n (= nana(i)- pref)

n, nano- pref

N (= niútan m1)

N, newton

nach ann dó/di

non-existent a

nach uimhir (= Nuimh)

not a number, NaN

nádúrtha a

natural1 a

náid f2

nought s

naisc mpl chiorcadlasctha

circuit-switched connections

NAK (= admháil f3 dhiúltach)

NAK, negative acknowledgement

nana(i)- pref (= n)

nano- pref, n

nanabhus m4

nanobus s

nanachlárú m (gs -raithe)

nanoprogramming s

nanaichiorcad m1

nanocircuit s

nanailiteagrafaíocht f3

nanolithography s

nanaiméadar m1

nanometre s

nanaimheaisín m4

nanomachine s

nanaimhíochaine f4

nanomedicine s

nanairíomhaire m4

nanocomputer s

nanaishlis f2

nanochip s

nanaitheicneolaíocht f3

nanotechnology s

nanaithreoir f5

nanoinstruction s

nanaphróiseálaí m4

nanoprocessor s

nanashoicind m4 (= ns)

nanosecond s, ns

NAND (= NOT AND)

negative-AND, NAND, NOT AND

nárthacht f3

arity s

nasc1 m1 (El.)

connection s

nasc2 m1

link2 s

nasc3 v (El.) (= ceangail1 v)

connect v, attach v

nasc4 v

link1 v

nascach m1

connective s

nascacht f3

connectivity s

Nascacht f3 Oscailte Bunachar Sonraí (= ODBC)

Open Database Connectivity, ODBC

nascadh m (gs -ctha)

linking s

Nascadh m agus Leabú Oibiachtaí (= OLE)

Object Linking and Embedding, OLE

nascadh m dinimiciúil

dynamic linking

nascadh m sonraí

data link(ing)

nascáil f3

linkage s

nascáil f3 inmheánach

internal linkage

nascbhosca m4

connection box

nasc m1 cainéal le cainéal

channel-to-channel connection

nasc m1 coibhneasta

relative link

nasc m1 comhleáite

fused connection

nasc m1 cumarsáide

communication link

nasc m1 diailiú amach

dial-out connection

nasc m1 diailiú isteach

dial-in connection

nasc m1 eislíonra

offnetwork connection

nasc m1 gan mhóideim

modem-less connection

nasc m1 Gréasáin

Weblink s

nasc m1 hipirtéacs

hypertext link

nasc m1 in-chomhleáite

fusible link

nascleanúint f3

navigation s

nasclitir f5

ligature s

nascmhapa m4

link map

nascóir1 m3

connector s

nascóir2 m3

linker s

nascóir m3 baineann

female connector

nascóir m3 casghlasála

twist-lock connector

nascóir m3 comhéadain meáin

medium interface connector

nascóir m3 déchineálach

hermaphrodite connector

nascóir m3 (de chineál) AT

AT-style connector

nascóir m3 fireann

male connector

nascóir m3 inathraithe

variable connector

nascóir m3 méarchláir

keyboard connector

nascóir m3 mearscaoilte

quick-disconnect s

nascóir m3 SCART

SCART connector

nascóir m3 srathach

serial connector

nasc m1 ó phointe go pointe

point-to-point connection

nasc m1 pionnaí

pin connection

nasc m1 ríomhaire

computer connection

nasc m1 satailíte Idirlín

satellite Internet connection

nasc m1 seachtrach

external link

nasc m1 sonraí

data link

NBCD (= deachúil f3 aiceanta códaithe go dénártha)

NBCD, natural binary-coded decimal

NBP (= Prótacal m1 Ainmcheangail)

NBP, Name Binding Protocol

n-chainéal m1

n-channel s

NCP1 (= croíphrótacal m1 NetWare)

NCP1, NetWare core protocol

NCP2 (= ríomhchlár m1 rialaithe líonra)

NCP2, network control program

NDIS (= Sonraíocht f3 an Chomhéadain Tiománaithe Líonra)

NDIS, Network Driver Interface Specification

NDR (= léamh m1 neamhlotmhar)

NDR, nondestructive read

neadaigh v

nest v

neadaithe a

nested a

neadú m (gs -daithe)

nesting s

neadú m eilimintí

element nesting

neadú m oibríochtaí

nesting of operations

neamhaithnid a

unknown a

neamhbhacainneach a

nonblocking a

neamhbhailí a

invalid a

neamhbhuan a

transient a

neamhchobhsaí a

astable a

neamhchoibhéis f2

inequivalence s

neamhchoinníollach a

unconditional a

neamh-chomhbhrúite a

uncompressed a

neamh-chomhfhadaithe a

unjustified a

neamh-chomhoiriúnach a

incompatible a

neamh-chomhoiriúnacht f3

incompatibility s

neamh-chomhsheasmhach a

inconsistent a

neamh-chomhsheasmhacht f3

inconsistency s

neamhchórasach a

unsystematic a

neamhchothromaithe a

unbalanced a

neamhdhleathach a

illegal a

neamhfholamh a

non-empty a

neamhfhormáidithe a

unformatted a

neamhghnásúil a

nonprocedural a

neamhghníomhach a

inactive a

neamhghníomhaíocht f3 (= scip f2, treoir f5 bhán, treoir f5 neamhghníomhaíochta)

no op, no operation

neamhiontaofa a

unreliable a

neamhlaghdaitheach a go haontonach

monotonically nondecreasing

neamhlaofa a

unbiased a

neamhléir a

non-explicit a

neamhlíneach a

nonlinear a

neamhlíneacht f3

nonlinearity s

neamhlíneacht f3 choigeartaithe

rectifying nonlinearity

neamhliostaithe a

unlisted a

neamhlotmhar a

nondestructive a

neamhluaineach a

nonvolatile a

neamh-mhaolánaithe a

unbuffered a

neamhneadaithe a

unnested a

neamhní m4

null1 s

neamhní m4 ceadaithe

null allowed

neamhnigh v

annul v

neamhnitheach a

null3 a

neamhordaithe a

non-ordered a

neamhphróiseáilte a

unprocessed a

neamh-réamhghabhálach a

nonpre-emptive a

neamhsceidealta a

unscheduled a

neamhscríobach a

non-abrasive a

neamhshainithe a

undefined a

neamhsheicheamhach a

nonsequential a

neamhshiméadrach a

asymmetric a

neamhshórtáilte a

unsorted a

neamhspleách a

independent a

neamhspleách a ar ardán

platform-independent a

neamhspleách a ar chód na gcarachtar

character-code independent

neamhspleách a ar fheidhmchlár

application-independent a

neamhspleáchas m1

independence s

neamhspleáchas m1 ar dháileadh na sonraí

distributed data independence

neamhspleáchas m1 ar na sonraí

data independence

neamhspleáchas m1 ar shuíomh (na) (sonraí)

location independence

neamhspleáchas m1 ar stóráil fhisiciúil na sonraí

physical data independence

neamhspleáchas m1 ar struchtúr loighciúil na sonraí

logical data independence

neamhspleáchas m1 gléis

device independence

neamhstruchtúrtha a

unstructured a

neamhtheoranta a

unlimited a

neamhúdaraithe a

unauthorized a

neamh-uileghabhálacht f3

non-exhaustiveness s

neamónach1 m1

mnemonic1 s

neamónach2 a

mnemonic2 a

néar-ríomhaire m4

neurocomputer s

neartúchán m1

gain s

neartúchán m1 frithchaithimh

reflection gain

neigeatrón m1

negatron s

neodrach a

neutral a

neodraigh v

neutralize v

neodrón m1

neutron s

neodrú m (gs -raithe) (= neodrúchán m1)

neutralization s

neodrúchán m1 (= neodrú m)

neutralization s

NetBEUI (= Comhéadan m1 Breisithe Úsáideoirí Bunchóras Ionchurtha/Aschurtha Líonra)

NetBEUI, Network Bios Extended User Interface

NetBIOS (= Bunchóras m1 Ionchurtha/Aschurtha Líonra)

NetBIOS, Network Basic Input/Output System

NFB (= aisfhotha m4 diúltach)

NFB, negative feedback

nialais mpl chun deiridh

trailing zeros

nialas m1

null2 s, zero s

nialasach a

null4 a

nialas m1 chun tosaigh

leading zero

nialasleibhéal m1

zero-level s

NIC (= cárta m4 comhéadan líonra)

NIC, network interface card

NiCd (= caidmiam m4 nicile)

NiCd, nickel cadmium

níl an glacadóir ullamh

receiver not ready

NiMH (= hidríd f2 mhiotail nicile)

NiMH, nickel metal hydride

níos lú ná

less than

níos mó ná

greater than

niútan m1 (= N)

newton, N

ní X ná Y (nach X ná Y, níl X ná Y)

neither X nor Y

NL (= carachtar m1 líne nua)

NL, new line character

NLQ (= cóngarach a do chaighdeán litreach)

NLQ, near letter quality

NMOS (= leathsheoltóir m3 diúltach ocsaíd mhiotail)

NMOS, negative metal-oxide semi-conductor

nochtadh m (gs nochta)

exposure s

nod m1 (= giorrúchán m1)

abbreviation s

nód m1 (= stuaic f2)

node s, vertex s

nódach a

nodal a

noda mpl comhrá

chat abbreviations

nodaireacht f3

notation s

nodaireachtaí fpl grafacha

graphical notations

nodaireacht f3 BCD

BCD notation

nodaireacht f3 bhonnuimhreach

radix notation

nodaireacht f3 bhonnuimhreacha measctha

mixed radix notation, mixed base notation

nodaireacht f3 bhreise

excess notation

nodaireacht f3 chomhlánú le dónna

twos' complement notation

nodaireacht f3 deachúlacha See nodaireacht dheachúlach.

nodaireacht f3 deachúlacha códaithe

coded decimal notation

nodaireacht f3 deachúlacha códaithe go dénártha

binary-coded decimal notation

nodaireacht f3 dheachúlach (= nodaireacht f3 deachúlacha)

decimal notation

nodaireacht f3 dheachúlach dhíphacáilte

unpacked decimal notation

nodaireacht f3 dhénártha

binary notation

nodaireacht f3 easpónantúil

exponential notation

nodaireacht f3 eolaíochta

scientific notation

nodaireacht f3 gan lúibíní (= nodaireacht f3 Pholannach, nodaireacht f3 réamhshuite)

parenthesis-free notation

nodaireacht f3 heicsidheachúlach

hexadecimal notation

nodaireacht f3 iarshuite (= nodaireacht f3 Pholannach aisiompaithe)

postfix notation

nodaireacht f3 ionsuite

infix notation

nodaireacht f3 Pholannach (= nodaireacht f3 gan lúibíní, nodaireacht f3 réamhshuite)

Polish notation

nodaireacht f3 Pholannach aisiompaithe (= nodaireacht f3 iarshuite)

reverse-Polish notation

nodaireacht f3 réamhshuite (= nodaireacht f3 gan lúibíní, nodaireacht f3 Pholannach)

prefix notation

nodaireacht f3 snámhphointe

floating-point notation

nodaireacht f3 Ungárach

Hungarian notation

nód m1 ar chlé, an (= nód m1 clé)

left node

nód m1 ar dheis, an (= nód m1 deas)

right node

nód m1 caoch

dummy node

nód m1 clé (= nód m1 ar chlé, an)

left node

nód m1 deas (= nód m1 ar dheis, an)

right node

nód m1 duille

leaf node, tip node

nód m1 foinseach

source node

nód m1 fréimhe

root node

nód m1 idirmheánach

intermediate node

nód m1 próiseála sonraí

data processing node

nód m1 sinsir

ancestor node, ancestor s

nód m1 sprice

destination node

nóinín m4 (= roth m3 nóinín)

daisy-wheel s

NOR (= NOT OR)

NOR, NOT OR

normalach a (Mth.)

normal2 a

normalaigh v

normalize v

normálta a (= gnáth- pref)

normal1 a

normalú m (gs -laithe)

normalization s

normatach a

normative a

NOS (= córas m1 oibriúcháin líonra)

NOS, network operating system

NOT

NOT

nótaí mpl tráchta leabaithe

embedded comments

NOT AND (= NAND)

NOT AND, NAND, negative-AND

nóta m4 tráchta

comment s

NOT OR (= NOR)

negative-OR, NOT OR, NOR

NRZ (= gan filleadh m ar nialas)

NRZ, non-return-to-zero

ns (= nanashoicind m4)

ns, nanosecond s

NSAI (= Údarás m1 um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, An t)

NSAI, National Standards Authority of Ireland

n-snáithín m4

n-braid s

nua a

new a

nuashonraigh v

update1 v

nuashonrú m (gs -raithe) (= nuashonrúchán m1)

update2 s

nuashonrúchán m1 (= nuashonrú m)

update2 s

nuashonrú m comhad

file updating

Nuimh (= nach uimhir)

NaN, not a number

NVM (= cuimhne f4 neamhluaineach)

NVM, nonvolatile memory

NVS (= stóras m1 neamhluaineach)

NVS, nonvolatile storage