J (= joule)

J, giúl m1

jabber1 v

fútráil1 v

jabber2 s

fútar m1

jabber control

rialú m fútrála

jabbering s

fútráil2 f3

jack s

seac m1

jack panel (= plugboard1)

clár m1 plocóidí

Jackson structured programming

ríomhchlárú m struchtúrtha Jackson

jam signal

comhartha m4 imbhuailte

Java applet

feidhmchláirín m4 Java

Java applet package

pacáiste m4 feidhmchláirín Java

Java namespace

ainmspás m1 Java

Java visibility level

leibhéal m1 infheictheachta Java

Jaz drive

tiomántán m1 Jaz

JCL (= job control language)

JCL, teanga f4 rialaithe jabanna

JES (= Job Entry Subsystem)

JES, Fochóras m1 Iontrála Jabanna

jitter s

giodam m1

jittering s

giodamaíocht f3

job s

jab m4

job control language (= JCL)

teanga f4 rialaithe jabanna, JCL

job control program

ríomhchlár m1 rialaithe jabanna

Job Entry Subsystem (= JES)

Fochóras m1 Iontrála Jabanna, JES

job number

uimhir f5 an jab

job processing control

rialú m próiseála jabanna

job queue

ciú m4 jabanna, scuaine f4 jabanna

job step

céim f2 den jab

job stream

sruth m3 jabanna

join1 v

comhcheangail v

join2 s

comhcheangal m1

joint a (= shared)

comh- pref

joint denial See NOR operation.

Joint Photographic Expert Group (= JPEG)

An Comh-Shainghrúpa m4 Grianghrafadóireachta, JPEG

join type

cineál m1 comhcheangail

Josephson junction

cumar m1 Josephson

joule s (= J)

giúl m1, J

journal s

iriseán m1

journaling s

cúltaca m4 iriseáin

journaling file system

córas m1 comhad iriseáin

joystick s

luamhán m1 stiúrtha

joystick port

port m1 luamhán stiúrtha

JPEG (= Joint Photographic Expert Group)

JPEG, An Comh-Shainghrúpa m4 Grianghrafadóireachta

jump1 v

léim1 v

jump2 s

léim2 f2

jumper s

léimneoir m3

jump instruction

treoir f5 léime

junction s

cumar m1

junction transistor

trasraitheoir m3 cumair

junk s (= garbage)

dramhaíl f3

justification s

comhfhadú m (gs -daithe)

justify v

comhfhadaigh v