4

reply2 s

freagracht f3

responsibility s

fréamh f2

root2 s

fréamhacha fpl réadacha (= réadfhréamhacha fpl)

real roots

fréamh f2 chearnach

square root

fréamhchomhadlann f2 (= fréamhfhillteán m1)

root directory

fréamheilimint f2

root element

fréamhfhillteán m1 (= fréamhchomhadlann f2)

root folder

fréamhfhillteán m1 cianda

remote root folder

fréamhfhillteán m1 logánta

local root folder

fréamhshamhail f3

prototype2 s

fréamhshamhail f3 d'fheidhm

function prototype

fréamhshamhaltaigh v

prototype1 v

fréamhshamhaltú m (gs -taithe)

prototyping s

fréamhshamhaltú m de réir sonraíochta

specification prototyping

fréamhshamhaltú m éabhlóideach

evolutionary prototyping

freasaitheacht f3

reactance s

freasaitheacht f3 ligin

leakage reactance

freastalaí m4 (= friothálaí m4)

server s

Freastalaí m4 Ainmneacha Fearainn (= DNS)

Domain Name Server, DNS

freastalaí m4 cianrochtana

remote-access server

freastalaí m4 comhad

file server

freastalaí m4 comhoibríoch

collaborative server

freastalaí m4 curtha teachtaireachtaí

messaging server

Freastalaí m4 Faisnéise Achair Fhairsing (= WAIS)

Wide Area Information Server, WAIS

freastalaí m4 feidhmchláir

application server

freastalaí m4 fíorúil

virtual server

freastalaí m4 fógraí

ad-server s

freastalaí m4 Gréasáin

Web server

freastalaí m4 insuite ar raca

rack-mountable server

freastalaí m4 meiteafráma

metaframe server

freastalaí m4 priontála

print server

freastalaí m4 ríomhphoist

mail server

freastalaí m4 rochtana

access server

freastalaí m4 rochtana líonra

network access server

freastalaí m4 slán

secure server

freastalaí m4 teachtaireachtaí meandaracha

instant messaging server

freastalaí m4 teirminéal

terminal server

freastalaí m4 tiomnaithe

dedicated server

freastalaí m4 tiomnaithe comhad

dedicated file server

freastal m1 ar idirbhristeacha

servicing interrupts

friotaíocht f3

resistance s

friotaíocht f3 borrtha

surge resistance

friotán m1

resist-etchant s

friothálaí m4 See freastalaí.

friotóir m3

resistor s

frithchaiteas m1 cúlra

background reflectance

frithchaitheamh m1

reflection s

frithchuimilt f2

friction s

frithdheimhneach1 m1

contrapositive1 s

frithdheimhneach2 a

contrapositive2 a

frithstatach a

antistatic a

fritreo m4

reverse direction

FROM (= cuimhne f4 inléite amháin/in-chomhleáite)

FROM, fusible read-only memory

FRR (= ráta m4 céadléite)

FRR, first read rate

FSK (= eochrú m iomlaoid mhinicíochta)

FSK, frequency-shift keying

FSK caolbhanda

narrowband FSK

FSP (= soláthraí m4 lánseirbhíse)

FSP, full-service provider

FTP (= Prótacal m1 Aistrithe Comhad)

FTP, File Transfer Protocol

fuaim f2

sound s

fuaim f2 a shábháil

saving sound

fuaime gs as a (= fuaimiúil a)

acoustic a

fuaimíocht f3 ailtireachta

architectural acoustics

fuaimiúil a (= fuaime gs as a)

acoustic a

fuaim f2 shruthaithe

streaming sound

fuinneamh m1

energy s

fuinneog f2

window2 s

fuinneoga, deilbhíní, luch, roghchláir anuas (= WIMP)

windows, icons, mouse, pull-down menus, WIMP

fuinneoga fpl forluiteacha

overlapping windows

fuinneog f2 fhorluiteach taibhle

overlapping register window

fuinneog f2 ghníomhach

active window

fuinneog f2 nasc diailithe

dial-up connection window

fuinneog f2 shleamhnáin

sliding window

fuinneog f2 thabhaill

register window

fuinnmhigh v

energize v

fuireachas m1

standby2 s

fútar m1

jabber2 s

fútráil1 v

jabber1 v

fútráil2 f3

jabbering s