zebra crossing n

trasrian (fir1) síogach

 

zero-based budgeting n

buiséadú (fir) ar bhonn nialasach

 

zero rating n

rátáil (bain3) nialasach

 

zigzag marking n

marcáil (bain3) fiarláin

 

zone n

saincheantar fir1

 

zoning n

(school catchment areas)

leagan (fir1) amach (scoilcheantair)