jab lift (Sp.: Hurling)   an t-ardú m uait

jack s (Tel.)   seac m1

jack (up) v (Veh.)   croch v le seac, ardaigh le seac

jacket s (Lib.) (of book)   forchlúdach m1

jack field (Tel.)   seacréimse m4

jack plug socket (Mus., El.)  soicéad m1 don seac

Jack Russell (Z.)   ruiséalach m1

jacussi s (HomEc.)   seacúsaí m1

Jagellon dynasty (Hist., Pol.)   an ríora m4 Iagailleonach

Jagellonian University (Ed., Hist.)   An Ollscoil f2 Iagailleonach

jai-alai s (Sp.)   peileota m4

Jakarta s (Geog.)   Iacárta m4

jam doughnuts (Cu.)   taoschnónna mpl suibhe

Jammu and Kashmir (Geog.)   Jammu agus an Chaismír f2

jam tarts (Cu.)   toirtíní mpl suibhe

Japanese cherry (Prunus serrulata) (Bot., Hort.)   crann m1 silíní Seapánach

Japanese chin (Z.)   sin m4 Seapánach (pl siní)

Japanese larch (Larix leptolepis) (Bot.)   learóg f2 Sheapánach

Japanese maple (Acer palmatum) (Bot.)   mailp f2 Sheapánach

Japanese privet (Bot.)   pribhéad m1 Seapánach

Japanese shiba inu (Z.)   síbionú m4 Seapánach

Japanese spindle tree (Bot.)   feoras m1 Seapánach

Japanese spitz (Z.)   spitse m4 Seapánach

Japanese tang (Ich.)   tang m4 Seapánach

Japanese tosa (Z.)   tósa m4 Seapánach

Japan Trench (Geog.)   Trinse m4 na Seapáine

japonica s (= Japanese quince) (Chaenomeles lagenaria) (Bot.)   crann m1 cainche Seapánach

Jargomel sallow (Bot.)   saileach f2 Jargomel

Jason s (Gk. Myth.)   Iasón m1

jaywalker s (Polic.)   siúlaí m4 ainrialta

jaywalking s (Polic.)   siúl m1 ainrialta

jazz band (Mus.)   snagbhanna m4

jazz singer (Mus.)   snagamhránaí m4

JCSP (= Junior Cert School Programme) (Ed.)   TSCS, Teastas Sóisearach - Clár Scoile

jeans spl (Cloth.)   jíons m4 (pl jíons)

jellyfish blob (MarBiol.)   daba m4 smugairle róin

jenny s (= odd leg callipers) (Ph.)   cailpéar m1 corrchosach

jeopardise v (Gen.)   cuir v i gcontúirt

jersey s (Sp.)   geansaí m4 spóirt

jersey s (Cloth.) (of material)   geirsí m4

jester s (Hist.)   abhlóir m3

jet lag (Av.)   tuirse f4 aerthurais

jetsam s (Nau.)   muirchur m1

jet-ski hire (Sp.)   trealamh m1 scairdsciála ar cíos

jetskiing s (Leis., Sp.)   scairdsciáil f3

jet streams (Aer.)   scairdsruthanna mpl

jetty s (Mapm.)   lamairne m4

Jewel-Box s (Astr.)   An Bosca m4 Seod

jeweller's rouge (Ch.)    deargphúdar m1 snasta

Jewish cemetery (Archaeol., Relig.)   reilig f2 Ghiúdach

Jewish languages (Ling.)   teangacha fpl Giúdacha

jib crane (Constr.)   craein f5 ghéige

jingle s (Broadc.)   ceoilín m4

jingle sticks (Mus.)   clingmhaidí mpl

jitter s (Tel.)   giodam m1

jive s (Danc.)   jeighbh f2, jeighbheáil f3

jive v (Danc.)   jeighbheáil v

job creation programme (Adm., Soc.)   clár m1 jabchruthúcháin

job description (Adm.)   tuairisc f2 ar phost

job enlargement (Adm.)   jabfhairsingiú m (gs -githe)

job enrichment (Adm.)   jabshaibhriú m (gs -rithe)

Job Options Bureau (Adm.)   Biúró m4 Roghanna Post

job placement (Adm., Com.)   socrúchán m1 fostaíochta

job prospects (Adm.)   ionchais mpl fostaíochta

job rotation (Adm.)   jabrothlú m (gs -laithe)

jobshare s (Adm.)   postroinnt f2

job specification (Adm.)   sonrú m poist

Job's tears (= adlay) (Coix lachryma-jobi) (Bot.)   deora fpl Ióib

job training (Adm., Ed.)   jaboiliúint f3

jockey wheel (Veh.)   ulóg f2 réchasta

jodhpurs spl (Sp.: Show-j.)   triús m1 marcaíochta

jogger s (Sp.)   bogshodaire m4

jogging s (Sp.)   bogshodar m1

Johannesburg s (Geog.)   Johannesburg

John F. Kennedy (Hist., Pol.)   John F. Kennedy

John MacBride (Hist.)   Seán Mac Giolla Bhríde

John of Gaunt (Hist.)   John of Gaunt

John of Salisbury (Hist.)   John of Salisbury

joint s (Anat.)   alt m1

joint author (Lib.)   comhúdar m1

joint bandage (Med.)   bindealán m1 ailt

joint block (Geol.)   siúnta-bhloc m1

joint-board s (Adm.)   comhbhord m1

joint cataloguing (Lib.)   comhchatalógú m (gs –gaithe)

Joint Committee on Finance and the Public Service (Adm., Fin., Legis.)   An Comhchoiste m4 um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí

joint communiqué (Adm., Pol.)   teachtaireacht f3 chomhpháirteach

joint conference (Adm., Pol.)   comhdháil f3 chomhpháirteach

joint control (Adm.)   comhrialú m (gs –laithe)

joint editor (Lib., Lit.)   comheagarthóir m3

jointer s (Furn., Metal.) (of metal furniture)   siúntálaí m4

jointer s (Tel.)   altaire m3

jointing tape (Tel.)   téip f2 shiúntaithe

joint operation between Customs and Gardaí (Polic.)   comhoibríocht f3 idir lucht Custaim (agus Máil) agus na Gardaí

joint responsibility (Adm.)   freagracht f3 chomhpháirteach

joint undertaking (Adm.)   gnóthas m1 comhpháirteach

Joseph McCarthy (Pol.) (Senator, USA)   Joseph McCarthy

journal s (Com.) (book-keeping)   leabhar m1 cúnta 

journal s (Lib.) (magazine)   iris f2

Jovian a (Roman Myth.)   Ióbhach a

Jovian planets (Astr.)   pláinéid mpl Ióbhacha

joy pad (Comp.)   ceap m1 stiúrtha

joyriding s (Polic., Soc.)   spraoithiomáint f3

joystick s (Comp.)   luamhán m1 stiúrtha

Judaeo-Christian Creation story (Lit., Relig.)   scéal m1 Giúd-Chríostaí Chruthú an Domhain

Judas tree (Cercis siliquastrum) (Bot.)   crann m1 Iúdáis

Judezmo s (= Latino) (Ling.)   Laideanóis f2

judge s (Jur., Sp.: Boxing)   breitheamh m1

judgement s (Jur.)   breithiúnas m1

judicial proceeding (Polic.)   imeacht m3 breithiúnach

judoka s (Sp.)   imreoir m3  júdó

jug-kettle s (Dom. Ec)   crúsca m4 leictreach

juice extractor (Cu.)   eastarraingteoir m3

juke box (Mus.)   júcbhosca m4

Julian day (Astr., Hist.)   an lá m Iúlach

jumbo-jet s (Aer)   ábhalscaird f2

jumbo refuse sack (HomEc)   ábhalmhála m4 bruscair

jumping pit (Sp.)   clais f2 léime

jumping ramp (Sp., Waterskiing)   rampa m4 léime

jump jet (Av.)   scairdeitleán m1 léime

junction s (= junction box) (El., Tel.)   comhchumar m1

junction s (RoadSaf.)   acomhal m1

“jungle” of steel (Journ.)  "fásach" m1 cruach

junior analyst (Adm.)   anailísí m4 sóisearach

Junior Certificate Elementary Programme (Ed.)   Bunchlár m1 don Teastas Sóisearach

junior library assistant (Lib.)   cúntóir m3 sóisearach leabharlainne

junk bond (Fin.)   dramhbhanna m4

junket s (Adm.)   juncaed m1

junkete(e)r s (Adm.)   juncaedóir m3

junketeering s (Adm.)   juncaedóireacht f3

junk mail (Adm.)   dramhphost m1

Jupiter's family of comets (Astr.)   clann f2 chóiméad Iúpatair

just a (Polic.)   cóir a

justice of the peace (Voc.)   giúistís f2 síochána

justification of research methodology (Ed.)   fírinniú m na modheolaíochta taighde

justify s (Com.) (cost etc.)   dlisteanaigh v

justify s (Wordpr.) (print etc)   comhfhadaigh v

justify action taken (Polic.)   cosain v an beart a rinneadh

justify v (Jur.)   údar m1 a thabhairt (le)

just-in-time (manufacturing) (JIT) (Adm., Com.)   (déantúsaíocht f3/monarú m) díreach in am (DIA)

Just Published (Lib., Lit.)   Leabhair mpl Nua-Fhoilsithe

juvenile s (Jur., Soc.)   ógánach m1

juvenile s (Orn.) (of bird)   éan m1 óg

juvenile a (Jur., Soc.)   óg- pref

Juvenile Court (Jur., Polic.)   Cúirt f2 na nÓg

juvenile crime (Polic.)   ógchoireacht f3

juvenile delinquency (Jur., Polic., Soc.)   ógchiontacht f3

juvenile detention (Jur., Polic., Soc.)   coinneáil f3 ógánach

juvenile justice system (Jur., Polic.)   córas m1 dlí agus cirt d'ógánaigh

juvenile liaison officer (Adm.)   oifigeach m1 idirchaidrimh don óige