ba s (Egypt. Myth.) (soul)   m4 (pl -nna)

Babel s (Relig.)   Báibil f4

Baby & Child (Cloth., Ret.)   Babaithe & Leanaí

baby blue eyes (Nemophila menziesii) (Bot.)   súilíní mpl gorma

baby change female (Adm.)   friotháil f3 naíonán (mná amháin)

baby change unisex (Adm.)   friotháil f3 naíonán (mná nó fir)

baby-changing area (Adm., Gen.)   ionad m1 friothála ar naíonáin

baby clothes (Cloth.)   éadaí mpl naíonán

baby foods (Cu.)   bianna mpl linbh

babygro s (Cloth.)   naíbheart m1

Babylonian s (Ling.)   Bablóinis f2

baby napkin (= nappie) (Toil.)   clúidín m4 linbh

baby nest (HomEc.)   nead f2 linbh

baby new potatoes (Cu.)   prátaí mpl óga úra

baby oil (Toil.)   ola f4 naíonáin

baby onions (Cu., Hort.)   oinniúin mpl óga

baby requisites (Toil.)   riachtanais mpl naíonán

babysitter s (Adm., Gen.)   feighlí m4 leanaí

baby wear (Cloth.)   éadaí mpl naíonán

Bachelor of Arts – Business and Communications (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon - Gnó agus Cumarsáid

Bachelor of Arts (Full-Time) (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon (Lánaimseartha)

Bachelor of Arts in Accounting (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i gCuntasaíocht

Bachelor of Arts in Accounting and Finance (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i gCuntasaíocht agus Airgeadas

Bachelor of Arts in Applied Social Studies in Counselling (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Sóisialta Feidhmeach sa Chomhairleoireacht

Bachelor of Arts in Art in Society (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon in Ealaín sa tSochaí

Bachelor of Arts in Business and Financial Studies (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Gnó agus Airgeadais

Bachelor of Arts in Business Studies - first 2 years only to be provided at Mid-West Business Institute (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Gnó - an chéad dá bhliain amháin le cur ar fáil in Institiúid Ghnó an Iarthair Láir

Bachelor of Arts in Counselling and Psychotherapy (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i gComhairleoireacht agus Síciteiripe

Bachelor of Arts in English, Media and Cultural Studies (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i mBéarla, Staidéar Meán agus Staidéar Cultúrtha

Bachelor of Arts in Financial Services (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Seirbhísí Airgeadais

Bachelor of Arts in Fine Art (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon sa Mhínealaín (Lánaimseartha)

Bachelor of Arts in Fine Art in Painting (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Mínealaín sa Phéintéireacht

Bachelor of Arts in Fine Art in Printmaking (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Mínealaín i nDéanamh Priontaí

Bachleor of Arts in Fine Art in Sculpture (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Mínealaín sa Dealbhóireacht

Bachelor of Arts in General and Corporate Administration (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Riarachán Corporáideach agus Ginearálta

Bachelor of Arts in Heritage Studies (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Oidhreachta

Bachelor of Arts in Hospitality Education (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon in Oideachas Fáilteachais

Bachelor of Arts in Hospitality Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i mBainistíocht Fáilteachais

Bachelor of Arts in Human Resource Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i mBainistíocht Acmhainní Daonna

Bachelor of Arts in Humanities in Montessori Education (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i nDaonnachtaí in Oideachas Montessori

Bachelor of Arts in Humanities in Pastoral Theology (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i nDaonnachtaí sa Diagacht Thréadach

Bachelor of Arts in Information Systems Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i mBainistíocht Córas Faisnéise

Bachelor of Arts in International Trade (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon sa Trádáil Idirnáisiúnta

Bachelor of Arts in Journalism (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon san Iriseoireacht

Bachelor of Arts in Legal and Business Studies (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Dlí agus Gnó

Bachelor of Arts in Legal Studies with Business (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Dlí mar aon le Gnó

Bachelor of Arts in Liberal Arts (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon sna hEalaíona Liobrálacha

Bachelor of Arts in Marketing (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon sa Mhargaíocht

Bachelor of Arts in Public Management in Information Technology Management (Ed.) Baitsiléir m3 Ealaíon i mBainistíocht Phoiblí i mBainistíocht Teicneolaíochta Faisnéise

Bachelor of Arts in Theological Studies and Business Practice (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i Léann Diagachta agus Cleachtas Gnó

Bachelor of Arts in Theology and Society (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon i nDiagacht agus an tSochaí

Bachelor of Arts: Literature and Drama (Ed.)   Baitsiléir m3 Ealaíon: Litríocht agus Drámaíocht

Bachelor of Business Studies - Business Computing (Ed.)   Baitsiléir m3 Staidéir Ghnó - Ríomhaireacht Ghnó

Bachelor of Business Studies in Business Administration (Ed.)   Baitsiléir m3 Staidéir Ghnó i Riarachán Gnó

Bachelor of Business Studies in Industrial Purchasing Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Staidéir Ghnó i mBainistíocht Ceannaigh Thionsclaíoch

Bachelor of Business Studies in Marketing (Ed.)   Baitsiléir m3 Staidéir Ghnó sa Mhargaíocht

Bachelor of Design (Re-submission) (Ed.)   Baitsiléir m3 Deartha (Athaighniú)

Bachelor of Design in Communications in Graphic Design (Ed.)   Baitsiléir m3 Deartha i gCumarsáid sa Dearadh Grafach

Bachelor of Design in Fashion Design (Ed.)   Baitsiléir m3 Deartha i nDearadh Faisin

Bachelor of Design in Multimedia Studies (Ed.)   Baitsiléir m3 Deartha i Staidéar Ilmheán

Bachelor of Design in Product Design in Ceramics (Ed.)   Baitsiléir m3 Deartha i nDearadh Táirgí sa Cheirmeacht

Bachelor of Design in Textile Design (Ed.)   Baitsiléir m3 Deartha i nDearadh Teicstílí

Bachelor of Engineering in Electronic Engineering (Ed.)   Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

Bachelor of Engineering in Polymer Engineering (Ed.)   Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Polaiméirí

Bachelor of Engineering in Product Design (Ed.)   Baitsiléir m3 Innealtóireachta i nDearadh Táirgí

Bachelor of Engineering in Software Engineering (Ed.)   Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Bogearraí

Bachelor of Engineering in Structural Engineering (Ed.)   Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Struchtúr

Bachelor of Music (Education) (Ed.)   Baitsiléir m3 Ceoil (Oideachas)

Bachelor of Music (Performance) (Ed.)   Baitsiléir m3 Ceoil (Oirfideadh)

Bachelor of Religious Science (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta Reiligiúin

Bachelor of Science Degree in Computer Science - continued recognition (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Ríomhaireachta - leanúint den aitheantas

Bachelor of Science in Applied Biosciences (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta sna hEolaíochtaí Bitheacha Feidhmeacha

Bachelor of Science in Applied Computing (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta sa Ríomhaireacht Fheidhmeach

Bachelor of Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

Bachelor of Science in Bioanalysis and Biotechnology (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBithanailís agus Biteicneolaíocht

Bachelor of Science in Chemical Instrumentation and Analysis (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Ionstraimíocht agus Anailís Cheimiceach

Bachelor of Science in Computer and Software Engineering (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Innealtóireacht Ríomhaireachta agus Bogearraí

Bachelor of Science in Computer Applications (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhFeidhmiúcháin Ríomhaire

Bachelor of Science in Computer Systems Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Córas Ríomhairí

Bachelor of Science in Computerized Instrument Systems (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCórais Ionstraimí Ríomhairithe

Bachelor of Science in Computing with Enterprise Studies (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta sa Ríomhaireacht mar aon le Staidéar Fiontraíochta

Bachelor of Science in Construction Economics (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eacnamaíocht Foirgníochta  

Bachelor of Science in Construction Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Foirgníochta

Bachelor of Science in Electronic Engineering (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Innealtóireacht Leictreonaice

Bachelor of Science in Electronic Systems (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Ríomhchórais

Bachelor of Science in Electronics Manufacturing (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i nDéantúsaíocht Leictreonaice

Bachelor of Science in Environmental Chemistry (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCeimic Chomhshaoil

Bachelor of Science in Environmental Science and Technology (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht Chomhshaoil

Bachelor of Science in European Environmental Engineering Science (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Innealtóireachta Chomhshaoil Eorpach

Bachelor of Science in European Environmental Science and Technology (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht Chomhshaoil Eorpach

Bachelor of Science in Facilities Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Saoráidí

Bachelor of Science in Fine Chemicals and Pharmaceuticals (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Míncheimiceáin agus Cógaisíocht

Bachelor of Science in Food Science (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht an Bhia

Bachelor of Science in Food Science and Technology (Product Development) (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia (Forbairt Táirgí)

Bachelor of Science in Industrial Environmental Science (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Thionsclaíoch an Chomhshaoil (Lánaimseartha)

Bachelor of Science in Information Technology Applications for Business (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhFeidhmiúcháin Teicneolaíochta Faisnéise i gcomhair Gnó

Bachelor of Science in Manufacturing Systems Engineering (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Innealtóireacht Córas Déantúsaíochta

Bachelor of Science in Manufacturing Technology (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i dTeicneolaíocht Déantúsaíochta

Bachelor of Science in Networking and Software Development (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Líonrú agus Forbairt Bogearraí

Bachelor of Science in Occupational Safety and Health (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde

Bachelor of Science in Occupational Safety and Health (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde

Bachelor of Science in Pharmaceutical Science (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Chógaisíochta

Bachelor of Science in Physics with Instrumentation (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta san Fhisic mar aon le hIonstraimíocht

Bachelor of Science in Polymer Technology (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i dTeicneolaíocht Pholaiméirí

Bachelor of Science in Property Valuation & Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Luacháil Maoine agus Bainistíocht

Bachelor of Science in Psychology Applied to Information Technology (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta sa tSíceolaíocht mar a chuirtear i bhfeidhm ar Theicneolaíocht Faisnéise

Bachelor of Science in Software Development (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhForbairt Bogearraí

Bachelor of Science in Software Development for Computing Network (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhForbairt Bogearraí i gcomhair Líonra Ríomhaireachta

Bachelor of Science in Software Development with a language (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhForbairt Bogearraí maille le teanga

Bachelor of Science in Software Systems (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCórais Bhogearraí

Bachelor of Science in Technical Services (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Seirbhísí Teicniúla

Bachelor of Science in Toxicology (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta sa Tocsaineolaíocht

back s (Gen.)   cúl m1

back s (Ich.) (of fish)   droim m3 (éisc)

back adv (Comp.)   siar adv

back bond (Com.)   banna m4 in-aischurtha

back crawl (Swim.)   crágshnámh m3 cúil

backdate v (Adm.)   siardhátaigh v

back-fire s (Mec.)   cúltortadh m (gs -ta)

back-fire v (Mec.)   cúltort v

back-formation s (Ling.)   ais-chruthú m (gs -thaithe)

back issue (Lib.) (of journal)   seaneagrán m1 (irise)

background brief (Polic.)   coimre f4 chúlra

background noise (Gen.)   torann m1 cúlra

background report (Adm.)   tuarascáil f3 chúlra

background research (Ed.)   taighde m4 cúlra

backing informaton (Com.)   eolas m1 tacaíochta

backing vocalists (Mus.)   fonnodóirí mpl cúil

backlog s (Adm.) (of applications)   riaráiste m4 (iarratas)

back number (Lib.) (of journal)   seanuimhir f5 (irise)

back-off s (WatSaf.)   cúlú m siar

back off v (WatSaf.)   cúlaigh v siar

backpacking s (Tour.)   saoire f4 an mhála droma

back saw (Tls.)   droimshábh m1

backstrap s (= belt loom) (Incan civ.)   seol m1 creasa

backstroke s (Swim.)   snámh m3 droma

back-to-school clothes (Cloth., Ed.)   éadaí mpl don scoilbhliain nua

Back to Work Scheme (Adm., Soc.)   Scéim f2 um Fhilleadh ar an Obair

backup library (Lib.)   leabharlann f2 chúltaca

backup singers (Mus.)   amhránaithe mpl cúnta

backwardation s (Com.)   táille f4 shiarchuir

backward tilting capstone (Archaeol.)   liag f2 mhullaigh ag claonadh siar

backwash effect (Geog.)   cúliarmhairt f3

bacteria spl (Biol.)   baictéir mpl

bacterial blight in stock (Agr.)   smol m3 baictéarach ar stoc

bacterial blight of grapevine (Agr.)   smol m3 baictéarach ar fhíniúin

bacterial blight of rice (Agr.)   smol m3 baictéarach ar rís

bacterial blight of soya bean (Agr.)   smol m3 baictéarach ar phónairí soighe

bacterial blister spot (Agr.)   ball m1 spuaiceach baictéarach

bacterial canker of carnation (Agr.)   cancar m1 baictéarach ar choróineach

bacterial canker of citrus (Agr.)   cancar m1 baictéarach ar chitreas

bacterial canker of poplar (Agr.)   cancar m1 baictéarach ar phoibleog

bacterial canker of stonefruits (Agr.)   cancar m1 baictéarach ar thorthaí cloch

bacterial canker of tomato (Agr.)   cancar m1 baictéarach ar thrátaí

bacterial knot of olive trees (Agr.)   snaidhm f2 bhaictéarach ar chrainn olóige

bacterial leaf spot/dry rot of lettuce (Agr.)   ball m1 duille baictéarach/lobhadh críon ar leitís

bacterial meningitis (Med.)   meiningíteas m1 baictéarach

bacterial rot of lettuce (Agr.)   lobhadh m baictéarach ar leitís

bacterial speck of tomato (Agr.)   ballóg f2 bhaictéarach ar thrátaí

bacterial spot of tomato (Agr.)   ball m1 baictéarach ar thrátaí

bacterial strains (Biol.)   tréithchineálacha mpl baictéaracha

bacterial wilt of bean (Agr.)   sleabhcadh m baictéarach ar phónairí

bacterial wilt of maize (Agr.)   sleabhcadh m baictéarach ar arbhar Indiach

bactericidal wipe (Med.)   ciarsúr m1 baictéaraicídeach

bacteriophage s (Biol.)   baictéarafagach m1

Bactria s (Hist., Geog.)   An Bhaictria f4

Bactrian camel (Hist.)   camall m1 Baictriach

'bad' object (PsyAn.)   drochní m4

bad trip (Pharmacol.) (of drugs)   drochthruip f2

baddie s (Th.)   do-dhuine m4

badger trap (Agr., Archaeol.)   gaiste m4 broc

Baffin Bay (Geog.)   f4 Baffin

Baffin Island (Geog.)   Oileán m1 Baffin

baffle s (Tel.)   sciath f2

bagel s (Cu.)   béigeal m1 (pl béigil)

baggage trains (Transp.) (at airport)   trucailí fpl bagáiste

Baghdad s (Geog.)   Bagdad m4

bag of crisps (Cat., Ret.)   mála m4 criospaí

bagpipes spl (Mus.)   an phíb f2 mhór

baguette s (Sp.: Boules)   tomhas m1

baguettes spl (Cu.)   baguettes

Baha'i s (Relig.)   Baha'i

bail bond (= recognisance) (Polic.)   cúirtbhanna m4

Bailey s (Geog.) (sea area)   Bailey

Baillon's crake (Porzana pusilla) (Z.)   gearr m4 Baillon

Baily's beads (Astr.)   péarlaí mpl Baily

Baird's sandpiper (Calidris bairdii) (Z.)   gobadán m1 Baird

baiting place (Archaeol.)   láthair f5 shaighdte

baked beans (Cu.)   pónairí fpl bácáilte

Baker Lake (Geog.)   Baker Lake

bakery s (Cu.) (place of business)   bácús m1

bakery s (HomEc.) (of section in supermarket)   báicéireacht f3

bakeware s (HomEc.)   gréithe fpl bácála

baking trays (HomEc.)   tráidirí mpl bácála

balalaika s (Mus.)   balaláice m4

balance s (Sc.Eq.)   meá f4

balance s (Tel.)   cothromaíocht f3

balance v (Tel.)   cothromaigh v

balanced a (Tel.) (of lines)   cothromaithe a

balanced growth (Com.)   fás m1 cothrom (an gheilleagair)

balance forward (Com.)   iarmhéid m4 (tugtha) ar aghaidh

bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) (Z.)   iolar m1 maol

Balder s (Scandinavian Myth.)   Baldar m1

Balearic shearwater (Puffinus mauritanicus) (Z.)   cánóg f2 Bhailéarach

Balkan Peninsula (Geog.)   Leithinis f2 na mBalcán

Balkan settlement (Geog.)   socrú m na mBalcán

ball s (Woodw.)   úll m1

ballads spl (Mus.)   bailéid mpl

ball and chain (Hist.)   geimheal m1 an mhill

ballast tanks (Mec.) (in submarine)   umair mpl bhallasta

ball court (Sp.)   cúirt f2 pheile

ballerina s (Danc.)   cailín m4 bailé

ballista s (Weap.)   ballaiste m4

ball lightning (Geog.)   caorthintreach f2

balloon payment (Com.)   cnapíocaíocht f3

balloons spl (Leis.)   balúin mpl

balsa wood (Incan civ.)   balsa m4

balsam fir (Bot.)   giúis f2 bhalsaim

balsam poplar (Populus trichocarpa) (Bot.)   poibleog f2 bhalsaim

Baltic Sea (Geog.)   Muir f3 Bhailt

Baltic tellin (MarBiol.)   teillíneach m1 Baltach

banana split (Cu.)   scoilteog f2 bhanana

band s (Tel.)   banda m4

bandage s (Med.)   bindealán m1

bandage clip (Med.)   fáiscín m4 bindealáin

B & B (= Bed and Breakfast) (Tour.)   leaba f5 is bricfeasta

banded carpet shell (MarBiol.)   breallach m1 croise bandach

banded chink shell (MarBiol.)   sliogán m1 eitreach bandach

banded Venus (MarBiol.)   maighdeog f2 bhandach

banded wedge shell (MarBiol.)   sliogán m1 dinge bandach

bandog s (Z.)   iallmhadra m4

bandwidth s (Tel.)   banda-raon m1

Bangkok s (Geog.)   Bancác m4

bank s (Com.)   banc m1

Bank buys (Com.)   ráta m4 ceannaigh

bank home loan (Com.)   iasacht f3 bhainc le haghaidh tí

banking policy (Com.)   beartas m1 baincéireachta

Banklink s (Com.)   Bancnasc m1

Bank sells (Com.)   ráta m4 díola

banned completely from driving (Polic.)   cuireadh toirmeasc m1 iomlán tiomána ar …

banned from driving for 2 months (Polic.)   cuireadh toirmeasc m1 tiomána dhá mhí ar …

banner cloud (Geog.)   scamall m1 meirge

bap s (Cu.)   bapa m4

baptistry s (Relig.)   baistealann f2

bar s (Astr.) (in bar-galaxy)   barra m4

bar s (Tel.)   urchosc m1

bar v (Tel.)   urchoisc v

Barbary macaque monkey (= Barbary ape) (Z.)   meacaic f2 Bharbarach

barbel s (Z.)   barbal m1

barbell s (Sp.: Weightlifting)   barra m4 dioscaí

barbet s (Z.)   bairbéad m1

Barbuda s (Geog.)   Barbúda m4

Barcelona s (Geog.)   Barcelona

bar-coded label (Lib.)   lipéad m1 barrachódaithe

barcodes spl (Com.)   barrachóid mpl

Barents Sea (Geog.)   Muir f3 Barents

bargain books (Lit.)   leabhair mpl ar lacáiste

Bar Mitzvah (Relig.)   Bar m4 Mitsveá

barrack – cavalry (Archaeol.)   beairic f2 - marcshlua

barrack – infantry (Archaeol.)   beairic f2 - coisithe

barrack – police (Archaeol.)   beairic f2 - póilíní

barred spiral (Astr.)   bís f2 bharrach

barred warbler (Sylvia nisoria) (Z.)   ceolaire m4 barrach

barrel vault (Arch.)   boghta m4 bairille

barrier cream (Csomet., Health)  uachtar m1 cosanta

barrier layer (Hort.)   sraith f2 bhacainne

barrier method (Med.) (of contraception)   modh m3 bacainneach

Barrister at Law Postgraduate Degree Course (Ed.)   Cúrsa m4 Céime Iarchéime d'Abhcóidí

barrow – group (Archaeol.)   tulach f2 - grúpa

bar shading (Art.)   barrascáiliú m (gs -lithe)

bar stool (Furn.)   stól m1 ard

bar tacker (Ind., Tex.)   barrachreimneálaí m4

bartizan s (Arch.)   bartasán m1

Barton s (Geog.)  Barton

Barylambda s (Z.)   Barylambda

Baryonx s (Z.)   Baryonx

basal ganglia (Biol.)   bonnghainglíní mpl

bascule bridge (Civ.E.)   droichead m1 luascach

base s (Sp.: Baseb.)   daoradh m (gs -rtha)

base s (Tel.)   bonn m1

base unit (El.) (of appliance)   bonnaonad m1

base voltage (El.)   bunvoltas m1

base/basal disc (Biol.)   bonndiosca m4

baseball s (Sp.)   daorchluiche m4

baseball bat (Sp.: Baseb.)   slacán m1

baseline s (Sp.)  bonnlíne f4

baseline studies (Ed.)   staidéir mpl bhonnlíne

baseload electricity (El.)   leictreachas m1 bonnlóid

base-poor soils (Geog.)   ithreacha fpl neamhbhunmhara

base-rich soil (Agr.)   ithir f5 bhunmhar

Bashkir s (Geog.)   An Bhaiscír f2

basic charging unit (Tel.)   glao-aonad m1 bunúsach

basic chemical industries (Ind.)   buntionscail mpl na gceimiceán

basic enquiry skill (Ed.)   bunscil f2 fiosraithe

basic ingredients (Cu.)   na comhábhair mpl bhunúsacha

basic resource (Geog.)   acmhainn f2 bhunúsach

basin s (Astr.)   imchuach m4

basinet s (Archaeol., Mil.)   báisínéad m1

basket s (Com.) (of currencies)   bascaed m1

basket rim (Sp.: Basketball)   fonsa m4 an chiseáin

basket shell (MarBiol.)   sliogán m1 cise

basketware s (Furn.)   cis-earraí m4

Basque family (Ling.)   fine f4 Bhascach

bass drum (Mus.)   druma m4 mór

bassist s (Mus.)   dordóir m3

bass pan (Mus.) (in steelband)   dordphanna m4

Bast s (= Bastet) (Egypt. Myth.)   Bast f4

bastard title (Lib.)   leath-theideal m1

batch s (Comp.)   baisc f2

batch v (Comp.)   baisc v

batch loaf (Cu.)   bruthóg f2

batch processing (Comp.)   baiscphróiseáil f3

Bateson s (Hist.) (surname)   Bateson

bath accessories (Decor., HomEc.)   oiriúintí fpl folcadáin

bath foam (Toil.)   sobal m1 folctha

bathing area (Swim.)   láthair f5 shnámha

bathing establishment (= spa) (Swim.)   spá m4

bathing water (Swim.)   uisce m4 snámha

bath mat (Decor., HomEc.)   mata m4 folcadáin

bath panels  (Decor.)   painéil mpl folcadáin

bathroom accessories (Decor., HomEc.)   oiriúintí fpl don seomra folctha

bathroom cleaners (HomEc.)   glantóirí mpl don seomra folctha

bathroom taps  (Decor.)   sconnaí mpl seomra folctha

bathroom tiles (Constr., Decor.)   tíleanna fpl seomra folctha

bath salts (Toil.)   salann m1 folctha

bath sponge (HomEc.)   spúinse m4 folctha

bath towels (HomEc.)   tuáillí mpl folctha

baton twirling (Mil.)  casadh m an bhaitín

batten s (Constr.)   caolach m1

battered sausage (Cu.)   ispín m4 faoi fhuaidreamh

battery box (Rail.)   bosca m4 an cheallra

battery mains (El.)   príomhlínte fpl an cheallra

batting glove (Sp.: Cricket)   lámhainn f2

battlefield s (Mil.)   láthair f5 chatha

Battle of Hastings (Hist.)   Cath m3 Hastings

Baugi s (Scandinavian Myth.)   Babhgaí m4

bay s (Geog.)   f4

Bay of Bengal (Geog.)   f4 Bheangál

BBS (= Bulletin Board System) (Comp.)   Córas m1 Cláir Fógraí

BCG (Med.)   vacsaín f2 BCG

beach bag (Swim.)   mála m4 trá

beach mark (WatSaf.)   marc m1 trá

beach towel (Swim.)   tuáille m4 trá

beacon s (Nau.)   rabhchán m1

beacon tower (Nau.)   túr m1 rabhcháin

beading tool (Woodw.)   uirlis f2 feirbthe

beagle hunting (Leis.)   fiach m1 pocadán

beam s (Gym.)   bíoma m4

beam width (Astr.)   léasleithead m1

bean bags (Furn.)   málaí mpl suí

bean sprouts (Cu.)   péacáin mpl phónaire

bearded collie (Z.)   cóilí m4 féasógach

bearded horse mussel (MarBiol.)   diúilicín m4 capaill féasógach

bearer s (Woodw.)   sparra m4 fáiscthe

bearing s (Geog.)   treo-uillinn f2

beat s (Mus.)   buille m4

Beaufort Sea (Geog.)   Muir f3 Beaufort

beautician s (Cosmet.)   sciamheolaí m4

beauty s (Cosmet.)   scéimh f3

beauty parlour s (Cosmet.)   sciamhlann f2

beauty salon (Cosmet.)  sciamhlann f2

beauty therapist (Cosmet.)  teiripeoir m3 scéimhe

bed co-ordinates (HomEc.)   comhoiriúintí fpl leapa

bedding plants (Hort.)   plandaí mpl ceapaí

Bedlington terrier (Z.)   brocaire m4 Bedlington

B.Ed. Mature Students' Oral Irish Test (Ed.)   Béaltriail f5 Ghaeilge B.Ed. do Mhic Léinn Lánfhásta

bed-sheet s (Med.)   braillín f2

bedside table (Furn.)  cóifrín m4 cois leapa

bee-boles spl (Archaeol.)   cuasnóga fpl

bee-eater s (Z.)   beachadóir m3

beefburgers spl (Cu.)   burgair mpl mhairteola

beef mince (Cu.)   mairteoil f3 mhionaithe

beefsteak mushroom (= poor man's beefsteak) (Fistulina hepatica) (Bot.)   feoil f3 an phúca

beef(steak) tomatoes (Cu.)   trátaí mpl mairt

bee-garden s (Archaeol.)   gairdín m4 beach

bee-house s (Archaeol.)   teach m1 beach

bee-keeping s (Ent.)   beachaireacht f3

bee-keeping place (Archaeol.)   áit f2 choimeádta beach

beer barrel (MarBiol.)   ceaig m4

beer bottles (Ret.)   buidéil mpl bheorach

beer cans (Ret.)   cannaí mpl beorach

behaviour standards (Soc.)   caighdeáin mpl iompraíochta

behind the scenes payment (Com.)   trasíocaíocht f3

beige a (Col.)   béasa a

Beijing s (Geog.)   Béising f4 (Péicing m4)

Beirut s (Geog.)   Béiriút m1

Belarus s (= Byelorussia)(Geog.)   An Bhealarúis f2

Belarussian a (= Byelorussian) (Geog.)   Bealarúiseach a

Belém s (Geog.)   Belém

Belgian franc (Com.)   franc m4 Beilgeach, franc na Beilge

Belgian shepherd dog (Z.)   sípéir m3 Beilgeach

Belisarius s (Byzantine Myth.)   Beileasáirias m4

Belize s (Geog.)   An Bheilís f2

bell s (Tel.)   cloigín m4

bellboy s (Tour.)   giolla m4 cloig

Bellinghausen Sea (Geog.)   Muir f3 Bellinghausen

Bellis s (Bot.)   Bellis

belly s (Ich.) (of fish)   bolg m1 (éisc)

belly flop (Swim.)   pleist f2 bhoilg

belonging s (Ed., Psy.)   muintearas m1

belongings spl (Gen.)   giuirléidí fpl

below cost selling (Com.)   díol m3 faoi bhun costais

below strength (Polic.)   faoi bhun lánacmhainne f2 foirne

belted kingfisher (Ceryle alcyon) (Z.)   cruidín m4 creasa

bench jump (Gym.)   léim f2 bhinse

bench mark (Surv.)   marc m1 airde

benchmarking s (Com.)   tagarmharcáil f3

bench press (Gym.)   ardú m binse

bench stop (Gym.)   stop m4 binse

bend s (Sp.: Sailing) (of knot)   cor m1

bending strength (Woodw.)   neart m1 lúbtha

"bend-line" s (Woodw.)   líne f4 lúbtha

Benedict XV, Pope (Relig.) An Pápa m4  Beinidict XV

benefit s (Gen.)   buntáiste m4

benefits of planning (Adm.)   tairbhe f4 na pleanála

benefits spl (Adm., Com.)   sochair mpl

Bengali s (Ling.)   Beangáilis f2

benign tumours (Med.)   siadaí mpl neamhurchóideacha

bent arm position (WatSaf.)   riocht m3 na láimhe feactha

benthic community (MarBiol.)   pobal m1 beantach

benthic organism (MarBiol.)   orgánach m1 beantach

benthos s (MarBiol.)   beantós m1

benzene-1,4-diol s (= quinol) (Ch.)   beinséin-1,4-dé-ól m1

benzidine s (Ch.)   beinsidín m4

benzyne s (Ch.)   beinséín m4

bereavement counselling (Psy.)   comhairleoireacht f3 lucht méala

bereavement counsellor (Psy.)   comhairleoir m3 lucht méala

bereavement grant (Adm.)   deontas m1 méala

bereavement support (course) (Psy.)   cúrsa m4 tacaíochta do chomhairleoirí lucht méala

Berenice's Hair (= Coma Berenices) (Astr.)   Folt m1 Bheirnicé

Bering Sea (Geog.)   Muir f3 Bheiring

Bering Strait (Geog.)   Caolas m1 Bheiring

Berlin s (Geog.)   Beirlín f4

Berlin blockade (Hist.)   imshuí m4 Bheirlín

Bernese mountain dog (Z.)   madra m4 sléibhe Bheirn

berth s (Nau.)   beart m1

Bes s (Egypt. Myth.)   Beis m4

Bess stone panel (Arch.)   painéal m1 cloiche Bess

"best before" (Com.) (of product spec.)   b'fhearr roimh

best-seller s (Lit.)   leabhar m1 sárdhíola

beta s (Gk. letter)   béite f4

beta-blockers spl (Ph.)   béite-bhlocálaithe mpl

b-decay s (Ph.)   b-mheath m3

betaine s (Ch.)   béitín m4

beta-pleated a (Biol.)   béata-phléatach a, b-phléatach a

Better Local Government - A Programme for Change (Pol.)   Rialtas Áitiúil níos fearr - Clár i dtreo Athrú

better responsiveness (Polic.)   freagrúlacht f3 níos fearr

BeV (El.)   BeV

bevatron s (El.)   beiveatrón m1

beyond reasonable doubt (Polic.)   gan aon amhras m1 réasúnach

bezoar s (Biol.)   beasór m1

Bhopal s (Geog.)   Bópal m4

Bhutan pine (Pinus wallichiana) (Bot.)   péine m4 Bútánach

biannual s (= biennial) (Lib.)   leathbhliantán m1

Biarritz s (Geog.)   Biarritz

bias s (Tel.)   laofacht f3

bib s (Med.)   prioslóir m3

bib s (= pout) (Ich.)   troscán m1 stopóige

bibliographer s (Lib.)   bibleagrafaí m4, leabhareolaí m4

bibliographic control (Lib.)   rialú m bibleagrafaíochta, rialú leabhareolaíochta

bibliographical details (Lib.)   sonraí mpl bibleagrafaíocha, sonraí mpl leabhareolacha

bibliography s (Lib.) (booklist)   leabharliosta m4

bibliography s (Lib.) (practice)   bibleagrafaíocht f3, leabhareolaíocht f3

bibliography database (Lib.)   bunachar m1 sonraí bibleagrafaíochta

bichon frise (fr) (Z.)   measán m1 catach

bichromate s (= dichromate) (Ch.)   déchrómáit f2

bick iron (Tls.)   ceap m1 goib

bicycle hire (Com.)   rothair mpl ar cíos

bicycle repairer (Com.)   deisitheoir m3 rothar

bi-directional a (Tel.)   déthreoch a

bid-offer spread (Com.)   raon m1 tairisceana is atairisceana, raon m1 tairisceana is ofrála

Bieliids spl (= Andromedids) (Astr.)   Bílidí fpl

biennial s (= biannual) (Lib.)   leathbhliantán m1

bifocals spl (Opt.)   délionsaí mpl

'big bang', the (Com.) (in stock exchange)   an ollphléasc f2

big crunch (Astr.)   ollbhrúisc f2

Bigfoot s (= Sasquatch) (Myth., Z.)   An Spág f2 Mhór

bikinis spl (Cloth.)   bicínithe mpl

bill s (Com.)   bille m4

bill s (Weap.)   halbard m1

bill v (Com.)   billeáil v

billing manager (Adm.)   bainisteoir m3 billeála

billion s (Mth.)   billiún m1

bill of fading (Com.)   bille m4 luchta

bimonthly s (Lib.)   démhíosachán m1

bindery s (Lib.)   ceanglann f2

binding s (Tex., Ind.)   cumhdach m1, ceangal m1

binding machines (Adm.)   meaisíní mpl ceangail

bind over to keep the peace/be of good behaviour (Polic.)   bannaí síochána/dea-iompraíochta a chur ar...

bind together v (Hort.) (of soil particles)   táthaigh v le chéile

bins spl (HomEc.)   boscaí mpl bruscair

bioblast s (Biol.)   biothbhlast m4

biochemistry s (BioCh.)   bithcheimic f2

biodata spl (Lit.) (ie. biographical)   sonraí mpl beatha

biodegradable a (Env.)   in-bhith-dhíghrádaithe a, fam in-bhithmhillte a

biodegradable bags (Env.)   málaí mpl in-bhithmhillte

biodiversity s (Biol.)   bithéagsúlacht f3

bioenergy s (Biol.)   bithfhuinneamh m1

bioethics s (Biol., Med.)   bitheitic f2

biogenesis s (Biol.)   bithghineas m1

biogenetic reserves (Env.)   tearmainn mpl bhithghiniteacha

bio-indicators spl (Biol.)   biotáscáirí mpl

Bioko Island (Geog.)   Bioko

biological s (Pharmacol.) (drug)   druga m4 bitheolaíoch

biological clock (Biol.)   clog m1 bitheolaíoch

biological control (Agr.) (of pests)   srianadh m bitheolaíoch

biological detergents (HomEc.)   glantaigh mpl bhitheolaíocha

biological dressing (Med.)   cóiriú m bitheolaíoch

biological haematology (Med.)   haemaiteolaíocht f3 bhitheolaíoch

biological magnification (Biol.)   méadú m bitheolaíoch

biological oxygen demand (BOD) (Biol.)   éileamh m1 bitheolaíoch ar ocsaigin

biomass s (Biol.)   bithmhais f2

biomedical a (Med.)   bithleighis gs as a

biomes spl (Biol.)   bithóim mpl

biopsy s (Med.)   bithóipse f4

biopsychosocial a (Ed.)   bithshíceasóisialta a

biosciences spl (Biol.)   na heolaíochtaí fpl bitheacha

biosensor s (Biol.)   bithbhraiteoir m3

biosphere s (Biol.)   bithsféar m1

biosphere reserve (Env.)   tearmann m1 bithsféir

biostratigraphy s (Geol.)   bithstratagrafaíocht f3

biotechnology s (Biol.)   biteicneolaíocht f3

biotic factors (Biol.)   tosca fpl bitheacha

bird cage (HomEc.)   éanadán m1

Bird of Paradise (= Apus) (Z.)   Éan m1 Parthais

bird sanctuary (Env.)   tearmann m1 éan (fiáin)

Birds and Habitats Directives, The (Env.)   Na Treoracha fpl maidir le hÉin agus Gnáthóga

birdseed s (Env.)   síolta mpl éan

bird table (Env.)   bord m1 éan

biro s (Station.)   badhró m4

birth canal (Biol.)   conair f2 na breithe

birth control programme (Soc.)   clár m1 rialaithe breitheanna

Birth of Venus, The (Art.)   Breith f2 Véineas

birth rate (Soc.)   ráta m4 breithe

birthwort s (Aristolochia clematis) (Bot.)   lus m3 na breithe

Biscay s (Geog.) (sea area)   Bioscáin f2

Bismarck Sea (Geog.)   Muir f3 Bismarck

bisphenol-A s (Ch.)   bisfeanól-A m1

Bistones s (Gk. Myth.)   Biostónaigh mpl

bitterling s (Rhodeus sericeus) (Z.)   géaróg f2

bi-uret s (HomEc.)   dé-úiréit f2

black a (Col.)   dubh a

black-and-white warbler (Mniotilta varia) (Z.)   ceolaire m4 dubh is bán

black bantam chick (Z.)   gearrshicín m4 dubh

black-billed cuckoo (Coccyzus erthrophthalmus) (Z.)   cuach f2 ghobdhubh

black brant (Branta bernicla nigricans) (Z.)   cadhan m1 dubh

black cherry (= American cherry, rum cherry) (Prunus serotina) (Bot.)   crann m1 silíní dubha

Black Church, the (Hist.)   An Teampall m1 Dubh

black clam (MarBiol.)   breallach m1 dubh

black duck (Anas rubripes) (Z.)   lacha f5 chosrua

black dwarf (Astr.)   abhac m1 dubh

black-eared wheatear (Oenanthe hispanica) (Z.)   clochrán m1 cluasdubh

black-eye galaxy (Astr.)   réaltra m4 na súile duibhe

black-eyed beans (Cu., Bot.)   pónairí fpl dúshúileacha

black-headed bunting (Emberiza melanocephala) (Z.)   gealóg f2 cheanndubh

black-headed wagtail (Motacilla flava feldegg) (Z.)   glasóg f2 cheanndubh

'black hole', the (Com.)   an 'poll m1 dubh'

black iron kettle (Hist.)   citeal m1 iarainn dubh

blackish a (Col.)  scothdhubh a

black japanned (Metal., Woodw.)   dúsheapánta a

black kite (Milvus migrans) (Orn.)   cúr m1 dubh

Black Land, the (Geog.) (in Egypt)   an Talamh m1 Dubh

black leg of potatoes (Agr.)   lorga f4 dhubh ar phrátaí

black list (Com.)   dúliosta m4, liosta m4 dubh

black mulberry (Morus nigra) (Bot.)   crann m1 maoildeirge dubh

Black Pig's Dike (Hist.)   Claí m1 na Muice Duibhe

blackpoll warbler (Dendroica striata) (Orn.)   ceolaire m4 dubhéadanach

Blackpool s (Geog.) Blackpool

black rot of crucifers (Hort.)   lobhadh m dubh ar chroisiféir

black rot of pelargonium (Hort.)   lobhadh m dubh ar pheilirginiam

black scoter (Melanitta nigra americana) (Orn.)   scótar m1 dubh

Black Sea, the (Geog.)   An Mhuir f3 Dhubh

black sea bream (= Ray's bream) (Ich.)   sáimhín m4

black spruce (Bot.)   spriús m1 dubh

black stork (Ciconia nigra) (Orn.)   storc m1 dubh

black tar lichen (Verrucaria sp.) (MarBiol.)   léicean m1 dubh tarra

black-throated diver (Gavia arctica) (Orn.)   lóma m4 Artach

black-throated thrush (Turdus {ruficollis} atrogularis) (Orn.)   smólach m1 píbdhubh

black tufted lichen (Lichina pygmaea) (MarBiol.)   léicean m1 dosach dubh

Black Volta (Geog.)   Volta f4 Dhubh, An

black wheatear (Oenanthe leucura) (Orn.)   clochrán m1 dubh

black-winged pratincole (Glareola nordmanni) (Orn.)   pratancól m1 dubheiteach

black-winged stilt (Himantopus himantopus) (Orn.)   scodalach m1 dubheiteach

blade-unit s (Mec.) (of food-processor)   lannaonad m1

blanket bog (Geog.)   bratphortach m1

blank tapes (Mus., Station.)   téipeanna fpl bána

Blattodea spl (Z.)   Blatóga fpl

Blayney s (Hist.) (surname)   Bléine

bleached a (Med.)   tuartha a

bleaching powder (HomEc.)   púdar m1 tuartha

bleak s (Alburnus alburnus) (Ich.)   gilín m4

bleed v (Med.)   úsc v

bleed illustration (Lib.)   léaráid f2 go himeall

blenny s (Ich.)   ceannruán m1

blessed thistle (Cnicus benedictus) (Bot.)   feochadán m1 beannaithe

blimp s (Aer.,Av.)   blimpe f4

blind area (RoadSaf.)   limistéar m1 caoch

blind trail (Env.)   cosán m1 caoch

blinkers spl (Sp.: HorseRac.)   súileoga fpl

blister copper (Metall.)   copar m1 clogach

blitz s (Hist., Mil.)   blitz m4, bleaist f2

blockages spl (Env.) (in pipes)   calcthaí mpl

block and parry (WatSaf.)   bac v agus coisc v

block book (Art.)   blocleabhar m1

blocking s (Ed.) (of places on course)   blocáil f3 (áiteanna ar chúrsa)

blocking s (Sp.: Hurling)   blocáil f3, sárú m (gs -raithe)

blocking anticyclone (Geog.)   frithchioclón m1 bacainneach

blocking hammer (Tls.)   casúr m1 blocála

block joint (Woodw.)   blocalt m1

block loan (Lib.) (of books)   blociasacht f3

block print (Art.)   blocphrionta m4

blocks during the Cold War, the two (Hist.)   an dá bhloc mpl le linn an Chogaidh Fhuair

blood and fat level test (Med.)   tástáil f3 fola is saille

blood-clotting agent (Biol.)   oibreán m1 téachta fola

blood product (Med.)   táirge m4 fola

blood-red a (Col.)   cródhearg a

bloodworm s (Z.)   péisteog f2 dhearg

blossom blight of pear (Hort.)   smol m3 blátha ar phiorraí

blow-hole s (Mus.)   poll m1 séidte

blowhole s (Z.) (of dolphin)   poll m1 séidte

blowpipe s (Mus.) (on bagpipes)   gaothaire m4

blue a (Col.)   gorm a

blue a (Cu.) (of steak)   fíor-amhbhruite a

blue-black a (Col.)   gormdhubh a

blue-chip share (Com., Fin.)   scair f2 ghormshlise

blue-collar crime (Polic.)   coireacht f3 bóna ghoirm

Blue Corn Scrub Mask (Toil.)   Masc m1 Sciomartha Arbhair Ghoirm

Blue Dragon Robe (Chinese civ.)   Róba m4 Gorm an Dragain

blued steel (Metal.)   cruach f4 ghormaithe

blue flag beach (WatSaf.)   trá f4 brait ghoirm

blue-green a (Col.)   gormghlas a

blue japanned (Metal.)   gormsheapánta a

blue ling (Molva dyptergia) (Ich.)   langa m4 gorm

blue-rayed limpet (MarBiol.)   bairneach m1 mín

blues spl (Mus.) (genre ceoil)   blues, gormacha mpl

blue-silver a (Col.)   liathgheal a

blue spruce (Picea pungens) (Bot.)   sprús m1 gorm

blue stocks (Hort.)   stoic mpl ghorma

bluethroat s (Cyanosylvia svecica) (Orn.)   gormphíb f2

bluish a (Col.)   scothghorm a

blunt-ended shell (MarBiol.)   sliogán m1 ciumhaismhaol

blunt gaper (MarBiol.)   breallach m1 maol

blunt tellin (MarBiol.)   (sliogán m1) teillíneach maol

blurb s (Lib.)   blurba m4

blusher s (Cosmet.)   luisneach m1

Blyth's pipit (Anthus godlewskii) (Orn.)   riabhóg f2 Blyth

Blyth's reed warbler (Acrocephalus dumetorum) (Orn.)   ceolaire m4 Blyth

BNF (= British Nuclear Fuels) (Ch.)  BNF

Boadicea s (= Boudicca) (British civ.)   Buadaca f4

board book (Lib.)   leabhar m1 cairtchláir

boarding kennel (HomEc., Leis.)   conchró m4 bordála

boarding pass (Transp.)   pas m4 bordála

boardmarked finish (Woodw.)   bailchríoch f2 chlár-rianta

board of directors (Adm.)   bord m1 stiúrthóirí

Board of Engineering (Ed.)   An Bord m1 Innealtóireachta

Board of Engineeering and Technology (Ed.)   An Bord m1 Innealtóireachta agus Teicneolaíochta

Board of Humanities (Ed.)   An Bord m1 Daonnachtaí

Board of Science and Computing (Ed.)   An Bord m1 Eolaíochta agus Ríomhaireachta

boards spl (Lib.)   cairtchláir mpl

boat-burial s (Archaeol.)   adhlacadh m báid

boat harbour (= small craft harbour) (Geog.)   caladh m1 bád

boat hire (Tour.)   báid mpl ar cíos

boat-house s (Geog.)   teach m bád

boatman s (Z.)   bádóir m3

boat-shaped a (Gen.)   curachánach a

boat shuttle (Weav.)   spól m1

bob v (Orn.) (of bird's tail)   preabann v an t-eireaball suas síos

bobbin s (Tex., Ind.)   eiteán m1

bobolink (Dolichonyx oryzivorus) (Orn.)   bobóilinc m4

bob up and down (WatSaf.)   bocáil v suas síos

bodyboard s (Sp.)   tonnchlár m1 colainne/coirp

body builder (Sp.)   corpfhorbróir m3

body building (Sp.)   corpfhorbairt f3

body-building food (Sp.)   bia m4 corpfhorbartha

bodycare s (Cosmet., Toil.)   cúram m1 coirp

body-centred cubic (Ph.) (of atom)   ciúbach m1 corpláraithe

body-centred structure (Ph.) (of atom)   struchtúr m1 corpláraithe

body control (Sp.)   rialú m luaile

body coordination, difficulty with (Sp.)   deacracht f3 le comhordú coirp

body of drill (Tls.)   ceap m1 an druilire

body shape (Sp.)   cumraíocht f3 coirp

Boeotia s (Gk. civ.)   An Bhéóitia f4

Boeotian s (Gk. civ.)   Béóitiach m1

bog s (Geog.)   portach m1

bogey(man) s (Soc.)   taibhse f4 an chnádáin

Bogota s (Geog.)   Bogatá m4

bog sedge (Carex limosa) (Bot.)   cíb f2 chorraigh

bog woodland (Env., Geog.)   coillearnach f2 phortaigh

boiler s (Constr.)   coire m4

boiler house (Constr.)   coire-theach m1

boiling oil (Weap.)   ola f4 fhiuchta

boilproof a  (HomEc.)   fiuchdhíonach a

bollard s (RoadSaf.)   ceap m1 ceangail

bolster chisel (Tls.)   siséal m1 béal-leathan

Bombay s (Geog.)   Bombay

Bonaparte's gull (Larus philadelphia) (Z.)   sléibhín m4 Bonaparte

bondage s (Sex.)   cuibhriú m (gs -rithe)

Bonelli's warbler (Phylloscopus bonelli) (Z.)   ceolaire m4 Bonelli

bongo drums (Mus.)   drumaí mpl bongó

bonito s (Sarda sarda) (Ich.)   boiníotó m4

bonnet limpet (MarBiol.)   bairneach m1 boinéid

bonnet release (Veh.)   scaoilteoir m3 boinéid

bonsai s (Hort.)   bonsaí m4

bony fishes (Ich.)   éisc mpl chnámhacha

book s (Lib.)   leabhar m1

bookbinding s (Lib.)   ceangal m1 leabhar, leabharcheangal m1

book case (Lib.)   leabhragán m1

book cover (Lib.)   clúdach m1 leabhair

book cradle (Lib.)   cliabhán m1 leabhair

book design (Lib.)   dearadh m leabhar

book display (Lib.)   taispeáint f3 leabhar

bookend s (= book stop, book support) (Lib.)   leabharthaca m4

book illumination (Lib.)   maisiú m leabhar le dathanna

booking s (= reservation) (Tour.)   áirithint f2

booking fee (Adm.)   táille f4 áirithinte

book issue (Lib.)   eisiúint f3 leabhar

book jacket (Lib.)   forchlúdach m1 leabhair

book-keeping technique (Com.)   teicníocht f3 an leabharchoimeádta

book launch (Lib.)   seoladh m leabha(i)r

booklet s (Lib.)   leabhrán m1

book lift (Lib.)   ardaitheoir m3 leabhar

book lover (Lib.)   leabharbhách m1

bookmark s (= bookmarker) (Lib.)   leabharmharc m1

book mutilation (Lib.)   milleadh m leabha(i)r, lot m1 leabha(i)r

book number (Lib.)   leabharuimhir f5 (gs -mhreach), uimhir f5 an leabhair

book order (Lib.)   ordú m leabha(i)r

bookplate s (Lib.)   leabharshuaitheantas m1

book processing (Lib.)   próiseáil f3 leabha(i)r

book repairs (Lib.)   deisiú m leabha(i)r

book rest (Lib.)   tacas m1 leabhair

book selection (Lib.)   roghnú m leabhar

bookshelf s (Lib.)   seilf f2 (leabhar)

bookshrine s (Lib.)   cumhdach m1 leabhair

books on tape (Lib., Lit.)   leabhair mpl ar téip

bookstack s (Lib.)   cruach f2 leabhar

bookstock s (Lib.)   stoc m1 leabhar, stór m1 leabhar

book stop s (= book support, bookend) (Lib.)   leabharthaca m4

book support (= bookend, book stop) (Lib.)   leabharthaca m4

book theft (Lib.)   goid f3 leabha(i)r

book token (Lib.)   éarlais f2 leabhair

book tray (Lib.)   trae m4 leabhar

book trolley (Lib.)   tralaí m4 leabhar

book trough (Lib.)   trach m4 leabhar

boom operator (Tel.)   oibreoir m3 géige

booster s (Med.)   teanndáileog f2

boost gauge (Av.)   táscaire m4 treise

Boötes s (= The Herdsman) (Astr.)   Boötes, An tAoire m4

Bor s (Norse Myth.)   Bór m4

Bordeaux s (Geog.)   Bordeaux

border collie (Z.)   cóilí m4 teorann

Border Counties Childcare Network (Soc.)   Líonra m4 Cúraim Leanaí Chontaetha na Teorann

border policing (Polic.)   póilíniú m (na) teorann

border regions (Polic.)   réigiúin mpl na teorann

border s (Comp.)   imlíne f4

border terrier (Z.)   brocaire m4 teorann

borehole s (Geol.)   tollpholl m1

boring bivalves (MarBiol.)   débhlaoscaigh mpl tholltacha

Borobudur s (Geog.) (Site of Buddhist Shrine, Java)   Boróbadúr m4

borough librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 buirge

borrower s (Lib.)   iasachtaí m4

borrower number (Lib.)   uimhir f5 an iasachtaí

borrower's ticket (Lib.)   ticéad m1 iasachtaí

borrowing s (Com.) (eg.exchequer borrowing rate)   iasacht f3 (a fháil)

Borzoi s (= Russian wolfhound) (Z.)   m4 faoil Rúiseach

Bosnia s (Geog.)   An Bhoisnia f4

Bosnia-Herzegovenia s (Geog.)   An Bhoisnia-Heirseagaivéin f2

Bosnian s (Geog.)   Boisniach m1

Bosnian a (Geog.)   Boisniach a

boss s (Adm.)   ceannasaí m4

bossing mallet (Tls.)   máilléad m1 basála

Boston s (Geog.)   Bostún m1

Boston terrier (Z.)   brocaire m4 Bhostúin

bottle bank (Env.)   banc m1 buidéal

bottle garden (= terrarium) (Hort.)   gairdín m4 buidéil

bottle-green a (Col.)   dúghlas a

bottleneck hitch (Veh.)   cor m1 scrog buidéil

bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) (Z.)   deilf f2 bholgshrónach

bottle opener (HomEc.)   osclóir m3 buidéil

bottom fuller (Tls.)   iarann m1 rásála íochtarach

bottom quark (Ph.)   bunchuarc m1

Bottom Up Review Implementaion Group (Polic.)   An Grúpa m4 um Fheidhmiú an Athbhreithnithe ón mbun aníos

Botwood s (Geog.)   Botwood

Boudicca s (= Boadicea) (British civ.)   Buadaca f4

boulder s (Geol.)   bollán m1

boulder beach (Env., Geol.)   trá f4 bhollán

boulder burial (Archaeol.)   adhlacadh m bolláin

boulé s (Gk. civ.)   búilé f4

boules spl (Sp.)   bollaí mpl (Francacha)

bouleuterion s (Gk. civ.)   búiléatar m1

boulevard s (Mapm.)   búlbhaird f2

bounce-pass v (Sp.)   pasáil f3 de phreab

bouncing chair (Furn.)   cathaoir f5 phreabach

boundary s (Geog.)   teorainn f5 (gs -ann)

boundary cairn  (Archaeol.)   carn m1 teorann

boundary marker  (Archaeol.)   rianaire m4 teorann

boundary monument (Archaeol.)   cuaille m4 teorann

boundary mound  (Archaeol.)   dumha m4 teorann

boundary of nature reserve (Geog.)   teorainn f5 tearmann dúlra

Bounty Islands (Geog.)   Oileáin mpl Bounty

Bouquet of fresh Vegetables and Potatoes (Cu.)   Scoth f3 de Ghlasraí agus de Phrátaí Úra

bouquet s (Decor.)   crobhaing f2 bláthanna

boutique s (Com.)   búitíc m4 (pl –eanna)

Bouvet Islands (Geog.)   Oileáin mpl Bouvet

Bouvet Ridge (Geog.)   Droim m3 Bouvet

Bouvier des Flandres (Z.)   gadhar m1 stoic Flóndrach

bovine spongiform encephalopathy (BSE) (= mad cow disease) (Vet.)   einceifileapaite f4 spúinseach bhólachta

bow s (Cloth.)   carbhat m1

bow s (Woodw.)   bórú m (gs -raithe)

bow v (Woodw.)   bóraigh v

bow and arrow (Weap.)   saighead f2 is bogha m4

bowel habits (Med.)   nósanna mpl folmhaithe

bowing s (Woodw.)   bórú m (gs -raithe)

bowl-barrow s (Archaeol.)   tulach f2 bhabhlach

bowl-cairn s (Archaeol.)   carn m1 babhlach

bowl gouge (Woodw.)   gáinne f4 bhabhla, gúiste m4 babhla

bowling mat (Sp.: Bowling)   mata m4 babhlála

bowman s (Sp.: Canoeing)   fear m1 tosaigh

bow-tacker s (Ind., Tex.)   creimneálaí m4 (carbhat)

boxcar s (Rail.)   vaigín m4 earraí dúnta

Boxer Rebellion (Chinese Hist.)   Éirí m4 Amach na mBocsar

boxing ring (Sp.: Box.)   cró m4 dornálaíochta

Boyne Valley (Geog.)   Gleann m3 na Bóinne

brace s (Dent.) (on teeth)   teanntán m1

brace and bit (Tls.)   bíomal m1 agus béalmhír

bracket s (Wordpr.)   lúibín m4

bracketed figures (Mth., Stat.)   uimhreacha fpl idir luibíní

bracketed names (Adm.)   ainmneacha mpl idir lúibíní

bracket fungi (Z.)   bracfhungais mpl

bradycardia s (Med.)   bradacairde f4

Brahma s (Relig.) (Hinduism)   Bráma m4

braided stream (Geog.)   srutharlach m1

brains spl (Ed.)   éirim f2

brain storming (Ed.)   babhta m4 tobsmaointe

brain substance (Anat.)   substaint f2 na hinchinne

brainwashing s (Psy.)   athmhúnlú m inchinne

brake-fade (RoadSaf.)   meathlú m coscáin

brake fluid (Veh.)   leacht m3 coscán

brake man (Sp.: Bobsleigh)   fear m1 coscáin

braking s (RoadSaf.)   coscánú m (gs -naithe)

braking ability (RoadSaf.)   cumas m1 coscánaithe

braking time (RoadSaf.)   am m3 coscánaithe

branch librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 brainse

brandy snap (Cu.)   brioscán m1 branda

Brasidas s (Gk. civ.)   Brasadas m1

Bratislava s (Geog.)   An Bhratasláiv f2

Brazilian Basin, the (Geog.)   Imchuach m4 na Brasaíle

Brazilian Highlands (Geog.)   Ardchríoch f2 na Brasaíle

Brazil Nut conditioner (Toil.)   feabhsaitheoir m3 Cnó Bhrasaíligh

Breac Maodhóg book shrine (Hist.)   An Breac Maodhóg

breadcrumb sponge (Halichondria panicea) (MarBiol.)   spúinse m4 grabhrógach

bread factory (Cu., Ind.)   monarcha f5 aráin

bread mixes (Cu.)   meascáin mpl aráin

breadstick s (Cu.)   cipín m4 (aráin)

break s (Adm.)   sos m3, briseadh m (gs -ste)

break-bulk mode of shipping (Transp.)   córas m1 muiriompair bhriseadh an bhuilc

breakdown of expenditure (Com.)   miondealú m ar an gcaiteachas

breakers along a shore (Geog.)   bristeacha mpl le taobh an chladaigh

breakfast briefing (Adm.)   cruinniú m céadphroinne

breakfast flat mushrooms (Cu.)   beacáin mpl leathana

breakfast foods (Cu.)   bianna mpl bricfeasta

breaking load (Woodw.)   ualach m1 briste

breakthrough s (Adm.) (in negotiations)   urfhuascailt f2

breakwater s (Geog.)   tonnchosc m1

breast cancer (Med.)   ailse f4 chíche

breast-feeding s (Biol.)   beathú m cíche

breast height diameter (Woodw.)   trastomhas m1 airde uchta

breast pad (Med.)   pillín m4 cíche

breast screening (Med.)   scagthástáil f3 cíoch

breast stroke (Swim.) (of stroke)   béim f2 bhrollaigh

breast stroke (Swim.) (of style)   snámh m3 brollaigh

breathalyse v (Polic.)   tabhair v ar dhuine séideadh isteach san anáileadán

breathalyser s (Polic.)   anáileadán m1

breath control (Swim.)   rialú m anála

breechclout s (= loincloth) (Cloth.)   brísteán m1

breeches spl (Sp.: Fenc.)   bríste m4

breeder s (Vet.)   tógálaí m4

breeding birds (Orn.)   éin mpl ghoir

breed in Greenland, they (Orn.)   sa Ghraonlainn a bhíonn siad ag síolrú

breeding season (Orn.)   séasúr m1 an ghoir

breeze block (Constr.)   bloc m1 bríosa

Brest s (Geog.)   Brest

Bretton Woods Agreements Act (Amendment) The, 1999 (Legis.)   An tAcht m3 um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 1999

Briard s (fr) (Z.) (breed of dog)   brióir m3

brick-red a (Col.)   donnrua a

brickwork s (Constr.)   bríc-obair f2

bridegroom s (Soc.)  fear m1 nuaphósta

bridge s (Civ.E.)   droichead m1

bridge piece (Civ.E.)   droichead m1

Bridge Warning 1 km ahead (RoadSaf.)   Rabhadh: Droichead 1km romhat

bridled a (Orn.) (of bird's plumage)   cuma f4 spéaclach

bridled tern (Sterna anaethetus) (Orn.)   geabhróg f2 spéaclach

brief s (Adm.)   cúram m1 (a leagan ar)

brief s (Ed.)   mionteagasc m1

briefing paper/sheet (Polic.)   bileog f2 threorach

brief statement (Lit.)   ráiteas m1 gearr

brightening agent (Ch.)   gníomhaí m4 gealta

bright pink (Col.)   bándearg a láidir

bring forward (Adm.)   tabhair v ar aghaidh

bring the matter to a conclusion and make a final decision in accordance with the Act (Polic.)   cuir v  clabhsúr ar an obair agus déan cinneadh deiridh de réir an Achta

bring to the attention of all concerned (Polic.)   cuir v ar shúile gach duine atá bainteach leis an scéal

bring to the notice of members concerned (Polic.)   cuir v ar a súile é do na baill atá i gceist

brinkmanship s (Pol.)   bruachaireacht f3

Brisbane s (Geog.)   Brisbane

bristlecone pine (Pinus aristata) (Bot.)   péine m4 colgach

British Guiana (Geog.) Guáin f2 na Breataine

British-Irish Interparliamentary Body (Hist., Pol.)   Comhlacht m3 Idirpharlaiminteach na Breataine-na hÉireann

British Nuclear Fuels (BNF) (Ph.)   British Nuclear Fuels

British standards (Adm.) (for colour coding, etc.)   caighdeáin mpl na Breataine

British Virgin Islands (Geog.)   Oileáin mpl Bhriotanacha na Maighdean

Brittany spaniel (Z.)   spáinnéar m1 Briotánach

broad-based theme approach (Ed.)   cur m1 chuige leathan ar théama

broad-billed sandpiper (Limicola falcinellus) (Orn.)   gobadán m1 gobleathan

broadcast s (Tel.)   craoladh m (gs -lta)

broadcast v (Tel.)   craol v

broadcasting s (Tel.)   craoladh m (gs -lta), craoltóireacht f3

broad-clawed porcelain crab (= hairy porcelain crab) (Porcellana platycheles/Porcellana pilumna) (MarBiol.)   portán m1 poircealláin clúmhach

broader term (= broad term) (Term.)   téarma m4 leathan

broad-leaved everlasting pea (Bot.)   peasairín m4 leathan

broadsword s (Weap.)   claíomh m1 leathan

broad term (= broader term) (Term.)   téarma m4 leathan

broad term (= generic term) (Term.)   téarma m4 aicmeach

broch s (Archaeol.)   brugh m3

brochure s (Lib.)   bróisiúr m1

Broighter Collar (Archaeol.)   Muince f4 Bhrú Íochtair

bromeliad s (Bot.)   bróiméileach m1

bromeliad a (Bot.)   bróiméileach a

bronopol s (Ch.)   brónapól m1

brontosaurus s (Z.)   brontasár m1

bronze v (Cosmet.)   donnaigh v

bronze daggers (Archaeol., Hist.)   miodóga fpl cré-umha

bronze-green a (Col.)   umha-ghlas a

brood pouch (Z.)   máilín m4 goir

brown a (Col.)   donn a

brown and black ware (Art.)   donnearraí mpl agus dubhearraí

brown hawker (Ent.) (dragonfly)   seabhcaí m4 donn

Brownies spl (Leis.)   Donnóga fpl

browning dish (Cu.)   mias f2 donnaithe

browning selector (Cu.) (of toaster)   roghnóir m3 donnaithe

brownish a (Col.)   scothdhonn a

brownish-green a (Col.)   donnghlas a

brownish-grey a (Col.)   donnliath a

brownish-yellow a (Col.)  donnbhuí a

brown lacewings (Hemerobiidae) (Ent.)   lásóg f2 dhonn

brown rice (Cu.)   rís f2 rua

brown shiitake mushrooms (Cu.)   beacáin mpl dhonna síotáca

brown star (Astr.)   réalta f4 dhonn

browse line (Comp.)   líne f4 bhrabhsála

browser s (Comp.)   brabhsálaí m4

browse through (Comp., Lib.)   brabhsáil v trí

browsing s (Comp., Lib.)   brabhsáil f3

Brundtland Report (Adm.)   Tuairisc f2 Brundtland

Brunei s (Geog.)   Brúiné f4

Brünnich's guillemot (Uria lomvia) (Orn.)   foracha f5 Brünnich

Brunswick green (Col.)   uaine f4 Brunswick

brush heads (HomEc.)   cinn mpl scuaibe

Brush-on-Bronze (Cosmet.)   Scuab v agus Donnaigh v

brush-on bronzer (Cosmet.)   donnaitheoir m3 scuaibe

bryology s (Bot.)   brí-eolaíocht f3

bryophyte s (Biol.)   brífít f2

BSc Common Entry into Science (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta: Comhiontráil ar an Eolaíocht

BSc in Analytical Science with Product/Process Development (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Anailíseach mar aon le Forbairt Táirgí/Próiseas

BSc in Applied Computing (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta sa Ríomhaireacht Fheidhmeach

BSc in Computer Networking (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Líonrú Ríomhairí

BSc in Construction Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Foirgníochta

BSc in Facilities Management (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Saoráidí

BSc in Health, Fitness and Leisure Studies (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i Staidéar Sláinte, Corpacmhainne agus Fóillíochta

BSc in Software Development (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhForbairt Bogearraí

BSc in Sport Science and Health (Ed.)   Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Spóirt agus Sláinte

BSE (= bovine spongiform encephalopathy) (= mad cow disease) (Vet.)   einceifileapaite f4 spúinseach bhólachta, ESB

bubble etch tank (Metal.)   umar m1 boilgeitseála

Bucaramanga s (Geog.)   Bucaramanga

buck s (Gym.) (for vaulting)   gearrchapall m1

buckram s (Lib.)   bucram m1

buckskin s (Lib.)   craiceann m1 fia

buckyballs spl (Ch.)   millíní mpl Bucky

budget s (Com.)   buiséad m1

Budget & Economic Division (Adm.)   An Rannóg f2 Eacnamaíochta agus Buiséid

budgeting s (Adm., Com.)   buiséadú m (gs -aithe)

budget styles (Cloth.)   stíleanna fpl saora

budget travel (Tour.)   taisteal m1 beagchostais

Buenos Aires (Geog.)   Buenos Aires

buff s (Cloth.)   bufa m4

buff s (Gen.) (eg. theatre buff)   díograiseoir m3, duine m4 mór drámaíochta etc.

buff-bellied pipit (Anthus rubescens) (Orn.)   riabhóg f2 tharr-dhonnbhuí

buff-breasted sandpiper (Tryngites subruficollis) (Orn.)   gobadán m1 broinn-donnbhuí

buff-brown a (Col.)  fionndonn a

buffer circuit (Tel.)   ciorcad m1 idirghabhála, ciorcad m1 maolán(ach)

buffer zone (Pol.)   crios m3 maolánach

buffet s (Cat., Cu.)   buifé m4

buffeting effect (WatSaf.)   iarmhairt f3 tuairteála

buff-white a (Col.)   donnbhán a

buhund s (Z.)   búmhadra m4

building s (Constr.)   foirgneamh m1

building s (secular) (Archaeol.)   foirgneamh m1 (tuata)

Building and Construction (Constr.)   Foirgneoireacht f3 agus Tógáil f3

building construction (Constr.)   foirgníocht f3

Building Control Act, 1990 (Env.)   An tAcht m3 um Rialú Foirgníochta, 1990

Building Control Section (Env.)   An Rannóg f2 Rialaithe Tógála

building details (Env.)   sonraí mpl an fhoirgnimh, sonraí tógála

building frame (Constr.)   fráma m4 an fhoirgnimh, fráma foirgníochta

building materials (Constr.)   ábhair mpl foirgníochta

Building Regulations, 1991 (Env.)   Na Rialacháin Foirgníochta, 1991

building science (Constr., Ed.)   eolaíocht f3 foirgníochta

building style (Arch.)   stíl f2 tógála

built environment (Constr., Pl.)   timpeallacht f3 thógtha

Bujumbura s (Geog.)   Bujumbura

bulb s (El.)   bolgán m1

bulimia s (Med.)   búilime f4

bulk carrier (Transp.)   olliompróir m3

bulk liquid (Com.)   bulcleacht m3

bulk ore carriers (Geog., Transp.)   bulciompróirí mpl méine

bulk solid (Com.)   bulcsholad m1

bulk transport facilities (Geog., Transp.)   áiseanna fpl bulciompair

bulldog bonds (Com.)   bannaí mpl bulladóra

bulletin s (Publ.)   bullaitín m4

bulletin board (Comp.)   clár m1 fógraí (Idirlín)

bulletin board (Adm.)   clár m1 fógraí

bullet points (Comp.)   pointí mpl le hurchair

bullhead s (Ich.)   ceann m1 tairbh

bullion lead (= work lead) (Metall.)   garbhluaidhe f4

Bull Island (Geog.)   An Bulla m4 Thuaidh

bullmastiff s (Z.)   tarbhmhaistín m4

bull-nose edge (Woodw.)   faobhar m1 smutach

bull-nose moulding (Woodw.)   múnláil f3 smutach

bullring s (Sp.: Bullfighting)   réileán m1 tarbh

bull rout (Ich.)   pus m1 tairbh

Bulwer's petrel (Bulweria bulwerii) (Orn.)   peadairín m4 Bulwer

bumper race (Sp.: HorseRac.)   bumpar m1, rás m3 bumpair

bun-burger (Cu.)   burgar m1 borróige

bundle of His (Biol.)   beart m1 His

bungee jumping (Leis., Sp.)   léimneach f2 bhuinsí

bungled action (PsyAn.)   gníomh m1 útamála

bunk beds (Furn.)   leapacha fpl buinc

bunker s (Mil.)   buncar m1

bunker s (Sp.: Golf)   abar m1

buoy s (WatSaf.)   baoi m4

buoyancy aid (WatSaf.)   áis f2 snámhachta

buoyant a (Orn.) (of bird's flight)   foluaineach a

burbot s (Lota lota) (Ich.)   lota m4

burglar alarm (El.)   aláram m1 buirgléireachta

burglary victims’ response time (Polic.)   aga m4 freagartha ar íospartaigh bhuirgléireachta

Buri s (Norse Myth.)   Búirí m4

burial (miscellaneous) (Archaeol.)   adhlacadh m (ilghnéitheach)

burial chamber (Archaeol.)   seomra m4 adhlactha

burial customs (Archaeol.)   nósanna mpl adhlactha

burial ground (Archaeol.)   úirleachas m1

burial recess (Archaeol.)   cuasán m1 adhlactha

burial site (Archaeol.)   láthair f5 adhlactha

buried tooth roots (Dent.)   fréamhacha fpl folaigh fiacla

burin s (= graver, engraver) (Tls.)   bior m3 greanta

Burkina Faso (Geog.)   Buircíne Fasó m4

burn dressing (Med.)   cóiriú m

burning s (Env.) (of nuclear fuel)   m4

burnisher s (Metal.)   sciomarthóir m3

Burren, The (Geog.)   Boirinn f2

burrowing anemone (Peachia hastata) (MarBiol.)   bundún m1 uachaise

burrowing worms (Z.)   péisteanna fpl tochailte

burster s (Astr.)   roisteoir m3

burst of the monsoon (Geog.) tuleáil f3 an mhonsúin

Buryat s (Geog.)   An Bhuiriáit f2

bush s (El.)   bosc m1 (pl boisc)

bushbaby s (Z.)   galágó m4

bushes spl (Hort.)   toir mpl

bush fallow (Agr.)   branar m1 tor

bush-hammer v (Tls.)   déan v stodachasúireacht ar

business card files (Adm.)   comhaid mpl chártaí gnó

business document (Com.)   doiciméad m1 gnó

business expansion scheme (Com.)   an scéim f2 um leathnú gnó

Business Freefone Service (Com., Tel.)   Seirbhís f2 Saorfhóin Ghnó

business letter (Com.)   litir f5 ghnó

business procedure (Com.)   gnáthamh m1 gnó

business process re-engineering (BPR) (Adm.)   atheagrú m ar phróiseas gnólachta (APG)

business relations (Com.)   caidreamh m1 gnó

business start-up (Com.)   tosú m gnó

Business Studies Teachers' Association of Ireland (BSTAI) (Ed.)   Cumann m1 Múinteoirí Staidéir Ghnó na hÉireann

business teller and coin (Com.)   áiritheoir m3 gnó/monaí (boinn)

bus lane (Transp.)   lána m4 busanna

busroutes spl (Transp.)   busbhealaí mpl

bus stop (Transp.)   stad m4 bus

bustee s (= bustie) (Indian civ.) (village)   bustaí m4

busy a (Tel.)   gafa a

busy lizzie (Impatiens balsamina) (Bot.)   balsaimín m4

butene s (Ch.)   búitéin f2

butt v (Constr.)   bunalt v

buttered corn on the cob (Cu.)   arbhar m1 sa dias faoi im

butterfly net (Ent.)   líontán m1 féileacáin

button s (Tel.)   cnaipe m4

button cell batteries (El.)   ceallraí mpl cnapchille

button mushroom (Cu.)   beacán m1 cnaipe

button polish (Cosmet.)   snasán m1 cnaipí

buttress s (Arch.)   teannta m4

buttress s (MarBiol.) (of sea-shell)   taca m4

butylamine s (Ch.)   búitiolaimín f2

butylbenzyl phthalate (Ch.)   taláit f2 bhúitilbeinsile  

butyne s (Ch.)   búitín m4

"Buy at" rate (Com.)   ráta m4 ceannaigh

buyer s (Com.)   ceannaitheoir m3

buy on hire purchase, to (Com., Fin.)   ceannaigh v ar fhruilcheannach

buzzer s (Adm., Gen.)   dordánaí m4

buzz word s (Journ., Soc.)   dordfhocal m1

by prep (Biol.) (of biochemical change, e.g. starch to maltose by amylase)   trí prep

Byblos s (Egypt. Myth., Geog.)   Bíoblós m4

Byelorussian SSR (= Belarus) (Geog.)   PSS na Bílearúise

Byelorussian a (= Belarussian) (Geog.)   Bílearúiseach a

bypass s (Env., Geog.) (around town)   seachbhóthar m1, seachbhealach m1

bypass s (Med.) (of heart)   seach-chonair f2

bypass s (Tel.)   seach-chonair f2

bypass v (Tel.)   seachthreoraigh v

by-pass v (WatSaf.)   gabháil v thar

bypass surgery (Med.)   máinliacht f3 seach-chonaire

Byrsa s (Carthaginian civ.)   Bursa m4

byssus s (MarBiol.)   biseas m1

by-the-wind sailor (= Jack sail by the wind) (Velella spirans) (MarBiol.)   smugairle m4 na gaoithe

bythinia s (Bythinia tentaculata) (MarBiol.)   seilide m4 na Bitíne