Kafkaesque style (Lit.) stíl f2 Kafkach

Kalmyk s (Ling.)  Cailmícis f2

Kanji a  (Typ.) Ceansach a

Kannada s (Geog.) (duine)  Cannadach m1

Kannada s (Ling.)  Cannadais f2

Kannada a (Typ.) Cannadach a

karting s (Sp.)  cairtíneacht f3

Kashmiri s (Ling.)  Caismíris m1

Katakana a (Typ.) Catacánach a

kayak s (Sp.)  cadhc m4 (pl –anna)

kayaking s (Sp.)  cadhcáil f3

karaoke machines (El., Mus.)  meaisíní mpl cáirióice

Kazakh s (Ling.)  Casaicis m1

keeled skimmer (Orthetrum coerulescens) (Ent.)  scimire m4 na sruthlán

keeping hole (Hist., Archaeol.)  poll m1 an bhaic

keep out of water (Gen.)  ná fliuch; coinnigh v glan ar an uisce

Kerry Family Resource and Counselling Service (Psy.)  Seirbhís f2 Acmhainní Teaghlaigh agus Comhairleoireachta Chiarraí

Kerry slug (= spotted slug) (Z.)  Geomaculus maculosus drúchtín m4 ballach

Kevin s (Hist., Relig.)  Caoimhín m4

Key Book (Lib.)  Leabhar m1 na nEochracha

key crime categories (Adm.)  bunchatagóirí mpl coireachta

key cutting (Gen., Hom.Ec., Metal.)  gearradh m eochracha

key deliverables (Com., Comp.)  bunspriocanna fpl inghnóthaithe

key indicators (Adm.)  eochairtháscairí mpl

key issue (Adm.) buncheist f2

keynote address (Adm., Ed.)  spreagaitheasc m1

keynote speaker (Adm., Ed.)  spreagchainteoir m3

key person insurance (Adm.) (of insurance)  árachas m1 le haghaidh daoine riachtanacha

key players (Adm.)  príomhpháirtithe mpl

Key Skills Awards (Ed.)  Cáiliúcháin mpl Phríomhscileanna

key target areas (Adm.)  bun-spriocréimsí mpl

Keywords Box (Comp.)  Bosca m4 Eochairfhocal

keyword search (Lib.)  cuardach m1 eochairfhocail

Keywords Results List (Lib.)  Liosta m4 Torthaí Eochairfhocal

khaki s (Cloth., Col.)  caicí m4

khaki a (Cloth., Col.)  caicí a

Khmer a (Typ.) Ciméarach a

kickback s (Polic.)  síneadh m láimhe

Kickham Barracks, Clonmel (Mil.) Dún m1 Chiceam, Cluain Meala

Kilbride Camp, County Wicklow (Mil.) Campa m4 Chill Bhríde, Contae Chill Mhantáin

Killarney National Park (Env., Tour.)  Páirc f2 Náisiúnta Chill Airne

Killarney shad (= goureen) (Ich.) (Alosa fallax killarnensis)  sead f2 fhallacsach Chill Airne

Killtipper Road (Tallaght) (Geog.)  Bóthar m1 Choill Tuibear (Tamhlacht)

kilt s (Cloth.)  filleadh m1 beag

Kilworth Camp, Kilworth, County Cork (Mil.) Campa m4 Uí Loinsigh, Cill Uird, Contae Chorcaí

kingdom of Monera (Biol.)  ríocht f3 Monera

King Edward (Agr., Bot.) (variety of potato)  King Edward

King George V (Hist.)  An m4 Seoirse V kin-group s (Hist.)  fine f4

Kikuyu s (Ling.)  Ciocúis f2

Kirghiz s (Geog.) (duine)  Cirgiseach m1

Kish Basin (Geog.)  Imchuach m4 na Cis

Kiswahili s (Ling.)  Ciosvahaílis f2

kitchen cleaners (Hom.Ec.)glantóirí mpl cistine

kitchen foil (HomEc.)  scragall m1 cistine

kitchen paper (HomEc.)  páipéar m1 cistine

kitchen tiles (Constr., Decor.)  tíleanna fpl cistine

kitchen utensils (HomEc.)  uirlisí fpl cistine

kitchenware s (Hom.Ec.)  earraí mpl cistine

kitesurfing s (= kiteboarding, sailboarding) (Sp.)  clársheoltóireacht f3 eitleoige

kiwi s (Orn., Bot.)  cíobhaí m4 (pl -onna)

knave s (Trades) (Thatching)  giolla m4

knee jerk reaction (Soc.)  tobfhreagairt f3

knickerbockers spl (pants) (Hom.Ec.)  nicearbacair mpl

knight service (Hist.)  seirbhís f2 ridireachta

knitwear s (Cloth.)  éadaí mpl cniotáilte

‘know-how’ facilities (Com.)  saoráidí fpl fios gnó

know-how’ facilities library (Com.)  leabharlann f2 fios gnó

‘know-how’ officer (Com.)  oifigeach m1 fios gnó

knowledge s (Comp., I.T., Legis.)  eolas m1

knowledge and innovation-based society (Adm.)  sochaí f4 eolasbhunaithe agus nuáilbhunaithe

knowledge-based economy (Com.)  geilleagar m1 eolasbhunaithe

knowledge management (Comp.)  bainistíocht f3 eolais

kolkhoz/kolkhos/kolkoz (Hist.)  calchas m1

Korean s (Ling.)  Cóiréis f2

kosher meat (Relig.)  feoil f3 kosher

Kristallnacht s (Hist.)  Kristallnacht (Oíche na Gloine Briste)

Kyrgyz s (Ling.)  Cirgisis f2

Kyrgyz Republic, the (Geog.)  Poblacht f3 na Cirgise

Kurdish s (Ling.)  Coirdis f2

kwashiorkor s (Med.)      kwashiorkor