F (= folio) (Com.)   F (fóilió)

fabric s (Arch., n.) (of building)   creatlach m1

fabric conditioners (HomEc.)   feabhsaitheoirí mpl fabraice

fabric detergents (HomEc.)   glantaigh mpl fabraice

fabric dyes (Cloth.)   ruaimeanna fpl fabraice

face s (Cosmet.)   aghaidh f2

face banks (Env.)   bruacha mpl éadain

face-centred cubic (Mth., Ph.)   ciúbach m1 éadanláraithe

face-centred structure (Ph.)   struchtúr m1 éadanláraithe

face cream (Cosmet., Toil.)   uachtar m1 aghaidhe

faced a (Woodw.) (of chipboard)   clúdaithe a

faceguard s (Sp.: Fenc.)   cosaint f2 aghaidhe

facelift s (Med.)   teannadh m cnis (aghaidhe)

face mask (Med.)   masc m1 máinliachta

face-on position (Astr.) (of rings, spirals)   treo f4 na haghaidhe

face paint (Cosmet.)   péint f2 aghaidhe

face veneer (Woodw.)   veinír f2 thosaigh

facial injury (Polic.)   gortú m aghaidhe

facial toner (Cosmet.)   tonóir m3 aghaidhe

facilitate in line with national policy (Jur., Pol.)   éascú m de réir an pholasaí náisiúnta

facilitate v (Polic.)   éascaigh v

facilitator s (Adm., Ed.)   éascaitheoir m3

facilities spl (Tel.)   saoráidí fpl

facing panels (Woodw.)   painéil mpl fásála

fact file (Adm.)   comhad m1 fíricí

fact-finding trip (Com., Ed.)   cuairt f2 faisnéise

factor by which successive pecks are reduced (Metal.)  an fachtóir m3 lena laghdaítear na priocanna

factoring with recourse (Com.)   fachtóireacht f3 iontaofa

factoring without recourse (Com.)   fachtóireacht f3 neamhiontaofa

factor loading (Com.)   ualú m tosca

factors of production (Com.)   tosca fpl táirgeachta

factory farming (Agr.)   feirmeoireacht f3 mhonarchan

factory floor (Com.)   urlár m1 na monarchan

facultative a (Adm.)   ilacmhainneach a

fade v (Tel.)   céimnigh v

fade-outs spl (Broadc., Tel.)   céimnithe mpl as

faecal coliform (Biol.)   bachaillín m4 drólannach faecach

faecal incontinence (Med.)   neamhchoinneálacht f3 fhaecach

failure to answer bail (Polic.)   loiceadh m ó bhannaí a fhreagairt

faint a (Col.) (of colour)   meath- pref

faint a (Orn.) (of wing bar)   éadrom a

faint pink (Col.)   meath-bhándearg a

faint white (Col.)   meathbhán a

fair copying (Lib.)   cóipeáil f3 chóir

fair copying agreement (Lib.)   comhaontú m faoi chóipeáil chóir

fairface (finish) (Woodw.)   bailchríoch f2 loméadain

Fair Isle (Geog.)   Eilean nan Caorach

fair love (Rel.)   grá m4 cóir

fairway buoy (Mapm.)   baoi m4 cuisle

falcons' mews (Sp.: Falconry)   cúb f2 seabhac

Falkland current (Geog.)   Feacht m3 Oileáin Fháclainne

falling-object protective structure (Saf.)   struchtúr m1 cosanta ar rudaí atá ag titim

fall-off s (Com.) (in business)   laghdú m (ar ghnó)

fallow s (Agr.)   branar m1

fallowlands spl (Env.)   tailte mpl branair

false alarm (Polic.)   rabhadh m1 bréige

false economies (Com.)   bréagbharainneachtaí fpl

false killer whale (Pseudorca crassidens) (Z.)   cráin f5 dhubh bhréige

false morel (Gyromitra esculenta) (Bot.)   morchal m1 bréige

false simnia (MarBiol.)   simnia f4 bhréige

falsity s (Polic.)   bréige f4

familiarization course (Ed.)   cúrsa m4 cleachta is eolais

familiar usage (Term.)   gnáthchaint f2

family history (Hist., Soc.)   stair f2 theaghlaigh

family impact statement (Polic.)   ráiteas m1 tionchair teaghlaigh

family life (Hist., Soc.)   saol m1 (an) teaghlaigh

family planning (Med., Soc.)   pleanáil f3 clainne

Family Policy Unit (Adm., Soc.)   An tAonad m1 Beartas Teaghlaigh

family portrait (Art.)   portráid f2 teaghlaigh

family size pack (Com.)   pacáiste m4 teaghlaigh

family tree (Hist., Soc.)   craobh f2 ghinealaigh

fan s (HomEc.)   fean m4, gaothrán m1

fan air nozzle (Av.)   béal m1 fean

fan belt (Mec.E., Veh.)   feanbheilt f2

fanclub s (Mus.)   club m4 móidíní, club lucht leanúna

fancy dress (Cloth.)   culaith f2 bhréige

fancy jewellery (Fash.)   seodra m4 maisiúil

"fancy twisting" machinery (Woodw.)   innealra m4 an chasta mhaisiúil

fan letter (Mus.)   litir f5 mhóidíneach

fan mussel (= pen shell) (MarBiol.)   cleiteog f2

fan-tailed warbler (Cisticola juncidis) (Orn.)   ceolaire m4 earrfheanach

fantasy s (= phantasy) (PsyAn.)   fantaisíocht f3

fanworm s (Sabellidae) (Z.)   feanphéist f2

FAQs (= frequently asked questions) (Comp., IT)    CCanna, ceisteanna fpl coitianta

far Europe (Tel.)   an chian-Eoraip f3

Faraday cage (El.)   cás m1 Faraday

faraday s (El.)   faraidé m4 (pl -ithe)

farm s (Agr.)   feirm f2

farm-gate prices (Agr.)   praghsanna mpl ag geata na feirme

farmhouse holidays (Agri., Tour.)   saoire f4 i dteach feirme

farming village (Hist., Geog.)   sráidbhaile m4 feirmeoireachta

Farm Records and Accounts Book (Agr., Com.)   Leabhar m1 Taifead agus Cuntas (na) Feirme

Faro s (Geog.) (sa Phortaingéil)   Faro

Faroes spl (Geog.) (sea area)   Faró m4

Faroese s (Ling.)   Faróis f2

Faroe sunset shell (MarBiol.)   fuineadh m1 Faró

fashion clothes (Fash.)   éadaí mpl faisin

fast edge (= leno edge) (Tex.)   ciumhais f2 leno

fast food (Cat.)   mearbhia m4

fast-food chain (Cat., Com.)   comhlacht f3 sreangshiopaí mearbhia, sreang f2 mhearbhia

fast-food outlets (Cat.)   ionaid/siopaí mpl mearbhia

Fastnet s (Geog.)   Carraig f2 Aonair

fast-track investigations for serious offences (Polic.)   imscrúduithe mpl tús áite i gcás cionta tromchúiseacha

Fás Traineeship in Beauty Care and Therapy (Ed.)   Cúrsa m1 Oiliúna de chuid Fás i gCúram agus i dTeiripe Scéimhe

fatal-accident victim (Polic.)   íospartach m1 tionóisce marfaí

Fates spl (Gk. Myth.)   Bandéithe fpl na Cinniúna

Father Brown Collection (Hist., Phot.)   Cnuasach m1 an Athar de Brún

fathom s (Mapm.)   feá m4

Fatimid Caliphs (Hist.)   Cailifí mpl Fataimíteacha

fault s (Sp.: Showj.)   locht m3, lochtmharc m1

fault s (Tel.)   locht m3

fault-finding question (Ed.)   ceist f2 lochtaithe

faulty goods (Com.)   earraí mpl lochtacha

faunal a (Env.)   fánúil a

Faustalus s (Roman Myth.)   Fástalas m1

fawn s (Z.)   oisín m4

fawn a (Col.)   osbhuí a

fawn-brown a (Col.)   donn a osbhuí

fax s (Tel.)   facs m4

fax v (Tel.)   facsáil v

faxpost s (Adm.,  Tel.)   facsphost m1

fax service (Com., Tel.)   seirbhís f2 facsála

fear of crime (Polic.)   faitíos m1 roimh choireanna

Fea's soft-plumaged petrel (Pterodroma feae) (Orn.)   peadairín m4 clúmhach Fea

feather star (Antedon bifida) (MarBiol.)   cleiteach f2 mhara

feathery red seaweed (MarBiol.)   feamainn f2 dhearg chleiteach

feature s (Geog.) (of place)   gné f4

FECAVA (= The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) (Vet.)   CCETMA, Cónaidhm f2 na gCumann Eorpach Tréidliachta Meas-Ainmhithe

Federal Aviation Administration (US) (Adm.)   Federal Aviation Administration (An tÚdarás m1 Feidearálach Eitlíochta)

Federation of Active Retirement Associations (Leis., Soc.)   Cónaidhm f2 na gCumann Gníomhaíochta Lucht Scoir

Federation of International Football Associations (FIFA) (Sp.: Soccer)   Comhaontas m1 na gCumann Sacair Idirnáisiúnta

Federation of Irish Employers (FIE) (Com.)   Cónaidhm f2 Fhostóirí na hÉireann

fee s (Com., Tel.)   táille m4

feed s (Tel.)   fotha m4

feed v (Tel.)   fothaigh v

feed/min. (Metal.)   fotha/nóim.

feed/rev. (Metal.)   fotha/rothlú

feedback s (Gen., Tel.) (of information)   aiseolas m1

feedback s (Biol.) (of natural process, etc.)   aischothú m (gs -thaithe)

feedback s (Tel.)   aisfhotha m4

feedback circuit (Tel.)   ciorcad m1 aisfhotha

feeder s (Tel.)   fothaire m4

feeder all-Irish primary schools (Ed.)   bunscoileanna fpl friothálacha lán-Ghaelacha

feeder buses (Transp.)   busanna mpl friothálacha

feeder cup (HomEc., Med.)   cupán m1 gobach

feeding place (Orn.) (of birds)   láthair f5 bheathaithe

feeding tube (MarBiol.) (of sea anemone)   feadán m1 beathaithe

feed on nearby farmland, they (Orn.) (of birds)   bíonn siad á mbeathú féin ar thalamh feirmeoireachta in aice láithreach

feelings spl (Psy., Soc.)   mothúcháin mpl

feelings and emotions (Ed., Psy.)   braistintí fpl agus mothúcháin mpl

feline leukemia virus (FeLV) (Vet.)   víreas m1 leoicéime feilíní, VLFe

fellatio s (Sex.)   fellatio

fellmongery s (Trades)   mangaireacht f3 seithí

fellow s (Ed.) (academic)   comhalta m4

felspar s (Geol.) iathchloch f2

female carers (Med.)   banchúramóirí mpl

female genital tract (Med., Physiol.)   conair f2 ghiniúna na mná

female hygiene (Health, Toil.)   sláinteachas m1 ban

female offenders (Polic.)   banchiontóirí mpl

fenbutatin s (Ch.)   feanbútaitin f2

fence s (Mapm.)   claí m4

fencing glove (Sp.: Fenc.)   lámhainn f2 phionsóireachta

fenestrated drape (Med.)   cuirtín m4 fuinneogach

fennec fox (Z.)   sionnach m1 feinneach

fennel s (Bot.)   finéal m1

feral a (Biol.)   fia- pref, fia a

feral pigeon (Orn.)   fiacholm m1

Ferdinand (of Bulgaria) (Hist.)   Ferdinand (na Bulgáire)

Ferdinand (of Romania) (Hist.)   Ferdinand (na Rómáine)

Ferdinand of Saxe-Coburg  (Hist.)   Ferdinand Saxe-Coburg

fermenter s (Ch.)   soitheach m1 coipthe

fermi s (Ph.)   feirmí m4 (pl -onna)

fermion s (Ph.)   fearmón m1

fern frost (Geog.)   bláthanna mpl seaca

ferredoxin s (Biol.)   feireadocsain f2

ferrous metal ores (Geol., Min.)   mianta mpl miotail fheiriúil

ferry s (Mapm.) (of boat)   bád m1 farantóireachta

fertile period (Physiol.)   tréimhse f4 thorthúlachta

fertility s (Biol.)   torthúlacht f3

fertility transition (Biol.)   trasdul m3 torthúlachta

fertilize v (Physiol.)   toirchigh v

fexofenadine hydrochloride (Ch.)   hidreaclóiríd f2 fheicsifeinidín

FFR (= French francs) (Com.)   FFR

fibre blend (Tex., Cloth.)   cumasc m1 de theicstílí

fibre glass (Woodw.)   gloine f4 shnáithíneach

fibre reinforced concrete (Constr.)   coincréit f2 shnáithíntreisithe, coincréit f2 treisithe le snáithín

fibrin s (BioCh.)   fibrin f2

fiche s (Lib.)   fís f2

fiction s (Lib.) (in general)   ficsean m1

fiction s (Lib.) (of Romantic tales, etc.)   finscéalta mpl

Fiction: Adult (Lib., Lit.)   Ficsean m1 do Dhaoine Fásta

Fiction: Children's (Lib., Lit.)   Ficsean m1 do Pháistí

Fiction: Foreign Language (Lib., Lit.)   Ficsean m1 i dTeangacha Iasachta

Fiction: Irish (Lib., Lit.)   Ficsean m1 Éireannach

fictional lens (Th.) (of drama)   suíomh m1 ficseanach

field s (Biol.) (field of vision)   réimse m4

field s (Sp.: Athletics) (a good field of runners)   cruinniú m (maith iomaíochta)

field s (Tel.)   réimse m4

field, in the (Ed.)   ar an láthair

field bean (Vicia faba L) (Bot.)   pónaire m4 leathan

field blewit (Lepista saevum) (Bot.)   corcróg f2 léana

field curvature (Astr.)   cuaire f4 réimse

fielder s (Sp.: Cricket)   ceapadóir m3

field erygno (Bot.)   cuileann m1 léana

field monument (Archaeol.)   leacht m3 allamuigh

field mushroom (Agaricus campestris) (Bot.)   beacán m1 (coiteann)

field of view (Astr., Biol.)   réimse m4 radhairc

field of vision (RoadSaf.) (of driver)   réimse m4 radhairc

field pattern (Tel.)   gréasán m1 réimse

fieldscape s (Geog.)   páircdhreach m3

Fields of Rushes (Egypt. Myth.)   Na Garraithe mpl Luachra

Fields of Yalu (Egypt. Myth.)   Garraithe mpl Ialú

field spaniel (Z.)   spáinnéar m1 fiaigh

field strength (Tel.)   neart m1 réimse

field strength measurement (Tel.)   tomhas m1 nirt réimse

field study assignment (Ed., Geog.)   tasc m1 staidéir allamuigh

field study investigation (Ed., Geog.)   imscrúdú m staidéir allamuigh

field trip (Ed.)   turas m1 allamuigh

fighting brand (Com.)   branda m4 coimhlinte

figurative art (Art.)   ealaín f2 fíoracha

figure s (Hist.) (of person)   duine m4 mór (le rá)

figure-drawing s (Art.)   líníocht f3 fíoracha

figure skating (Sp.: Skating)   scátáil f3 fhíorach

Fijian s (Ling.)   Fidsis f2

Fiji Islands (Geog.)   Oileáin mpl Fhidsí

filbert s (Corylus maxima) (Bot.)   crann m1 faoisceoige

file s (Adm.) (of papers)   comhad m1

file v (Adm.)   comhdaigh v

filename s (Comp., Wordpr.)   ainm m4 comhaid

file server (= server) (Comp.)   freastalaí m4

file-shell s (MarBiol.)   sliogán m1 líomhánach

file stock clerk (Com.)   cléireach m1 comhdaithe stoic

filing s (Adm.)   comhdú m (gs -daithe)

filing cabinet (Adm.)   comhadchaibinéad m1, caibinéad m1 comhad

filing storage (Adm., Station.)   stóráil f3 comhad

filing system (Adm.)   córas m1 comhdúcháin

filing trolley on castors (Adm.)   comhadtralaí m4 ar roithlíní

fill a vacancy (Com.)   folúntas m1 a líonadh

fillet steak (Cu.)   stéig f2 fhilléid

film camera (Cin.)   cinecheamara m4

film library (Lib.)   leabharlann f2 scannán

filmated swab (Med.)   maipín m4 srathach

film-maker s (Broadc., Tel.)   scannánóir m3

film of lipoprotein (= membrane of lipoprotein) (Biol.)  scannán m1 lipeapróiteine

filmstrip s (Lib.)   stiallscannán m1

filofax s (Adm.)   sonrán m1

filter s (Tel.)   scagaire m4

filter feeder (MarBiol.) (of seashell)   scagbheathóir m3

final apocatastasis (Relig.)   an apacatastáis f2 dhéanach

final assembly plant (Ind.)   monarcha f5 chóimeála deiridh

final report (Adm.)   tuarascáil f3 deiridh

final statement (Com.)   ráiteas m1 deiridh

final stock sheet (Com.)   bileog f2 stoic dheiridh

final vector (Mth.)   críochveicteoir m3

final working (Woodw.)   oibriú m deireanach

finance s (Com.)   airgeadas m1

finance v (Com.)   maoinigh v

Finance Division (Adm., Fin., Pol.)   An Rannóg f2 Airgeadais

financial markets (Fin.)   margaí mpl airgeadais

financial services industry (Com.)   an tionscal m1 seirbhísí airgeadais

financial year (Com.)   bliain f3 airgeadais

finder s (Astr.)   aimsitheoir m3

finder scope (Astr.)   scóp m1 aimsithe

find hard break (Wordpr.)   aimsigh v briseadh crua

find soft break (Wordpr.)   aimsigh v briseadh bog

fine a (Ch.) (of powder)   mín a

fine art sculpture (Art.)   dealbhóireacht f3 mhínealaíne

fine chemical industries (Ch., Com.)   tionscail mpl na míncheimiceán

fine focus wheel (Biol.)   roth m3 mionfhócasaithe

finegrating disc (HomEc.)   diosca m4 mionghrátála

fine line pencil (Art.)   peann m1 luaidhe mínlíne

finely ground (Cu.)   mínmheilte a

fine motor skills (Ed., Biol.)   scileanna fpl mínluaileacha

fine personality (Psy.)   pearsantacht f3 bhreá

fine-tune v (Adm.)   mionchoigeartaigh v

fine-tune human resources (Polic.)   mionchoigeartú m ar achmhainní daonna

fine wines (Cat., Ret.)   fíon m3 den chéad rogha

'finger' s (MarBiol.) (of sea-shell)   `méar' f2

finger dressing (Med.)   cóiriú m méire

finger plate (Woodw.)   méarphláta m4

finger stall (Med.)   buadán m1 méire

finishing s (Woodw.)   bailchríoch f2 (á cur ar...)

finishing line (Sp; Ath.)   líne f2 chríche

Finisterre s (Geog.) (sea area)   Finisterre

finite resource (Geog.)   acmhainn f2 fhinideach

Finnic branch (Ling.)   brainse m4 Fionnach

Finnish spitz (Z.)   spitse m4 Fionlannach

Finno-Ugric family (Ling.)   fine f4 Fhionn-Úgrach

Finno-Ungarian Languages (Ling.)   teangacha fpl Fionn-Úgracha

fir s (Bot.)   giúis f2

fire s (FireSaf.) (conflagration)   dóiteán m1

fire s (FireSaf.) (in general)   tine f4

Fire Advisers (FireSaf.)   An Fhoireann f4 Chomhairle Dóiteáin

fire alarm (FireSaf.) (apparatus)   aláram m1 dóiteáin

fire alarm (FireSaf.) (warning)   rabhadh m1 dóiteáin

fire authority (FireSaf.)   údarás m1 dóiteáin

fireblight s (Bot.)   smol m3 dóite

fire detection (FireSaf.)   brath m1 dóiteáin

firedoors spl (FireSaf.)   doirse mpl dódhíonacha

fire drill (FireSaf.)   cleachtadh m dóiteáin

fire engine (FireSaf.)   inneall m1 dóiteáin

fire extinguisher (FireSaf.)   múchtóir m3 dóiteáin

firefighter s (FireSaf.)   comhraiceoir m3 dóiteáin, lucht m3 múchta dóiteán

firefighting s (FireSaf.)   comhrac m1 dóiteáin

firehood s (Metal.)   cochall m1 an iarta

fire hose (FireSaf.)   píobán m1 dóiteáin

fireman's lift (WatSaf.)   ardú m thar ghualainn

fireplace surround (Furn., HomEc.)   forthinteán m1    

firepot s (Weap.)   coire m4 fiuchta

fire prevention (FireSaf.)   cosc m1 dóiteáin

fire-resistant interliner (FireSaf.)   idirlíonán m1 dódhíonach

firescreen s (HomeEc.)   scáthlán m1 tine

fire safety (FireSaf.)   sábháilteacht f3 dóiteán

Fire Safety Certificate (FireSaf.)   Deimhniú m um Shábháilteacht ó Dhóiteán

fire safety regulations (FireSaf.)   rialacháin mpl sábháilteachta dóiteáin

Fire Service - Public Safety Unit (FireSaf.)   Seirbhísí fpl Dóiteáin - An tAonad Sábháilteachta Poiblí

Fire Services Act (FireSaf.)   An tAcht m3 Seirbhísí Dóiteáin, 1981

Fire Services Council (FireSaf.)   Comhairle f4 na Seirbhísí Dóiteáin

Fire Services Section (FireSaf.)   Rannóg f2 na Seirbhísí Dóiteáin

fire station (FireSaf.)      stáisiún m1 dóiteáin

fire tender (FireSaf.)   inneall m1 dóiteáin

fire tubes (Rail.)   feadáin mpl tine

fire-warning device (FireSaf.)   gaireas m1 rabhaidh dóiteáin

fireworks spl (Enter.)   tine f4 ealaíne

firm joint calipers (Med.)   cailpéar m1 ailt dhocht

first aid s (Med.)   garchabhair f5 (gs -bhrach)

first-aid box/chest (Med.)   bosca m4 garchabhrach

first-aid dressing (Med.)   cóiriú m garchabhrach

first-aid kit (Med.)   fearas m1 garchabhrach

first-aid station (Med.)   stáisiún m1 garchabhrach

First Chamber of the Court of First Instance of the European Communities (Jur., Pol.)   An Chéad Dlísheomra m4 de Chúirt Chéadchéime na gComhphobal Eorpach

first filial generation (Biol.) (heredity)   plandaí mpl na chéad ghlúine

first hand, at (Ed.) (of information, experience)   bunaithe a ar thaithí phearsanta

first hand experience (Ed.)   taithí f4 ar an láthair

First Law of Thermodynamics (= Law of Conservation of Energy) (Ph.)   Céad-dlí m4 na Teirmidinimice

fiscal development plan (Adm., Com.)   plean m4 forbartha fioscach

fiscal rectitude (Com.)   an chóir f3 fhioscach

fish cakes (Cu.)   cácaí mpl éisc

fish eggs (Ich.)   eochraí f4 éisc

Fisher s (Geog.) (sea area)   Fisher

Fisheries Act (Legis.)   An tAcht m3 Iascaigh

fish fry (Ich.)   éisc mpl óga

fish hatchery (Ich.; Mapm.)   gorlann f2 éisc

fishing harbour (Mapm.)   cuan m1 iascaireachta

fishing prohibited (Adm., Mapm.)   cosc m1 ar iascairecht

fish-kill s (Env.)   slad m3 ar éisc

fishnet a (Cloth.) (of tights)   mogallach a

fish pond (Hort., Ich.)   linn f2 éisc

fish processing (Geog., MarBiol.)   próiseáil f3 éisc

fish soluble (Biol.)   ábhar m1 intuaslagtha éisc

fish steak (Cu.)   gearrthóg f2 éisc

fishtail shape (Woodw.)   cruth m3 eireabaill éisc

fish-trap s (Mapm.)   gaiste m4 éisc

fission s (Biol., Ph.)   eamhnú m (gs -naithe)

fitness s (Health, Med.)   folláine f2

fitted sheet (HomEc.)   braillín m4 réamhfheistithe

Five Classics, the (Chinese civ.)   Na Cúig Mhórshaothar

fix s (Pharmacol.) (of drugs)   steall f2

fixated a (Psy.)   fosaithe a

fixation s (Psy.)    fosúchán m1

fixed beacon (Mapm.)   rabhchán m1 daingnithe

fixed dunes (Env.)   dumhcha fpl socra

fixed expense (Com.)   costas m1 seasta

fixed light (Mapm.)   solas m1 daingnithe

fixed line (Mth.)   líne f4 fhosaithe

Fixed Penalty Notice Enclosed (Polic.)   Fógra m4 um Pionós Socraithe faoi iamh

fixed point (Mapm.)   pointe m4 suite

fixed speed cameras (Polic.) (of traffic control)   ceamairí mpl suite luais

fixed time call (Tel.)   glao m4 sprioc-ama

fixed venue (Com.)   ionad m1 seasta tionóil

fixed-wing aeroplane (Av.)   eitleán m1 sciatháin dhobhogtha

fixing holes (Metal.)   poill mpl na suiteach

fixtures spl (Constr.)   daingneáin mpl

fjord s (Mapm.)   fiord m4

flagpole s (Mapm.)   crann m1 brataí

flag tower (Mapm.)   túr m1 bratach

flail s (Weap.)   súiste m4 iarainn

Flamboyant Period (Art.)   Tréimhse f4 Chraobhlasrach

flame-retardant a (Tex.)   lasairmhoillitheach a

flaming a test tube (Biol., Ch.)   lasair f5 a chur le béal triaileadáin

flammability s (Tex.)   inadhainteacht f3, inlastacht f3

flammable a (= inflammable) (HomEc.)   inadhainte a, inlasta a

flammable material (Polic.)   ábhar m1 inadhainte

flan s (Cu.)   flan m1

flange s (Metal.)   feire m4

flannel bandage (Med.)   bindealán m1 flainnín

flap s (MarBiol.) (of shell)   liopa m4

flare s (Mapm.)   bladhaire m4

flare s (Metal.) (of pipe)   spré m (gs -ite)

flare v (Metal.) (of pipe)   spréigh v

flared pants (Cloth.)   bríste m4 spréite

flared scalloped (MarBiol.) (of shell)   spréite a scolbáilte

flare stack (Mapm.)   simléar m1 bladhaire

flashbacks spl (PsyAn.)   spléachtaí mpl siar

flashcard s (Ed.)   spléach-chárta m4

flash cube (Phot.)   ciúb m1 splaince

flashes spl (Orn.) (of colour on plumage)   sceada fpl

flash gun (Phot.)   gunna m4 splaince

flashing s (Constr.)   fleascadh m (gs -ctha)

flashing a (Gen.)   gealánach a

flashing amber light (Polic.)   solas m1 gealánach ómrach

flashing bulb (HomEc.) (in Christmas lights)   bolgán m1 gealánach

flashing light (Gen.)   solas m1 gealánach

flash-lock s (Transp.) (on canal)   loc m1 tulca

flash shoe (Phot.)   ceap m1 splaince

flashy catchment (Geog.)   dobharcheantar m1 tobthuilteach

flask s (Ch.)   fleascán m1

flask shell (MarBiol.)   próca m4

flat cemetery (Archaeol., Relig.)   reilig f2 chomhréidh

flat coast (Mapm.)   cósta m4 réidh

flat-coated retriever (Z.)   aimseadóir m3 mín

flat edge (Woodw.)   faobhar m1 cearnach

flat glass (Constr.)   gloine f4 leacaithe

flat (knitting) machine (Cloth.)   inneall m1 (cniotála) réidh

flatpacked a (Com.)   leacphacáilte a

flat plate cam (Metal.)   ceam m3 pláta chomhréidh

flat plate solar collector (Phot.)   ceapadóir m3 leacaithe grianfhuinnimh

flat shapes (Mth.)   cruthanna mpl comhréidhe

flat stone  mould (Archaeol., Hist.)   múnla m4 cloiche comhréidhe

flatter s (Woodw., Tls.)   leathadóir m3

flat wagon (Rail.)   vaigín m4 maol

flea market (= marché aux puces, Flohmarkt) (Com.)   margadh m1 na míol

fleet s (Transp.) (of lorries)   cabhlach m1

fleet, in the (Polic.)   sa fhlít m4

fleet mix, our (Polic.)   an meascán m1 flít seo againne

fleet of four-wheeled drive vehicles (Polic.)   flít m4 feithiclí faoithiomáint ceithre roth

flesh s (Cu.) (of fish)   iasc m1, bia m4 an éisc

fleshy a (Cu.)   feolmhar a

fleshy-leafed plant (Bot.)   planda m4 ramhardhuilleach

fleur-de-lys s (Bot.)   fleur-de-lys m4

flex s (El.)   fleisc f2

flex holder (HomEc.)   coinneálaí m4 fleisce

flexible a (Woodw.)   solúbtha a

flexible hose (HomEc.) (of vacuum cleaner)   píobán m1 solúbtha

flexicover s (Lib.)   clúdach m1 solúbtha

flexi-hours spl (Adm.)   fleisc-uaireanta fpl

flexitime s (Com.)   fleisc-am m3

flick v (Z.) (of animal's tail)   croith v

flicking s (Sp.: Hurling)   smeachbhuille m4 a thabhairt

flight s (Sp.: Darts) (on dart)   cleiteog f2

flight altitude (Av.)   airde f4 eitilte

flight-call s (Orn.)   glao m4 eitilte

flight deck (Av.)   cábán m1 an phíolóta

flight indicator board (Av.)   clár m1 na n-eitiltí

flight information (Av.)   eolas m1 faoi eitiltí

flight plan (Av.)   plean m4 eitilte

flint knapping (Archaeol.)   smiotadh m breochloiche

flint scrapers (Archaeol.)   scríobáin mpl bhreochloiche

flipper s (Swim.)   lapa m4

flip-top tube cap (HomEc., Toil.) (of toothpaste)   caipín m4 smeacha ar thiúb

flitting s (Orn.)   mioneitilt f2

float s (Av.) (on seaplane)   snámhán m1

float s (Constr.)   míneadóir m3

floating and sinking (Ph.)   snámh m3 agus dul faoi (uisce)

floating beacon (Mapm.)   rabhchán m1 ar snámh

floating dock (Mapm.)   duga m4 snámha

floating position (WatSaf.)   sínte a ar bharr an uisce

floating vegetation of ranunculus of plain (or submountainous rivers) (Env.)   fásra m4 snámhach croibh phréacháin na má (nó aibhneacha foshléibhteacha)

float the subject (WatSaf.)   an duine m4 a chur ar snámh

flocculi spl (Astr.)   flocais mpl

floccus s (Geog.)   flocas m1

flood s (Geog.)   tuile f4

flood lighting (Sp.)   tuilsoilsiú m (gs -sithe)

floodplain s (Geog.)   tuilemhá f4

floor covering (HomeEc.)   clúdach m1 urláir

flooring grade chipboard (Woodw.)   slischlár m1 de ghrád urláir

floor tiles (Constr., Decor.)   leacáin mpl urláir

floor tom (Mus.)   tam m1 urláir

floppy disc (Comp.)   diosca m4 flapach, diosca bog

Florida Peninsula (Geog.)   Leithinis f2 Florida

flotation s (Env.)   snámhacht f3

flowering glumes (Bot.)   glúmaí mpl blátha

fluency and registers of life (Ed.)   líofacht f3 agus réimeanna saoil

fluff pulp (Med.)   laíon m1 ceallalóis

fluff pulp underpad (Med.)   fophillín m4 de laíon ceallalóis

fluidize v (Ph.)   sreabhánaigh v

fluidized bed method (Ph.)   modh m3 na leapa sreabhánaithe

fluidizing unit (Ph.)   aonad m1 sreabhánaithe

fluor-apatite s (Ch.)   fluar-apaitít f2

fluorescence s (Med.)   fluaraiseacht f3

flush s (Gam.) (Poker)   blás m1

flush v (Orn.) (out of cover)   dúisigh v

fluteroni s (Woodw.)   cuisleonóir m3

flux s (Ph.)   flosc m3

fluxion-structure s (Ph.)   flosc-struchtúr m1

fly-by-tube s (Av.)   eitilt f2 thiúbrialaithe

fly-by-wire s (Av.)   eitilt f2 shreangrialaithe

fly-catcher s (Orn.)   cuilire m4

flying boat (Av.)   muireitleán m1

Flying Dutchman, The (Myth.)   An Dúitseach m1 Fáin

flying fox (= fruit bat) (Z.)   ialtóg f2 na meas

flying saucer (Sc.Fict.)   sásar m1 eitilte

flykiller s (HomEc.)   cuilicíd f2

fly-leaf s (Lib.)   fordhuilleog f2

flyover s (Civ.E.)   uasbhealach m1

FM (= frequency modulation) (Tel.) (radio band)   modhnú m minicíochta, FM

foam bandage (Med.)   cúrbhindealán m1

foam dressing (Med.)   cúrchóiriú m (gs -rithe)

foam rubber bandage (Med.)   bindealán m1 cúr-rubair

foam rubber pad (Med.)   pillín m4 cúr-rubair

foam rubber plate (Med.)   pláta m4 cúr-rubair

focus s (Ed.)   fócas m1

focus control (Phot.)   rialtán m1 fócais

focus dates (Hist.)   dátaí mpl fócais

focus groups (Med.)   grúpaí mpl fócais

focusing handle (Tel.)   rialtán m1 fócais

focusing solar collector (Phot.)   ceapadóir m3 fócasaithe grianfhuinnimh

focussed efforts (Polic.)   iarrachtaí fpl fócasaithe

fog s (Geog.)   ceo m4

fog light (Mapm.)   lampa m4 ceo

fog signal (Nau.)   bonnán m4 ceo

fog signal station (Mapm.)   stáisiún m1 comharthaíochta ceo

foil containers (Art.)   gabhdáin mpl scragaill

FOI (= Freedom of Information) (Polic.)   saoráil f3 faisnéise

FOI Unit (= Freedom of Information Unit) (Polic.)   An tAonad m1 Saorála Faisnéise

fold-away ironing board (HomEc.)   clár m1 iarnála infhillte

fold-away teacloth-rail (HomEc.)   ráille m4 infhillte éadaigh soithí

folded format (Ed.)   formáid f2 fhillte

folded gauze piece (Med.)   píosa m4 d'uige fhillte

folder s (Adm., Lib.)   fillteán m1

fold-fault s (Geol.)   filléasc m1

folding s (HomEc.)   filleadh m (gs -llte)

folding rule (Woodw., Tls.)   rialóir m3 infhillte

folding table (Lib.)   tábla m4 infhillte

foliar feed (Hort.)   beathú m duilleach

folio (F) s (Lib.)   fóilió m4

folk life (Ed., Hist.) (material culture, objects)   daonearraí mpl

folk museum (Hist., Tour.)   daoniarsmalann f2, daonmhúsaem m1

folk park (Hist., Tour.)   daonpháirc f2

folk school (Ed.; Hist.)   daonscoil f2

folk singer (Mus.)   amhránaí m4 tíre

folk village (Hist., Tour.)   daonbhaile m4, daon-sráidbhaile m4

following traffic (RoadSaf.)   trácht m3 i do dhiaidh

follow-up work (Ed.)   obair f2 a leanfaidh uaidh, obair bhreise

folly s (Arch., Hist.) (of building)   baois f2

fondue fork (Cu.)   forc m1 fondú

fondue pot (Cu.)   pota m4 fondú

font s (Print.)   clófhoireann f2, Fam. cló m4

Food and Drug Administration (US) (Adm.)   Food and Drug Administration (An tÚdarás m1 Bia agus Drugaí)

food chain (Biol., Env.)   biashlabhra m4

food composition (Biol.)   comhshuíomh m1 bia

food grains (Biol.)   gráin mpl bhia

food processor (HomEc.)   próiseálaí m4 bia

food science (Ed.)   eolaíocht f3 an bhia

food web (Env.)   bia-eangach f2

foolscap s (Lib.)   leathphraitinn f2

foot s (Bot.) (of moss plant)   an bun m1

Football Association (Sp.: Soccer)   Football Association, Cumann m1 Sacair Shasana

Football League (Sp.: Soccer)   Football League, Sraithchomórtas m1 Sacair Shasana

foot-bridge s (Mapm.)   droichead m1 coisithe

foot care s (Health, Toil.)   cúram m1 cos

footloose industry (Com.)   tionscal m1 gan chuing

foot pad (Space.)   troigh f2

footpath s (Mapm.)   cosán m1

foot soldier (Mil.)   saighdiúir m3 coise

footwear  s (Cloth.)   coisbheart m1

for 5km (RoadSaf.) (on road sign)   feadh 5km

for a fixed period (Gen., Adm.)   go ceann tréimhse (A.Fháist.), ar feadh tréimhse (A.Chaite)

foraging s (Orn.)   sealgaireacht f3

Foraminifera spl (MarBiol.)   Foraminifera

Forbidden City, the (Chinese civ.)   An Chathair f5 Thoirmiscthe

forbidden lines (Astr.)   línte fpl toirmiscthe

Forbush effect (Astr.)   iarmhairt f3 Forbush

force field analysis (Ph.)   anailís f2 réimse fórsa

forceful question (Ed.)   ceist f2 fhorbhríoch

forcemeter s (Ph.)   fórsamhéadar m1

forceps s (Med.)   teanchair f2

forcing s (Hort.) (of plant)   fórsáil f3, luathbhorradh m (gs -rrtha)

ford s (Mapm.)   áth m3

forebay s (Geog.) urbhá f4

forecast s (Meteor.)   réamhaisnéis f2

forecast variables (Polic.)   athróga fpl tuair

foreign a (Tel.)   coigríche gs as a

foreign body (Med.)   earra m4 coimhthíoch

foreign dignitaries (Polic.)   uaisle mpl ón gcoigríoch

foreign films (Leis., Ling.)   scannáin mpl eachtrannacha

foreign interest groups (Com.)   grúpaí mpl eachtracha sainleasa

foreign language novels (Ling., Lit.)   úrscéalta mpl i dteangacha iasachta

foreign national (Polic.)   náisiúnach m1 coigríche

foreign post (= external post) (Adm., Com.)   post m1 coigríche

foreman s (Woodw.)   saoiste m4

forename s (Lib.)   réamhainm m4

forensic a (Polic.)   fóiréinseach a

forensic evidence (Polic.)   fianaise f4 fhóiréinseach

forensic pathologist (Polic.)   paiteolaí m4 fóiréinseach

forensics s (Polic.)   fóiréinsic f2

forensic science (Polic.)   eolaíocht f3 fhóiréinseach

foreshore s (Mapm.)   urthrá f4

forest floor layer (Env., Geog.) (rain forest)   sraith f2 na talún

forest kelp (genus; Laminaria) (MarBiol.)   leathach m1 foraoise

forest park (Env., Hort.)   páirc f2 foraoise

forestry operational programme (Hort.)   clár m1 oibriúcháin foraoiseachta

foreword s (Lib.)   brollach m1

forked centre (Woodw.)   lár m1 gabhlach

forklift truck (Veh.)   trucail f2 ardaithe

form s (= waveform) (Tel.)   tonnchruth m3

formal characteristics of the target language (Ling.)   saintréithe fpl foirmiúla na sprioctheanga

formalised a (Ed.)   curtha a ar bhonn foirmiúil

formalities spl (Soc.)   foirmiúlachtaí fpl

formal sector (Env.)   earnáil f3 fhoirmiúil

format s (Comp., Lib.)   formáid f2

format v (Comp., Lib.)   formáidigh v

formation of biogenetic reserves (Env.)   cruthú m tearmann bithghiniteach

formative years (Ed., Psy.)   blianta fpl múnlaitheacha

form definition file (Comp.)   comhad m1 sainithe foirme

formed metal articles (Metal.)   miotal-earraí mpl deilbhithe

former Commander in Chief (Polic.)   Iar-Ardcheannasaí m4

former s (El.)   foirmeán m1

Formica s (Art.)   Formica

forming, storming, norming, performing (Adm.)   foirmiú m, stoirmiú m, normú m, feidhmiú m

form-line s (Mapm.)   cruthlíne f4

form of subject (Art.)   an cruth m3 atá ar an ábhar

formula funding (Com.)   cistiú m de réir foirmle

Formula 1 racing (Sp.: Car-Racing)   rásaíocht f3 Fhoirmle 1/rásaíocht Fhoirmle a hAon

formulate v (Mth.)   foirmligh v

Forster's tern (Sterna forsteri) (Orn.)   geabhróg f2 Forster

forsythia s (Bot.)   foirsítia f4

Forth s (Geog.) (sea area)   Foirthe f4

forthcoming s (Publ.)   le foilsiú

Forties spl (Geog.) (sea area)   na Daichidí mpl

fortified rural house (Archaeol.)   teach m1 tuaithe daingnithe

fortified town house (Archaeol.)   teach m1 baile mhóir daingnithe

fortnightly s (Lib.) (periodical)   coicíseán m1

Fort of Kait Bey (Geog.) (in Alexandria)   dúnfort m1 Kait Bey

Forum for Peace and Reconciliation, the (Adm., Pol.)   An Fóram m1 um Shíocháin agus Athmhuintearas

Forum of People with Disabilities (Med., Soc.)   Fóram m1 na nDaoine faoi Mhíchumas

forwarded and recommended (Polic.)   curtha ar aghaidh agus molta

forwarded for attention, please (Polic.)   faoi do bhráid, le do thoil

forward-facing a (MarBiol.) (of sea-shell)   dírithe a chun tosaigh

forward-facing horns (Z.) (of cows)   adharca fpl dírithe chun tosaigh

forwarding address (Com.)   seoladh m seachadta

fossil fuels (Env.)   breoslaí mpl iontaise

fossil zoology (Geol.)   zó-eolaíocht f3 iontaiseach

foster in young people, to (Ed., Psy.)   a chothú i ndaoine óga

Foucault knife-edge test (= Foucault mirror test) (Ph.)   triail f5 scátháin Foucault

foundation level (Ed.) (in examination)   bonnleibhéal m1

fountain s (Mapm.)   scairdeán m1

four faults (Sp.: Showjumping)   ceithre lochtmharc

four in one (Med.)   4 in 1

four of a kind (Gam.: Poker)   ceathair m4

four-spotted chaser (Libellula quadrimaculata) (Ent.)   ruagaire m4 ceathairbhallach

four-wheel drive vehicle (Veh.)   feithicil f2 faoi thiomáint ceithre roth

fox farming (Z.) tógáil f3 sionnach

fox sparrow (Zonotrichia iliaca) (Orn.)   gealbhan m1 sionnaigh

foyer s (Arch.)   forhalla m4

fractal s (Mth.)   codach m1

fraction s (Mth.)   codán m1

fractional distillation (Ch.)   driogadh m deighilteach

fractus s (Geog.)   frachtas m1

fragmented industry (Com.)   tionscal m1 ilroinnte

fragrance s (Cosmet.)   cumhrán m1

Fragrance Ananya (Cosmet.)   Cumhrán m1 Ananya

Fragrance Leap! (Cosmet.)   Cumhrán m1 Leap!

Fragrance Oceanus (Cosmet.)   Cumhrán m1 Oceanus

Fragrance White Musk (Cosmet.)   Cumhrán m1 Muisc Ghil

frame s (Constr.) fráma m4

framework convention (Adm.)   coinbhinsiún m1 creatlaí

framework for, to provide a (Gen.)   creatlach f2 a chur ar fáil (do/le haghaidh/i gcomhair ...)

framework s (Adm.)   frámaíocht f3

franc s  (Fin.)   franc m4 (pl -anna)

franchisee s (Com.)   saincheadúnaí m4

franchiser s (Com.)   saincheadúnóir m3

Francis d’Assiz (Hist.) (husband of Isabella of Spain) Francisco d’Assiz

Francophone s (Ling.)   Frainciseoir m3, Cainteoir m3 Fraincise

Frankfurt s (Geog.)   Frankfurt

frankfurter s (Cu.)   francfurtar m1

Frankish Empire (Hist.)   Impireacht f3 na bhFranc

Franklin's gull (Larus pipixcan) (Orn.)   sléibhín m4 Franklin

Franz Ferdinand (Hist.) Franz Ferdinand

fraud squad (Polic.)   scuad m1 calaoise

fraudulent devices (Polic.)   seifteanna fpl calaoiseacha

Frederick, Crown Prince (Hist.)   an Prionsa m4 Corónach Feardorcha

Frederick William (Hist.)   Feardorcha Liam

free association (PsyAn.)   saor-chomhcheangal m1

free call (Tel.)   saorghlao m4

free call only (Tel.)   saorghlao m4 amháin

free delivery (Com.)   seachadadh m in aisce

freedom of expression (Lit.)   saoirse f4 tuairimí a nochtadh

Freedom of Information (FOI)   Saoráil  f3 

 Faisnéise

Freedom of Information Act (Polic.)   An tAcht m3 um Shaoráil Faisnéise

Freedom of Information Unit (= FOI Unit)   An tAonad m1 Saorála Faisnéise

freedom of the city (Adm.)   saoirse f4 na cathrach

free ear lobe (Biol.) (hereditory trait)   maothán m1 cluaise scaoilte

freefone s (Tel.)   saorfhón m1

free legal aid system (Polic.)   córas m1 saorchúnaimh dlí

free lines (Art, Mth.)   saorlínte fpl

free port (= duty-free port) (Mapm.)   saorphort m1

free range (Cu.) (of hens, eggs, etc.)   saor-raoin gs as a

free service (Tel.)   seirbhís f2 in aisce

freesia s (Bot.)   fríse f4 (pl -anna)

free-standing unit (Furn.)   aonad m1 saorsheasaimh

free-tailed bat (Z.)   ialtóg f2 earrshaor

free-wall pathway (Med.)   bealach m1 balla

freeway s (Transp.) (traffic)   saorbhealach m1

freezer s (HomEc.)   reoiteoir m3

freight s (Transp.)   lasta m4

freight(age) s (= freight charge) (Com., Transp.)   last-táille f4

freight charge (= freightage) (Adm.)   last-táille f4

freight plane (Av.)   lasteitleán m1

French Alps (Geog.)   Alpa mpl na Fraince

French bean (Cu.)   pónaire f4 fhrancach

French binding (Art.)   cumhdach m1 francach

French cuff (Art.)   cufa m4 francach

French darts (Sp.)   dairteanna fpl francacha

French franc (Fin.)   franc m4 Francach, franc m4 na Fraince

French Indo-China (Geog.)   Ind-Sín f2 na Fraince

French knots (Art.)   snaidhmeanna fpl francacha

French loaf (Cu.)   builín m4 fada

French Polynesia (Geog.)   Polainéis f2 na Fraince

French Somaliland (Geog.)   Somáil f2 na Fraince

French sorrel (Rumex scutatus) (Bot.)   samhadh m1 gallda

French tack (= swing tack) (Dressm.)   barra m4 Francach

French toast (Cu.)   tósta m4 Francach

French wines (Cat., Cu.)   fíon m3 Francach

French-Canadian s (Geog.)   Ceanadach m1 Francach

French-cut trousers (Cloth.)   bríste m4 ar ghearradh na Fraince

frequency s (Tel.)   minicíocht f3

frequency control (Tel.)   rialaitheoir m3 minicíochta

frequency correction (Tel.)   ceartú m minicíochta, ceartúchán m1 minicíochta

frequency modulation (FM) (Tel.) (of radio band)   modhnú m minicíochta, FM

frequency response (Tel.)   freagairt f3 mhinicíochta

fresh cut sandwiches (Cu.)   ceapairí mpl úra

fresh water (Mapm.)   fionnuisce m4

fresh water algae (Biol.)   algaí mpl fionnuisce

fresh water fish farming (Fish., Ich.)   saothrú m iasc fionnuisce

fresh water tanker (Av.)   tancaer m1 fíoruisce

fresh water trout farming (Fish., Ich.)   saothrú m breac fionnuisce

Freudian slip (PsyAn.)   sciorradh m Freudach

Freya s (Scandinavian Myth.)   Frae f4

friary s (Relig.)  mainistir f5

friary s (Relig.) (convent, in case of some orders)   coinbhint f2

friary church (Archaeol., Relig.)   eaglais f2 mhainistreach

fridge-freezer s (HomEc.)   cuisneoir/reoiteoir m3

friendly match (Sp.)   cluiche m4 cairdeachais

Friends' burial ground (Archaeol., Relig.)   reilig f2 Chumann na gCarad

Friends' meeting house (Relig.)   teach m1 tionóil Chumann na gCarad

Friends of the Earth (Env.)   Cairde mpl na Cruinne

Frigg s (Scandinavian Myth.)   Froig f4

frilled edge (MarBiol.) (of sea-shell)   imeall m1 rufach

fringe benefit (Com.)   sochar m1 imeallach

fringe meeting (Adm.)   cruinniú m imeallach

fringe organization (Adm.)   eagraíocht f3 imeallach

frisbee s (Sp.)   friosbaí m4

frisée endive (Bot., Cu.)   searbhán m1 catach

Friulian s (Ling.)   Friúilis f2

Friuli-Venezia Giulia (Geog.)   Friuli-Venezia Giulia

from prep (Biol.) (e.g. to study cells from prepared slides)   ó prep

front s (= wavefront) (Tel.)   tonnbhráid f5

frontal pose (Art.)   staidiúir f2 thosaigh

front bumper (Veh.) (on car)   tuairteoir m3 tosaigh

front crawl (Swim.)   crágshnámh m3 tosaigh

front double arm body hold (WatSaf.)   greim m3 gabhála colainne ón tosach

front double arm neck hold (WatSaf.)   greim m3 gabhála muiníl ón tosach

front end (MarBiol.) (of sea-shell)   an tosach m1

frontispiece s (Lib.)   tulmhaisiú m (gs -sithe)

front oblique drawing (= common oblique drawing) (Art.)   fiarlíníocht f3 aghaidhe

front passenger seat (RoadSaf.)   suíochán m1 tosaigh paisinéara

front position (side) lamps (Veh.)   taobhshoilse mpl tosaigh

front runner (Sp; Bobsleigh)   sleamhnán m1 tosaigh

front surface approach (WatSaf.)   ascnamh m1 tosaigh dromchla

front wing (Veh.) (of car)   cliathán m1 tosaigh

frost precautions (Tel.)   réamhchúraimí mpl seaca

frost resistance (Veh.)   sioc-obacht f3

frost-warning device (E.)   gaireas m1 rabhaidh seaca

frozen meals (Cu.)   béilte mpl reoite

frozen vegetables (Cu.)   glasraí mpl reoite

fruit bowl (HomEc.)   babhla m4 torthaí

fruiting body (Bot.)   spórthoradh m1

fruiting spike (Bot.)   crobhaing f2 torthaí

fruit jelly (Cu.)   glóthach f2 thorthaí

fruit juice (Cu.)   m4 torthaí

fruit picker (Agr.)   bainteoir m3 torthaí

frustration s (PsyAn.)   frustrachas m1

fuel additive (Veh.)   breiseán m1 breosla

fuel economy (Tel.)   barrainneacht f3 bhreosla

fuel octane rating (Veh.)   grádú m ochtáin bhreosla

Fujian s (Geog.)   Fujian

Fukuoka s (Geog.)   Fukuoka

fulfil conditions (Adm.)   coinníollacha fpl a chomhlíonadh

full-blown AIDS (Med.)   SEIF iomlán

full-blown psychotic episodes (Med.)  taomanna mpl de shíocóis iomlán

full-cell pressure process (Biol.)   brúphróiseas m1 na gceall lán

full degree submission (Ed.)   aighniú m ar chéim iomlán

fullerene s (Ch.)   fullairéin f2

full frontal stature/profile (Art.)   seasamh/próifíl f2 lántosaigh

full handout (Adm.)   bileog f2 eolais iomlán

full headlights (RoadSaf.)   lán-cheannsoilse mpl

full homonymy (Term.)   lán-chomhainmneachas m1

full house (= house) s (Gam.: Poker)   teach m lán

full leather binding (Lib.)   ceangal m1 lánleathair

full rate (Tel.)   ráta m4 iomlán

full round edge (Tls.)   faobhar m1 lánchruinn

full round scraper (Tls.)   scríobaire m4 lánchruinn

full slips (Cloth.)   fo-ghúnaí mpl fada

full-strength a (Ch.) (polish)   lán-nirt gs as a

fully blocked a (Wordpr.)   lánbhlocáilte a

fully comprehensive (Adm., Ins.)   lánchuimsitheach a

fumaric acid (= trans-butanedioic acid) (Ch.)   aigéad m1 fúmarach

fume s (FireSaf.)   múch f2

fume v (Woodw.) (of wood treatment)   múch-chóireáil v

fumed a (Woodw.) (of wood treatment)   múch-chóireáilte a

fumigant s (Woodw.)   toitreán m1

fuming s (Woodw.) (of wood treatment)   múch-chóireáil f3

functional area (Tel.)   limistéar m1 feidhme

functional classification (Geog.)   aicmiú m de réir feidhme

functional position of an organism (Biol., Env.)   suíomh m1 infheidhme orgánaigh

functional structure (Geog.)   struchtúr m1 feidhmiúil

functional zonation (Geog.)   criosúchán m1 de réir feidhme

function room (Cat.)   seomra m4 ócáide

functions of fire authorities (FireSaf.)   feidhmeanna fpl na n-údarás dóiteáin

fund s (Tel.)   ciste m4

fundamental s (Tel.)   bunúsach m1

fundamental a (Tel.)   bunúsach a

fundamental frequency (Tel.)   minicíocht f3 bhunúsach

fundamentalism s (Relig., Soc.)   bunúsachas m1

fundamentalist s (Relig., Soc.)   bunúsaí m4

fundamentalist a (Relig., Soc.)   bunúsaíoch a

fundamental theorem of stellar statistics (Mth.)   bunteoirim f2 staitisticí réaltacha

funding requirements (Adm., Fin.)   riachtanais mpl chistiúcháin

fungi spl (Biol.)   fungais mpl

fungicide s (Biol.)   fungaicíd f2

funnel s (HomEc.)   tonnadóir m3

funnel v  (HomEc.)   brúigh v trí chúngach

funnelling questions (Lit.)   ceisteanna fpl cúngaithe

funnel stake (HomEc.)   ceap m1 tonnadóra

Furies spl (Gk. Myth.)   na Fúire fpl (sg Fúir f2)

furnace s (Ind.)   foirnéis f2

furnish v (Furn.)   fearastaigh v

furnished a (Furn.)   faoi throscán, fearastúil a

furnished tourist accomodation (Furn., Tour.)   cóiríocht f3 faoi throscán do thurasóirí

furnishing s (Furn.)   fearastú m (gs –taithe)

furniture s (Tel.)   troscán m1

furskins spl (Cloth.) fionnadhsheithí fpl

Further Education Authority (Ed.)   Údarás m1 an Bhreisoideachais

further v (Tel.)   cuir v ar aghaidh

fuse s (Tel.)   fiús m1

fuseboard s (El.)   fiúschlár m1

fused a (El.)   fiúis gs as a

fused circuit (El.)   ciorcad m1 fiúis

fuselage s (Av.)   cabhail f5

fusion s (Ch.)   comhleá m4

fusion reaction (Ch.)   imoibriú m comhleá

future expenditure (Com.)   caiteachas m1 amach anseo

futurism s (Art.)   todhchaíochas m1

futuristic a (Sc.Fict.)   todhchaíoch a

fuzzy logic (Comp.)   loighic f2 na doiléire