| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

abacus s (Mth.) abacas m1, fráma m4 comhairimh
abbreviation s giorrúchán m1
abelian group grúpa m4 aibéalach
abelite s aibéilít f2
aberrant s iomrallach m1
aberrant a iomrallach a
aberration s iomrall m1
abiotoxin s neamhbhiotocsain f2
ablation s eisídiú m (gs -dithe)
ablative s (Ph.) eisídeach m1
ablative a (Ph.) eisídeach a
abrasion s (Mec.) scríobadh m (gs -btha)
abrasive a (Mec.) scríobach a
abscissa s (Mth.) aibsíse f4
absolute a dearbh- pref
absolute acceleration
(Mec. Ph.) dearbh-luasghéarú m (gs -raithe)
absolute error (Mth.) dearbh-earráid f2
absolute humidity (Ph.) dearbh-bhogthaise f4
absolutely-continuous function feidhm f2 dhearbhleanúnach
absolutely-integrable function feidhm f2 dhearbh-insuimeálaithe
absolute magnitude (Ast.) dearbhmhéid f2
absolute magnitude (= absolute value) (Mth.) luach m3 uimhriúil
absolute motion (Mec. Ph.) dearbhghluaisne f4
absolute permittivity (El. Ph.) dearbhcheadaíocht f3
absolute scale (= absolute temperature scale) (Ph.) dearbhscála m4 teochta
absolute space (Ph.) dearbhspás m1
absolute system of units (Ph.) dearbhchóras m1 d'aonaid
absolute temperature (Ph.) dearbhtheocht f3
absolute temperature scale (= absolute scale) (Ph.) dearbhscála m4 teochta
absolute term (Mth.) téarma m4 saor
absolute unit (Ph.) dearbhaonad m1
absolute value (= absolute magnitude) (Mth.) luach m3 uimhriúil
absolute velocity (Mec. Ph.) dearbh-threoluas m1
absolute zero (Ph.) dearbhnialas m1
absorb v ionsúigh v
absorbance s (= absorbency) (Ch. Ph.) ionsúiteacht f3
absorbed dose dáileog f2 ionsúite
absorbency s (= absorbance) (Ch. Ph.) ionsúiteacht f3
absorbent s ionsúiteán m1
absorbent a ionsúiteach a
absorber s ionsúire m4
absorptance s ionsúiteas m1
absorptiometer s ionsúmhéadar m1
absorption s ionsú m4, ionsúchán m1
absorption band banda m4 ionsúcháin
absorption dynamometer dinimiméadar m1 ionsúcháin
absorption maximum ionsú m4 uasta
absorption minimum ionsú m4 íosta
absorption spectrum speictream m1 ionsúcháin
absorptivity s (Ph.) ionsúiteacht f3
abstract a teibí a
abstract v teibigh v
abstract differential quotient líon m1 difreálach teibí
abstract integral suimeálaí m4 teibí
abundance s líonmhaireacht f3
AC (= alternating current) SA, sruth m3 ailtéarnach
acaroid a acaróideach a
accelerate v (Ch.) (of process) luathaigh v
accelerate v (Ph.) (of motion) luasghéaraigh v
acceleration s (Ch.) (of process) luathú m (gs -thaithe)
acceleration s (Ph.) (of motion) luasghéarú m (gs -raithe)
acceleration due to gravity luasghéarú m de bharr domhantarraingthe
acceleration of convergence (Mth.) luathú m coinbhéirseachta
acceleration of free fall luasghéarú m saorthitime
acceleration potential poitéinseal m1 luasghéarúcháin
acceleration-time curve cuar m1 luasghéaraithe is ama
accelerator s luasaire m4
acceptor s (Ch.) glacóir m3
accessory s (Mec.) gabhálas m1
accommodation (of eye) ceartú m (gs -taithe)
accrete a fuilleach a
accrete v fuill v
accretion s fuilleamh m1
accumulated error earráid f2 charntha
accumulation s cnuasach m1
accumulation point cnuasphointe m4
accumulator s (MecEng.) cnuasaitheoir m3
accumulator s (= accumulator battery, accumulator storage battery, secondary battery, storage battery) s (El.) taisc-cheallra m4
accumulator s (= accumulator cell, accumulator storage cell, secondary cell, storage cell) (El.) taisc-chill f2
accumulator battery (= accumulator, accumulator storage battery, secondary battery, storage battery) (El.) taisc-cheallra m4
accumulator cell (= accumulator, accumulator storage cell, secondary cell, storage cell) (El.) taisc-chill f2
accumulator storage battery (= accumulator, accumulator battery, secondary battery, storage battery) (El.) taisc-cheallra m4
accumulator storage cell (= accumulator, accumulator cell, secondary cell, storage cell) (El.) taisc-chill f2
accuracy s beachtas m1, cruinneas m1
accurate a beacht a, cruinn a
acetal s aicéatal m1
acetaldehyde s (= ethanal) aicéataildéad m1
acetaldoxime s (= ethanal oxime) aicéataldocsaím f2
acetamide s (= ethanamide) aicéataimíd f2
acetanilide s (= N-phenylethanamide) aicéatainilíd f2
acetate s (= ethanoate) aicéatáit f2
acetate perspex peirspéacs m4 aicéatáite
acetex s aicéitéis f2
acetic a (= ethanoic) aicéiteach a
acetic acid (= ethanoic acid) aigéad m1 aicéiteach
aceto- pref aicéitea-, aicéiti-, aicéit-, aicéat- pref
acetone s (= propanone) aicéatón m1
acetonitrile s (= ethanenitrile) aicéitinítríl f2
acetonylacetone s (= 2,5-hexanedione) aicéatóiniolaicéatón m1
acetophenone s (= phenylethanone) aicéitifeanón m1
acetoxime s aicéatocsaím f2
acetyl s aicéitil f2
acetylacetone s (= pentane-2,4-dione) aicéitiolaicéatón m1
acetylation s aicéitiliú m (gs -ithe), aicéitiliúchán m1
acetyl chloride (= ethanoyl chloride) clóiríd f2 aicéitile
acetylene s (= ethyne) aicéitiléin f2
acetylide s (= dicarbide) aicéitilíd f2
acetylsalicylic acid (= aspirin, 2-ethanoyloxybenzoic acid) aigéad m1 aicéitiolsalaicileach
achromat s (= achromatic lens) lionsa m4 neamhchrómatach
achromatic a neamhchrómatach a
achromatic condenser (Opt. Ph.) comhdhlúthadán m1 neamhchrómatach
achromatic lens (= achromat) lionsa m4 neamhchrómatach
achromatic prism
(Opt. Ph.) priosma m4 neamhchrómatach
achromatism s (Ph.) neamhchrómatacht f3
acicular s snáthadán m1
acicular a snáthaidiúil a
acid s aigéad m1
acid drift aigéadsíob f2
acidic a aigéadach a
acidify v aigéadaigh v
acidity s aigéadacht f3
acid number aigéaduimhir f (gs -mhreach)
acidolysis s aigéadalú m (gs -laithe)
acid radical (= acid radicle) aigéadfhréamh f2
acid radicle (= acid radical) aigéadfhréamh f2
acid rain báisteach f2 aigéadach
acid-resisting a aigéad-díonach a
acidulate v bogaigéadaigh v
acidulated a bogaigéadaithe a
aclinic line líne f4 éaglaonais
acnode s acnód m1
acoustic a (= acoustical) fuaimiúil a
acoustic absorption coefficient comhéifeacht f3 fuaim-ionsúcháin
acoustical a (= acoustic) fuaimiúil a
acoustical properties fuaimairíonna mpl
acoustic capacitance fuaimthoilleas m1
acoustic compliance fuaimghéilliúntas m1
acoustic delay line moill-líne f4 fhuaimiúil
acoustic filter fuaimscagaire m4
acoustic grating fuaimghríl f2
acoustic impedance fuaimchoisceas m1
acoustic inertance fuaimtháimheas m1
acoustic mass fuaim-mhais f2
acoustic properties fuaimairíonna mpl
acoustics spl (of building) fuaimíocht f3
acoustics spl (science) fuaimeolaíocht f3
acoustic stiffness fuaimstalcacht f3
acrolein s (= propenal) acroiléin f2
acrylic acid (= propenoic acid) aigéad m1 aicrileach
acrylonitrile s (= propenenitrile) aicrilinítríl f2
actini- pref (= actino-) achtana-, achtanai- pref
actinic a achtanach a
actinic ray ga m4 achtanach
actinide s (= actinoid) achtainíd f2
actinism s achtanacht f3
actinium s achtainiam m4
actino- pref (= actini-) achtana-, achtanai- pref
actinoid s (= actinide) achtanóideach m1
actinoid contraction crapadh m achtanóideach
actinometer s achtanaiméadar m1
actinometry s achtanaiméadracht f3
actinotherapy s achtanaiteiripe f4
action s gníomhú m (gs -mhaithe)
action line gníomhlíne f4
activate v gníomhachtaigh v
activated bath folcadán m1 gníomhachtaithe
activation s gníomhachtú m (gs -taithe), gníomhachtúchán m1
activation analysis (Ncln.) anailís f2 ghníomhachtúcháin
activation energy (Ph.) fuinneamh m1 gníomhachtúcháin
activator s gníomhachtóir m3
active a gníomhach a
active component (= power component) (El.) comhbhall m1 cumhachta
active mass mais f2 ghníomhach
active power cumhacht f3 ghníomhach
activity s gníomhaíocht f3
activity series (Metal.) sraith f2 ghníomhaíochta
actuate v gníomhraigh v
actuating signal comhartha m4 gníomhrúcháin
actuating signal ratio cóimheas m3 comhartha gníomhrúcháin
actuator s gníomhróir m3
acute a géar a
acute angle géaruillinn f2
acyl s aicil f2
acylium s aiciliam m4
adaptive control system riailchóras m1 oiriúnaitheach
add v suimigh v
addend s suimeann f2
addition s suimiú m (gs -ithe)
addition element breisdúil f2
addition of tensors suimiú m teinseoirí
addition of vectors suimiú m veicteoirí
addition polymer polaiméir f2 shuimiúcháin
addition reaction imoibriú m suimiúcháin
addition rule riail f an tsuimiúcháin
additive s (Ch.) breiseán m1
additive compound (Ch.) comhdhúil f2 shuimitheach
additive notation nodaireacht f3 suimiúcháin
additive process (Opt.) próiseas m1 breisiúcháin
address s seoladh m (gs -lta)
adduct s aducht m3
adenine s adainín m4
adenosine s adanóisín m4
adenylic acid aigéad m1 adainileach
adhere v greamaigh v
adhesion s (Mec.) greamán m1
adhesion s (of process) greamú m (gs -maithe)
adhesion s (of trait) greamaitheacht f3
adhesive s greamachán m1
adhesive a greamaitheach a
adiabatic a aidiabatach a
adiabatic change of state athrú m aidiabatach staide
adiabatic demagnetization dímhaighnéadú m aidiabatach
adiabatic motion gluaisne f4 aidiabatach
adiabatic process próiseas m1 aidiabatach
adiathermal a aidiaiteirmeach a
ad inf. (= ad infinitum) go héigríoch
ad infinitum (= ad inf.) go héigríoch
adipic acid (= hexanedioic acid) aigéad m1 adaipeach
adjoint s (Mth.) cuingeach m1
adjoint a (Mth.) cuingeach a
adjoint equation (Mth.) cothromóid f2 chuingeach
adjoint matrix maitrís f2 chuingeach
adjoint of an operator cuingeach m1 oibreora
adjunction (Mth.) cuingiú m (gs -ithe)
adjust v ceartaigh v, coigeartaigh v
adjustment s coigeartú m (gs -taithe)
admissible function feidhm f2 incheadaithe
admittance s (El.) iontrálas m1
adsorb v asúigh v
adsorbate s asúiteán m1
adsorbent s (= adsorber) asúiteoir m3
adsorber s (= adsorbent) asúiteoir m3
adsorption
s asú (gs asúite), asúchán m1
adsorption coefficient comhéifeacht f3 asúcháin
adulterate v truaillmheasc v
adulteration s truaillmheascadh m (gs -sctha)
advance s (Mec.) luathú m (gs -thaithe)
advance v (Mec.) luathaigh v
advanced gas-cooled reactor imoibreoir m3 gásfhuaraithe forbartha
advection s trasiompar m1
aeolotropic a (= anisotropic) aeólatrópach a
aeolotropy s aeólatrópacht f3
aerate v aeraigh v
aerial s (= antenna) aeróg f2
aerial a aerga a
aerial array eagar m1 aerógach
aerial attenuation maolú m aerógach
aerial gain neartú m aerógach
aerial resistance friotaíocht f3 aerógach
aerial system córas m1 aerógach
aerobic a aeróbach a
aerofoil s (= airfoil) aereiteog f2
aerogram s aeragram m1
aerolite s aerailít f2
aerophysics s aeraifisic f2
aerosol s aerasól m1
aerosol propellant tiomántán m1 aerasóil
affine a fineach a
affinity s finíocht f3
afocal system córas m1 neamhfhócasach
afterblow s iarshéideán m1
afterburning s (in jet engine, etc.) iardhó m4
aftercare s iarchúram m1
afterdamp s iarghal f2
afterglow s iarlaom m3
agar s agar m1
agar-nutrient powder púdar m1 agair is cothaitheach
agate s agáit f2
agate bearing imthaca m4 agáite
age hardening aoischruachan f3
ageing s aosú m (gs -saithe)
agent s (Ch.) oibreán m1
agent s (Mec.) gníomhaí m4
age of the earth aois f2 an domhain
age of the universe aois f2 na cruinne
ageostrophic wind gaoth f2 aigéastrófach
aggregate s (Mth.) comhiomlán m1
aggregate s (Ph.) comhbhailiú m (gs -ithe), comhbhailiúchán m1
aggregate v (Ph.) comhbhailigh v
aggregation s (Ph.) comhbhailiúchán m1
aggregation centre lár m1 comhbhailiúcháin
agitate v suaith v
agitation s suaitheadh m (gs -ite)
agitator s suathaire m4
agonic a aindiallasach a
agonic line líne f4 aindiallais
air s aer m1
aircell s (Eln.) aerchill f2
air equivalent aerchoibhéis f2
airfoil s (= aerofoil) aereiteog f2
air lock aerbhac m1
air pump s aerchaidéal m1
airscrew s aerscriú m3
airtight a aerobach a
-al suff s (Ch.) -al suff m1
alanine s (= 2-aminopropanoic acid) alainín m4
albedo s ailbéideacht f3
albumen s albaman m1
albumin s albaimin f2
albuminous a albaimineach a
alcohol s alcól m1
alcohol thermometer teirmiméadar m1 alcóil
aldehyde s aildéad m1
aldol s (= 3-hydroxybutanal) aldól m1
aldose s aldós m1
aldoxime s aldocsaím f2
aleurone s aileorón m1
algebra s ailgéabar m1
algebraic a ailgéabrach a
algebraic dimension toise m4 ailgéabrach
algebraic function feidhm f2 ailgéabrach
algebra of bounded operators ailgéabar m1 oibreoirí cuimsithe
algin s ailgin f2
alginate s ailgionáit f2
alginic a ailgineach a
alginic acid aigéad m1 ailgineach
algorithm s algartam m1
aliasing s ailiasáil f3
alienation s coimhthiú m (gs -ithe)
aliphatic a alafatach a
aliquot s (= aliquot part) slánchuid f3
aliquot a (Ch.) slán a, slán- pref
aliquot part (= aliquot) slánchuid f3
alite s ailít f2
alizarine s (= 1,2-dihydroxyanthraquinone) alasairín m4
alkali s alcaile f4
alkali metal miotal m1 alcaile
alkalimetry s alcailiméadracht f3
alkaline a alcaileach a
alkaline earth metal miotal m1 cré-alcaileach
alkalinity s alcaileacht f3
alkaliphile (= alkalophile) s alcailifil f2
alkaloid s alcalóideach m1
alkaloid a alcalóideach a
alkalophile s (= alkaliphile) alcailifil f2
alkane s alcán m1
alkanoic a (= fatty) alcánóch a
alkanolamine
s (Ch.) alcánólaimín m4
alkene s ailcéin f2
alkoxide s alcocsaíd f2
alkyl s ailcil f2
alkylation s ailciliú m (gs -ithe)
alkyne s ailcín m4
allene s (= propadiene) (Ch.) ailléin f2
allergen s ailléirgin f2
allergy s ailléirge f4
allobar s allabar m1
allochromy s allacrómacht f3
allotonic a allatonach a
allotrope s allatróp m1
allotropic a allatrópach a
allotropy s allatrópacht f3
allowed band banda m4 ceadaithe
alloxan s allocsan m1
alloy s cóimhiotal m1
alloy v cóimhiotalaigh v
alloyed junction cumar m1 cóimhiotalach
allylic a aillileach a
Almansi's strain rate straidhnráta m4 Almansi
almond s almóinn f2
alnico s (Ch.) ailniocó m4
alpha s alfa m4
alpha-active a alfa-ghníomhach
alpha decay alfa-mheath m3
alphanumeric code cód m1 alfa-uimhriúil
alpha particle (Ncln. Ph.) alfa-cháithnín m4
alpha ray alfa-gha m4
alphatron s alfatrón m1
alternate a ailtéarnach a
alternate v ailtéarnaigh v
alternating a ailtéarnach a
alternating current (= AC) sruth m3 ailtéarnach, SA
alternating-gradient focusing fócasú m grádáin ailtéarnaigh
alternating group grúpa m4 ailtéarnach
alternating load lód m1 ailtéarnach
alternating tensor teinseoir m3 ailtéarnach
alternation s ailtéarnú m (gs -naithe)
alternation of multiplicities ailtéarnú m iolrachtaí
alternative hypothesis malairt f2 hipitéise
alternator s ailtéarnóir m3
altimeter s airdemhéadar m1
altitude s airde f4
alum s alúm m1
alumina s alúmana m4
aluminium s alúmanam m1
aluminium foil scragall m1 alúmanaim
aluminium powder púdar m1 alúmanaim
aluminium rod slat f2 alúmanaim
aluminium strip stiall f2 alúmanaim
aluminize v alúmanaigh v
aluminizing s alúmanú m (gs -naithe)
aluminosilicate s alúmanaisileacáit f2
aluminous a alúmanach a
alundum s alandam m1
amalgam s malgam m1
amalgamate v malgamaigh v
amalgamation s malgamú m (gs -maithe), malgamúchán m1
amatol s (Ch.) amatól m1
amber s ómra m4
amber a ómrach a
ambience s comhthimpeallacht f3
ambient a comhthimpeallach a
ambiguity s athbhrí f4
ambiguous a athbhríoch a
americium s aimeiriciam m4
amicable number (Mth.) uimhir f chaoimhiúil
amide s aimíd f2
amination s aimíniú m (gs -ithe), aimíniúchán m1
amine s aimín m4
amino- pref aimínea-, aimíni-, aimín- pref
aminoacetic acid (= glycine) aigéad m1 aimínaicéiteach
amino acid aimínaigéad m1
aminobenzene sulphonamide sulfónaimíd f2 aimínibeinséine
4-aminobenzenesulphonamide s (= sulphanilimide) 4-aimínibeinséansulfónaimíd f2
aminobutanedioic a aimíneabútáindé-óch a
aminoethanoic a aimíneatánóch a
aminoethylpentanoic a aimíneitilpeantánóch a
amino group aimínghrúpa m4
aminomethylpentanoic acid (= leucine) aigéad m1 aimínimeitilpeantánóch
2-aminopentanedioic acid (= glutamic acid) aigéad m1 aimínipeantáindé-óch
2-aminopropanoic acid (= alanine) aigéad m1 2-aimíneaprópánóch
aminosulphonic acid (= sulphamic acid)
aigéad m1 aimíneasulfónach
ammeter
s aimpmhéadar m1
ammine s áimín m4
ammonal s amónal m1
ammonia s amóinia f4
ammoniacal a amóiniciúil a
ammonia clock clog m1 amóinia
ammonia solution tuaslagán m1 amóinia
ammonium s amóiniam m4
ammonium chloride clóiríd f2 amóiniam
ammonium nitrate níotráit f2 amóiniam
ammonolysis s amóinealú m (gs -laithe)
amorphous a dímhorfach a
amount s méid m4
amperage s aimpéaras m1
ampere s (unit) aimpéar m1
ampere-hour s aimpéaruair f2
ampere turn aimpéarlúb f2
amperometric a aimpéarmhéadrach a
amphetamine s amfataimín m4
amphibole s amfaból m1
amphipathic a amfapatach a
amphiprotic a (= amphoteric) amfaprótónach a
ampholite s amfailít f2
amphoteric a (= amphiprotic) amfaiteireach a
amphoterism s amfaiteireacht f3
amplidyne s aimplidín m4
amplification s aimpliú m (gs -ithe)
amplification factor fachtóir m3 aimpliúcháin
amplifier s aimplitheoir m3
amplify v aimpligh v
amplitude s aimplitiúid f2
amplitude fading céimniú m aimplitiúide
AMU (= atomic mass unit, atomic unit of mass) aonad m1 maise adamhaí, AMA
amygdalin
s (Ch.) amagdailin f2
amyl s aimil f2
amyl a aimileach a
amyl acetate aicéatáit f2 aimile
amylase s amaláis f2
amylopsin s amaloipsin f2
amylose s amalós m1
anabatic wind gaoth f2 anabatach
anabolism s anabalacht f3
analgesic s anailgéiseach m1
analgesic a anailgéiseach a
analog s (= analogue) analóg f2
analog circuit ciorcad m1 analógach
analog computer ríomhaire m4 analógach
analog-computer scaling scálú m ríomhaire analógaigh
analogous a (Ch.) analógach a
analogue s (= analog) analóg f2
analogy s analach m1
analyse v anailísigh v
analyser s anailíseoir m3
analysis s anailís f2
analytic(al) a anailíseach a
analytic continuation síneadh m anailíseach
anamorphic lens lionsa m4 anamorfach
anamorphic system córas m1 anamorfach
anaphoresis s anafairéis f2
anastigmat s (= anastigmatic lens) anaistiogmat m1
anastigmatic a anaistiogmatach a
anastigmatic lens (= anastigmat) lionsa m4 anaistiogmatach
anatomical model samhail f3 anatamaíoch
-ance suff s -(e)as suff m1
ancillary a coimhdeach a
-and suff s (= -end) -(e)ann, suff f2
-ane suff s -án suff m1
anechoic a neamh-mhacallach a
anechoic chamber seomra m4 neamh-mhacallach
anelastic a ainleaisteach a
anelasticity s ainleaisteachas m1
anelastic material ábhar m1 ainleaisteach
anemograph s ainéimeagraf m1
anemometer s ainéimiméadar m1
aneroid s (= aneroid barometer) anaróideach m1
aneroid barometer (= aneroid) baraiméadar m1 anaróideach
angle s uillinn f2
angle criterion uillinnchritéar m1
angle of attack (= angle of incidence) (Opt.) uillinn f2 ionsaithe
angle of contact uillinn f2 teagmhála
angle of depression (Opt.) uillinn f2 íslithe
angle of elevation uillinn f2 airde
angle of friction uillinn f2 na frithchuimilte
angle of incidence (= angle of attack) (Opt.) uillinn f2 ionsaithe
angle of reflection uillinn f2 frithchaithimh
angle of response uillinn f2 freagartha
angle of twist casuillinn f2
angstrom s (unit) angstram m1
angular a uilleach a
angular acceleration luasghéarú m uilleach
angular impulse ríog f2 uilleach
angular momentum (= moment of momentum) móiminteam m1 uilleach
angular motion gluaisne f4 uilleach
angular velocity (Mec. Ph.) treoluas m1 uilleach
anharmonicity s (Ph.) anarmónachas m1
anharmonic motion (Ph.) gluaisne f4 anarmónach
anharmony s anarmóin f2
anhydride
s ainhidríd f2
anhydrite s ainhidrít f2
anhydrous a ainhidriúil a
anhysteretic s ainhistéiréiseach a
aniline s anailín m4
animal charcoal cnámhghualach m1
animal origin (of fibre, etc.) bunús m1 ainmhíoch
anion s ainian m1
anion exchange ainianmhalartú m (gs -taithe), ainianmhalartúchán m1
anion exchanger ainianmhalartóir m3
anionic a ainianach a
anisometric a ainisiméadrach a
anisotropic a (= aeolotropic) ainiseatrópach a
anisotropy s ainiseatrópacht f3
ankerite s ainceirít f2
anneal v ainéal v
annealed a ainnéalta a
annihilate v (Ph.) díothaigh v
annihilated a (Ph.) díothaithe a
annihilation s (Ph.) díothú m (gs -thaithe), díothúchán m1
annihilation radiation (Ncln.) radaíocht f3 díothúcháin
annual a bliantúil a
annular a fáinneach a
annular effect iarmhairt f3 fháinneach
annulus s fáinne m4
anode s anóid f2
anode drop (= anode fall) titim f2 anóideach
anode fall (= anode drop) titim f2 anóideach
anode lead
seolán m1 anóide
anode load
ualach m1 anóideach
anode mud (= anode slime) láib f2 anóideach
anode ray ga m4 anóideach
anode saturation sáithiú m anóideach
anode slime (= anode mud) láib f2 anóideach
anodic
a anóideach a
anodize v anóidigh v
anodizing s anóidiú m (gs -ithe)
anolite s anóilít f2
anomalous a aimhrialta a
anomalous dispersion spré m4 aimhrialta
anomalous viscosity slaodacht f3 aimhrialta
anomaly s aimhrialtacht f3
anomer s anaiméir f2
antara- pref antara-, antarai- pref
antecedent s réamhtheachtach m1
antecedent a réamhtheachtach a
antenna s (= aerial) (Comm.) aeróg f2
anthra- pref antra-, antrai- pref
anthracene s antraicéin f2
anthracene dione (= anthraquinone) antraicéindé-ón m1
anthracene-1,10-dione
s antraicéin-1,10-dé-ón m1
anthraquinone s (= anthracene dione) antracuineon m1
anti- pref frith- pref
antibonding s frithnascadh m (gs -sctha)
antibonding a frithnascach a
antibonding orbital (Ch. Ph.) fithiseán m1 frithnascach
anticathode s frithchatóid f2
anticlastic curvature cuaire f4 fhrithchlastach
anticlastic surface dromchla m4 frithchlastach
anticlockwise a tuathal a
anticodon s frithchódón m1
anticommutation s frith-chómhalartacht f3
anticommute v frith-chómhalartaigh v
anticonvulsant s frith-bhaoth-thonnán m1
anticonvulsant drug (= anticonvulsive drug) druga m4 frith-bhaoth-thonnach
anticonvulsive drug (= anticonvulsant drug) druga m4 frith-bhaoth-thonnach
anti-derivative s frithdhíorthach m1
antidote s (Pharm.) frithnimh f2
anti-electron s (= positive electron, positron) frithleictreon m1
antiferromagnetism s (Ph.) frith-fhearómaighnéadas m1
antifluorite s frithfhluairít f2
anti-foulant s frithscreabhán m1
antigen s antaigin f2
antiknock s frithchnagach m1
antiknock a frithchnagach a
antilinear function feidhm f2 fhrithlíneach
antilogarithm s frithlogartam m1
antilogous pole frithphol m1
antimatter s frithdhamhna m4
antimony s antamón m1
anti-neutron s frithneodrón m1
antinodal point (= negative nodal point) (Opt.) pointe m4 frithnódach
antinode s frithnód m1
antioxidant s frithocsaídeoir m3
anti-parallel a fritreomhar a
anti-parallel spins (= opposed spins, opposite spins) guairní fpl fritreomhara
antiparticle s (Ncln. Ph.) frithcháithnín m4
antipodal point pointe m4 frithphódach
antipodal triangle triantán m1 frithphódach
antiprincipal point (= negative principal point) (Opt.) frith-phríomhphointe m4
anti-proton s frithphrótón m1
anti-reflexive a frith-athfhillteach a
anti-resonance s (= parallel resonance) (El.) frith-athshondas m1
antiseptic s frithsheipteán m1
anti-slip a frithshleamhnánach a
anti-symmetric a frithshiméadrach a
anti-symmetric matrix maitrís f2 fhrithshiméadrach
anti-symmetric tensor teinseoir m3 frithshiméadrach
apatite s apaitít f2
aperiodic a aipeiriadach a
aperture
s (Eln. Opt.) cró m4
aperture angle (Opt. Ph.) uillinn f2 an chró
aperture distortion (Opt. Ph.) díchumadh m an chró
aperture ratio (Opt. Ph.) cóimheas m3 an chró
apex s buaic f2
aphelion s (Ast. Ph.) aiféilean m1
aplanatic a aplánatach a
apochromatic lens lionsa m4 apacrómatach
apodization s apóidiú m (gs -ithe)
apogee s (Ast. Ph.) apaigí m4
apparatus s gaireas m1
apparent magnitude (Ast.) méid f2 dhealraitheach
apparent power (El.) cumhacht f3 dhealraitheach
apparent weight meáchan m1 dealraitheach
appearance potential (Ph.) poitéinseal m1 nochta
applied a feidhmeach a
applied science eolaíocht f3 fheidhmeach
apply v feidhmigh v
approach v druid (le) v
approximate a neas- pref
approximate v neasaigh v
approximately adv go neasach
approximate value neasluach m3
approximation s neastachán m1
aprotic a (Ch.) neamhphrótónach a
apsis s aipsis f2
aqua regia (la) aqua regia
aquation s (Ch.) dobhrachán m1
aqueous a uiscí a
aqueous solution (Ch.) tuaslagán m1 uiscí
arabic numerals uimhreacha fpl Arabacha
araldite s araildít f2
arbitrary a treallach a
arc s stua m4
arc v stuáil v
arc cos arc cos
arch s áirse f4
archeomagnetism s aircéamaighnéadas m1
arcing s stuáil f3
arcing contact teagmháil f3 stuála
arcing ring fáinne m4 stuála
arc sin arc sín
arc tan arc tan
arc welding stuatháthú m (gs -áthaithe)
are s ár m1
area s (Mth.) achar m1
areal coordinates comhordanáidí fpl achair
arene s airéin f2
argentite s argaintít f2
argentocyanide s argantaiciainíd f2
argentometric a airgeadmhéadrach a
argon s argón m1
argument s argóint f2
arithmetic s uimhríocht f3
arithmetic(al) a uimhríochtúil a
arithmetical series sraith f2 chomhbhreise
arithmetic mean meán m1 uimhríochtúil
arithmetic progression seicheamh m1 uimhríochtúil
arm s géag f2
armature s armatúr m1
armature winding tochrán m1 an armatúir
arm of balance leathchuing f2
armour plate armúrphláta m4
aromatic a aramatach a
array s (Mth.) eagar m1
arrival angle uillinn f2 rochtana
arrow graph saigheadghraf m1
arrow line saigheadlíne f4
arsenic s arsanaic f2
arsenic a arsanach a
arsenious a arsanúil a
arsine s airsín m4
artesian a airtéiseach a
articulation s comhaltú m (gs -taithe)
articulation point pointe m4 comhaltúcháin
artificial a saorga a
artificial radioactivity radaighníomhaíocht f3 shaorga
artificial variable athróg f2 shaorga
aryl s airil f2
asbestos s aispeist f2
ascending a ardaitheach a
ascending chain (Mth.) slabhra m4 ardaitheach
ascending order ord m1 ardaitheach
ascorbic a ascorbach a
ascorbic acid aigéad m1 ascorbach
-ase suff s -áis suff f2
ash s luaith f3, luaithreach m1
ashing s luaithriú m (gs -ithe)
ashless a éaluaithriúil a
ashless filter paper scagpháipéar m1 éaluaithriúil
asparigine s aspairigín m4
aspartic acid (Ch.) aigéad m1 aspartach
asphalt s asfalt m1
aspirator s (Ch. Ph.) asúire m4
aspirin s (= acetylsalicylic acid, 2-ethanoyloxybenzoic acid) aspairín m4
assay s measúnacht f3
assay v measúnaigh v
assembly s (of machine) cóimeáil f3
assembly s (Comp.) díolaim f3
assembly stress strus m1 cóimeála
assign v sann v to assign a value to x luach m3 a shannadh do x
associate
s comhthiomsán m1
associate v comhthiomsaigh v
association s (Ch.) comhthiomsú m (gs -saithe), comhthiomsúchán m1
associative a (Ch. Mth.) comhthiomsaitheach a
associative law dlí m4 comhthiomsaitheach
associative property airí m4 comhthiomsaitheach
associative system córas m1 comhthiomsaitheach
associativity s (Ch. Mth.) comhthiomsaitheacht f3
astatic a astatach a
astatic coils cornaí mpl astatacha
astatic galvanometer galbhánaiméadar m1 astatach
astatic system córas m1 astatach
astatine s astaitín m4
asterism s (Opt.) astaireacht f3
asteroid s astaróideach m1, mionphláinéad m1
asteroid(al) a astaróideach a
astigmat s (= astigmatic lens) aistiogmat m1
astigmatic a aistiogmatach a
astigmatic lens (= astigmat) lionsa m4 aistiogmatach
astigmatism s aistiogmatacht f3
astringent s (Ch.) crapthach m1
astringent a (Ch.) crapthach a
astrobiology s réalt-bhitheolaíocht f3
astrobotany s réalt-luibheolaíocht f3
astrochemistry s réaltcheimic f2
astrocompass s réaltchompás m1
astrogeology s réaltgheolaíocht f3
astrolabe s astraláib f2
astrometry s réaltmhéadracht f3
astronaut s spásaire m4
astronautical a spásaireachta gs as a
astronautics spl spásaireacht f3
astronomical a réalteolaíoch a
astronomy s réalteolaíocht f3
astrophysics spl réaltfhisic f2
asymmetric(al) a neamhshiméadrach a
asymmetry s neamhshiméadracht f3
asymptote s asamtóit f2
asymptotic a asamtóiteach a
asymptotically stable cobhsaí go hasamtóiteach
asymptotic series sraith f2 asamtóiteach
asymptotic stability cobhsaíocht f3 asamtóiteach
asynchronous a (Ph.) aisioncrónach a
asynchronous motor (El. Ph.) mótar m1 aisioncrónach
atactic s atachtach m1
-ate suff s -áit suff f2
athermancy s (Ph.) teasteimhneacht f3
athermanous a (Ph.) teasteimhneach a
atmolysis s atmalú m (gs -laithe)
atmosphere s atmaisféar m1
atmospheric a atmaisféarach a
atmospheric absorption ionsú m atmaisféarach
atmospherical a atmaisféarach a
atmospheric electricity leictreachas m1 atmaisféarach
atmospheric layer stratam m1 atmaisféarach
atmospheric pressure brú m4 an aeir
atmospherics spl aerthormán m1
atmospheric window fuinneog f2 atmaisféarach
-ato suff s -áta suff m4
atom s adamh m1
atom bomb buama m1 adamhach
atomic a adamhach a
atomic constants tairisigh mpl adamhacha
atomic energy fuinneamh m1 adamhach
atomic heat teas m3 adamhach
atomicity s adamhacht f3
atomic mass mais f2 adamhach
atomic mass unit (= AMU, atomic unit of mass) aonad m1 maise adamhaí, AMA
atomic number uimhir f adamhach
atomic pile carn m1 adamhach
atomic stopping power bac-chumhacht f3 adamhach
atomic theory an teoiric f2 adamhach
atomic unit of energy (= hartree) aonad m1 fuinnimh adamhaigh
atomic unit of length aonad m1 faid adamhaigh
atomic unit of mass (= atomic mass unit, AMU) aonad m1 maise adamhaí, AMA
atomic weight meáchan m1 adamhach
atomization s adamhú m (gs -mhaithe), adamhúchán m1
atomize v adamhaigh v
atomizer s adamhóir m3
atomolysis s adamhlú m (gs -laithe)
at random adv go randamach adv
at rest adv ar fos adv
attainment s sroicheadh m (gs -chte)
attenuate v tanaigh v
attenuation s (thinning) tanú m (gs -naithe), tanúchán m1
attenuation coefficient (Ph.) comhéifeacht f3 tanúcháin
attenuator s (Eln.) tanaitheoir m3
atto- pref ata-, atai- pref
attract v (of magnet, etc.) aom v
attracted disc electrometer leictriméadar m1 dioscaí aomtha
attraction s (of magnet, etc.) aomadh m (gs -mtha), aomachán m1
attribute s airí m4 (pl -onna)
audibility s inchloisteacht f3
audible a inchloiste a
audiofrequency s closmhinicíocht f3
aufbau s (de) aufbau m4
Auger shower fras f2 Auger
augment v méadaigh v
augmented matrix maitrís f2 mhéadaithe
augmented region réigiún m1 méadaithe
auricyanide s óraiciainíd f2
autism s uathachas m1
autistic a uathach a
auto- pref uath- pref
autoclave s uathchlábh m1
autocorrelation s uath-chomhchoibhneas m1
autodispenser s uathdháileoir m3
autodyne s uathdhín f2
autoemission s uathastú m (gs -taithe), uathastúchán m1
autofrettage s uathchrinneadh m (gs -nnte)
autoionization s uathianúchán m1
automatic a uathoibríoch a, uath- pref
automatic check (Comp.) uathsheiceáil f3
automatic frequency control (Eln.) uathrialú m minicíochta
automatic gain control (Eng.) uathrialú m neartúcháin
automation s (Eng. Ph.) uathoibriú m (gs -ithe)
automorphism s uathmhorfacht f3
autonomous a uathnómach a
autopilot m uathphíolóta m4
autotransductor s (Eln.) uatrasduchtán m3
auxiliary a cúnta a, cúntach a
auxiliary circle ciorcal m1 cúnta
auxochrome s ácsacróm m1
availability s (of power station) tréimhse f4 feidhme, feidhmthréimhse f4
availability percentage céatadán m1 feidhme
available a infheidhme a
avalanche breakdown maidhmbhriseadh m (gs -ste)
average s (St.) meán m1
average frequency meánmhinicíocht f3
average life (= average lifetime, mean life) (Ph.) meánré f4
average lifetime (= average life, mean life) (Ph.) meánré f4
avoirdupois s avoirdupois m4
awl s meana m4
ax- pref (= axi-, axo-) acs-, acsa-, acsai- pref
axi- pref (= ax-, axo-) acs-, acsa-, acsai- pref
axial a aiseach a
axially symmetrical motion gluaisne f4 shiméadrach i leith na haise
axial ratio cóimheas m3 aiseach
axial vector veicteoir m3 aiseach
axiom s aicsím f2
axiomatic a aicsímeach a
axiomatic probability dóchúlacht f3 aicsímeach
axis s ais f2
axis of origin bun-ais f2
axis of reference ais f2 tagartha
axis of symmetry ais f2 na siméadrachta
axis of wrench ais f2 rinse
axisymmetrical a aicsisiméadrach a
axle s acastóir m3
axle friction frithchuimilt f2 acastóra
axo- pref (= ax-, axi-) acs-, acsa-, acsai- pref
aza- pref asá-, asái-
azeotrope
s aiseotróp m1
azeotropic a aiseotrópach a
azeotropy s aiseotrópacht f3
azido- pref aisídea-, aisídi-, aisíd-, aisíod-
azidothymidine (= azt) s aisíditímidín m4
azimuth s asamat m1
azimuthal a asamatach a
azimuthal quantum number candamuimhir f asamatach
azo- pref (Ch.) asa-, asai-, as-, ais- pref
azobenzene s (Ch.) asaibeinséin f2
azo-dye s (Ch.) asaruaim f2
azole s (= pyrrole) (Ch.) asól m1
azt (= azidothymidine) aisíditímidín m4
azulene s (Ch.) asúiléin f2

Barr


Babylonian system córas m1 Bablónach
back bond cúlnasc m1
back bonding (Ch.) cúlnascadh m (gs -sctha)
back electromotive force (= counter electromotive force) (ElMag.) frithfhórsa m4 leictreaghluaisneach
back focal length (Opt.) cúlfhad m1 fócasach
background s cúlra m4
background a cúlrach a
background count comhaireamh m1 cúlrach
background noise torann m1 cúlrach
background radiation radaíocht f3 chúlrach
backing store (Comp.) tacastór m1
back-layer photocell (Eln.) fótaichill f2 chúlchisil
back radiation (= backscatter, backscattering, backward scatter) (Ph.) cúlscaipeadh m (gs -pthe)
backscatter s (= back radiation, backscattering, backward scatter) (Ph.) cúlscaipeadh m (gs -pthe)
backscattering s (= back radiation, backscatter, backward scatter) (Ph.) cúlscaipeadh m (gs -pthe)
back substitution s (Mth.) aisionadú m (gs -daithe)
back titration (Ch.) cúl-toirtmheascadh m (gs -ctha)
backward difference (Mth.) cúldifríocht f3
backward-difference operator (Mth.) oibreoir m3 cúldifríochta
backward scatter (= backscatter, backscattering, back radiation) (Ph.) cúlscaipeadh m (gs -pthe)
backward-wave oscillator (Eln.) ascaltóir m3 cúltoinne
bacterial a baictéarach a
bacterium s baictéar m1
baffle s sciath f2
baffle v sciath v
baffle board sciathchlár m1
baffle plate sciathphláta m4
baffling s sciathadh m (gs -ta)
balance s (device) meá f4, meátán m1
balance s (Ac. El.) cothromaíocht f3
balance v (Ac. Ch. El.) cothromaigh v
balance v (of figures, etc.) comhardaigh v
balanced amplifier (Eln.) aimplitheoir m3 cothromaithe
balanced equation cothromóid f2 chothromaithe
balance equation (Ch.) cothromóid f2 chothromaíochta
balance of linear momentum (Mec.) cothromaíocht f3 móimintim línigh
balance-wheel s (Ph.) luascroth m3
balancing moment (Ph.) móimint f2 chothromúcháin
ball-and-ring apparatus gaireas m1 úll agus fáinne
ball-and-socket s (Mec.) úll m1 is cuas
ballast resistor (= barretter) (El.) friotóir m3 ballasta
ball bearing (item) grán m1 iompair
ball bearing (assembly) imthaca m4 gránach
ballistic a balaistíoch a
ballistic missile diúracán m1 balaistíoch
ballistics spl balaistíocht f3
ball mill bálmhuileann m1
ball race clais f2 gráin
ball swivel úllsclóin f2
band s banda m4
band brake bandachoscán m1
banded matrix maitrís f2 bhandaithe
band of interference banda m4 trasnaíochta
band-pass filter scagaire m4 bandabhealaigh
band-pressure level leibhéal m1 bandabhrú
band spectrum bandaspeictream m1
band theory bandatheoiric f2
bandwidth s leithead m1 banda
bang s tailm f2
bank s (Eng.) leathard m1
bank v leathard m1 a chur ar rud
banking s (Eng.) leathardú m (gs -daithe)
bar s (metal, etc.) barra m4
bar s (unit of pressure) bar m1
baratropic a baratrópach a
baratropic change of state athrú m baratrópach staide
baratropic fluid sreabhán m1 baratrópach
barbiturate s barbatúráit f2
bar chart (Mth.) barra-chairt f2
barium s bairiam m4
bar line chart (Mth.) barra-chairt f2 líneach
bar magnet barra-mhaighnéad m1
barn s (unit) (NcPh.) barn m1
baroclinic a barachlaonach a
baroclinicity s barachlaonacht f3
barograph s baragraf m1
barometer s baraiméadar m1
barometric a baraiméadrach a
barostat s barastat m1
barrel distortion díchumadh m bairilleach
barretter s (= ballast resistor) (El.) bairitéar m1
barrier s bac m1
barrier-layer photocell (Eln.) fótaichill f2 bhac-chisil
barycentre s baralár m1
baryon s (NcPh.) barón m1
baryon resonance (NcPh.) athshondas m1 baróin
barytes s bairít f2
base s (Ch.) bun m1
base s (Eln.) bun m1
base s (Geom.) bonn m1
base s (= radix) (Mth.) (of number system) bonn m1
base angle bonnuillinn f2
base-line s (Eln.) bunlíne f4
base metal táirmhiotal m1
base unit (Ph.) bunaonad m1
base vector bonnveicteoir m3
basic a (in general) bunúsach a, bun- pref
basic a (Ch.) bunata a
basic feasible solution bunréiteach m1 indéanta
basic invariant do-athraitheach m1 bunúsach
basicity s (Ch.) bunatacht f3
basic oxide ocsaíd f2 bhunata
basic unit bunaonad m1
basis s (Set.) bun m1
basis s (vectors) bonn m1
basis vector bonnveicteoir m3
batch s baisc f2
batch extraction (ChEng.) baisc-eastóscadh m (gs -ctha)
bath s dabhach f2 (gs daibhche, pl dabhcha)
bath salts salann m1 folctha
bathymetry s bataiméadracht f3
bathysphere s bataisféar m1
battery s (El.) ceallra m4
battery charger luchtaire m4 ceallra
battery holder coinneálaí m4 ceallra
bauxite s báicsít f2
bay sf4
bead s (drop) mónóg f2
beaker s eascra m4
beam s (of balance) cuing f2
beam s (Eng.) bíoma m4
beam s (Opt.) léas m1
beam coupling léaschúpláil f3
beam current léas-sruth m3
bearing s (direction) treo-uillinn f2
bearing s (Mec.) imthaca m4
beat s (Ph.) béim f2
beat-frequency oscillator ascaltóir m3 béim-mhinicíochta
beat-oscillator s béimascaltóir m3
becquerel (= Bq) s (unit) beicireil f2, Bq
bed s (Ch. Eng.) scair f2
beehive s coirceog f2
beehive a coirceogach a
beehive shelf seilf f2 choirceogach
behaviour s (in general) iompar m1
behaviour s (Ch.) iompraíocht f3
bel s (unit) beil f2
bell s (El.) clog m1, cloigín m4
bell-jar s clogad m1
bellows s boilg mpl (gpl bolg)
bell wire sreang f2 cloig
belt s crios m3
belt s (Mec.) beilt f2
belt drive beilt-tiomáint f3 (gs -ána)
belt driving beilt-tiomáint f3 (gs -ána)
bend s lúb f2
bend v lúb v
bending moment (Mec.) móimint f2 lúbthachta
bending-moment diagram (Mec.) léaráid f2 móiminte lúbthachta
bending strength frithlúbthacht f3
Benedict's reagent imoibreán m1 Benedict
benification s beinifísiú m (gs -ithe)
benzal s (= benzylidine) beansal m1
benzaldehyde s beansaildéad m1
benzamide s (= benzenecarboxamide) beansaimíd f2
benzene s beinséin f2
benzenecarboxamide s (= benzamide) beinséancarbocsaimíd f2
benzenecarboxylic acid (= benzoic acid)
aigéad m1 beinséancarbocsaileach a
benzene-1,4-diammine s (= phenylenediamine) beinséin-1,4-dé-aimín m4
benzene-1,2-dicarboxylic a (= phthalic) beinséin-1,2- dé-charbocsaileach a
benzene-1,3-diol s (= resorcinol) beinséin-1,3-dé-ól m1
benzene-1,4-diol s (= hydroquinone, quinol) beinséin-1,4-dé-ól m1
benzene-1,2-dioxamide s (= phthalimide) beinséin-1,2-dé-ocsaimíd f2
benzenehexacarboxylic acid aigéad m1 beinséinheicseacarbocsaileach
benzenoid a beinséanóideach a
benzil s (= l,2-diphenylethane dione, dibenzoyl) beinsíl f2
benzine s (= 4,4-diaminobiphenyl) beinsín m4
benzofuran s beinseafúrán m1
benzoic acid (= benzenecarboxylic acid) aigéad m1 beansóch
benzoin s beansóin f2
benzole s beansól m1
benzoquinone s (= cyclohexadiene-1,4-dione, quinone) beinseacuineon m1
benzoyl s beansóil f2
benzyl s beinsil f2
benzylamine s (= phenylmethylamine) beinsiolaimín m4
benzylidine s (= benzal) beinsilidín m4
benzyne s beinséín m4
berginization s beirginiú m (gs -ithe), beirginiúchán m1
berkelium s beircéiliam m4
berthollide a beirtillídeach a
beryl s beiril f2
beryllium s beirilliam m4
best straight line dronlíne f4 is fearr
beta s béite f4
beta decay (NcPh.) béite-mheath m3
betaine s (= lysine) béitín m4
beta particle (NcPh.) béite-cháithnín m4
beta ray (NcPh.) béite-gha m4
beta-ray spectroscopy (NcPh.) speictreascópacht f3 bhéite-ghathach
betatron s béiteatrón m1
BeV (= billion electron volt, GeV, giga-electronvolt) BeV, billiún m1 leictreonvolta
bevatron s beibheatrón m1
bi- pref dé- pref
bias s laofacht f3
biased a (St.) laofa a
biased estimator meastóir m3 laofa
biaxial crystal criostal m1 dé-aiseach
bicarbonate s (= hydrogencarbonate) décharbónáit f2
biconcave a déchuasach a
biconditional a déchoinníollach a
biconvex a dédhronnach a
bidentate a dédhéadach a
bifilar winding tochrán m1 déshnáitheach
big bang ollphléasc f2
big-bang theory teoiric f2 na hollphléisce
biharmonic equation cothromóid f2 dhé-armónach
bijection s (Mth.) détheilgean m1
bijective function (Mth.) feidhm f2 dhétheilgeach
bilateral symmetry siméadracht f3 dhéthaobhach
bilinear a délíneach a
bilinear function feidhm f2 dhélíneach
billion s billiún m1
billion electron volt (= BeV, GeV, giga-electronvolt) billiún m1 leictreonvolta, BeV
bimetallic a démhiotalach a
bimetallic strip (= bimetal strip) stiall f2 dhémhiotalach
bimetal strip (= bimetallic strip) stiall f2 dhémhiotalach
bimodal distribution dáileadh m démhodhach
bimolecular a démhóilíneach a
binary s (Mth.) dénárthán m1; (Ast.) déréalta f4
binary a (Mth.) dénártha a
binary code cód m1 dénártha
binary operation oibríocht f3 dhénártha
binary star (Ast.) déréalta f4
bind v nasc v
binder s ceanglóir m3
binding s nascadh m (gs -sctha)
binding energy fuinneamh m1 nascach
binocular a déshúileach a
binodal a dénódach a
binomial s déthéarmach m1
binomial a déthéarmach a
binomial coefficient comhéifeacht f3 dhéthéarmach
binomial distribution (St.) dáileadh m déthéarmach
binomial experiment (St.) turgnamh m1 déthéarmach
binormal s dénormal m1
binormal a dénormalach a
bio- pref bith- pref
biochemical s bithcheimiceán m1
biochemistry s bithcheimic f2
biodegrade v bith-dhíghrádaigh v
biological control system riailchóras m1 bitheolaíoch
biology s bitheolaíocht f3
biolysis s bithealú m (gs -laithe)
bionic a bitheonach a
bionics spl bitheoinic f2
biophysics spl bithfhisic f2
biotechnology s biteicneolaíocht f3
bipolar coordinates comhordanáidí fpl dépholacha
bipolar electrode leictreoid f2 dhépholach
bipolar integrated circuit ciorcad m1 iomlánaithe dépholach
bipolar transistor trasraitheoir m3 dépholach
biprism s déphriosma m4
bipyramidal a déphirimideach a
bipyramidal trigonal tríogánach m1 déphirimideach
biquinary a déchúigeach a
bi-refringence s dé-athraontas m1
bis- pref (Ch.) bios- pref
bisect v déroinn v
bisection s déroinnt f2
bisector s déroinnteoir m3
biserial correlation comhghaolú m déshrathach
bismuth s biosmat m1
bispherical lens lionsa m4 désféarach
bistable multivibrator ilchreathadóir m3 déchobhsaí
bisulphate s (= hydrogensulphate) déshulfáit f2
bisulphite s déshuilfít f2
bit s (Comp.) giotán m1
bitumen s biotúman m1
bivalent a (= divalent) défhiúsach a
bivariant system córas m1 dé-athraitheach
bivariate distribution dáileadh m dé-athráideach
bivariate normal probability dóchúlacht f3 dhé-athráideach normalach
bivariate-probability density function dlúsfheidhm f2 dóchúlachta dé-athráidí
black body (Ph.) dúchorp m1
black-body radiation radaíocht f3 dúchoirp
black-body temperature teocht f3 dúchoirp
black hole (Ast.) dúpholl m1
black-out point múchphointe m4
blank s bánán m1, spás m1 bán
blank a bán a
blank v (Eln.) dall v
blank determination bánchinneadh m (gs -nnte)
blanket s brat m1
blank titration bán-toirtmheascadh m (gs -ctha)
blast s (explosion) pléasc f2
blast s (of air) soinneán m1
blast s (of abrasive material) rois f2
blast cleaning roisghlanadh m (gs -nta)
blast furnace foirnéis f2 soinneáin
blaze s léaspach m1, laom m3
blazed grating gríl f2 laomtha
bleach s (= bleaching agent) tuarthóir m3
bleach v tuar v
bleaching agent (= bleach) tuarthóir m3
bleaching powder s púdar m1 tuartha
bleeding s sceitheadh m (gs -ite)
blending problem fadhb f2 chumaisc
blind spot caochspota m4
blister s clog m1
block s bloc m1
block chart bloc-chairt f2
block diagonal matrix maitrís f2 bhlocthrasnánach
block diagram blocléaráid f2
block diagrams model samhail f3 blocléaráidí
block graph blocghraf m1
blocking oscillator bloc-ascaltóir m3
block relaxation blocshocracht f3
bloom s (Opt.) blás m1
bloom v (Opt.) blásaigh v
blooming of lenses blású m lionsaí
blotch s fliosca m4
blower s séidire m4
blowpipe s séideadán m1
blue s gorm m1
blue-print s gormchló m4
blue-stone s cloch f2 ghorm
blur circle geamhchiorcal m1
blurred a geamhach a
bob s mirleán m1
body s (of aeroplane) cabhail f (gs -bhlach)
body s (Ast.) rinn m3
body s (Mth. Ph.) corp m1
body-centred a (Ch. Cryst.) corpláraithe a
body-centred cubic structure (Ch. Cryst.) struchtúr m1 ciúbach corpláraithe
body centrode (Mec.) corpcheantróid f2
body cone (Mth.) corpchón m1
body force (Mec.) corpfhórsa m4
Bohr theory of electrons in the atom teoiric f2 Bohr faoi leictreoin san adamh
boil v fiuch v
boiler s coire m4
boiler feed-water (Eng.) uisce f4 fotha coire
boiler scale coirt f2 choire
boiling point s fiuchphointe m4
boiling test-tube promhadán m1 fiuchta
boiling tube feadán m1 fiuchta
boiling-water reactor (= BWR) imoibreoir m3 uisce fiuchaidh
bolide s bóilíd f2
bolometer s bólaiméadar m1
bolometric a bólaiméadrach a
Boltzmann entropy hypothesis hipitéis f2 eantrópachta Boltzmann
bomb s buama m4
bombard v tuairgneáil v
bomb calorimeter buama-chalraiméadar m1
bond s (Ch. Ph.) nasc m1
bond angle (Ch. Ph.) nascuillinn f2
bond character (Ch.) nasc-chineál m1
bond energy (Ch. Ph.) nascfhuinneamh m1
bonding pair (Ch. Ph.) dís f2 nascach
bond length (Ch. Ph.) nascfhad m1
bond order (Ch.) nascord m1
bond-stretching (Ch.) nascshearradh m (gs -rrtha)
bond vibration (Ch.) nasc-chreathadh m1, nasc-chrith m3
bone ash cnámhluaithreach m1
bone charcoal cnámhghualach m1
bone meal min f2 chnámh
boost v treisigh v
booster s treiseoir m3
bootstrap theory teoiric f2 an bhrógstrapa
boracic a bórásach a
borane s (= boron hydride) bórán m1
borate s bóráit f2
borax s bórás m1
borax-bead test promhadh m cnapbhóráis
borazine s (= borazole) bóraisín m4
borazole s (= borazine) bórasól m1
border s imeall m1
bore s cró m4
bore v toll v
bore capillary cró m4 ribeach
borer s tollaire m4
boric a bórach a
boric acid aigéad m1 bórach
boroethane s (= diborane) bóireatán m1
borohydride s (= tetrahydridoborate) bóraihidríd f2
boron s bórón m1
boron hydride (= borane) hidríd f2 bhóróin
borrow v (Mth.) bain v
boson s bósón m1
boss s cabhra m4
boss-head clamp teanntán m1 molcheannach
bottle s buidéal m1
bottlebrush scuab f2 bhuidéal
bound s (Mth.) cuimse f4
boundary s (Mth.) fóir f (gs -reach)
boundary condition (Mth.) fóirchoinníoll m1
boundary-layer fóirchiseal m1
boundary value problem fadhb f2 fhóirluacha
bounded a (Mth.) cuimsithe a
bounded above cuimsithe lastuas
bounded below cuimsithe laistíos
bounded input ionchur m1 cuimsithe
bounded self-adjoint operator (Mth.) oibreoir m3 féinchuingeach cuimsithe
boundless a (Mth.) éaguimsithe a
bound of set cuimse f4 tacair, tacarchuimse f4
Boyle's law dlí m4 Boyle
Bq (= becquerel) (unit) Bq, beicireil f2
brace s (CivEng.) snaidhmeán m1
brace s (Mth.) lúibín m4 slabhrach
braced girder cearchaill f2 shnaidhmthe
brachistochrone s (Mec. Mth. Ph.) brachaisteacrón m1
bracket s brac m1
bracket s (Mth.) lúibín m4
brackish a goirt a
brake s coscán m1
brake horse-power each-chumhacht f3 choiscthe
branch s (Mth.) brainse m4
branched a brainseach a
branchpoint (Mth.) brainsephointe m4
brass s prás m1
breadth s leithead m1
break v (El.) scoir v
breakdown s cliseadh m (gs -ste)
breakdown s (= decomposition) (Ch.) dianscaoileadh m (gs -lte)
breakdown potential (= breakdown voltage) (El.) clisphoitéinseal m1
breakdown voltage (= breakdown potential) (El.) clisvoltas m1
breaker s (= contact breaker) (El.) scoradán m1
breeder s (NcPh.) póraitheoir m3
breeder reactor (NcPh.) imoibreoir m3 pórúcháin
breeding s (NcPh.) pórú m (gs -raithe), pórúchán m1
breeding gain (NcPh.) fabhrú m pórúcháin
breeding ratio (NcPh.) cóimheas m3 pórúcháin
bremsstrahlung s (de) bremsstrahlung m4
bremsstrahlung radiation radaíocht f3 bremsstrahlung
brew v grúdaigh v
brewing s grúdaireacht f3
Brewster window fuinneog f2 Brewster
brick s bríce m4
bridge s droichead m1
bridge rectifier coigeartóir m3 droichid
brightness s gile f4
brilliance s gléigile f4
brilliant a gléigeal a
brine s sáile m4
briquette s brícín m4
bristle s guaire m4
British thermal unit (= BTU) teas-aonad m1 Briotanach, TAB
brittle a briosc a
brittle fracture briosc-scoilteadh m (gs -ilte)
broad a leathan a
broad account breac-chuntas m1, cnámhchuntas m1
broadening of spectral lines leathnú m línte speictreacha
broadside array eagar m1 cliathánach
broadside-on position suíomh m1 cliathánach
broken-line graph graf m1 líne briste
bromate s brómáit f2
bromic a brómach a
bromic acid aigéad m1 brómach
bromide s bróimíd f2
bromination s bróimíniú m (gs -ithe)
bromine s bróimín m4
bromo- pref bróma-, brómai- pref
bromochlorotrifluorethane s (= halothane) brómaclóraithrífhluaireatán m1
bromonium
s brómóiniam m4
bronze s cré-umha m4
Brownian motion (= Brownian movement) brúnghluaisne f4
Brownian movement (= Brownian motion) brúnghluaisne f4
brush s scuab f2, scuaibín f4
brush discharge scuab-dhíluchtú (gs -aithe)
BTU (= British thermal unit) TAB, teas-aonad m1 Briotanach
bubble s boilgeog f2
bubble v boilgearnaigh v
bubble chamber (Ph.) soitheach m1 boilgeog
bubbling s boilgearnach f2
Buchner funnel tonnadóir m3 Buchner
bucket-brigade device (Eln.) feiste f4 buicéad
buckle v búcláil v
buckling s búcláil f3
buckling load ualach m1 búclála
buffer s (Ch.) maolán m1
buffer a (Ch.) maolánach a
buffer a (Eln.) idirghabhála a
buffer v (Ch.) maolánaigh v
buffer circuit (Eln.) ciorcad m1 idirghabhála
buffered solution (Ch.) tuaslagán m1 maolánaithe
build up v neartaigh v
bulb s (El.) bolgán m1
bulb-holder cró m4 bolgáin
bulb pipette pípéad m1 bolgáin
bulk chamber (Eln. Ph.) cuasán m1 toirte
bulk lifetime (Eln. Ph.)f4 toirte
bulk modulus (Ph.) modal m1 toirte
bumping s (of liquid) preabarnach f2 (leachta)
bunching s baicliú m (gs -ithe)
bundle s cual m1
bung s dallán m1
Bunsen burner dóire m4 Bunsen
Bunsen ice calorimeter oighearchalraiméadar m1 Bunsen
buoy s baoi m4
buoyancy s buacacht f3
buoyancy balance meátán m1 buacachta
buoyancy force fórsa m4 buacachta
buoyant a buacach a
burette s buiréad m1
burner s dóire m4
burning velocity (Ch.) treoluas m1 dócháin
burn-up s dó-ídiú m (gs -ithe)
burst s bladhm f3
burtonize v burtanaigh v
burtonizing s burtanú m (gs -naithe)
busbar s busbarra m4
bushel s buiséal m1
butadiene s (= but-1,3-diene) bútaidhé-éin f2
butane s bútán m1
butanedial s (= succinaldehyde) bútáindé-al m1
butanedioic acid (= succinic acid) aigéad m1 bútáindé-óch
butanediol s bútáindé-ól m1
butanedione s (= diacetyl) bútáindé-ón m1
butanoic a bútánóch a
butan-1-ol s (= butyl alcohol) bútan-1-ól m1
butanone s bútánón m1
but-1,3-diene s (= butadiene) bút-1,3-dé-éin f2
but-1-ene
s (= butylene) bút-1-éin f2
butterfly net líontán m1 féileacáin
buttwelding s buntáthú m (gs -thaithe)
butyl s búitil f2
butyl alcohol (= butan-1-ol) alcól m1 búitile
butylene
s (= but-l-ene) búitiléin f2
butyric a (= butanoic) bútarach a
buzzer s dordánaí m4
bypass s seach-chonair f2
bypass v seachthreoraigh v
by-product s fotháirge m4
byte s (Comp.) beart m1

Barr


cable s cábla m4
cadmium s caidmiam m4
cadmium ratio cóimheas m3 caidmiam
caesium s (= cesium) caeisiam m4
caesium clock clog m1 caeisiam
caffeine s caiféin f2
cage compound (= clathrate) caighean-chomhdhúil f2
cage mill caigheanmhuileann m1
calcification s cailciú m (gs -ithe)
calcify v cailcigh v
calcination s cailcíniú m
calcine v cailcínigh v
calcite s cailcít f2
calcium s cailciam m4
calcium carbonate carbónáit f2 chailciam
calcium chloride clóiríd f2 chailciam
calcium hydrogen carbonate hidrigincharbónáit f2 chailciam
calcium hydroxide hiodrocsaíd f2 chailciam
calcium nitrate níotráit f2 chailciam
calcium oxide ocsaíd f2 chailciam
calculate v ríomh v
calculation s ríomhaireacht f3
calculus s calcalas m1
calculus of variations calcalas m1 na n-athrúchán
calendar s féilire m4
calendar year bliain f3 féilire
calender s cleandar m1
calender v cleandaraigh
calibrate v (Ph.) calabraigh v
calibration s (Ph.) calabrú m (gs -raithe), calabrúchán m1
calibration error (Ph.) earráid f2 chalabrúcháin
californium s calafoirniam m4
calipers spl cailpéar m1
calomel s calmal m1
calomel electrode leictreoid f2 chalmail
calorescence s calraíocht f3
caloric theory teoiric f2 chalrach
calorie s calra m4
calorific a calrach a
calorimeter s calraiméadar m1
calorimetry s calraiméadracht f3
calutron s calatrón m1
calx s cailceán m1
cam s ceam m3
camber s dronn f2
camera s ceamara m4
camera lucida camera lucida
camera tube feadán m1 ceamara
camphor s camfar m1
camshaft s ceamfhearsaid f2
canal s canáil f3
canal rays gathanna mpl canálacha
cancel v cealaigh v
cancellation s cealú m (gs -laithe)
cancellation compensation cúiteamh m1 cealúcháin
cancellation law dlí m4 an chealúcháin
candela s (unit) caindéile f4
candle clock coinnealchlog m1
candle-power s coinnealchumhacht f3
cane sugar s siúcra m4 cána
cannabin s cannaibin f2
cannabis s cannabas m1
cannel coal coinnealghual m1
canonical a canónta a
canonical ensemble tionól m1 canónta
canonical equation cothromóid f2 chanónta
canonical form foirm f2 chanónta
canonical imbedding inleabú m canónta
canonical mapping mapáil f3 chanónta
cantilever s starrmhaide m4
cantilever beam bíoma m4 starrmhaide
capacitance s toilleas m1
capacitive coupling cúpláil f3 thoilleasach
capacitive reactance freasaitheacht f3 thoilleasach
capacitive tuning tiúnadh m toilleasach
capacitor s toilleoir m3
capacity s toilleadh m1
capillarity s ribeadas m1
capillary a ribeach a
capillary attractionm4 ribeach
capillary electrometer leictriméadar m1 ribeach
capillary tension teannas m1 ribeach
caprock s caidhpcharraig f2
caproic acid (= hexanoic acid) aigéad m1 capróch
capstan s tochard m1
capstan lathe deil f2 thochardach
capsule s cochall m1
capture v (NcPh.) gabh v
capture cross-section trasghearradh m gabhála
carat
s carat m1
caraway s cearbhas m1
carbamate s carbamáit f2
carbamide s carbaimíd f2
carbanion s carbainian m1
carbazide s carbaisíd f2
carbene s cairbéin f2
carbenoid s cairbéanóideach m1
carbenoid a cairbéanóideach a
carbide s cairbíd f2
carbo- pref carba-, carbai- pref
carbocyclic a carbafháinneach a
carbohydrase s carbaihiodráis f2
carbohydrate s carbaihiodráit f2
carbolic a carbólach a
carbolize v carbólaigh v
carbon s carbón m1
carbonaceous a carbónúil a
carbonate s carbónáit f2
carbonation s carbónáitiú m (gs -ithe), carbónáitiúchán m1
carbon black (industrial) dubh m1 an charbóin
carbon brush scuaibín f4 charbóin
carbon cycle timthriall m3 carbóin
carbon-l4 dating dátú m charbón l4
carbon dioxide dé-ocsaíd f2 charbóin
carbonic a carbónach a
carbonium s carbóiniam m4
carbonize v carbónaigh v
carbon microphone micreafón m1 carbóin
carbon monoxide aonocsaíd f2 charbóin
carbon tetrachloride (= tetrachloromethane) teitreaclóiríd f2 charbóin
carbonyl s carbóinil f2
carbonyl chloride (= phosgene) clóiríd f2 charbóinile
carbonyl diamide (= urea)
dé-aimíd f2 charbóinile
carborane
s carbórán m1
carborundum s carbaram m1
carboxyl s carbocsail f2
carboxylic a carbocsaileach a
carboy s carbách m1
carburate v (= carburet) (Ch.) carbraigh v
carburet v (= carburate) (Ch.) carbraigh v
carburettor s carbradóir m3
carburize v (Metal.) carbraigh v
carbylamine s (Ch.) cairbiolaimín m4
carbyne s cairbín m4
cardboard s cairtchlár m1
cardinality s cairdinéalacht f3
cardinal number bunuimhir f (gs -mhreach)
cardinal point (of compass) príomhaird f2
cardinal point (of system of lenses) (Opt.) sainphointe m4
cardioid a (Mth.) cairdeoideach a
cardioid condenser (Opt. Ph.) comhdhlúthadán m1 cairdeoideach
carnallite s carnaillít f2
carnotite s (Min.) carnóitít f2
carotene s caraitéin f2
carotenoid a caraitéanóideach a
carriage s carráiste m4
carrier s (Ncln.) iompróir m3
carrier-wave s tonn f2 iompair
carrying capacity cumas m1 iompair
carry-over s tuliompar m1
carry-over factor fachtóir m3 tuliompair
cartesian a cairtéiseach a
cartesian coordinates comhordanáidí fpl cairtéiseacha
cartesian sign convention sínghnás m1 cairtéiseach
cartesian tensor teinseoir m3 cairtéiseach
cascade s (El. Ph.) cascáid f2
cascade v (El. Ph.) cascáidigh v
cascade compensation (ContSys.) cúiteamh m1 cascáideach
cascade liquefaction (Ph.) leachtú m cascáideach
cascade liquefier (Ph.) leachtaitheoir m3 cascáideach
cascade shower (Ph.) fras f2 chascáideach
cascara s cascara m4
case s cás m1
casein s cáiséin f2
cassette s caiséad m1
cassiterite s caisiteirít f2
cast s teilgean m1
cast v teilg v
cast brass prás m1 teilgthe
casting-out nines easchaitheamh m1 (na) naonna
cast iron iarann m1 teilgthe, iarann m1 múnla
casual system córas m1 ócáideach
cata- pref cata-, catai- pref
catabolism s catabalacht f3
catacaustic a (Opt.) catacástach a
catadioptric system córas m1 cataidia-optrach
catalysis s catalú m (gs -laithe)
catalyst s catalaíoch m1
catalytic a catalaíoch a
cataphoresis s catafóiréis f2
catastrophe theory teoiric f2 na catastróife
catching diode dé-óid f2 ghabhála
catenary s caitéin f2
catenary a caitéineach a
catenation s caitéanú m (gs -naithe), caitéanúchán m1
cathecol s catacól m1
cathetometer s catataiméadar m1
cathode s catóid f2
cathode follower leantóir m3 catóide
cathode lead seolán m1 catóide
cathode-ray oscilloscope (Ph.) ascalascóp m1 -chatóideach
cathode-ray tube feadán m1 ga-chatóideach
cathodic a catóideach a
cation s caitian m1
cation exchange caitianmhalartú m (gs -taithe), caitianmhalartúchán m1
cation exchanger caitianmhalartóir m3
cationic a caitianach a
catoptric power (Opt.) cumhacht f3 chatoptrach
catoptrics spl (Opt.) catoptraic f2
catoptric system (= katoptric system) (Opt.) córas m1 catoptrach
Cauchy dispersion formula spréfhoirmle f4 Cauchy
causal a cúisíoch a
causality s cúisíocht f3
causality principle prionsabal m1 na cúisíochta
causal system córas m1 cúisíoch
caustic a (Ch.) loiscneach a
caustic a (Opt.) cástach a
caustic curve (Opt.) cuar m1 cástach
caustic surface (Opt.) dromchla m4 cástach
cavitation s cabhánú m (gs -naithe)
cavity resonator (= resonant cavity) athshonadóir m3 cabhach
cavity slide (Micros.) logshleamhnán m1
CDF (= cumulative-density function) DFC, dlúsfheidhm f2 charnach
celestial a neamhaí a
celestial body s rinn m3 neimhe
celestial equator meánchiorcal m1 neamhaí
celestial mechanics meicnic f2 neamhaí
celestial pole pol m1 neamhaí
celestial sphere sféar m1 neamhaí
cell s cill f2
cell constant cilltairiseach m1
cellobiose s (= cellose) ceallabós m1
cellophane s ceallafán m1
cellose s (= cellobiose) ceallós m1
cellulose
s ceallalós m1
cellulose a ceallalósach a
Celsius scale scála m4 Celsius
cement s (Ch. CivEng.) stroighin f2, suimint f2
cement v (Ch. CivEng.) stroighnigh v, suimintigh v
cementation s (Metal.) suimintiú m (gs -ithe), suimintiúchán m1
cementite s (Metal.) suimintít f2
centi- pref ceintea-, ceinti-, ceint- pref
centigrade s ceinteagrád m1
centigrade a ceinteagrádach a
centigrade scale scála m4 ceinteagrádach
centigram s ceinteagram m1
centilitre s ceintilítear m1
centimetre s ceintiméadar m1
centipoise s ceinteapoise m4
centistoke s ceinteastóc m1
centrad s ceintearad m1
central a lárnach a
central difference difríocht f3 lárnach
central force fórsa m4 lárnach
central-limit theorem teoirim f2 na teorann lárnaí
central optical system córas m1 optúil lárnach
central processing unit (= CPU) láraonad m1 próiseála, LAP
centre s lár m1
centre of area acharlár m1
centre of buoyancy lár m1 buacachta
centre of collineation (Ph.) lár m1 comhlíneachais
centre of curvature lár m1 cuaire
centre of escribed circle easlár m1
centre of figure lár m1 fíorach
centre of gravity (Mec.) meáchanlár m1
centre of group lár m1 grúpa
centre of inertia
lár m1 táimhe
centre of inversion lár m1 an inbhéartaithe
centre of mass (= centroid) (Mec. Ph.) maislár m1
centre of pressure brúlár m1, lár m1 brú
centre of similitude lárphointe m4 cosúlachta
centre zero voltmeter voltmhéadar m1 nialais láir
centrifugal a lártheifeach a
centrifugal governor rialtóir m3 lártheifeach
centrifugation potential poitéinseal m1 lártheifneorúcháin
centrifuge s lártheifneoir m3
centripetal a láraimsitheach a
centrobaric a lárbharach a
centrode s (Mec. Ph.) ceantróid f2
centroid s (= centre of mass) (Mec. Ph.) meánlár m1
centroidal a (Mec. Ph.) meánlárach a
centrosymmetry s lárshiméadracht f3
century s céad m1
ceramic a ceirmeach a
ceramics spl ceirmeacht f3
ceric a ceireach a
cerium s ceiriam m4
cerous a ceiriúil a
certain a cinnte a, dearfa a, deimhin a
certainty s cinnteacht f3, dearfacht f3, deimhneacht f3
cesium s (= caesium) caeisiam m4
cetyl s (= hexadecyl) ceitil f2
CFC (= chlorofluorocarbon) (Ch.) CFC, clórafluaracarbón m1
cgs system córas m1 cgs
chain s slabhra m4
chain bracket lúibín m4 slabhrach
chain drive slabhrathiomáint f (gs -ána)
chain reaction imoibriú m slabhrúil
chain rule cuingriail f (gs -alach)
chalcone s cailceon m1
chalk s cailc f2
chalybeate a iarnach a
chamois s seamaí m4
chance s seans m4
change s athrú m (gs -aithe)
change-barometer s baraiméadar m1 luaineach
change of state athrú m staide
channel s (CivEng. Comm. Eln.) cainéal m1
channel storage (Eln.) stóráil f3 chainéalach
channel-utilization index innéacs m4 úsáide cainéal
chaos s anord m1
char s gualán m1
char v gualaigh v
characteristic s (Mth.) sainuimhir f (gs -mhreach)
characteristic s (= characteristic curve) (Mth.) sainchuar characteristic a sain- pref, sainiúil a
characteristic a (Mth.) (vectors) dual- pref
characteristic curve (= characteristic) (Mth.) sainchuar m1
characteristic equation (Mth.) sainchothromóid f2
characteristic function (Mth. Ph. St.) sainfheidhm f2
characteristic function (= eigenfunction, proper function) (Mth.) dualfheidhm f2
characteristic length (Mth.) sainfhad m1
characteristic number (= characteristic value, eigenvalue, proper value) (Mth.) dual-luach m3
characteristic polynomial (Mth.) dual-iltéarmach m1
characteristic root sainfhréamh f2
characteristic temperature (= Debye temperature) (Ph.) sainteocht f3
characteristic value (= characteristic number, eigenvalue, proper value) (Mth.) dual-luach m3
characteristic vector (= eigenvector) (Mth.) dualveicteoir m3
characteristic x-radiation sain-x-radaíocht f3
charcoal s fioghual m1, gualach m1
charge s (of cartridge) lánán m1
charge s (El.) lucht m3
charge v (El.) luchtaigh v
charge carrier iompróir m3 luchta
charge conjugation (= charge parity) comhchuingeacht f3 luchta
charge-coupled device feiste f4 luchtchúpláilte
charge density luchtdlús m1
charge independence neamhspleáchas m1 luchta
charge parity (= charge conjugation) paireacht f3 luchta
charger s luchtaire m4
charge transfer luchtaistriú m (gs -ithe),luchtaistriúchán m1
charge-transfer device feiste f4 luchtaistriúcháin
charmed particle briochtcháithnín m4
chart s cairt f2
chart plot cairtphlota m4
check s seiceáil f3
check digit digit f2 seiceála, seicdhigit f2
checking procedure gnáthamh m1 seiceála
check problem fadhb f2 sheiceála
check routine gnáthamh m1 seiceála
chelate a (Ch.) crágach a
chelate v (Ch.) crág v
chelate complex (Ch.) crágchoimpléasc m1
chelating agent (Ch.) oibreán m1 crágtha
chelation s (Ch.) crágadh m (gs -gtha)
chelatochrome s (Ch.) crágachróm m1
chemical s ceimiceán m1
chemical a ceimiceach a
chemical analysis anailís f2 cheimiceach
chemical change athrú m ceimiceach
chemical engineering innealtóireacht f3 cheimiceach
chemical equivalent (= equivalent weight)
(Ch.) coibhéis f2 cheimiceach
chemical formula foirmle f4 cheimiceach
chemical hygrometer taismhéadar m1 ceimiceach
chemical shift aistriú m ceimiceach
chemiluminescence
s ceimealonracht f3
chemisorption s ceimeasú m4
chemistry s ceimic f2
chemosphere s ceimisféar m1
chemotaxis s ceimealuadar m1
chi s chí f4
chief ray príomhgha m4
chill s (device) fuarthóir m3
chill v (Metal.) fuarfhaghair v
chilled a (Metal.) fuarfhaghartha a
chi-meson s chí-méasón m1
chip s slis f2
chip v slis v
chiral a ciriúil a
chirality s ciriúlacht f3
chi-squared distribution dáileadh m chí-chearnaithe
chloral s (= trichlorethanal) clóral m1
chloramine s clóraimín m4
chlorate s clóráit f2
chloric a clórach a
chloric acid aigéad m1 clórach
chloride s clóiríd f2
chlorinate v clóirínigh v
chlorination s clóiríniú m (gs -ithe), clóiríniúchán m1
chlorine s clóirín m4
chlorinity s clóiríneacht f3
chloro- pref clóra-, clórai-, clóir- pref
2-chlorobuta-1,3-diene s (= chloroprene) 2-clórabúta-1,3-dé-éin f2
chlorodyne s clóraidín m4
chlorofluorocarbon (= CFC) s (Ch.) clórafluaracarbón m1, CFC
chloroform s (= trichloromethane) clóraform m1
chlorophyll s clóraifill f2
chloroprene s (= 2-chlorobuta-1,3-diene) clóraipréin f2
chlorosilane s clóraisiolán m1
chlorosulphonic a clórasulfónach a
chlorous a clórúil a
choke s tachtaire m4
choke v tacht v
choking a tachtach a, tacht- pref
choking-coil s tachtchorna m4
choking fumes múch f2 thachtach
choline s coilín m4
chondrite s coindrít f2
chondrule s coindriúl m1
chord s corda m4
chord of contact corda m4 teagmhála
choroid a córóideach a
chromate s crómáit f2
chromatic a crómatach a
chromaticity s crómatacht f3
chromatic resolving power cumas m1 taifigh chrómataigh
chromatic scale scála m4 crómatach
chromatism s crómatachas m1
chromatogram s crómatagram m1
chromatography s crómatagrafaíocht f3
chrome s cróm m1
chrominance s crómanas m1
chrominance signal comhartha m4 crómanais
chromium s cróimiam m4
chromo- pref cróma-, crómai- pref
chromophore s crómafór m1
chronograph s (Ph.) crónagraf m1
chronometer s (Ph.) crónaiméadar m1
chronon s (Ph.) crónón m1
cinnabar s cionnabar m1
cinnamic acid (= 3-phenylpropenoic acid) aigéad m1 cionnamach
circle s ciorcal m1
circle graph ciorcalghraf m1
circle of inversion ciorcal m1 an inbhéartaithe
circle of least confusion ciorcal m1 an íosmhearbhaill
circuit s ciorcad m1
circuital a ciorcadúil a
circuit board ciorcadlosaid f2
circuit breaker s scoradán m1 ciorcaid
circuit element eilimint f2 ciorcaid
circular a ciorclach a
circular dichroism déchrómachas m1 ciorclach
circular frequency minicíocht f3 chiorclach
circularly-polarized light solas m1 polaraithe go ciorclach
circular polarization polarú m ciorclach
circulate v (Mth.) athfhill v
circulating a (Mth.) athfhillteach a
circulation s (physiology) imshruthú m (gs -thaithe)
circumcentre s imlár m1
circumcircle s imchiorcal m1
circumference s imlíne f4
circumpolar star réalta f4 thimpholach
circumscribe v imscríobh v
circumscribed a imscríofa a
cis- pref cis-, cios- pref
cis isomer cis-isiméir f2
cis-octadec-9-enoic acid (= oleic acid) aigéad m1 cios-ochtaideic-9-éanóch
cissoid a ciosóideach a
cistern s sistéal m1
cistrans isomerism (Ch.) isiméireacht f3 chiostrasach
citrate s ciotráit f2
citric a citreach a
ciitric acid aigéad m1 citreach
civil engineering innealtóireacht f3 shibhialta
clad
a cumhdaithe a
clad v cumhdaigh v
cladding s cumhdach m1
clamp s clampa m4, teanntán m1
clamping diode dé-óid f2 chlampála
class s aicme f4
class A amplifier aimplitheoir m3 aicme a
class AB amplifier aimplitheoir m3 aicme AB
class B amplifier aimplitheoir m3 aicme B
class C amplifier aimplitheoir m3 aicme C
class D amplifier aimplitheoir m3 aicme D
classical a clasaiceach a
classification s aicmiú m (gs -ithe)
classify v aicmigh v
clathrate s (= cage compound) clatráit f2
clay s cré f4
clearance s scóip f2
clearance volume toirt f2 scóipe, scóipthoirt f2
cleavage s scoilteacht f3
click wheel cniogroth m3
climax s forar m1
clinical thermometer teirmiméadar m1 cliniciúil
clinometer s claonmhéadar m1
clip s fáiscín m4
clock s clog m1
clock arithmetic cloguimhríocht f3
clock frequency clogmhinicíocht f3
clock glass (= watch glass) clog-ghloine f4
clock pulse clogbhíog f2
clockwise a (= right) (of direction, etc.) deiseal a
closed circuit ciorcad m1 iata
closed contour comhrian m1 iata
closed curve cuar m1 iata
closed-graph theorem teoirim f2 an ghraif iata
closed loop s lúb f2 iata
closed-loop a lúbiata a
closed-loop transfer function feidhm f2 thraschuir lúbiata
closed operator oibreoir f3 iata
closed set tacar m1 iata
closed system córas m1 iata
closely related neasghaolmhar a
close-packed a dlúthphacáilte a
close-packed structure struchtúr m1 dlúthphacáilte
closure s iamh m1
closure of an operator iamh m1 oibreora
closure of a set iamh m1 an tacair
clothoid s (= Cornu's spiral) clótóideach m1
cloud chamber néalsoitheach m1
cloud-ion chamber soitheach m1 néal-ian
cloud-point s néalphointe m4
cloud track néalchonair f2
cloudy a (of liquid) modartha a
cluster s (Mth.) braisle f4
cluster compound (Ch.) cnuas-chomhdhúil f2
cluster integral (Mth.) braisleshuimeálaí m4
clutch s crág f2
coagulate s téachtán m1
coagulate v téacht v
coal s gual m1
coalesce v comhtháthaigh v
coalescence s comhtháthú m (gs -thaithe)
coal-fired a (= coal-fueled) gualbhreoslaithe a
coal-fueled a (= coal-fired) gualbhreoslaithe a
coal gas
s gualghás m1
coal tar s tarra m4 guail
coarse net líontán m1 garbh
co-axial a comhaiseach a
co-axial cable cábla m4 comhaiseach
cobalt s cóbalt m1
cobalt chloride clóiríd f2 chóbailt
cocaine s cócaon m1
cock s buacaire m4
code s cód m1
code operation códoibríocht f3
codon s códón m1
coefficient s (Mth.) comhéifeacht f3
coefficient for a normal variate (St.) comhéifeacht f3 athráide normalaí
coefficient of association (St.) comhéifeacht f3 comhthiomsúcháin
coefficient of contraction comhéifeacht f3 crapthachta
coefficient of coupling comhéifeacht f3 cúplála
coefficient of determination comhéifeacht f3 cinntiúcháin
coefficient of distribution comhéifeacht f3 dáileacháin
coefficient of emission (= emissivity) comhéifeacht f3 astúcháin
coefficient of excess comhéifeacht f3 barraíochta
coefficient of expansion comhéifeacht f3 forbartha
coefficient of friction comhéifeacht f3 frithchuimilte
coefficient of heat transfer (Ph.) comhéifeacht f3 traschurtha teasa
coefficient of linear expansion comhéifeacht f3 forbartha líní
coefficient of performance comhéifeacht f3 feidhmiúcháin
coefficient of restitution comhéifeacht f3 cúitimh
coefficient of skewness comhéifeacht f3 sceabhachta
coefficient of thermal diffusivity comhéifeacht f3 idirleatachta teirmí
coefficient of variation (St.) comhéifeacht f3 comhathrúcháin
coefficient of viscosity (Ph.) comhéifeacht f3 slaodachta
coercive force fórsa m4 comhéigneach
coercivity s comhéigníocht f3
co-factor s comhfhachtóir m3
co-gradient s comhghrádán m1
coherence s comhleanúnachas m1
coherent a comhleanúnach a
coherent-light source foinse f4 solais chomhleanúnaigh
cohesion s comhghreamú m (gs -maithe)
coil s corna m4
coiled flat spring rélingeán m1 corntha
coil-former s eiteán m1
coil-winding s tochrán m1
coinage metal miotal m1 mona
coincide v comhthit v
coincident a comhthitimeach a
co-ionic a comhianach a
coke s cóc m1
cold cathode catóid f2 fhuar, fuarchatóid f2
cold emission (= field emission) astú m fuar
cold junction cumar m1 fuar
cold trap gaiste m4 fuar, fuarghaiste m4
collapse s (Ast.) imphléascadh m (gs -sctha)
collapse v (Ast.) imphléasc v
collector s (Eln.) tiomsaitheoir m3
collector current sruth m3 tiomsaitheora
collector ring (Eln.) fáinne m4 tiomsaithe
colligative a (Ch.) tiomsúch a
collinear a comhlíneach a
collineation equation of optics cothromóid f2 chomhlíneachais optaice
colliniate v comhlínigh v
colliniator s comhlínitheoir m3
collision s imbhualadh m (gs -uailte, pl -uailtí)
collision cross-section (NcPh.) trasghearradh m imbhuailte
collision frequency minicíocht f3 imbhuailte
collocation s comhlogaíocht f3
collocation polynomial iltéarmach m1 comhlogaíochta
collodion s collóidian m1
colloid s collóideach m1
colloidal a collóideach a
cologarithm s comhlogartam m1
colorimeter s dathmhéadar m1
colorimetric a dathmhéadrach a
colorimetry s dathmhéadracht f3
colour s dath m3
colour blindness dathdhaille f4
colour equation dathchothromóid f2
colour factor dathfhachtóir m3
colour filter scagaire m4 dathanna
colourless a éadathach a
colour lustre dathloinnir f (gs -nnreach)
colour mixture dathchumasc m1
colour picture tube (= colourtron) feadán m1 dathphictiúir
colour quality dathcháilíocht f3
colour system dathchóras m1
colour television teilifís f2 dhaite
colour triangle dath-thriantán m1
colourtron s (= colour picture tube) datrón m1
colour vision dathamharc m1
column s colún m1
column graph colúnghraf m1
column vector veicteoir m3 colúin
combination s (Mth.) teaglaim f3
combination s (Ch.) cuingir f (gs -greach)
combination of lenses córas m1 lionsaí
combine v (Ch.) cuingrigh v
combined loading comhlódáil f3
combined stress comhstrus m1
combustible a indóite a
combustion sm4, dóchán m1
combustion tube dófheadán m1
comet s cóiméad m1
command s ordú m (gs -daithe)
commensurable a in-chomhthomhaiste a
common denominator (Mth.) comhainmneoir m3
common difference (Mth.) comhbhreis f2
common factor (Mth.) fachtóir m3 coiteann
common-ion effect (Ch.) iarmhairt f3 chomhianach
common multiple (Mth.) comhiolraí m4
common ratio (Mth.) comhiolraitheoir m3
communication s cumarsáid f2
communications spl cumarsáid f2
communications satellite satailít f2 chumarsáide
commutate v (Mth.) cómhalartaigh v
commutate v (= commute) (Eln.) cómhalartaigh v
commutation of operators (Mth. Ph.) cómhalartú m oibreoirí
commutation relation (= commutator relation) coibhneas m1 cómhalartachta
commutative a (Mth.) cómhalartach a
commutative property (Mth.) airí m4 cómhalartach
commutativity s (Mth.) cómhalartacht f3
commutator s (Mth.) cómhalartán m1
commutator relation (= commutation relation) coibhneas m1 cómhalartachta
commute
v (= commutate) (Eln.) cómhalartaigh v
compact a dlúth a, dlúth- pref
compacted a (Mth.) dlúite a
compact operator (Mth.) dlúthoibreoir m3
compact self-adjoint operator dlúthoibreoir m3 féinchuingeach
compact space (Mth.) dlúthspás m1
comparator s comparadóir m3
compare v déan v comparáid (idir)
comparison s comparáid f2
compass s compás m1
compatibility s (Comp.) comhoiriúnacht f3
compatibility equation cothromóid f2 chomhoiriúnachta
compensate v cúitigh v
compensated air thermometer aertheirmiméadar m1 cúitithe
compensated pendulum luascadán m1 cúitithe
compensating a cúiteach a
compensating eyepiece súilphíosa m4 cúiteach
compensation s cúiteamh m1
compensation gain factor neartfhachtóir m3 cúitimh
compensation lag cúiteamh m1 moille, moillchúiteamh m1
compensator s cúititheoir m3
compensatory a cúiteach a
compiler s (Comp.) tiomsaitheoir m3
complement s comhlánú m (gs -naithe)
complement v comhlánaigh v
complementarity s comhlántacht f3
complementary a comhlántach a
complementary addition (Arith.) suimiú m comhlántach
complementary error function earráidfheidhm f2 chomhlántach
complementary function feidhm f2 chomhlántach
complementary transistors trasraitheoirí mpl comhlántacha
complement of set (Mth.) comhlánú m tacair
complete a comhlán a, iomlán a, slán a
complete v slánaigh v
completely continuous operator oibreoir m3 slánleanúnach
complete metric space slánspás m1 méadrach
completeness s comhláine f4, iomláine f4, sláine f4
completeness of generalized function spaces sláine f4 feidhmspásanna ginearálaithe
complete orthonormal basis bonn m1 ortanormalach slán
complete orthonormal set tacar m1 ortanormalach slán
complete quadrilateral ceathairshleasán m1 comhlán
complete reducibility slán-inlaghdaitheacht f3
complete reducible operator oibreoir m3 slán-inlaghdaithe
complete restraint iallach m1 comhlán
complete set tacar m1 iomlán
complete set of functions tacar m1 iomlán feidhmeanna
complete space slánspás m1
completion s slánú m (gs -naithe)
complex s coimpléasc m1
complex a coimpléascach a
complex v coimpléasc v
complex conjugate comhchuingeach m1 coimpléascach
complexion s dreach m3
complex measure tomhas m1 coimpléascach
complex number uimhir f choimpléascach
complex plane plána m4 coimpléascach
complex translation aistriú m coimpléascach
complex valued (Mth.) coimpléasc-luacháilte a
complex variable athróg f2 choimpléacsach
compliance s géilliúntas m1
component s (Ch.) comhábhar m1
component s (El.) (of device) comhbhall m1
component s (MecEng.) comhpháirt f2, comhbhall m1
component s (Mth.) cuidí m4
component of force cuidí m4 fórsa
components of acceleration cuidithe mpl an luasghéaraithe
composite s comhábhar m1
composite a ilchodach a
composite area achar m1 ilchodach
composite of relations comhshuíomh m1 gaolta
composition s comhshuíomh m1
composition of functions comhshuíomh m1 feidhmeanna
composition series sraith f2 chomhshuímh
compost s múirín m4
compound s (in general) cumasc m1
compound s (Ch.) comhdhúil f2
compound s (Ph.) comhshuíomh m1
compound a (Ch.) comhdhúileach a
compound a (Mth. Ph.) comhshuite a
compound v (Ph.) comhshuigh v
compound event ilteagmhas m1
compound factor fachtóir m3 comhshuite
compound lever luamhán m1 ilchodach
compound microscope micreascóp m1 comhshuite
compound nucleus cónúicléas m1
compound pendulum comhluascadán m1
compound probability (St.) dóchúlacht f3 chomhshuite
compound-wound machine meaisín m4 comhthochraiste
comprehensive a uileghabhálach a
compress v comhbhrúigh v
compressibility s in-chomhbhrúiteacht f3
compressible a in-chomhbhrúite a
compression s comhbhrú m4
compression wave tonn f2 chomhbhrú
compressive a comhbhrúiteach a
compressor s comhbhrúiteoir m3
compromise s comhghéilleadh m (gs -llte)
compute v ríomh v
computer s ríomhaire m4
computer flow diagram sreabhléaráid f2 ríomhaire
computing s ríomhaireacht f3
concave a cuasach a
concentrate s (Ch.) tiúchán m1
concentrate v (Ch.) tiubhaigh v
concentrate v (Ph.) cuimsigh v
concentrated a (Ph.) cuimsithe a
concentrated a (Ch.) tiubhaithe a
concentrated a (El.) comhchruinnithe a
concentrated force fórsa m4 comhchruinnithe
concentrated load lód m1 comhchruinnithe
concentrated solution tuaslagán m1 tiubhaithe
concentration s comhchruinniú m (gs -ithe)
concentration s (Ch. St.) tiúchan f3
concentration cell cill f2 tiúchana
concentric a comhlárnach a
concept s coincheap m3
conceptual a coincheapúil a
conceptual model samhail f3 choincheapúil
concerted a comhaontaithe a
conchoidal a sliogánach a
conclusion s conclúid f2
concrete s coincréit f2
concrete analysis (Mth.) anailís f2 nithiúil
concrete analysis of number anailís f2 nithiúil an uimhris
concurrence s comhchumaracht f3
concurrent a comhchumarach a
concyclic a comhchioglach a
condensation s (Ch. Ph.) comhdhlúthú m (gs -thaithe)
condensation polymer (Ch.) polaiméir f2 chomhdhlúthúcháin
condense v (Ch. Ph.) comhdhlúthaigh v
condenser s (Ch. El.) comhdhlúthadán m1
condition s coinníoll m1
conditional a coinníollach a
conditional extremum (Mth.) foircneán m1 coinníollach
conditionally stable cobhsaí go coinníollach
conditional probability dóchúlacht f3 choinníollach
conditional-probability density function dlúsfheidhm f2 dóchúlachta coinníollaí
conditional-probability distribution function feidhm f2 dháileacháin dóchúlachta coinníollaí
conditioning s (Eln.) comhoiriúnú m (gs -naithe)
conduct v seol v
conductance s seoltas m1
conduction s (Ch. Ph.) seoladh m (gs -lta)
conduction band (El. Ph.) banda m4 seolta
conduction current (El. Ph.) sruth m3 seolta
conduction electron (El. Ph.) leictreon m1 seolta
conductivity s seoltacht f3
conductivity apparatus gaireas m1 seoltachta
conductor s seoltóir m3
cone s cón m1
cone of friction cón m1 frithchuimilte
confidence s muinín f2
confidence coefficient comhéifeacht f3 muiníne
confidence interval eatramh m1 muiníne
confidence limit teorainn f mhuiníne
configuration s cumraíocht f3
configurational elasticity leaisteachas m1 cumraíochta
configurational expansion forbairt f3 cumraíochta
confluence s comhchumar m1
confocal a comhfhócasach a
conformable matrix maitrís f2 in-chomhoiriúnaithe
conformal a comhfhoirmiúil a
conformal mapping mapáil f3 chomhfhoirmiúil
conformation s (= conformer) (Ch.) conformáil f3
conformational analysis (Ch.) anailís f2 chonformálach
conformer s (= conformation) (Ch.) conformáil f3
confounding
s mearbhlú m (gs -laithe)
congener s comhaicmeach m1
congener a comhaicmeach a
congruence s iomchuibheas m1
congruent (to) a iomchuí (do) a, in iomchuibheas m1 le
congruent triangle triantán m1 iomchuí
conic s cónach m1
conic a cónach a
conical flask fleascán m1 cónúil
conical surface dromchla m4 cónúil
conic section cónghearradh m (gs -rrtha)
conjugacy class (Mth.) aicme f4 chomhchuingis
conjugate s comhchuingeach m1
conjugate v comhchuingigh v
conjugate(d) a comhchuingeach a
conjugated double bond nasc m1 dúbailte comhchuingeach
conjugate diameters lárlínte fpl comhchuingeacha
conjugate impedance
coisceas m1 comhchuingeach
conjugate numbers uimhreacha fpl comhchuingeacha
connect v ceangail v, cónasc v
connected a cónasctha a, ceangailte a
connecting rod slat f2 cheangail
connecting wire sreang f2 chónaisc
connection s cónasc m1
connector s cónascaire m4
conrotatory s comhrothlach m1
conrotatory a comhrothlach a
consecutive a leantach a
consequence s iarmhairt f3
consequent s (logic) iarmhairt f3
consequent a iarmhartach a
consequent pole pol m1 iarmhartach
consertal a comhcheangailte a
conservation s (Ph.) imchoimeád m1
conservation of mass imchoimeád m1 na maise
conservation of number (Mth.) neamhathraitheacht f3 (an) uimhris
conservative a (Ph.) imchoimeádach a
conservative body force corpfhórsa m4 imchoimeádach
conservative field réimse m4 imchoimeádach
conservative force fórsa m4 imchoimeádach
consistence s (Mth.) comhsheasmhacht f3
consistency s (of substance) raimhre f4, téagar m1
consistent a comhsheasmhach a consistent with comhsheasmhach le
consistent estimator meastóir m3 comhsheasmhach
consonance s (Ph.) comhshondas m1
constant s tairiseach m1
constantan s constantán m1
constant boiling mixture meascán m1 fiuchthairiseach
constant-coefficient differential equation cothromóid f2 dhifreálach comhéifeachta tairisí
constant of integration tairiseach m1 na suimeála
constant of proportionality tairiseach m1 na comhréire
constant-phase loci lócais mpl bhuanphas
constant-pressure gas thermometer gásteirmiméadar m1 brúthairiseach
constant-volume gas thermometer gásteirmiméadar m1 toirt-tairiseach
constellation s réaltbhuíon f2
constituent s comhábhar m1
constituent atom adamh m1 comhdhéanaimh
constitution s comhdhéanamh m1
constitutive equation cothromóid f2 chomhdhéanmhach
constitutive relation gaol m1 comhdhéanmhach
constrained plane motion plánghluaisne f4 iallaigh
constraining force fórsa m4 iallaigh
constraint s iallach m1
constrict v caolaigh v
constriction s caolú m (gs -laithe)
consumer water uisce m4 don phobal
contact s (El.) teagmháil f3
contact v teagmhaigh v
contact angle uillinn f2 teagmhála
contact binary (Ast.) déréalta f4 teagmhála
contact breaker (= breaker) (El.) scoradán m1
contact lens lionsa m4 tadhaill
contact point pointe m4 teagmhála
contact potential poitéinseal m1 teagmhála
contact process próiseas m1 teagmhála
contact resistance friotaíocht f3 teagmhála
contact transformation trasfhoirmiú m teagmhála
contactor s teagmhálaí m4
contain v (Set.) coinnigh v
contaminate v éilligh v
contamination s éilliú m, éilliúchán m1
content s toilleadh m1
contiguous a comhtheagmhálach a
contingency probability dóchúlacht f3 theagmhasach
contingency table tábla m4 teagmhasachta
contingency-table frequency minicíocht f3 tábla teagmhasachta
continuant s leanúnán m1
continued fraction codán m1 leantach
continued-fraction stability criterion critéar m1 cobhsaíochta codáin leantaigh
continued product iolrach m1 leantach
continuity s (El. Mth.) leanúnachas m1
continuity equation (Ph.) cothromóid f2 leanúnachais
continuity principle (Mth.) prionsabal m1 an leanúnachais
continuous a leanúnach a
continuous countercurrent frithshreabh f2 leanúnach
continuous data sonraí mpl leanúnacha
continuous dependence spleáchas m1 leanúnach
continuous distribution dáileachán m1 leanúnach
continuous extraction (Ch.) eastóscadh m leanúnach
continuous linear functional (Mth.) feidhmeán m1 líneach leanúnach
continuous linear operator (Mth.) oibreoir m3 líneach leanúnach
continuous linear transformation (Mth.) trasfhoirmiú m líneach leanúnach
continuously differentiable indifreálaithe a go leanúnach
continuously distributed dáilte a go leanúnach
continuous process próiseas m1 leanúnach
continuous sampling sampláil f3 leanúnach
continuous spectrum speictream m1 leanúnach
continuous-variation method modh m3 na hathraitheachta leanúnaí
continuum s contanam m1
continuum a contanaim a
continuum mechanics meicnic f2 chontanaim
continuum model samhail f2 chontanaim
contour s (Mth.) comhrian m1
contour integral s (Mth.) cuarshuimeálaí m4
contours of objective function (Mth.) comhrianta mpl na spriocfheidhme
contract
v crap v
contraction s crapadh m (gs -ptha)
contragradient s (Mth.) frithghrádán m1
contrapositive a (Mth.) frithdheimhneach a
contrary a contrártha a
contravariance s (Mth.) frith-athraitheas m1
contravariant derivative (Mth.) díorthach m1 frithathraitheach
control s rialú m (gs -laithe)
control s (in control experiment) cóimheastóir m3
control s (of device) rialaitheoir m3
control v rialaigh v
control action gníomh m1 rialúcháin
control chart cairt f2 rialúcháin
control electrode riail-leictreoid f2
control group grúpa m4 cóimheasa
controlled output
aschur m1 rialaithe
controlled variable athróg f2 rialaithe
controller s rialaitheoir m3
control loop (Comp.) lúb f2 rialúcháin
control-rod s riailmhaide m4
control system córas m1 rialaithe, córas m1 rialúcháin
convection s comhiompar m1
convection current sruth m3 comhiompair
convective rate ráta m4 comhiomprach
convective rate of change ráta m4 athraithe comhiomprach
convector heater téitheoir m3 comhiompair
convention
s gnás m1
convention of signs (Mth.) gnás m1 na síneacha
converge v (Mth.) coinbhéirsigh v
converge v (Opt. Ph.) inréimnigh v (chuig)
convergence s (Mth.) coinbhéirseacht f3
convergence s (Ph.) inréimneacht f3
convergence in the mean coinbhéirseacht f3 sa mheán
convergence in the norm coinbhéirseacht f3 sa norm
convergence of operators coinbhéirseacht f3 oibreoirí
convergency s (Mth.) coinbhéirseacht f3
convergency s (Ph.) inréimneacht f3
convergent a (Mth.) coinbhéirseach a
convergent a (Ph.) inréimneach a
converse s coinbhéarta m4
converse a coinbhéartach a
conversion s (Ch. Ph.) tiontú m (gs -taithe)
conversion s (Mth.) coinbhéartú m (gs -taithe)
conversion electron (Ph.) leictreon m1 tiontaithe
conversion factor (Mth.) fachtóir m3 coinbhéartachta
conversion of energy tiontú m fuinnimh
convert
v (energy) tiontaigh v
converter
s (= convertor) (Ncln.) tiontaire m4
convertor s (= converter) (Ncln.) tiontaire m4
convex
a dronnach a
convex set tacar m1 dronnach
convolute s conbhlóideach m1
convolute a conbhlóideach a
convolution s conbhlóid f2
convolution integral suimeálaí m4 conbhlóideach
convulsant s (Pharm.) baoth-thonnán m1
convulsant drug (= convulsive drug) (Pharm.) druga m4 baoth-thonnach
convulsive drug (= convulsant drug) (Pharm.) druga m4 baoth-thonnach
coolant s (NcPh.) fuarthán m1
cooling curve (Ph.) cuar m1 fuaraithe
cooling lag (Ph.) aga m4 fuaraithe
cooling method modh m3 fuaraithe
cooling system córas m1 fuaraithe
coordinate s (Mth.) comhordanáid f2
coordinate a (Ch. Mth.) comhordanáideach a
coordinate v (Ch. Mth.) comhordanáidigh v
coordinate axes aiseanna fpl comhordanáideacha
coordinate bond (Ch.) nasc m1 comhordanáideach
coordination s (Ch. Mth.) comhordanáidiú m (gs -ithe)
coordination lattice laitís f2 chomhordanáidithe
co-planar a comhphlánach a
copolymer s comhpholaiméir f2
copolymerization s comhpholaiméiriú m (gs -ithe), comhpholaiméiriúchán m1
copper s copar m1
copperas s coparás m1
copper carbonate carbónáit f2 chopair
copper foil scragall m1 copair
copper loss caillteanas m1 sa chopar
copper powder púdar m1 copair
copper rod slat f2 chopair
copper sulphate pentahydrate peintihiodráit f2 sulfáit chopair
copper sulphate-5-water sulfáit f2 chopair-5-uisce
copper turnings scamhachán m1 deile copair
co-precipitation s (process) comhdheascadh m (gs -sctha)
co-precipitation s (product) comhdheascán m1
corbel s coirbéal m1
core s (Eln.) croíleacán m1
core loss (= excitation loss, iron loss) (ElMag.) caillteanas m1 sa chroíleacán
cork s corc m1
corkborer s corcthollaire m4
Cornu's spiral (= clothoid) clótóideach m1
corollary
s atoradh m1
corona s coróin f (gs -ónach)
corpuscle s coirpín m4
corpuscular a coirpíneach a
correct v ceartaigh v
correcting plate pláta m4 ceartúcháin
correction s ceartú m (gs -taithe)
corrector s ceartaitheoir m3
correlate v (Mth.) comhghaolaigh v
correlated a (Mth.) comhghaolaithe a
correlation s (Mth.) comhghaol m1, comhghaolú m (gs -laithe)
correlation coefficient (Mth. St.) comhéifeacht f3 comhghaolaithe, comhéifeacht f3 comhghaolúcháin
correlative a (Mth.) comhghaolach a
correlogram s (Mth.) cuar m1 comhghaoil
correspond v comhfhreagair v, freagair v
correspondence s (Mth. Set.) comhfhreagairt f3 (gs -artha) freagairt f3 (gs -artha)
corresponding a comhfhreagrach a
corrode v creim v
corroded a creimthe a
corrosion s creimeadh m (gs -mthe)
corrosive a creimneach a
corrugate v roc v
corrugated a roctha a
corrugation s rocadh m (gs -ctha)
corundum s corandam m1
coruscation s gealra m4
cosecant s (Geom.) comhtheascaí m4
cosecant s (Trig.) comhsheiceant m1
coset s comhthacar m1
cosine s comhshíneas m1
cosine curve cuar m1 comhshíneasach
cosine transform trasfhoirm f2 chomhshínis
cosmic a cosmach a
cosmic background radiation radaíocht f3 chúlrach chosmach
cosmogony s cosmagnaíocht f3
cosmography s cosmagrafaíocht f3
cosmology s cosmeolaíocht f3
cosmotron s cosmatrón m1
cotangent s (Geom.) comhthadhlaí m4
cotangent s (Trig.) comhthangant m1
coulomb s (unit) cúlóm m1
coulometer s cúlóiméadar m1
coulometric a cúlóiméadrach a
coulometry s cúlóiméadracht f3
coumaric a (= cumaric) cúmaireach a
coumarone s (= cumarone) cúmarón m1
count v áirigh v, comhair v
countable a (= denumerable, enumerable) (Mth.) ináirithe a, inchomhairthe a, inchomhairimh a
countable orthonormal basis (Mth.) bonn m1 ortanormalach inchomhairthe
countable orthonormal set (Mth.) tacar m1 ortanormalach inchomhairthe
countable set (Set.) tacar m1 inchomhairthe
countably infinite set (Set.) tacar m1 éigríochta inchomhairthe
counter s (Ncln.) áiritheoir m3
counter-clockwise a tuathal a
countercurrent (= countercurrent flow, counterflow) (Eng.) frithshreabh f2
countercurrent extraction (Ch. Eng.) eastóscadh m frithshreibhe
countercurrent flow (= countercurrent, counterflow) (Eng.) frithshreabh f2
counter electromotive force (= back electromotive force) (ElMag.) frithfhórsa m4 leictreaghluaisneach
counterflow (= countercurrent, countercurrent flow) (Eng.) frithshreabh f2
counterglow s (= gegenschein) (Ast.) frithloinnir f (gs -nnreach)
counterion s frith-ian m1
counterpoise s cóimheáchan m1
counterpoise v cothromaigh v
counting numbers comhaireamh m1 uimhreacha
counting tube feadán m1 comhairimh
couple s cúpla m4
couple s (Set.) ardphéire m4
couple v cúpláil v
coupled systems córais mpl chúpláilte
coupling s cúpláil f3
coupling s (El. Mec.) (device) cúplán m1
covalence s (= covalency) comhfhiúsacht f3
covalency s (= covalence) comhfhiúsacht f3
covalent a comhfhiúsach a
covalent bond nasc m1 comhfhiúsach
covariance s comhathraitheas m1
covariant derivative díorthach m1 comhathraitheach
covariant tensor teinseoir m3 comhathraitheach
cover glass clúdghloine f4
cover slip sliseog f2 chlúdaigh
covolume s comhthoirt f2
c-parity s c-phaireacht f3
CPU (= central processing unit) LAP, láraonad m1 próiseála
crab s (MecEng.) crúbaire m4
cracking s (Ch.) cnagadh m (gs -gtha)
crane s (MecEng.) craein f (gs -aenach)
crane jib géag f2 craenach
crank s (MecEng.) cromán m1
crank and slotted lever
(Eng.) cromán m1 agus luamhán m1 sliotánach
cranked a (Eng.) crománach a
cranked lever (MecEng.) luamhán m1 crománach
crank-shaft s (Eng.) cromsheafta m4
craze v snáithlíonraigh v
crazing s snáithlíonrú m (gs -raithe)
creation operator oibreoir m3 cruthúcháin
creep s snámhaíocht f3
creep function feidhm f2 shnámhaíochta
creeping s snámhaíocht f3
creosote s créasóid f2
cresol s créasól m1
crest s (of wavelength) barr m1
cripple v craplaigh v
crippling s craplú m (gs -laithe)
criterion s critéar m1
critical a criticiúil a
critical-angle refractometer athraonmhéadar m1 uillinne criticiúla
critical constant tairiseach m1 criticiúil
critical damping (Ph.) maolú m criticiúil
critical isothermal isiteirmeach m1 criticiúil
critically damped maolaithe go criticiúil
critical point pointe m4 criticiúil
critical pressure brú m4 criticiúil
crocodile clip fáiscín m4 crogaill
Crooks radiometer radaiméadar m1 Crooks
cross correlation (Mth. St.) cros-chomhghaolú m (gs -laithe), cros-chomhghaolúchán m1
crossed cylinder (Opt.) sorcóir m3 crosach
crossed lens (Opt.) lionsa m4 crosach
crossed Nicols (Opt.) crosphriosmaí mpl Nicol
cross-linkage s (Ch.) trasnasc m1
cross multiplication (Mth.) trasiolrú m (gs -laithe), trasiolrúchán m1
crossover frequency minicíocht f3 thrasach
crossover network líonra m4 trasach
cross product (= vector cross product, vector product) (Mth.) trasiolrach m1
cross ratio (Mth.) traschóimheas m3
crosswise a fiarthrasna a
crotonic acid (= trans-but-2-enoic acid) aigéad m1 crotónach
crown s coróin f (gs -ónach)
crown-glass gloine f4 chorónach
crucible s breogán m1
crucible tongs tlú m4 breogáin
crude a amh a
cryo- pref (Ph.) crió-, criói- pref
cryobiology s crióibhitheolaíocht f3
cryogen s (Ph.) crióigin f2
cryogenic a (Ph.) crióigineach a
cryogenics spl (Ph.) crióiginic f2
cryohydrate s (Ph.) crióihiodráit f2
cryolite s (Min.) crióilít f2
cryometer s (Ph.) crióiméadar m1
cryophorus s criófórán m1
cryoscope
s (Ph.) crióscóp m1
cryoscopic a (Eng. Ph.) crióscópach a
cryoscopic constant (Ph.) tairiseach m1 crióscópach
cryostat s (Eng. Ph.) crióstat m1
cryotron s (Eln.) criótrón m1
crystal s criostal m1
crystal analysis criostalanailís f2
crystal base criostalbhun m1
crystal clock criostalchlog m1
crystal counter criostaláiritheoir m3
crystal diffraction díraonadh m criostalach
crystal field criostalréimse m4
crystal-field splitting scoilteadh m le criostalréimse
crystal-field splitting energy scoiltfhuinneamh m1 an chriostalréimse
crystal-field stabilization energy fuinneamh m1 cobhsaíochta an chriostalréimse
crystal-field theory teoiric f2 an chriostalréimse
crystal filter criostalscagaire m4
crystal form criostalfhoirm f2
crystal grating criostalghríl f2
crystal habit criostalghnás m1
crystal lattice laitís f2 chriostail
crystalline a criostalta a
crystalline copper sulphate sulfáit f2 chopair chriostalta
crystallite s criostailít f2
crystallization s criostalú m (gs -laithe), criostalúchán m1
crystallogram s (Ph.) criostalghram m1
crystallography s (Ch. Ph.) criostalghrafaíocht f3
crystalloid s criostalóideach m1
crystalloid a criostalóideach a
crystal microphone criostalmhicreafón m1
crystal parameter criostalpharaiméadar m1
crystal pick-up criostalghlacaire m4
crystal plane criostalphlána m4
crystal-saturation magnetostriction maighnéadstraidhn f2 sáithiúcháin chriostal
crystal spectrometer
criostalspeictriméadar m1
crystal structure criostalstruchtúr m1
crystal system criostalchóras m1
cube s ciúb m1
cubic a (Mth.) ciúbach a
cubical a ciúbúil a
cubic system (Mth.) córas m1 ciúbach
cuboid a ciúbóideach a
cullet s cuilléid f2
culture s (of process) saothrú m (gs -raithe), saothrúchán m1
culture s (of product) saothrán m1
cumaric a (= coumaric) cúmaireach a
cumarone s (= coumarone) cúmarón m1
cumene s (= ((1-methylethyl)benzene) cúiméin f2
cumulant s cumalach m1
cumulant a cumalach a
cumulant generating function ginfheidhm f2 chumalach
cumulative a carnach a
cumulative-density function (= CDF) dlúsfheidhm f2 charnach, DFC
cumulative-distribution function feidhm f2 dáileacháin charnaigh
cumulative error earráid f2 charnach
cumulative-frequency function feidhm f2 minicíochta carnaí
cumulative-probability system córas m1 dóchúlachta carnaí
cumulative sampling (St.) sampláil f3 charnach
cumulative sum (= CUSUM) (St.) cnuas-suim f2, CUSUM
cuneiform a dingchruthach a
cup s (Set.) cup m4
cupel s cupa m4 (tástála)
cupel v (Metal.) cupalaigh v
cupellation s (Metal.) cupalú m (gs -laithe)
cupferron s coipfearón m1
cuprammonium s copramóiniam m4
cupric a coprach a
cupro-nickel s coprainicil f2
cuprous a coprúil a
curare s curáire m4
curd tension gruth-theannas m1
cure v leasaigh v
curie s (unit) ciúire f4
Curie point (= Curie temperature) teocht f3 Curie
Curie temperature (= Curie point) teocht f3 Curie
curing s leasú m (gs -saithe)
curium s ciúiriam m4
curl s (Mth.) curla m4
current s sruth m3
current balance (El.) sruthmheátán m1
current coordinates comhordanáidí fpl reatha
current density
(El. Ph.) sruthdhlús m1
current electricity sruthleictreachas m1
current transformer (El.) sruthchlaochladán m1
cursor s cúrsóir m3
curvature s cuaire f4
curvature of field cuaire f4 an réimse
curvature of image cuaire f4 na híomhá
curve s cuar m1
curve v cuar v
curved a cuar a, cuartha a
curved line (on graph) cuarlíne f4
curve-fitting s cuar-oiriúnú m (gs -naithe)
curve plotting cuarbhreacadh m (gs -ctha)
curvilinear a cuarlíneach a
curvilinear regression cúlú m cuarlíneach
cusp s cuspa m4
CUSUM (= cumulative sum) (St.) cnuas-suim f2
CUSUM chart
(St.) cairt f2 chnuas-suime
cutoff s (Eln.) scoitheadh m (gs -te)
cutoff v (Eln.) scoith v
cutoff frequency minicíocht f3 scoite
cutoff intensity déine f4 scoite
cutoff point
pointe m4 scoite
cutoff rate
ráta m4 scoite
cut set (Set.) tacar m1 gearrtha
cut-set matrix (Set.) maitrís f2 tacair ghearrtha
cyan s (colour) cian m1
cyanamide s cianaimíd f2
cyanic a ciaineach a
cyanide s ciainíd f2
cyaniding s ciainídiú m (gs -ithe)
cyanization s ciainídiú m (gs -ithe)
cyano- pref ciana-, cianai-, cian-, ciain- pref
cyanogen s cianaigin f2
cyanohydrin s cianaihidrin f2
cybernetics spl cibirnitic f2
cycle s (Mec. Ph.) ciogal m1
cycle s (Ch.) timthriall m3
cyclic a (Mec. Mth. Ph.) cioglach a
cyclic a (of time) timthriallach a
cyclic group (Mth.) grúpa m4 cioglach
cyclic permutation (Mth.) iomalartú m cioglach
cyclic quadrilateral (Mth.) ceathairshleasán m1 ciorclach
cyclization s (Ch.) cioglú m (gs -glaithe), cioglúchán m1
cyclo-
pref ciogl-, ciogla-, cioglai- pref
cyclobutene s cioglabúitéin f2
cycloconverter s (El.) cioglaithiontaire m4
cyclohexadiene-1,4-dione s (= benzoquinone, quinone) oglaiheicsidhé-éin-1,4-dé-ón m1
cicyclohexane
s (= hexahydrobenzene) cioglaiheacsán m1
cycloid s cioglóideach m1
cycloid a cioglóideach a
cyclomatic number uimhir f chioglamatach
cyclometer s cioglaiméadar m1
cyclonic motion gluaisne f4 chioclónach
cyclo-octatetraene s (Ch.) cioglochtaiteitréin f2
cyclopentadiene s cioglaipeintidhé-éin f2
cyclopentene s cioglaipeintéin f2
cyclostrophic flow sreabh f2 chioglastrófach, sreabhadh m cioglastrófach
cyclosymmetric a cioglaisiméadrach a
cyclosymmetric function feidhm f2 chioglaisiméadrach
cyclotron s cioglatrón m1
cylinder s sorcóir m3
cylindrical polar coordinate (Mth.) comhordanáid f2 shorcóireach pholach
cylindrical winding tochrán m1 sorcóireach
cytidine s cítidín m4
cytoplasm s cíteaplasma m4
cytosine s cíotóisín m4

Barr


Da (= dalton) (unit) Da, daltún m1
dalton (= Da) (unit) daltún m1, Da
damp a tais a
damp v maolaigh v
damped a maolaithe a
damped natural frequency minicíocht f3 nádúrtha mhaolaithe
damped vibration crith m3 maolaithe
damper s maolaire m4
damping s maolú m (gs -laithe)
damping coefficient comhéifeacht f3 maolúcháin
damping factor fachtóir m3 maolúcháin
damping ratio cóimheas m3 maolúcháin
dampness s taise f4
danger line guaislíne f4
dangerous experiment turgnamh m1 guaiseach
daraf s (unit) daraf m1
dark current (Eln. Ph.) dúshruth m3
dark-field illumination soilsiú m dúréimse
dark space (Eln. Ph.) dúspás m1
dash s dais f2
dashpot s daisphota m4
dasymeter s dasaiméadar m1
data processing próiseáil f3 sonraí
data processor próiseálaí m4 sonraí
data set tacar m1 sonraí
dating s dátú m (gs -taithe)
datum s sonra m4
datum line s líne f4 thagra
daughter s iníon f2
day sm (gs lae pl laethanta)
DC (= direct current) SD, sruth m3 díreach
deactivate v díghníomhachtaigh v
deactivation s díghníomhachtú m (gs -taithe), díghníomhachtúchán m1
deadbeat marbh-bhéim f2
dead load marbhlód m1
dead time marbh-aga m4
debunching s díbhaicliú m (gs -ithe)
debye s (unit) deibí m4
Debye-Scherrer ring fáinne m4 Debye-Scherrer
Debye temperature (= characteristic temperature)
sainteocht f3
Debye theory of heat capacities teoiric f2 Debye ar thoilltí teasa
Debye theory of specific heats teoiric f2 Debye ar shainteasanna
Debye T3 law dlí m4 T3 Debye
deca- pref (= deka-) deaca-, deacai- pref
decade s deichniúr m1
decagon s deacagán m1
decagram s deacagram m1
decahedron s deacaihéadrán m1
decalin s deacailin f2
decalitre s deacailítear m1
decameter s deacaiméadar m1
decane s deacán m1
decant v scinceáil v
decay s meath m3
decay v meath v
decay constant meath-thairiseach m1
decelerate v (of motion) luasmhoilligh v
deceleration s (of motion) luasmhoilliú m (gs -ithe)
deci- pref deicea-, deici-, deic- pref
decibel s deicibeil f2
decigram s deiceagram m1
decile s deicíl f2
decilitre s deicilítear m1
decimal s deachúil f3
decimal balance meá f4 dheachúil
decimal fraction codán m1 deachúil
decimalize v deachúlaigh v
decimetre s deiciméadar m1
decimolar a deiceamólarach a
decinormal a deiceanormalach a
decision policy beartas m1 cinnidh
decision rule cinneadhriail f (gs -alach), riail f chinnidh
declination s diallas m1
decoct v urbhruith v
decoction s urbhruith f2
decoder s díchódóir m3
decolourize v dídhathaigh v
decompose v dianscaoil v
decomposition s (= breakdown) dianscaoileadh m (gs -lte)
decomposition voltage voltas m1 dianscaoilteach
decontaminate v dí-éilligh v
decontamination s dí-éilliú m (gs -ithe), dí-éilliúchán m1
decoupling s díchúpláil f3
decrease s laghdú m (gs -daithe)
decrease v laghdaigh v
decreasing a laghdaitheach a
decreasing strictly dianlaghdaitheach a
decrement s deicrimint f2
decrement gauge tomhsaire m4 deicriminte
decrepitation s (Cryst.) blaoscadh m (gs -sctha)
deduction
s (Mth.) asbheirt f (gs -rthe)
de-emphasis s díthreise f4
deferred correction ceartúchán m1 iarchurtha
deferred correction method modh m3 an cheartúcháin iarchurtha
deferrization s dífheiriú m (gs -ithe), dífheiriúchán m1
deficiency s díothacht f3
define v (Mth.) (of explanation) sainmhínigh v
define v (Mth.) (of parameters, etc.) sainigh v
definite a (Mth.) cinnte a
definition s (Mth.) (of explanation) sainmhíniú m (gs -ithe)
definition s (Mth.) (of parameters, etc.) sainiú m (gs -ithe)
definition s (Opt.) (of image) géire f4
definition control system (Eln.) córas m1 rialaithe géire
deflagrating spoon spúnóg f2 ghrodloiscthe
deflagration s grodloscadh m (gs -oiscthe)
deflate v (Mth.) traoith v
deflation s (Mth.) traoitheadh m (gs -aoite)
deflect v sraon v
deflection s sraonadh m (gs -nta)
deflection magnetometer maighnéadaiméadar m1 sraonta
deflocculation s dífhlocasú m (gs -saithe), dífhlocasúchán m1
deform v (Eng.) dífhoirmigh v
deform v (Mec. Mth.) díchum v
deformation s (Eng.) (of process) dífhoirmiú m (gs -ithe)
deformation s (Eng.) (of result) dífhoirmíocht f3
deformation s (Mec. Mth.) díchumadh m (gs -mtha)
deformation band (Metal.) banda m4 díchumtha
degaussing s díghabhsáil f3
degeneracy s (Ph.) díchineálacht f3
degenerate a (Ph.) díchineálach a
degenerate v (Ph.) díchineálaigh v
degenerate eigenvalue dual-luach m3 díchineálach
degenerate semiconductor leathsheoltóir m3 díchineálach
degradation s díghrádú m (gs -daithe), díghrádúchán m1
degrade v díghrádaigh v
degree s céim f2
degree of freedom céim f2 saoirse
dehydrate v díhiodráitigh v
dehydrogenation s díhidriginiú m (gs -ithe), díhidriginiúchán m1
deionize v dí-ianaigh v
deionizer s dí-ianaitheoir m3
deka- pref (= deca-) deaca-, deacai- pref
del s (= del operator, nabla) (Mth.) deil f2
delayed neutron neodrón m1 moillithe
delay line (Eln.) moill-líne f4
delay time (ContSys. Eln.) aga m4 moille
delicate a íogair a
deliquesce v taisligh v
deliquescence s taisliú m (gs -ithe)
deliquescent a taislíoch a
delivery-tube s seolfheadán m1
delocalization s dílogánú m (gs -naithe), dílogánúchán m1
delocalization energy fuinneamh m1 dílogánúcháin
delocalize v dílogánaigh v
del operator (= del, nabla) (Mth.) deil-oibreoir m3
delta s deilte f4
delta function deilte-fheidhm f2
delta radiation deilte-radaíocht f3
delta ray deilte-gha m4
demagnetize v dímhaighnéadaigh v
demagnetizing field réimse m4 dímhaighnéadúcháin
demasker s dímhascóir m3
demerit s míthuillteanas m1
demerit rating rátáil f3 mhíthuillteanais
demineralizing s dímhianrú m (gs -raithe)
demodulation s dímhodhnú m (gs -naithe), dímhodhnúchán m1
demodulator s dímhodhnóir m3
demonstrate v taispeáin v
demonstration s taispeántas m1
demonstration meter méadar m1 taispeántais
demonstrator s taispeántóir m3
demulcent s (Pharm.) tláthán m1
demultiplexer s dí-ilphléacsóir m3
denary a deichnártha a
denary number system uimhirchóras m1 deichnártha
denary system córas m1 deichnártha
denaturant s dínádúróir m3
denatured a dínádúraithe a
dendrite s deindrít f2
dendritic a deindríteach a
denitrification s dínítriginiú m (gs -ithe), dínítriginiúchán m1
denominator s ainmneoir m3
dense a dlúth a, dlúth- pref
dense cloud dlúimh f2
dense domain dlúthfhearann m1
densitometer s dlúsmhéadar m1
density s dlús m1
density bottle buidéal m1 dlúis
density function dlúsfheidhm f2
density-function probability dóchúlacht f3 dlúsfheidhme
density of states curve cuar m1 staid-dlúis
denticity s déadacht f3
denumerable a (= countable, enumerable) (Mth.) ináirithe a, inchomhairimh a, inchomhairthe a
denumerable infinity éigríoch f2 inchomhairthe
deoxy- pref dí-ocsa-, dí-ocsai- pref
deoxyadenosine
s dí-ocsadanóisín m4
deoxycytodine s dí-ocsaicítidín m4
deoxyguanosine s dí-ocsaguanóisín m4
deoxyribonucleic acid (= DNA) aigéad m1 dí-ocsairibeanúicléasach
deoxythymidine s dí-ocsaitímidín m4
departure angle uillinn f2 imeachta
dependence s spleáchas m1
dependent a spleách a
dependent event teagmhas m1 spleách
dependent term téarma m4 spleách
dependent variable athróg f2 spleách
depolarization s dípholarúchán m1
depolarization field réimse m4 dípholarúcháin
depolarize v dípholaraigh v
depolarizer s dípholaróir m3
deposit s (Ch.) deascán m1
deposit v deasc v
deposition
s (Ch.) deascadh m1
depression s (Opt.) ísliú m (gs -lithe)
depressor s (Ch. Eng.) sochtóir m3
depth s doimhneacht f3
depth of focus doimhneacht f3 fócais
derivation s díorthú m (gs -thaithe)
derivative s díorthach m1
derivative a díorthach a
derivative control rialú m díorthach
derivative feedback aischothú m díorthach
derive v díorthaigh v
desalination s díshalandú m (gs -daithe)
descale v díchoirtigh v
descaling s díchoirtiú m (gs -ithe), díchoirtiúchán m1
descend v (Mth.) ísligh v
descending chain (Mth.) slabhra m4 íslitheach
descending order (Mth.) ord m1 íslitheach
describing function feidhm f2 thuairisciúil
descriptive geometry geoiméadracht f3 thuairisciúil
desiccant s triomaitheoir m3
desiccant a triomúcháin gs as a
desiccate v triomaigh v
desiccator s triomadán m1
desk calculator áireamhán m1 deisce
desorption s dí-asú m4, dí-asúchán m1
destabilize v díchobhsaigh v
destaticization s dístatachú m (gs -chaithe), dístatachúchán m1
destructive distillation (OrgCh.) driogadh m deighilteach
detach v scoir v
detachable a inscortha a
detached a scortha a
detached coefficient comhéifeacht f3 scortha
detect v braith v
detected a braite a
detection s brath m1
detector s brathadóir m3
detergent s glantach m1
detergent a glantach a
determinant
s (Mth.) deitéarmanant m1
determine v aimsigh v
deterministic event
(Mth. St.) teagmhas m1 cinntitheach
deterministic system (Mth. St.) córas m1 cinntitheach
detonate v maidhm v
detonation s madhmadh m (gs -mtha)
deuterium s deoitéiriam m4
deuterization s deoitéiriú m (gs -ithe)
deuteron s deoitéarón m1
develop v (Phot.) réal v
developable a (of a twisted curve) inleata a
developable polar (of a twisted curve) polach m1 inleata
developable surface dromchla m4 inleata
developed a (Phot.) réalta a
developer s (Phot.) réalóir m3
development s (Phot.) réaladh m (gs -lta)
developmental biology bitheolaíocht f3 fhorbarthach
deviate v diall v
deviation s (St.) diall m (gs -ta)
deviator s diallóir m3
device s feiste f4
devitrification s díghloiniú m (gs -ithe), díghloiniúchán m1
devulcanize v díbholcáinigh v
dewatering s dí-uisciú m (gs -ithe), dí-uisciúchán m1
dew-point s drúchtphointe m4
dextran s deastran m1
dextrin s deistrin f2
dextro- pref (Ch.) deistrea-, deistri-, deistr-, deastr- pref
dextro- pref (Cryst. Opt.) deas- pref
dextrorotatory a deasrothlach a
dextrose s deastrós m1
d-glucitol s d-glúcatól m1
di- pref dé- pref
dia- pref dia-, diai- pref
diacaustic a diacástach a
diacetyl s (= butanedione) dé-aicéitil f2
diagonal s trasnán m1
diagonal a trasnánach a
diagonal matrix maitrís f2 thrasnánach
diagonalization s trasnánú m (gs -naithe), trasnánúchán m1
diagonalize v trasnánaigh v
diagonalizing s trasnánú m (gs -naithe), trasnánúchán m1
diagram s léaráid f2
dial s diail f2
dialyse v scagdhealaigh v
dialysed a scagdhealaithe a
dialyser s scagdhealaitheoir m3
dialysis s scagdhealú m (gs -laithe)
dialytic a (Ch.) scagdhealaitheach a
diamagnetic a diamaighnéadach a
diamagnetism s diamaighnéadas m1
diameter s (centre line) lárlíne f4
diameter s (length of centre line) trastomhas m1
diamide s dé-aimíd f2
4,4-diaminobiphenyl s (= benzine) 4,4-dé-aimínidhéfheinil f2
diamond s diamant m1
diamond-ring effect iarmhairt f3 diamantfháinne
diaphragm s (Ac.) scannán m1
diaphragm s (= iris) (ElMag.) scannán m1
diaphragm s (MecEng.) scannán m1
diaphragm s (Opt. Phot.) spiara m4
diastase s diastáis f2
diastereoisomer s diaisteiré-isiméir f2
diathermanous a diaiteirmiúil a
diathermanous wall balla m4 diaiteirmiúil
diatomic a dé-adamhach a
diatonic a diatonach a
diatonic scale scála m4 diatonach
diazo- pref dé-asa-, dé-asai- pref
diazomethane s dé-asaimeatán m1
dibasic a débhunata a
dibenzoyl s (= benzil, 1,2-diphenylethanedione) débheansóil f2
diborane s (= boroethane) débhórán m1
dicarbide s (= acetylide) déchairbíd f2
dichlorotetramminecobalt s déchlóraiteatráimíncóbalt m1
dichotomy s déscaradh m (gs -rtha)
dichroic a déchrómach a
dichroism s déchrómachas m1
dichromate s déchrómáit f2
dichromatism s déchrómatacht f3
die s dísle m4
dielectric s tréleictreach m1
dielectric a tréleictreach a
dielectric hysteresis histéiréis f2 thréleictreach
dielectric loss caillteanas m1 tréleictreach
dielectric polarization polarú m tréleictreach
diene s dé-éin f2
dienone s dé-éanón m1
dienophile s dé-éinifil f2
diesel s díosal m1
diethoxyethane s (= acetal) dé-eatocsa-eatán m1
diethyl- pref dé-eitil- pref
diethylenetriamine s dé-eitiléintríaimín m4
diethyl ether (= ethoxyethene) éitear m1 dé-eitile
differ v difrigh v
difference s difríocht f3
difference equation difearchothromóid f2
difference formula foirmle f4 dhifríochta
difference operator oibreoir m3 difríochta
difference tone ton m1 difríochta
differentiability s indifreálacht f3
differentiable a indifreálaithe a
differential s difreálach m1
differential a difreálach a
differential air thermometer aertheirmiméadar m1 difreálach
differential amplifier aimplitheoir m3 difreálach
differential axle acastóir m3 difreálach
differential calculus calcalas m1 difreálach
differential-difference equation cothromóid f2 difreálaigh is difríochta
differential flotation snámhacht f3 dhifreálach
differential galvanometer galbhánaiméadar m1 difreálach
differentially compound-wound (ElEng.) comhthochraiste go difreálach
differential operator oibreoir m3 difreálach
differentiate v (Mth.) difreáil v
differentiation s (Mth.) difreáil f3
differentiation of generalised functions difreáil f3 feidhmeanna ginearálaithe
differentiator
s (Eln. Mth.) difreálaí m4
diffluence
s díchumaracht f3
diffluence region réigiún m1 díchumarach
diffract v díraon v
diffraction s díraonadh m (gs -nta)
diffraction analysis anailís f2 díraonacháin
diffraction grating gríl f2 díraonta
diffraction of light díraonadh m solais
diffraction of sound díraonadh m fuaime
diffraction pattern patrún m1 díraonacháin
diffraction spectrum speictream m1 díraonacháin
diffractometer s díraonmhéadar m1
diffusate s (Ph.) idirleatáit f2
diffuse v (Opt.) (of light) réscaip v
diffuse v (Ph.) (of particles) idirleath v
diffused junction (Eln.) cumar m1 idirleata
diffuser s (Eng.) (of fluid) idirleatóir m3
diffuser s (Opt.) (of light) réscaiptheoir m3 (solais)
diffusion s (MecEng.) idirleathadh m (gs -eata)
diffusion s (Opt.) (of light) réscaipeadh m (gs -pthe)
diffusion s (Ph.) (of particles) idirleathadh m (gs -eata)
diffusion cloud chamber néalsoitheach m1 idirleata
diffusion coefficient comhéifeacht f3 idirleata
diffusion current sruth m3 idirleata
diffusion equation cothromóid f2 idirleata
diffusion length fad m1 idirleata
diffusion pump caidéal m1 idirleata
diffusion theory teoiric f2 an idirleata
diffusivity s (Ph.) idirleatacht f3
digest v díleáigh v
digit s (Mth.) digit f2
digital circuit ciorcad m1 digiteach
digital computer ríomhaire m4 digiteach
digital inverter inbhéartóir m3 digiteach
digital voltmeter voltmhéadar m1 digiteach
digitizer s digiteoir m3
digitron s digitreon m1
digraph s déghraf m1
dihedral a (Mth.) déhéidreach a
dihedral angle (Mth.) uillinn f2 dhéhéidreach
dihedron s (Mth.) déhéadrán m1
dihydrouridine s déhiodrúiridín m4
1,2-dihydroxyanthraquinone s (= alizarine) déhiodrocsantracuineon m1
(_)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (= tartaric acid) aigéad m1 (-)2,3-déhiodrocsabútáindé-óch
diimine s dé-imín m4
dilatancy s leatas m1
dilatation s leatacht f3
dilate v leath v
dilation s leathadh m (gs leata)
dilatometer s leathadán m1
diluent s caolaitheoir m3
dilute v caolaigh v
dilute solution tuaslagán m1 caol
dilution s caolú m (gs -laithe)
dimension s (Mth. Ph.) toise m4
dimensional a (Mth.) toiseach a
dimensional analysis (Mth. Ph.) anailís f2 thoiseach
dimensional homogeneity aonchineálacht f3 thoiseach
dimensionless a (Mth. Ph.) éadoiseach a
dimer s (Ch.) démhéir f2
dimethylbenzene s (= xylene) démheitilbeinséin f2
2,3-dimethylbutane-2,3-diol s (= pinacol) 2,3-démheitiolbútán-2,3-dé-ól m1
dimethylformamide s démheitiolformaimíd f2
dimethylglyoxime s démheitilgliocsaím f2
diminish v laghdaigh v
diminution s laghdú m (gs -daithe)
dimmer switch lasc f2 mhaolaithe
dimorphic a démhorfach a
dimorphism s démhorfacht f3
dimorphous a démhorfach a
dioate s dé-óáit f2
diode s dé-óid f2
diode forward voltage tulvoltas m1 dé-óide
diode transistor logic loighic f2 thrasraitheora dé-óide
diode voltage voltas m1 dé-óide
-dioic suff a -dé-óch suff a
-diol suff a -dé-ól suff a
-dione suff a -dé-ón suff a
diophantine analysis anailís f2 dhiafaintíneach
diopter s (= dioptre) dia-optar m1
dioptre s (= diopter) dia-optar m1
dioptric system córas m1 dia-optrach
dioxane s dé-ocsán m1
dioxide s dé-ocsaíd f2
dioxy- pref dé-ocsa-, dé-ocsai- pref
dip s claonas m1
1,2-diphenylethanedione s (= benzil, dibenzoyl) 1,2-défheinileatáindé-ón m1
diphenyline s défheinilín m4
diphosphane s défhosfán m1
dipole s déphol m1
dipole a dépholach a
dipole aerial aeróg f2 dhépholach
dipole moment móimint f2 dhépholach
diprotic a déphrótónach a
dipyridil s déphiridil f2
diradical s défhréamh f2
direct a díreach a, dír- pref
direct v dírigh v
direct access dír-rochtain f3
direct addressing dírsheolachán m1
direct command ordú m díreach
direct-coupled amplifier aimplitheoir m3 dírchúpláilte
direct current (= DC) sruth m3 díreach, SD
direct-current restorer aischuradóir m3 srutha dhírigh
directed a (Mth.) treoch a
directed a (in general) dírithe a
directed line (Mth.) líne f4 threoch
directed number (Mth.) uimhir f threoch
directed segment (Mth.) mírlíne f4 threoch
direct finite-difference method (Mth.) modh m3 díreach difríochtaí finideacha
direct integral (Mth.) dírshuimeálaí m4
direction s (Mth.) treo m4
directional a treoch a
directional derivative treodhíorthach m1
direction cosine treo-chomhshíneas m1
direction field treo-réimse m4
directive aerial aeróg f2 threoch
director s treoraí m4
director circle ciorcal m1 treorach
direct product iolrach m1 díreach
direct proportion comhréir f2 dhíreach, dír-chomhréir f2
direct-reading hydrometer hidriméadar m1 dírléimh
directrix s treoirlíne f4
direct stress (Mec. Ph.) strus m1 díreach
direct stroke (El. Eng.) buille m4 díreach
direct sum dírshuim f2
direct-vision spectroscope speictreascóp m1 díramhairc
dirigible s balún m1 instiúrtha
dirigible a instiúrtha a
dis- pref dí- pref
disaccharide s déshiúicríd f2
disadvantage factor fachtóir m3 míbhuntáisteach
disappearing-filament pyrometer piriméadar m1 filiméid théaltaithigh
disc s (= disk) diosca m4
discharge s díluchtú m (gs -taithe)
discharge coefficient comhéifeacht f3 díluchtaithe
discharge tube feadán m1 díluchtúcháin
discomposition effect (= Wigner effect) iarmhairt f3 díshuímh
disconnect v díscoir v
disconnected a díscortha a
disconnection s díscor m1
discontinuity s neamhleanúnachas m1
discontinuous a neamhleanúnach a
discover v fionn v
discovery s fionnachtain f3
discrete a (Mth.) scoite a
discrete atom (Ch. Ph.) adamh m1 scoite
discrete data sonraí mpl scoite
discrete distribution
(Ph. St.) dáileadh m scoite
discrete level (Ph.) leibhéal m1 scoite
discrete member (Mth. Ph. Set.) ball m1 scoite
discrete point (Mth. Ph. Set.) pointe m4 scoite
discrete spectrum (Ph.) speictream m1 scoite
discrete time system (Ph.) amchóras m1 scoite
discrete variable (Mth.) athróg f2 scoite
discriminant s idirdhealaí m4

disc winding (Ph.) tochrán m1 diosca
disintegrate v díscaoil v
disintegration s díscaoileadh m (gs -lte)
disjoint a scartha a
disjoint sets tacair mpl scartha
disk s (= disc) diosca m4
disk clutch diosc-chrág f2
dislocate v asáitigh v
dislocation s (Cryst.) asáitiú m (gs -ithe)
dismantle v díchóimeáil v
dispersant s easróir m3
disperse
v (of light, etc.) spréigh v
disperse v (Ch.) (of gas, particles, etc.) easraigh v
dispersion s (of light, etc.) spré m4
dispersion s (Ch.) (of gas, particles, etc.) easrú m (gs -raithe)
dispersive power cumas m1 spréite
displace v díláithrigh v
displacement s díláithriú m (gs -ithe)
displacement current sruth m3 díláithriúcháin
displacement curve cuar m1 díláithriúcháin
displacement law dlí m4 díláithriúcháin
displacement-time diagram léaráid f2 díláithriúcháin is ama
displacement vessel (= overflow can) canna m4 forsceite
disposable Petri dish mias f2 Petri shochaite
disproportionate a díréireach a
disproportionation s díréiriúchán m1
disrotatory a dírothlach a
disruptive discharge díluchtú m réabach
disruptive strength neart m1 réabach
dissecting board clár m1 diosctha
dissecting instrument gléas m1 diosctha
dissimilar a difriúil a
dissipate v caith v
dissipation s ídiú m (gs -ithe)
dissociate v (Ch. Ph.) díthiomsaigh v
dissociation s (Ch. Ph.) díthiomsú m (gs -saithe)
dissociation constant (Ch.) tairiseach m1 díthiomsúcháin
dissolution s tuaslagaíocht f3
dissolve v tuaslaig v
dissolved a tuaslagtha a
dissonance s díshondas m1
dissymmetric a díshiméadrach a
distance function fadfheidhm f2
distance of distinct vision raon m1 gléradhairc
distemper s leamhaol m1
distil v driog v
distillate s driogáit f2
distillation s driogadh m (gs -gtha)
distillation flask fleascán m1 driogtha
distinct a leithleach a
distinct root fréamh f2 leithleach
distort v díchum v
distorted a díchumtha a
distortion s díchumadh m (gs -mtha)
distortional wave tonn f2 díchumthachta
distribute v dáil v
distribution s dáileadh m (gs -lte), dáileachán m1
distribution coefficient (= partition coefficient) (Ch.) comhéifeacht f3 dáileacháin
distribution constant tairiseach m1 dáileacháin
distribution-free test tástáil f3 saor ó dháileachán
distribution frequency minicíocht f3 dáileacháin
distribution function feidhm f2 dháileacháin
distribution in energy dáileachán m1 san fhuinneamh
distribution theory teoiric f2 na ndáileachán
distributive a dáileach a
distributive law dlí m4 an dáilte
distributor s dáileoir m3
disulphide s déshuilfíd f2
dithionate s déthianáit f2
dithionic acid aigéad m1 déthianach
divalent a (= bivalent) défhiúsach a
dive s tumadh m (gs -mtha)
dive v tum v
diverge v (Mth.) dibhéirsigh v
diverge v (Ph.) eisréimnigh v
divergence s (Mth.) dibhéirseacht f3
divergence s (Ph.) eisréimneacht f3
divergence theorem teoirim f2 na dibhéirseachta
divergent a (Mth.) dibhéirseach a
divergent a (Ph.) eisréimneach a
diverging s (Mth.) dibhéirsiú m (gs -ithe)
diverging s (Ph.) eisréimniú m (gs -ithe)
divide v roinn v
divided difference difríocht f3 roinnte
dividend s (Mth.) rannann f2
divider s (Mth.) roinnteoir m3
dividers spl (instrument) rannadóir m3
divisibility s inroinnteacht f3
division s roinn f3
division s (Mth.) roinnt f2
divisor s (Mth.) roinnteoir m3
D-lines of sodium D-línte fpl sóidiam
DNA (= deoxyribonucleic acid) DNA, aigéad m1 dí-ocsairibeanúicléasach
dodecagon s dóideacagán m1
dodecahedron s (= duodecahedron) dóideacaihéadrán m1
dolomite s dolaimít f2
domain s fearann m1
domain theory of magnetism fearannteoiric f2 an mhaighnéadais
dome s cruinneachán m1
dominant a ceannasach adominant eigenvalue dual-luach m3 ceannasach
dominant pole-zero approximation neastachán m1 lnialasach ceannasach
dominant wavelength tonnfhad m1 ceannasach
domino s domanó m4
donating s (of electron) deonadh m (gs -nta)
donor s deontóir m3
donor atom deon-adamh m1
dopant s dópán m1
dope s dóp m1
doping compensation cúiteamh m1 dópála
doping level leibhéal m1 dópála
Doppler shift aistriú m Doppler
dose s dáileog f2
dose equivalent coibhéis f2 dháileogach
dosimeter s dáileogmhéadar m1
dosimetry s dáileogmhéadracht f3
dot s ponc m1
dot product (= scalar product) ponciolrach m1
double s (Mth.) dúbailt f2
double a dúbailte a
double v dúbail v
double bond nasc m1 dúbailte
double bridge droichead m1 dúbailte
double integral suimeálaí m4 dúbailte
double pole pol m1 dúbailte
double refraction dé-athraonadh m (gs -nta)
doublet s (Ph.) dúibléad m1
doublet state (Ph.) staid f2 dhúibléadach
doubly degenerate (Ph.) díchineálach faoi dhó
downtime s iamh-aga m4
drag s (Mec.) cúltarraingt f (gs -ngthe)
drag coefficient comhéifeacht f3 cúltarraingthe
drain s (El.) draein f (gs -aenach)
drain mobility (Ph.) soghluaisteacht f3 draenach
drift s síob f2
drift v síob v
drift transistor (Eln.) síobthrasraitheoir m3
drift tube síobfheadán m1
drift velocity treoluas m1 síbe
drive s (Eln.) tiomáint f3
driver s tiománaí m4
driving-point impedance coisceas m1 pointe tiomána
driving-shaft s seafta m4 tiomána
dropping bottle braonbhuidéal m1
dropping funnel (= separating funnel) braontonnadóir m3
dropping pipette braonphípéad m1
dropping-plate experiment turgnamh m1 an phláta titime
drop point silphointe m4
dross s dras m1
drug s druga m4
drum s druma m4
drum winding (El.) tochrán m1 druma
dry cell
cill f2 thirim
dry distillation turdhriogadh m (gs -gtha)
dry friction tur-fhrithchuimilt f2
dry ice oighear m1 tirim
dry measure miosúr m1 tirim
dual a déach a
dualism s (Mth. Ph.) déachas m1
dualistic a (Mth. Ph.) déachúil a
duality s (Mth. Ph.) déacht f3
ductile a (Ph.) insínte a
ductility s (Ph.) insínteacht f3
duff coal brusghual m1
dull a murtallach a
dummy subscript (Mth.) foscript f2 dumaí
duodecahedron s (= dodecahedron) dóideacaihéadrán m1
duodecimal s (Mth.) dódheachúil f3
duodecimal
a (Mth.) dódheachúlach a
duplex operation (Ph.) oibríocht f3 dhéphléascach
durability s buanfas m1
dust s deannach m1
dust-tube s (Ph.) brusfheadán m1
dyadic a diadach a
dyadic operator oibreoir m3 diadach
dye s ruaim f2
dyeing s ruaimneoireacht f3
dyer s ruaimneoir m3
dynamic a dinimiciúil a
dynamic characteristic saintréith f2 dhinimiciúil
dynamic friction frithchuimilt f2 dhinimiciúil
dynamic impedance coisceas m1 dinimiciúil
dynamic range raon m1 dinimiciúil
dynamics s dinimic f2
dynamic simularity cosúlacht f3 dhinimiciúil
dynamic stability cobhsaíocht f3 dhinimiciúil
dynamic viscosity slaodacht f3 dhinimiciúil
dynamite s dinimít f2
dynamo s dineamó m4
dynamometer s dinimiméadar m1
dynamotor s dineamótar m1
dyne s (Eng. Mec.) dín f2
dynode s dionóid f2
dysprosium s diospróisiam m4
dystomic a diostómach a

Barr


EAN (= effective atomic number) UAÉ, uimhir f adamhach éifeachtach
earphone s cluasán m1
earth s (planet) an domhan m1
earth s (soil) cré f4
earth s (= ground) (El.) talmhú m (gs -mhaithe)
earth v (El.) talmhaigh v
earthing s (= grounding) (El.) talmhú m (gs -mhaithe)
earthquake s crith m3 talún
earth science domhaneolaíocht f3
earthshine domhanloinnir f (gs -nnreach)
earth's magnetic field réimse m4 maighnéadach an domhain
east-west effect iarmhairt f3 soir-siar
ebonite s éabainnít f2
ebullition s fiuchadh m (gs -chta)
ebulloscopic a (Ch.) eibilleascópach a
ebulloscopic constant (Ch.) tairiseach m1 eibilleascópach
eccentric a éalárnach a
eccentric anomaly aimhrialtacht f3 éalárnach
eccentricity s éalárnacht f3
echelle grating (Ph.) gríl f2 éisleach
echellette grating (Ph.) gríl f2 éisléadach
echelon s (Ph.) éisliún m1
echeloned a (Ph.) éisliúnta
echelon grating (Ph.) gríl f2 éisliúnach
echo s macalla m4
echo chamber both f3 mhacalla
echo location aimsiú m ó mhacalla
echo sounding sondáil f3 ó mhacalla
eclipsed conformation conformáil f3 uraithe
ecliptic s (Ast. Ph.) éiclipteach m1
ecliptic a (Ast. Ph.) éiclipteach a
ecology s éiceolaíocht f3
economiser s barainneoir m3
ecosystem s éiceachóras m1
eddy s guairneán m1
eddy current sruth m3 guairneáin
eddy viscosity slaodacht f3 ghuairneánach
effect s éifeacht f3, iarmhairt f3
effective a éifeachtach a
effective atomic number (= EAN) uimhir f adamhach éifeachtach, UAÉ
effective energy fuinneamh m1 éifeachtach
effective force fórsa m4 éifeachtach
effective mass mais f2 éifeachtach
effective value luach m3 éifeachtach
effective wavelength tonnfhad m1 éifeachtach
effervesce v (Ch.) broidearnaigh v
effervescence s (Ch.) broidearnach f2
effervescent a (Ch.) broidearnúil a
efficacy s éifeachtúlacht f3
efficiency s éifeachtacht f3
efficient estimator meastóir m3 éifeachtach
effluent s eisilteach m1
effluent a eisilteach a
effloresce v plúraigh v
efflorescence s plúrú m (gs -raithe)
efflorescent a plúrach a
effort s iarracht f3
effuse v eisleath v
effusion s eisleathadh m (gs -ta)
egg-timer s orláiste m4
Egyptian system córas m1 Éigipteach
eigenenergy
s (QuPh.) dualfhuinneamh m1
eigenfunction s (= characteristic function, proper function) (Mth.) dualfheidhm f2
eigenstate s (Mth. QuPh.) dualstaid f2
eigenvalue s (= characteristic number, characteristic value, proper value) (Mth.) dual-luach m3
eigenvector s (= characteristic vector) (Mth.) dualveicteoir m3
einsteinium s éinstéiniam m4
Einstein's photoelectric equation cothromóid f2 fhótaileictreach Einstein
elastance s leaisteas m1
elastic s leaistic f2
elastic a leaisteach a
elastic constant tairiseach m1 leaisteach
elastic deformation (Mec.) díchumadh m leaisteach
elasticity s leaisteachas m1
elastic law dlí m4 an leaisteachais
elastic limit (Mec. Ph.) teorainn f leaisteach
elastic scattering scaipeadh m leaisteach
elastic stretching searradh m leaisteach
elastic twisting casadh m leaisteach
elastodynamics spl leaistidinimic f2
elastokinetics spl leaisticinéitic f2
elastoresistance s (El. Ph.) leaistifhriotaíocht f3
elastostatics spl leaisteastataic f2
E layer s E-chiseal m1
electret s leictréid f2
electric(al) a leictreach a
electrical conductivity (EC) seoltacht f3 leictreach, SL
electrical conductivity meter méadar m1 seoltachta leictrí
electrical contact teagmháil f3 leictreach
electrical engineering innealtóireacht f3 leictreach
electric arc stua m4 leictreach
electric bell cloigín m4 leictreach
electric braking cosc m1 leictreach
electric charge lucht m3 leictreach
electric constant tairiseach m1 leictreach
electric dipole moment móimint f2 dhépholach leictreach
electric discharge díluchtú m leictreach
electric displacement díláithriúchán m1 leictreach
electric-displacement vector veicteoir m3 díláithriúcháin leictrigh
electric double layer ciseal m1 dúbailte leictreach
electric energy fuinneamh m1 leictreach
electric field réimse m4 leictreach
electric-field strength neart m1 réimse leictrigh
electric flux flosc m3 leictreach
electric-flux density floscdhlús m1 leictreach
electricity s leictreachas m1
electricization leictriú m (gs -ithe), leictriúchán m1
electric motor mótar m1 leictreach
electric network líonra m4 leictreach
electric potential poitéinseal m1 leictreach
electric shock turraing f2 leictreach
electrify v leictrigh v
electro- pref leictrea-, leictri-, leictr- pref
electrocardiograph s leictreacairdeagraf m1
electrochemical a leictriceimiceach a
electrochemistry s leictriceimic f2
electrocyclic a leictrichioglach a
electrode s leictreoid f2
electrode dissipation ídiú m leictreoide
electrodeposition s (Ch. Ph.) leictrileagan m1
electrode potential poitéinseal m1 leictreoide
electrodialysis s (Ch. Ph.) leictrea-scagdhealú m gs -laithe)
electrodisintegration s leictri-dhíscaoileadh m (gs -lte)
electrodynamic instrument ionstraim f2 leictridinimiciúil
electroencephalograph leictreinceifealagraf m1
electroendosmosis s leictrionosmóis f2
electrogen s leictrigin f2
electrokinetics spl leictricinéitic f2
electrokinetic transducer trasduchtóir m3 leictricinéiteach
electroluminescence s (Eln.) leictrealonracht f3
electrolyse v leictrealaigh v
electrolysis s leictrealú m (gs -laithe)
electrolyte s leictrilít f2
electrolytic a leictrealaíoch a
electrolytic conductivity seoltacht f3 leictrealaíoch
electrolytic polarization polarú m leictrealaíoch
electrolytic tank umar m1 leictrealaíoch
electromagnet s leictreamaighnéad m1
electromagnetic a leictreamaighnéadach a
electromagnetic damping maolú m leictreamaighnéadach
electromagnetic deflection sraonadh m leictreamaighnéadach
electromagnetic focusing fócasú m leictreamaighnéadach
electromagnetic induction ionduchtú m leictreamaighnéadach
electromagnetic interaction idirghníomhú m leictreamaighnéadach
electromagnetic mass mais f2 leictreamaighnéadach
electromagnetic unit (= emu) aonad m1 leictreamaighnéadach, alm
electromagnetism s leictreamaighnéadas m1
electrometallurgy leictrimhiotalóireacht f3
electrometer s leictriméadar m1
electromotive a leictreaghluaisneach a
electromotive force (= EMF) fórsa m4 leictreaghluaisneach, FLG
electromotor s leictreamótar m1
electron s leictreon m1
electron a leictreonach a
electron acceptor (Ch.) glacóir m3 leictreon
electron affinity leictreonfhiníocht f3
electron capture leictreonghabháil f3
electron cloud néal m1 leictreon
electron-deficient leictreonuireasach a
electron diffraction díraonadh m leictreon, leictreondíraonadh m (gs -nta)
electron donor deontóir m3 leictreon
electronegative a leictridhiúltach a
electronegativity s leictridhiúltacht f3
electron gas leictreonghás m1
electron gun leictreonghunna m4
electron-hole pair dís f2 leictreoin is poill
electronic a leictreonach a
electronic balance meátán m1 leictreonach
electronic music ceol m1 leictreonach
electronics spl leictreonaic f2
electronic spectrum speictream m1 leictreonach
electron lens leictreonlionsa m4
electron microscope leictreonmhicreascóp m1
electron multiplier leictreoniolraitheoir m3
electron optics leictreonoptaic f2
electron pair leictreondís f2
electron-pair acceptor glacóir m3 leictreondíse
electron-pair donor deontóir m3 leictreondíse
electron paramagnetic resonance (= electron spin resonance, ESR) athshondas m1 paramaighnéadach leictreon, APL
electron physics leictreonfhisic f2
electron probe (Ch. Ph.) leictreontóireadóir m3
electron-probe microanalysis (Ch. Ph.) miocranailís f2 le leictreontóireadóir
electron recoil aisléim f2 leictreon
electron shell leictreonsceall m3
electron spectroscopy leictreonspeictreascópacht f3
electron spin leictreonghuairne f4
electron spin resonance (= ESR, electron paramagnetic resonance) athshondas m1 guairneach leictreon (AGL)
electron stain leictreonsmál m1
electron synchrotron leictreonsincreatrón m1
electron telescope leictreonteileascóp m1
electron temperature leictreonteocht f3
electron tube leictreonfheadán m1
electron volt leictreonvolta m4
electro-optics leictrea-optaic f2
electrophilic a leictrifileach a
electrophonic instrument ionstraim f2 leictreafónach
electrophoresis s leictreafóiréis f2
electrophoretic a leictreafóiréiseach a
electrophorus s leictreafórán m1
electroplate v leictreaphlátáil v
electroplating s leictreaphlátáil f3
electropositive a leictridheimhneach a
electroscope s leictreascóp m1
electrosmosis s leictrea-osmóis f2
electrostatic a leictreastatach a
electrostatic deflection sraonadh m leictreastatach
electrostatic focusing fócasú m leictreastatach
electrostatic induction ionduchtú m leictreastatach
electrostatic lens lionsa m4 leictreastatach
electrostatic precipitation (Ph.) deascadh m leictreastatach
electrostatics spl leictreastataic f2
electrostatic unit (= esu) aonad m1 leictreastatach, als
electrostriction s (Mec. Ph.) leictreachrapadh m (gs -ptha)
electrotechnical a leictriteicniúil a
electrovalent a leictrifhiúsach a
electrovalent bond nasc m1 leictrifhiúsach
electroviscosity s leictreashlaodacht f3
element s (El.) eilimint f2
element s (Ch.) dúil f2 (npl -e, gpl dúl)
element s (Set.) ball m1
elemental state of element staid f2 eiliminteach na dúile
elementary a (Ch.) dúilí a
elementary a (Ph.) bunúsach a
elementary particle (NcPh.) buncháithnín m4
element line eilimintlíne f4
elevation s (of boiling point) ardú m (an fhiuchphointe)
elevation s (of drawing) ingearchló m4
eliminant s (Mth.) díbreach m1
eliminate v díbir v
elimination s (Mth.) díbirt f3 (gs -beartha)
eliminator s (Eln. Mth.) díbreoir m3
ellipse s éilips m4
ellipsoid s éileapsóideach m1
ellipsoid(al) a éileapsóideach a
ellipsometer s éilipsiméadar m1
elliptical a éilipseach a
elliptically polarized light solas m1 polaraithe go héilipseach
elliptic circular cylinder sorcóir m3 ciorclach éilipseach
elliptic polarization polarú m éilipseach
elongate v fadaigh v
elongation s fadú m (gs -daithe)
eluent s ionlán m1
elute v ionnail v (pres ionlann)
elution s ionladh m (gs ionnalta)
emanate (from) v eisil (ó) v
emanating power cumhacht f3 eisilte
emanation s eisileadh m (gs -lte)
embed v (Micros.) tuímigh v
embedded a (Micros.) tuímithe a
emery s éimear m1
EMF (= electromotive force) FLG, fórsa m4 leictreaghluaisneach
emission s (Ph.) astú m (gs -taithe), astúchán m1
emissivity s (= coefficient of emmision) (Ph.) astaíochas m1
emit v (Ph.) astaigh v
emittance s (Ph.) astaíocht f3
emitter s (Eln. Ph.) astaíre m4
empiric(al) a eimpíreach a
empirical probability dóchúlacht f3 eimpíreach
empty a folamh a
empty set (= null set) tacar m1 folamh
emu (= electromagnetic unit) alm, aonad m1 leictreamaighnéadach
emulsify v eibligh v
emulsion s eibleacht f3
emulsoid s eablóideach m1
enamel s cruan m1
enamel v cruan v
enamelled a cruanta a
enantiomer s eanantaiméir f2
enantiomorphic a eanantamorfach a
enantiomorphism s eanantamorfacht f3
enantiotropic a eanantatrópach a
encastre beam bíoma m4 leabaithe
encirclement s timpeallú m (gs -llaithe)
enclose v iniaigh v
enclosed a iniata a
enclosure s iniamh m1
end s (of line, etc.) foirceann m1
end s (finish) críoch f2
-end suff s (= -and) -ann, -eann suff f2
end correction (Mth.) earrcheartú m (gs -rtaithe)
endo- pref in-, ion- pref
endocrine regulator rialtán m1 inchríneach
end on overlap (= end overlap) (Ch.) earrfhorluí m4
end-on position tulsuíomh m1
endorphin s ionoirfin f2
endosmosis s ionosmóis f2
endothermic a inteirmeach a
endothermic reaction imoibriú m inteirmeach
end overlap (= end on overlap) (Ch.) earrfhorluí m4
end-point s (Ch.) críochphointe m4
-ene suff s -éin suff f2
energetics spl (Ph.) fuinneamhachas m1
energize v fuinnmhigh v
energized a fuinnmhithe a
energy s (Ph.) fuinneamh m1
energy band fuinneamhbhanda m4
energy conversion tiontú m fuinnimh
energy density fuinneamhdhlús m1
energy gap fuinneamhbhearna f4
energy interconversion idirthiontú m fuinnimh
energy of a flywheel fuinneamh m1 rotha lústair
energy value luach m3 fuinnimh
engine s inneall m1
engine advantage buntáistíocht f3 innill
engineering s innealtóireacht f3
enkephalin
s einceifilin f2
enlarge v méadaigh v
enlarged a méadaithe a
enlargement s méadú m (gs -daithe)
enol s eanól m1
-enol suff s -eanól suff m1
enolization s eanólúchán m1
enquiry skill scil f2 fiosraithe
enrich v saibhrigh v
enrichment s saibhriú m (gs -ithe)
enthalpy s eantalpacht f3
entire function feidhm f2 chomhiomlán
entomology s feithideolaíocht f3
entrain
v leachtiompair v
entrainment s leachtiompar m1
entropy s (Ch. Ph.) eantrópacht f3
E number s E-uimhir f (gs -mhreach)
enumerable a (= countable, denumerable) (Mth.) ináirithe a, inchomhairimh a, inchomhairthe a
enumerate v áirigh v
envelop v imchlúdaigh v
envelope s imchlúdach m1
enzyme s einsím f2
epact s éapacht f3
ephemeris s eifimiris f2
epi- pref eipea-, eipi-, eip- pref
epicentre s eipealár m1
epicycloid s eipicioglóideach m1
epicycloid a eipicioglóideach a
epidiascope s eipidiascóp m1
episcope s eipeascóp m1
epitaxial a eipeatacsach a
epitaxy s eipeatacsacht f3
epitope s eipeatóp m1
epo- pref (Ch.) eapa-, eapai- pref
epoxidation s (Ch.) eapocsaídiúchán m1
epoxy a eapocsach a
epoxy- pref (Ch.) eapocsa-, eapocsai- pref
epoxyethane s (Ch.) eapocsa-eatán m1
epsilon s eipsealón m1
Epsom salts salann m1 Epsom
equal a cothrom a, comh- pref
equal addition suimiú m cothrom
equal distribution dáileadh m cothrom
equal fraction codán m1 cothrom
equality s cothroime f4
equal temperament comhréiteacht f3
equal width leithead m1 cothrom
equate v (Mth.) cothromaigh v
equated a (Mth.) cothromaithe a
equation s cothromóid f2
equation of continuity (= continuity equation) (Ph.) cothromóid f2 an leanúnachais
equation of state cothromóid f2 staide
equator s meánchiorcal m1
equiangular a comhuilleach a
equidistant a (from) ar comhfhad ó
equilateral a comhshleasach a
equilibrant s cothromaitheach m1
equilibrium
s cothromaíocht f3
equilikely event teagmhas m1 comhdhóchúil
equilikely probability dóchúlacht f3 chomhdhóchúil
equinox s cónocht m3
equip v trealmhaigh v
equipartition s (Ch. Ph.) comhroinnt f2
equipartition of energy (Ch. Ph.) comhroinnt f2 an fhuinnimh
equipment s trealamh m1
equipollence s (Mec. Mth.) comhacmhainn f2
equipollent a (Mec. Mth.) comhacmhainneach a
equipotent sets (Mth. Set.) tacair mpl chomhchumasacha
equipotential a (Ph.) comhphoitéinsil gs as a
equipotential lines (El. Mec. Ph.) línte fpl comhphoitéinsil
equivalence s (Ch. Mth.) coibhéis f2
equivalence point (Mth.) pointe m4 coibhéise
equivalence relation (Mth.) coibhneas m1 coibhéise
equivalent s coibhéis f2
equivalent a coibhéiseach a
equivalent circuit ciorcad m1 coibhéiseach
equivalent focal length fócasfhad m1 coibhéiseach
equivalent fraction codán m1 coibhéiseach
equivalent length of a magnet fad m1 coibhéiseach maighnéid
equivalent network líonra m4 coibhéiseach
equivalent points pointí mpl coibhéiseacha
equivalent positions suímh mpl choibhéiseacha
equivalent resistance (El.) friotaíocht f3 choibhéiseach
equivalent sine wave síneastonn f2 choibhéiseach
equivalent weight (= chemical equivalent) (Ch.) meáchan m1 coibhéiseach
erbium s eirbiam m4
E region s E-réigiún m1
erg s eirg f2
erosion s cnaí m4
error s earráid f2
error constant tairiseach m1 earráide
error detector brathadóir m3 earráide
error equation cothromóid f2 earráide
error function feidhm f2 earráide
error of measurement earráid f2 tomhais
error of parallax earráid f2 an tsaobhdhiallais
error ratio cóimheas m3 earráide
escape s éalú m (gs -laithe)
escapement s céimshrian m1 (pl -nta)
escape velocity treoluas m1 éalaithe
escribe v eiscríobh v
escribed a eiscríofa a
escribed circle eischiorcal m1
-esis suff s -éis suff f2
essence s (Ch.) úscra f4
essential oil bláthola f4
ester s eistear m1
esterification s eistearúchán m1
esterify v eistearaigh v
estimate s (St.) meastachán m1
estimate v meas v
estimated error earráid f2 mheasta
estimate of standard error meastachán m1 earráide caighdeánaí
estimation s (St.) meastachán m1
estimation and inference (St.) meastachán m1 agus infeireas m1
estimator s (St.) meastóir m3
esu (= electrostatic unit) als, aonad m1 leictreastatach
eta s éite f4
eta-meson s éite-mhéasón m1
etalon s eitealón m1
etch v eitseáil v
etcher s eitseálaí m4
ethanal s (= acetaldehyde) eatánal m1
ethanal oxime (= acetaldoxime) ocsaím f2 eatánail
ethanamide s (= acetamide) eatánaimíd f2
ethane s eatán m1
ethane-1,2-diamine s eatán-1,2-dé-aimín m4
ethanedial s (= glyoxal) eatáindé-al m1
ethanedioate s (= oxalate) eatáindé-óáit f2
ethanedioic a (= oxalic) eatáindé-óch a
ethanediol
s eatáindé-ól m1
ethane-1,2-diol s eatán-1,2-dé-ól m1
ethanenitrile s (= acetonitrile) eatáin-nítríl f2
ethanoate s (= acetate) eatánóáit f2
ethanoic a (= acetic) eatánóch a
ethanol s (= ethyl alcohol) eatánól m1
ethanone s eatánón m1
ethanoyl s eatánóil f2
ethanoyl chloride (= acetyl chloride) clóiríd f2 eatánóile
2-ethanoyloxybenzoic acid (= acetylsalicylic acid, aspirin)
aigéad m1 2-eatánóilocsaibeansóch
ethene
s (= ethylene) eitéin f2
ethenone s (= ketene) eitéanón m1
ether s éitear m1
ethoxide s eatocsaíd f2
ethoxy a eatocsaileach a
ethoxy- pref (Ch.) eatocsa-, eatocsai- pref
ethoxy amine eatocsaimín m4
ethoxyethene s (= diethyl ether) eatocsa-eitéin f2
ethoxy group grúpa m4 eatocsaileach
ethoxyl s eatocsail f2
ethyl s eitil f2
ethyl alcohol (= ethanol) alcól m1 eitile
ethylamine s eitiolaimín m4
ethylene s (= ethene) eitiléin f2
ethylenediamine s eitiléindé-aimín m4
ethylenediaminetetracetic acid aigéad m1 eitiléindé-aimínteatraicéiteach
ethyl ethanoate eatánóáit f2 eitile
ethyne s (= acetylene) eitín m4
ethynyl s eitinil f2
eucariote s (= eukaryote) eocaróit f2
eudiometer s eodaiméadar m1
eukaryote s (= eucariote) eocaróit f2
europium s eoraipiam m4
eutectic a eoitéicteach a
evaluate v luacháil v
evaluation s luacháil f3
evaporate v galaigh v
evaporating basin mias f2 ghalaithe
evaporator s galaitheoir m3
even a (Mth.) (of number) réidh a
even number ré-uimhir f (gs -mhreach)
even parity
(Mth. QuPh.) réphaireacht f3
event s (Ph.) teagmhas m1
event horizon (Ph.) léaslíne f4 theagmhais
evident a follasach a, soiléir a
evolute (of curve) éabhlúid f2 (chuair)
-ex suff s -éis suff f2
exact a cruinn a
example s eiseamláir f2, sampla m4
exceed v sáraigh v, gabh v thar, téigh v thar
excentral a easlárnach a
excentre s easlár m1
exception s eisceacht f3
excess s barraíocht f3, iomarca f4
excessive a iomarcach a
excess-three code cód m1 trí sa bhreis
exchange v malartaigh v
exchange interaction idirghníomhú m malartúcháin
exchanger s malartóir m3
excircle s eischiorcal m1
excitation s floscadh m (gs -sctha)
excitation energy fuinneamh m1 floscacháin
excitation loss (= core loss, iron loss) (ElMag.) caillteanas m1 flosctha
excitation purity íonacht f3 floscacháin
excite v flosc v
excited a flosctha a
exciton s floscán m1
exclude v (Ch. Ph.) eisiaigh v
exclusion s (Ch. Ph.) eisiamh m1
exclusion principle (Mth. Ph.) prionsabal m1 an eisiaimh
exclusive a (Mth.) eisiatach a
exclusive OR circuit ciorcad m1 eisiatach OR
exercise s cleachtadh m (gs as s -chtaidh, gs as vn -chta)
exergy s eiseirge f4
exfoliate v scamh v
exhaust s sceitheadh m (gs -te)
exhaust v (consume) ídigh v
exhaust v folmhaigh v
exhaust pipe s sceithphíopa m4
existence (Mth.) eiseadh m1
existence theorem (Mth.) teoirim f2 eisidh
exo- pref eisea-, eisi-, eis-, eas- pref
exoergic
a eiseirgeach a
exosmosis s easosmóis f2
exotherm s eisiteirm f2
exothermic a eisiteirmeach a
exothermic reaction imoibriú m eisiteirmeach
exotic atom adamh m1 coimhthíoch
expand v (Mec. Mth. Ph.) forbair v
expanded a (Mec. Ph.) forbartha a
expander s forbróir m3
expanding universe (Ph.) an chruinne f4 fhairsingíoch
expansion s (Ph.) forbairt f3 (gs -artha)
expansion s (of universe) fairsingiú m (na cruinne)
expectation s ionchas m1
expectation value luach m3 ionchais
expected a ionchais gs as a
expected frequency minicíocht f3 ionchais
expected number uimhir f ionchais
expected value luach m3 ionchais
expel v díchuir v
experiment s turgnamh m1
experimental a turgnamhach a
explicit a léir a
explicit function léirfheidhm f2
explicit relation léirghaol m1
exploring coil (= search coil) corna m4 cuardaigh
explosion s pléascadh m (gs -sctha)
explosive s pléascach m1, pléascán m1
explosive a pléascach a
exponent s easpónant m1
exponential a easpónantúil a
exponential decay meath m3 easpónantúil
exponential horn corn m1 easpónantúil
expose v nocht v
exposure s nochtadh m (gs -chta)
exposure meter nochtmhéadar m1
express v sloinn v
expression s slonn m1
extend v sín v
extended addition suimiú m sínte
extensibility s insínteacht f3
extensible a insínte a
extension s síneadh m (gs -nte)
extension ladder dréimire m4 insínte
extensive a fairsingíoch a
extensive shower fras f2 mhór
extensometer s síniméadar m1
extent s (Ch.) (of reaction) réim f2
exterior s imeachtar m1
exterior a imeachtrach a, seachtrach a
exteriorize v seachtraigh v
extract
v (Ch. Eng.) eastósc v
extraction s (Ch.) eastóscadh m (gs -ctha)
extraction process (Ch.) próiseas m1 eastósctha
extractive a (Ch.) eastóscach a
extraneous a coimhthíoch a
extraordinary a neamhghnách a, neamhchoitianta a
extrapolate v eachtarshuigh v
extrapolation s eachtarshuíomh m1
extraterrestrial a eachtardhomhanda a
extraterrestrial being neach m4 eachtardhomhanda
extreme case (Mth.) cás m1 foircneach
extremely high frequency (Ph.) minicíocht f3 rí-ard
extremum (Mth.) foircneán m1
extremum principle (Mth.) prionsabal m1 an fhoircneáin
extremum subject to constraints (Mth.) foircneán m1 faoi iallacha
extrinsic semiconductor leathsheoltóir m3 eistreach
extrude v easbhrúigh v
extrusion s easbhrú m4
eye lens súil-lionsa m4, lionsa m4 na súile
eyelevel s leibhéal m1 na súl
eyepiece s súilphíosa m4
eyewash bottle buidéal m1 glanta súl

Barr


Fabry-Perot interferometer trasnamhéadar m1 Fabry-Perot
face s (Cryst.) éadan m1
face-centred a (Cryst. Mth. Ph.) éadanláraithe a
face-centred cubic lattice (Cryst. Mth. Ph.) laitís f2 chiúbach éadanláraithe
facsimile transmission tarchur m1 macasamhlach
fact s fíric f2
factor s fachtóir m3
factorial s iolrán m1
factorization s fachtóiriú m (gs -ithe)
factorize v fachtóirigh v
factor of safety fachtóir m3 sábháilteachta
facula s facalach m1
fade v (of colour) tréig v
fade v (of sound, vision) éag v
fading s (Eln.) (of signal) céimniú m (gs -ithe)
fall v tit v
falling body (Mec.) corp m1 titime
fallout s (radioactive) radachur m1
false a bréagach a
false sentence abairt f2 bhréagach, bréagabairt f2
fan s (Eng. Mec.) gaothrán m1
fan-in s inréimniú m (gs -ithe)
fan-out s eisréimniú m (gs -ithe)
farad s farad m1
faraday s faraidé m4 (pl faraidéithe)
faradmeter
s faradmhéadar m1
far infrared cian-infridhearg m1
fast a (of speed) gasta a, mear a, tapa a
fast a (of position) ceangailte a, suite a
fast a (of dye etc.) buan a
fast and loose pulley ulóg f2 shuite agus scaoilte
fast axis ais f2 cheangailte
fast breeder reactor mear-imoibreoir m3 pórúcháin
fast neutron mearneodrón m1, neodrón m1 mear
fast reactor mear-imoibreoir m3
fat s saill f2
fathom s feá m4
fathometer s feámhéadar m1
fatigue s (of materials) strustuirse f4
fatty a (= alkanoic) sailleach a
fatty acid aigéad m1 sailleach
favourable a fabhrach a
favourable event teagmhas m1 fabhrach
feasible a féideartha a, indéanta a
feasible point pointe m4 féideartha
feasible region réigiún m1 féideartha
feasible solution réiteach m1 féideartha
feedback s (of information) aiseolas m1
feedback s (Eln.) aischothú m (gs -thaithe)
feedback amplifier aimplitheoir m3 aischothaithe
feedback compensation cúiteamh m1 aischothaithe
feedback loop lúb f2 aischothaithe
feedback transfer function feidhm f2 thraschuir aischothaithe
Fehling's solution tuaslagán m1 Fehling
feints spl driogfhuíoll m1
femto- pref (Ph.) feimtea-, feimti-, feimt- pref
ferment s coipeadh m (gs -pthe)
ferment v coip v
fermi s (unit) feirmí m4 (pl feirmíonna)
Fermi age theory aoisteoiric f2 Fermi
fermion s fearmón m1
fermium s feirmiam m4
ferrate s fearáit f2
ferri- pref feirea-, feiri-, feir- pref
ferric a feireach a
ferricyanide s feiriciainíd f2
ferrimagnetism s feireamaighnéadas m1
ferrite s feirít f2
ferro- pref fearó-, fearói- pref
ferrocene s fearóicéin f2
ferrocyanide s fearóiciainíd f2
ferroelectric a fearóileictreach a
ferroelectricity s fearóileictreachas m1
ferromagnetic a fearómaighnéadach a
ferromagnetism s fearómaighnéadas m1
ferrous a feiriúil a
ferrous nitroso ion ian m1 feiriúil níotrósach
ferruginous a iarnaí a
Fery total-radiation pyrometer piriméadar m1 lánradaíochta Fery
FET (= field-effect transistor) trasraitheoir m3 iarmharta réimse
Fibonacci sequence seicheamh m1 Fibonacci
fibre s snáithín m4
fibreglass gloine f4 shnáithíneach, snáthghloine f4
fibre optics snáthoptaic f2
fibre optics system córas m1 snáthoptaice
fibril s (synthetic textiles) fibril f2
fibrous a snáithíneach a
fidelity s dílseacht f3
field s réimse m4
field coil (= field winding) s (Ph.) corna m4 réimse
field-effect transistor (= FET) trasraitheoir m3 iarmharta réimse
field emission (= cold emission) astú m réimse
field-emission microscope micreascóp m1 réimse-astaíoch
field equation cothromóid f2 réimse
field glasses cianghloiní fpl
field intensity déine f4 réimse
field ionization ianúchán m1 réimse, réimse-ianúchán m1
field-ion microscope micreascóp m1 réimse-ianaíoch
field-lens s (Opt. Ph.) lionsa m4 réimse
field magnet réimse-mhaighnéad m4
field of view réimse m4 radhairc
field theory réimsetheoiric f2
field tube réimsefheadán m1
field winding (= field coil) s (Ph.) tochrán m1 réimse
fifteen puzzle puzal m1 cúig déag
figure s (number) figiúr m1
figure s (shape) fíor f (gs -rach)
figure of merit figiúr m1 fiúntais
filament s filiméad m1
filament bulb bolgán m1 filiméid
filament lamp lampa m4 filiméid
file s (Mec.) líomhán m1
file v (Mec.) líomh v
filed a (Mec.) líofa a
filler s líonach m1
film s scannán m1
film badge (Ncln. Ph.) clib f2 radaíochta
film dosimetry dáileogmhéadracht f3 scannánach
film resistor (Eln.) friotóir m3 scannáin
film strip stiallscannán m1
filter s scagaire m4
filter v scag v
filtered a scagtha a
filter funnel tonnadóir m3 scagtha
filter paper páipéar m1 scagtha
filter press scagfháisceán m1
filter pump scagchaideál m1
filtrate s scagáit f2
filtration s scagachán m1
final a críochnaitheach a, críoch- pref, deiridh gs as a
final-value theorem teoirim f2 an chríochluacha
finder s (Eln. Opt.) aimsitheoir m3
finder pin lorgbhiorán m1
fine
a mín a
fine forceps mínteanchair f2
fine grain s mínghrán m1
fine-grain a mínghráinneach a
fine scissors mínsiosúr m1
fine structure mínstruchtúr m1
fine-structure constant tairiseach m1 mínstruchtúir
fines spl mínbhrus m1
finger calculation méaráireamh m1
finish s bailchríoch f2
finish v bailchríoch f2 a chur (ar), bailchríochnaigh v
finite a (Mth.) críochta a
finite difference (Mth.) difríocht f3 chríochta
finite-element method (Eng. Mth.) modh m3 na n-eilimintí críochta
fire blanket blaincéad m1 dóiteáin
fire brick bríce m4 tine
firedamp gás m1 mianaigh
fire point dóphointe m4
fireproof a dódhíonach a
fire-resistent a dófhriotaíoch a
fire-warning device gaireas m1 rabhaidh dhóiteáin
first-aid kit paca m4 céadchabhrach
first approximation neastachán m1 tosaigh
first difference an chéad a difríocht
first-order reaction imoibriú m céad oird
fissile a (= fissionable) (Ncln.) eamhnach a, ineamhnaithe
fission s (NcPh.) eamhnú m (gs -naithe)
fission a eamhnach a
fissionable a (= fissile) (Ncln.) eamhnach a, ineamhnaithe
fission bomb buama m4 eamhnach
fission product eamhnán m1
fission reactor imoibreoir m3 eamhnach
fit a oiriúnach a, feiliúnach a
fit v oir v, feil v
fitter s feisteoir m3
fitting s oiriúint f3 (gs -úna)
five-fold degeneracy díchineálacht f3 chúigfhillte
fix v (Ch. Phot.) fosaigh v
fixation s (Ch.) fosúchán m1
fixed a (of point, position, etc.) fosaithe a
fixed a (permanent) buan a
fixed-ended beam (MecEng.) bíoma m4 ceann tuiní
fixed point (Mth.) pointe m4 fosaithe
fixed resistor friotóir m3 fosaithe
fixed-tangent method (Mth.) modh m3 an tangaint fhosaithe
fixer s tuaslagán m1 fosaithe
fixing
s (Phot.) fosú m (gs -saithe)
fixing-bath s mias f2 fosaithe
fizz s giosáil f3
fizz v giosáil v
flame s lasair f (gs -srach)
flameproof a lasairdhíonach a
flameproof v lasairdhíon v
flameproofing lasairdhíonadh m (gs -nta)
flammability inlastacht f3
flammable a (= inflammable) inlasta a
flange s sceimheal f (gs -mhle, pl -mhleacha)
flanged shaft seafta m4 sceimhle
flange joint alt m1 sceimhle
flare s bladhaire m4, bladhm f3
flash s (Ch.) splanc f2
flash-back s (ChEng.) cúlsplanc f2
flash barrier splancbhacainn f2
flash distillation (ChEng.) grod-driogadh m (gs -gtha)
flashover (El.) trasplanc f2
flashover voltage voltas m1 trasplancach
flash photolysis (Ch.) splancfhótalú m (gs -laithe)
flash point (ChEng.) splancphointe m4
flash welding (Eng.) splanctháthú m (gs -thaithe)
flask s fleascán m1
flat s (= flat edge) (Eln.) foirceann m1 réidh
flat s (Opt.) leac f2
flat a (of surface) comhréidh a, réidh a, ré- pref
flat a (of curve) maol a
flat-bottomed flask
fleascán m1 réthónach
flat edge (= flat)
(Eln.) foirceann m1 réidh
flatness
s (of curve) maoile f4
flat spring rélingeán m1
flavo- pref flava-, flavai- pref
flavone s flavón m1
flaw s fabht m4
flaw detection aimsiú m fabhtanna
flaw detector aimsitheoir m3 fabhtanna
F-layer s F-chiseal m1
flex s fleisc f2
flexible a solúbtha a
flexure s fleisceadh m (gs -scthe)
flicker v caoch v
flickering s caochaíl f3
flicker photometer fótaiméadar m1 caochaíola
F-line s F-líne f4
flint s breochloch f2, cloch f2 thine
flint glass (Ch. Opt.) gloine f4 bhreochloiche
float s snámhán m1
float v snámh v
floating a saor a, snámh- pref, ar snámh
floating body (Ph.) corp m1 ar snámh
floating point snámhphointe m4
floc s flocas m1
floccular cloud néal m1 flocasach
flocculate v flocasaigh v
flocculation s flocasú m (gs -saithe), flocasúchán m1
flotation s (ChEng.) snámhacht f3
flow s sreabh f2, sreabhadh m (gs -eafa)
flow v sreabh v
flow bi-refringence sreabh-dhé-athraontas m1
flow chart sreabhchairt f2
flow diagram sreabhléaráid f2
flow past s tarshreabhadh m (gs -eafa)
flow past v tarshreabh v
flow sheet sreabhchlár m1
fluctuate v iomlaoidigh v
fluctuating a iomlaoideach a
fluctuation s iomlaoid f2
fluence s floscas m1, floscacht f3
fluid s sreabhán m1
fluid a sreabhach a
fluid coefficient comhéifeacht f3 shreabhánach
fluid flow sreabhadh m sreabháin
fluidized a sreabhach a, sreabhaithe a
fluidized bed (ChEng.) scair f2 shreabhach
fluid mechanics meicnic f2 shreabhánach
fluorescein s fluaraisin f2
fluorescence s fluaraiseacht f3
fluorescent a fluaraiseach a
fluorescent screen scannán m1 fluaraiseach
fluoridate v fluairídigh v
fluoridated a fluairídithe a
fluoride s fluairíd f2
fluorine s fluairín m4
fluorite s (= fluorspar) fluairít f2
fluor(o)- pref fluara-, fluarai- pref
fluoroborate s fluarabóráit f2
fluorspar s (= fluorite) fluairít f2
fluting s cuisliú m (gs -ithe)
flutter s (FlMec.) eitleach m1
flux s flosc m3
flux density floscdhlús m1
fluxmeter s floscmhéadar m1
flux refraction flosc-athraonadh m (gs -nta)
flying-spot microscope micreascóp m1 spota gluaiseachta
fly press fáisceán m1 eiteogach
flywheel s roth m3 lústair
f-number s f-uimhir f (gs -mhreach)
foam s (FlMec.) cúr m1
foam-rubber s cúr-rubar m1
focal a fócasach a
focal point pointe m4 fócasach
focus s fócas m1
focus v fócasaigh v
focusing s fócasú m (gs -saithe), fócasúchán m1
fog s ceo m4
foil s scragall m1
fold s filleadh m (gs -llte)
fold v fill v
food calorimeter biachalraiméadar m1
food science bia-eolaíocht f3
foolscap s leathphraitinn f2
foot s troigh f2 (pl -ithe)
foot-candle s troighchoinneal f2
foot-pound s troighphunt m1
forbidden transition trasdul m3 toirmiscthe
force s fórsa m4
force v fórsáil v
force constant (Ch. Mec.) tairiseach m1 fórsa
force-couple system (Mec.) córas m1 fórsa is cúpla
forced convection (Mec. Ph.) comhiompar m1 fórsáilte
forced frequency (Ph.) minicíocht f3 fhórsáilte
forced oscillation (Mec. Ph.) ascalú m fórsáilte
forced response freagairt f fhórsáilte
forced vibration
crith m3 fórsáilte
force of gravity fórsa m4 domhantarraingthe
forceps s teanchair f2
force ratio cóimheas m3 fórsa
forge s ceárta f4
forge v gaibhnigh v
fork s gabhailín
form s (of chemical) (Ch.) foirm f2
form s (of electrical energy) gné f4
form v (of chemical compound) déan v
formal a (Ph.) foirmiúil a
formal a (Ch.) formalach a
formaldehyde s (= methanal) formaildéad m1
formalin s formailin f2
formamide s (= methanamide) formaimíd f2
formation s (Ch.) déanmhaíocht f3
former s (Ph.) eiteán m1
formic a (= methanoic) formach a
formula s foirmle f4
formulate v foirmligh v
formulation s (Mth.) foirmliú m (gs -ithe)
formylmethionine s formailmeitiainín m4
forward bias tul-laofacht f3
forward difference (Mth.) tuldifríocht f3
forward path (ContSys.) tulchonair f2
forward substitution (Mth.) tulionadú m (gs -daithe)
forward-transfer function (ContSys. Mth.) feidhm f2 thul-traschuir
forward voltage tulvoltas m1
fossil fuel breosla m4 iontaise
Foster-Seeley discriminator idirdhealaitheoir m3 Foster-Seeley
foul v (of ship's bottom) screabhaigh v
foundry s teilgcheárta f4
fountain experiment turgnamh m1 an scairdeáin
four-colour problem fadhb f2 ceithre dhath
four-dimensional a ceathairthoiseach a
four-dimensional continuum contanam m1 ceathairthoiseach
four-fold degenerate díchineálach faoi cheathair
fourth dimension an ceathrú a toise
fractal s codach m1
fraction s codán m1
fractional a codánach a
fractional coefficient comhéifeacht f3 chodánach
fractional distillation driogadh m codánach
fractionate v codánaigh v
fractionating column colún m1 codánúcháin
fragment s blogh f3, blúire m4
fragmentate v blogh v
fragmentation s bloghadh m (gs -ghta)
frame s fráma m4
frame-aerial s creataeróg f2
framed girder cearchaill f2 fhrámáilte
frame of reference fráma m4 tagartha
francium s frainciam m4
free-body diagram (Ph.) léaráid f2 saorchoirp
free convection saor-chomhiompar m1
freedom s saoirse f4
free electron saorleictreon m1
free energy saorfhuinneamh m1
free fall saorthitim f2
free flow saorshreabhadh m (gs -eafa)
freely-falling body (Ph.) corp m1 saorthitime
free magnetism saormhaighnéadas m1
free oscillation saorascalú m (gs -laithe)
free-piston gauge tomhsaire m4 saorloineach
free precession saorluainíocht f3
free radical saorfhréamh f2
free response saorfhreagairt f (gs -artha)
free space saorspás m1
free surface energy saorfhuinneamh m1 dromchlach
free vibration saorchrith m3
freeze v reoigh v
freeze-dry v (Ch. Ph.) siocreoigh v
freezing s reo m4
freezing mixture reomheascán m1
freezing point reophointe m4
F-region s F-réigiún m1
frequency s minicíocht f3
frequency analysis by Fourier transform anailís f2 mhinicíochta le trasfhoirm Fourier
frequency band banda m4 minicíochta
frequency changer athróir m3 minicíochta
frequency control rialaitheoir m3 minicíochta
frequency discriminator idirdhealaitheoir m3 minicíochta
frequency distortion díchumadh m minicíochta
frequency distribution dáileadh m minicíochta
frequency-distribution table tábla m4 dáilte minicíochta
frequency divider roinnteoir m3 minicíochta
frequency-division multiplexing ilphléacsú m roinnte minicíochta
frequency function feidhm f2 mhinicíochta
frequency meter méadar m1 minicíochta
frequency multiplier iolraitheoir m3 minicíochta
frequency polygon polagán m1 minicíochta
frequency spectrum speictream m1 minicíochta
frequency table tábla m4 minicíochta
fresh water úruisce m4
fresnel s (unit) fréinil f2
fret v crinn v
fretsaw s crinnsábh m1
frettage s (= fretting) crinneadh m (gs -nnte)
fretting s (= frettage) crinneadh m (gs -nnte)
friction
s frithchuimilt f2
frictional a frithchuimilteach a
frictional electricity leictreachas m1 frithchuimilteach
fringe s frainse m4
Fr-loss s Fr-chaillteanas m1
from rest ó fhos
front a tosaigh gs as a, tul- pref
frontier s oirear m1
front-layer photocell fótaichill f2 tulchisil
frost-warning device gaireas m1 rabhaidh sheaca
froth flotation cúrshnámhacht f3froth promoter cúrthionscnóir m3
fructose s fruchtós m1
frustum s frustam m1
fuel s breosla m4
fuel v breoslaigh v
fuel oil ola f4 bhreosla
fugacity s éalaitheacht f3
fulcrum s buthal m1
fullerene s (Ch.) fullairéin f2
fuller's earth cré f4 úcaire
full load (El.) lánlód m1
full radiator lánradaitheoir m3
full-wave rectification coigeartú m lántonnach
full-wave rectifier coigeartóir m3 lántonnach
fulminic a fulmanach a
fumaric acid (= trans-butenedioic acid) aigéad m1 fúmarach
fume s múch f2
fume v múch f2 a dhéanamh
fume-chamber s múchlann f2
function s feidhm f2
functional s (Mth.) feidhmeán m1
functional a feidhmiúil a, feidhm- pref
functional analysis (Mth.) anailís f2 fheidhmeánach
functional group (Ch.) feidhmghrúpa m4
functionality s feidhmiúlacht f3
function analysis anailís f2 feidhmeanna, feidhmanailís f2
function generator feidhmghineadóir m3
function of an operator feidhm f2 oibreora
function space feidhmspás m1 (pl -anna)
fundamental a (Mth.) bunúsach a
fundamental s (= fundamental frequency) minicíocht f3 bhunúsach
fundamental frequency (= fundamental) minicíocht f3 bhunúsach
fundamental particle (Ph.) cáithnín m4 bunúsach
fundamental set buntacar m1
fundamental theorem teoirim f2 bhunúsach
funicular a cáblach a
funnel s tonnadóir m3
furnace s foirnéis f2
fuse s (Eng.) aidhnín m4
fuse s (El.) fiús m1
fuse v (Ch.) (melt) leáigh v
fuse v (NcPh.) comhleáigh v
fused a (NcPh.) comhleáite a
fused granular calcium chloride clóiríd f2 chailciam ghráinnithe leáite
fuse wire sreang f2 fiúis
fusion s (Ch.) (melting) leá m4
fusion s (NcPh.) comhleá m4
fusion point (Ch.) leáphointe m4
fusion point (NcPh) pointe m4 comhleá
fusion reactor imoibreoir m3 comhleá


Barr

gadolinium
s gadailiniam m4
gain s (Eln.) neartú m (gs -taithe), neartúchán m1
gain crossover frequency minicíocht f3 thrasach neartúcháin
gaining s (of electron) gnóthú m (gs -thaithe)
gain margin (ContSys.) corrlach m1 neartúcháin
galena s gailéin f2
gallium s gailliam m4
gallon s galún m1
galvanize v galbhánaigh v
galvanometer s galbhánaiméadar m1
galvanometer constant tairiseach m1 galbhánaiméadair
gamma s gáma m4
gamma-ray s gáma-gha m4
gamma-ray spectrum speictream m1 gáma-ghathach
gamma-ray transformation trasfhoirmiú m gáma-ghathach
gang condenser cuing-chomhdhlúthadán m1
ganged circuit ciorcad m1 cuingithe
gangue s mianghrean m1
gap s bearna f4
gape s méan m1
gas s gás m1
gas amplification gásaimpliú m (gs -ithe)
gas constant gástairiseach m1
gas-cooled reactor imoibreoir m3 gásfhuaraithe
gas density gásdlús m1
gas-discharge tube feadán m1 gás-díluchtúcháin
gas dynamical equation gáschothromóid f2 dhinimiciúil
gaseous a gásach a
gaseous ion ian m1 gásach, gásian m1
gas-filled relay athsheachadán m1 gáslíonta
gas-filled tube feadán m1 gáslíonta
gas jar gáschrúsca m4
gas law gásdlí m4
gas-liquid chromatography crómatagrafaíocht f3 gháis is leachta
gas maser gásmhéasar m1
gas mask gásmhasc m1
gasoline s gásailín m4
gas syringe gás-steallaire m4
gas thermometer gásteirmiméadar m1
gas turbine gástuirbín m4
gas-washing bottle buidéal m1 gásníocháin
gas welding gástáthú m (gs -thaithe)
gate s geata m4
gauche a geoisteach a, geois- pref
gauge s tomhsaire m4
gauge v tomhais v
gauge group tomhasghrúpa m4
gauss s (unit) gabhsa m4
Gaussian constant tairiseach m1 Gauss
Gaussian distribution dáileadh m Gauss
Gaussian eyepiece súilphíosa m4 Gauss
Gaussian point (= Gauss point) pointe m4 Gauss
Gaussian system of units (ElMag.) córas m1 Gauss na n-aonad
gaussmeter s gabhsmhéadar m1
Gauss point (= Gaussian point) pointe m4 Gauss
gauze s uige f4
gear s giar m1
gearing s giaráil f3
gegenschein s (= counterglow) (Ast.) frithloinnir f (gs -nnreach)
Geiger counter (Ph.) áiritheoir m3 Geiger
gel
s (Ch.) glóthach f2
gel v (= gelate) (Ch.) glóthaigh v
gelate v (= gel) (Ch.) glóthaigh v
gelatine s geilitín m4
gelatinous a geilitíneach a
gelation s glóthú m (gs -thaithe)
gelignite s geilignít f2
gem- pref geim- pref
geminate v geiminigh v
-gen suff s -gin suff f2
gene s géin f2
general a ginearálta a
generalized coordinates comhordanáidí fpl ginearálaithe
generalized eigenvalue dual-luach m3 ginearálaithe
generalized force fórsa m4 ginearálaithe
generalized function feidhm f2 ghinearálaithe
general-purpose nutrient solution tuaslagán m1 cothaitheach ilfheidhmeach
general relativity coibhneasacht f3 ghinearálta
generate v gin v
generating function feidhm f2 ghiniúna, ginfheidhm f2
generation s (process) giniúint f3 (gs -úna)
generation s (NcPh.) (step in series) glúin f2
generator s gineadóir m3
gene splicing géinspladhsáil f3
gene therapy géinteiripe f4
genetics spl géinitic f2
-genin suff s -geinin suff f2
genus s géineas m1
geo- pref geo-, geoi- pref
geoboard s geochlár m1
geocentric a geolárnach a
geo-chemistry s geoiceimic f2
geochronometry s geocrónaiméadracht f3
geodesic a geodasach a
geodesy s geodasaíocht f3
geoid s geoid f2
geological time scale amscála m4 geolaíoch
geology s geolaíocht f3
geomagnetism
s (= terrestrial magnetism) geomaighnéadas m1
geometric a geoiméadrach a, céimseatúil a
geometrical distortion díchumadh m geoiméadrach
geometrical moment of inertia móimint f2 gheoiméadrach táimhe
geometric image íomhá f4 gheoiméadrach
geometric mean meán m1 geoiméadrach
geometric optics optaic f2 gheoiméadrach
geometric progression (= geometric sequence) seicheamh m1 iolraíoch
geometric sequence (= geometric progression) seicheamh m1 iolraíoch
geometric solution réiteach m1 geoiméadrach
geometry s geoiméadracht f3, céimseata f (gs -tan)
geophysics spl geoifisic f2
gerade s (unit) (de) gerade m4
germanium s gearmáiniam m4
getter s (Ch. Ph.) faighteoir m3
getter-ion pump (Eng. Ph.) caidéal m1 ianfhaighteora
GeV (= giga-electronvolt, BeV, billion electron volt) GeV, gigileictreonvolta m4
g factor (= Landé g factor) g-fhachtóir m3
ghost-line s scáil-líne f4
giant planet ollphláinéad m1
giant star ollréalta f4
gibbous a scothlán a
gibbous moon gealach f2 scothlán, gealach f2 dhronnach
giga- pref gigea-, gigi-, gig- pref
giga-electronvolt s (= GeV, BeV, billion electron volt) gigileictreonvolta m4, GeV
gilbert s (ElMag.) (unit) gilbirt f2 (pl -rtí)
gill s ceathrú f pionta
gillion s (= American Billion, 109) gilliún m1
girder s giarsa m4
glacial a (Ch.) oighreach a
glacial acetic acid aigéad m1 aicéiteach oighreach
glance v sciorr v
glancing s sciorradh m (gs -rrtha)
glancing angle uillinn f2 sciorrtha
glare s dallrú m (gs -raithe)
glass s gloine f4
glass-blower s séidire m4 gloine
glass fibre (= fibreglass) snáthghloine f4
glass rod slat f2 ghloine
glass wool olann f ghloine
glide plane faoilphlána m4
glissette s gliséid f2
global a cuimsitheach a, uile- pref
globally asymptotically stable cobhsaí go huile-asamtóiteach
globular a (of shape) cruinneogach a
globular a (having globules) cruinníneach a
globule s cruinnín m4
globulin s glóbailin f2
gloss s snas m3
glossy a snasta a
glove box lámhainnbhosca m4
glow s breo m4
glow v breoigh v
glow discharge
(Eln.) díluchtú m breoch
glowing splinter (Ch.) birín m4 beo
gluconic a glúcónach a
glucose s glúcós m1
glucoside s glúcóisíd f2
glucuronic a glúcúrónach a
gluon s glúón m1
glutamic acid (= 2-aminopentanedioic acid) aigéad m1 glútamach
glutamine s glútaimín m4
glutathione s glútaitión m1
gluten s glútan m1
glyceride s glicríd f2
glycerine s glicrín m4
glycerol s gliocról m1
glycine s (= aminoacetic acid) glicín m4
glycogen s glicigin f2
glycol s gliocól m1
glycolic acid (= hydroxyethanoic acid) aigéad m1 gliocólach
glyoxal s (= ethanedial) gliocsal m1
glyoxalic a (= oxoethanoic) gliocsalach a
gnomon s (Mth.) nóman m1
gnomonic number uimhir f nómanach
gnomonic projection (Mth.) teilgean m1 nómanach
gold s ór m1
gold beating órghreadadh m (gs -dta)
golden section (Mth.) roinnt f2 órga
gold leaf s órdhuille m4
gold-leaf electroscope leictreascóp m1 órdhuille
gong s gang m3
gong metal gangmhiotal m1
goniometer s gónaiméadar m1
goniometry s gónaiméadracht f3
goniphotometer s gónafótaiméadar m1
goodness-of-fit feabhas m1 na hoiriúnachta
governor s rialtóir m3
G-parity s G-phaireacht f3
grad s grad m1
grade s grád m1
graded-base transistor trasraitheoir m3 grádbhunach
gradient s grádán m1
graduate v grádaigh v
graduation s grádú m (gs -daithe)
grain s (particle) grán m1, gráinne m4
grain alcohol alcól m1 arbhair
grain boundary gránteorainn f (gs -rann)
grain size gránmhéid f2
gram s (= gramme) gram m1
gram-atom s gram-adamh m1
gram-calorie s gramchalra m4
gram-equivalent s gramchoibhéis f2
gram-ion s gramian m1
gramme s (= gram) gram m1
gram-molecular a gram-mhóilíneach a
gram-molecular volume toirt f2 ghram-mhóilíneach
gram-molecule s gram-mhóilín m4
grand canonical ensemble (Mec. Ph. St.) olltionól m1 canónta
grand unified field theory mórtheoiric f2 aontaithe réimsí
granular a gráinneach a
granularity s gráinneacht f3
granulate v gránaigh v
granulation s gránú m (gs -naithe), gránúchán m1
graph s graf m1
graph v graf v
graphical a grafach a
graphic formula foirmle f4 ghrafach
graphics spl grafaic f2
graphite
s graifít f2
graphite powder púdar m1 graifíte
graphitic acid aigéad m1 graifíteach
graticule s líontán m1
grating s gríl f2
gravimeter s (= gravity meter) (Eng.) meá-mhéadar m1
gravimetric a (Ch.) meá-mhéadrach a, meá- pref
gravimetric analysis (Ch. Ph.) meá-anailís f2
gravimetric composition (Ph.) meá-chomhshuíomh m1
gravitate v (Mec. Ph.) imtharraing v (ar)
gravitation s (Mec. Ph.) imtharraingt f (gs -the)
gravitational a (Mec. Ph.) imtharraingteach a
gravitational constant (= G) (Mec. Ph.) tairiseach m1 na himtharraingthe
gravitational plasma (Ph.) plasma m4 imtharraingteach
gravitational potential (Mec. Ph.) poitéinseal m1 imtharraingteach
gravitational red shift (Ph.) deargaistriú m imtharraingteach
graviton s (Ph.) graibheatón m1
gravity s (Ph.) domhantarraingt f (gs -the)
gravity balance (Ph.) meátán m1 domhantarraingthe
gravity cell cill f2 sainmheáchain
gravity flow (FlMec. Ph.) sreabhadh m domhantarraingthe
gravity meter (= gravimeter) (Eng.) meá-mhéadar m1
gravity wave tonn f2 domhantarraingthe
gray s (= Gy) (unit) grae m4, Gy
grease-spot photometer (Opt.) fótaiméadar m1 an gheirspota
great a mór a
greater than níos mó ná
greatest common factor comhfhachtóir m3 is mó
greatest lower bound uaschuimse f2 íochtair
greenhouse effect iarmhairt f3 cheaptha teasa
Greenwich mean time meán-am m3 Greenwich
grid s greille f4
grid bias laofacht f3 greille
grid leak greilleligean m1
grid point greillephointe m4
grind v meil v
grit s grean m1
ground s (= earth) (El.) talmhú m (gs -mhaithe)
ground a meilte a
ground glass gloine f4 mheilte
ground-glass screen scáileán m1 gloine meilte
grounding s (= earthing) (El.) talmhú m (gs -mhaithe)
ground state s (QuPh.) bunstaid f2
ground wave (= surface wave) tonn f2 dromchla
group s grúpa m4
group of unitary operators grúpa m4 oibreoirí aonadacha
group of unitized operators grúpa m4 oibreoirí aonadaithe
group theory grúptheoiric f2
group velocity treoluas m4 grúpa
grown junction (Eln.) cumar m1 fásta
growth s fás m1
gauge s tomhsaire m4
gauge pressure brú m4 tomhsaire
guanidine s guainidín m4
guanine s guainín m4
guanosine s guanóisín m4
guard v cosain v
guard ring s sciathfháinne m4
guard-ring condenser comhdhlúthadán m1 sciathfháinneach
guard wire sreang f2 chumhdaigh
guess s tomhas m1, tuairim f2
guide s (Ph.) treoraí m4
guide v treoraigh v
guided a treoraithe a
guided missile diúracán m1 treoraithe
guide-lines spl treoirlínte fpl
gum s guma m4
gum resin s gumroisín m4
guncotton s gunnachadás m1
gunmetal gunnamhiotal m1
gun recoil aisléim f2 ghunna
Gy (= gray) (unit) Gy, grae m4
gypsum s gipseam m1
gyrate v (Mec. Ph.) gíoráil v
gyratin s gíoraitin f2
gyrating s (Mec. Ph.) gíoráil f3
gyration s (Mec. Ph.) gíoráil f3
gyrator s (Mec. Ph.) gíorálaí m4
gyro- pref gírea-, gíri-, gír-, gíor- pref
gyrocompass
s (Ph.) gíreachompás m1
gyromagnetic a gíreamaighnéadach a
gyromagnetic effect iarmhairt f3 ghíreamaighnéadach
gyromagnetic ratio cóimheas m3 gíreamaighnéadach
gyroscope s gíreascóp m1
gyroscopic a gíreascópach a
gyroscopic compass compás m1 gíreascópach
gyrostat s gíreastat m1


Barr

hadron s hadrón m4
haematite s haemaitít f2
haemoglobin s haemaglóibin f2
haemolysis s haemalú m (gs -laithe)
hafnium s haifniam m4
hair s ribe m4
hair hygrometer taismhéadar m1 ribeach
hairspring s (Ph.) lingeán m1 ribeach
halation s luanú m (gs -naithe)
half-cell s leathchill f2
half-life s leathré f4
half-line s leathlíne f4
half-period zone crios m3 leathpheiriadach
half-phase leathphas m4
half-value thickness tiús m1 leathluachach
half-wave dipole déphol m1 leath-thonnach
half-wave plate pláta m4 leath-thonnach
half-wave rectification coigeartú m leath-thonnach
half-wave rectifier current sruth m3 coigeartóra leath-thonnaigh
half-width s (Mth.) leathleithead m1
halide s hailíd f2
Halley's comet cóiméad m1 Halley
hallucinate
v siabhránaigh v
hallucination s siabhránacht f3
hallucinatory a siabhránach a
hallucinogen s siabhraigin f2
halo s luan m1
halogen s halaigin f2
halogenated hydrocarbon (= halon) hidreacarbón m1 halaiginithe
halogenation s halaiginiú m (gs -ithe)
haloid s halóideach m1
haloid a halóideach a
halon s (= halogenated hydrocarbon) halón m1
halothane s (= bromochlorotrifluorethane) haileatán m1
Hamiltonian operator oibreoir m3 Hamilton
hand s lámh f2
hand lens lionsa m4 láimhe
hardener s cruatóir m3
hardening s cruachan f3
hardness s cruas m1
hard radiation crua-radaíocht f3
hard steel crua-chruach f4
hard vacuum cruafholús m1
hard-vacuum tube feadán m1 cruafholúis
hardware s crua-earraí spl
hard water uisce m1 crua
harmful a (of substance) dochrach a
harmonic s (Mth.) armónach m1
harmonic a armónach a
harmonic analyser
anailíseoir m3 armónach
harmonic analysis anailís f2 armónach
harmonic distortion díchumadh m armónach
harmonic pencil (Mth.) gathlach m1 armónach
hartree s (= atomic unit of energy) (unit) hairtrí m4
hashish s haisis f2
haunched beam bíoma m4 gorúnach
H-bomb s H-bhuama m4
HCF (= highest common factor) FCA, fachtóir m3 coiteann is airde
head s (Eln.) cnoga m4
head s (FlMec.) brúcheann m1
head of steam brúcheann m1 gaile
head of water brúcheann m1 uisce
headphone s cluasán m1
health physics (Ncln.) fisic f2 shláinte
hearing s éisteacht f3
hearth s teallach m1
heat s teas m3
heat capacity (= thermal capacity) toilleadh m1 teasa
heat death (of the universe) (Ph.) teasbhás m1 na cruinne
heat energy fuinneamh m1 teasa
heat engine teasinneall m1
heat exchange teasmhalartú m (gs -taithe)
heat exchanger malartóir m3 teasa, teasmhalartóir m3
heat flow teas-sreabhadh m (gs -eafa)
heat-flow rate (Ph.) ráta m4 teas-sreafa
heat-flux density dlús m1 teasfhlosca
heat-flux vector veicteoir m3 teasfhlosca
heating effect (Ph.) teasiarmhairt f3
heat of atomization teas m3 adamhúcháin
heat of combustion (Ch.) teas m3 dócháin
heat of formation (Ch.) teas m3 déanmhaíochta
heat of neutralization teas m3 neodrúcháin
heat of nuclear reaction teas m3 imoibriúcháin núicléach
heat of reaction
(Ch.) teas m3 imoibriúcháin
heat of solution (Ch.) teas m3 tuaslagáin
heat-proof a teasdíonach a
heat pump teaschaidéal m1
heat shield teas-sciath f2
heat sink teasdoirteal m1
heat summation teas-suimiúchán m1
heat transfer traschur m1 teasa
heat-transfer coefficient comhéifeacht f3 traschurtha theasa
heat trap s teasghaiste m4
heavy a trom a
heavy hydrogen hidrigin f2 throm, trom-hidrigin f2
heavy water uisce m4 trom, tromuisce m4
heavy-water reactor imoibreoir m3 tromuisce
hectare s heicteár m4
hecto- pref heictea-, heicti-, heict- pref
hectogram s heicteagram m1
hectolitre s heictilítear m1
hectometre s heictiméadar m1
-hedron suff s -héadrán suff m1
height s (Mth.) airde f4
helical a héiliciúil a
helium s héiliam m4
helix s héilics m4
helmoltz s (unit) healmóls m4 (pl -anna)
hemi- pref heimea-, heimi-, heim- pref, leath- pref
hemisphere s leathsféar m1
henry s (ElMag.) (unit) hanraí m4
hept(a)- pref heiptea-, heipti, heipt-, heapt- pref
heptagon s heipteagán m1
heptahedron s heiptihéadrán m1
heptane s heaptán m1
heptode s heaptóid f2
heptyl s heiptil f2
heptyl- pref heiptil-, heiptiol- pref
hermetic(al) a heirméiteach a
Hermitian extension síneadh m Hermite
Hermitian form foirm f2 Hermite
Hermitian matrix maitrís f2 Hermite
Hermitian operator oibreoir m3 Hermite
hertz s (unit) heirts m4
Hertzian wave tonn f2 Hertz
Hessian matrix maitrís f2 Hess
hetero- pref heitrea-, heitri-, heitr- pref
heterocyclic a (Geom.) heitreafháinneach a
heterodyne s heitridín m4
heterodyne reception glacadh m heitridíneach
heterogeneous a (Mth. Ph.) ilchineálach a
heterogeneous radiation (Ph.) radaíocht f3 ilchineálach
heterogeneous reactor (Ph.) imoibreoir m3 ilchineálach
heterogeneous strain (Ph.) straidhn f2 ilchineálach
heterojunction s (Eln.) heitreachumar m1
heterolysis s heitrealú m (gs -laithe)
heteropolar generator gineadóir m3 heitreapolach
hexa- pref heicsea-, heicsi-, heics-, heacs- pref
hexacyanoferrate s heicsicianaifearáit f2
hexadecanoic acid (= palmitic acid) aigéad m1 heicsideacánóch
hexadecyl s (= cetyl) heicsideicil f2
hexafluoraluminate s heicseafluaralúmanáit f2
hexafluoride s heicseafluairíd f2
hexafluorosilicate s (= silicofluoride) heicseafluaraisileacáit f2
hexagonal a heicseagánach a
hexagonal close-packed structure struchtúr m1 dlúthphacáilte heicseagánach
hexagonal system córas m1 heicseagánach
hexagram s heicseagram m1
hexahedron s heicsihéadrán m1
hexahydrobenzene s (= cyclohexane) heicsihidribeinséin f2
hexahydropyridine s (= piperidine) heicsihidripiridín m4
hexamminecobalt
s heacsáimíncóbalt m1
hexanedioic acid (= adipic acid)
aigéad m1 heacsáindé-óch
2,5-hexanedione s (= acetonylacetone) 2,5-heacsáindé-ón m1
hexanitrocobaltate
s heicsinítreacóbaltáit f2
hexanoic acid (= caproic acid) aigéad m1 heacsánóch
hexose s heacsós m1
hexyl- pref heicsil-, heicsiol- pref
higher harmonics armónaigh mpl arda, ardarmónaigh mpl
highest common factor (= HCF) fachtóir m3 coiteann is airde, FCA
highest occupied molecular orbital (= HOMO)
an fithiseán m1 móilíneach sealbhaithe is airde
high frequency ardmhinicíocht f3
high pitch (of sound) ardairde f4
high-speed steel cruach f4 ardluais
high-spin a ardghuairneach a
high-spin complex coimpléasc m1 ardghuairneach
high vacuum ardfholús m1
high voltage ardvoltas m1
hist(o)- pref histea-, histi-, hist- pref
histogram s histeagram m1
hodograph s hodagraf m1
hodoscope s hodascóp m1
holder s coinneálaí m4
hole s poll m1
hole conduction pollseoladh m (gs -lta)
holmium s hoilmiam m4
holo- pref hola-, holai- pref
hologram s holagram m1
holography s holagrafaíocht f3
holomorphic a holamorfach a
holomorphic function feidhm f2 holamorfach
holonomic a holanómach a
homeo- pref (= homoe(o)-) hoiméa-, hoiméi- pref
homeomorphism s hoiméamorfacht f3
homoe(o)- pref (= homeo-) hoiméa-, hoiméi- pref
homing device feiste f4 frithinge
homing guidance treoraíocht f3 frithinge
HOMO (= highest occupied molecular orbital) an fithiseán m1 móilíneach sealbhaithe is airde
homo- pref homa-, homai- pref, aon- pref
homocentric a homalárnach a
homogeneity s (Mth. Ph.) aonchineálacht f3
homogeneous a (Mth.) aonchineálach a
homogeneous differential equation cothromóid f2 dhifreálach aonchineálach
homogeneous reactor (Ncln.) imoibreoir m3 aonchineálach
homologous a homalógach a
homologous pair péire m4 homalógach
homologous series sraith f2 homalógach
homologue s homalóg f2
homolysis s homalú m (gs -laithe)
homolytic a homalaíoch a
homomorphism s homamorfacht f3
homomorphous a homamorfach a
homopolymer homapolaiméir f2
homothetic a homaitéiteach a
homothetic centre lár m1 homaitéiteach
homothetic transformation trasfhoirmiú m homaitéiteach
hoop s fonsa m4
hoop stress strus m1 fonsa
hoop tension teannas m1 fonsa
horizon s léaslíne f4
horizontal s cothromán m1
horizontal a cothrománach a
horizontal axis ais f2 chothrománach
hormone s hormón m1
horsepower s each-chumhacht f3
horse-shoe magnet (= U-magnet) crú-mhaighnéad m1
hot a te a, teo- pref
hot atom teo-adamh m1
hot-atom chemistry ceimic f2 theo-adamhach
hot-cathode tube feadán m1 teochatóideach
hot chemistry teocheimic f2
hot junction (Eln.) cumar m1 te
hot-wire ammeter aimpmhéadar m1 teoshreangach
hot-wire anemometer ainéimiméadar m1 teoshreangach
hot-wire gauge tomhsaire m4 teoshreangach
hot-wire microphone micreafón m1 teoshreangach
hour s uair f2 an chloig
hour-angle s uairuillinn f2
hue s (Opt.) fordhath m3
hum s dranntán m1
humate s húmáit f2
humic a húmach a
humid a bogthais a
humidity s bogthaise f4
humin s húimin f2
humped a cruiteach a
humus s húmas m1
hundredweight s céad m1 meáchain
hunting s (ContSys.) lorg m (gs -rgtha)
hybrid s (Ch. Ph.) hibrid f2
hybrid a (Ch. Ph.) hibrideach a
hybridization s hibridiú m (gs -ithe), hibridiúchán m1
hybridize v hibridigh v
hydrate s hiodráit f2
hydrate v hiodráitigh v
hydrated a hiodráitithe a
hydrated electron leictreon m1 hiodráitithe
hydrating s hiodráitiú m (gs -ithe)
hydration s hiodráitiú m (gs -ithe), hiodráitiúchán m1
hydraulic a hiodrálach a
hydraulic press fáisceán m1 hiodrálach
hydraulics spl hiodrálaic f2
hydrazine s hiodraisín m4
hydrazoic a hidreasóch a
hydride s hidríd f2
hydro- pref hidrea-, hidri-, hidr-, hiodr- pref
hydrobromic a hidreabrómach a
hydrocarbon s hidreacarbón m1
hydrochloric acid aigéad m1 hidreaclórach
hydrocyanic a hidricianach a
hydrocyanic acid aigéad m1 hidricianach
hydrodynamics spl hidridinimic f2
hydroelectric a hidrileictreach a
hydroelectric power cumhacht f3 hidrileictreach
hydrofluoric a hidreafluarach a
hydrogen s hidrigin f2
hydrogenate v hidriginigh v
hydrogenation s hidriginiú m (gs -ithe), hidriginiúchán m1
hydrogen bond hidrigin-nasc m1
hydrogen carbonate s (= bicarbonate) hidrigincharbónáit f2
hydrogenous a hidrigineach a
hydrogen peroxide sárocsaíd f2 hidrigine
hydrogenphosphate s hidriginfhosfáit f2
hydrogen spectrum speictream m1 hidrigine
hydrogensulphate s (= bisulphate) hidriginsulfáit f2
hydrology s hidreolaíocht f3
hydrolyse v hidrealaigh v
hydrolysis s hidrealú m (gs -laithe)
hydrometer s hidriméadar m1
hydronium s hiodróiniam m4
hydrophobic a hidreafóbach a
hydrophone s hidreafón m1
hydrophylic a hidrifileach a
hydroponicum box umar m1 hidreaponaice
hydroquinone s (= benzene-1,4-diol, quinol) hidreacuineon m1
hydrosphere s hidrisféar m1
hydrostatic a hidreastatach a
hydrostatic balance (Mec. Ph.) meá f4 hidreastatach
hydrostatic equation cothromóid f2 hidreastatach
hydrosulphide s hidreasuilfíd f2
hydrous a hidriúil a
hydroxide s hiodrocsaíd f2
hydroxonium s hiodrocsóiniam m4
hydroxy- pref hiodrocsa-, hiodrocsai- pref
2-hydroxybenzaldehyde s (= salicylaldehyde) hiodrocsaibeansaildéad m1
2-hydroxybenzoate s (= salicylate) 2-hiodrocsaibeansóáit f2
hydroxybenzoic
a hiodrocsaibeansóch a
2-hydroxybenzoic acid (= salicylic acid) aigéad m1 2-hiodrocsaibeansóch
3-hydroxybutanal
s (= aldol) 3-hiodrocsabútánal m1
2-hydroxybutanedioic acid (= malic acid) aigéad m1 2-hiodrocsabútáindé-óch
hydroxyethanoic acid (= glycolic acid)
a aigéad m1 hiodrocsa-eatánóch
hydroxyl s hiodrocsail f2
hydroxyl- pref hiodrocsail-, hiodrocsal- pref
hydroxylamine s hiodrocsalaimín m4
hydroxypropanoic a hiodrocsaprópánóch a
2-hydroxypropanoic acid (= lactic acid) aigéad m1 2-hiodrocsaprópánóch
hydroxyquinoline
s hiodrocsacuineoilín m4
8-hydroxyquinoline s (= oxine) 8-hiodrocsacuineoilín m4
hygro-
pref tais- pref
hygrodeik s higridíc f2
hygrometer s taismhéadar m1
hygrometry s taismhéadracht f3
hygroscope s tais-scóp m1
hygroscopic a tais-scópach a
hyper- pref hipear-, hipir- pref
hyperbola s (Mth.) hipearbóil f2
hyperbolic a (Mth.) hipearbóileach a
hyperboloid s (Mth.) hipearbolóideach m1
hyperboloid a (Mth.) hipearbolóideach a
hypercharge s (QuMec.) hipearlucht m3
hypercharge v hipearluchtaigh v
hyperconjugation s (Ch.) hipear-chomhchuingiú m (gs -ithe)
hyperelastic a (Ph.) hipirleaisteach a
hyperfine a (Ph.) sármhín a
hyperfine structure (Ph.) struchtúr m1 sármhín
hypermultiplet s (Ph.) hipir-ilphléad m1
hypernucleus s (NcPh.) hipearnúicléas m1
hypersonic velocity (FlMec. Ph.) treoluas m1 hipearsonach
hypertonic a hipeartonach a
hypo- pref (Ch.) hipea-, hipi-, hip- pref, fo- pref
hypobromite s (Ch.) fobhróimít f2
hypochlorite s (Ch.) fochlóirít f2
hypochlorous acid aigéad m1 hipeaclórúil
hypocycloid s (Mth.) hipicioglóideach m1
hypoelastic a (Ph.) hipileaisteach a
hyponitrite s (Ch.) fonítrít f2
hypophosphate s fofhosfáit f2
hypophosphite s (= phosphinate) fofhoisfít f2
hyposulphite s (= sulphinate) foshuilfít f2
hypotenuse s taobhagán m1
hypothesis s hipitéis f2
hypotonic a hipeatonach a
hypsochromic a hipseacrómach a
hypsometer s hipsiméadar m1
hypsometrical a hipsiméadrach a
hypsometrical levelling leibhéalú m hipsiméadrach
hysteresis s histéiréis f2
hysteresis loop lúb f2 histéiréiseach


Barr

-ial suff s -ach, -each suff m1
iatrochemistry s iatraiceimic f2
IC (= integrated circuit) ciorcad m1 iomlánaithe
-ic suff s -ach, -each suff m1
ice s oighear m1
ice v oighrigh v
ice calorimeter oighearchalraiméadar m1
iced a oighrithe a
ice line oighearlíne f4
ice point oighearphointe m4
iconoscope s íocónascóp m1
icosahedron s icisihéadrán m1
icosidodecahedron s iciseadóideacaihéadrán m1
icy a oighreata a
-ide suff s -íd suff f2
ideal s idéal m1
ideal a idéalach a
ideal gas (= perfect gas) gás m1 idéalach
ideal-gas law dlí m4 an gháis idéalaigh
idempotent a comhchumhachtach a
idempotent operator (Mth.) oibreoir m3 comhchumhachtach
identical a comhionann a
identification s (of a substance) aithint f (gs -theanta)
identify v aithin v
identity s (Mth. Set.) céannacht f3
identity element (Mth. Set.) ball m1 céannachta
identity function (Mth. Set.) feidhm f2 chéannachta
identity mapping (Mth. Set.) mapáil f3 chéannachta
identity matrix (Mth.) maitrís f2 chéannachta
identity operation (Mth.) oibríocht f3 chéannachta
identity operator (Mth.) oibreoir m3 céannachta
idle a díomhaoin a
idle v (of machines etc.) réchas v
idler s réchastóir m3
idle wheel roth m3 réchasta
idling s réchasadh m (gs -asta)
ignescent a spréachach a
ignite v adhain v
ignition s adhaint f2
ignition control rialaitheoir m3 adhainte
ignitron s igneatrón m1
ignorable coordinate comhordanáid f2 neamhairde
-il suff s -il suff f2
-ile suff s -íl suff f2
ill-conditioned a ainriochtach a
illuminance s soilseas m1
illuminant s soilseán m1
illuminate v (= illumine) soilsigh v
illumination s soilsiú m (gs -ithe)
illumine v (= illuminate) soilsigh v
illusion s seachmall m1
illustrate v léirigh v
illustration s (process) léiriú m (gs -ithe)
illustration s (of diagram) léaráid f2
ilmenite s (Ch. Min.) ilminít f2
image s íomhá f4
image converter
(Eln. Opt.) tiontaire m4 íomhá
image intensifier (Eln.) dianaitheoir m3 íomhá
image orthicon (Eln.) íomhá-oirtíocón m1
image potential (Eln.) poitéinseal m1 íomhá
image region (Eln. Opt.) réigiún m1 íomhá
image space (Eln. Opt.) spás m1 íomhá
image transfer coefficient (Eln.) comhéifeacht f3 thraschur na híomhá
image tube (Eln.) feadán m1 íomhá
imaginary a (Mth.) samhailteach a
imbibe v ibh v
-imide suff s -imíd suff f2
-imine suff s -imín suff m4
immanence s imeanacht f3
immanent a imeanach a
immerse v tum v
immersed surface dromchla m4 tumtha
immersion s tumadh m (gs -mtha)
immersion objective lens réadlionsa m4 tumthach
immiscible a domheasctha a
immittance s inteachtas m1
immobile a do-ghluaiste a
immovable a anscuithe a
immune a imdhíonach a
immune system (= immunity system) córas m1 imdhíonachta
immunity s imdhíonacht f3
immunity system (= immune system) córas m1 imdhíonachta
immuno-assay s imdhíon-mheas m3
impact s (Mec. Ph.) tuinseamh m1
impedance s coisceas m1
impedance coil corna m4 coiscis
impedance drop laghdú m coiscis
impedance magnetometer maighnéadaiméadar m1 coiscis
impedance matching comhoiriúnú m coiscis
impedance voltage voltas m1 coiscis
impenetrability s neamh-intreáiteacht f3
imperial system córas m1 impiriúil
imperial units aonaid mpl impiriúla
implant s ionchlannán m1
implant v ionchlannaigh v
implantation s ionchlannú m (gs -nnaithe)
implicit function (Mth.) feidhm f2 infhillte
implode v inphléasc v
impossible event teagmhas m1 do-tharlaitheach
impregnate v tuil v
impregnation s tuile f2
impressed force fórsa m4 tuinsithe
improper fraction (Mth.) leaschodán m1
improper integral (Mth.) suimeálaí m4 míchuí
impulse s (El. Mec. Ph.) ríog f2
impulse current (El. Mec.) ríogshruth m3
impulse generator (El.) ríog-ghineadóir m3
impulse voltage (El. Ph.) ríogvoltas m1
impulsive a (El.) ríogach a
impulsive force (Mec. Ph.) fórsa m4 ríogach
impure metal miotal m1 eisíon
impure state staid f2 eisíon
impurity s eisíontas m1
-in suff s -in suff f2
incandescence s gealbhruthaíl f3
incandescent lamp lampa m4 gealbhruthach
in cascade cascáidithe a
incentre s ionlár m1
incidence s ionsaitheacht f3
incidence s (St.) teagmhas m1
incident s teagmhas m1
incident a ionsaitheach a
incident ray ga m4 ionsaitheach
incircle s inchiorcal m1
inclination s claonadh m (gs -nta)
incline v claon v
inclined a claonta a
inclined plane claonán m1
inclinometer s claonmhéadar m1
inclusion s (Set.) iniamh m1
incoherent a neamh-chomhleanúnach a
incombustible a dodhóite a
incommensurable a do-chomhthomhaiste a
incomplete a neamhiomlán a
incompressibility s do-chomhbhrúiteacht f3
incongruent a míréireach a
inconsistent a neamhréireach a
increase v breisigh v, méadaigh v
increasing a méadaitheach a
increment s (Mth.) incrimint f2
incubation s gor m1
indefinite a éiginnte a
indefinite integration suimeáil f3 éiginnte
independent a (Mth.) neamhspleách a
independent event (Mth. Ph. St.) teagmhas m1 neamhspleách
independent term (Mth.) téarma m4 neamhspleách
independent variable (Mth.) athróg f2 neamhspleách
indestructibility s domhillteacht f3
indestructible a domhillte a
indeterminacy s dochinntitheacht f3
indeterminate a dochinntithe a
index s innéacs m4
index s (Mth.) séan m1
index v innéacsaigh v
index error earráid f2 innéacs
index of refraction comhéifeacht f3 athraonta
index performance innéacsfheidhmiú m (gs -ithe)
indication s tásc m1
indicator s táscaire m4
indicator diagram táscléaráid f2
indicator tube táscfheadán m1
indicatrix s táscaitrís f2
indifferent equilibrium (= neutral equilibrium) cothromaíocht f3 neodrach
indigo s indeagó m4
indirect a indíreach a
indirect addressing seolachán m1 indíreach
indirectly adv go hindíreach adv
indirect stroke buille m4 indíreach
indiscrete a (Mth.) neamhscoite a
indistinct a doiléir a
indistinctness s doiléire f4
indium s indiam m4
induce v ionduchtaigh v
induced a ionduchtaithe a
inductance s ionduchtas m1
induction s ionduchtú m (gs -taithe)
induction flow meter sreabhmhéadar m1 ionduchtúcháin
induction instrument ionstraim f2 ionduchtúcháin
inductive a ionduchtach a
inductive coupling cúpláil f3 ionduchtach
inductive load lód m1 ionduchtach
inductive reactance freasaitheacht f3 ionduchtach
inductive tuning tiúnadh m ionduchtach
inductivity s ionduchtacht f3
inductometer s ionduchtaiméadar m1
inductor s ionduchtóir m3
industrial a tionsclaíoch a
industrial methylated spirit biotáille f4 mheitileach thionsclaíoch
industrial spirit biotáille f4 thionsclaíoch
-ine suff s -ín suff m4
-ine suff s (= -yne) -ín suff m4
inefficient estimator meastóir m3 neamhéifeachtach
inelastic collision imbhualadh m neamhleaisteach
inelastic scattering scaipeadh m neamhleaisteach
inelasticity s neamhleaisteachas m1
inequality s éagothroime f4
inequality constraint iallach m1 neamhionannais
inequation s éagothromóid f2
inert a támh a
inertance s táimheas m1
inert cell támhchill f2
inert gas (= noble gas, rare gas) gás m1 támh
inertia s táimhe f4
inertial a támhúil a
inertial force fórsa m4 támhúil
inertial guidance treoraíocht f3 thámhúil
inertial mass mais f2 thámhúil
inertial system córas m1 támhúil
inert pair (Ch.) támhdhís f2
inert-pair effect (Ch.) iarmhairt f3 na támhdhíse
infer v infeirigh v
inference s infeireas m1, infeiriú m (gs -ithe)
inferior a íochtarach a, íochtair gs as a
inferior a (Ast.) laistigh a
infinite a éigríochta a, infinideach a
infinite decimal (Mth.) deachúil f3 éigríochta
infinitely adv go héigríochtach
infinitesimal a an-bhídeach a, rímhion a
infinity s (Mth. Ph.) éigríoch f2
inflammable a (= flammable) inlasta a
inflammation s athlasadh m (gs -sta)
inflate v teann v
inflated a teannta a
inflexible a dolúbtha a
inflexion s (Mth.) athchasadh m (gs -sta)
information s eolas m1, faisnéis f2
information theory teoiric f2 an eolais
infra- pref infrea-, infri-, infr- pref
infrared a infridhearg a
infrared window fuinneog f2 infridhearg
infrasound s infreafhuaim f2
infusible a doleáite a
inhibit v (Ch.) coisc v
inhibition s (Ch.) cosc m1
inhibitor s coscaire m4
initial a tosaigh gs as a, tús- pref
initial-boundary value problem fadhb f2 thús-fhóirluacha
initial condition coinníoll m1 tosaigh
initial coordinates tús-chomhordanáidí fpl
initial simplex tableau tabló m4 aonphléacsach tosaigh
initial value problem fadhb f2 thúsluacha
initiate v tionscain v
injection s (Mth. Ph.) inteilgean m1
inlet s ionraon m1
inner a inmheánach a, in- pref
inner equation cothromóid f2 inmheánach
inner measure tomhas m1 inmheánach
inner orbital complex coimpléasc m1 infhithiseánach
inner product iolrach m1 inmheánach
inner product separable space spás m1 indeighilte iolraigh inmheánaigh
inorganic a neamhorgánach a
inosine s ionóisín m4
in parallel treocheangailte a, i dtreocheangal
in parentheses idir lúibíní
in phase i gcomhphas
in-phase component comhpháirt f3 chomhphasach
input s ionchur m1
input force fórsa m4 ionchuir
input power cumhacht f3 ionchuir
input transducer trasduchtóir m3 ionchuir
in quadrature i gcearnaíocht
inscribe v inscríobh v
inscribed a inscríofa a
in series i sraithcheangal
insert v ionsáigh v
inserted a ionsáite a
insertion s ionsá m4
insolation s grianrú m (gs -nraithe)
insolubility s (Ch.) dothuaslagthacht f3
insoluble a (Ch.) dothuaslagtha a
instability s éagobhsaíocht f3
installation s (equipment) fearas m1
installation s (process) suiteáil f3
instant s (Ph.) meandar m1
instantaneous axis ais f2 mheandarach
instantaneous coordinates comhordanáidí fpl meandaracha
instantaneous frequency minicíocht f3 mheandarach
instrument s ionstraim f2
instrumentation s ionstraimiú m (gs -ithe)
insulate v insligh v
insulated a inslithe a
insulated terminal teirminéal m1 inslithe
insulating resistance friotaíocht f3 insliúcháin
insulating tape téip f2 insliúcháin
insulation s insliú m (gs -ithe)
insulator s inslitheoir m3
insulin s inslin f2
integer s (Mth.) slánuimhir f (gs -mhreach, pl -mhreacha)
integrability s (Mth.) insuimeálacht f3
integrable a (Mth.) insuimeálaithe a
integral s suimeálaí m4
integral calculus calcalas m1 suimeálach
integral constraint iallach m1 suimeálach
integral domain slánfhearann m1
integral equation cothromóid f2 shuimeálach
integral function slánfheidhm f2
integral linear programming ríomhchlárú m líneach slánuimhriúil
integral operator oibreoir m3 suimeálach
integral transformation trasfhoirmiú m suimeálach
integrand s (Mth.) ionsuimeáil f3
integrate v (Mth.) suimeáil v
integrated circuit (= IC) (Eln.) ciorcad m1 iomlánaithe
integrating meter méadar m1 suimeála
integrating photometer fótaiméadar m1 suimeála
integration s (Mth.) suimeáil f3
integration formula foirmle f4 shuimeála
intensifier s (Eln.) dianaitheoir m3
intensify v (Eln.) dianaigh v
intensifying screen (Eln.) scáileán m1 dianúcháin
intensity s (El. Ph.) déine f4
intensity modulation (Ph.) modhnú m déine
interaction (Ph.) idirghníomhú m (gs -mhaithe)
interaction potential (Ph.) poitéinseal m1 idirghníomhaithe
intercept s (Mth.) idirlíne f4
interchange s idirmhalartú m (gs -taithe)
interchange v idirmhalartaigh v
interchangeable scale scála m4 idirmhalartaithe
interface s comhéadan m1
interference s trasnaíocht f3
interference fringe frainse m4 trasnaíochta
interferometer s trasnamhéadar m1
interferon s inteirféarón m1
interhalogen s idirhalaigin f2
interim s eatramh m1
interim a eatramhach a
interior s an chuid f3 inmheánach
interior a inmheánach a
intermediate a idirmheánach a
intermetallic a idirmhiotalach a
intermittency s eadrannacht f3
intermittency effect iarmhairt f3 eadrannachta
intermittent a eadrannach a
internal a inmheánach a
internal combustion dóchán m1 inmheánach
internal compensation cúiteamh m1 inmheánach
internal force fórsa m4 inmheánach
internal resistance (Ph.) friotaíocht f3 inmheánach
internal transmission density dlús m1 tarchuir inmheánaigh
internal transmittance tarchuras m1 inmheánach
international steam-table calorie calra m4 galtábla idirnáisiúnta
international system of units córas m1 idirnáisiúnta na n-aonad
interplanetary a idirphláinéadach a
interpolate v idirshuigh v
interpolating polynomial iltéarmach m1 idirshuíomhach
interpolating spline splíona m4 idirshuíomhach
interpolation s idirshuíomh m1
interquartile range raon m1 idircheathairíle
interrupt v idirscoir v
interruption s idirscor m1
interruptor s idirscorthóir m3
intersect v trasnaigh v
intersecting storage ring taiscfháinne m4 trasnaíoch
intersection s trasnú m (gs -naithe)
intersection of two sets idirmhír f2 dhá thacar
interstage coupling cúpláil f3 idirchéime
interstellar a idir-réaltach a
interstice s scáineadh m (gs -nte, pl -ntí)
interstitial structure (Cryst.) struchtúr m1 scáineach
interval s (Mth. Ph.) eatramh m1
interval between events eatramh m1 idir theagmhais
intransitive relation gaol m1 neamhaistreach
intrinsic a intreach a
intrinsic mobility soghluaisteacht f3 intreach
intrinsic pressure brú m4 intreach
intrinsic semiconductor (= i-type semiconductor) leathsheoltóir m3 intreach
introduction s réamheolas m1, réamhléiriú m (gs -ithe)
introductory a réamhléiritheach a
intuition s iomas m1
intuitive a iomasach a
invariable s do-athróg f2
invariable a do-athraitheach a
invariance s do-athraitheacht f3
invariance of inner product do-athraitheacht f3 iolraigh inmheánaigh
invariance of norm do-athraitheacht f3 noirm
invariant s (Mth. Ph.) do-athraitheach m1
invariant a (Mth. Ph.) do-athraitheach a
invariant metric méadrach m1 do-athraitheach
invariant subspace fo-spás m1 do-athraitheach
invention s aireagán m1
inventor s aireagóir m3
inverse s inbhéarta m4
inverse a inbhéartach a
inverse addition suimiú m inbhéartach
inverse element (Set.) ball m1 inbhéartach
inverse function feidhm f2 inbhéartach
inverse gain (Eln.) neartú m inbhéartach
inverse Laplace transform trasfhoirm f2 inbhéartach Laplace
inverse linearity of Laplace transform líneacht f3 inbhéartach thrasfhoirm Laplace
inverse matrix maitrís f2 inbhéartach
inverse of a circle inbhéarta m4 ciorcail
inverse of operation inbhéarta m4 oibríochta
inverse operator oibreoir m3 inbhéartach
inverse proportion comhréir f2 inbhéartach
inverse spinel structure struchtúr m1 inbhéartach spinéil
inverse-square law (= law of inverse square) (Ph.) dlí m4 an chearnfhaid inbhéartaigh
inverse transform trasfhoirm f2 inbhéartach
inverse Zeeman effect iarmhairt f3 inbhéartach Zeeman
inversion s inbhéartú m (gs -taithe)
inversion formula foirmle f4 inbhéartúcháin
inversion interpolation idirshuíomh m1 inbhéartúcháin
invert v inbhéartaigh v
invertible a in-inbhéartaithe a
invertible operator oibreoir m3 in-inbhéartaithe
invertor s inbhéartóir m3
invest v infheistigh v
investment s infheistiú m (gs -ithe)
inviscid a neamhvisciúil a
in vitro (la) in vitro
in vivo (la) in vivo
involute s ionbhlóideach m1
involute a ionbhlóideach a
iodate s iadáit f2
iodate v iadáitigh v
iodic a iadach a
iodide s iaidíd f2
iodine s iaidín m4
iodo- pref iada-, iadai- pref
iodoform s (= triiodomethane) iadaform m1
iodonium s iadóiniam m1
ion s ian m1
ion effect ianiarmhairt f3
ion electrode ianleictreoid f2
ion engine ianinneall m1
ion exchange ianmhalartú m (gs -taithe)
ion-exchange column colún m1 ianmhalartaithe
ion exchanger ianmhalartóir m3
ion-exchange resin roisín m4 ianmhalartaithe
ion exclusion ian-eisiatacht f3
ionic a ianach a
ionic atmosphere atmaisféar m1 ianach
ionic bond nasc m1 ianach
ionic conduction seoladh m ianach
ionic mobility soghluaisteacht f3 ianach
ionic semiconductor leathsheoltóir m3 ianach
ion implantation ian-ionchlannú m (gs -nnaithe)
ionization s ianú m (gs -naithe), ianúchán m1
ionization energy fuinneamh m1 ianúcháin
ionization gauge tomhsaire m4 ianúcháin
ionize v ianaigh v
ionizing a ianaíoch a
ionizing radiation radaíocht f3 ianaíoch
ion pair iandís f2
ion product iantoradh m1
ion pump ianchaidéal m1
ion trap ianghaiste m4
ionosphere s ianaisféar m1
iota s ióta m4
iridium s iridiam m4
iris s (= diaphragm) (ElMag.) scannán m1
iris s (= iris diaphragm) (Opt. Phot.) seallspiara m4
iris diaphragm (= iris) (Opt. Phot.) seallspiara m4
iron s iarann m1
iron filings mionrabh f2 iarainn
iron loss (= core loss, excitation loss) (ElMag.) caillteanas m1 san iarann
iron-mould s sail f2 iarainn
iron rod slat f2 iarainn
iron strip stiall f2 iarainn
irradiance s (ElMag.) ionradas m1
irradiate v ionradaigh v
irradiation s ionradaíocht f3
irrational a éagóimheasta a
irrational number uimhir f éagóimheasta
irreducible a dolaghdaithe a
irreducible elements (Set.) baill mpl dholaghdaithe
irreducible operator oibreoir m3 dolaghdaithe
irregular a neamhrialta a
irregular object (in scientific measurement) réad m3 neamhrialta
irreversible a dochúlaithe a
irreversible change athrú m dochúlaithe
irreversible process próiseas m1 dochúlaithe
irrotational a neamhrothlach a
irrotational motion gluaisne f4 neamhrothlach
isallobar s iseallabar m1
isenthalpic a iseantalpach a
isenthalpic process próiseas m1 iseantalpach
isentropic a iseantrópach a
isentropic process próiseas m1 iseantrópach
iso- pref isea-, isi-, is- pref
isobar s iseabar m1
isobaric a iseabarach a
isobaric surface dromchla m4 iseabarach
isobath s iseabat m1
isobestic a isibeisteach a
isobutane s (= 2-methylpropane) iseabútán m1
isobutyl s (= 2-methylpropyl) iseabúitil f2
isobutylene s (= 2-methylpropene) iseabúitiléin f2
isocahedron s iseacaihéadrán m1
isochore s iseacór m1
isochoric a iseacórach a
isochromatic a iseacrómatach a
isochrone s iseacrón m1
isochronic a iseacrónach a
isochronous a iseacrónúil a
isoclinal s (= isoclinic line) líne f4 chomhchlaonais
isoclinic line (= isoclinal) líne f4 chomhchlaonais
isocyanide s isiciainíd f2
isocyano- pref isiciana-, isicianai- pref
isodiasphere s isidiaisféar m1
isodimorphism s isidhémhorfacht f3
isodynamic a isidinimiciúil a
isodynamic line líne f4 isidinimiciúil
isoelectric a isileictreach a
isoelectronic a isileictreonach a
isogonic line líne f4 chomhdhiallais
isohaline s iseahailín m4
isolate v aonraigh v
isolated singularity singilteacht f3 aonraithe
isolating transformer (El.) claochladán m1 aonraíoch
isolator s aonraitheoir m3
isolux s (= isophot, isophote) iseafót m1
isomagnetic line líne f4 iseamaighnéadach
isomer s (Ch.) isiméir f2
isomeric a (Ch.) isiméireach a
isomerism s (Ch.) isiméireacht f3
isometric a isiméadrach a
isometric anti-isomorphism frithiseamorfacht f3 isiméadrach
isometric automorphism uathmhorfacht f3 isiméadrach
isometric axis ais f2 isiméadrach
isometric change athrú m isiméadrach
isometric isomorphism iseamorfacht f3 isiméadrach
isometric operator oibreoir m3 isiméadrach
isometric projection teilgean m1 isiméadrach
isometry s isiméadracht f3
isomorphic a iseamorfach a
isomorphism s iseamorfacht f3
isoperimetric problem fadhb f2 isipeiriméadrach
isophot s (= isolux, isophote) iseafót m1
isophote s (= isolux, isophot) iseafót m1
isopiestic a isipiaisteach a
isopoly acid iseapolaigéad m1
isoprene s (= methylbuta-1,3-diene) isipréin f2
isopropyl s (= 1-methylethyl) iseapróipil f2
isopropyl alcohol (= propan-2-ol) alcól m1 iseapróipile
isosceles
a comhchosach a
isoseismal s isiseismeach m1
isoseismal a isiseismeach a
isospin s iseaghuairne f4
isosterism s isisteireachas m1
isotactic a iseatachtach a
isotherm s isiteirm f2
isothermal s isiteirmeach m1
isothermal a isiteirmeach a
isothermal process próiseas m1 isiteirmeach
isotone s (NcPh.) iseaton m1
isotonic a iseatonach a
isotope s iseatóp m1
isotopic a iseatópach a
isotopic dilution caolú m iseatópach
isotropic a iseatrópach a
itaconic a íteacanach a
-ite suff s -ít suff f2
iteration s (Comp. Mth.) atriall m3
iterative impedance (Eln.) coisceas m1 atriallach
iterative method (Mth.) modh m3 atriallach
iterated root fréamh f2 atrialla
i-type semiconductor (= intrinsic semiconductor) leathsheoltóir m3 i-chineálach
-ium suff s -iam suff m4
-ivity suff s -acht, -eacht suff f3, -aíocht, -íocht suff f3


Barr

J (= joule) (unit) J, giúl m1
jacket s (Ph.) cásáil f3
Jacobian s (= Jacobian determinant) deitéarmanant m1 Jacobi
Jacobian determinant (= Jacobian) deitéarmanant m1 Jacobi
jamming s plúchadh m (gs -chta)
jar s crúsca m4
jerk s srac m3
jerk v srac v
jet s scaird f2
jet s (nozzle) soc m1
jet tone scairdton m1
jig s díreog f2
jitter s giodam m1
join v ceangail v
joint s siúnta m4
joint distribution comhdháileachán m1
joint generating function comh-ghinfheidhm f2
joint probability (Mth.) comhdhóchúlacht f3
joint-probability density function dlúsfheidhm f2 chomhdhóchúlachta
joule (J) (unit) s giúl m1 (J)
Joule-Thomson effect iarmhairt f3 Joule-Thomson
joulometer s giúlmhéadar m1
journal bearing imthaca m4 giurnálach
jump s léim f2
jump conditions léimchoinníollacha mpl
junction s (Eln.) cumar m1
junction field-effect transistor (Eln.) trasraitheoir m3 éifeachta réimse cumair
junction transistor (Eln.) trasraitheoir m3 cumair
jute s siúit f2
juxtapose v neas-suigh v
juxtaposition s neas-suíomh m1
Jw axis ais f2 Jw

Barr

K (= kelvin) (unit) K, ceilvin m4
kaolin s cré f4 shíneach
kaon s (= K-meson) céón m1
kappa s capa m4
kat- pref cata-, catai-, cat- pref
katabatic a catabatach a
katabatic wind gaoth f2 chatabatach
katomorphism s catamorfacht f3
katoptric system (= catoptric system) (Opt.) córas m1 catoptrach
K-capture s K-ghabháil f3
keeper s coimeádaí m4
K-electron s K-leictreon m1
kelp s ceilp f2
kelvin (= K) s (unit) ceilvin m4, K
keratin s ceiritin f2
kernel s eithne f4
kernel of transformation eithne f4 thrasfhoirmiúcháin
kerosine s ceirisín m4
ketene s (= ethenone) ceitéin f2
ket(o)- pref céata-, céatai- pref
ketone s céatón m1
KeV (= kilo-electron volt KeV, cilileictreonvolta m4
key s (El.) scorán m1
kiln s tornóg f2
Kilner jar próca m4 Kilner
kilo- pref cilea-, cili-, cil- pref
kilocycle s cilichiogal m1
kilo-electron volt (keV) cilileictreonvolta m4
kilogram s cileagram m1
kilolitre s cililítear m1
kilometer s ciliméadar m1
kilowatt s (= kw) cileavata m4, kw
kilowatt hour cileavatuair f2
kine- pref cinéa-, cinéi- pref
kinematics spl (Mec.) cinéamaitic f2
kinematic viscosity slaodacht f3 chinéimiteach
kinetic a cinéiteach a
kinetic energy (Mec. Ph.) fuinneamh m1 cinéiteach
kinetic model (of molecules) samhail f3 chinéiteach
kinetics spl cinéitic f2
kink s (Mec.) roc m1
kink instability (Mec.) roc-éagobhsaíocht f3
kite s eitleog f2
K-meson s (= kaon) K-mhéasón m1
knife-edge s faobhar m1 scine
knife switch lasc f2 scine
knob s murlán m1
knocking s cnagadh m (gs -gtha)
knock-on s (NcPh.) tulchnagadh m (gs -gtha)
knock-on collision (NcPh.) imbhualadh m tulchnagtha
knock-on effect (NcPh.) iarmhairt f3 tulchnagtha
knock-on particle (NcPh.) cáithnín m4 tulchnagtha
knot s snaidhm f2
knurl s foirb f2
Konigsberg bridge problem fadhb f2 dhroichead Konigsberg
krypton s crioptón m1
kw (= kilowatt) kw, cileavata m4

Barr


label s lipéad m1
labile a (= metastable) (Ph.) meiteachobhsaí a
labile bond (Ch.) nasc m1 meiteachobhsaí
laboratory s saotharlann f2
lac s leaic f2
lac dye leaicruaim f2
lachrymal a deorach a
lachrymator s (= tear gas) deorthóir m3
lachrymatory a deorghinteach a
lacquer s laicear m1
lactate s lachtáit f2
lactic a lachtach a
lactic acid (= 2-hydroxypropanoic acid) aigéad m1 lachtach
lactometer s lachtmhéadar m1
lactone s lachtón m1
lactose s lachtós m1
ladder filter scagaire m4 dréimreach
laevorotatory a clérothlach a
laevulose s léabhalós m1
lag s (Ph.) aga m4 chun deiridh
lag v (of insulation) fálaigh v
lag compensation (Eln.) cúiteamh m1 chun deiridh
lag compensator (Eln.) cúititheoir m3 chun deiridh
lagging s (insulation) (Ph.) fálú m (gs -laithe)
lagging current (El.) sruth m3 chun deiridh
lagging jacket (insulation) seaicéad m1 fálaithe
lagging load (El.) lód m1 chun deiridh
lag-lead compensator (Eln.) cúititheoir m3 chun deiridh is chun tosaigh
Lagrangian function feidhm f2 Lagrange
lake s (colour) léic f2
lambda s lambda m4
lambda particle lambda-cháithnín m4
lambda point lambda-phointe m4
lamina s lann f2
laminar a lannach a
laminar flow sreabhadh m lannach
laminarin s lamanáirin f2
laminar motion gluaisne f4 lannach
laminated a lannach a
lamination s lannaíocht f3
lampblack s smúrabhán m1
Landé g factor (= g factor) g-fhachtóir m3 Landé
langley s (unit) lainglí m4
lano- pref lana-, lanai- pref
lanolin s lanailin f2, úsc m1 olla
lanthanide s (= lanthanoid) lantainíd f2
lanthanide a (= lanthanoid) lantainídeach a
lanthanoid
s (= lanthanide) lantanóideach m1
lanthanoid
a (= lanthanide) lantanóideach a
lanthanoid contraction crapadh m lantanóideach
lanthanum s lantanam m1
lap s rádal m1
Laplace transform trasfhoirm f2 Laplace
Laplace transformable function feidhm f2 a bhfuil trasfhoirm Laplace aici
lapse rate ráta m4 titime
lap weld táthú m rádail
lap-wound rádaltochraiste a
lard s blonag f2
laser s léasar m1
latent heat teas m3 folaigh
lateral aberration (Opt.) iomrall m1 cliathánach
lateral inversion (Opt.) inbhéartú m cliathánach
lateral magnification (Opt.) formhéadú m cliathánach
latex s (Ch.) laitéis f2
latex foam (Ch.) cúr m1 laitéise
lathe s deil f2
lather s sobal m1
lather factor sobalfhachtóir m3
latin square cearnóg f2 laidineach
latitude s leithead m1
lattice s laitís f2
lattice constant tairiseach m1 laitíseach
law s dlí m4
law of chance (Mth. St.) dlí m4 na seansúlachta
law of conservation of matter dlí m4 imchoimeád an damhna
law of constant composition (= law of constant proportion, law of definite composition, law of definite proportion) dlí m4 an chomhshuímh thairisigh
law of constant heat summation dlí m4 um theas-suimiúchán tairiseach
law of constant proportion (= law of constant composition, law of definite composition, law of definite proportion) dlí m4 an chomhshuímh thairisigh
law of corresponding states dlí m4 na staideanna comhfhreagracha
law of definite composition (= law of constant composition, law of constant proportion, law of definite proportion)
dlí m4 an chomhshuímh thairisigh
law of definite proportion (= law of constant composition, law of constant proportion, law of definite composition) dlí m4 an chomhshuímh thairisigh
law of force and motion (Mth. Ph.) dlí m4 fórsa agus gluaisne
law of inverse square (= inverse square law) (Mth. Ph.) dlí m4 an chearnfhaid inbhéartaigh
law of multiple proportions (Ch.) dlí m4 na gcomhréir iolrach
law of octaves dlí m4 na n-ochtáibhí
law of reciprocal proportions dlí m4 na gcomhréir deilíneach
lawrencium s láirinciam m4
laws of refraction dlíthe mpl an athraonta
laxative a buarannach a
layer s ciseal m1
layer lattice ciseal-laitís f2
LCAO (= linear combination of atomic orbitals) (Ch. Ph.) cuingir f líneach de fhithiseáin adamhacha
LCF (= lowest common factor) FCI, fachtóir m3 coiteann is ísle
LDR (= light-dependent resistor) friotóir m3 solas-spleách
leach v láist v
leach liquor láisteachán m1
lead s (metal) luaidhe f4
lead
s (Eng.) (of screw) rith m3
lead s (El.) seolán m1
lead acetate (= lead ethanoate) aicéatáit f2 luaidhe
lead angle
(Ph.) rithuillinn f2
lead chamber seomra m4 luaidhe
lead compensation (El. ContSys.) cúiteamh m1 chun tosaigh
lead ethanoate (= lead acetate) eatánóáit f2 luaidhe
lead foil scragall m1 luaidhe
leading current (El.) sruth m3 chun tosaigh
leading load (El.) lód m1 chun tosaigh
lead-plate accumulator (El. Ph.) taisc-cheallra m4 pláta luaidhe
lead rod slat f2 luaidhe
lead shot grán m1 luaidhe
lead sulphide suilfíd f2 luaidhe
league s (measurement) léig f2
leak s (Ph.) ligean m1
leak v (Ph.) lig v
leakage (El. Ph.) ligean m1
leakage current (El. Ph.) sruth m3 ligin
leakage flux (ElMag. Ph.) flosc m3 ligin
leakage reactance (El. Ph.) freasaitheacht f3 ligin
leaky a ligeach a
leap year bliain f3 bhisigh
least a is lú, íos- pref
least action (= minimum action) íosghníomhú m (gs -mhaithe)
least-action principle
prionsabal m1 an íosghníomhaithe
least energy íosfhuinneamh m1
least-energy principle prionsabal m1 an íosfhuinnimh
least lower bound íoschuimse f4 íochtair
least per cent céatadán m1 is lú
least squares (Mth. St.) íoschearnóga fpl
least-squares estimate (Mth. St.) meastachán m1 na n-íoschearnóg
least-squares estimator (Mth. St.) meastóir m3 na n-íoschearnóg
least-squares method (= method of least squares) (Mth. St.) modh m3 na n-íoschearnóg
least-time principle prionsabal m1 an íos-ama
least upper bound íoschuimse f4 uachtair
leaven s laibhín m4
leaven v laibhínigh v
lecithin s leicitin f2
LED (= light-emitting diode) (Eln.) dé-óid f2 sholas-astaíoch
lees spl moirt f2
left-hand rule (ElMag. Ph.) riail f na ciotóige
Leishman stain ruaimniú m Leishman
lemma s léama m4
lemniscate s leimneascáid f2
length s fad m1
lengthen v fadaigh v
lens s lionsa m4
lens condenser lionsa m4 comhchruinnithe
lens formula foirmle f4 an lionsa, foirmle f4 lionsach
lens holder coinneálaí m4 lionsa
lenticular a lionsach a
lepton s leaptón m1
less prep lúide prep
lethargy s marbhántacht f3
leucine s (= aminomethylpentanoic acid) leoicín m4
leuco- pref leoca-, leocai- pref
level s leibhéal m1
level a comhréidh a
level curve (Mth.) cuar m1 comhréidh
levelling solution tuaslagán m1 leibhéalaíochta
lever s luamhán m1
libration s guagadh m (gs -gtha)
Liebig condenser comhdhlúthadán m1 Liebig
life s (= lifetime) (Ph.)f4
life coefficient comhéifeacht f3 saoil
life cycle (of star) (Ast.) saolré f4
life science eolaíocht f3 bheatha
lifetime s (= life) (Ph.)f4
lift s ardú m (gs -daithe)
lift s (apparatus) ardaitheoir m3
lift v ardaigh v
lift pump caidéal m1 ardaitheach
lift the degeneracy (Mth.) bain v an díchineálacht (de)
ligand s liogann f2
ligand field liogannréimse m4
light s solas m1
light a éadrom a
light v las v, adhain v
light-controlled switch lasc f2 sholasrialaithe
light-dependent a solas-spleách a
light-dependent resistor (= LDR) friotóir m3 solas-spleách
light-emitting diode (= LED) (Eln.) dé-óid f2 sholas-astaíoch
light energy fuinneamh m1 solais
light exposure nochtadh m don solas
light guide solastreoir f (gs -eorach)
light meter solasmhéadar m1
light-negative a solasdiúltach a
lightning s tintreach f2
lightning conductor seoltóir m3 tintrí
lightning flash splanc f2 thintrí, saighneán m1
lightning stroke buille m4 tintrí
light pen solaspheann m1
light-positive a solasdeimhneach a
light quantum solaschandam m1, candam m1 solais
light-sensitive material ábhar m1 solas-íogair
light source foinse f4 solais, solasfhoinse f4
light transmittance tarchuras m1 solais
light-water reactor imoibreoir m3 éadromuisce
light wave tonn f2 solais
light year s solasbhliain f3
lignin s lignin f2
lignite s lignít f2
ligroin s (Ch.) ligreoin f2
like a cosúil a
limaçon s (Mth.) líomasan m1
lime s aol m1
limekiln áith f2 aoil, tiníl (gs -each), tornóg f2 aoil
limestone s aolchloch f2
lime-water s aoluisce m4
limit s (Mth. Set.) teorainn f (gs -rann, pl -rainneacha)
limit cycle (Mth.) ciogal m1 teorantach
limiter s (Eln.) teorantóir m3
limiting s teorannú m (gs -nnaithe)
limiting a teorantach a
limiting angle (El.) uillinn f2 theorantach
limiting current (El.) sruth m3 teorantach
limiting friction (El.) frithchuimilt f2 theorantach
limiting point pointe m4 teorann
limit of integration (Mth.) foirceann m1 suimeála
limit of proportionality (MecEng.) teorainn na comhréireachta
line
s líne f4
linear a líneach a
linear absorption ionsú m4 líneach
linear attenuation coefficient comhéifeacht f3 tanúcháin línigh
linear circuit (El.) ciorcad m1 líneach
linear combination (Ch.) cuingir f líneach
linear combination of atomic orbitals (= LCAO) (Ch. Ph.) cuingir f líneach d'fhithiseáin adamhacha
linear congruence (Mth.) iomchuibheas m1 líneach
linear dependence spleáchas m1 líneach
linear differential equation cothromóid f2 dhifreálach líneach
linear extinction coefficient comhéifeacht f3 cealúcháin línigh
linear functional feidhmeán m1 líneach
linear homeomorphism hoiméamorfacht f3 líneach
linear independence neamhspleáchas m1 líneach
linear invertor inbhéartóir m3 líneach
linearity s líneacht f3
linearization (ContSys. Mth.) líneachú m (gs -chaithe)
linearize (ContSys. Mth.) líneachaigh v
linearly polarized light solas m1 polaraithe go líneach
linear manifold iolarthán m1 líneach
linear operator oibreoir m3 líneach
linear polarization polarú m líneach
linear programming (Comp.) ríomhchlárú m líneach
linear regression (Mth. St.) cúlú m líneach
linear space spás m1 líneach
linear-stopping power cumhacht f3 stoptha línigh
linear system córas m1 líneach
linear term téarma m4 líneach
linear transformation trasfhoirmiú m líneach
linear velocity treoluas m1 líneach
line defect línelocht m3
line frequency línemhinicíocht f3
line graph líneghraf m1
line integral suimeálaí m4 líne
line of flux flosclíne f4
line of force (MecEng. Ph.) treolíne f4 fórsa
line of sight amharclíne f4
line of the centres líne f4 na lár
line printer línephrintéir m3
line segment línetheascán m1
lines of magnetic flux línte fpl flosca mhaighnéadaigh
line spectrum línespeictream m1
line symmetry líneshiméadracht f3
line voltage línevoltas m1
link s nasc m1
linkage s (Ch.) nasc m1
linkage s (Mth. Ph.) nascáil f3
linoleic acid aigéad m1 líonoiléach
liosol s líosól m1
lipid s lipid f2
liquate v leachtdealaigh v
liquation s leachtdealú m (gs -laithe)
liquefaction s leachtú m (gs -taithe)
liquefier s leachtaitheoir m3
liquefy v leachtaigh v
liquid s leacht m3
liquid a leachtach a
liquid-column manometer manaiméadar m1 leachtcholúin
liquid-drop model of the nucleus (NcPh.) braonsamhail f3 den núicléas
liquid junction leachtchumar m1
liquid measure (Mec.) tomhas m1 leachta
liquor s licéar m1
litharge s liotáirse f4
lithification s litiú m (gs -ithe)
lithium s litiam m4
litho- pref litea-, liti-, lit- pref
litmus s litmeas m1
litmus powder púdar m1 litmis
litre s lítear m1
live load (Mec.) beo-ualach m1
lixiviate v buac v, láist v
lixiviation s buacadh m (gs -ctha), láisteadh m (gs láiste)
lm (= lumen) (unit) lm, lúman m1
load s (El.) lód m1
load
s (Mec. Ph.) ualach m1
load arm (Mec.) géag f2 ualaigh
load impedance (El.) lódchoisceas m1
loading s (El.) lódáil f3
loading s (Mec. Ph.) ualú m (gs -laithe)
load line (Eln.) lódlíne f4
loadstone s (= lodestone) adhmaint f2
loam s dúrabhán m1
local a logánta a
localize v locáil v
localized a locáilte a
locally-integrable function (Mth.) feidhm f2 (atá) insuimeálaithe go logánta
local maximum uasluach m3 logánta
loci of constant magnitude lócais mpl méide tairisí
loci of constant phase lócais mpl pas thairisigh
locus s lócas m1
lodestone s (= loadstone) adhmaint f2
logarithm
s logartam m1
logarithmic a logartamach a
logarithmic decrement (Mth. Ph.) deicrimint f2 logartamach
logic s loighic f2 (gs -ghce)
logical design dearadh m loighciúil
logic blocks loighicbhloic mpl
logic circuit loighic-chiorcad m1
logistic s loighistic f2
logistic a loighisticiúil a
logistic curve cuar m1 loighisticiúil
logit s loigit f2
lone pair (Ch. Ph.) dís f2 aonair
long a fada a
long division roinnt f2 fhada
longitude s domhanfhad m1
longitudinal a fad-, pref
longitudinal a (St.) fadaimseartha a
longitudinal aberration fad-iomrall m1
longitudinal mass fadmhais f2
longitudinal section fadghearradh m (gs -rrtha)
longitudinal wave fadtonn f2
long multiplication iolrú m fada
long-range order ord m1 fadraoin
long-tail pair (= longtailed pair) (El.) péire m4 earrfhada
longtailed pair (= long tail pair) (El.) péire m4 earrfhada
loop s lúb f2
loop aerial lúbaeróg f2
loop gain (ContSys. Eln.) lúbneartú m (gs -taithe)
loop-transfer function feidhm f2 lúbaistrithe
loran s loran m1
loss s (Ph.) caillteanas m1
loss angle (El.) uillinn f3 chaillteanais
loss factor (El.) fachtóir m3 caillteanais
lossy conductor (El.) seoltóir m3 caillteanach
lotion s lóis f2
loud a tréan a
loudness s (Ac. Ph.) treise f4
loudness level (Ac. Ph.) leibhéal m1 treise
loudspeaker s callaire m4
lower a íochtarach a, íochtair gs as a
lower v ísligh v
lower bound cuimse f4 íochtair
lowering s ísliú m (gs -ithe)
lower sideband taobh-bhanda m4 íochtair
lower triangular matrix maitrís f2 thriantánach íochtarach
lowest common denominator comhainmneoir m3 is lú
lowest common factor (= LCF) fachtóir m3 coiteann is ísle, FCI
lowest terms téarmaí mpl is ísle
lowest unoccupied molecular orbital (= LUMO) an fithiseán m1 móilíneach neamhshealbhaithe is ísle
low frequency ísealmhinicíocht f3
low-frequency generator gineadóir m3 ísealmhinicíochta
low-pass filter scagaire m4 ísealphasach
low pitch (of sound) ísealairde f4
low-spin complex coimpléasc m1 ísealghuairneach
low voltage ísealvoltas m1
loxodrome s locsadróm m1
loxodrome a locsadrómach a
loxodromic a locsadrómach a
loxodromic line líne f4 locsadrómach
lubricant s bealaitheoir m3
lubricate v bealaigh v
lubricity s bealaíocht f3
luciferin s lúicifeirin f2
lug s cluaisín m4
lukewarm a alabhog a
lumen s (= lm) (unit) lúman m1, lm
luminance (Opt. Ph.) lonras m1
luminance signal (Opt. Ph.) comhartha m4 lonrais
luminescence s (Ch. Ph.) lonracht f3
luminescent a (Ch. Ph.) lonrach a
luminosity s (Ch. Ph.) lonrachas m1
luminous a (Opt. Ph.) lonrúil a
luminous body
corp m1 lonrúil
luminous efficiency (Opt. Ph.) éifeachacht f3 lonrúil
luminous energy (Opt. Ph.) fuinneamh m1 lonrúil
luminous exitance eisteachas m1 lonrúil
luminous flux (Opt. Ph.) flosc m3 lonrúil
luminous intensity (Opt. Ph.) déine f4 lonrúil
LUMO (= lowest unoccupied molecular orbital) an fithiseán m1 móilíneach neamhshealbhaithe is ísle
lumped parameter paraiméadar m1 carntha
lunar month (Ast.)f ghealaí
lunar time (Ast.) am m3 gealaí
lunar year (Ast.) bliain f3 ghealaí
lune s corrán m1
lustre s (Metal. Opt.) loinnir f (gs -nnreach)
lutetium s lúitéitiam m4
lux s (= metre-candle) lucsa m4
lyate ion ian m1 liáiteach
lycopodium powder púdar m1 líceapóidiam
lye s buac m1
lyo- pref lió-, liói- pref
lyonium s lióiniam m4
lyophilic a lióifileach a
lyophobic a liófóbach a
lyosorption s liósú m4
lyosphere s lióisféar m1
lyotropic a liótrópach a
lysergic a líseirgeach a
lysine s (= betaine) lísín m4
lysol s líosól m1

Barr


Mach angle mach-uillinn f2
machine
s (Ph.) meaisín m4, inneall m1
Mach meter machmhéadar m1
Mach number machuimhir f (gs -mhreach)
macro- pref macra-, macrai-, macr-, maicr- pref
macro-balance s (Ch. Ph.) (instrument) macraimheátán m1
macroscopic a macrascópach a
macrostate s macrastaid f2
madelung s (= Madelung constant) (Ch.) tairiseach m1 Madelung
Madelung constant (= madelung) (Ch.) tairiseach m1 Madelung
magenta s maigeanta m4
magic number (NcPh.) uimhir f dhraíochta
magic square (Mth.) cearnóg f2 dhraíochta
magnaflux test tástáil f3 mhaighneafhloscach
magnesium s maignéisiam m4
magnesium carbonate carbónáit f2 mhaignéisiam
magnesium hydrogen carbonate hidrigincharbónáit f2 mhaignéisiam
magnesium powder púdar m1 maignéisiam
magnesium ribbon ribín m4 maignéisiam
magnesium sulphate sulfáit f2 mhaignéisiam
magnet s maighnéad m1
magnetic a maighnéadach a
magnetic constant tairiseach m1 maighnéadach
magnetic crack detection scoiltbhrath m1 maighnéadach
magnetic declination diallas m1 maighnéadach
magnetic dipole moment móimint f2 dhépholach mhaighnéadach
magnetic disk diosca m4 maighnéadach
magnetic domain fearann m1 maighnéadach
magnetic effect iarmhairt f3 mhaighnéadach
magnetic element eilimint f2 mhaighnéadach
magnetic field réimse m4 maighnéadach
magnetic flux flosc m3 maighnéadach
magnetic flux density floscdhlús m1 maighnéadach
magnetic hysteresis histéiréis f2 mhaighnéadach
magnetic inclination claonadh m maighnéadach
magnetic intensity déine f4 mhaighnéadach
magnetic interval (El. Ph.) eatramh m1 maighnéadach
magnetic leakage (ElMag. Ph.) ligean m1 maighnéadach
magnetic lens lionsa m4 maighnéadach
magnetic lines of force línte fpl fórsa mhaighnéadaigh
magnetic moment móimint f2 mhaighnéadach
magnetic pole pol m1 maighnéadach
magnetic quantum number candamuimhir f mhaighnéadach
magnetic recording taifeadadh m maighnéadach
magnetic reluctance (= reluctance) (ElMag.) aimhleisceas m1 maighnéadach
magnetic resistance friotaíocht f3 mhaighnéadach
magnetic saturation sáithiú m maighnéadach
magnetic screening sciathadh m maighnéadach
magnetic shell sceall m3 maighnéadach
magnetic storm stoirm f2 mhaighnéadach
magnetic susceptibility (ElMag.) so-ghabhálacht f3 mhaighnéadach
magnetic variation athrú m maighnéadach
magnetic vector potential (ElMag.) poitéinseal m1 maighnéadach veicteoireach
magnetic viscosity slaodacht f3 mhaighnéadach
magnetic wall balla m4 maighnéadach
magnetic well log m1 maighnéadach
magnetism s maighnéadas m1
magnetite s maighnéidít f2
magnetization s maighnéadaíocht f3
magnetization curve cuar m1 maighnéadaíochta
magnetize v maighnéadaigh v
magneto s maignéató m4
magneto- pref maighnéada-, maighnéadai- pref
magnetocaloric effect iarmhairt f3 mhaighnéadacalrach
magneto damping (Cryst. Ph.) maighnéadmhaolú m (gs -laithe)
magnetometer s maighnéadaiméadar m1
magnetomotive a maighnéadghluaisneach a
magnetomotive force fórsa m4 maighnéadghluaisneach
magneton s maighnéadón m1
magneto-plasmadynamic generator gineadóir m3 maighnéada-plasmaidinimiciúil
magnetoplasmadynamics spl maighnéada-plasmaidinimic f2
magnetoresistance s maighnéadfhriotaíocht f3
magnetostriction s maighnéadstraidhn f2
magnetron s maighnéatrón m1
magnetron effect iarmhairt f3 mhaighnéatróin
magnificant factor fachtóir m3 méadúcháin
magnification s formhéadú m (gs -daithe)
magnify v formhéadaigh v
magnifying glass gloine f4 formhéadúcháin
magnifying power cumas m1 formhéadaithe
magnitude s méid f2
magnox reactor imoibreoir m3 magnox
mains spl príomhlíonra m4
main sequence príomhsheicheamh m1
main-sequence a príomhsheicheamhach a
main store (Comp.) príomhstóras m1
major a príomh- pref, mór- pref
major axis mór-ais f2
majority carrier (Eln.) iompróir m3 tromlaigh
make-and-break a iamh is oscailt
making-current s iamhshruth m3
malachite s malaicít f2
malachite green uaine f4 mhalaicíteach
maleate s (Ch.) mailéáit f2
maleate v mailéáitigh v
maleation s (Ch) mailéáitiú (gs -ithe), mailéáitiúchán m1
maleic acid aigéad m1 mailéach
malformation s míchumadh m (gs -mtha)
malic acid (= 2-hydroxybutanedioic acid) aigéad m1 malach
malignancy s urchóideacht f3
malleability s intuargainteacht f3
malleable a intuargainte a
malm s malma m4
malonic a (= propanedioic) malónach a
malt s braich f2
malt v braich v
maltase s maltáis f2
maltose s maltós m1
Malvern energy-conversion kit trealamh m1 tiontaithe fuinnimh Malvern
manganese s mangainéis f2
manganese dioxide dé-ocsaíd f2 mhangainéise
man-hour s saothar m1 uaire duine
manipulated variable athróg f2 láimhsithe
mannitol s mannatól m1
manometer s manaiméadar m1
mantissa s maintíse f4
many-one mapping mapáil f3 mórán le haon
map s mapa m4, léarscáil f2
map v mapáil v
map measurer mapathomhsaire m4
mapping s mapáil f3
map reference mapathagairt f2
marble s marmar m1
margin s imeall m1
marginal distribution dáileachán m1 imeallach
marginal probability dóchúlacht f3 imeallach
marginal-probability density function dlúsfheidhm f2 dóchúlachta imeallaí
marginal stability cobhsaíocht f3 imeallach, imeallchobhsaíocht f3
margin of error lamháil f3 earráide
mark s marc m1
marl s marla m4
marsh gas s gás m1 portaigh
maser s méasar m1
mash s brúitín m4
mash v déan v brúitín (de)
mask s masc m1
masking agent mascoibreán m1
mass s mais f2
mass-absorption coefficient comhéifeacht f3 mais-ionsúcháin
mass action maisghníomhaíocht f3
mass balance (Ch. Eng.) maischothromaíocht f3
mass defect (NcPh.) mais-uireasa f4
mass energy (Ph.) maisfhuinneamh m1
mass-luminosity law (Ast. Ph.) dlí m4 lonrachais is maise
mass moment maismhóimint f2
mass number maisuimhir f (gs -mhreach)
mass resistivity (El. Ph.) maisfhriotachas m1
mass spectrograph mais-speictreagraf m1
mass spectrometer mais-speictriméadar m1
mass-stopping power cumhacht f3 stoptha maise
mass-transfer (Ast. Ph.) traschur m1 maise
master oscillator máistirascaltóir m3
mat a matach a
match v (Mth. St.) comhoiriúnaigh v
matched a (El. Mth. St.) comhoiriúnaithe a
matching requirement (El. Ph.) riachtanas m1 comhoiriúnúcháin
material s ábhar m1
material a ábhartha a
materialization a (Ph.) damhnú m (gs -naithe), damhnúchán m1
material particle (Mec. Ph.) cáithnín m4 damhnúil
materials science eolaíocht f3 na n-ábhar
mathematical a matamaiticiúil a
mathematical model samhail f3 mhatamaiticiúil
mathematics spl matamaitic f2
matrix s maitrís f2
matrix mechanics meicnic f2 mhaitríseach
matrizant s maitríseán m1
matter s (Ph.) damhna m4
matter wave (QuMec.) tonn f2 dhamhnach
maturation s aibiú m (gs -ithe), aibiúchán m1
mature v aibigh v
mature a aibí a
mauve a liathchorcra a
maxima and minima uasluachanna mpl agus íosluachanna mpl
maximal a (= maximum) uasta a, uas- pref
maximal subgroup uas-fhoghrúpa m4
maximin s uasíosach m1
maximin a uasíosach a
maximization
s uasmhéadú m (gs -daithe)
maximize v uasmhéadaigh v
maximizing s uasmhéadú m (gs -daithe)
maximum s (Mth.) uasluach m3
maximum a (= maximal) uasta a, uas- pref
maximum and minimum thermometer teirmiméadar m1 uasta is íosta
maximum density of water uasdlús m1 uisce
maximum principle prionsabal m1 an uasluacha
maxwell s (unit) macsual m1 (pl -uail)
Maxwell's bridge droichead m1 Maxwell
Maxwell's demon deamhan m1 Maxwell
Maxwell turn (ElMag.) casadh m Maxwell
mean s meán m1
mean a meánach a
mean deviation (Mth. St.) meándiall m (gs -llta)
mean effective pressure meánbhrú m4 éifeachtach
mean free path meán-saorchonair f2
mean life (= average life, average lifetime) (Ph.) meánré f4
mean spherical intensity meán-déine f4 sféarach
mean square error earráid f2 mheán na gcearnóg
mean square value luach m3 mheán na gcearnóg
mean sun meánghrian f2
mean-value theorem teoirim f2 an mheánluacha
mean velocity meán-treoluas m1
measurable a intomhaiste a
measurable function feidhm f2 intomhaiste
measure s tomhas m1, miosúr m1
measure v tomhais v
measurement s tomhas m1
measuring cylinder sorcóir m3 tomhais
measuring instrument gléas m1 tomhais
mechanical a meicniúil a
mechanical advantage buntáistíocht f3 mheicniúil
mechanical engineering innealtóireacht f3 mheicniúil
mechanical equivalent of light
coibhéis f2 mheicniúil an tsolais
mechanical impedance coisceas m1 meicniúil
mechanical rectifier coigeartóir m3 meicniúil
mechanics spl meicnic f2
mechanism s meicníocht f3
mechanistic a meicníoch a
mechanomotive force fórsa m4 meicneaghluaisneach
medial a meán- pref
median s (Geom.) meánlíne f4
median s (St.) airmheán m1
median a meánach a
medical physics fisic f2 mhíochaine
medical wipe ciarsúr m1 leighis
medicine s leigheas m1
medium s meán m1
medium frequency (= MF) minicíocht f3 mheánach
meet v comhraic v
mega- pref meigea-, meigi-, meig-, meag- pref
megacycle s (= megahertz) (Ph.) meigichiogal m1
mega-electron volt (= million electron volt, MeV) meigileictreonvolta m4, MeV
megahertz s (= megacycle) (Ph.) meigiheirts m4
megaphone s meigeafón m1
megawatt s meigeavata m4
megawatt daym meigeavata
megohm s meagóm m1
mela- pref meilea-, meili-, meil- pref
mellitic acid (Ch.) aigéad m1 meillíteach
melt s (fused mass) leátán m1
melt v leáigh v
melted a leáite a
melting point leáphointe m4
member s ball m1
membrane s (Ch. Ph.) scannán m1
memory s (Comp.) cuimhne f4
mendelevium s meindiléiviam m4
meniscus s meinisceas m1
mensuration s miosúireacht f3
menthane s meantán m1
menthene s meintéin f2
menthol s meantól m1
menthyl s meintil f2
meq (= milliequivalent) (Ch.) milleachoibhéis f2
-mer suff s (Ch.) -méir suff f2
mercaptan s (= thiol) mearcaptan m1
mercuric a mearcarach a
mercurous a mearcarúil a
mercury s (= quicksilver) mearcair m4
mercury barometer baraiméadar m1 mearcair
mercury-in-glass thermometer teirmiméadar m1 mearcair i ngloine
mercury switch lasc f2 mhearcair
mercury-vapour rectifier coigeartóir m3 gaile mearcair
-mere suff s (Bio.) -mír suff f2
-meric suff a (Bio.) -míreach suff a
-meric suff a (Ch.) -méireach suff a
meridian s fadlíne f4
meridian circle ciorcal m1 fadlíneach
-merism suff s (Bio.) -míreacht suff f3
-merism suff s (Ch.) -méireacht suff f3
meromorphic a míreamorfach a
mesa transistor méasathrasraitheoir m3
MESFET (= metal semiconductor field-effect transistor) (Eln.) trasraitheoir m3 iarmharta réimse leathsheoltóra miotail
mesh s mogall m1
mesh connection mogallnasc m1
mesh fraction mogallchodán m1
mesithylene s (= trimethylbenzene) meisiteiléin f2
meso- pref méisea-, méisi-, méis- pref
mesomeric a (Ch.) méisiméireach a
mesomerism s (Ch.) méisiméireacht f3
meson s méasón m1
meson resonance athshondas m1 méasón
mesosphere s méisisféar m1
messenger RNA (= mRNA) teachtaire m4 RNA, mRNA
meta- pref meitea-, meiti-, meit-, meat- pref
metabolism s meitibileacht f3
metacentre s meitealár m1
metadyne s meitidín m4
metal s miotal m1
metal insulator semiconductor (= MIS) (Eln.) leathsheoltóir m3 inslitheora miotail
metallic a miotalach a
metallize v miotalaigh v
metallizing s miotalú m (gs -laithe)
metalloid s (Ch.) miotalóideach m1
metalloid a miotalóideach a
metallurgy s miotaleolaíocht f3
metal oxide semiconductor (= MOS) (Eln.) leathsheoltóir m3 ocsaíde miotail
metal oxide semiconductor field-effect transistor (= MOS field-effect transistor, MOS transistor, MOSFET) (Eln.) trasraitheoir m3 iarmharta réimse leathsheoltóra ocsaíde miotail
metal oxide semiconductor integrated circuit (= MOS integrated circuit) ciorcad m1 iomlánaithe leathsheoltóra ocsaíde miotail
metal oxide semiconductor logic circuit (= MOS logic circuit) ciorcad m1 loighce leathsheoltóra ocsaíde miotail
metal rectifier coigeartóir m3 miotail
metal semiconductor field-effect transistor (= MESFET) (Eln.) trasraitheoir m3 iarmharta réimse leathsheoltóra miotail
metamorphic a meiteamorfach a
metastable a (= labile) meiteachobhsaí a
metastable phase pas m4 meiteachobhsaí
meteor s dreige f4
meteorite s dreigít f2
meteoroid s dreigeoideach m1
meteoroid a dreigeoideach a
meteorology s meitéareolaíocht f3
meter s (gauge) méadar m1
methacrylic acid (= 2-methylpropenoic acid) aigéad m1 meataicrileach
methaldehyde s meataildéad m1
methanal s (= formaldehyde) meatánal m1
methanamide s (= formamide) meatánaimíd f2
methane s meatán m1
methanide s meatáiníd f2
methanoic a (= formic) meatánóch a
methanol s meatánól m1
methine s meitín m4
methionine s (Ch.) meitiainín m4
method s modh m3 (pl -anna)
method of characteristic curves (= method of characteristics) modh m3 na sainchuar
method of characteristics (= method of characteristic curves) modh m3 na sainchuar
method ofjoints modh m3 na siúntaí
method of least squares (= least squares method) (Mth. St.) modh m3 na n-íoschearnóg
method of mixtures modh m3 na meascán
method of steepest ascent modh m3 an aird is géire
method of steepest descents modh m3 na bhfánán is géire
method of successive approximations modh m3 na neastachán seicheamhacha
method of variation of parameters modh m3 athrú na bparaiméadar
methoxy- pref meatocsa-, meatocsai- pref
methoxybenzene s meatocsaibeinséin f2
methyl s meitil f2
methyl- pref meitil-, meitiol- pref
methyl alcohol alcól m1 meitile
methylamine s meitiolaimín m4
methylated spirits biotáille f4 mheitileach
methylbenzene s (= toluene) meitilbeinséin f2
methylbenzoic a (= toluic) meitilbeansóch a
methylbuta-1,3-diene
s (= isoprene) meitiolbúta-1,3-dé-éin f2
methylene s meitiléin f2
methylene blue gorm m1 meitiléine
1-methylethyl s (= isopropyl) 1-meitileitil f2
(1-methylethyl)benzene
s (= cumene) (1-meitileitil)beinséin f2
methylguanosine
s meitiolguanóisín m4
methylinosine s meitilinisín m4
methyl isocyanate isicianáit f2 mheitile
methylphenylamine s meitilfeiniolaimín m4
2-methylpropane s (= isobutane) 2-meitiolprópán m1
methylpropanoic a meitiolprópánóch a
2-methylpropene s (= isobutylene) 2-meitiolpróipéin f2
2-methylpropenoic acid (= methacrylic acid) aigéad m1 2-meitiolpróipéanóch
2-methylpropyl
s (= isobutyl) 2-meitiolpróipil f2
metre
s (unit) méadar m1
metre-candle s (= lux) méadarchoinneal f2 (gs -nnle)
metre-kilogram-second system of units (MKS system) aonadchóras m1 méadar cileagram agus soicind
metre stick méadarshlat f2
metric a méadrach a
metrication s méadrú m (gs -raithe)
metric linear space spás m1 líneach méadrach
metric space spás m1 méadrach
metric ton (= tonne) tonna m4 méadrach
MeV (= mega-electron volt, million electron volt) MeV
MF (= medium frequency) minicíocht f3 mheánach
mho s (= siemens) (unit)m4
mica s míoca m4
micelle s micile m4
micro- pref micrea-, micri-, micr-, miocr- pref
microammeter s miocraimpmhéadar m1
micro-analysis s miocranailís f2
microbalance s micrimheátán m1
microcalorimeter s micreacalraiméadar m1
microcanonical a micreachanónta a
microcurie s micriciúire m4
microdensitometer s micrea-dhlúsmhéadar m1
microgravity (Mec. Ph.) micrea-dhomhantarraingt f (gs -ngthe)
micromanometer s micreamanaiméadar m1
micrometer s micriméadar m1
micrometer eyepiece súilphíosa m4 micriméadair
micrometer screw (Eng. Ph.) scriú m4 micriméadair
micron s miocrón m1
microphone s micreafón m1
microradiography s micrearadagrafaíocht f3
microscope s micreascóp m1
microscope slide sleamhnán m1 micreascóip
microscopic causality cúisíocht f3 mhicreascópach
microscopy s micreascópacht f3
microstate s micreastaid f2
microstructure s micreastruchtúr m1
microtome s micreatóm m1
microwave s micreathonn f2
microwave a micreathonnach a
mid-day s meán m1 lae
middle point (= mid-point) lárphointe m4
mid-point s (= middle point) lárphointe m4
migrate v ascain v
migration s ascnamh m1
migration area líomatáiste m4 ascnaimh
migration of ions ascnamh m1 na n-ian
mile (unit) míle m4
Milky Way Bealach m1 na Bó Finne
milli- pref millea-, milli-, mill-, mioll- pref
milli-ampere s miollaimpéar m1
millibar s milleabar m1
millicurie s milliciúire f4
milliequivalent s (= meq) milleachoibhéis f2
milligram s milleagram m1
millihenry s (ElMag.) milleahanraí m4
millilitre s millilítear m1
millimetre s milliméadar m1
millimetre of mercury (= mmHg) milliméadar m1 mearcair
millimicron
s millimiocrón m1
million s milliún m1
million electron volt (= mega-electron volt, MeV) milliún m1 leictreonvolta, MeV
milliroentgen s (= milliröntgen) millearointgin f2
milliröntgen
s (= milliroentgen) millearointgin f2
millisecond s milleasoicind m4
millisievert s millisíveart m1 (pl -virt)
mineral s mianra m4
mineral a mianrach a
mineral deficiency easpa f4 mianraí
mineralogy s mianreolaíocht f3
mineral salt salann m1 mianrach
mini- pref mion- pref
miniature s mionadach m1
miniature a mionadach a
miniblack hole mion-dúpholl m1
minimal a (= minimum) íosta a, íos- pref
minimal surface dromchla m4 íosta
minimax s íosuasach m1
minimax a íosuasach a
minimax approximation neastachán m1 íosuasach
minimax strategy straitéis f2 íosuasach
minimization s íoslaghdú m (gs -daithe)
minimize v íoslaghdaigh v
minimizing s íoslaghdú m (gs -daithe)
minimum s íosluach m3, pl -anna
minimum a (= minimal) íosta a, íos- pref
minimum action (= least action) íosghníomhú m (gs -mhaithe)
minimum-variance estimator meastóir m3 íosathraithis
minimum-variance unbiased estimator meastóir m3 neamhlaofa íosathraithis
minimum weight design dearadh m1 íosmheáchain
Minkowski space-time spás-am m3 Minkowski
minor s (Mth.) (of determinant) mionúr m1
minor axis (Mth.) mion-ais f2
minority carrier (Eln.) iompróir m3 mionlaigh
minuend s mionann f2
minus s míneas m1
minus prep lúide prep
minute s nóiméad m1
minute a bídeach a, mion a
mirage s meabhalscáil f2
mirror s scáthán m1
mirror image íomhá f4 scáthánach
mirror nuclei núicléis mpl scáthánacha
mirror nuclides núiclídí fpl scáthánacha
mirror symmetry siméadracht f3 scáthánach
MIS (= metal insulator semiconductor) (Eln.) leathsheoltóir m3 inslitheora miotail
miscible a inmheasctha a
mismatch s mí-oiriúnú m (gs -naithe)
mispickel s mispicil f2
mixed numbers uimhreacha fpl measctha
mixer s meascóir m3
mixing ratio cóimheas m3 meascacháin
mixture s meascán m1
MKS system (= metre-kilogram-second system of units) aonadchóras m1 méadar cileagram agus soicind
mmHg (= millimetre of mercury) mmHg
M-number s M-uimhir f (gs -mhreach)
mobile a soghluaiste a
mobility s soghluaisteacht f3
Mobius strip stiall f2 Mobius
mock-up
s balbhshamhail f3 (gs -mhla)
modal a módúil a
mode s (ElMag. Mth.) modh m3 (pl -anna)
mode s (St.) mód m1
model s (Ch. Ph.) samhail f3 (gs samhla, pl samhlacha)
modelling (Ch. Ph.) samhaltú m (gs -taithe)
modem s móideim m4
moderate v (Ncln.) (in reactor) maolaigh v
moderate v (Ch.) (in solution etc.) maolaigh v
moderator s (Ncln.) (in reactor) maolaire m4
moderator s (Ch.) (in solution etc.) maolaire m4
modern mathematics nuamhatamaitic f2
modified second difference an dara difríocht mhodhnaithe
modify v (moderate) maolaigh v
modify v (alter without transforming) mionathraigh v
modify v (make important or basic change to) bunathraigh v
modular arithmetic uimhríocht f3 mhódúlach
modulate v modhnaigh v
modulated amplifier aimplitheoir m3 modhnaithe
modulated wave tonn f2 mhodhnaithe
modulating wave tonn f2 mhodhnúcháin
modulation s modhnú m (gs -naithe)
modulation factor fachtóir m3 modhnúcháin
modulator s modhnóir m3
modulator electrode leictreoid f2 mhodhnúcháin
module s (Eln.) modúl m1
modulo arithmetic (Mth.) uimhríocht f3 modulo
modulus s modal m1
modulus of elasticity modal m1 leaisteachais
modulus of rigidity modal m1 doichte
modulus of rupture maidhm-mhodal m1
modulus of torsion modal m1 toirsiúin
Moho s Moho m4
moist a tais a
moisture s taise f4
molal a mólach a
molal depression of freezing point ísliú m mólach an reophointe
molal elevation of boiling point ardú m mólach an fhiuchphointe
molality s mólacht f3
molar a mólarach a
molarity s (Ch.) mólaracht f3
molar latent heat (Ch.) teas m3 folaigh mólarach
molar polarization (Ch.) polarú m mólarach
mole s (Ch.) mól m1
molecular a móilíneach a
molecular beam léas m1 móilíneach
molecular chaos anord m1 móilíneach
molecular distillation driogadh m móilíneach
molecular eigenfunction dualfheidhm f2 mhóilíneach
molecular flow sreabhadh m móilíneach
molecular gauge tomhsaire m4 móilíneach
molecularity s móilíneacht f3
molecular-model kit paca m4 de shamhlacha móilíní
molecular orbital theory (= MOT) teoiric f2 na bhfithiseán móilíneach, TFM
molecular physics fisic f2 mhóilíneach
molecular pump
caidéal m1 móilíneach
molecular sieve criathar m1 móilíneach
molecular weight meáchan m1 móilíneach
molecule s móilín m4
mole fraction (Ch.) mólchodán m1
mole value (Ch.) mól-luach m3 (pl -anna)
mole-volume s móltoirt f2
molybdate s molabdáit f2
molybdenum s molaibdéineam m1
moment s móimint f2
momental ellipsoid éileapsóideach m1 móiminteach
moment-area method modh m3 an mhóimint-achair
momentary a móimintiúil a
moment generating function feidhm f2 ghinte móiminte
moment of inertia móimint f2 na táimhe
moment of momentum (= angular momentum) móimint f2 mhóimintim
momentum s móiminteam m1
momentum operator oibreoir m3 móimintim
momentum vector veicteoir m3 móimintim
monatomic a (Ch.) aon-adamhach a
monazite s monaisít f2
monel s (= Monel metal) (Metal.) monal m1
Monel metal (= monel) (Metal.) monal m1
monitor
s monatóir m3
monitor v monatóirigh v
mono- pref mona-, monai- pref, aon- pref
monobasic a aonbhunata a
monochromatic a monacrómatach a
monochromatic radiation radaíocht f3 mhonacrómatach
monochromator s monacrómatóir m3
monoclinic a aonchlaonasach a
monodentate a aondéadach a
monogenic a aonghineach a
monolayer s aonchiseal m1
monolith s monailit f2
monolithic a monailiteach a
monomer s monaiméir f2
monomeric a monaiméireach a
monomial a aontéarmach a
monomial expression slonn m1 aontéarmach
monomolecular a aonmhóilíneach a
monopositive a (Ch.) aondeimhneach
monoprotic a monaprótónach a
monosaccharide s monaishiúicríd f2
monostable a aonchobhsaí a
monotone s aonton m1
monotone a aontonach a
monotone-convergence theorem teoirim f2 coinbhéirseachta aontonaí
monotonic a aontonach a
monotonic decreasing laghdaitheach go haontonach
monotonic increasing méadaitheach go haontonach
monotropic a monatrópach a
monovalent a aonfhiúsach a
monovariant system córas m1 aon-athraitheach
month sf (gs míosa)
Moog synthesizer sintéiseoir m3 Moog
moonstone
s résheoid f2
mordant s buanaitheoir m3
mortar-and-pestle s moirtéar m1 agus tuairgnín m4
MOS (= metal oxide semiconductor) (Eln.) leathsheoltóir m3 ocsaíde miotail
mosaic s mósáic f2
mosaic a mósáiceach a
mosaic electrode leictreoid f2 mhósáiceach
MOSFET (= metal oxide semiconductor field-effect transistor, MOS field-effect transistor, MOS transistor) (Eln.) trasraitheoir m3 iarmharta réimse leathsheoltóra ocsaíde miotail
MOS field-effect transistor (= metal oxide semiconductor field-effect transistor, MOS transistor, MOSFET) (Eln.) trasraitheoir m3 iarmharta réimse leathsheoltóra ocsaíde miotail
MOS integrated circuit (= metal oxide semiconductor integrated circuit) ciorcad m1 iomlánaithe leathsheoltóra ocsaíde miotail
MOS logic circuit (= metal oxide semiconductor logic circuit) ciorcad m1 loighce leathsheoltóra ocsaíde miotail
MOS transistor (= metal oxide semiconductor field-effect transistor, MOS field-effect transistor, MOSFET) (Eln.) trasraitheoir m3 iarmharta réimse leathsheoltóra ocsaíde miotail
MOT (= molecular orbital theory) TFM, teoiric f2 na bhfithiseán móilíneach
mother liquor máthairlicéar m1
motility s inghluaisteacht f3
motion s gluaisne f4
motion curve cuar m1 gluaisne
motion geometry geoiméadracht f3 ghluaisne
motion in a straight line dronghluaisne f4
motivity s gluaisneacht f3
motor s mótar m1
mould s múnla m4
mould v múnlaigh v
mounted needle (for dissecting) snáthaid f2 choise
mounted seeker tóireadóir m3 diosctha
moving bed (Ch. Eng.) scair f2 luaileach
moving-coil instrument ionstraim f2 luailchorna
moving-coil microphone micreafón m1 luailchorna
moving-iron instrument ionstraim f2 luailiarainn
mRNA (= messenger RNA) mRNA, teachtaire m4 RNA
mu sm4
mucilage s gumalacht f3
mucin s múicin f2
muffle s mufal m1
muffle furnace mufalfhoirnéis f2
mulch s móta m4
mull s mulla m4
mull v mulláil v
multi- pref il- pref
multi-base arithmetic blocks bloic mpl ilbhonn uimhríochta
multichannel analyser anailíseoir m3 ilchainéalach
multi-collinearity s il-chomhlíneacht f3
multi-electrode valve (Eln.) comhla f4 il-leictreoideach
multiforce member ball m1 ilfhórsa
multimeter s ilmhéadar m1
multinomial a iltéarmach a
multinominal distribution dáileachán m1 iltéarmach
multinominal series sraith f2 iltéarmach
multiple s iolraí m4
multiple a iolrach a, il- pref
multiple bonding nascadh m iolrach, ilnascadh m (gs -ctha)
multiple-connected region réigiún m1 ilcheangailte
multiple fission ileamhnú m (gs -naithe)
multiple input il-ionchur m1 (pl il-ionchuir)
multiple proportions comhréireacha fpl iolracha
multiple reflection frithchaitheamh m1 iolrach
multiple regression (Mth.) cúlú m iolrach
multiple root (= repeated root) (Mth.) ilfhréamh f2
multiple screw threads il-scriúshnáithí mpl
multiplet s ilphléad m1
multiple-valued function (= multi-valued function) feidhm f2 il-luachach
multiplex s ilphléacs m4
multiplex a ilphléacsach a
multiplexer s ilphléacsóir m3
multiplexing s ilphléacsú m (gs -saithe)
multiplex operation oibríocht f3 ilphléacsach
multiplicand s iolrann f2
multiplication
s iolrú m (gs -raithe)
multiplication by scalar iolrú m le scálach
multiplication constant tairiseach m1 iolrúcháin
multiplication factor fachtóir m3 iolrúcháin
multiplication operator oibreoir m3 iolrúcháin
multiplication rule riail f iolrúcháin
multiplicative group grúpa m4 iolraíoch
multiplicity s iolracht f3
multiplier s iolraitheoir m3
multiply v iolraigh v
multipolar a ilpholach a
multistage a ilchéimneach a, ilchéime gs as a
multistage process próiseas m1 ilchéimneach
multi-valued function (= multiple-valued function) feidhm f2 il-luachach
multivariate distribution dáileachán m1 ilathráideach
multivibrator s ilchreathadóir m3
mu-meson s (= muon) mú-mhéasón m1
muon s (= mu-meson) muón m1
muslin s muislín m4
muta- pref múta-, mútai- pref
mutarotation s mútarothlú m (gs -laithe)
mutual a comh- pref
mutual capacitance comhthoilleas m1
mutual conductance comhsheoltas m1
mutual exclusion (Ch.) comheisiatacht f3, comheisiamh m1
mutual inductance comhionduchtas m1
mutually adv comh- pref
mutually disjoint comhscartha a
mutually exclusive comheisiatach a
mutually exclusive events teagmhais mpl chomheisiatacha
mutually orthogonal (Mth.) comhortagánach a
myopia s gearr-radharc m1

Barr


N (= newton) (unit) N, niútan m1
nabla s (= del, del-operator) nabla m4
nadir s nadair f2
nail board clár m1 tairní
NAND circuit ciorcad m1 NAND
nano- pref nana-, nanai- pref
napalm s napailm f2
naphtha s nafta m4
naphthalene s naftailéin f2
naphthoic a naftóch a
naphthyl s naiftil f2
napier s (= neper) (unit) néipear m1
Napier's bones
slata fpl Napier
nappe s neap m4
nascent a nuaghinte a
native ammonium chloride (= sal-ammoniac) salann m1 amóiniach
native gold ór m1 dúchais
natrium s naitriam m4
natural convection (FlMec. Ph.) comhiompar m1 nádúrtha
natural frequency (Eln.. Ph.) minicíocht f3 nádúrtha
natural history eolaíocht f3 an nádúir
natural number (Mth.) uimhir f aiceanta
nature s nádúr m1
nautical bearing
treo-uillinn f2 mhuirí
nautical mile muirmhíle m4
near-infrared neas-infridhearg m1
near point neasphointe m4
necessary a riachtanach a
necessary and sufficient conditions coinníollacha mpl riachtanacha agus dóthanacha
needle s (for syringe) snáthaid f2
negate v (Mth.) séan v
negate v (Comp.) frithoibrigh v
negation s (Mth.) séanadh m (gs -nta)
negation s (Comp.) frithoibríocht f3
negation of proposition (Mth.) séanadh m na tairisceana
negative s diúltach m1
negative a diúltach a
negative charge (of atom) lucht m3 diúltach
negative electron (= negatron) leictreon m1 diúltach
negative feedback (ContSys. Eln. Ph.) aischothú m diúltach
negative glow breo m4 diúltach
negative logic loighic f2 dhiúltach
negatively-charged body (El.) réad m3 atá luchtaithe go diúltach
negative nodal point (= antinodal point) (Opt.) pointe m4 nódach diúltach
negative principal point (= antiprincipal point) (Opt.) príomhphointe m4 diúltach
negative resistance friotaíocht f3 dhiúltach
negative three trí diúltach
negatron s (= negative electron) neigeatrón m1
negligible a diomaibhseach a
neighbourhood s comharsanacht f3
nematic phase pas m4 néimiteach
neo- pref neo-, neoi- pref, nua- pref
neodymium s neoidimiam m4
neohexane s neoiheacsán m1
neon s neon m1
neon tube neonfheadán m1, feadán m1 neoin
neoprene s (= poly(2-chlorabuta-1,3-diene)) neoipréin f2
neper s (= napier) (unit) néipear m1
nephelometer
s neifiliméadar m1
nephoscope s neifeascóp m1
neptunium s neiptiúiniam m4
neptunium series sraith f2 neiptiúiniam
nested intervals eatraimh mpl neadaithe
nested sets tacair mpl neadaithe
net s líon m1
net a (= nett) glan a, glan- pref
net radiometer radaiméadar m1 eangaí
nett a (= net) glan a, glan- pref
nett charge glanlucht m3
nett weight glanmheáchan m1
network s líonra m4
network mesh mogall m1 líonra
network node nód m1 líonra
neuron s néarón m1
neutral a neodrach a
neutral current sruth m3 neodrach
neutral equilibrium (= indifferent equilibrium) cothromaíocht f3 neodrach
neutral filter scagaire m4 neodrach
neutralization s neodrú m (gs -raithe), neodrúchán m1
neutralize v neodraigh v
neutral weak current lagshruth m3 neodrach
neutrino s neoidríonó m4
neutron s neodrón m1
neutron capture neodrónghabháil f3
neutron diffraction díraonadh m neodrónach
neutron number neodrónuimhir f (gs -mhreach)
neutron star neodrónréalta f4
newton (= N) s (unit) niútan m1, N
Newtonian fluid sreabhán m1 Newton
Newtonian force fórsa m4 Newton
Newtonian frame of reference fráma m4 tagartha Newton
Newtonian system córas m1 Newton
Newton's law of gravitation dlí m4 imtharraingthe Newton
Nichol's chart analysis cairtanailís f2 Nichol
Nichol's chart design cairtdearadh m Nichol
Nichol's chart plot cairtphlota m4 Nichol
nichrome s niocróm m1
nickel s nicil f2
nickel carbonyl carbóinil f2 nicile
nickel sheet leathán m1 nicile
Nicol prism priosma m4 Nicol
nicotine s nicitín m4
night glasses gloiní fpl oíche
nigrometer s nigriméadar m1
nilpotent a éagumhachtach a
nine-point circle ciorcal m1 na naoi bpointe
ninhydrin s ninhidrin f2
niobium s niaibiam m4
nipple s sine f4
nitrate s níotráit f2
nitration s níotráitiú m (gs -ithe)
nitre s nítear m1
nitrene s nítréin f2
nitric a nítreach a
nitric acid aigéad m1 nítreach
nitride s nítríd f2
nitrification s nítriginiú m (gs -ithe)
nitrile s nítríl f2
nitrite s nítrít f2
nitro- pref nítrea-, nítri-, nítr-, níotr- pref
nitrobenzene s nítribeinséin f2
nitrogen s nítrigin f2
nitrogen cycle (Ch.) timthriall m3 nítrigine
nitrogen fixation fosúchán m1 nítrigine
nitrogenize v nítriginigh v
nitrogenous a nítrigineach a
nitroglycerine s (= propane-1,2,3-triyl trinitrate) nítriglicrín m4
nitronium s níotróiniam m4
nitroso a níotrósach a
nitrosyl s níotróisil f2
nitrous a nítriúil a
nitryl s nítril f2
NMR (= nuclear magnetic resonance) AMN, athshondas m1 maighnéadach núicléach
nobelium s nóbailiam m4
noble gas (= inert gas, rare gas) (Ch.) triathghás m1
noble metal (Ch.) triathmhiotal m1
nodal a nódach a
nodal line nódlíne f4, líne f4 nódach
nodal point nódphointe m4, pointe m4 nódach
node s nód m1
node input nód-ionchur m1
node voltage nódvoltas m1
noise (Ac. El.) torann m1
noise factor (Eln.) fachtóir m3 torainn
no-load a gan lód
nomenclature s ainmníocht f3
nominal transfer function feidhm f2 traschuir ainmniúil
nominal values of parameters luachanna mpl ainmniúla paraiméadar
nomogram s nómagram m1
nomograph s nómagraf m1
nonagon s naonagán m1
nonane s naonán m1
non-aqueous a neamhuiscí a
nonary a naonártha a
non-balanced a neamhchothromaithe a
non-bonding a neamhnascach a
non-concurrent a neamh-chomhchumarach a
non-conservative a neamh-imchoimeádach a
non-degeneracy s neamh-dhíchineálacht f3
non-degenerate a neamh-dhíchineálach a
non-degenerate eigenvalue dual-luach m3 neamh-dhíchineálach
non-Euclidean geometry geoiméadracht f3 neamh-Eoiclídeach
non-holonomic a neamh-holanómach a
non-ideal a neamhidéalach a
non-impulsive a neamhríogach a
non-ionic a neamhianach a
non-linear constraint iallach m1 neamhlíneach
non-linear control system riailchóras m1 neamhlíneach
non-linear differential equation cothromóid f2 dhifreálach neamhlíneach
non-linear distortion díchumadh m neamhlíneach
non-linear objective function spriocfheidhm f2 neamhlíneach
non-linear programming (Comp.) ríomhchlárú m neamhlíneach
non-linear regression (Mth. St.) cúlú m neamhlíneach
non-linear system córas m1 neamhlíneach
non-metal s neamh-mhiotal m1
non-metallic a neamh-mhiotalach a
non-negativity conditions coinníollacha mpl neamhdhiúltachta
non-Newtonian a neamh-Niútanach a
non-Newtonian fluid sreabhán m1 neamh-Niútanach
non-oxidizing
a neamh-ocsaídeach a
non-polar a neamhpholach a
non-reactive a (El.) neamhfhreasaitheach a
non-reactive a (Ch.) neamh-imoibríoch a
non-reactive load (El.) lód m1 neamhfhreasaitheach
non-relativistic (Mec. Ph.) neamhchoibhneasaíoch a
non-reversible a (Ph.) dochúlaithe a
non-rigid a neamhdhocht a
non-singular matrix maitrís f2 neamhshingilteach
non-singular operator oibreoir m3 neamhshingilteach
non-symmetric a neamhshiméadrach a
non-symmetry s neamhshiméadracht f3
non-terminating decimal (Mth.) deachúil f3 neamhchríochta
non-terminating fraction (Mth.) codán m1 neamhchríochta
non-touching a neamhthadhlach a
non-uniqueness s neamhuathúlacht f3
non-volatile a (Ch. Ph.) do-ghalaithe a
non-vortical field réimse m4 neamhchuilitheach
NOR circuit ciorcad m1 NOR
n-order differential operator oibreoir m3 difreálach n-oird
norm s norm m1
norm v normaigh v
normal s (Mth. St.) normal m1
normal a (common, average) normálta a
normal a (Mth. St.) normalach a
normal curve of distribution (= normal distribution curve) (St.) dáilchuar m1 normalach
normal derivative (Mth.) díorthach m1 normalach
normal distribution (St.) dáileadh m normalach
normal distribution curve (= normal curve of distribution) (St.) dáilchuar m1 normalach
normal equation
(St.) cothromóid f2 normalach
normality s (Ch. Mth.) normalacht f3
normalization s (Mth.) normalú m (gs -laithe), normalúchán m1
normalize v (Mth.) normalaigh v
normal operator oibreoir m3 normalach
normal propyl alcohol (= propan-1-ol) alcól m1 normalach próipile
normal solution
(Ch.) tuaslagán m1 normalach
normal standardized distribution (St.) dáileadh m caighdeánaithe normalach
normal temperature and pressure (= NTP, standard temperature and pressure, STP) (Ph.) teocht f3 agus brú m4 caighdeánach, TBC
normal variate (Mth. St.) athráid f2 normalach
normed algebra ailgéabar m1 normaithe
normed linear space spás m1 líneach normaithe
norm of a continuous linear functional norm m1 d'fheidhmeán líneach leanúnach
norm of operator norm m1 oibreora
north a thuaidh
north adv (towards) ó thuaidh
notation s nodaireacht f3
notch s eang f3
note s nóta m4
nought s náid f2
nova s nóva m4
nozzle s soc m1
N-phenylethanamide s (= acetanilide) N-feinileatánaimíd f2
npn junction (bipolar) transistor trasraitheoir m3 (dépholach) cumair npn
npn transistor trasraitheoir m3 npn
NTP (= normal temperature & pressure, standard temperature and pressure, STP) (Ph.) teocht f3 agus brú m4 caighdeánach, TBC
n-type semiconductor leathsheoltóir m3 n-chineálach
nu sm4
nuclear a núicléach a
nuclear barrier bac m1 núicléach
nuclear burn-up dó-ídiú m núicléach
nuclear-ener gy change athrú m san fhuinneamh núicléach
nuclear fission eamhnú m núicléach
nuclear fusion comhleá m4 núicléach
nuclear magnetic resonance (= NMR) athshondas m1 maighnéadach núicléach, AMN
nuclear magneton maighnéadón m1 núicléach
nuclear medicine míochaine f4 núicléach
nuclear physics fisic f2 núicléach
nuclear reactor
imoibreoir m3 núicléach
nuclear recoil (NcPh.) aisléim f2 núicléach
nucleation s núicléatú m (gs -taithe)
nucleic a núicléasach a
nucleic acid aigéad m1 núicléasach
nucleo- pref núicléa-, núicléi- pref
nucleogenesis s núicléighiniúint f3
nucleon s núicléón m1
nucleonics spl núicleonaic f2
nucleophilic a núicléifileach a
nucleoprotein s núicléapróitéin f2
nucleoside s núicléisíd f2
nucleosynthesis s núicléisintéis f2
nucleotide s núicléitíd f2
nucleus s núicléas m1
nuclide s núiclíd f2
nugget s cnapóg f2
null a nialasach a
null hypothesis hipitéis f2 nialasach
null matrix (= zero matrix) maitrís f2 nialasach
null method modh m3 nialasach
null operator oibreoir m3 nialasach
null set (= empty set) tacar m1 nialasach
null space spás m1 nialasach
number s uimhir f (gs -mhreach)
number balance uimhirmheá f4
number base (Mth.) uimhirbhonn m1
number field uimhir-réimse m4
number line uimhirlíne f4
number of poles líon m1 na bpol
number sentence uimhir-abairt f2
number system uimhirchóras m1
number theory uimhirtheoiric f2
numeral s figiúr m1 (pl -iúirí)
numerator s uimhreoir m3
numerical a uimhriúil a
numerical aperture cró m4 uimhriúil
numerical coefficient comhéifeacht f3 uimhriúil
numerical order ord m1 uimhreach
nut s cnó m4
nutate v (Ast. Mec.) nútaigh v
nutation s (Ast. Mec.) nútú m (gs -taithe)
nutriculture s saothrú m cothaitheach
nutrient content cion m4 cothaitheach
nutrient media stock solution gnáth-thuaslagán m1 cothaitheach
nylon s níolón m1


Barr

-oate suff s -óáit suff f2
object s (discrete thing) réad m3, rud m3
object s (Opt.) frithne f4
objective s (aim, goal) sprioc f2
objective s (= object-lens) (Opt.) réadlionsa m4
objective a réadach a
objective function spriocfheidhm f2
object-lens s (= objective) (Opt.) réadlionsa m4
oblate a oblátach a
oblate spheroidal coordinates comhordanáidí fpl sféaróideacha oblátacha
oblique cone (Mth.) fiarchón m1
oblique coordinates (Mth.) fiarchomhordanáidí fpl
oblique projection (Mth.) fiartheilgean m1
oblong s dronuilleog f2
oblong a dronuilleogach a
observable s inbhraiteach m1
observable a inbhraite a
observation s breathnú m (gs -naithe)
observation s (= observed value) (St.) luach m3 breathnaithe
observatory
s réadlann f2
observe v breathnaigh v
observed a breathnaithe a
observed frequency minicíocht f3 bhreathnaithe
observed frequency distribution dáileadh m minicíochta breathnaithe
observed value (= observation) (St.) luach m3 breathnaithe
obsolete a as feidhm
obtuse a maol a
obtuse angle maoluillinn f2
occlude v (Ch.) súigh v (pres súnn, vn sú)
occlusion s (Ch.)m (gs súite)
ochre s ócar m1
octa- pref ochta-, ochtai- pref
octagon s ochtagán m1
octahedral a ochtaihéidreach a
octahedron s ochtaihéadrán m1
octane s ochtán m1
octant s ochtamhán m1
octave s ochtáibh f2
octet s ochtréad m1
octet rule riail f an ochtréid
octode s ochtóid f2
octonal a (= octonary) ochtnártha a
octonary a (= octonal) ochtnártha a
ocular
a súilí a
odd a corr a
odd parity corrphaireacht f3
odds spl (St.) corrlach m1
odds against (St.) corrlach m1 in aghaidh
odds on (St.) corrlach m1 ar
-ode suff s -óid suff f2
odometer s odaiméadar m1
Oe (= oersted) (unit) Oe, orstad m1
oersted (= Oe) s (unit) orstad m1, Oe
off-line working (Comp.) oibriú m as líne
ohm s (unit) óm m1
ohmic contact teagmháil f3 ómach
ohmic loss caillteanas m1 ómach
ohm-meter s óm-mhéadar m1
-oic suff a -óch suff a
-oid suff s -óideach suff m1
-oid suff a -óideach suff a
oil s ola f4
oil-drop s ola-bhraon m1
oil-drop experiment turgnamh m1 ola-bhraonach
oil-fired a (= oil-fueled) olabhreoslaithe a
oil-fueled a (= oil-fired) olabhreoslaithe a
oil-immersion microscope
micreascóp m1 olathumthach
oil slick leo m4 ola
-ol suff s -ól suff m1
olefine s olaifín m4
oleic acid (= cis-octadec-9-enoic acid) aigéad m1 oiléach
oligo- pref olaga-, olagai-, olag-, olaig- pref
oligomer s olagaiméir f2
olive oil ola f4 olóige
olivine s olaivín m4
-olysis suff s -alú, -ealú suff m (gs -laithe)
omega s óimige f4
omega-minus s óimigemíneas m1
omegatron s óimigeatrón m1
omicron s oimeacrón m1
omni- pref uile- pref
omni-aerial s uile-aeróg f2
omni-aerial a uile-aerógach a
-on suff s (Ch.) -ón suff m1
-one suff s -ón suff m1
one-dimension a (= unidimensional) aontoiseach a
one-tailed test (Mth. St.) tástáil f3 aonfhoircneach
one to one (Set.) aon le haon
one-to-one correspondence comhfhreagracht f3 aon le haon
on-line working (Comp.) oibriú m ar líne
on-off ann as
opaque a teimhneach a
open a oscailte a
open-chain compound comhdhúil f2 shlabhroscailte
open circuit ciorcad m1 oscailte
open hearth teallach m1 oscailte
open-hearth furnace foirnéis f2 theallachoscailte
open-hearth steel cruach f4 theallachoscailte
open loop s lúb f2 oscailte
open-loop a lúboscailte a
open-loop control system riailchóras m1lúboscailte
open-loop transfer function feidhm f2 thraschuir lúboscailte
open sentence abairt f2 oscailte
operand s oibreann f2
operate v oibrigh v
operating characteristic (= operating characteristic curve) sainchuar m1 oibriúcháin
operating characteristic curve (= operating characteristic)
sainchuar m1 oibriúcháin
operating point pointe m4 oibriúcháin
operation s oibriú m (gs -ithe)
operation s (Mth.) oibríocht f3
operational a (Mth.) oibríoch a
operational amplifier aimplitheoir m3 oibríoch
operations research taighde m4 ar oibríochtaí
operator s oibreoir m3
operator sum suim f2 na n-oibreoirí
opisometer s opasaiméadar m1
opium s óipiam m4, codlaidín m4
opposed spins (= antiparallel spins, opposite spins) guairní fpl fritreomhara
opposing a freasúrach a
opposite a (of angles) urchomhaireach a
opposite spins (= anti-parallel spins, opposed spins) guairní fpl fritreomhara
optic a optach a
optical a optúil a
optical density dlús m1 optúil
optical distance fad m1 optúil
optical flat leac f2 optúil
optical glass gloine f4 optúil
optical illusion seachmall m1 radhairc
optically-negative crystal criostal m1 atá diúltach go hoptúil
optical path conair f2 optúil
optical pyrometer piriméadar m1 optúil
optical window fuinneog f2 optúil
optic axis ais f2 optach
optics spl optaic f2
optic sign convention sínghnás m1 optach
optimal a (Mth.) optamach a
optimal control system (Mth. Ph.) riailchóras m1 optamach
optimal decision policy (St.) beartas m1 optamach cinnidh
optimality theory teoiric f2 na hoptamachta
optimal policy (Mth.) beartas m1 optamach
optimal search methods (Mth. St.) modhanna mpl optamacha cuardaigh
optimal strategy (Mth.) straitéis f2 optamach
optimization s (Mth.) optamú m (gs -maithe), optamúchán m1
optimization problem (Mth.) fadhb f2 optamúcháin
optimize v (Mth. Ph.) optamaigh v
optimum s optamam m1
optimum
a optamach a
orbit s fithis f2
orbit v fithisigh v
orbital s (Ch.) fithiseán m1
orbital a (Ch.) fithiseach a
orbital quantum number (Ch.) candamuimhir f fithiseáin
OR circuit ciorcad m1 OR
order s ord m1
ordered a ordúil a
ordered pair (Mth.) ordphéire m4
ordered set ordtacar m1
order field ordréimse m4
order of interference or diffraction ord m1 trasnaíochta nó ord díraonta
order of magnitude (Ph.) ord m1 méide
order of reaction (Ch.) ord m1 imoibriúcháin
order relation ordghaol m1
order relation for self-adjoint operators ordghaol m1 d'oibreoirí féinchuingeacha
ordinal s orduimhir f (gs -mhreach)
ordinal a orduimhriúil a
ordinary a gnách a, gnáth- pref
ordinary differential equations gnáthchothromóidí fpl difreálacha
ordinate s ordanáid f2
organic a orgánach a
organic chemistry ceimic f2 orgánach
organometallic
a orgánaimhiotalach a
orient v (= orientate) treoshuigh v
orientate v (= orient) treoshuigh v
orientated
a treoshuite a
orientation s treoshuíomh m1
origin s bunús m1
origin s (Mth.) bunphointe m4
ortho- pref orta-, ortai- pref
orthocentre s (Mth.) ingearlár m1
orthochromatic a (Ph.) ortacrómatach a
orthodirecting a (Mth.) ortaidhírúcháin gs as a
orthogonal a (Mth.) ortagánach a
orthogonal complement comhlánú m ortagánach
orthogonal curvilinear coordinates comhordanáidí fpl cuarlíneacha ortagánacha
orthogonal dimension (Mth.) toise m4 ortagánach
orthogonal group (Mth.) grúpa m4 ortagánach
orthogonality s (Mth.) ortagánacht f3
orthogonalization (Mth.) ortagánú m (gs -naithe)
orthogonal matrix (Mth.) maitrís f2 ortagánach
orthogonal-projection operators (Mth.) oibreoirí mpl teilgin ortagánaigh
orthohelium a ortaihéiliam m4
orthohydrogen s ortaihidrigin f2
orthonormal s ortanormal m1
orthonormal a ortanormalach a
orthonormal basis bonn m1 ortanormalach
orthonormal eigenvectors dualveicteoirí mpl ortanormalacha
orthonormal set tacar m1 ortanormalach
orthorhombic system córas m1 ortarombach
orthotomic a ortatómach a
oscillate v ascalaigh v
oscillating convergent series sraith f2 ascalach choinbhéirseach
oscillating divergent series sraith f2 ascalach dhibhéirseach
oscillation s ascalú m (gs -laithe), ascalúchán m1
oscillator s ascaltóir m3
oscillogram s ascalagram m1
oscillograph s ascalagraf m1
oscilloscope s ascalascóp m1
osculate v sárthadhaill v (pres -dhlaíonn)
osculating plane plána m4 sárthadhlach
osculation s sárthadhall m1
-ose suff s -ós suff m1
osmium s oismiam m4
osmosis s osmóis f2
osmotic a osmóiseach a
outcome s (St.) fothoradh m1
outer measure tomhas m1 seachtrach
outer orbital complex coimpléasc m1 imfhithiseánach
outer sphere imsféar m1
outer-sphere a imsféarach a
out of phase as comhphas
output s aschur m1
output force fórsa m4 aschuir
output impedance coisceas m1 aschuir
output node nód m1 aschuir
output power cumhacht f3 aschuir
output transformer claochladán m1 aschuir
output work obair f2 aschuir
oval s ubhchruth m3
oval a ubhchruthach a
over-burden s ró-ualach m1
over-burden v ró-ualaigh v
overcurrent release (El.) scaoileadh m forshrutha
overdamped a (Ph.) formhaolaithe a
overflow v forsceith v
overflow can (= displacement vessel) canna m4 forsceite
overhanging beam bíoma m4 tarchrochta
overlap v forluigh v
overlapping s forluiteacht f3
overlapping a forluite a, forluiteach a, ag forluí
overlapping of orbitals forluí m fithiseán
overlapping sets tacair mpl fhorluiteacha
overloading s (of electrical circuit) rólódáil f3
over-rigid a fordhocht a
overshoot s (ElMag.) taraimsiú m (gs -ithe)
overshoot v (ElMag.) taraimsigh v
overtone s forthon m1
overvoltage s forvoltas m1
overvoltage release (El.) scaoileadh m forvoltais
oxa- pref ocsá-, ocsái- pref
oxalate s (= ethanedioate) ocsaláit f2
oxalic a (= ethanedioic) ocsalach a
oxalo- pref ocsala-, ocsalai- pref
oxidation s ocsaídiú m (gs -ithe), ocsaídiúchán m1
oxidation number uimhir f ocsaídiúcháin
oxidation-reduction reaction imoibriú m ocsaídiúcháin is dí-ocsaídiúcháin
oxide s ocsaíd f2
oxidize v ocsaídigh v
oxidizer s ocsaídeoir m3
oxidizing a ocsaídeach a
oxidizing acid aigéad m1 ocsaídeach
oxime s ocsaím f2
oxine s (= 8-hydroxyquinoline) ocsaín m4
oxo- pref ocsó-, ocsói- pref
oxoethanoic a (= glyoxalic) ocsó-eatánóch a
oxonium s ocsóiniam m4
oxy- pref ocsa-, ocsai- pref
oxyacetylene s ocsaicéitiléin f2
oxyacetylene blowpipe séideadán m1 ocsaicéitiléine
oxyacid s ocsaigéad m1
oxyanion s ocsainian m1
oxygen s ocsaigin f2
oxygen point ocsaiginphointe m4
oxyhaemoglobin s ocsahaemaglóibin f2
oxyhydrogen s ocsaihidrigin f2
-oyl suff s -óil suff f2
ozone s ózón m1
ozone layer (= ozonosphere) ciseal m3 ózóin
ozonide s ózóiníd f2
ozonizer s ózónóir m3
ozonolysis s ózónalú m (gs -laithe)
ozonosphere s (= ozone layer) ózónaisféar m1

Barr


pace s (step) coiscéim f2
pacemaker s séadaire m4
pachimeter s pachaiméadar m1
pachoid a (Ch. Ph.) pachóideach a
pack v pacáil v
packing fraction codán m1 pacála
pad s pillín m4
paint s péint f2
pair s (in general) péire m4
pair s (NcPh.) dís f2
pair v (in general) péireáil v
pair v (NcPh.) dísigh v
paired a (in general) péireáilte a
paired a (NcPh.) dísithe a
paired samples (St.) samplaí mpl péireáilte
pair formation (= pair production) (Ph.) dísiú m (gs -ithe)
pair production (= pair formation) (Ph.) dísiú m (gs -ithe)
palaeomagnetism s (Geol.) pailéamaighnéadas m1
palladium s pallaidiam m4
palmitic acid (= hexadecanoic acid) (Ch.) aigéad m1 pailmíteach
pan s panna m4
panchromatic a pancrómatach a
pantograph s pantagraf m1
papaverine s (Ch.) papávairín m4
paper chromatography crómatagrafaíocht f3 pháipéir
paper folding filleadh m páipéir
paper tape téip f2 pháipéir
papier-maché s papier-maché m
para- pref para-, parai- pref
parabola s parabóil f2
parabolic a parabóileach a
paraboloid s parabólóideach m1
paraboloid a parabólóideach a
paraboloid of safety parabólóideach m1 sábháilteachta
parachor s paracór m1
paradox s paradacsa m4
paraffin s pairifín m4
paraffin liquid leacht m3 pairifín
paraffin wax céir f phairifín
paraformaldehyde s paraformaildéad m1
parahelium s paraihéiliam m4
parahydrogen s paraihidrigin f2
paraldehyde s (Ch.) paraildéad m1
parallax s (Opt.) saobhdhiallas m1
parallax-second (= parsec) (Ast.) saobhdhiallas m1 soicind
parallel a comhthreomhar a
parallel-axis theorem teoirim f2 na n-aiseanna comhthreomhara
parallel connection (El.) treonasc m1
parallelepiped s (Mth.) comhthreomharóid f2
parallelogram s comhthreomharán m1
parallelogram law (Mth. Ph.) dlí m4 an chomhthreomharáin
parallel resonance (= anti-resonance) (El.) athshondas m1 comhthreomhar
parallel spins guairní fpl comhthreomhara
paramagnetic a paramaighnéadach a
paramagnetism s paramaighnéadas m1
parameter s paraiméadar m1
parametric analysis anailís f2 pharaiméadrach
parasitic capture gabháil f3 sheadánach
parasitic oscillation ascalú m seadánach
paraxial ray (Opt.) ga m4 par-aiseach
parchment s pratainn f2
parent a máthair- pref
parentheses spl lúibíní mpl
parent isotope máthair-iseatóp m1
parent metal máthairmhiotal m1
parity s (Mth. QuMec.) paireacht f3
parity check (QuMec.) seiceáil f3 phaireachta
parsec s (= parallax-second) (Ast.) parsoic m4
partial a páirteach a, páirt- pref
partial constraint (Mth.) iallach m1 páirteach
partial derivative (Mth.) páirtdíorthach m1
partial-differential equation (Mth.) cothromóid f2 pháirtdifreálach
partial fraction (Mth.) páirtchodán m1
partial-fraction expansion (Mth.) forbairt f3 pháirtchodán
partial integral (Mth.) páirtsuimeálaí m4
partial isometry (Mth.) páirt-isiméadracht f3
partial pressure (Ch. Ph.) páirtbhrú m4
partial product (Mth.) páirt-toradh m1
particle s cáithnín m4
particle-size distribution (Ph.) méid-dáileachán m1 na gcáithníní
particle velocity (Ac.) treoluas m1 cáithnín
particulate a (Mec. Ph.) cáithníneach a
particulate aspect (Ph.) gné f4 cháithníneach
particulate matter (Mec. Ph.) ábhar m1 cáithníneach
partition s (Mth. Ph. St.) rann m1
partition coefficient (Ch.) comhéifeacht f3 rannach
partitioned matrix (Mth.) maitrís f2 rannach
parts per million (= ppm) codanna fpl sa mhilliún, csm
pascal s (unit) pascal m1
passivate v (Ch. Eln.) éighníomhaigh v
passive a (Ch. El.) éighníomhach a
passive aerial (ElMag.) aeróg f2 éighníomhach
passive component (El.) comhbhall m1 éighníomhach
passive network (Eln.) líonra m4 éighníomhach
passivity s (Ch. El.) éighníomhaíocht f3
paste s taos m1
pasteur- pref paistéar- pref
pasteurization s paistéarachán m1
patching s (Comp.) paisteáil f3
path s (Mth. Ph.) conair f2
path-connected a conaircheangailte a
path gain conairneartú m (gs -taithe)
pattern s patrún m1
pawl s ceapachóir m3
pd (= potential difference) difríocht f3 poitéinsil, dp
peak s buaic f2
peak factor buaicfhachtóir m3, fachtóir m3 buaice
peak value buaicluach m3, luach m3 buaice
peat s móin f3
peck s peic f2
pedal a troitheach a
pedal curve cuar m1 troitheach
pedal equation cothromóid f2 throitheach
pedal triangle triantán m1 troitheach
pedometer s peidiméadar m1
peel v scamh v
peel strength scamhneart m1
peg s pionna m4
pegboard s pionnachlár m1
pelargonic a peileargónach a
pellet s piollaire m4
pelletron s peileatrón m1
penalty function pionósfheidhm f2
pencil s (Opt.) (of light rays) gathlach m1 (solais)
pendulum s luascadán m1
penetrant s treátán m1
penetrate v treáigh v (pres -ánn, vn treá)
penetrating oil s ola f4 threáiteach
penetron s treátrón m1
penta- pref peintea-, peinti-, peint-, peant- pref
pentadecagon s peintideacagán m1
pentagon s peinteagán m1
pentagram s peinteagram m1
pentahedron s peintihéadrán m1
pentane s peantán m1
pentane-2,4-dione s (= acetylacetone) peantán-2,4-dé-ón m1
pentanoic
a (= valeric) peantánóch a
pentatonic scale scála m4 peinteatonach
pentavalent a (Ch.) cúigfhiúsach a
pentene s peintéin f2
pentode s peantóid f2
pentose s peantós m1
penumbra s leathscáil f2
peptize v peiptísigh v
per- pref (Ch.) sár- pref
percentage s céatadán m1
percentage error earráid f2 chéatadánach
percentile s peircintíl f2
perchlorate s sárchlóráit f2
perchloroethane s sárchlóireatán m1
perfect a (Ch. Ph.) idéalach a
perfect a (Mth.) foirfe a
perfect fluid (Ph.) sreabhán m1 idéalach
perfect gas (= ideal gas) (Ch. Ph.) gás m1 idéalach
perfectly plastic (Ph.) fíorphlaisteach a
perfect number (Mth.) uimhir f fhoirfe
perfect power (Mth.) cumhacht f3 fhoirfe
perfect square (Mth.) cearnóg f2 fhoirfe
performance s feidhmiú m (gs -ithe)
performance specifications sonraíochtaí fpl feidhmiúcháin
perfume s cumhrán m1
peri- pref peirea-, peiri-, peir- pref
pericycloid a peiricioglóideach a
perigon s peireagán m1
perimeter s imlíne f4
period s (Ch. Ph.) peiriad m1
period s (of time) tréimhse f4
periodic a (Ch. Mth. Ph.) peiriadach a
periodic acid (Ch.) aigéad m1 sáriadach
periodic decimal (Mth.) deachúil f3 pheiriadach
periodicity s (Ch.) peiriadacht f3
periodic table (Ch.) tábla m4 peiriadach
periodic time am m3 tréimhsiúil
peripheral a forimeallach a
periphery s forimeall m1
periscope s peireascóp m1
perlag s (compost) péarlag f2
perlite s (compost) péirlít f2
permanence s buaine f4
permanent a buan a, seasta a
permanent dipole moment móimint f2 dhépholach bhuan
permanent gas buanghás m1
permanent hardness (of water) cruas m1 buan
permanent magnet buanmhaighnéad m1
permanent set buantéachtán m1
permanganate s sármhanganáit f2
permeability s tréscaoilteacht s
permeable a tréscaoilteach a
permissible a ceadaithe a
permittivity s ceadaíocht f3
permutation s iomalartú m (gs -taithe)
permutations and combinations iomalartuithe mpl agus aglamaí
permute v iomalartaigh v
permuting s iomalartú m (gs -taithe)
permuting of operators iomalartú m oibreoirí
peroxide s sárocsaíd f2
perpendicular s ingear m1
perpendicular a ingearach a
perpendicularity s ingearacht f3
perpetual a suthain a
perpetuity s suthaine f4
persistence s marthanacht f3
personal units aonaid mpl phearsanta
perspective s peirspictíocht f3
perspective projection teilgean m1 peirspictíoch
perspex s peirspéacs m4
perspex dosimetry dáileogmhéadracht f3 pheirspéacs
persulphate s sárshulfáit f2
perturb v (Ph.) corraigh v
perturbation s (Ast. Mth. Ph.) corraíl f3
perturbation theory (Mth. Ph.) teoiric f2 na corraíola
Petri dish s mias f2 Petri
petrify v clochraigh v
petrochemical s peitriceimiceán m1
petrol s peitreal m1
petroleum s peitriliam m4
petrology s carraigeolaíocht f3
pH pH
pharmaceutical a cógaseolaíoch a
pharmacology s cógaseolaíocht f3
pharmokinetics spl cinéitic f2 chógaisíochta
phase s (Ch. El. Mth. Ph.) pas m4
phase boundary (Ph.) pasfhóir f (gs -reach)
phase compensation (Ph.) paschúiteamh m1
phase-contrast microscope (Opt.) micreascóp m1 paschodarsnachta
phase difference (Ph.) pasdifríocht f3
phase group (Mth. Ph.) pasghrúpa m4
phase margin (Ph.) pas-imeall m1
phase path (Ph.) paschonair f2
phase plane (Ph.) pasphlána m4
phase reversal (Ph.) paschúlú m (gs -laithe)
phase rule (Ch. Ph.) pasriail f (gs -rialach)
phase shift (El. QuPh) pasaistriú m (gs -ithe)
phase space (Mth. Ph.) pas-spás m1
phase trajectory (Ph.) pas-ruthag m1
phase transition (Ph.) pas-trasdul m3
phase velocity (= wave velocity) (Ph.) treoluas m1 toinne
phen- pref fein-, fean- pref
phenanthroline s feanantrailín m4
phenol s feanól m1
phenolphthalein s feanóltailéin f2
phenyl s feinil f2
phenylamine s feiniolaimín m4
phenylazobenzene s feiniolasóibeinséin f2
phenylene s feiniléin f2
phenylenediamine s (= benzene-1,4-diamine) feiniléindé-aimín m4
phenylethanamide s feinileatánaimíd f2
phenylethanone s (= acetophenone) feinileatánón m1
phenylethene
s (= styrene) feinileitéin f2
phenylhydrazine s feinilhiodraisín m4
phenylmethylamine s (= benzylamine) feinilmeitiolaimín m4
3-phenylpropenoic acid (= cinnamic acid)
aigéad m1 3-feiniolpróipéanóch
pheromone
s fearamón m1
phi sf4
-philic suff a -fileach suff a
phlogiston s flógastón m1
-phobic suff a -fóbach suff a
phon s fon m1
phono- pref fóna-, fónai- pref
phonochemistry s fónaiceimic f2
phonon s fónón m1
-phore suff s -fór suff m1
-phoresic suff a -fóiréiseach suff a
-phoresis suff s -fóiréis suff f2
phoroglucinol s fóraglúcanól m1
-phorus suff s -fórán suff m1
phosgene s (= carbonyl chloride) foisgéin f2
phosphate s fosfáit f2
phosphene s foisféin f2
phosphide s foisfíd f2
phosphinate s (= hypophosphite) (Ch.) foisfíonáit f2
phosphine s foisfín m4
phosphinic acid aigéad m1 foisfíneach
phosphite s foisfít f2
phosphonate s fosfónáit f2
phosphonic a fosfónach a
phosphonium s fosfóiniam m4
phosphorescence s (Ch. Ph.) méarnáil f3, tine f4 ghealáin
phosphorescent a (Ch. Ph.) méarnálach a, tineghealánach a
phosphoric a fosfarach a
phosphorous a fosfarúil a
phosphorus s fosfar m1
phosphorus pentachloride peinteaclóiríd f2 fhosfair
phosphorus pentoxide
peantocsaíd f2 fhosfair
phot
s fót m1
photo- pref fóta-, fótai- pref
photocathode s fótacatóid f2
photocell s fótaichill f2
photochemical a fótaiceimiceach a
photochemistry s fótaiceimic f2
photochromic substance substaint f2 fhótacrómach
photochromism s fótacrómachas m1
photoconductivity s fótaisheoltacht f3
photoconductor s (Ph.) fótaisheoltóir m3
photodiode s fótaidhé-óid f2
photodisintegration s (NcPh.) fóta-dhíscaoileadh m gs-lte)
photoelasticity s fótaileaisteachas m1
photoelectric a fótaileictreach a
photoelectric cell cill f2 fhótaileictreach
photoelectric constant tairiseach m1 fótaileictreach
photoelectric effect iarmhairt f3 fhótaileictreach
photoelectron s fótaileictreon m1
photoelectron spectroscopy speictreascópacht f3 fhótaileictreonach
photoemission s fóta-astú m (gs -taithe)
photograph s fótagraf m1
photographic a fótagrafach a
photography s fótagrafaíocht f3
photo-ionization s fóta-ianúchán m1
photolithography s fótailiteagrafaíocht f3
photolysis s fótalú m (gs -laithe)
photomagnetism s fótamaighnéadas m1
photometer s fótaiméadar m1
photometry s fótaiméadracht f3
photomicrography s fótaimicreagrafaíocht f3
photomultiplier s fóta-iolróir m3
photon s fótón m1
photonics spl fótóinic f2
photonuclear reaction imoibriú m fótanúicléach
photoptic vision radharc m1 fótoptach
photoresist s fótaifhriotán m1
photosensitive a fótamhothálach a
photosphere s fótaisféar m1
phototransistor s fótathrasraitheoir m3
phototrophic a fótatrófach a
photovoltaic a fótavoltach a
photovoltaic cell cill f2 fhótavoltach
phthalic
a (= benzene-1,2-dicarboxylic) talach a
phthalimide s (= benzene-1,2-dioxamide) tailimíd f2
pH value s pH-luach m3 (pl -channa)
-phyll suff s -fill suff f2
physical a fisiceach a
physical chemistry (Ch.) ceimic f2 fhisiceach
physically-realizable system córas m1 inréadaithe go fisiceach
physical optics (Opt.) optaic f2 fhisiceach
physico- pref fisicea-, fisici-, fisic- pref
physicochemical a fisiciceimiceach a
physics spl fisic f2
pi sf4
pickle s picil f2
pickle v piciligh v
pickling agent picleoir m3
pick-up s (El. NcPh) glacaire m4
pico- pref picea-, pici-, pic- pref
picric a picreach a
pictography s picteagrafaíocht f3
pictorial projection teilgean m1 pictiúrtha
pictorial representation léiriú m pictiúrtha
piecewise a breacleanúnach a
piecewise differentiable (= piecewisely differentiable) indifreálaithe go breacleanúnach
piecewise linear system córas m1 líneach breacleanúnach
piecewisely differentiable (= piecewise differentiable) indifreálaithe go breacleanúnach
piecewise smooth mín go breacleanúnach
piecewise twicely differentiable (Mth.) indifreálaithe go breacleanúnach faoi dhó
pie chart (= pie graph) píchairt f2
pie graph (= pie chart) píghraf m1
piezo- pref písea-, písi-, pís- pref
piezoelectric effect iarmhairt f3 phísileictreach
pig iron s muciarann m1
pigment sf4
pile s (heap) carn m1
pile s (CivEng.) píle m4
pile-driver sáiteoir m3 pílí
pill s piollaire m4
pillar s piléar m1
pilot s píolóta m4
pilot a treorach a, treoir- pref
pilot light treoirsholas m1 (pl -oilse)
pilot plant treoirghléasra m4, gléasra m4 treorach
pilot scheme treoirscéim f2
pilot study staidéar m1 treorach
pi meson (= pion) (NcPh.) pí-mhéasón m1
pin s (for dissecting) biorán m1 diosctha
pinacol
s (= 2,3-dimethylbutane-2,3-diol) (Ch.) pineacól m1
pin-and-bracket (Mec.) pionna m4 is brac m1
pinch effect iarmhairt f3 chúngúcháin
pinch-off s scoitheadh m (gs -te)
pinch off v scoith v
pincushion distortion díchumadh m pioncásach
pinion-and-rack pinniún m1 is raca m4
pink noise torann m1 bándearg
pion s (= pi meson) (NcPh.) pión m1
pi-orbital s (Ch.) pí-fhithiseán m1
pipe s píopa m4, píobán m1
pipeclay triangle créthriantán m1
piperazine
s (Ch.) pipioraisín m4
piperidine s (Ch.) (= hexahydropyridine) pipiridín m4
pipette s pípéad m1
piston s loine f4
piston gauge loinethomhsaire m4
piston-velocity curve cuar m1 treoluais loine
pitch s (in music) airde f4
pitch s (of roof) claonadh m (gs -nta)
pitch s (of screw) céim f2
pitch s (substance) pic f2
pitch circle céimchiorcal m1
pitch of thread céim f2 an tsnáithe
pith s laíon m1
pithball s millín m4 laín
pivot s maighdeog f2
pivotal condensation comhdhlúthú m maighdeogach
pivotal equation cothromóid f2 mhaighdeogach
pivot balance meátán m1 maighdeoige
pivoted a suite ar mhaighdeog
pivot rowm4 maighdeogach
pK pK
place-holder ionadchoinneálaí m4
place value ionadluach m3 (pl -channa)
plan s plean m4
planar a plánach a
planar process próiseas m1 plánach
Planck's constant tairiseach m1 Planck
plane s plána m4
plane a plánach a
plane angle plánuillinn f2
plane curve (Mth.) cuar m1 plánach
plane geometry geoiméadracht f3 phlánach, plángheoiméadracht f3
plane motion plánghluaisne f4
plane of flotation plána m4 na snámhachta
plane of symmetry plána m4 na siméadrachta
plane polarization polarú m plánach, plánpholarú m (gs -raithe)
plane-polarized light solas m1 plánpholaraithe
plane section gearradh m plánach, plánghearradh m (gs -rrtha)
plane shape cruth m3 plánach, plánchruth m3
plane surface dromchla m4 plánach
planet
s pláinéad m1
plane table tábla m4 plánach, plántábla m4
planetarium s (Ast.) pláinéadlann f2
planetary a pláinéadach a
planetary electron leictreon m1 pláinéadach
planetary gear giar m1 pláinéadach
plane wave tonn f2 phlánach
planimeter s plánaiméadar m1
plan-position indicator táscaire m4 pleanláithreach
plant s (Mec.) gléasra m4
plasma s plasma m4
plasma oscillation ascalú m plasma
plasmatron s plasmatrón m1
plasmid s plasmaid f2
plasmolysis s plasmalú m (gs -laithe)
plaster s plástar m1
plaster of Paris
plástar m1 Pháras
plastic
s plaisteach m1
plastic a plaisteach a
plastic deformation (Mec.) díchumadh m plaisteach
plastic flow sreabhadh m plaisteach
plate s pláta m4
plateau s (on graph) léibheann m1
platform s ardán m1
platinized a platanaithe a
platinum s platanam m1
platinum resistance thermometer teirmiméadar m1 friotaíochta platanaim
platonic solid solad m1 platónach
play s ligean m1
pleochroic s pléacróch a
pleochroism s pléacrómachas m1
pliable a solúbtha a
plot s (Mth.) breacadh m1
plot v breac v
plotting s breacadh m (gs -ctha)
plotting compass compás m1 breactha
plug
s (bung) dallán m1
plug s (El.) plocóid f2
plug in v plugáil v isteach
plumb a ceartingearach a
plumbate s plumbáit f2
plumbic a plumbach a
plumbicon s plumbacan m1
plumbite s pluimbít f2
plumb line s (Mec.) líne f4 ingir
plumbous a plumbúil a
plunger s (of pump) suncaire m4
plunger s (of explosive) loine f4
plus s plus m4
plutonium s plútóiniam m4
pneumatic
a neomatach a, aer- pref
pneumatics spl neomataic f2
pneumatic tool (Eng.) gléas m1 aeroibrithe
pneumatic trough gásumar m1
pneumatic tyre bonn m1 aeir, aerbhonn m1
pn junction cumar m1 pn
pnp transistor trasraitheoir m3 pnp
pocket calculator áireamhán m1 póca
point (Mth. Ph.) pointe m4
point at infinity pointe m4 ag an éigríoch
point-contact transistor (Eln.) trasraitheoir m3 pointe teagmhála
pointer s (Comp.) pointeoir m3
pointer s (Eng.) snáthaid f2
point function (Mth. Ph.) feidhm f2 pointí
point group (Mth.) grúpa m4 pointí
point of balance (Ph.) pointe m4 cothromaíochta
point of contact of tangent (Mth.) pointe m4 tadhaill
poise s (Ph.) (unit) poise m4
polar a polach a
polar axis ais f2 pholach
polar compound (Ch.) comhdhúil f2 pholach
polar form foirm f2 pholach
polarimeter s polaraiméadar m1
polarity s polaraíocht f3
polarizability s inpholaracht f3
polarization s polarú m (gs -raithe)
polarize v polaraigh v
polarizer s polaraitheoir m3
polarizing angle uillinn f2 pholarúcháin
polarizing pyrometer piriméadar m1 polarúcháin
polarizing sheet bileog f2 pholarúcháin
polar molecule (Ch.) móilín m4 polach
polarogram s polaragram m1
polarograph s polaragraf m1
polaron s polarón m1
polar plot (Mth.) breacadh m1 polach
pole s pol m1
pole face pol-éadan m1
pole piece polphíosa m4
poles consequent poil mpl iarmhartacha
pole strength polneart m1
polish s snasán m1
pollutant s truailleán m1
pollute v truailligh v
pollution s truailliú m (gs -ithe)
polonium s polóiniam m4
poly- pref pola-, polai-, pol-, poil- pref, il- pref
polyatomic a iladamhach a
polybasic a (Ch.) ilbhunata a
poly(2-chlorobuta-1,3-diene) s (= neoprene) pola(2-clórabúta-1,3-dé-éin) f2
polychloroethane s polaclóireatán m1
polychromatic a polacrómatach a
polydentate a (Ch.) ildéadach a
polyester s poileistear m1
polyethanol
s poileatánól m1
polyethylene s (= polythene) poileitiléin f2
polygon
s polagán m1
polyhedral angle uillinn f2 pholaihéidreyolythach
polyhedron s polaihéadrán m1
polyhydric a polaihidreach a
polymer s (Ch.) polaiméir f2
polymer a (Ch.) polaiméireach a
polymerase s polaiméaráis f2
polymeric a polaiméireach a
polymeric electron leictreon m1 polaiméireach
polymerism s (Ch.) polaiméireacht f3
polymerization s (Ch.) polaiméiriúchán m1
polymorphic a (Ch.) polamorfach a
polymorphism s (Ch.) polamorfacht f3
polynomial s (Mth.) iltéarmach m1
polynomial a (Mth.) iltéarmach a
polynomial approximation (Mth.) neastachán m1 iltéarmach
polynomial function (Mth.) feidhm f2 iltéarmach
polynomial regression (Mth.) cúlú m iltéarmach
polyphase system córas m1 polaphasach
polyphosphate s polafosfáit f2
polypropene s (Ch.) polapróipéin f2
polypropylene s (Ch.) polapróipiléin f2
polyprotic a polaprótónach a
polysaccharide s polaishiúicríd f2
polysome s polasóm m1
polystyrene s polaistiréin f2
polytetrafluoroethene (= polytetrafluorethylene, PTFE) polaiteitreafluaireitéin f2, PTFE
polytetrafluoroethylene (= polytetrafluoroethene, PTFE) polaiteitreafluaireitiléin f2, PTFE
polythene s (= polyethylene) polaitéin f2
polyurethane s polúireatán m1
polyvalence s (Ch.) ilfhiúsacht f3
polyvalent a (Ch.) ilfhiúsach a
polyvinyl s polaivinil f2
polyvinyl chloride (= PVC) polaiviniolclóiríd f2, PVC
populate v pobalaigh v
population s (St.) pobal m1
p orbital (Ch. Ph.) p-fhithiseán m1
porcelain s poirceallán m1
pore s piochán m1
pore space piochspás m1
pore water piochuisce m4
porosity s (GeoPh.) (pore volume per unit volume) póiriúlacht f3
porosity s (Ph.) scagacht f3
porous a (Ph.) scagach a
porphyrin s porfairin f2
portable a iniompartha a
position s (Mth.) (in space) suíomh m1
position s (Mth.) (notation) ionad m1
position coordinate (Mth.) comhordanáid f2 suímh
position-error constant (Mth.) tairiseach m1 earráide ionaid
position operator (Mth. QuPh.) oibreoir m3 ionaid
position vector (Mth.) suíomhveicteoir m3
positive a (El. Mth.) deimhneach a
positive charge (of atom) lucht m3 deimhneach
positive electron (= positron)
(Ph.) leictreon m1 deimhneach
positive feedback (ContSys. Ph.) aischothú m deimhneach
positive glow (Ph.) breo m4 deimhneach
positive integer (Mth.) slánuimhir f dheimhneach
positive logic (Eln.) loighic f2 dheimhneach
positively-charged body (El.) réad m1 atá luchtaithe go deimhneach
positive operator (Mth.) oibreoir m3 deimhneach
positron s (= antielectron, positive electron) posatrón m1
positronium s posatróiniam m4
possibility s féidearthacht f3
possible a féideartha a
post s (Eng.) cuaille m4
post-cure s iarleasú m (gs -saithe)
posterior probability iardhóchúlacht f3
postfactor s iarfhachtóir m3
postulate s postaláid f2
postulate v postaláidigh v
potash s potais f2
potassium s potaisiam m4
potassium-argon dating (Ch. Geol. Ph.) dátú m potaisiam/argóin
potassium chloride clóiríd f2 photaisiam
potassium hydroxide hiodrocsaíd f2 photaisiam
potassium iodide iaidíd f2 photaisiam
potassium manganate manganáit f2 photaisiam
potassium nitrate níotráit f2 photaisiam
potassium permanganate
sármhanganáit f2 photaisiam
potassium phosphate fosfáit f2 photaisiam
potassium sodium tartrate tartráit f2 sóidiam potaisiam
potassium sulphate sulfáit f2 photaisiam
potential
s (El. Ph.) poitéinseal m1
potential a poitéinsiúil a
potential barrier (Ph.) bac m1 poitéinsiúil
potential difference (= pd) (Ph.) difríocht f3 poitéinsil, dp
potential divider (= voltage divider) (El.) roinnteoir m3 poitéinsil
potential energy (Mec. Ph.) fuinneamh m1 poitéinsiúil
potential function (Ph.) feidhm f2 phoitéinsil
potential gradient (Ph.) grádán m1 poitéinsil
potential operator (Ph.) oibreoir m3 poitéinsil
potential scattering (QuPh.) scaipeadh m poitéinsil
potential transformer (= voltage transformer) (El.) claochladán m1 poitéinsil
potential well log m1 poitéinsiúil
potentiometer s (Ph.) poitéinsiméadar m1
potentiometric a (Ph.) poitéinsiméadrach a
pound s punt m1
poundal s puntal m1
powder s púdar m1
powder pattern (Ph.) púdarphatrún m1
power s (Mth.) cumhacht f3
power s (Ph.) (rate of work) cumhacht f3
power amplification aimpliú m cumhachta
power amplifier aimplitheoir m3 cumhachta
power arm cumhachtghéag f2
power component (= active component) (El.) comhbhall m1 cumhachta
power factor cumhachtfhachtóir m3, fachtóir m3 cumhachta
power rating (of electrical appliance) grádú m cumhachta
power reactor
imoibreoir m3 cumhachta
power series cumhachtsraith f2
power socket soicéad m1 cumhachta
power steering
cumhachtstiúradh m (gs -rtha)
power supply soláthar m1 cumhachta
power transistor
trasraitheoir m3 cumhachta
ppm (= parts per million) csm, codanna fpl sa mhilliún
practical a praiticiúil a
practical work (in laboratory) obair f2 phraiticiúil
praseodymium
s praiséidimiam m4
pre-amplifier s réamhaimplitheoir m3
precaution s réamhchúram m1 (pl -aimí)
precess v luainigh v
precession s luainíocht f3
precession of earth's axis luainíocht f3 ais an domhain
precession of the equinoxes luainíocht f3 na gcónocht
precipitant s (Ch.) deascóir m3
precipitate s deascán m1
precipitate v deasc v
precipitation s (Ch.) deascadh m1
precursor s réamhtheachtaí m4
predominant time constant amthairiseach m1 ardcheannasach
pre-emphasis s réamhthreise f4
prefactor s réamhfhachtóir m3
pregnancy s toircheas m1
preliminary a réamh- pref
preparation s (of substance) ullmhóid f2
preparation s (in general) ullmhúchán m1
prepare v ullmhaigh v
preserving property airí m4 caomhnúcháin
preset v réamhchóirigh v
pressure s brú m4
pressure energy brúfhuinneamh m1
pressure gauge brúthomhsaire m4
pressure head brúcheann m1
pressurized-water reactor imoibreoir m3 uisce bhrúchóirithe
presume v toimhdigh v
presumption s toimhde f (gs toimhdean)
pretreatment s réamhchóireáil f3
primal linear-programming problem bunfhadhb f2 ríomhchlárúcháin línigh
primary a príomhúil a
primary coil corna m4 príomhúil
primary colour dath m3 príomhúil
primary electron leictreon m1 príomhúil
primary feedback ratio cóimheas m3 príomhúil aischothaithe
primary feedback signal comhartha m4 príomhúil aischothaithe
primary radiation radaíocht f3 phríomhúil
primary standard bunchaighdeán m1
primary winding (El.) tochrán m1 príomhúil
prime a príomha a
prime v prímeáil v
prime factor fachtóir m3 príomha
prime number uimhir f phríomha
principal axis príomh-ais f2
principal point (Opt.) príomhphointe m4
principal quantum number príomh-chandamuimhir f (gs -mhreach)
principal ray príomhgha m4 (pl -thanna)
principle s prionsabal m1
principle of equivalence (Mec. Mth. Ph.) prionsabal m1 na coibhéise
principle of indeterminacy prionsabal m1 na do-chinntitheachta
principle of least action prionsabal m1 an íosghníomhaithe
principle of least energy prionsabal m1 an íosfhuinnimh
principle of least time prionsabal m1 an íos-ama
principle of superposition prionsabal m1 an fhorshuímh
principle of the argument prionsabal m1 na hargóna
principle of uncertainty prionsabal m1 na héideimhne
principle of undetermined coefficients prionsabal m1 na gcomhéifeachtaí neamhchinntithe
printed circuit ciorcad m1 priontáilte
prior probability réamhdhóchúlacht f3
prism s priosma m4
prismatic a priosmach a
prismatic binoculars déshúiligh mpl phriosmacha
prismatoid a priosmatóideach a
prism dioptre dia-optar m1 priosma
prismoid a priosmóideach a
probabilistic a dóchúlach a
probabilistic event teagmhas m1 dóchúlach
probabilistic process próiseas m1 dóchúlach
probability s dóchúlacht f3
probability density (Mth. St.) dlús m1 dóchúlachta
probability distribution dáileadh m dóchúlachta
probability function feidhm f2 dhóchúlachta
probability-generating function feidhm f2 ghinte dóchúlachta
probable a dóchúil a
probable error earráid f2 dhóchúil
probe s (ElMag. Ph.) tóireadóir m3
problem s fadhb f2
problem solution fadhbréiteach m1
procedure s nós m1 imeachta
process s próiseas m1
process v próiseáil v
prodrug s pródruga m4
produce v táirg v
produce v (Geom.) lean ar v
produced a táirgthe a
produced a (Geom.) arna leanúint
producer gas gás m1 táirgeora
product s (Arith.) toradh m1 (pl -rthaí)
product s (Ch.) táirge m4
product s (Mth. St.) iolrach m1
product of inertia toradh m1 táimhe
product of operators iolrach m1 oibreoirí
product of topological linear spaces iolrach m1 spásanna líneacha toipeolaíocha
program s (= programme) (Comp.) ríomhchlár m1
programme
s (= program) (Comp.) ríomhchlár m1
programmed check (Comp.) seiceáil f3 ríomhchláraithe
programming s (Comp.) ríomhchlárú m (gs -raithe)
progression s (Mth.) seicheamh m1
progressive wave tonn f2 ascnamhach
project v teilg v
projectile s (Mth. Ph.) teilgeán m1
projectile s (missile) diúracán m1
projection s teilgean m1
projection operator oibreoir m3 teilgin
projection theorem (Mth.) teoirim f2 an teilgin
projective a teilgeach a
projective geometry geoiméadracht f3 theilgeach
projector s teilgeoir m3
prolate a prólátach a
prolate spheroidal coordinates comhordanáidí fpl sféaróideacha prólátacha
promethium s próiméitiam m4
prominence s (Ast.) starraiceacht f3
promotor s tionscnóir m3
prompt critical a (Ncln.) grodchriticiúil a
prompt neutron (Ncln. Ph.) grodneodrón m1
proof s (Mth.) cruthúnas m1, cruthú m (gs -thaithe)
proof s (of alcohol) profa m4
proof s (of test) promhadh m1
proof a díonach a
proof v díon v
proof-plane s promhán m1
proof spirit biotáille f4 phrofa
prop s taca m4
propadiene s (= allene) própaidhé-éin f2
propagate v forleath v
propagation s forleathadh m (gs -eata)
propagation coefficient comhéifeacht f3 forleata
propagation constant tairiseach m1 forleata
propagation loss caillteanas m1 le linn forleathadh
propagation of error (Mth.) forleathadh m earráide
propagator s forleatóir m3
propanal s (= propionaldehyde) própánal m1
propane s própán m1
propane-1,2,3-triyl trinitrate s (= nitroglycerine) tríníotráit f2 phrópán-1,2,3-trí-ile
propanedioic a (= malonic) própáindé-óch a
propanoic a própánóch a
propan-1-ol s (= normal propyl alcohol) própán-1-ól m1
propan-2-ol s (= isopropyl alcohol) própán-2-ól m1
propanone s (= acetone) própánón m1
propeller s lián m1
propenal s (= acrolein) próipéanal m1
propene s próipéin f2
propenenitrile s (= acrylonitrile) próipéin-nítríl f2
propenoic acid (= acrylic acid)
aigéad m1 próipéanóch
proper fraction ceartchodán m1
proper function (= characteristic function, eigenfunction) (Mth.) dualfheidhm f2
proper subset fo-thacar m1 cóir
property s (of substance) airí m4 (pl -onna)
proper value (= characteristic number, characteristic value, eigenvalue) (Mth.) dual-luach m3 (pl -channa)
propionaldehyde s (= propanal) próipianaildéad m1
propionic a próipianach a
proportion s comhréir f2
proportional a comhréireach a
proportional counter áiritheoir m3 comhréireach
proportionality s comhréireacht f3
proportional region réigiún m1 comhréireach
proposition s tairiscint f3 (gs -ceana)
propped cantilever starrmhaide m4 frapáilte
propyl s próipil f2
propylene s próipiléin f2
prostaglandin s prostaglaindin f2
protactinium s prótachtainiam m4
protective relay athsheachadán m1 cosantach
protein s próitéin f2
protein engineering innealtóireacht f3 phróitéineach
proteolytic a próitéalaíoch a
protium s próitiam m4
proto- pref próta-, prótai- pref
protogenic a prótaigineach a
protolysis s prótalú m (gs -laithe)
proton s prótón m1
protonated a prótónáitithe a
protonation s prótónáitiú m (gs -ithe)
proton microscope prótónmicreascóp m1
proton number prótónuimhir f (gs -mhreach)
proton resonance prótón-athshondas m1
proton synchrotron prótónsincreatrón m1
protophilic a prótaifileach a
protoplasm s prótaplasma m4
protostar s (Ast.) prótairéalta f4
protractor s uillinntomhas m1
prussian blue gorm m1 prúiseach
prussic a prúiseach a
prussic acid aigéad m1 prúiseach
pseudo-acid m (Ch.) súdaigéad m1
pseudohalogen s (Ch.) súdahalaigin f2
pseudoscalar a (Mth. Ph.) súdascálach a
pseudotensor s (Eng. Mth. Ph.) súdaiteinseoir m3
psi s sí f4
psi particle
s sí-cháithnín m4
psychrometer s sícriméadar m1
psychrometry s sícriméadracht f3
PTFE (= polytetrafluoroethene) PTFE, polaiteitreafluaireitéin f2
ptomaine
s tóimín m4
p-type s (Eln.) p-chineál m1
p-type a (Eln.) p-chineálach a
p-type conductivity (Eln.) seoltacht f3 p-chineálach
p-type semiconductor (Eln.) leathsheoltóir m3 p-chineálach
puckered a roctha a
pulley s ulóg f2
pulley block frídeoir m3
pulp s laíon m1
pulsar s (AstPh.) pulsár m1
pulsating current sruth m3 bíogach, bíogshruth m3
pulsating star réalta f4 bhíogach
pulsator s bíogóir m3
pulse s (Ph.) bíog f2
pulse-height discriminator (Eln.) idirdhealaitheoir m3 bíog-airde
pulse of energy (Ph.) bíog f2 fhuinnimh
pulse regeneration (El. Ph.) bíog-athghiniúint f (gs -úna)
pulse shaper (Eln.. Ph.) bíogdhealbhóir m3
pulverize v púdraigh v
pulverized a púdraithe a
pumice s sliogart m1
punched card cárta m4 pollta
punched tape téip f2 phollta
punch-through voltage voltas m1 tréthollta
pungent a géar a
pure a íon a
pure circuit (El. Ph.) ciorcad m1 íon
pure mathematics glanmhatamaitic f2
purify v íonghlan v
purine s púirín m4
purity s íonacht f3
push-button switch lasc f2 bhrúchnaipe
push-pull operation
(Comp. Eln.) oibríocht f3 sá is tarraingthe
putty s puití m4
PVC (= polyvinyl chloride) PVC, polaiviniolclóiríd f2
pycnometer
s picniméadar m1
pyramid s pirimid f2
pyranometer s pioranaiméadar m1
pyrene s piréin f2
pyrex s piréis f2
pyrheliometer s pirhéiliméadar m1
pyridine s piridín m4
pyrimidine s pirimidín m4
pyrite s pirít f2
pyro- pref pirea-, piri-, pir- pref
pyroelectricity s pirileictreachas m1
pyrogallic acid (= pyrogallol) aigéad m1 pireagallach
pyrogallol
s (= pyrogallic acid) pireagallól m1
pyrolysis s pirealú m (gs -laithe)
pyrometer s (Eng. Ph.) piriméadar m1
pyroxene s pirixéin f2
pyroxine s pirixín m4
pyrrole s (= azole) pioról m1
pyruvic a piorúvach a

Barr


Q factor s (= Q value) Q-fhachtóir m3
quadrangle s ceathairuilleog f2
quadrant s (Mth.) ceathrú f5 ciorcail
quadrant s (of instrument) ceathramhán m1
quadrant electrometer leictriméadar m1 ceathramhánach
quadratic a cearnach a
quadratics spl cearnaic f2
quadrature s (Ast. Mth. Ph.) cearnú m (gs -naithe) in quadrature i gcearnaíocht
quadric s cuadrach m1
quadrilateral s ceathairshleasán m1
quadrilateral a ceathairshleasach a
quadrinomial s ceathairthéarmach m1
quadrinomial a ceathairthéarmach a
quadripole s (= quadrupole) ceathairphol m1
quadruple a ceathrúil a
quadruple point pointe m4 ceathrúil
quadrupole s (= quadripole) ceathairphol m1
quadrupole a ceathairpholach a
quadrupole moments móimintí fpl ceathairpholacha
qualitative analysis (Ch.) anailís f2 chineáil
qualitative treatment plé m4 cáilíochtúil
quality control chart
cairt f2 rialaithe cáilíochta
quality factor fachtóir m3 cáilíochta
quantic s cuantach m1
quantify v cainníochtaigh v
quantitative analysis (Ch.) anailís f2 chainníochta
quantity s cainníocht f3
quantization s (QuPh.) candamú m (gs -maithe), candamúchán m1
quantum s candam m1
quantum a candamach a
quantum electrodynamics leictridinimic f2 chandamach
quantum mechanics meicnic f2 chandamach
quantum number candamuimhir f (gs -mhreach), uimhir f chandamach
quantum physics fisic f2 chandamach
quantum statistics
staitistic f2 chandamach
quantum theory teoiric f2 an chandaim
quark a cuarc m1
quark model cuarcshamhail f3
quarter s (El. Ph.) ceathrú f (gs -ún, pl -úna)
quarter phase ceathrúphas m4
quarter-wave line líne f4 ceathrú tonnfhaid
quarter-wave plate (Opt. Ph.) pláta m4 ceathrú toinne
quarter-wave transformer claochladán m1 ceathrú tonnfhaid
quartet s ceathairéad m1
quartic a cuartach a
quartile s ceathairíl f2
quartile a ceathairíleach a
quartile deviation diall m ceathairíleach
quartz s grianchloch f2
quartz clock clog m1 grianchloiche
quartz-fibre manometer manaiméadar m1 snáithín grianchloiche
quartz iodine lamp lampa m4 iaidín grianchloiche
quasar s (= quasistellar object) cuasár m1
quasi- pref cuasa-, cuasai- pref
quasilinear a cuasailíneach a
quasistellar a cuasairéaltach a
quasistellar object (= quasar) réad m3 cuasairéaltach
quaternary a ceathartha a
quaternion s ceathairníon m1
quatrefoil a ceathairfhíleach a
quench v múch v
quencher s múchtóir m3
quenching s múchadh m (gs -chta)
quicklime s aol m1 beo
quicksilver s (= mercury) airgead m1 beo
quiescent current sámhshruth m3
quiescent state sámhstaid f2
quiet sun grian f2 shuaimhneach
quinary a cúignártha a
quinhydrone s cuinhiodrón m1
quinine s cuinín m4
quinol s (= benzene-1,4-diol, hydroquinone) cuineol m1
quinoline s cuineoilín m4
quinone s (= benzoquinone, cyclohexadiene-1,4-dione) cuineon m1
quintessence s saineisint f2
quintet s cúigréad m1
quintic a cuinteach a
quintuple a cúigiúil a
quota s cuóta m4
quotation s (= quotient) líon m1
quotient s (= quotation) líon m1
quotient law dlí m4 an lín
quotient space líonspás m1
quotient topology líontoipeolaíocht f3
Q value s (= Q factor) Q-luach m3

Barr


rabble s rabail f2
rabbling s rabaileáil f3
racemic a raicéimeach a
racemization s raicéimiú m (gs -ithe), raicéimiúchán m1
racemize v raicéimigh v
rack s raca m4
rad s (Ncln.) (unit) rad m1
radar s radar m1
raddle s breasal m1
radial a gathach a
radian s raidian m1
radiance s radantas m1
radiant s radaí m4
radiant a radanta a
radiant efficiency éifeachtacht f3 radanta
radiant emittance (= radiant exitance) astaíocht f3 radanta
radiant exitance (= radiant emittance)
astaíocht f3 radanta
radiant exposure nochtadh m radanta
radiant flux flosc m3 radanta
radiant intensity déine f4 radanta
radiant quantity cainníocht f3 radanta
radiate v radaigh v, gathaigh v
radiation s radaíocht f3
radiation belt (= Van Allen belt) crios m3 radaíochta
radiation impedance coisceas m1 radaíochta
radiation physics fisic f2 radaíochta
radiation pressure brú m4 radaíochta
radiation pyrometer piriméadar m1 radaíochta
radiation resistance friotaíocht f3 radaíochta
radiative a radantach a
radiator s radaitheoir m3
radical s fréamh f2 (pl -acha)
radical a (Ch.) fréamhaí a, fréamh- pref
radical centre fréamhlár m1
radicand
s radacann f2
radio s raidió m4
radio- pref rada-, radai-, rad-, raid- pref
radioactive a radaighníomhach a
radioactive age aois f2 radaighníomhach
radioactive collision imbhualadh m radaighníomhach
radioactive series sraith f2 radaighníomhach
radioactive tracer (= radiotracer) rianaire m4 radaighníomhach
radioactive tracing rianú m radaighníomhach
radioactivity s radaighníomhaíocht f3
radioactivity counter áiritheoir m3 radaighníomhaíochta
radiobalance s radachothromaíocht f3
radiocarbon s radacarbón m1
radio frequency radaimhinicíocht f3
radio-frequency heating (NcPh.) téamh m1 radaimhinicíochta
radiogenic
a radaigineach a
radiogenic malignancy urchóideacht f3 radaigineach
radiogoniometer s radagónaiméadar m1
radiogram s radagram m1
radiograph s radagraf m1
radiography s radagrafaíocht f3
radio interferometer (Ph.) rada-thrasnamhéadar m1
radioisotope
s (NcPh.) raidiseatóp m1
radiology s raideolaíocht f3
radiolucent a (Ph.) radashoilseach a
radioluminescence s (Ph.) radalonracht f3
radioluminescent a (Ph.) radalonrach a
radiolysis s radalú m (gs -laithe)
radiometer s radaiméadar m1
radiometric a radaiméadrach a
radiomicrometer s radaimicriméadar m1
radionuclide s radanúiclíd f2
radiosonde s (Meteor.) raidió m4 sondála
radio source (Ast. Ph.) radafhoinse f4
radiospectroscope
s radaispeictreascóp m1
radiotelegraphy s radaiteileagrafaíocht f3
radiotelephony s radaiteileafónaíocht f3
radio telescope (Ast. Ph.) radaiteileascóp m1
radiotracer s (= radioactive tracer) (Ncln.) radairianaire m4
radio wave (Ph.) radathonn f2
radio window (GeoPh. Ph.) radafhuinneog f2
radium s raidiam m4
radius s ga m4
radius of curvature ga m4 na cuaire
radius of gyration ga m4 gíorála
radius ratio ga-choibhneas m1
radius vector veicteoir m3 gathach
radix s (= base) (Mth.) (of number system) bonn m1
radix s (= root) (Mth.) fréamh f2 (pl -acha)
radon s radón m1
raffinate s rafanáit f2
rainbow s tuar m1 ceatha
rainwater uisce m4 báistí
ramp
s fánán m1
rancid a camhraithe a
random a randamach a
random access rochtain f3 randamach
random error earráid f2 randamach
random event teagmhas m1 randamach
randomize v randamaigh v
random noise torann m1 randamach
random process próiseas m1 randamach
random sample sampla m4 randamach
random selection roghnú m randamach
random variable athróg f2 randamach
random velocity treoluas m1 randamach
random walk siúlóid f2 randamach
range s raon m1
range-finder s raonaimsitheoir m3
rank s rang m3 (pl -anna)
rank s (matrix theory) céimse f4
rank v rangaigh v
rank correlation (St.) rang-chomhghaolú m (gs -laithe)
rank-correlation coefficient (Mth.) comhéifeacht f3 rang-chomhghaolúcháin
rank matrix maitrís f2 ranga
rare a (infrequent) annamh a
rare a (uncommon) tearc a
rare a (thin) éadlúth a
rare earth tearc-chré f4
rare-earth element dúil f2 tearc-chré
rare event (St.) teagmhas m1 annamh
rarefaction s éadlúthúchán m1
rarefied a éadlúite a
rarefy v éadlúthaigh v
rare gas (= inert gas, noble gas) (Ch.) triathghás m1
raster s gréasán m1
ratchet s raicín m4
ratchet mechanism meicníocht f3 raicíneach
ratchet wheel roth m3 raicíneach
rate s ráta m4
rate v grádaigh v
rate constant rátathairiseach m1
rate-determining a rátachinntitheach a
rate equation rátachothromóid f2
rate-limiting a rátatheorantach a
rate of reaction ráta m4 imoibrithe
rating s grádú m (gs -daithe)
ratio s cóimheas m3
rational a réasúnach a
rational a (Mth.) cóimheasta a
rational algebraic function feidhm f2 chóimheasta ailgéabrach
rational function feidhm f2 chóimheasta
rational intercept idirlíne f4 chóimheasta
rationalization s (Mth.) cóimheas m3
rationalize v cóimheas v
rational number uimhir f chóimheasta
raw fleece lomra m4 amh
raw water
amhuisce m4
ray s ga m4
ray box bosca m4 gathanna
rayon
s réón m1
rbe (= relative biological effectiveness) éifeachtacht f3 bhitheolaíoch choibhneasta
react
v (Ch.) imoibrigh v
react v (Mec.) frithghníomhaigh v
reactance s (El.) freasaitheacht f3
reactance coil (= reactive coil) (El.) corna m4 freasaitheach
reactance drop (El.) titim f2 freasaitheachta
reactant s imoibreán m1
reaction s (Ch.) imoibriú m (gs -ithe), imoibriúchán m1
reaction s (NcPh.) imoibriú m (gs -ithe)
reaction s (Mec.) frithghníomhú m (gs -mhaithe), frithghníomhúchán m1
reaction stage (= reaction step) céim f2 imoibriúcháin
reaction step (= reaction stage) (Ch.) céim f2 imoibriúcháin
reactivate v athghníomhachtaigh v
reactive a (Ch.) imoibríoch a
reactive a (El.) freasaitheach a
reactive coil (= reactance coil) corna m4 freasaitheach
reactive component
(El.) cuidí m4 freasaitheach
reactive current sruth m3 freasaitheach
reactive load (El.) lód m1 freasaitheach
reactive power (El.) cumhacht f3 fhreasaitheach
reactive substance (Ch.) substaint f2 imoibríoch
reactive voltage
(El.) voltas m1 freasaitheach
reactivity s (Ch.) imoibríocht f3
reactor s (ChEng.) soitheach m1 imoibriúcháin
reactor s (Ch. NcPh.) imoibreoir m3
reactor s (El.) freasaitheoir m3
read v léigh v
reading s léamh m1
ready reckoner réríomhaire m4
reagent s imoibrí m4
real image fíoríomhá f4
real-is-positive convention gnás m1 "réadach deimhneach"
realize v réadaigh v
real number réaduimhir f (gs -mhreach), uimhir f réadach
real valued réadluachach a
rearrange v athchóirigh v
rearrangement s athchóiriú m (gs -ithe)
recalescence s athchalras m1
recast v ateilg v
receiver s (Ch.) (container) gabhdán m1
receiver (Ph.) glacadóir m3
receptacle s gabhdán m1
reception s glacadh m (gs -ctha)
recharge v athluchtaigh v
rechargeable a in-athluchtaithe a
reciprocal
s deilín m4
reciprocal a deilíneach a
reciprocal lattice laitís f2 dheilíneach
reciprocal matrix maitrís f2 dheilíneach
reciprocal theorem teoirim f2 dheilíneach
reciprocate v (Mec.) frithingigh v
reciprocating a (Mec.) frithingeach a
reciprocity s deilíneacht f3
reciprocity relations gaolta mpl deilíneachta
recoil s (Mec. Ph.) aisléim f2
recoil v (Mec. Ph.) aisléim v
recombinant DNA DNA athchuingreach
recombination s athchuingriú m (gs -ithe)
recombination rate (Ph.) ráta m4 athchuingrithe
record s cuntas m1, taifead m1
recrystallization s athchriostalú m (gs -laithe), athchriostalúchán m1
rectangle s dronuilleog f2
rectangular a dronuilleogach a
rectangular distribution dáileachán m1 dronuilleogach
rectangular form foirm f2 dhronuilleogach
rectangular numbers uimhreacha fpl dronuilleogacha
rectangular variate probability dóchúlacht f3 athráideach dhronuilleogach
rectifiable curve (Mth.) cuar m1 intomhaiste
rectification s (El.) coigeartú m (gs -taithe)
rectifier s (El.) coigeartóir m3
rectifier instrument (El.) ionstraim f2 choigeartaithe
rectifier photocell (Eln.) fótaichill f2 choigeartaithe
rectify v (Ch.) ceartdealaigh v
rectify v (El.) coigeartaigh v
rectify v (Mth.) (arc of curve) tomhais v
rectify v (Mth.) (of errors) ceartaigh v
rectifying s (Ch.) ceartdealú m (gs -laithe)
rectifying s (El.) coigeartú m (gs -taithe)
rectifying s (Mth.) (arc of curve) tomhas m1
rectifying s (Mth.) (of errors) ceartú m (gs -taithe)
rectilinear a dronlíneach a
rectilinear motion (Mth. Ph.) gluaisne f4 dhronlíneach
rectilinear propagation forleathadh m dronlíneach
recur v (Mth.) (of decimals) athfhill v
recurrence s (Mth.) athfhilleadh (gs -llte)
recurrence s (Ph. etc.) (of event) ateagmhas m1
recurrent figures (Mth.) figiúirí mpl athfhillteacha
recurring decimal (Mth.) deachúil f3 athfhillteach
recycle v athchúrsáil v
red heat deargtheocht f3
reduce v (Ch.) dí-ocsaídigh v
reduce v (Mth.) athraigh v
reduced distance (Opt.) fad m1 laghdaithe
reduced equation of state (Ph.) cothromóid f2 laghdaithe staide
reducing s (Ch.) dí-ocsaídiú m (gs -ithe)
reducing s (Mth.) athrú m (gs -raithe)
reducing agent (Ch.) dí-ocsaídeoir m3
reduction s (Ch.) dí-ocsaídiú m (gs -ithe)
redundancy s iomarcaíocht f3
redundancy check seiceáil f3 iomarcaíochta
redundant a iomarcach a
redundant equation cothromóid f2 iomarcach
reed s giolcach f2
re-entrant a (Comp.) athiontrálach a
re-entrant a (Eng. Ph.) aisfhillteach a
re-entrant angle (Eng.) uillinn f2 aisfhillteach
refer v tagair v
reference s tagairt f (gs -gartha)
reference input ionchur m1 tagartha
reference tone ton m1 tagartha
refine v mínghlan v
reflect v frithchaith v
reflectance s frithchaiteas m1
reflected wave tonn f2 fhrithchaite
reflecting microscope micreascóp m1 frithchaiteach
reflecting power cumhacht f3 fhrithchaiteach
reflecting telescope teileascóp m1 frithchaiteach
reflection s frithchaitheamh m1
reflection coefficient comhéifeacht f3 frithchaithimh
reflection density (Opt.) dlús m1 frithchaithimh
reflectivity s frithchaiteacht f3
reflector s frithchaiteoir m3
reflex angle (Mth.) uillinn f2 athfhillteach
reflux s aife f4
reflux condenser comhdhlúthadán m1 aife
refract v (Opt. Ph.) athraon v
refraction s (Opt. Ph.) athraonadh m (gs -nta)
refraction telescope (Opt.) teileascóp m1 athraonta
refractive a (= refringent) (Opt. Ph.) athraonach a
refractivity s (= refringence) (Opt. Ph.) athraonacht f3
refractometer s (Ph.) athraonmhéadar m1
refractory a (Ch. Ph.) teasfhulangach a
refrigerate v (Ph.) cuisnigh v
refrigeration s (Ph.) cuisniú m (gs -ithe)
refrigerator s (Ph.) cuisneoir m3
refringence s (= refractivity) athraonacht f3
refringent a (= refractive) (Opt. Ph.) athraonach a
regelate v athreoigh v
regelation s athreo m4
regenerate v athghin v
regeneration s athghiniúint f3 (gs -úna)
regenerative braking cosc m1 athghiniúnach
regenerative cooling fuarú m athghiniúnach
Regge pole model polsamhail f3 Regge
region s réigiún m1
regress v (Mth. St.) cúlaigh v
regression s (Mth. St.) cúlú m (gs -laithe)
regression coefficient (Mth. St.) comhéifeacht f3 cúlaithe
regression curve (Mth. St.) cuar m1 cúlaithe
regroup v athghrúpáil v
regular a rialta a
regular distribution dáileadh m rialta
regular generalized function feidhm f2 ghinearálaithe rialta
regularize v tabhair v chun rialtachta, rialtaigh v
regularizing a rialtaitheach a
regular object (in scientific measurement) réad m1 rialta
regular perturbation
corraíl f3 rialta
regular representation léiriú m rialta
regular solid solad m1 rialta
regular value of an operator luach m3 rialta oibreora
regulate v rialaigh v
regulation s rialúchán m1
regulator s rialtán m1
reinforce v treisigh v
reinforced a treisithe a
reject v diúltaigh v
rejector s diúltóir m3
relation s (Mth.) coibhneas m1
relation of equality (Mth.) coibhneas m1 cothroime
relationship s (Mth.) gaol m1
relationship of units gaol m1 aonad
relative
a (of comparison) coibhneasta a
relative a (of affinity) gaolmhar a
relative atomic mass mais f2 adamhach choibhneasta
relative biological effectiveness (= rbe) éifeachtacht f3 bhitheolaíoch choibhneasta
relative density (= specific gravity) (Ch. Mec. Ph.) dlús m1 coibhneasta
relative-density bottle (= specific gravity bottle) (Ch. Mec. Ph.) buidéal m1 dlúis choibhneasta
relative error (Mth.) earráid f2 choibhneasta
relative extremum (Mth.) foircneán m1 coibhneasta
relative frequency minicíocht f3 choibhneasta
relative maximum uasluach m3 coibhneasta
relative minimum íosluach m3 coibhneasta
relative molecular mass mais f2 mhóilíneach choibhneasta
relative motion (Mec. Ph.) gluaisne f4 choibhneasta
relative permittivity ceadaíocht f3 choibhneasta
relative stability cobhsaíocht f3 choibhneasta
relative velocity (Eng. Mec. Ph.) treoluas m1 coibhneasta
relativistic a (Ph.) coibhneasaíoch a
relativistic mass (Ph.) mais f2 choibhneasaíoch
relativistic state (Ph.) staid f2 choibhneasaíoch
relativity s (Mth. Ph.) coibhneasacht f3
relaxation s socracht f3
relaxation factor fachtóir m3 socrachta
relaxation oscillation ascalú m socrachta
relaxation oscillator ascaltóir m3 socrachta
relaxation time aga m4 socrachta
relay s athsheachadán m1
relay v athsheachaid v
release s scaoileadh m (gs -lte)
reluctance s (= magnetic reluctance) (ElMag.) aimhleisceas m1
rem s (Ncln.) (unit) reim f2 (pl -meanna)
remainder s fuílleach m1
remanence s iarmharacht f3
remanent a iarmharach a
remanent magnetization (GeoPh.) maighnéadú m iarmharach
remote a cian a
remote control cianrialú m (gs -laithe)
removable singularity singilteacht f3 inaistrithe
removal s aistriú m (gs -ithe)
remove v aistrigh v
rename v athainmnigh v
repeated addition suimiú m leantach
repeated root (= multiple root) (Mth.) ilfhréamh f2 (pl -acha)
repeated trials (St.) atrialacha fpl
repeating decimal (= recurring decimal) (Mth.) deachúil f3 athfhillteach
repel v éar v
repellant s éarthach m1
repellent a éarthach a
repellent force fórsa m4 éarthach
replace v (Ch.) cuir v in ionad
replace v (Geol.) athsholáthair v
replacement s (Ch.) cur m in ionad
replacement s (Geol.) athsholáthar m1
replication s macasamhlú m (gs -laithe)
repulsion s éaradh m (gs -rtha)
resazurin s reasasúirin f2
research s taighde m4
reservoir s taiscumar m1
residence time aga m4 cónaithe
residual a (Eng. Mth.) iarmharach a
residual energy (Ph.) fuinneamh m1 iarmharach
residual magnetism (Ph.) maighnéadas m1 iarmharach
residual spectrum (Opt.) speictream m1 iarmharach
residue s (Mth.) iarmhar m1
residue of function (Mth.) iarmhar m1 d'fheidhm
residue theorem (Mth.) teoirim f2 an iarmhair
resilience s (Mec.) athléimneacht f3
resilient a (Mec.) athléimneach a
resin s roisín m4
resin bed scair f2 roisín
resist s friotán m1
resist
v friotaigh v
resistance s (El.) friotaíocht f3
resistance drop (El.) titim f2 friotaíochta
resistance gauge (Eng.) tomhsaire m4 friotaíochta
resistance pyrometer (Ph.) piriméadar m1 friotaíochta
resistance strain gauge (Eng.) straidhntomhsaire m4 friotaíochta
resistance thermometer (Ph.) teirmiméadar m1 friotaíochta
resistivity s (= specific resistance) friotachas m1
resistor s friotóir m3
resistor-transistor logic (Eln.) loighic f2 friotóra is trasraitheora
resolution s (Mth. Opt. Ph.) taifeach m1
resolution of the identity (Mth.) taifeach m1 na céannachta
resolve v (Mth.) taifigh v (vn -feach)
resolve into factors (Mth.) taifigh v ina fhachtóirí
resolvent s (= solvent) tuaslagóir m3
resolvent s (= resolvent operator) oibreoir m3 taifigh
resolvent a taifigh gs as a
resolvent operator (= resolvent) (Mth.) oibreoir m3 taifigh
resolvent set (Mth.) tacar m1 taifigh
resolving power (Opt. Ph.) cumas m1 taifigh
resonance s (Ch. Ph.) athshondas m1
resonance cross-section trasghearradh m athshondais
resonance peak buaic f2 athshondais
resonance scattering scaipeadh m athshondais
resonance theory of hearing teoiric f2 athshondais na héisteachta
resonant cavity (= cavity resonator) athshonadóir m3 cabhach
resonant frequency minicíocht f3 athshondach
resonate v athshon v
resonating a athshondach a
resonator s athshonadóir m3
resorcinol s (= benzene-1,3-diol) reasairsíneol m1
resource s acmhainn f2
respire v análaigh v
respond v freagair v
rest s fos m3
rest energy fosfhuinneamh m1
restitute v cúitigh v
restitution s cúiteamh m1
rest mass fosmhais f2
rest position ionad m1 fosa
restrainer s sriantóir m3
restrict v cúngaigh v
result s toradh m1 (pl -rthaí)
resultant s comhthoradh m1
resultant tone ton m1 comhthoraidh
retard v moilligh v
retardation s moilliú m (gs -ithe)
retentive a coinneálach a
retentivity s coinneálacht f3
reticle s mioneangach f2
retina s reitine f4
retort s freangán m1
retort stand and clamp seastán m1 freangáin agus teanntán
retroact
v aisghníomhaigh v
retroactive a aisghníomhach a
retroactivity s aisghníomhaíocht f3
reverberate v (of sound) aisfhuaimnigh v
reverberate v (of heat) frithspréigh v
reverberation s (of sound) aisfhuaimniú m (gs -ithe)
reverberation s (of heat) frithspré f4
reverberation chamber seomra m4 aisfhuaimniúcháin
reversal s cúlú m (gs -laithe)
reverse bias (Eln.) cúl-laofacht f3
reversed biased diode dé-óid f2 chúl-laofa
reverse osmosis
(Ch.) cúlosmóis f2
reversibility principle (Opt. Ph.) prionsabal m1 na hinchúlaitheachta
reversible change (Ch. Ph.) athrú m inchúlaithe
reversible engine (Eng. Mec. Ph.) inneall m1 inchúlaithe
reversible reaction imoibriú m inchúlaithe
reversing motion (Mec. Ph.) gluaisne f4 chúlaitheach
revolution s imrothlú m (gs -laithe)
revolve v imrothlaigh v
revolving a imrothlach a
rhamnose s ramnós m1
rhenium s réiniam m4
rheo- pref réa-, réi- pref
rheology s réa-eolaíocht f3
rheometer s réiméadar m1
rheonomic a réanómach a
rheostat s réastat m1
rheostat braking cosc m1 réastatach
rho sm4
rhodium s róidiam m4
rhomb(o)- pref romba-, rombai-, romb-, roimb- pref
rhombic a rombach a
rhombicosidodecahedron s roimbiciseadóideacaihéadrán m1
rhombohedron s rombaihéadrán m1
rhombus s rombas m1
rhumb s rum m4
rhumb line s rumlíne f4
ribbon microphone micreafón m1 ribíneach
ribonucleic acid (= RNA) aigéad m1 ribeanúicléasach, RNA
ribose s riobós m1
ribosomal RNA RNA ribeasómach
ribosome s ribeasóm m1
ribothymidine s ribitimidín m4
ridge s iomaire m4
right a (correct) ceart a
right a (of angle etc.) dron- pref
right a (= clockwise) (of direction etc.) deiseal a
right angle dronuillinn f2 (pl -eacha)
right-angled a dronuilleach a
right ascension
ceart-airde f4
right circular cone (Mth.) dronchón m1 ciorclach
right circular cylinder (Mth.) dronsorcóir m3 ciorclach
right cone dronchón m1
right-hand rule (ElMag. Ph.) riail f na deasláimhe
rigid a (Eng. Mec.) docht a
rigid body (Eng. Mec. Ph.) corp m1 docht
rigid-body motion (Eng. Mec. Ph.) gluaisne f4 coirp dhocht
rigidity s doichte f4
rim s (of vessel) sceimheal f2 (gs -mhle, pl -mhleacha)
ring s fáinne m4
ring s (Mth.) fail f2
ring circuit ciorcad m1 fáinneach
ring current
sruth m3 fáinneach
ringing s clingireacht f3
ring mains príomhlíonra m4 fáinneach
ring winding tochrán m1 fáinneach
rinse v sruthlaigh v
ripple s (El.) tonnán m1
ripple-tank s (Ph.) tonnumar m1
rise time (Ph.) aga m4 éirithe
risk s riosca m4, priacal m1
riveted joint siúnta m4 seamaithe
rms value (= root-mean-square value) luach m3 fmc
RNA (= ribonucleic acid) RNA, aigéad m1 ribeanúicléasach
robot s róbat m1
robotics spl róbataic f2
robustness s tathag m1
rock salt cloch f2 shalainn
rods and cones (Opt.) slata fpl agus cóin
roentgen s (= röntgen) rointgin f2 (pl -í)
roll
s rolla m4
roll v roll v
roll compacting rolla-dhlúthú m (gs -thaithe)
roller bearing imthaca m4 rollach
rolling friction frithchuimilt f2 rollach
rolling motion (Mec.) gluaisne f4 rollach
rolling resistance (Mec.) friotaíocht f3 rollach
roll sulphur rollashulfar m1
Roman abacus abacas m1 Rómhánach
Roman numerals uimhreacha fpl Rómhánacha
Roman square cearnóg f2 Rómhánach
röntgen s (= roentgen) rointgin f2 (pl -í)
roof prism
díonphriosma m4
roof truss trus m4 dín
root s (= radix) (Mth.) fréamh f2
root-mean-square value (= rms value) (Mth. Ph. St.) luach m3 fhréamh mheán na gcearnóg
roots of polynomials (Mth.) fréamhacha fpl iltéarmach
rope brake téadchoscán m4
rope driving téadtiomáint f3
rope stretcher (Mec.) téadriteoir m3
rotameter s rótaiméadar m1
rotary a rothlach a
rotary filter scagaire m4 rothlach
rotate v rothlaigh v
rotating frame fráma m4 rothlach
rotating sector teascóg f2 rothlach
rotation s rothlú m (gs -laithe), rothlúchán m1
rotational a rothlach a
rotational field réimse m4 rothlach
rotational frequency minicíocht f3 rothlach
rotational motion gluaisne f4 rothlach
rotational quantum number candam-uimhir f rothlach
rotational symmetry siméadracht f3 rothlach
rotation of plane of polarization rothlú m an phlána polarúcháin
rotation photography fótagrafaíocht f3 rothlach
rotation spectrum speictream m1 rothlúcháin
rotator s rothlóir m3
rotatory a rothlach a
rotatory dispersion easrú m rothlach
rotor s rótar m1
rough a (Mth.) neas, gar- pref
roulette s rúiléid f2
round a slán a
round v slánaigh v
rounded number uimhir f shlánaithe
round off v slánaigh v
round-off error earráid f2 slánúcháin
round-off procedure gnáthamh m1 slánúcháin
rubber s rubar m1
rubeanic a rúibíneach a
rubidium s rúbaidiam m4
rubidium-strontium dating dátú m rúbaidiam/strointiam
ruby s rúibín m4
ruled surface dromchla m4 línithe
run s rith m3
Russian abacus abacas m1 Rúiseach
Russian multiplication iolrú m Rúiseach
rust s meirg f2
rusting s meirgiú m (gs -ithe)
rustless a domheirgithe a
ruthenium s ruitéiniam m4
rutile s rúitíl f2


Barr

sacchar- pref siúcra-, siúcrai- pref
saccharic a siúcrach a
saccharimeter s siúcramhéadar m1
saccharine s siúicrín m4
sacrificial metal miotal m1 íobartach
saddle point diallaitphointe m4
safety s sábháilteacht f3
safety factor fachtóir m3 sábháilteachta
safety spectacles gloiní fpl sábháilteachta
sag
s stangadh m1
sag v stang v
sagittal comma camóg f2 shaighdeach
Saint Elmo's fire gealán m1 San Elmo
sal-ammoniac
s (= ammonium chloride) clóiríd f2 amóiniam
sal-ammoniac s (= native ammonium chloride) salann m1 amóiniach
salicaldoxime s salacaldocsaím f2
salicyl s salaicil f2
salicylaldehyde s (= 2-hydroxybenzaldehyde) salaiciolaildéad m1
salicylate s (= 2-hydroxybenzoate) salaicioláit f2
salicylic a (= 2-hydroxybenzoic) salaicileach a
salient a suntasach a
salient feature gné f4 shuntasach
saline s salandán m1
saline a salanda a
salinity s salandacht f3
salinometer s salannmhéadar m1
salt s salann m1
salt bridge salanndroichead m1
salt cake salanncháca m4
salting in ionsalannú m (gs -nnaithe)
salting out easalannú m (gs -nnaithe)
saltpetre s sailpítear m1
samarium s samairiam m4
same a céanna a
sample s sampla m4
sample a samplach a
sample v sampláil v
sample coefficient comhéifeacht f3 shamplach
sample correlation comhghaolú m samplach
sample covariance comhathraitheas m1 samplach
sample data sonraí mpl samplacha
sample mean meán m1 samplaí
sample point pointe m4 samplach
sample size méid m4 sampla
sample space (St.) spás m1 samplach
sampling s sampláil f3
sampling distribution dáileachán m1 samplála
sand s gaineamh m1
sandblasting s greanroiseadh (gs -ste)
sand-casting s greanteilgean m1
santonin s santainin f2
saponin s sapainin f2
saponification s gallúnú m (gs -naithe)
saponify v gallúnaigh v
sapphire s saifír f2
sarcoma s sarcóma m4
satellite s satailít f2
satisfy v sásaigh v
saturable reactor (El.) freasaitheoir m3 insáithithe
saturate v sáithigh v
saturated a sáithithe a
saturated vapour gal f2 sháithithe
saturation s sáithiú m (gs -ithe)
saturation current sruth m3 sáithitheach
saturation magnetometer maighnéadaiméadar m1 sáithitheach
saturation resistance friotaíocht f3 sháithitheach
saturation voltage voltas m1 sáithitheach
sawtooth waveform tonnchruth m3 sábhfhiaclach
scalar s scálach m1
scalar a scálach a
scalar product (= dot product) iolrach m1 scálach
scalar addition suimiú m scálach
scalar multiple iolraí m4 scálach
scalar multiple of operator iolraí m4 scálach oibreora
scalar triple product iolrach m1 triarach scálach
scale s (of grading etc.) scála m4
scale s (of music) scála m4
scale s (of metal) coirt f2
scale v scálaigh v
scale v (of metal) coirtigh v
scaled a scálaithe a
scale drawing liníocht f3 scála
scalene a corrshleasach a
scaler s (Eln.) scálóir m3
scaling s scálú m (gs -laithe)
scaling s (of metal) coirtiú m (gs -ithe)
scalpel s sceanóg f2
scan
v scan v
scandium s scaindiam m4
scanner s scanóir m3
scanning electron microscope leictreonmhicreascóp m1 scanacháin
scanning-transmission electron microscope leicreonmhicreascóp m1 scanacháin is tarchuir
scarf s scarbh m1
scarf v scarbhaigh v
scatter v scaip v
scatter diagram (= scattergram) scaipléaráid f2
scattered a scaipthe a
scattergram s (= scatter diagram) scaipléaráid f2
scattering
s scaipeadh m (gs -pthe)
scattering amplitude aimplitiúid f2 scaipthe
scattering power cumas m1 scaipthe
scavenge v (Ch.) easghlan v
scavenger s (Ch.) easghlantóir m3
schematic a scéimreach a
schematic diagram scéimléaráid f2
scheme s scéim f2
schlieren photography stiallfhótagrafaíocht f3
scintillating a drithlíneach a
scintillation s drithliú m (gs -ithe)
scintillation counter áiritheoir m3 drithlíochta
scintillator s drithleoir m3
scintillometer s drithlemhéadar m1
scintilloscope s drithleascóp m1
scler(o)- pref scléirea-, scléiri-, scléir-, scléar- pref
sclerometer s scléiriméadar m1
scleronomic a scléireanómach a
scleroscope s scléireascóp m1
scorch v forloisc v, ruadhóigh v
scorching s forloscadh m (gs -oiscthe), ruadhó m4
score s scór m1
score v scríob v
scotopic vision amharc m1 scotópach
scour v sciúr v
scouring s sciúradh m (gs -rtha)
scramble v scrobh v
scrambler s scrobhóir m3
scratch method scrabhmhodh m3 (pl -anna)
screen s (cinema etc.) scáileán m1
screen s (filter) scagaire m4
screen s (= shield) sciath f2
screen v (filter) scag v
screen v (= shield) sciath v
screened a sciata a
screened lead seolán m1 sciata
screen grid s sciathghreille f4
screening s (filtering) scagadh m (gs -gtha)
screening s (= shielding) sciathadh m (gs -ta)
screw s scriú m4
screw cutting scriúghearradh m (gs -rrtha)
screw dislocation scriú-asáitiú m (gs -ithe)
screw-top jar próca m4 bairr chasta
scriber
s scríobaire m4
scrubber s sciúrthóir m3
scum s sail f2
scurf s screamh f2
seal v séalaigh v
search s cuardach m1
search v cuardaigh v
search coil (= exploring coil) corna m4 cuardaigh
search direction treo m4 cuardaigh
search methods modhanna mpl cuardaigh
season s séasúr m1
season v stálaigh v
seasonal a séasúrach a
secant s (Geom.) teascaí m4
secant s (Trig.) seiceant m1
second s soicind m4
secondary a tánaisteach a
secondary battery (= accumulator, accumulator battery, accumulator storage battery, storage battery) (El.) taisc-cheallra m4
secondary cell (= accumulator, accumulator cell, accumulator storage cell, storage cell) (El.) taisc-chill f2
secondary coil corna m4 tánaisteach
secondary colour dath m3 tánaisteach
secondary emission
astú m tánaisteach
secondary extinction múchadh m tánaisteach
secondary radiation radaíocht f3 thánaisteach
secondary wave tonn f2 thánaisteach
secondary winding tochrán m1 tánaisteach
second difference an dara a difríocht
second dual space an dara a spás déach
second-order reaction imoibriú m (an) dara hord
second-order system córas m1 (an) dara hord
section s gearradh m (gs -rrtha)
sector s teascóg f2
secular a ciantréimhseach a
secular dependence spleáchas m1 ciantréimhseach
secular equilibrium cothromaíocht f3 chiantréimhseach
sediment s (Ch.) moirt f2
sedimentation s moirtiú m (gs -ithe)
seed crystal síolchriostal m1
segment s (in general) deighleog f2
segment s (of circle) teascán m1
segment s (of line) mírlíne f4
segregate v leithscar v
seismograph s seismeagraf m1
select v roghnaigh v
selection s roghnú m (gs -naithe)
selection rules rialacha fpl roghnúcháin
selective a roghnaíoch a
selective absorption ionsú m4 roghnaíoch
selective fading céimniú m roghnaíoch
selective radiation radaíocht f3 roghnaíoch
selective reflection frithchaitheamh m1 roghnaíoch
selectivity s roghnaíocht f3
selenium s seiléiniam m4
selenography s seiléineagrafaíocht f3
selenology s seiléineolaíocht f3
self- pref féin- pref
self-absorption féin-ionsú m4
self-adjoint a féinchuingeach a
self-adjoint operator oibreoir m3 féinchuingeach
self-annealing metal miotal m1 féinainéalach
self-excited a féinfhlosctha a
self-exciting a féinfhloscach a
self-induction s féin-ionduchtú m (gs -taithe)
self-locking a féinghlasála gs as a
self-loop s féinlúb f2
self-polar a féinpholach a
semi- pref leath- pref
semicarbazide s leathcharbaisíd f2
semicircle s leathchiorcal m1
semiconductor s leathsheoltóir m3
semiconductor counter áiritheoir m3 leathsheoltóra
semiconductor diode dé-óid f2 leathsheoltóra
semiconductor diode laser dé-óidléasar m1 leathsheoltóra
semimajor a leathmhór a
semi-micro-analysis s leath-mhiocranailís f2
semiminor a leathbheag a
semi-permeable s leath-thréscaoilteach a
semipolar a leathpholach a
semitone s leath-thon m1
senary a sénártha a
sensation s mothú m (gs -thaithe), mothúchán m1
sensation level leibhéal m1 mothúcháin
sense s treo m4
sense s (of line) fritreo m4
sense of (a) force
luí m4 fórsa
sense of inequality luí m4 éagothroime
sense of orientation luí m4 treoshuímh
sense of vector luí m4 veicteora
sensitive a íogair a
sensitivity s íogaireacht f3
sensitivity analysis anailís f2 íogaireachta
sensitize v íograigh v
sensitizer s íogróir m3
sensor s braiteoir m3
sentence s abairt f2
separable a indeighilte a
separable space spás m1 indeighilte
separate v (Ch.) deighil v
separately excited flosctha go leithleach
separating funnel (= dropping funnel) tonnadóir m3 deighilte
separation s deighilt f2
separation constant tairiseach m1 deighilte
separation of variables deighilt f2 na n-athróg
separator s deighilteoir m3
separatrix s (solidus) soladas m1
septenary a seachtnártha a
sequence s seicheamh m1
sequence limit teorainn f seichimh
sequential a seicheamhach a
sequester v (Ch.) leithlisigh v
sequestering a (Ch.) leithliseach a
sequestering agent (Ch.) leithliseoir m3
series s sraith f2
series circuit sraithchiorcad m1
series connection
sraithnasc m1
series limit sraith-theorainn f (gs -rann)
series solution sraithréiteach m1
series-wound a sraith-thochraiste a
series-wound machine meaisín m4 sraith-thochraiste
serotonin s séireatoinin f2
servo-amplifier s seirbhea-aimplitheoir m3
servomechanism s seirbhimheicníocht f3
servomotor s seirbheamótar m1
sesqui- pref seiscea-, seisci-, seisc- pref
sesquilinear form foirm f2 sheiscilíneach
sesquioxide s seisce-ocsaíd f2
sessile a suiteach a
set s (Mth.) tacar m1
set s (Ch.) téachtán m1
set v (Ch.) téacht v
set square
s dronbhacart m1
set theory tacartheoiric f2
settle v síothlaigh v
settling time aga m4 síothlaithe
sex s gnéas m1
sexagesimal a seascadúil a
sexagesimal system córas m1 seascadúil
sex hormone gnéas-hormón m1
sextant s seiseamhán m1
shade v (of drawing) scáthlínigh v
shaded a (of drawing) scáthlínithe a
shading s (of drawing) scáthlíniú m (gs -ithe)
shadow s scáth m3, scáil f2
shadow band scáthbhanda m4
shadow mask scáthmhasc m1
shadow photometer scáthfhótaiméadar m1
shadow scattering scáthscaipeadh m (gs -pthe)
shaft s fearsaid f2
shape s cruth m3
shared pair dís f2 chomhroinnte
sharing of electrons
comhroinnt f2 leictreon
sharing out
páirtiú m (gs -ithe)
shear v fiar v
shear diagram léaráid f2 d'fhiaradh
shearing force fórsa m4 fiartha
shearing strain straidhn f2 fiartha
shearing stress strus m1 fiartha
shear lag fiarmhoilliú m (gs -ithe)
shear modulus modal m1 an fhiartha
sheath s truaill f2
sheen s niamh f2
sheet s bileog f2, leathán m1
shell s sceall m3
shellac s seileaic f4
shell model sceallsamhail f3 (gs -mhla, pl -mhlacha)
shell-type transformer claochladán m1 sceallchineálach
sherardize v seireardaigh v
sherardizing s seireardú m (gs -daithe)
shield s sciath f2
shield v (= screen) sciath v
shielding s (= screening) sciathadh m (gs -ta)
shift s aistriú m (gs -ithe), aistriúchán m1
shift v aistrigh v
shift operator oibreoir m3 aistriúcháin
shift properties airíonna mpl aistriúcháin
SHM (= simple harmonic motion) gluaisne f4 armónach shimplí
shock
s turraing f2
shock-absorber s maolaire m4
shock moulding turraingmhúnlú m (gs -laithe)
shock strength neart m1 turrainge
shock tube feadán m1 turrainge
shock wave tonn f2 turrainge
shooting method modh m3 aimsiúcháin
shopkeeper method modh m3 an tsiopadóra
short s (= short-circuit) gearrchiorcad m1
short v (= short-circuit) gearrchiorcad v
short-circuit s (= short) gearrchiorcad m1
short-circuit v (= short) gearrchiorcad v
short division roinnt f2 ghearr
shot noise grántorann m1
shot sample gránsampla m4
shrink v crap v
shrinkage s crapadh m (gs -ptha)
shunt s (El.) seachród m1
shunt v (El.) seachródaigh v
shunt motor (El.) seachmhótar m1
shunt-wound a seachthochraiste a
shutter-release s scaoilteán m1 comhla
shuttle service seirbhís f2 tointeála
side s taobh m1, slios m3 (gs, pl sleasa)
sideband taobh-bhanda m4
side chain s taobhshlabhra m4
side elevation slioschló m4
side frequency taobhmhinicíocht f3
side overlap taobh-fhorluí m4
siemens s (= mho) (unit) símin m4 (pl -ní)
sieve s criathar m1
sieve v criathraigh v
sieve analysis criatharanailís f2
sieve mesh criatharmhogall m1
sievert (= Sv) (unit) síveart m1, Sv
sieve separator dlochtán m1
sigma s sigme f4
sigma orbital s sigme-fhithiseán m1
sigma particle sigme-cháithnín m4
sigma pile sigme-charn m1
sign s (Mth.) sín f2
signal s comhartha m4
signal algebra ailgéabar m1 comharthaí
signal characteristic function sainfheidhm f2 chomhartha
signal determinant deitéarmanant m1 comhartha
signal flow graph sreabhghraf m1 comhartha
signal flow graphs model samhail f3 sreabhghraf comhartha
signal generator gineadóir m3 comhartha
signal lamp lampa m4 comhartha
signal-to-noise ratio
cóimheas m3 comhartha le torann
signature s síniú m (gs -ithe)
sign convention gnás m1 na síneacha
significance s suntasacht f3
significance test tástáil f3 suntasachta
significance testing tástáil f3 suntasachta
significant a (Mth.) bunúsach a
silane s siolán m1
silent discharge díluchtú m ciúin
silica s silice f4
silica gel glóthach f2 shilice
silicate s sileacáit f2
silicide s silicíd f2
silicofluoride s (= hexafluorosilicate) sileacafluairíd f2
silicon s sileacan m1
silicon chip slis f2 sileacain
silicon-controlled rectifier coigeartóir m3 sileacanrialaithe
silicone s sileacón m1
silicon monoxide aonocsaíd f3 sileacain
silver s airgead m1
silyl s silil f2
silylation s silioláitiú m (gs -ithe)
similar a cosúil a
similarity s cosúlacht f3
similarity principle prionsabal m1 na cosúlachta
similarly situated triangles triantáin mpl ar cosúil suíomh dóibh
similitude s cosúlacht f3
simple a simplí a
simple eigenvalue dual-luach m3 simplí
simple event teagmhas m1 simplí
simple fraction codán m1 simplí
simple harmonic motion (= SHM) gluaisne f4 armónach shimplí
simple microscope micreascóp m1 simplí
simple practice praitic f2 shimplí
simple proportion comhréir f2 shimplí
simple random sample sampla m4 randamach simplí
simplex s aonphléacs m4
simplex a aonphléacsach a
simplex coefficient comhéifeacht f3 aonphléacsach
simplex criterion critéar m1 aonphléacsach
simplex method modh m3 aonphléacsach
simplification s simpliú m (gs -ithe)
simplified a simplithe a
simplify v simpligh v
simply-connected region réigiún m1 aoncheangailte
simulate v insamhail v
simulation s insamhladh m (gs -mhalta)
simulator s insamhlóir m3
simultaneity s comhuaineacht f3
simultaneous a comhuaineach a
simultaneous equations cothromóidí fpl comhuaineacha
sine s síneas m1
sine condition coinníoll m1 sínis
sine galvanometer galbhánaiméadar m1 sínis
sine transform trasfhoirm f2 shínis
sine wave tonn f2 sínis
singe v barrloisc v
singeing s barrloscadh m (gs -sctha)
singing arc stua m4 cantana
single a singil a, aon- pref
single bond nasc m1 singil
single crystal
criostal m1 aonair
single-pole double-throw switch lasc f2 aon phoil dhébhealaigh
single-pole single-throw switch
lasc f2 aon phoil aon bhealaigh
single-sideband transmission
tarchur m1 taobh-bhanda shingil
single-step method modh m3 na haonchéime
singlet s singléad m1
singlet state staid f2 shingléadach
single-valued function feidhm f2 aonluachach
singular a singilteach a
singular generalized function feidhm f2 ghinearálaithe shingilteach
singularity s singilteacht f3
singularity function feidhm f2 shingilteachta
singular operator oibreoir m3 singilteach
singular perturbation corraíl f3 shingilteach
singular point pointe m4 singilteach
singular temperature teocht f3 shingilteach
sink s doirteal m1
sinker s tromán m1
sintering s sintéarú m (gs -raithe)
sinusoidal a síneasóideach a
siphon s siofón m1
siphon v siofón v
siren s bonnán m1
SI system córas m1 SI
SI unit aonad m1 SI
S-junction s S-chumar m1
skeletal a creatach a, creat- pref
skeletal equation creatchothromóid f2
skeleton s creatlach f2
sketch s sceitse m4
skew a sceabhach a, sceabh- pref
skew distribution sceabhdháileadh m (gs -lte)
skew lines sceabhlínte fpl
skewness s sceabhacht f3
skew-symmetric a sceabhshiméadrach a
skew-symmetric matrix maitrís f2 sceabhshiméadrach
skiatron s sciatrón m1
skid v sciorr v
skim v bearr v, scimeáil v
skimmer s scimín m4
skin effect cneas-iarmhairt f3
skin friction frithchuimilt f2 chnis
skip distance achar m1 truslóige
sky wave spéirthonn f2
slab s leac f2
slack variable athróg f2 scaoilte
slack-variance solution réiteach m1 athraithis scaoilte
slag s slaig f2
slake v teilg v
slant a claon a
slant-height claon-airde f4
slant-height of cone claon-airde f4 cóin
sleeve s (= sleeving) muinchille f4
sleeving s (= sleeve) muinchille f4
slenderness s seangacht f3
slick s leo m4
slide s sleamhnán m1
slide v sleamhnaigh v
slide rule rialóir m3 sleamhnáin
sliding contact teagmháil f3 sleamhnáin
sliding friction frithchuimilt f2 shleamhnánach
slime s sláthach m1
slip v sciorr v
slip band sciorrbhanda m4
slip crack sciorrscoilt f2
slip point sciorrphointe m4
slip ring sciorrfháinne m4
slip-ring rotor rótar m1 sciorrfháinne
slip stream cúlsruth m3
slit s scoiltín m4
slope s fána f4
slope resistance friotaíocht f3 fána
slot s sliotán m1
slow a mall a
slowing-down density dlús m1 moilliúcháin
slowly-increasing function feidhm f2 mhallmhéadaitheach
slow neutron mallneodrón m1
slow-vibration direction treo m4 mallchreatha
sludge s sloda m4
slug s sluga m4
sluice-gate s loc-chomhla f4
slump s tobthitim f2
slump point pointe m4 tobthitime
slush s greallach m1
small disturbance mionchorraíl f3
small-signal parameter paraiméadar m1 mionchomharthaí
smelt v bruithnigh v
smelting s bruithniú m (gs -ithe)
smog s toitcheo m4
smoke cell cill f2 deataigh
smoke point
toitphointe m4
smooth a slim a
smoothing s slíomadh m (gs -mtha), slíomachán m1
smoothing circuit ciorcad m1 slíomacháin
smoothing condenser comhdhlúthadán m1 slíomacháin
smoulder v cnádaigh v
smouldering s cnádú m (gs -daithe)
snip s sciotaire m4
snip v sciot v
snort valve srannchomhla f4
soak v maothaigh v
soap s gallúnach f2
soap film analogy analach m1 sópscannáin
social arithmetic (Mth.) uimhríocht f3 shóisialta
socket s soicéad m1
soda s sóid f2
soda lime aol m1 sóide
sodium
s sóidiam m4
sodium carbonate carbónáit f2 sóidiam
sodium carbonate-10-water carbónáit f2 sóidiam-10-uisce
sodium citrate
ciotráit f2 sóidiam
sodium chloride
clóiríd f2 sóidiam
sodium hydrogen carbonate
hidrigincharbónáit f2 sóidiam
sodium hydroxide
hiodrocsaíd f2 sóidiam
sodium-line reversal
cúlú m líne sóidiam
sodium sulphite suilfít f2 sóidiam
soften v bog v
softener s bogthóir m3
softening s bogadh m (gs -gtha)
soft shower bogfhras f2
soft vacuum bogfholús m1
software bogearraí mpl
soft water boguisce m4, uisce m4 bog
sol s sol m1
solar a grian- pref, gréine gs as a
solar battery griancheallra m4
solar cell grianchill f2
solar energy grianfhuinneamh m1
solar flare grianbhladhm f3
solar heater griantéitheoir m3
solarimeter s grianmhéadar m1
solar panel grianphainéal m1
solar system
grianchóras m1
solar time grian-am m3
solar unit grian-aonad m1
solar wind grianghaoth f2
solder s sádar m1
solder v sádráil v
soldering s sádráil f3
soldering-bit s bior m3 sádrála
solenoid s solanóideach m1
solenoidal a solanóideach a
sol-gel point pointe m4 soil/glóthaí
solid s solad m1
solid a soladach a
solid angle uillinn f2 sholadach
solid figure fíor f sholadach
solid geometry geoiméadracht f3 sholadach, céimseata f sholadach
solidification s soladú m (gs -daithe)
solidification curve cuar m1 soladúcháin
solidify v soladaigh v
solid shape cruth m3 soladach
solid state soladstaid f2
solid-state memory cuimhne f4 sholadstaide
solid-state physics fisic f2 sholadstaide
solid-state relay athsheachadán m1 soladstaide
solidus s (Ch. Ph.) soladas m1
soliton s solatón m1
solstice s grianstad m4
solubility s tuaslagthacht f3
solubility product táirge m4 tuaslagthachta
soluble a intuaslagtha a
solute s tuaslagáit f2
solute a tuaslagáiteach a
solution s (Ch.) tuaslagán m1
solution s (Mth.) réiteach m1
solution mixture comhthuaslagán m1
solution pressure brú m4 tuaslagánach
solvability s inréiteacht f3
solvable a inréitithe a
solvate s tuasláit f2
solvate v tuasláitigh v
solvation s tuasláitiú m (gs -ithe)
solvent s (= resolvent) (Ch.) tuaslagóir m3
solvent a (Mth.) sócmhainneach a
solvent extraction eastóscadh m le tuaslagóir
solvolysis s tuaslalú m (gs -laithe)
soma cube sómachiúb m1
sonar s sonóir m3
sonic a sonach a
sonic boom tormán m1 sonach
sono chemistry sonaiceimic f2
sonometer s sonaiméadar m1
sorbent s súiteán m1
soroban s saraban m1
sorption pump súchaidéal m1
sound s fuaim f2
sound v (Eng.) sondáil v
sound absorption coefficient comhéifeacht f3 ionsúite fuaime
sound barrier s fuaimbhac m1
sound energy fuinneamh m1 fuaime
sound-energy reflection coefficient
comhéifeacht f3 fuaimfhuinnimh fhrithchaite
sound film fuaimscannán m1
sound flux fuaimfhlosc m3
sounding balloon balún m1 sondála
sound insulation fuaiminsliú m (gs -ithe)
sound intensity fuaimdhéine f4
sound pressure fuaimbhrú m4
sound pressure level leibhéal m1 fuaimbhrú
soundtrack s fuaimrian m1
sound wave s fuaimthonn f2
sound-wave photography fótagrafaíocht f3 fhuaimthonnach
source s foinse f4
source impedance foinsechoisceas m1
source point foinsephointe m4
south a theas a
south adv (towards) ó dheas
sow s (Metal.) cráin f (gs -ánach)
space s spás m1
space charge spáslucht m3
space chemistry spáscheimic f2
space group spásghrúpa m4
space laboratory saotharlann f2 spáis
space model
spás-samhail f3
space probe taiscéalaí m4 spáis
space quantization spáschandamú m (gs -maithe)
space-reflection symmetry siméadracht f3 spás-fhrithchaithimh
space shuttle tointeálaí m4 spáis
space station
stáisiún m1 spáis
spacesuit
culaith f2 spáis
space-time
spás-am m3
spall v spallaigh v
spallation s spallú m (gs -llaithe), spallúchán m1
span s réise f4
span v réisigh v
spanning s réisiú m (gs -ithe)
spark s spréach f2
spark v spréach v
spark chamber spréachshoitheach m1
spark counter spréacháiritheoir m3
spark discharge spréach-dhíluchtú m (gs -chtaithe)
spark gap s spréachbhearna f4
sparkover tarspréach f2
spark plug s spréachphlocóid f2
sparse matrix maitrís f2 scáineach
spatial description spásléiriú m (gs -ithe), spástuairisc f2
spatially homogeneous aonchineálach ó thaobh spáis
spatial weighting function feidhm f2 ualúcháin spásúil
spatter s draoibeáil f3
spatula s spadal m1
special relativity coibhneasacht f3 speisialta
specific a sain- pref, sonrach a
specific acoustic impedance sainchoisceas m1 fuaime
specific acoustic reactance sainfhreasaitheacht f3 fuaime
specific acoustic resistance sainfhriotaíocht f3 fuaime
specific activity sainghníomhaíocht f3
specification s sonrú m (gs -raithe), sonraíocht f3
specific body force sain-chorpfhórsa m4
specific energy sainfhuinneamh m1
specific entropy saineantrópacht f3
specific gravity (= relative density) sainmheáchan m1
specific-gravity bottle (= relative density bottle) buidéal m1 sainmheáchain
specific heat capacity saintoilleadh m teirmeach
specific humidity sain-bhogthaise f4
specific impulse sainríog f2
specific inductive capacity saintoilleadh m ionduchtach
specific latent heat sainteas m1 folaigh
specific latent heat of fusion sainteas m3 folaigh leáite
specific latent heat of sublimation sainteas m3 folaigh néalúcháin
specific latent heat of vaporization sainteas m3 folaigh galúcháin
specific optical rotary power sainchumhacht f3 rothlach optúil
specific reluctance sainleisceas m1
specific resistance (= resistivity) friotachas m1
specify v sonraigh v
spectator ion ian m1 díomhaoin
spectral a speictreach a
spectral class aicme f4 speictreach
spectral colours dathanna mpl an speictrim
spectral decomposition dianscaoileadh m speictreach
spectral luminous efficiency éifeachtacht f3 lonrúil speictreach
spectral radius ga m4 speictreach
spectral representation léiriú m speictreach
spectral resolution taifeach m1 speictreach
spectral set tacar m1 speictreach
spectral value luach m3 speictreach
spectrograph s speictreagraf m1
spectroheliogram s speictrihéileagram m1
spectroheliograph s speictrihéileagraf m1
spectrometer s speictriméadar m1
spectrophotometer s speictreafótaiméadar m1
spectrophotometry s speictreafótaiméadracht f3
spectroscope s speictreascóp m1
spectroscopic binary (Ast.) déréalta f4 speictreascópach
spectrum s speictream m1
spectrum analyser anailíseoir m3 speictrim
specular a spéaclach a
speculum s spéacalam m1
speed s luas m1
speed of propagation of light luas m1 forleata an tsolais
speed-time diagram léaráid f3 luais is ama
spent a spíonta a
spent gas gás m1 spíonta
spent liquor licéar m1 spíonta
spent matter damhna m4 spíonta
spent wash anallas m1 spíonta
sphere s sféar m1
sphere gap sféarbhearna f4
spherical a sféarúil a
spherical coordinate (= spherical polar coordinate) comhordanáid f2 sféarúil
spherical lens lionsa m4 sféarúil
spherical polar coordinate (= spherical coordinate) comhordanáid f2 pholach sféarúil
spheroid s sféaróideach m1
spheroid a sféaróideach a
spherometer s sféaraiméadar m1
spherule s sféirín m4
spike s spíce m4
spike v spíceáil v
spike chart spícechairt f2
spin s guairne f4
spin a guairneach a
spin v cuir ar casadh v
spindle s fearsaid f2
spinel s spinéal m1
spinel structure struchtúr m1 spinéalach
spin lattice relaxation time aga m4 socrachta guairnelaitíse
spinning s guairneáil f3
spinning a guairneach a
spinning top caiseal m1
spin-orbit coupling cúpláil f3 guairne is fithise
spin quantum number candamuimhir f ghuairneach
spin-spin coupling cúpláil f3 guairne is guairne
spin-spin interaction idirghníomhú m guairne is guairne
spin-spin relaxation time aga m3 socrachta guairne is guairne
spinthariscope s spiontarascóp m1
spiral s bís f2
spiral a bíseach a
spiral spring lingeán m1 bíseach
spiral structure struchtúr m1 bíseach
spirit(s) s biotáille f4
spirit level s leachtleibhéal m1
spiro- pref spirea-, spiri-, spir- pref
spiro-symmetry s spirisiméadracht f3
splash s steallóg f2
spline s splíona m4
splinter s scealp f2
split lens scoiltlionsa m4
splitting s scoilteadh m (gs -lte)
splitting factor fachtóir m3 scoilteacháin
splitting field réimse m4 scoilteacháin
spoke s spóca m4
sponge s spúinse m4
spontaneous a spontáineach a, uath- pref
spontaneous combustion uathdhó m4
spool s spól m1
spot s spota m4
spot test spot-tástáil f3
spout s buinne m4
spray s sprae m4
spray v spraeáil v
spray-drying spraethriomú m (gs -maithe)
spray gun spraeghunna m4
spread s leathadh m (gs -ta)
spread v leath v
spreading coefficient comhéifeacht f3 leata
spreading resistance friotaíocht f3 leata
spread of data leathadh m sonraí
spring s lingeán m1
spring-back s aislingeadh m (gs -ngthe)
spring-back v aisling v
spring balance lingmheátán m1
spring constant tairiseach m1 lingeáin
spring force fórsa m4 lingeáin
spur-geared pulley-block machine meaisín m4 frídeora sporghiaráilte
spur gearing sporghiaráil f3
sputter v spriúch v
sputter-ion pump caidéal m1 spriúch-ian
square s cearnóg f2
square a cearnach a
square v cearnaigh v
square brackets lúibíní mpl cearnógacha
square centimetre ceintiméadar m1 cearnach
squared paper páipéar m1 cearnógach
square-integrable function feidhm f2 chearn-insuimeálaithe
square measure tomhas m1 cearnach
square metre méadar m1 cearnach
square number uimhir f chearnach
square-planar a cearnphlánach a
square root fréamh f2 chearnach
square root of operator fréamh f2 chearnach oibreora
square wave cearntonn f2
square-wave a cearntonnach a
square yard slat f2 chearnach
squeak s díoscán m1
squeal s sian f2, sianaíl f3
squegging oscillator ascaltóir m3 sceigeach
squirrel-cage rotor rótar m1 ioracháis
squirt s steanc m4
squirt v steanc v
stability s cobhsaíocht f3
stability constant tairiseach m1 cobhsaíochta
stability criterion critéar m1 cobhsaíochta
stability definition sainmhíniú m cobhsaíochta
stabilize v cobhsaigh v
stabilizer s cobhsaitheoir m3
stable a cobhsaí a
stable circuit ciorcad m1 cobhsaí
stable equilibrium cothromaíocht f3 chobhsaí
stable to small disturbances cobhsaí i leith mionchorraíolacha
stack s cruach f2
stack v cruach v
stage of microscope pláitín m4 micreascóip
stagger
v (Ch.) tuisligh v
staggered a tuislithe a
staggered aerial aeróg f2 thuislithe
stagnation point pointe m4 marbhántachta
stake s staic f2, sprioc f2
stalactite s aolchuisne m4
stalagmite s aolchoinneal f2
stall v loic v
stalling s loiceadh m (gs -cthe)
stalling point s pointe m4 loicthe
stalling speed s luas m1 loicthe
stamp s stampa m4
stamp v stampáil v
stampings spl stampáin mpl
stamp mill muileann m1 stampála
standard s caighdeán m1
standard a caighdeánach a
standard cell cill f2 chaighdeánach
standard cylindrical gauge tomhsaire m4 caighdeánach sorcóireach
standard deviation diall m caighdeánach
standard error earráid f2 chaighdeánach
standard estimated error earráid f2 mheasta chaighdeánach
standard illuminant soilseán m1 caighdeánach
standardized distribution dáileachán m1 caighdeánaithe
standard temperature and pressure (= STP, normal temperature and pressure, NTP) (Ph.) teocht f3 agus brú m4 caighdeánach, TBC
standing wave (= stationary wave) tonn f2 sheasta
stannic a stánach a
stannous a stánúil a
star s réalta f4
starch s stáirse m4
star connection (El.) réaltcheangal m1
star-shaped a réaltchruthach a
state s staid f2
state variable staid-athróg f2
static a statach a
statical boundary condition fóirchoinníoll m1 statach
static characteristic saintréith f2 statach
static electricity leictreachas m1 statach
static friction
frithchuimilt f2 statach
statics spl stataic f2
static tube feadán m1 statach
stationary a cónaitheach
stationary point pointe m4 cónaitheach
stationary value luach m3 cónaitheach
stationary wave (= standing wave) tonn f2 chónaitheach
statistic a staitisteach a
statistical
a staitistiúil a
statistical dependence spleáchas m1 staitistiúil
statistical inference infeireas m1 staitistiúil
statistics spl staitistic f2
stator s státar m1
statute mile míle m4 reachtúil
stay s stagh m4
steady a foisteanach a
steady flow sreabhadh m foisteanach
steady state foistine f4
steady-state a foistine gs as a
steady-state error earráid f2 foistine
steady-state error for unit parabola earráid f2 foistine d'aonad parabóile
steady-state error for unit ramp earráid f2 foistine d'aonad fánáin
steady-state error for unit step earráid f2 foistine d'aonad céime
steady-state performance feidhmiú m foistine
steady-state relation to error constants gaol m1 foistine do thairisigh earráide
steady-state theory teoiric f2 na foistine
steam s gal f2 (uisce)
steam bath galfholcadán m1, folcadán gaile
steam calorimeter calraiméadar m1 gaile, gal-chalraiméadar m1
steam distillation driogadh m gaile, galdriogadh m (gs -gtha)
steam point galphointe m4
steam trap s galghaiste m4
stearic a stéarach a
stearo- pref stéara-, stéarai- pref
steel s cruach f4
steel rod slat f2 chruach
steelyard
s (balance) meá f4 rómhánach
steep a géar a
steepest ascent an t-ard is géire
steepest-ascent direction treo m4 an aird is géire
steepest descent an fhána is géire
stellar a réaltach a
stellar spectra (Ast.) speictrim mpl réaltacha
stellar time (Ast.) réalt-am m3
step s (stage in process etc.) céim f2
step-barrier s céimbhac m1
step down s íoschéimniú m (gs -ithe)
step-down a íoschéimneach a
step down v íoschéimnigh v
step-down transformer claochladán m1 íoschéimneach
step-error constant tairiseach m1 earráide céime
step function céimfheidhm f2
step-up s uaschéimniú m (gs -ithe)
step-up a uaschéimneach a
step up v uaschéimnigh v
step-up transformer claochladán m1 uaschéimneach
step wedge céimdhing f2
steradian s stearaidian m1
stereo- pref steiréa-, steiréi- pref
stereochemistry s steiréiceimic f2
stereographic projection teilgean m1 steiréagrafach
stereoisomerism s (Ch.) steiré-isiméireacht f3
stereophonic reproduction atáirgeadh m steiréafónach
stereoscope s steiréascóp m1
stereoscopic a steiréascópach a
stereoscopic microscope micreascóp m1 steiréascópach
stereoselective a steiréaroghnaíoch a
stereospecific arrangement eagar m1 steiréashonrach
steric a steireach a
steric hindrance bac m1 steireach
sterile agar plate pláta m4 steiriúil agair
sternutator
s saothrachán m1
stibine s stibín m4
stiff a stalctha a, docht a
stiffen v stalc v
stiff equation dochtchothromóid f2
stiffness s stalcacht f3, doichte f4
stilb s stilb f2
still s stil f2
still a socair a
stillage s stileáiste m4
stimulated emission astú m spreagtha
stimulus s spreagadh m (gs -gtha)
stipple v breicnigh v
stippling s breicniú m (gs -ithe)
stir v corraigh v, suaith v
stock solution gnáth-thuaslagán m1
stoichiometric a stócaiméadrach a
stoichiometry s stócaiméadracht f3
stone s cloch f2
stool s stól m1
stop s stop m4
stop s (aperture) cró m4
stop bath stopfholcadh m (gs -ctha)
stopcock s buacaire m4
stop number stopuimhir f (gs -mhreach)
stopper s stopallán m1
storage battery (= accumulator, accumulator battery, accumulator storage battery, secondary battery) (El.) taisc-cheallra m4
storage cell (= accumulator, accumulator cell, accumulator storage cell, secondary cell) (El.) taisc-chill f2
storage device feiste f4 stórála
storage time am m3 stórála
storage tube feadán m1 stórála
stored energy fuinneamh m1 taiscthe
STP (= standard temperature and pressure, normal temperature and pressure, NTP)
(Ph.) teocht f3 agus brú m4 caighdeánach, TBC
straight a díreach a
straight angle uillinn f2 dhíreach
straight edge (instrument) corr f2 dhíreach
straight line líne f4 dhíreach, dronlíne f4
straight-line graph graf m1 dronlíneach
strain s straidhn f2
strain energy fuinneamh m1 straidhne
strainer s síothlán m1
strainometer s straidhnmhéadar m1
strain rate ráta m4 straidhne
strain tensor teinseoir m3 straidhne
strain theory teoiric f2 na straidhne
strand s dual m1
strange a aduain a
strangeness s aduaine f4
strategy s straitéis f2
stratified fluid sreabhán m1 srathaithe
stratified sample sampla m4 srathaithe
stratosphere s strataisféar m1
stratum s sraith f2
stray capacitance toilleas m1 fáin
stray current sruth m3 fáin
streak s stríoc f2
streaked a stríocach a
streakline s stríoclíne f4 (pl -nte)
stream s sruth m3
streamer s sraoilleán m1
stream filament sruthfhiliméad m1
stream function sruthfheidhm f2
streaming potential sruthphoitéinseal m1
streamline s sruthlíne f4 (pl -nte)
streamline v sruthlínigh v
streamlined a sruthlíneach a
streamlined flow sreabhadh m sruthlíneach
strength s neart m1
stress s strus m1
stress component cuidí m4 struis
stress corrosion struschreimeadh m (gs -mthe)
stress deviator diallóir m3 struis
stress quadric cuadrach m1 struis
stress relief fuascailt f2 struis
stress-strain diagram léaráid f2 struis is straidhne
stress tensor teinseoir m3 struis
stress vector veicteoir m3 struis
stretch v righ v (pres ríonn, vn rí)
stretched a rite a
stretched string sreang f2 rite
stretching s ríochan f3
stretching frequency minicíocht f3 ríochana
stretching vibration crith m3 ríochana
stria s stríoc f2
striation s stríocacht f3
strict a ceart- pref
strictly monotonic ceart-aontonach a
strike v buail v
string s (Comp.) teaghrán m1
string s (Mec.) sreang f2
string galvanometer sreang-ghalbhánaiméadar m1
string polygon sreangpholagán m1
strip s stiall f2
strip-phase s sniogphas m4
stripping s (Ch.) sniogadh m (gs -gtha)
stroboscope s stróbascóp m1
stroke s buille m4
strong acid aigéad m1 láidir
strong base
bun m1 láidir
strong convergence
coinbhéirseacht f3 láidir
strong focusing fócasú m láidir
strong interaction idirghníomhú m láidir
strong limit teorainn f láidir
strong maximum uasluach m3 láidir
strong minimum íosluach m3 láidir
strong topology toipeolaíocht f3 láidir
strontium s strointiam m4
strontium unit (= SU) aonad m1 strointiam
strophoid s strofóideach m1
structon s struchtón m1
structural a struchtúrach a
structural variable athróg f2 struchtúrach
structure s (building) foirgneamh m1
structure s (composition) comhdhéanamh m1
structure s (form) struchtúr m1
structure
s (man-made object) déanmhas m1
structurization s struchtúrú m (gs -raithe)
strut s teanntóg f2
strychnine s stricnín m4
stucco s stucó m4
styrene s (= phenylethene) stiréin f3
SU (= strontium unit) aonad m1 strointiam
sub s (= subset) fo-thacar m1
sub- pref fo- pref
subatomic a fo-adamhach a
subatomics spl fo-adamhachas m1
subcarrier s fo-iompróir m3
subclass s fo-aicme f4
subcritical a fochriticiúil a
subfactorial s fo-iolrán m1
subfield s foréimse m4
subgroup s foghrúpa m4
sub-harmonic s fo-armónach m1
sublimate s néaláit f2
sublimate v (= sublime) néalaigh v
sublimation s néalú m (gs -laithe), néalúchán m1
sublime v (= sublimate) néalaigh v
sub-microstructure s fo-mhicreastruchtúr m1
submultiple s fo-iolraí m4
subnormal s fonormal m1
subnormal a fonormalach a
suboxide s fo-ocsaíd f2
subregion s foréigiún m1
subroutine s foghnáthamh m1
subscript s foscript f2
subsequence s fosheicheamh m1
subsequent a iartheachtach a
subset s (= sub) fo-thacar m1
subshell s fosceall m3
subsidiary a fo- pref
subsonic a foshonach a
subspace s fospás m1
substance s substaint f2
substandard s fochaighdeán m1
substandard a fochaighdeánach a
substituent s (Ch.) malartaí m4
substituent s (Mth.) ionadán m1
substitute s (Mth.) ionadán m1
substitute v (Ch.) malartaigh
substitute v (Mth.) ionadaigh v
substitution s (Ch.) malartú m (gs -rtaithe), malartaíocht f3
substitution s (Mth.) ionadú m (gs -daithe), ionadaíocht f3
substitution compound comhdhúil f2 mhalartach
substrate s foshraith f2
subtangent s fothadhlaí m4
subtend v iompair v
subtract v dealaigh v
subtraction s dealú m (gs -laithe)
subtractive process próiseas m1 dealúcháin
subtrahend s dealann f2
successive a comhleantach a
successive approximations neasuithe mpl comhleantacha
successive over-relaxation róbhogadh m comhleantach
succinaldehyde s (= butanedial) sucsanaildéad m1
succinic acid (= butanedioic acid) aigéad m1 sucsanach
sucrose s siúcrós m1
suction sm4
sufficient a dóthanach a
sugar s siúcra m4
sulphamic acid (= aminosulphonic acid) aigéad m1 sulfamach
sulphanilimide s (= 4-aminobenzenesulphonamide) sulfainilimíd f2
sulphate s sulfáit f2
sulphathiazole s sulfaitiasól m1
sulphide s suilfíd f2
sulphinate s (= hyposulphite) suilfíonáit f2
sulphite s suilfít f2
sulphonamide s sulfónaimíd f2
sulphonate s sulfónáit f2
sulphonation s sulfónáitiú m (gs -ithe)
sulphonic a sulfónach a
sulphur s sulfar m1
sulphuric a sulfarach a
sulphuric acid aigéad m1 sulfarach
sulphur monoxide aonocsaíd f2 sulfair
sulphurous a sulfarúil a
sum s suim f2
sum v suimigh v
summarize v achoimrigh v
summary s achoimre f4
summation s suimiú m (gs -ithe), suimiúchán m1
summation convention gnás m1 suimiúcháin
summation tone ton m1 suimiúcháin
summing point pointe m4 suimiúcháin
summit s mullach m1 (pl -llaí)
sunscreen s grianscagaire m4
sunspot s grianspota m4
super- pref (in general) for- pref
super- pref (Ch.) sár- pref
superconductive a forsheoltach a
superconductivity s forsheoltacht f3
supercool v forfhuaraigh v
superdense theory teoiric f2 an fhordhlúis
superheat v forthéigh v (pres -éann, vn -éamh)
superheated a forthéite a
superheterodyne s sárheitridín m4
superheterodyne receiver glacadóir m3 sárheitridíneach
superhigh frequency minicíocht f3 fhor-ard
superimpose v forshuigh v (pres -uíonn, vn -uí)
superimposed a forshuite a
superior a for- pref
supernatent liquid forleacht m3
superoxide s forocsaíd f2
superphosphate s sárfhosfáit f2
superpose v forshuigh v
superposition s forshuíomh m1
superposition principle prionsabal m1 an fhorshuímh
supersaturate v forsháithigh v
supersaturated a forsháithithe a
supersaturated vapour gal f2 fhorsháithithe
superscript s forscript f2
supersonic a forshonach a
supersonic flow sreabhadh m forshonach
supersonic range raon m1 forshonach
supplement s forlíon m1
supplement v forlíon v
supplementary s forlíonach m1
supplementary lens lionsa m4 breise
supply s riar m4, soláthar m1
supply v soláthair v (pres -thraíonn)
support s taca m4
suppress v socht v
suppressor s sochtóir m3
suppressor grid sochtghreille f4
supra- pref for- pref
surd s surda m4
surface s dromchla m4
surface-active a dromchlaghníomhach a
surface-active agent (= surfactant) dromchlaghníomhaí m4
surface-barrier transistor trasraitheoir m3 dromchla-bhaic
surface-charge transistor trasraitheoir m3 dromchlaluchta
surface density of charge luchtdlús m1 dromchla
surface energy fuinneamh m1 dromchla, dromchlafhuinneamh m1
surface force dromchlafhórsa m4
surface of discontinuity dromchla m4 neamhleanúnachais
surface recombination velocity treoluas m1 athchuingrithe dromchla
surface tension teannas m1 dromchla
surface traction tarraingt f dhromchlach
surface wave (= ground wave) tonn f2 dromchla
surfactant s (= surface-active agent) dromchlaghníomhaí m4
surge s borradh m (gs -rrtha)
surge generator borrghineadóir m3
surject v barrtheilg v
surjection s barrtheilgean m1
surjective a barrtheilgeach a
surjective mapping mapáil f3 bharrtheilgeach
susceptance s (El.) so-ghabhálas m1
susceptibility s (El.) so-ghabhálacht f3
susceptible a so-ghabhálach a
suspend v croch v
suspend v (Ch.) fuaidrigh v
suspended a crochta a, ar crochadh, ar fuaidreamh
suspension s (Ch.) fuaidreán m1
Sv (= sievert) (unit) Sv, síveart m1
swarf s slisirníneach m1
sweep s (Eln.) scuabadh m (gs -btha)
sweep net líon m1 scuabach
sweetener
s milseoir m3
swing v luasc v
switch s lasc f2
switch v lasc v
swivel s sclóin f2
symbol s siombail f2, comhartha m4
symbolic a siombaileach a
symmetrical a siméadrach a
symmetric difference difríocht f3 shiméadrach
symmetric function feidhm f2 shiméadrach
symmetric property of relations airí m4 siméadrach na gcoibhneas
symmetry s siméadracht f3
symmetry-allowed a siméadrachtcheadaithe a
symmetry-forbidden a siméadrachtchoiscthe a
sympathetic a comhbhraiteach a
syn- pref sin-, sion- pref
synchrocyclotron s sincricioglatrón m1
synchronize v sioncrónaigh v
synchronous a sioncrónach a
synchronous alternating-current generator gineadóir m3 sioncrónach srutha ailtéarnaigh
synchronous capacitor toilleoir m3 sioncrónach
synchronous clock clog m1 sioncrónach
synchronous induction motor mótar m1 sioncrónach ionduchtúcháin
synchronous orbit fithis f2 shioncrónach
synchronous speed luas m1 sioncrónach
synchrotron s sincreatrón m1
syndiotactic a sindéatachtach a
syneresis s siniréis f2
synergic a sineirgeach a
synergism s sineirgeachas m1
synergistic s sineirgisteach m1
synergistic a sineirgisteach a
synoptic chart cairt f2 shionoptach
synthesis s sintéis f2
synthesize v sintéisigh v
synthetic a sintéiseach a
synthetic additive breiseán m1 sintéiseach
syringe
s steallaire m4
system s córas m1
systematic a córasach a
systematic error earráid f2 chórasach
systematics spl córasaíocht f3
systematology s córaseolaíocht f3
system classification aicmiú m córas
system of notation córas m1 nodaireachta

Barr


T (= tesla) (unit) T, teisle m4
table s tábla m4
tableau s tabló m4
table of inverse Laplace transform tábla m4 thrasfhoirm inbhéartach Laplace
tabular a táblach a
tabulate v táblaigh v
tacheo- pref taicéa-, taicéi- pref
tacheometer s (= tachymeter) taicéiméadar m1
tacho- pref tacó-, tacói- pref
tachometer s tacóiméadar m1
tachy- pref taicea-, taici-, taic- pref
tachymeter s (= tacheometer) taicéiméadar m1
tachyon
s (Ph.) taiceon m1
tag s clib f2
tagged atom clibadamh m1
tailings spl (Eng.) fuíoll m1
take at sample tóg ar randam
tallow s geir f2
tally stick bata m4 scóir
tangency s tadhlaíocht f3
tangent s (Trig.) tangant m1 (tan)
tangent s (Geom.) tadhlaí m4
tangent a tadhaill gs as a
tangent galvanometer galbhánaiméadar m1 tadhaill
tangential coma tadhallchóma m4
tangential component tadhallchuidí m4
tangram s tangram m1
tank s umar m1
tannin s tainnin f2
tanning s súdaireacht f3
tantalum s tantalam m1
tap s sconna m4
taper s fáideog f2
taper v barrchaolaigh v
tapered a barrchaolaithe a
tappet s cniogóg f2
target s (NcPh.) targaid f2
tartaric acid (= (_)-2,3-dihydroxybutanedioic acid) aigéad m1 tartarach
tau sm4
tau-meson s tó-mhéasón m1
taut a rite a
tauten v righ v (pres ríonn, vn ríochan)
tautness s riteacht f3
tautomer s (Ch.) tátaiméir f2
tautomeric a (Ch.) tátaiméireach a
tautomerism s (Ch.) tátaiméireacht f3
taxonomy s tacsanomaíocht f3
tear gas (= lachrymator) deorghás m1
technetium s teicnéitiam m4
technical a teicniúil a
technician s teicneoir m3
technics spl teicnic f2
technique s teicníocht f3
technologist s teicneolaí m4
technology s teicneolaíocht f3
tektite s teictít f2
tele- pref teilea-, teili-, teil- pref
telecommunications spl teileachumarsáid f2
telegram s teileagram m1
telegraph s teileagraf m1
telegraphy s teileagrafaíocht f3
telemeter s teiliméadar m1
telephoto s teileafóta m4
telephoto lens lionsa m4 teileafóta
telephotography s teileafótagrafaíocht f3
teleprinter s teileachlóire m4
telescope s teileascóp m1
telescopic a teileascópach a
television s (set) teilifíseán m1
television s (system) teilifís f2
tellurium s teallúiriam m4
temper s faghairt f3
temper v faghair v, cuir v faghairt ar
temperament s réiteacht f3
temperature s teocht f3
temperature coefficient of resistance teocht-chomhéifeacht f3 friotaíochta
temperature control rialú m teochta
temperature-controlled switch lasc f2 theochtrialaithe
temperature interval (Ph.) eatramh m1 teochta
temperature inversion inbhéartaíocht f3 teochta
tempered a faghartha a
tempered distribution dáileadh m maolaithe
tempering s faghairt f3
template s (= templet) teimpléad m1
templet s (= template) teimpléad m1
temporary hardness
(of water) cruas m1 neamh-bhuan
tensile
a (Eng. Mec. Ph.) inteannta a
tensile rest (Eng. Ph.) taca m4 teanntachta
tensile strength (Eng. Mec.) neart m1 teanntachta
tension s teannas m1
tensor s teinseoir m3
tepid a patuar a
tera- pref teirea-, teiri-, teir-, tear- pref
terbium s teirbiam m4
term s téarma m4
term consequent iarthéarma m4
terminal s (El.) teirminéal m1
terminal a (in general) críoch- pref
terminal a (El.) (of a terminal) teirminéalach a
terminal amplifier aimplitheoir m3 teirminéalach
terminal connection cónasc m1 teirminéalach
terminal line críochlíne f4 (pl -nte)
terminal velocity (Mec.) críoch-threoluas m1
terminating fraction (Mth.) codán m1 críochta
ternary a trínártha a
ternary expansion (Mth.) forbairt f thrínártha
ternary fission (Ncln.) eamhnú m trínártha
ternary rotation rothlú m trínártha
terrestrial a domhanda a
terrestrial gravitation imtharraingt f an domhain
terrestrial magnetism (= geomagnetism) maighnéadas m1 an domhain
tert- pref treas- pref
tertiary a treasach a
tervalent a (= trivalent) trífhiúsach a
tesla (= T) s (unit) teisle m4, T
tesselation s teisiliú m (gs -ithe)
test-function space (Mth.) spás m1 triailfheidhme
test of significance (St.) tástáil f3 suntasachta
tests for convergence (Mth. St.) tástálacha fpl le haghaidh coinbhéirseachta
tests for regression (St.) tástálacha fpl le haghaidh cúlú
test statistic (St.) staitistic f2 thástála
test tube s promhadán m1, triaileadán m1
test-tube brush scuab f2 phromhadán
tetra-
pref teitrea-, teitri-, teitr-, teatr- pref
tetracarbonylnickel s teitreacarbóinilnicil f2
tetrachloride s teitreaclóiríd f2
tetrachloromethane s (= carbon tetrachloride) teitreaclóraimeatán m1
tetraethyl s teitreitil f2
tetragonal system córas m1 teitreagánach
tetrahedral a teitrihéidreach a
tetrahedron s teitrihéadrán m1
tetrahydridoaluminite s teitrihidríodalúmanáit f2
tetrahydridoborate s (= borohydride) teitrihidrídeabóráit f2
tetramine s teatraimín m4
tetrammine
s teatráimín m4
tetramminecopper s teatráimínchopar m1
tetravalent a ceathairfhiúsach a
tetrode
s teatróid f2
textile s teicstíl f2
texture s uigeacht f3
thalidomide s tailídimíd f2
thallium s tailliam m4
theodolite s teodailít f2
theorem s teoirim f2
theorem of parallel axes teoirim f2 na n-aiseanna comhthreomhara
theoretical a teoiriciúil a
theory s teoiric f2
theory of electrolytic dissociation teoiric f2 an díthiomsúcháin leictrealaíoch
theory of relativity teoiric f2 na coibhneasachta
therapeutic a teiripeach a
therm s teirm f2
thermal a teirmeach a
thermal capacity (= heat capacity) toilleadh m1 teirmeach
thermal conductance seoltas m1 teirmeach
thermal diffusivity idirleatacht f3 theirmeach
thermal effusion eisleathadh m teirmeach
thermal insulation insliú m teirmeach
thermal neutron
neodrón m1 teirmeach
thermal noise torann m1 teirmeach
thermal power station stáisiún m1 cumhachta teirmeach
thermal radiation radaíocht f3 theirmeach
thermal radiator radaitheoir m3 teirmeach
thermal reactor (Ch. Ncln.) imoibreoir m3 teirmeach
thermal transpiration trasghalú m teirmeach
thermionic a teirmianach a
thermionic cathode catóid f2 theirmianach
thermistor s teirmeastar m1
thermit s (= thermite) teirmít f2
thermite s (= thermit) teirmít f2
thermite reaction
imoibriú m teirmíte
thermo
- pref teirmea-, teirmi-, teirm- pref
thermoammeter s teirmea-aimpmhéadar m1
thermochemical a teirmiceimiceach a
thermochemistry s teirmiceimic f2
thermocouple s teirmeachúpla m4
thermodynamic a teirmidinimiciúil a
thermodynamic potential poitéinseal m1 teirmidinimiciúil
thermodynamics spl teirmidinimic f2
thermodynamic temperature teocht f3 theirmidinimiciúil
thermoelectric a teirmileictreach a
thermoelectricity s teirmileictreachas m1
thermoelectric series sraith f2 theirmileictreach
thermogalvanometer s teirmeagalbhánaiméadar m1
thermogravimetric a teirmi-mheá-mhéadrach a
thermoluminescence s teirmealonracht f3
thermoluminescent a teirmealonrach a
thermomagnetic effect iarmhairt f3 theirmeamaighnéadach
thermometer s teirmiméadar m1
thermometry s teirmiméadracht f3
thermonuclear a teirmeanúicléach a
thermophone s teirmeafón m1
thermopile s teirmeacharn m1
thermoplastic a teirmeaplaisteach a
thermosetting a (Ch. Ph.) teirmithéachtach a
thermos flask teirmeas m1
thermostat
s teirmeastat m1
thermostatic a teirmeastatach a
thermostatics spl teirmeastataic f2
thermotropy s teirmeatrópacht f3
theta s téite f4
theta pinch téite-chúngú m (gs -gaithe)
thiazole s tiasól m1
thick a tiubh a
thickener s (Eng.) (sedimentation) tiúsóir m3
thick-film circuit (Eln.) ciorcad m1 tiúscannáin
thick lens tiúlionsa m4
thick mirror tiúscáthán m1
thick stroke tiúlíne f4 (pl -nte)
thin-film circuit (Eln.) ciorcad m1 tanascannáin
thio- pref tia-, tiai- pref
thiocarbamide s tiacarbaimíd f2
thiocyanate s tiaicianáit f2
thiocyanide s tiaiciainíd f2
thiol s (= mercaptan) tiól m1
thiosulphate s tiasulfáit f2
thiourea s tia-úiré f4
third s trian m1
third power tríú cumhacht
thistle-funnel s craosadán m1
thixotropic a ticseatrópach a
thixotropy s ticseatrópacht f3
thorium s tóiriam m4
thought experiment (Ph.) smaointurgnamh m1
thousand s míle m4
thread s snáithe m4
three-body problem (Mec. Ph.) fadhb f2 trí chorp
three-centre bond nasc m1 trílárach
three-dimensional a tríthoiseach a
three-fold degeneracy díchineálacht f3 thrífhillte
three-force body (Mec. Ph.) corp m1 trí fhórsa
three-phase a tríphasach a
three-throw pump caidéal m1 trí ligean
threshold s tairseach f2
threshold frequency minicíocht f3 tairsí
threshold of hearing tairseach f2 na héisteachta
threshold potential poitéinseal m1 tairsí
threshold voltage voltas m1 tairsí
throttle s scóig f2
throttle-valve s scóigchomhla f4
thrust s (Mec. Ph.)m4
thrust bearing (Mec.) sá-thaca m4
thulium s túiliam m4
thymine s tímín m4
thymol s tíomól m1
thyratron s (Eln.) tíreatrón m1
tide s taoide f4
tie s ceangal m1
tie bar barra m4 trasnánach
tied arch (CivEng.) áirse f4 cheangailte
tight-coupled inductor (El.) ionduchtóir m3 teannchúpláilte
tiling s tíliú m (gs -ithe)
timbre s tondath m3
time s am m3
time base ambhonn m1
time constant amthairiseach m1
time constant of second-order system amthairiseach m1 córais dara hord
time delay (Ph.) moill f2 ama
time dilation amleathadh m (gs -eata)
time-division multiplexing ilphléacsacht f3 amroinnte
time domain amfhearann m1
time-domain specifications sonraíochtaí fpl amfhearainn
time peak ambhuaic f2
time reflection am-fhrithchaitheamh m1
time response amfhreagairt f3
time reversal (Ph.) amchúlú m (gs -laithe)
time scaling amscálú m (gs -laithe)
time series (St.) amshraith f2
time switch amlasc f2
time to peak am m3 chun buaice
time zone amchrios m3
tin s stán m1
tincture s tintiúr m1
tinfoil scragall m1 stáin
tint s imir f2
tintometer s imirmhéadar m1
tissue s (Bio.) fíochán m1
titanium s tíotáiniam m4
titanyl s tíotáinil f2
titrant s (Ch.) toirtmheascthóir m3
titrate v (Ch.) toirtmheasc v
titration s toirtmheascadh m (gs -ctha)
titre s títear m1
titrimetric a tíotraiméadrach a
titrimetry s tíotraiméadracht f3
toggle s scorán m1
toggle switch lasc f2 scoráin
toggle vice
bís f2 scoráin
tog value luach m3 toga
tol
s tol m1
tolerance s lamháltas m1
toluene s (= methylbenzene) tolúéin f2
toluic a (= methylbenzoic) tolúch a
toluidene s tolúidéin f2
tomography s tomagrafaíocht f3
ton s tonna m4
tone s ton m1
tone control tonrialú m (gs -laithe)
tonne s (= metric ton) tona m4
tool kit foireann m1 uirlisí
toothed
a fiaclach a
top s (spinning top) caiseal m1
top-heavy ceanntrom a, barrthrom a
top molecule caisealmhóilín m4
topological a toipeolaíoch a
topological equivalent coibhéis f2 thoipeolaíoch
topological group grúpa m4 toipeolaíoch
topological isomorphism iseamorfacht f3 thoipeolaíoch
topological linear space spás m1 líneach toipeolaíoch
topologically equivalent coibhéiseach go toipeolaíoch
topology s toipeolaíocht f3
toric lens tórlionsa m4
toroidal winding tochrán m1 tóróideach
torque s (Mec.) casmhóimint f2, torc m1
torquemeter s torcmhéadar m1
torr s torr m1
torsion s toirsiún m1
torsional a toirsiúnach a
torsional hysteresis histéiréis f2 thoirsiúnach
torsional rigidity doichte f4 thoirsiúnach
torsional vibration creathadh m1 toirsiúnach
torsional wave tonn f2 thoirsiúnach
torsion balance toirsiúnmheátán m1
torsion head ceann m1 toirsiúin
torsion meter toirsiúnmhéadar m1
torus s tóras m1
total-differential s (Mth.) slándifreálach m1
total-differential equation (Mth.) cothromóid f2 slándifreálaigh
total emission (Ph.) lán-astú m (gs -taithe)
total heat (Ph.) lánteas m3
total-radiation pyrometer (Ph.) piriméadar m1 lánradaíochta
toughness s (Mec.) righneas m1
tourmaline s túrmailín m4
toxic a tocsaineach a
toxicity s tocsaineacht f3
toxicological a tocsaineolaíoch
toxicology s tocsaineolaíocht f3
toxin s tocsain f2
toxophore s tocsafór m1
trace s (Ch.) rian m1
trace s (= path) (Eln.. Mth.) rian m1
trace v (Mth. NcPh.) rianaigh v
trace element (Ch.) riandúil f2
tracer s (= tracer element) (Ch. NcPh.) rianaire m4
tracer s (Mth.) rianaire m4
tracer compound (Ch.) rian-chomhdhúil f2
tracer element (= tracer) (Ch. NcPh.) rianaire m4
tracer isotope (Ch. NcPh.) rian-iseatóp m1
track v (Ncln.) lorg v
tractive power (Mec.) cumhacht f3 tarraingthe
tractive resistance (Mec.) friotaíocht f3 tarraingthe
trade mark trádmharc m1
traditional mathematics matamaitic f2 thraidisiúnta
train of rods slatsraith f2
train of wheels sraith f2 rothaí, rothshraith f2
trajectory (Mec. Ph.) ruthag m1
trajectory in phase plane (Mec.) ruthag m1 sa phasphlána
trans- pref tras- pref, tar- pref
transamination s trasaimíniú m (gs -ithe)
trans-butenedioic acid (= fumaric acid) aigéad m1 tras-bhúitéindé-óch
trans-but-2-enoic acid (= crotonic acid) aigéad m1 tras-bhút-2-éanóch
transceiver s trasghlacadóir m3
transcendental
a tarchéimniúil a
transcendental equation cothromóid f2 tharchéimniúil
transcendental function feidhm f2 tharchéimniúil
transcriptase s trascrioptáis f2
transducer s (Ph.) trasduchtóir m3
transductor (Eln.. ElMag.) trasduchtán m1
trans-effect s trasiarmhairt f3
transferase s trasfaráis f2
transference s traschur m1
transfer formula foirmle f4 thraschuir
transfer function feidhm f2 thraschuir
transfer-function definition sainmhíniú m ar fheidhm thraschuir
transfer impedance coisceas m1 traschuir
transfer RNA (= tRNA) RNA traschuir
transfinite number uimhir f thrasfhinideach
transform s (Mth.) trasfhoirm f2
transform v (El.) claochlaigh v
transform v (Mth.) trasfhoirmigh v
transformation s (Mth.) trasfhoirmiú m (gs -ithe)
transformation equation (Mth.) cothromóid f2 trasfhoirmiúcháin
transformation group (Mth.) grúpa m4 trasfhoirmiúcháin
transformation of similitude (Mth.) trasfhoirmiú m na cosúlachta
transformer s (ElMag.) claochladán m1
transience s díomuaine f4
transient equilibrium (Ncln.) cothromaíocht f3 dhíomuan
transisomer s tras-isiméir f2
transistor s trasraitheoir m3
transistor parameter paraiméadar m1 trasraitheora
transistor-transistor logic (Eln.) loighic f2 thrasraitheora is trasraitheora
transition s (Ch. Ph. QuMec.) trasdul m3
transitional a (Ch. Mec. Ph.) trasdultach a
transitional triad triad m1 trasdultach
transition metal miotal m1 trasdultach
transitive a (Mth.) aistreach a
transitive property of inclusion of sets (Mth.) airí m4 aistreach iniamh na dtacar
transitive relation coibhneas m1 aistreach
transitivity s (Mth.) aistreacht f3
transit time (Eln.) am m3 trasdula
translation s (Mth.) aistriú m (gs -ithe)
translational energy fuinneamh m1 aistriúcháin
translation invariance do-athraitheacht f3 i leith aistriú
translation operator (Mth.) oibreoir m3 aistriúcháin
translucent a tréshoilseach a
transmissibility s (Opt. Ph.) in-tarchurthacht f3
transmission s (Ph.) tarchur m (gs as s -uir, gs as vn -urtha)
transmission coefficient (Ph.) comhéifeacht f3 tarchuir
transmission factor (Ph.) fachtóir m3 tarchuir
transmission line (El.) líne f4 tharchuir
transmission loss (Ph.) caillteanas m1 sa tarchur
transmission of heat (Ph.) tarchur m1 teasa
transmissivity (Ph.) tarchurthacht f3
transmit v (Ph.) tarchuir v (vn -chur)
transmittance s (Ph.) tarchuras m1
transmittancy s (Ph.) tarchurasacht f3
transmitted wave (Ph.) tonn f2 tharchurtha
transmitter s tarchuradóir m3
transmutate v claochlaigh v
transmutation s claochlú m (gs -chlaithe)
transparent a trédhearcach a
transparent (of radiation) tréscaoilteach a
transport s iompar m1
transport v iompair v
transportation problem fadhb f2 iompair
transport number uimhir f iompair
transport phenomenon feiniméan m1 iompair
transport theorem teoirim f2 an iompair
transpose s trasuíomh m1
transpose v trasuigh v
transpose matrix maitrís f2 trasuímh
transposition s trasuíomh m1
transuranic a trasúránach a
transuranics spl trasúráinic f2
transversal s trasnaí m4
transversality s trasnaíocht f3
transversality boundary condition fóirchoinníoll m1 trasnaíochta
transverse a (Mth.) trasnach a, tras- pref
transverse anistropy (Ch. Ph.) ainiostrópacht f3 thrasnach
transversely isotropic (Ch. Ph.) tras-iseatrópach a
transverse mass (Ph.) trasmhais f2
transverse vibration (Ph.) traschrith m3
transverse wave (Ph.) trastonn f2
trap s gaiste m4
trapezium s traipéisiam m4
trapezoid s traipéasóideach m1
trapezoid(al) a traipéasóideach a
trapezoidal rule riail f thraipéasóideach
travelling microscope (Opt.) micreascóp m1 gluaisteach
travelling wave tonn f2 taistil
travelling-wave tube feadán m1 tonn taistil
traverse s trasnáil f3
treatment s cóireáil f3
treble
a méadaithe faoi thrí
treble v méadaigh faoi thrí
trembler s creathóir m3
trend s (Ph. St.) treocht f3
triad s (Ch.) triad m1
trial s triail f (gs -alach)
trial and error method modh m3 na trialach agus na hearráide
triangle s triantán m1
triangular a triantánach a
triangular inequality éagothroime f4 thriantánach
triangular matrix maitrís f2 thriantánach
triangular number uimhir f thriantánach
triangular variate normal probability dóchúlacht f3 normalach athráideach thriantánach
triangulation s triantánú m (gs -naithe)
tribasic a tríbhunata a
tribo- pref tribea-, tribi-, trib- pref
triboelectricity s tribileictreachas m1
triboluminescence s tribealonracht f3
tribophosphorescence s tribimhéarnáil f3
trichloroethanal s tríchlóireatánal m1
trichloroethane s tríchlóireatán m1
trichloromethane
s (= chloroform) tríchlóraimeatán m1
trichotomy s tríceatóime f4
trichromatic a tríchrómatach a
trickle charger s sil-luchtaire m4
tridentate a trídhéadach a
tridiagonal a tríthrasnánach a
triene s tríéin f2
triethanolamine s (= tris(2-hydroxyethyl)amine) trí-eatánólaimín m4
triethylenetetramine s trí-eitiléinteatraimín m4
trigonal a tríogánach a
trigonometrical a triantánúil a
trigonometry s triantánacht f3
trihedral a tríhéidreach a
triiodomethane s (= iodoform) trí-iadaimeatán m1
trilinear a trílíneach a
trimer s trímhéir f2
trimethylbenzene s (= mesithylene) trímheitilbeinséin f2
trimmer s feisteoir m3
trimmer condenser comhdhlúthadán m1 feistiúcháin
trinomial a tríthéarmach a
trinomial distribution dáileachán m1 tríthéarmach
trinomial expression slonn m1 tríthéarmach
triode s trióid f2
triode hexode s trióid-heacsóid f2
triode voltage amplifier aimplitheoir m3 voltais trióide
trioic a trióch a
-triol suff s -triól suff m1
trip coil truipchorna m4
triple a triarach a
triple-beam balance meátán m1 trí chuing
triple bond nasc m1 triarach
triple point (Ch.) tríphointe m4
triplet s (Opt. Ph.) tripléad m1
triplet state (Ph.) staid f2 thripléadach
triplex process (Ch. Metal.) próiseas m1 tríphléacsach
tripod s tríchosach m1, troiste m4
tripping device deis f2 thuisleach
trip switch lasc f2 thuisleach
tris- pref tris- pref
trisect v (Mth.) tríroinn v
trisection s (Mth.) tríroinnt f, gs -te, pl -rannta
trisectrix s (Mth.) tríroinnteoir m3
tris(2-hydroxyethyl)amine s (= triethanolamine) tris(2-hiodrocsa-eitiol)aimín m4
trisilylamine s tríshiliolaimín m4
tristimulus value luach m3 tríspreagach
tritium s tritiam m4
triton s tríotón m1
trityl s trítil f2
trivalent a (= tervalent) trífhiúsach a
trivial solution (Mth. Ph.) réiteach m1 beagbhríoch
trolley s tralaí m4
tromino s tromanó m4
-tron suff s -trón suff m1
-trope suff s -tróp suff m1
-trophic suff a -trófach suff a
-trophy suff s -trópacht suff f3
-tropic suff a -trópach suff a
tropopause s trópastad m4
trough s (of wavelength) log m1
troy system (Mec.) córas m1 troí
troy weight s (Mec.) meáchan m1 troí
true a fíor a
true anomaly (Ast.) aimhrialtacht f3 fhíor
true sentence (Set.)abairt f2 fhíor
truncate v (Arith. St.) teasc v
truncate v (Geom.) barrscoith v
truncated a (Arith. St.) teasctha a
truncated a (Geom.) barrscoite, maol
truncated cone (Mth.) cón m1 barrscoite
truncated series (Mth.) sraith f2 theasctha
truncation error (Mth.) earráid f2 teascacháin
trundle wheel roth m3 landair
truss s trus m4
trussed a trusáilte a
truth set tacar m1 fírinne
tube s feadán m1
tube of flux (= tube of force) (Eln.) floscfheadán m1
tube of force (= tube of flux) (Eln.) floscfhéadán m1
tubular a feadánach a
tumbler s (= tumbler switch) (El.) lasc f2 thruslógach
tumbler switch (= tumbler) (El.) lasc f2 thruslógach
tune s tiúin f2
tune v tiúin v (pres -únann, vn -únadh), comhthiúin v
tuned circuit ciorcad m1 tiúnta
tuner s (Eln.) tiúnadóir m3
tungsten s (= wolfram) tungstan m1
tuning-fork s gabhlóg f2 thiúnta
tunnel s tollán m1
tunnel effect iarmhairt f3 tolláin
turbid a moirtiúil a
turbidimetry s moirtmhéadracht f3
turbidity s moirtiúlacht f3
turbine s tuirbín m4
turbo- pref turba-, turbai- pref
turbo-alternator s turbailtéarnóir m3
turbulence s (= turbulent flow) (Mec.) suaiteacht f3
turbulent flow (= turbulence) (Mec.) sreabhadh m suaite
turbulent stress strus m1 suaite
turn v cas v
turnings spl scamhachán m1
turns spl (of coil) lúba fpl
turns ratio caschóimheas m3
turn-table s caschlár m1
turpentine s tuirpintín m4
turret s túirín m4
tweeter s trílire m4
tweezers spl pionsúirín m4
twice-continuously differentiable indifreálaithe go leanúnach faoi dhó
twice differentiable indifreálaithe faoi dhó
twin-engined a dé-inneallach a
twinkle s drithliú m (gs -ithe)
twinning s cúplaíocht f3
twist v cas v
twisted a casta a, cas- pref
twisted curve caschuar m1
two-dimensional a déthoiseach a
two-phase a déphasach a
two-tailed test (St.) tástáil f3 dhéfhoircneach
typography s clóghrafaíocht f3

Barr


u (= ungerade) (unit) (de) u, ungerade m4
ubiety s láithreacht f3
ubiquity s uileláithreacht f3
ultimate a deiridh gs as a
ultimate load ualach m1 deiridh
ultimate strength neart m1 deiridh
ultimate stress strus m1 deiridh
ultra- pref ultra-, ultra(i)- pref
ultracentrifuge s ultra-lártheifneoir m3
ultracrystalline a ultraichriostalach a
ultrahigh frequency minicíocht f3 ultra-ard
ultramarine s ultramairín m4
ultramicroscope s ultraimicreascóp m1
ultramicroscopy s ultraimicreascópacht f3
ultrasonic a ultrasonach a
ultrasonics spl ultrasonaic f2
ultrasound s ultrafhuaim f2
ultraviolet a ultraivialait a
ultraviolet catastrophe catastróf f2 ultraivialait
ultraviolet ray (= UV ray) ga m4 ultraivialait
-um suff s -am suff m1
U-magnet s (= horse-shoe magnet) crú-mhaighnéad m1
umbra s lánscáil f2
umbral index innéacs m4 lánscáileach
unary a aonártha a
unbalanced a neamhchothrom a, neamhchothromaithe a
unbalanced disk diosca m4 neamhchothromaithe
unbalanced forces fórsaí mpl neamhchothromaithe
unbiased a neamhlaofa a
unbiased coin bonn m1 neamhlaofa
unbiased estimate meastachán m1 neamhlaofa
unbiased estimator meastóir m3 neamhlaofa
unbounded a éaguimsithe a
unbounded self-adjoint operator (Mth.) oibreoir m3 féinchuingeach éaguimsithe
uncertainty s éiginnteacht f3
uncertainty principal (Mth. QuMec.) prionsabal m1 na héiginnteachta
uncombined a neamhchuingrithe a
unconstrained
a neamhiallaithe a
unconstrained function feidhm f2 neamhiallaithe
undamped a neamh-mhaolaithe a
undamped natural frequency minicíocht f3 nádúrtha neamh-mhaolaithe
undenary a aondénártha a
undercurrent s foshruth m3
undercurrent release (El.) scaoileadh m foshrutha
underdamped a tearcmhaolaithe a
underdamped second-order system córas m1 tearcmhaolaithe dara hord
underdeveloped a (Phot.) foréalta a
under force (of flexibility of material) faoi fhórsa
undertone colour
dath m3 fothonach
undervoltage release (El.) scaoileadh m fovoltais
undetermined a neamhchinntithe a
undetermined coefficient comhéifeacht f3 neamhchinntithe
unequal a (Mth.) éagothrom a
unfavourable a neamhfhabhrach a
unfavourable event teagmhas m1 neamhfhabhrach
ungerade (= u) s (de) ungerade m4, u
ungrouped data (St.) sonraí mpl neamhghrúpáilte
uni- pref aon- pref
uniaxial a aonaiseach a
unicursal curve cuar m1 aonchúrsach
unidentate a aondéadach a
unidimensional a (= one-dimension) aontoiseach a
unidirectional a aontreoch a
unified atomic mass unit aonad m1 maise adamhaí aontaithe
unified-field theory teoiric f2 réimsí aontaithe
unifilar suspension (Mec.) crochadh m aonsnáthach
uniform a aonfhoirmeach a
uniform convergence (Mth.) coinbhéirseacht f3 aonfhoirmeach
uniform field (Ph.) réimse m4 aonfhoirmeach
uniform norm (Mth.) norm m1 aonfhoirmeach
uniform-temperature enclosure (Ph.) iniamh m1 teochta aonfhoirmí
unijunction transistor (Eln.) trasraitheoir m3 aon chumair
unimodal function (Mth. St.) feidhm f2 aonmhódach
unimolecular a aonmhóilíneach a
union s aontas m1
union of two sets aontas m1 dhá thacar
unipolar transistor (Eln.) trasraitheoir m3 aonpholach
uniqueness s uathúlacht f3
unit s aonad m1
unitary a aonadach a
unitary group grúpa m4 aonadach
unitary operator oibreoir m3 aonadach
unitary symmetry siméadracht f3 aonadach
unit cell aonadchill f2
unit impulse response (ContSys.) freagairt f3 aonadríoga
unit length aonadfhad m1
unit normal s aonadnormal m1
unit normal a aonadnormalach a
unit of area aonad m1 achair
unit of gauge pressure aonad m1 brú tomhsaire
unit of length aonad m1 faid, fadaonad m1
unit of measurement aonad m1 tomhais
unit of thermal resistance aonad m1 friotaíochta teirmí
unit operation
aonadoibríocht f3
unit parabola aonadpharabóil f2
unit plane aonadphlána m4
unit point aonadphointe m4
unit pole aonadphol m1
unit process aonadphróiseas m1
unit tangent s (Mth.) aonadtadhall m1
unit-tangent a aonadtadhlach a
unit vector (Mth.) aonadveicteoir m3
unity s aontacht f3
unity element eilimint f2 aontachta
univalent a aonfhiúsach a
univariate distribution dáileachán m1 aonathráideach
universal a uilíoch a
universal gas constant gástairiseach m1 uilíoch
universal indicator táscaire m4 uilíoch
universal indicator paper
páipéar m1 táscaire uilíoch
universality
s uilíocht f3
universality theorem teoirim f2 na huilíochta
universal joint alt m1 uilíoch
universal mill muileann m1 uilíoch
universal motor mótar m1 uilíoch
universal set uilethacar m1
universal shunt seachród m1 uilíoch
universe s cruinne f4
unknown a (Mth.) anaithnid a
unlimited a (Mth.) neamhtheoranta a
unnilhexium s unnailheicsiam m4
unnilpentium s unnailpeintiam m4
unnilquadium s unnalcuaidiam m4
unreactive a neamh-imoibríoch a
unsaturated
a neamhsháithithe a
unsaturated vapour gal f2 neamhsháithithe
unscramble v díscrobh v
unspun a neamhshníofa a
unstable a éagobhsaí a
unstable equilibrium cothromaíocht f3 éagobhsaí
unsymmetric a neamhshiméadrach a
upper atmosphere an t-atmaisféar m1 uachtarach
upper bound cuimse f4 uachtair
upper bounded a (Mth. Set.) uachtarchuimsithe a
upper triangular matrix maitrís f2 thriantánach uachtarach
upright a ceartdíreach a
upright abacus (Mth.) fráma m4 comhairimh ingearach
upthrust sm4 aníos
upsilon s upsalón m1
uracil s úraicil f2
uranate s úránáit f2
uraninite s úráininít f2
uranium s úráiniam m4
uranium series sraith f2 úráiniam
uranocene s úránaicéin f2
uranyl s úráinil f2
urea s (= carbonyl diamide) úiré f4
urethane s úireatán m1
uridine s úiridín m4
use of materials úsáid f2 na n-ábhar
utensil
s gléas m1
UV ray (= ultraviolet ray) ga m4 ultraivialait
U-value s U-luach m3 (pl -anna)

Barr


vacuity s foilmhe f4
vacuum s folús m1
vacuum flask folúsfhleascán m1
vacuum gauge folústomhsaire m4
vacuum pump folúschaidéal m1
vacuum ultraviolet spectroscopy speictreascópacht f3 ultraivialait folúis
valence s (= valency) (Ch.) fiús m1
valence band fiúsbhanda m4
valence bond fiúsnasc m1
valence-bond theory teoiric f2 an fhiúsnaisc
valence electron fiúsleictreon m1
valence shell fiús-sceall m3
valence shell electron-pair repulsion theory (= VSEPRT) (Ch.) teoiric f2 éartha leictreondís an fhiús-scealla, TÉLDFS
valency s (= valence) fiús m1
valency electron fiúsleictreon m1
valency number fiús-uimhir f (gs -mhreach)
-valent
suff a -fhiúsach suff a
valeric a (= pentanoic) vailéarach a
value s luach m3 (pl -anna)
valued a luachach a
valve s comhla f4
valve reactor (El.) freasaitheoir m3 comhlach
valve-holder s (Ph.) cró m4 comhla
valve voltmeter (Ph.) voltmhéadar m1 comhlach
vanadium s vanaidiam m4
vanadyl s vanaidil f2
Van Allen belt (= radiation belt) crios m3 Van Allen
vaporization coefficient comhéifeacht f3 galúcháin
vaporize v galaigh v
vapour s gal f2
vapour density galdlús m1
vapour pressure galbhrú m4
vapour-pressure thermometer teirmiméadar m1 galbhrú
varactor s (= varactor diode) (Eln.) varachtóir m3
varactor diode (= varactor) (Eln.) dé-óid f2 varachtórach
varactor tuning (Eln.) tiúnadh m varachtórach
variability s inathraitheacht f3
variable s athróg f2
variable a (changing) athraitheach a
variable a (capable of being changed) inathraithe a
variable focus condenser comhdhlúthadán m1 fócais inathraithe
variable of state athróga fpl staide
variable resistor friotóir m3 inathraithe
variable secant
seiceant m1 athraitheach
variance s athraitheas m1
variant s athraitheach m1
variate s athráid f2
variate a athráideach a
variation s comhathrú m (gs -thraithe)
variation s (Mth.) athrúchán m1
variational method modh m3 athrúchánach
variation of the compass athrú m an chompáis
varistor s (Eln.) varastar m1
varnish s vearnais f2
vary v athraigh v
varying a athraitheach a
vaseline s veasailín m4
vat s dabhach f (gs daibhche)
vat dye dabhachruaim f2
vector s veicteoir m3
vector boson bósan m1 veicteora
vector cross product (= cross product, vector product) trasiolrach m1
vector field réimse m4 veicteoireach
vector product (= cross product, vector cross product) iolrach m1 veicteoireach
vector series sraith f2 veicteoireach
vector space spás m1 veicteoireach
vector surface traction tarraingt f dhromchlach veicteoireach
vector triple product iolrach m1 triarach veicteoireach
vegetable origin bunús m1 plandúil
velocimeter
s luasmhéadar m1
velocity s treoluas m1
velocity-displacement diagram léaráid f2 treoluais is asáitithe
velocity of propagation treoluas m1 forleata
velocity of sound treoluas m1 fuaime
velocity potential poitéinseal m1 treoluais
velocity servomechanism seirbhimheicníocht f3 treoluais
velocity-time diagram léaráid f2 treoluais is ama
vena contracta (la) vena contracta
vent s poll m1
ventilate v aeraigh v
ventilation s aerú m (gs -raithe)
ventilator s aerthóir m3
venturi s (= venturi tube) feadán m1 Venturi
venturi meter
méadar m1 Venturi
venturi scrubber
sciúrthóir m3 Venturi
venturi tube (= venturi)
feadán m1 Venturi
verification
s fíorú m (gs -raithe)
verify v fíoraigh v
vermiculite s veirmicilít f2
vernier focus power fócaschumhacht f3 Vernier
vernier scale scála m4 Vernier
versor s veirseoir m3
vertex s (Mth. Opt.) stuaic f2
vertical s ceartingear m1
vertical a ceartingearach a
vertical axis ais f2 cheartingearach
vertically opposite angles rinnuillineacha fpl urchomhaireacha
very high frequency (= VHF) minicíocht f3 an-ard, MAA
vesicant s spuaiceán m1
vesicatory a spuaiceánach a
VHF (= very high frequency) MAA, minicíocht f3 an-ard
vibrate v crith v, creath v
vibrating a creathach a
vibrating-reed galvanometer galbhánaiméadar m1 crithghiolcaí
vibration s (Mec. Ph.) creathadh m1, crith m3
vibrational a creathúil a
vibrational quantum number candamuimhir f chreathúil
vibration galvanometer galbhánaiméadar m1 creathach
vibration isolation aonrú m creathach
vibration magnetometer maighnéadaiméadar m1 creathach
vibration of a spring (Mec.) creathadh m1 lingeáin
vibration-rotation spectrum (Ph.) speictream m1 crithrothlúcháin
vibrator s creathadóir m3
vibratory a creathánach a
vibrometer s crithmhéadar m1
vic- pref vic-, vioc- pref
vicdichloroethane s vicdhéchlóireatán m1
video s físeán m1
video- pref fís- pref
video-frequency s físmhinicíocht f3
video-tape s fístéip f2 (pl -eanna)
vidicon (Phot.) vidíocón m1
view-finder s (Opt. Ph.) lorgán m1 radhairc
vignetting s fínéadú m (gs -daithe)
vigorous a bríomhar a
vinasses spl fíonfhuíoll m1
vinegar s fínéagar m1
vinyl s vinil f2
viol- pref víol- pref
violet s vialait f2
violent reaction (Ch.) imoibriú m foirtil
virgin metal
óghmhiotal m1
virgin neutron óghneodrón m1
virial s viriúlach m1
virial a viriúil a
virial coefficient comhéifeacht f3 viriúil
virial equation cothromóid f2 viriúil
virial law dlí m4 viriúil
virtual cathode (Eln.) catóid f2 fhíorúil
virtual displacement (Mec.) díláithriú m fíorúil
virtual image (Opt. Ph.) íomhá f4 fhíorúil
virtual object (Opt. Ph.) frithne f4 fhíorúil
virtual particle (QuPh.) cáithnín m4 fíorúil
virtual work (Mec.) obair f2 fhíorúil
visco-elastic a slaodleaisteach a
visco-elasticity s slaodleaisteachas m1
visco-plastic a slaodphlaisteach a
viscometer s slaodmhéadar m1
viscose s vioscós m1
viscosity s slaodacht f3
viscosity gauge tomhsaire m4 slaodachta
viscosity of a gas slaodacht f3 gáis
viscous a slaodach a
viscous damping maolú m slaodach
viscous flow sreabhadh m slaodach
visible spectrum speictream m1 infheicthe
vision s radharc m1, amharc m1
visual aids áiseanna fpl amhairc
visual binary (Ast.) déréalta f4 infheicthe
vitamin s vitimín m4
vitreous a gloiní a
vitrification s gloiniú m (gs -ithe), gloiniúchán m1
vitrify v gloinigh v
vitriol s vitrial m1
voice frequency guthmhinicíocht f3
void s folúntas m1
void a folamh a
void coefficient comhéifeacht f3 folúntais
void volume toirt f2 folúntais
volatile a (Ch. Ph.) so-ghalaithe a
volatility s (Ch. Ph.) so-ghalaitheacht f3
volatilization s (Ch. Ph.) galú m (gs -laithe)
volatilize v (Ch. Ph.) galaigh v
volt s volta m4
voltage s voltas m1
voltage amplifier aimplitheoir m3 voltais
voltage between lines voltas m1 idir línte
voltage divider (= potential divider) roinnteoir m3 voltais
voltage drop titim f2 voltais
voltage ratio cóimheas m3 voltais
voltage stabilizer cobhsaitheoir m3 voltais
voltage transformer (= potential transformer) claochladán m1 voltais
voltaic a voltach a
voltameter s voltaiméadar m1
voltametry s (Ch. Ph.) voltmhéadracht f3
voltammeter s (El.) volt-aimpmhéadar m1
volt-ampere s voltaimpéar m1
voltmeter s (Eng.) voltmhéadar m1
volume s toirt f2
volume control (on radio, etc.) rialaitheoir m3 fuaime
volume elasticity
(Mec.) leaisteachas m1 toirte
volume flow toirtsreabhadh m (gs -eafa)
volumetric a toirtmhéadrach a
volumetric analysis anailís f2 thoirtmhéadrach
volumetric flask fleascán m1 toirtmhéadrach
vortex s cuilithe f4
vortex ring fáinne m4 cuilithe
vortex shedding sceitheadh m cuilithí
vortical field réimse m4 cuilitheach
vorticity s (Mec.) cuilitheacht f3
vorticity-transport equation cothromóid f2 iompair chuilitheachta
VSEPRT (= valence shell electron-pair repulsion theory) (Ch.) TÉLDFS, teoiric éartha leictreondís an fhiús-scealla
vulcanite s bolcáinít f2
vulcanization s bolcáiniú m (gs -ithe)
vulcanize v bolcáinigh v
vulcanizer s bolcánóir m3
vulgar fraction gnáthchodán m1
vulnerating s leochailliú m (gs -ithe)

Barr


walking system córas m1 siúil
wall effect balla-iarmhairt f3
wall energy ballafhuinneamh m1
warble s (Ph.) ceiliúr m1
warping s (of ship) tarlú m (gs -laithe)
warping function feidhm f2 tharlúcháin
wash-bottle s buidéal m1 níocháin
washer s leicneán m1
washing machine meaisín m4 níocháin
washing soda s sóid f2 níocháin
watch glass (= clock glass) clog-ghloine f4
water s uisce m4
water bath dabhach f2 uisce
water-culture powder
púdar m1 saothráin uisce
water equivalent
coibhéis f2 uisce
water gas (Ch.) gás m1 uisce, uisceghás m1
water glass (Ch.) uisceghloine f4
water hardness (Ch.) cruas m1 uisce
water-level detector brathadóir m3 leibhéil uisce
water-level indicator táscaire m4 leibhéil uisce
water of crystallization
(Ch.) uisce m4 criostalúcháin
waterproof a uiscedhíonach a
water-repellent a uisce-éarthach a
water table (Ch. Ph.) maoschlár m1
water-treatment laboratory saotharlann f2 chóireála uisce
water-treatment plant
ionad m1 cóireála uisce
water vapour
(Ch. Ph.) galuisce m4
watt s vata m4
wattage s vatacht f3
watt-hour s vatuair f2
watt-hour meter s vatuair-mhéadar m1
watt meter vatamhéadar m1
watt second vatashoicind m4
wave s tonn f2
wave analyser tonn-anailíseoir m3
wave-crest s tonnbharr m1
wave-detector s tonnbhrathadóir m3
wave equation tonnchothromóid f2
waveform tonnchruth m3
wavefront (Ph.) tonnbhráid f (gs -ád)
wave function tonnfheidhm f2
waveguide tonntreoraí m4
wavelength s tonnfhad m1
wavelength constant tairiseach m1 tonnfhaid
wavelet s tonnán m1
wave mechanics spl tonnmheicnic f2
wave-meter s tonnmhéadar m1
wave motion s (Ph.) tonnghluaiseacht f3
wave number s tonnuimhir f (gs -mhreach)
wave packet tonnphaicéad m1
wave-particle duality (QuPh.) déacht f3 toinne is cáithnín
wave surface tonndromchla m4
wave tail (Eln.) tonnlos m3
wave-tank s tonnumar m1
wave theory tonnteoiric f2
wave theory of light tonnteoiric f2 an tsolais
wave train (Ph.) tonnsraith f2
wave trap s tonnghaiste m4
wave-trough s (Mec. Ph.) log m1 toinne
wave velocity (= phase velocity) (Ph.) treoluas m1 toinne
wave-wound machine meaisín m4 tonntochraiste
wax s (Ch.) céir f (gs -éarach)
wax tailings (Ch.) céirfhuíoll m (gs -íll)
weak a lag a
weak acid aigéad m1 lag
weak base bun m1 lag
weak convergence (Mth.) coinbhéirseacht f3 lag
weak coupling lagchúpláil f3
weak interaction idirghníomhú m lag
weak minimum íosluach m3 lag
weak topology lagthoipeolaíocht f3
weather satellite satailít f2 aimsire
wedge
s ding f2
weigh v meáigh v
weigh beam meághéag f2
weight s meáchan m1
weighted a ualaithe a
weighted average meán m1 ualaithe
weighted mean meán m1 ualaithe
weighting s (Mth. St.) ualú m (gs -laithe)
weighting function (Mth. St.) feidhm f2 ualúcháin
weighting function of a causal system (Mth. St.) feidhm f2 ualúcháin córais chúisigh
weightless a dímheáchain gs as a
weightlessness s dímheáchan m1
weld s táthán m1
weld v táthaigh v
weld decay táthmheathlú m (gs -laithe)
welded a táite a
welder s táthaire m4
welding s táthú m (gs -thaithe)
welding stress strus m1 táthúcháin
well s (Ph.) log m1
well-behaved a (Mth.) dea-iompartha a
well-defined a (Mth.) dea-shainithe a
well-ordered a (Mth.) dea-ordaithe a
wet a fliuch a
wet-and-dry bulb hygrometer higriméadar m1 fliuch is tirim
wet ashing fliuchluaithriú m (gs -rithe)
wetness s fliche f4
wet point fliuchphointe m4
wet process fliuchphróiseas m1
wettability a infhliuchtacht f3
wet vapour gal f2 fhliuch
whetstone s liabró f (gs -ón)
whistle s fead f2
white dwarf bán-abhac m1
white light solas m1 bán
white noise
(Ph.) torann m1 bán
white phosphorus fosfar m1 bán
white spirits
biotáille f4 bhán
whole-circle bearing
treo-uillinn f2 lánchiorcail
whole number slánuimhir f (gs -mhreach)
wholetone scale scála m4 lántonach
width s leithead m1
Wigner effect (= discomposition effect) iarmhairt f3 Wigner
wind
s gaoth f2
wind v tochrais v
windage s gaotáiste m4
windage loss (El.) caillteanas m1 gaotáiste
winding s (El.) tochrán m1
winding-coil s fillteán m1
wind instrument gaothuirlis f2
wind tunnel gaoth-thollán m1
wing-nut s cnó m4 eiteach
wire s sreang f2
wire gauze sreang-uige f4, uige f4 shreinge
wiring s sreangú m (gs -gaithe)
wobble s longadán m1
wobble v longadán m1 a dhéanamh
wobbling s longadán m1
wobbulator s (Eln.) longadánaí m4
wolfram s (= tungsten) tungstan m1
wood alcohol
fiodh-alcól m1
wood charcoal fioghual m1
wood spirit fiobhiotáille f4
woofer s amhaire m4
woofing s amhaíl f3
word equation (Ch.) cothromóid f2 i bhfoirm focal
work
s obair f2
worked a snoite a
work function s feidhm f2 oibre, obairfheidhm f2
work-harden v saotharchruaigh v
work-hardening saotharchruachan f3
worm-driven pulley-block machine meaisín m4 péist-tiomáinte frídeora
worm gear s (Eng.) péistghiar m1
worm gearing (Eng.) péistghiarlach m1
wow s uaill f2
wrench s rinse m4
wrong a cearr a, mícheart a
wrought a saoirsithe a
wrought iron iarann m1 saoirsithe


Barr

xanth-
pref xant-, xaint- pref
xanthate s xantáit f2
xanthene s xaintéin f2
xanthic a xainteach a
xanthine s xaintín m4
x-axis s x-ais f2
x-coordinate s x-chomhordanáid f2
xenon
s xeanón m1
xerography s xéaragrafaíocht f3
xi sf4
x-radiation s x-radaíocht f3
x-ray s x-gha m4 (pl -thanna)
x-ray analysis anailís f2 x-ghathach
x-ray astronomy réalteolaíocht f3 x-ghathach
x-ray crystallography criostalghrafaíocht f3 x-ghathach
x-ray diffraction díraonadh m x-ghathach
x-ray fluorescence fluaraiseacht f3 x-ghathach
x-ray microscopy micreascópacht f3 x-ghathach
x-ray spectrum speictream m1 x-ghathach
x-ray star réalta f4 x-ghathach
x-ray tube feadán m1 x-ghathach
xylan s xiolán m1
xylene s (= dimethylbenzene) xiléin f2

Barr


yard s slat f2
yaw v luascáil v
Y-connection s Y-nasc m1
year s bliain f3
yeast s giosta m4
yield-point s géillphointe m4
yield stress géillstrus m1
yield value géill-luach m3
-yl suff s -il suff f2
ylem s éilim f2
-yne suff s -ín suff m4
yoke s cuing f2
yoke v cuingigh v
ytterbium s itéirbiam m4
yttrium s itriam m4

Barr


zenith s buaic f2
zeolite s seoilít f2
zero s nialas m1
zero-force s nialasfhórsa m4
zero matrix (= null matrix) maitrís f2 nialasach
zero-order reaction (Ch.) imoibriú m nialas-oird
zero-point energy fuinneamh m1 ag an nialasphointe
zeroth law (Ph.) dlí m4 nialasach
zero-valent a nialasfhiúsach a
zeta s zéite f4
zeta pinch (Ph.) zéite-chúngú m (gs -gaithe)
zeta potential zéite-phoitéinseal m1
zig-zag s fiarlán m1
zinc s sinc f2
zinc powder púdar m1 since
zinc strip stiall f2 since
zircon s siorcón m1
zirconal s siorcónal m1
zirconium s siorcóiniam m4
Z-modulation s Z-mhodhnú m1
zodiac s stoidiaca m4
zodiacal a stoidiacach a
zone s (Mth. Ph.) crios m3
zone melting (= zone refining) (Ch.) mínghlanadh m criosach
zone of silence crios m3 ciúnais
zone plate (Opt.) pláta m4 criosach
zone refining (= zone melting) (Ch.) mínghlanadh m criosach
Z-transform s Z-thrasfhoirm f2
zwitterion s svitirian m1
zymasse s síomáis f2