OA (= uathoibriú m oifige)

OA, office automation

ó bharr anuas

top-down a

ó bhun aníos

bottom-up a

ó cheann (go) ceann (= ceann go ceann)

end-to-end a

ochtach a (El.)

octal1 a

ochtnártha a

octal2 a

ochtréad m1

octet s

OCR (= aithint f3 optúil carachtar)

OCR, optical character recognition

ocsaíd f2

oxide s

ocsaíd f2 mhiotail

metal oxide

ODBC (= Nascacht f3 Oscailte Bunachar Sonraí)

ODBC, Open Database Connectivity

Oe (= orstad m1)

Oe, oersted s

OE (= optaileictreonaic f2)

OE, optoelectronics s

OEIC (= ciorcad m1 comhtháite optaileictreonach)

OEIC, optoelectronic integrated circuit

OEM (= déantóir m3 buntrealaimh)

OEM, original equipment manufacturer

OFDM (= ilphléacsú m ortagánach roinnte minicíochta)

OFDM, orthogonal frequency-division multiplexing

oibiacht f3

object1 s

oibiacht f3 chomhtháiteach

cohesive object

oibiacht f3 ghrafach

graphic object

oibiacht f3 sonraí

data object

oibre gs as a

working2 a

oibreann f2

operand s

oibreann f2 láithreach

immediate operand

oibreann f2 litriúil

literal s

oibreann f2 litriúil dheimhneach

positive literal

oibreann f2 loighciúil

logical operand

oibreann f2 pointeora

pointer operand

oibreoir m3

operator s

oibreoir m3 AND

AND operator

oibreoir m3 aonártha

unary operator

oibreoir m3 ar leibhéal na ngiotán

bitwise operator

oibreoir m3 ball struchtúir

structure member operator

oibreoir m3 barra ingearaigh

vertical bar operator

oibreoir m3 Boole

Boolean operator

oibreoir m3 camóige

comma operator

oibreoir m3 chomhlánú le haonta

ones' complement operator

oibreoir m3 coibhneasta

relational operator

oibreoir m3 coinníollach

conditional operator

oibreoir m3 comhaid

file operator

oibreoir m3 cómhalartach

commutative operator

oibreoir m3 comparáide

comparison operator

oibreoir m3 córais

system operator

oibreoir m3 cothroime

equality operator

oibreoir m3 dealaithe

subtraction operator

oibreoir m3 deicriminteach

decrement operator

oibreoir m3 diadach

dyadic operator

oibreoir m3 éagothroime

inequality operator

oibreoir m3 incriminteach

increment operator

oibreoir m3 indíriúcháin

indirection operator

oibreoir m3 iolraíoch

multiplicative operator

oibreoir m3 iolrúcháin

multiplication operator

oibreoir m3 iomlaoide

shift operator

oibreoirí mpl suimitheacha

additive operators

oibreoirí mpl tacair

set operators

oibreoir m3 loighciúil

logical operator

oibreoir m3 macra

macro operator

oibreoir m3 modail

modulus operator

oibreoir m3 monadach

monadic operator

oibreoir m3 OR

OR operator

oibreoir m3 pointeoir struchtúir

structure pointer operator

oibreoir m3 ríomhaire

computer operator

oibreoir m3 rochtana baill

member access operator

oibreoir m3 roinnte

division operator

oibreoir m3 sannacháin

assignment operator

oibreoir m3 séanta loighciúil

logical negation operator

oibreoir m3 seoltaí

address operator

oibreoir m3 slánuimhreacha

integer operator

oibreoir m3 suimiúcháin

addition operator

oibreoir m3 teaghráin

string operator

oibreoir m3 trínártha

ternary operator

oibreoir m3 uimhríochta

arithmetic operator

oibrigh v

operate v

oibríocht f3

operation s

oibríochtaí m4 ar thacair

set operations

oibríochtaí fpl cúloifige

back-office operations

oibríocht f3 aisioncronach

asynchronous operation

oibríochtaí fpl snámhphointe sa soicind

floating-point operations per second, FLOPS spl

oibríochtaí fpl tuloifige

front-office operations

oibríocht f3 AND

AND operation

oibríocht f3 aonártha

unary operation

oibríocht f3 aonchéime

one-step operation, single-step operation

oibríocht f3 aschurtha

output operation

oibríocht f3 atriallach

repetitive operation

oibríocht f3 Boole

Boolean operation

oibríocht f3 choibhéise

equivalence operation

oibríocht f3 choibhneasta

relational operation

oibríocht f3 chómhalartach

commutative operation

oibríocht f3 chomhlántach

complementary operation

oibríocht f3 chomhuaineach

parallel operation

oibríocht f3 chruaiche

stack operation

oibríocht f3 dhá eochairbhuille

two-keystroke operation

oibríocht f3 dhéach

dual operation

oibríocht f3 dhéchoinníollach

biconditional operation

oibríocht f3 dhénártha

binary operation

oibríocht f3 dhiadach

dyadic operation

oibríocht f3 dhiadach Boole

dyadic Boolean operation

oibríocht f3 eirre

tail operation

oibríocht f3 eisiach NOR

exclusive-NOR operation

oibríocht f3 eisiach OR (= XOR)

exclusive-OR operation, exjunction s, XOR

oibríocht f3 EITHER-OR (= oibríocht f3 OR-ELSE)

EITHER-OR operation

oibríocht f3 fíor-ama

real-time operation

oibríocht f3 fódóireachta

housekeeping operation

oibríocht f3 ghnásúil

red-tape operation

oibríocht f3 ilphléacsaithe

multiplexed operation

oibríocht f3 iniatach NOR

inclusive-NOR operation

oibríocht f3 intí

in-house operation

oibríocht f3 iomlán

complete operation

oibríocht f3 iomlaoide cioglaí

circular shift operation

oibríocht f3 láimhe

hands-on operation

oibríocht f3 leanúnach

continuous operation

oibríocht f3 loighce

logic operation

oibríocht f3 loighciúil

logical operation

oibríocht f3 mhonadach

monadic operation

oibríocht f3 NAND (= oibríocht f3 NOT AND)

NAND operation, NOT AND operation

oibríocht f3 neamhchoibhéise

non-equivalence operation

oibríocht f3 NOR

NOR operation, negative-OR operation, NOT OR operation

oibríocht f3 NOT (= comhlánú m Boole, séanadh m)

NOT operation

oibríocht f3 NOT AND (= oibríocht f3 NAND)

NOT AND operation, NAND operation

oibríocht f3 OR (= suimiúchán m1 loighciúil)

OR operation

oibríocht f3 OR-ELSE (= oibríocht f3 EITHER-OR)

OR-ELSE operation

oibríocht f3 phointeora

pointer operation

oibríocht f3 shioncronach

synchronous operation

oibríocht f3 slán i gcás teipe

failsafe operation

oibríocht f3 snámhphointe (= FLOP)

floating-point operation, FLOP

oibríocht f3 tromlaigh

majority operation

oibríocht f3 uathrialach

autonomous operation

oibríochtúil a

operational a

oibríocht f3 uimhríochta

arithmetic operation

oibríocht f3 uimhríochta dénártha

binary arithmetic operation

oibriú m (an) líonra

network operation

oibriú m ar líne, ag

working online

oibriú m as líne, ag

working offline

oibriúchán m1

operating s

oidhreacht f3

inheritance s

oifig f2 bheag, oifig bhaile (= SOHO)

small office, home office, SOHO

oifig f2 gan pháipéar

paperless office

oiliúint f3 (atá) bunaithe ar an Ghréasán See oiliúint (atá) bunaithe ar an nGréasán.

oiliúint f3 (atá) bunaithe ar an nGréasán (= oiliúint f3 (atá) bunaithe ar an Ghréasán, ríomhfhoghlaim f3, WBT)

Web-based training, WBT

oiliúint f3 ríomhchuidithe (= CAT2, CBT)

computer-aided training, CAT2, computer-based training, CBT

óimige m4

omega s

ointeolaíocht f3

ontology s

oiriúint f3 comhartha

signal conditioning

oiriúint f3 deisce

desk accessory

oiriúintí fpl

accessories spl

oiriúintí fpl ríomhaire

computer accessories

oiriúint f3 (le)

compliance s

oiriúnach a don bhliain dhá mhíle

Y2K compliant

oiriúnach a (le)

compliant a

oiriúnaigh v

customize2 v, personalize v

oiriúnaitheach a

adaptive a

OLAP (= próiseáil f3 anailíseach ar líne)

OLAP, online analytical processing

OLE (= Nascadh m agus Leabú Oibiachtaí)

OLE, Object Linking and Embedding

oll- pref

mass2 a

ollbhealach m1 faisnéise

information superhighway

oll-iarmhairt f3 mhaighnéadfhriotaíoch

giant magnetoresistive effect

ollródú m (gs -daithe)

flooding s

ollscála m4 (= VLS)

very large scale, VLS

ollstóráil f3

mass storage, warehousing s

ollstóráil f3 sonraí

data warehousing

ollstór m1 sonraí

data warehouse

OLTP (= próiseáil f3 idirbheart ar líne)

OLTP, online transaction processing

óm m1

ohm s

OMF (= Formáid f2 Mhodúl Aidhme)

OMF, Object Module Format

OMR (= aithint f3 marcanna optúla)

OMR, optical mark recognition

OOD (= dearadh m (atá) bunaithe ar oibiachtaí)

OOD, object-oriented design

OODBMS (= córas m1 bainistíochta bunachar sonraí (atá) bunaithe ar oibiachtaí)

OODBMS, object-oriented database management system

OOP (= ríomhchlárú m (atá) bunaithe ar oibiachtaí)

OOP, object-oriented programming

OOUI (= comhéadan m1 úsáideora (atá) bunaithe ar oibiachtaí)

OOUI, object-oriented user interface

optachúplóir m3 (= optaonraitheoir m1)

optical coupler, optocoupler s

optaic f2

optics s

optaic f2 gan snáithín

fibreless optics

optaileictreonaic f2 (= OE)

optoelectronics s, OE

optaimeicniúil a

optomechanical a

optamach a

optimal a

optamaigh v

optimize v

optamóir m3 diosca

disk optimizer

optamú m (gs -maithe) (= optamúchán m1)

optimization s

optamúchán m1 (= optamú m)

optimization s

optamú m líneach

linear optimization

optaonraitheoir m1 (= optachúplóir m3)

optoisolator s

optúil a

optical a

OR

OR

oracal m1

oracle s

ORB (= Bróicéir m3 Iarratas ar Oibiachtaí)

ORB, Object Request Broker

ord m1

order2 s

ord- pref (= in ord, ordaithe a)

ordered a

ord m1 aibítre

alphabetic order

ordaithe a (= in ord, ord- pref)

ordered a

ordaitheach a

imperative a

ord m1 ardaitheach

ascending order

ORDBMS (= córas m1 bainistíochta bunachar sonraí coibhneasta oibiachtaí)

ORDBMS, object-relational database management system

ord m1 droim ar ais

reverse order

ord m1 grúpa

order of a group

ord m1 íslitheach

descending order

ordlathach a

hierarchic(al) a

ordlathas m1

hierarchy s

ordlathas m1 bailiúcháin

collection hierarchy

ordlathas m1 (na) nód

node hierarchy

ordlathas m1 oidhreachta

inheritance hierarchy

ordlathas m1 sonraí

data hierarchy

ordlathas m1 stórais

storage hierarchy

ordliosta m4

ordered list

ord m1 luachála

order of evaluation

ordluachanna mpl

ordered values

ord m1 méide

order of magnitude

ord m1 (na g)coinníollacha

order of conditions

ordphéire m4

ordered pair

ord m1 sórtála

sort order

ordú m (gs -daithe)

command s

ordú m aistrithe (= ordú m traschurtha)

transfer command

ordú m córais

system command

ordú m gutha

voice command

orduimhir f5

ordinal number

orduithe mpl printéara

printer commands

ordú m leabaithe

embedded command

ordú m traschurtha (= ordú m aistrithe)

transfer command

orstad m1 (= Oe)

oersted s, Oe

ortagánach a

orthogonal a

OS (= córas m1 oibriúcháin)

OS, operating system

oscail v

open1 v

Oscail v an Cosán is Giorra ar dTús (= OSPF)

Open Shortest Path First, OSPF

oscailte a

open2 a

OSI (= Idirnasc m1 Córas Oscailte)

OSI, Open Systems Interconnection

OSPF (= Oscail v an Cosán is Giorra ar dTús)

OSPF, Open Shortest Path First

óst- pref

host3 a

óstach m1

host2 s

óstáil1 v

host1 v

óstáil2 f3

hosting s

óstáil f3 fhíorúil

virtual hosting

óstáil f3 láithreáin Gréasáin (= óstáil f3 suíomhanna Gréasáin)

Web site hosting

óstáil f3 neamhfhíorúil

nonvirtual hosting

óstáil f3 suíomhanna Gréasáin (= óstáil f3 láithreáin Gréasáin)

Web site hosting

óstainm m4

host name

óstathróg f2

host variable

osteilgeoir m3

overhead projector

óstnód m1

host node

óstríomhaire m4

host computer

óst-teanga f4

host language