I/A (= I/O, ionchur/aschur m/m1)

I/O, input/output

I/A faoi rialú idirbhristeacha

interrupt-controlled I/O

IAFV (= víreas m1 gnímh indírigh comhaid)

IAFV, indirect-action file virus

iaigh v (= dún v)

close v

iallach m1

constraint s

I/A a mapáilte sa chuimhne

memory-mapped I/O

iamh m1 (Mth.)

closure2 s

ian m1 deimhneach

positive ion

ian m1 diúltach

negative ion

iar-anailís f3

post mortem

iarann m1 sádrála

soldering iron

iarbhír a

actual a

iarcheangail v

append v

iarchoinníoll m1

postcondition s

iarchur m (gs -tha)

deference s

iarfhocal m1

epilogue s

iarfhocal m1 gnáis

procedure epilogue

iarghiotáin mpl

postamble s

I/A ríomhchláraithe

programmed I/O

iarmhairt f3 chraicinn

skin effect

iarmhairt f3 Hall

Hall effect

iarmhairt f3 neasachta

proximity effect

iarmhairt f3 phísileictreach

piezoelectric effect

iarmhairt f3 Schottky

Schottky effect

iarmhairt f3 tolláin

tunnel effect

iarmhar m1

residue s

iarmharach a

residual a

iarmharacht f3

remanence s

iarmhír1 f2

suffix s

iarmhír2 f2

extension s

iarmhír f2 comhadainm

file-name extension, file extension

iarmhíreanna fpl do phost Idirlín (= MIME)

Multipurpose Internet Mail Extensions, MIME

iarmhír f2 fhada

long suffix

iaroird gs as a

postorder a

iarratas m1

query s, request s

iarratas m1 APPEND

Append query

iarratas m1 ar idirbhriseadh

interrupt request

iarratas m1 ar sheoladh (= RTS)

request to send, RTS

iarratas m1 cartlainne

archive query

iarratas m1 crostáblach

crosstab query

iarratas m1 DELETE

Delete query

iarratas m1 SELECT

Select query

iarratas m1 tástálach (= QBE)

query by example, QBE

iarratas m1 UPDATE

Update query

iarscript f2

postscript s

iarshuite a

postfix a

iartheachtach a

subsequent a

iasacht f3 droim ar ais

end-around borrow

iatán m1 (= ceangaltán m1)

attachment s

IBM

IBM, International Business Machines Corporation

IC (= ciorcad m1 comhtháite)

IC, integrated circuit

ICMP (= prótacal m1 rialaithe teachtaireachtaí Idirlín)

ICMP, Internet control message protocol

ICT (= teicneolaíocht f3 faisnéise agus cumarsáide, TFC)

ICT, information and communications technology

ID (= aitheantas m1)

ID, identification1

idéagram m1

ideogram s

idirbhealach m1 (= comhéadan m1)

interface2 s

idirbheart m1

transaction1 s

idirbhearta mpl dáilte

distributed transactions

idirbheartaíocht f3

transaction2 s

idirbhearta mpl sa soicind (= TPS)

transactions per second, TPS

idirbheart m1 barrleibhéil

top-level transaction

idirbheart m1 neadaithe

nested transaction

idirbhris v (= bris2 v)

interrupt1 v

idirbhriseadh m (gs -ste pl -steacha)

interrupt2 s, interruption s

idirbhriseadh m ainneonach

involuntary interrupt

idirbhriseadh m ardtosaíochta

high-priority interrupt

idirbhriseadh m bogearraí

software interrupt

idirbhriseadh m ionchurtha/aschurtha

input/output interrupt

idirbhriseadh m tosaíochta

priority interrupt

idirbhriseadh m uaineadóra

timer interrupt

idirbhriseadh m veicteoireach

vectored interrupt

idircheap m1

intercept s

idirchúplóir m3

intercoupler s

idirdhealaí m4

discriminant s

idirdhealú m (gs -laithe)

discrimination s

idirdhuillithe a

interleaved a

idirdhuilliú m (gs -llithe)

interleaving s

idirdhuilliú m teascóg

sector interleaving

idirghnásúil a

interprocedural a

idirghníomh m1

interaction s

idirghníomhach a

interactive a

idirghníomhaíocht f3

interactivity s

idirghníomhaíocht f3 daoine le ríomhairí

human computer interaction

idirghníomhú m leis an úsáideoir

user interaction

idirleathadh m (gs -eata)

diffusion s

idirlíon m1 (gs -lín)

internet s, internetwork s

Idirlíon, m1 an t (gs -lín)

the Internet

idirlíonrú m (gs -raithe)

internetworking s

idirmhalartaigh v

interchange1 v

idirmhalartú m (gs -taithe)

interchange2 s

idirmheánach a

intermediate a

idirmhír f2 (Sets)

intersection2 s

idirmhír f2 dhá thacar (= iolrach m1 dhá thacar)

intersection of two sets

idirnáisiúnú m (gs -naithe)

internationalization s

idirnasc m1

interconnection s

idirnasc m1 comhpháirteanna forimeallach (= PCI)

peripheral component interconnect, PCI

Idirnasc m1 Córas Oscailte (= OSI)

Open Systems Interconnection, OSI

idirshuí m (gs -uite)

interpolation2 s

idirshuigh v

interpolate v

idirshuíomh m1

interpolation1 s

idirshuíomh m1 cainte

speech interpolation

idirshuíomh m1 cainte digití

digital speech interpolation

idirshuíomh m1 cainte sannta ama (= TASI)

time-assignment speech interpolation, TASI

idirshuiteoir m3 (= comhordaitheoir m3)

interpolator s

idirspleách a

interdependent a

idirstad m4

colon s

IEEE

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers

IF

IF, intermediate s frequency

IGMP (= Prótacal m1 Bainistíochta Grúpaí Idirlín)

IGMP, Internet Group Management Protocol

I2L (= loighic f2 chomhtháite inteilgin)

I2L, integrated injection logic

il-1 pref (= iolrach a)

multi- pref, multiple2 a

ilamhairc mpl ar dhoiciméad

multiple document views

ilamhairc mpl úsáideora

multiple user views

ilastaíre m4

multiple emitter

ilbheachtais gs as a

multiple-precision a

ilchineálach a

heterogenous a

ilchineálacht f3

heterogeneity s

ilchodach a

composite a

ilchóras m1

multiple system

ilchraolacháin gs as a

multicast a

ilchraolachán m1 (= ilchraoladh m)

multicasting s

ilchraoladh m (gs -lta) (= ilchraolachán m1)

multicasting s

ilchreathadóir m3

multivibrator s

ilchreathadóir m3 aonchobhsaí

monostable multivibrator

ilchreathadóir m3 déchobhsaí

bistable multivibrator

ilchreathadóir m3 neamhchobhsaí

astable multivibrator

ileilimintí fpl

multiple elements

ilfhad m1 giotánra

variable word-length

ilfhiúsach a

polyvalent a

ilfhiúsacht f3

polyvalence s

ilfhóinteach a

general-purpose a

ilfhréamhacha fpl réadacha

multiple real roots

ilfhuinneoga fpl

multiple windows

ilghrafaicí fpl

multiple graphics

I-líon m1

I-net s

ilmheáin mpl

multimedia spl

ilphléacsach a

multiplex2 a

ilphléacsaigh v

multiplex1 v

ilphléacsóir m3 (= MUX)

multiplexer s, MUX

ilphléacsóir m3 sonraí

data multiplexer

ilphléacsú m (gs -saithe)

multiplexing s

ilphléacsú m ortagánach roinnte minicíochta (= OFDM)

orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM

ilphléacsú m roinnte ama (= TDM)

time-division multiplexing, TDM

ilphléacsú m roinnte dlúth-thonnfhad

dense wavelength division multiplexing

ilphléacsú m roinnte minicíochta (= FDM)

frequency division multiplexing, FDM

ilphléacsú m staitistiúil roinnte ama (= STDM)

statistical time-division multiplexing, STDM

ilphróiseáil f3 (= próiseáil f3 chomhreathach)

multiprocessing s

ilphróiseáil f3 shiméadrach (= SMP)

symmetric multiprocessing, SMP

ilphróiseálaí m4

multiprocessor s

ilphróiseálaí m4 neamhshiméadrach

asymmetrical multiprocessor

ilphróiseálaí m4 siméadrach

symmetrical multiprocessor

ilríomhaire m4

multicomputer s

ilrochtain f3

multiple access

ilrochtain f3 chódroinnte (= CDMA)

code-division multiple access, CDMA

ilrochtain f3 roinnte ama (= TDMA)

time-division multiple access, TDMA

ilrochtain f3 roinnte spáis (= SDMA)

spatial division multiple access, SDMA

ilrochtana gs as a

multi-access a, multiple-access a

ilsnáthú m (gs -thaithe)

multithreading s

ilsuimiú m (gs -mithe)

multiple addition

iltascáil f3

multitasking s

iltascáil f3 neamh-réamhghabhálach

nonpre-emptive multitasking

iltascáil f3 réamhghabhálach

pre-emptive multitasking

iltéarmach1 m1

polynomial1 s

iltéarmach2 a

polynomial2 a

iltoiseach a

multidimensional a

ilúsáide gs as a

versatile a

ilúsáideoirí gpl as a (= MU)

multi-user a, MU

ilúsáidteacht f3

versatility s

IMAP (= Prótacal m1 Rochtana Teachtaireachtaí Idirlín)

IMAP, Internet Message Access Protocol

imbhualadh m (gs -uailte)

collision s

imchlúdach m1

envelope2 s

imchlúdaigh v

envelope1 v

imchochlú m (gs -laithe)

encapsulation s

imdhíonacht f3 ar thorann

noise immunity

imeall m1

margin s

imeallach a

marginal a

IMEI (= Aitheantóir m3 Idirnáisiúnta Fóin Phóca)

IMEI, International Mobile Equipment Identifier

IMIS (= córas m1 comhtháite faisnéis bainistíochta)

IMIS, integrated management information system

imlíne f4

border s, contour s, outline s

imlíneach a

outline2 a

imlíne f4 amuigh

outside border

impleacht f3

implication s

impleacht f3 ábhartha (= impleacht f3 choinníollach)

material implication

impleacht f3 choinníollach (= impleacht f3 ábhartha)

conditional implication

imprisean m1

impression s

imrothluithe mpl sa nóiméad (= rpm)

revolutions per minute, rpm

ináirithe a

calculable a

in-aisghafa a

retrievable a

in-aisiompaithe a

reversible a

inaistrithe a (= in-traschurtha a)

transferable a

inamhairc gs as a

viewable a

in-atáirgtheacht f3

reproducibility s

in-athdhéanta a (= indéanta a athuair)

repeatable a

in-athiontráilte a

re-enterable a

inathraithe a

variable2 a, alterable a

in-athscríofa a

rewriteable a

in-athshuiteacht f3

relocatability s

inbhainte a

removeable a

inbhéarta m4

inverse1 s

inbhéarta m4 baill de ghrúpa

inverse of an element of a group

inbhéartach a

inverse2 a

inbhéartaigh v

invert v

inbhéartóir m3

inverter s

inbhéartú m (gs -taithe) (= inbhéartúchán m1)

inversion s, inverting s

inbhéartúchán m1 (= inbhéartú m)

inverting s, inversion s

inbhreisithe a

extensible a

inbhreisitheacht f3

extensibility s

inchinntithe a

determinable a

in-chomhbhrúite a

compressible a

inchuileáilte a

discardable a

incrimint f2

increment2 s

incriminteach a

incremental a

incrimintigh v

increment1 v

indéanta a (= féideartha a)

feasible a

indéanta a athuair (= in-athdhéanta a)

repeatable a

indéantacht f3 (= féidearthacht f3)

feasibility s

indifreáilte a

differentiable a

indíreach a

indirect a

in-díscortha a

detachable a

infhairsingithe a

expanding a

infheicthe a

visible a

infheidhmithe a

applicable a

infhíoraithe a

verifiable a

infreastruchtúr m1 (= bonneagar m1)

infrastructure s

infridhearg a

infrared a

infrilíon m1

infranet s

ingearach a

vertical a

inghlacthacht f3

acceptance s

inghlactha a go logánta

locally admissable

iniaigh v

enclose v, include v

iniamh m1

inclusion s

iniatach a

inclusive a

in-idirmhalartaithe a

interchangeable a

iniompartha a

portable1 a

iniomparthacht f3

portability s

iniúchadh m ríomhchórais

computer-system audit

iniúchadh m ríomhchóras

audit of computer systems

iniúchadh m struchtúrtha

structured walkthrough

in-léirscriosta a

erasable a

inléiteacht f3

readability s

inléite a ag meaisín

machine-readable a

inléite a amháin

read-only a

inlíne gs as a

inline a

inlíon m1

intranet s

inmhasctha a

maskable a

inmheánach a

internal a

in-mhicreachláraithe a

microprogrammable a

in-mhionathraitheacht f3

modifiability s

inneachar m1

content s

inneachar m1 sonraí

data content

innéacs m4

index2 s

innéacsaigh v

index1 v

innéacsaithe a

indexed a

innéacs m4 cártaí (= cárta-innéacs m4)

card index

innéacs m4 comha(i)d

file index

innéacs m4 tabhaill

register index

innéacsú m (gs -saithe)

indexing s

innéacsú m aontéarmach

uniterm indexing

inneall m1

engine s

Inneall m1 Anailíse

Analytical Engine

inneall m1 clóchuradóireachta

typesetting engine

inneall m1 cuardaigh

search engine

inneall m1 cuardaigh tiomnaithe

dedicated search engine

inneall m1 difríochta

difference engine

inneall m1 meiteachuardaigh

metasearch engine

inneall m1 stíle

style engine

innealtóir m3

engineer s

innealtóir m3 bogearraí

software engineer

innealtóireacht f3

engineering s

innealtóireacht f3 bogearraí

software engineering

innealtóireacht f3 earraí teagaisc

courseware engineering

innealtóireacht f3 eolais

knowledge engineering

in-neamhnitheacht f3

nullability s

in-nuashonraithe a

updateable a

i-nód m1

i-node s

inoiriúnaitheacht f3

adaptability s

inoiriúnaitheacht f3 comhpháirte

component adaptability

in ord (= ord- pref, ordaithe a)

ordered a

inphriontáilte a

printable a

inphróiseáilte a

processable a

inphróiseáilteacht f3

processability s

in-réamhshocraithe a

presettable a

inréimniú m (gs -nithe)

convergence s

inríofa a

computationally feasible

in-ríomhchláraithe a

programmable a

inrite a ar chineálacha éagsúla ríomhairí

portable2 a

inrochtaineacht f3

accessibility s

inrochtaineacht f3 Gréasáin

Web accessibility

inrochtana gs as a

accessible a

inródaithe a

routable a

Ins (= eochair f5 ionsáite, Ionsáigh)

Ins, insert key

in-saincheaptha a

customizable a

inscálaithe a

scalable a

inscálaitheacht f3

scalability s

inscríofa a

writeable a

inslithe a

insulated a

intaifeadta a

recordable a

inteilgean m1 (Mth.)

injection s

intiteán m1

drop-in s

intleacht f3

intelligence s

intleacht f3 dháilte

distributed intelligence

intleacht f3 shaorga

artificial intelligence

in-traschurtha a (= inaistrithe a)

transferable a

intuigthe a

implied a, implicit a

inúsáidte a

usable a, available a

inúsáidteacht f3

usability s, availability s

inúsáidteacht f3 córais

system availability

I/O (= I/A, ionchur/aschur m/m1)

I/O, input/output

íocón m1 (= deilbhín m4)

icon s

íocónagrafaíocht f3

iconography s

iodálach a

italic a

íogair a

sensitive a

íogaireacht f3

sensitivity s

iolrach a (= il-2 pref)

multiple2 a, multi- pref

iolrach1 m1 (Sets)

product3 s

iolrach2 m1

multiple1 s

iolrach m1 Cairtéiseach

Cartesian product

iolrach m1 dhá thacar (= idirmhír f2 dhá thacar)

product of two sets

iolrach m1 scálach

scalar product

iolraigh v

multiply v

iolraitheoir m3

multiplier s

iolraitheoir m3 analógach

analog multiplier

iolraitheoir m3 digiteach

digital multiplier

iolraitheoir m3 réimíre

prefix multiplier

iolrán m3

factorial s

iolrann f2

multiplicand s

iolrú m (gs -raithe)

multiplication s

iolrú m loighciúil

logical multiply

iomalartú m (gs -taithe)

permutation s

iomarcach a

redundant a

iomarcaíocht f3

redundancy s

iomasach a

intuitive a

íomhá f4

image s

íomhá f4 bheo

animated image

íomhá f4 chódaithe

coded image

íomhá f4 fhíorúil

virtual image

íomhá f4 folaigh leictreastatach

electrostatic latent image

íomhá f4 ghiotánmhapach

bit-mapped image

íomhá f4 ghrafach

graphic image

íomhá f4 inbhéartaithe

inverted image

íomhá f4 inlíne

inline image

íomhá f4 mhéadaithe

enlarged image

íomhánna fpl a shábháil

saving images

íomhá f4 scáthánach

mirror image

íomhá f4 thulrach

foreground image

íomháú m (gs -áithe) (= déanamh m íomhánna)

imaging s

íomhá f4 veicteoireach

vectored image

iomlán1 m1

total1 s

iomlán2 a

total2 a, complete2 a

iomlánaigh v

complete1 v

iomlán m1 baisce

batch total

iomlán m1 carnach

cumulative total

iomlán m1 gibrise

gibberish total

iomlán m1 na scríobhanna taisce

total cache writes

iomlaoid f2

shift2 s

Iomlaoid (= eochair f5 iomlaoide)

shift key

iomlaoid f2 ar chlé

left shift

iomlaoid f2 ar dheis

right shift

iomlaoid f2 chioglach

circular shift, cyclic shift, end-around shift

iomlaoideoir m3 (= ciorcad m1 iomlaoide)

shifter s

iomlaoidigh v

shift1 v

iomlaoid f2 loighciúil

logical shift

iomlaoid f2 neamhuimhríochtúil

non-arithmetic shift

iomlaoid f2 uimhríochtúil

arithmetic shift

iompar m1

transport s

iompar m1 (achair) logánta (= LAT)

local area transport, LAT

iompórtáil v

import v

iomprach m1

carry s

iomprach m1 ardluais

high-speed carry

iomprach m1 ar naonna

standing-on-nines carry

iomprach m1 cascáidithe

cascaded carry

iomprach m1 droim ar ais

end-around carry

iomprach m1 iomlán

complete carry

iomprach m1 réamhfheiceála

look-ahead carry

iomprach m1 timfhillte

wraparound carry

iomprach m1 tonnánach

ripple carry

iompróir m3

carrier s

iompróirí mpl mionlaigh

minority carriers

iompróir m3 sochta taobh-bhanda shingil

single-sideband suppressed carrier

iompróir m3 sonraí

data carrier

iompróir m3 tromlaigh

majority carrier

iompuithe mpl leathanaigh thríthoisigh

three-dimensional page turns

iomrall m1

aberration s

iomrall m1 sféarúil

spherical aberration

ionad1 m1 (= lárionad m1)

centre2 s

ionad2 m1 (= suíomh1 m1)

position2 s

ionadaí m4

substitute2 s

ionadaigh v (= cuir v in ionad)

substitute1 v

ionadaíoch a

substitute3 a

ionad m1 deachúlach (= ionad m1 de dheachúlacha)

decimal place

ionad m1 de dheachúlacha See ionad deachúlach.

ionad m1 digite

digit place

ionad m1 giotáin

bit position

ionad m1 ísealoird

low-order position

ionad m1 síne

sign position

ionad m1 siopadóireachta fíorúla

virtual shopping centre

ionadú m (gs -daithe)

substitution s

ionchódaigh v

encode v

ionchódóir m3

encoder s

ionchódú m (gs -daithe)

encoding s

ionchódú m déghiotánach

dibit encoding

ionchódú m dénártha sonraí

binary data encoding

ionchódú m fad reatha (= RLE)

run length encoding, RLE

ionchuir v (= cuir v isteach)

input1 v

ionchur1 m1

input2 s

ionchur2 m (gs -tha)

input3 s

ionchur/aschur m/m1 (= I/O)

input/output, I/O

ionchur/aschur m comhuaineach (= PIO)

parallel input/output, PIO

ionchur/aschur m1 maolánaithe

buffered input/output

ionchur/aschur m srathach (= SIO)

serial input/output, SIO

ionchur m córais

system input

ionchur m1 formáidithe

formatted input

ionchur m1 ionchais

expected input

ionchur m láimhe

manual (data) input

ionduchtach a

inductive a

ionduchtaithe a

induced a

ionduchtas m1

inductance s

ionduchtóir m3

inductor s

ionduchtú m (gs -daithe)

induction s

ionduchtú m matamaiticiúil

mathematical induction

ionfhabhtaigh v

infect v

ionfhabhtaithe a

infected a

ionfhabhtú m (gs -taithe)

infection s

íonghlanadh m sonraí

data purification

ionramháil f3 ar leibhéal na ngiotán

bit-level manipulation

ionramháil f3 clásail

clause manipulation

ionramháil f3 sonraí

data manipulation

ionramháil f3 téacs

text manipulation

ionramháil f3 teaghrán

string manipulation

ionsá m4

insert2 s, insertion s

ionsaí m4 diúltaithe seirbhíse

denial of service attack, DoS attack

ionsáigh v

insert1 v

Ionsáigh (= eochair f5 ionsáite, Ins)

insert key, Ins

ionsáigh v bileog oibre

insert worksheet

ionsáigh v hipearnasc

insert hyperlink

ionsáigh v tábla

insert table

ionsamhail v

simulate v

ionsamhladh m (gs -alta)

simulation s

ionsamhladh m ar ríomhaire

computer simulation

ionsamhlóir m3

simulator s

ionsamhlóir m3 ROM

ROM simulator

ionstraimíocht f3

instrumentation s

ionsuite a

built-in a, infix a

iontaobhaí m4

trustee s

iontaofa a

reliable a

iontaofacht f3

reliability s

iontaofacht f3 sonraí

data reliability

iontráil1 v

enter v

iontráil2 f3 (pl -álacha)

entry s

Iontráil (= eochair f5 aisfhillte, eochair f5 iontrála)

Enter key, return key

iontráil f3 innéacs

index entry

iontráil/scor m1 iarchurtha

deferred entry/exit

iontráil f3 sonraí

data entry

íos- pref (= íosta a)

minimum2 a, minimal a

íosairde f4

minimum height

íoschéimneach a

step-down a

íoslaghdaigh v

minimize v

íosleithead m1

minimum width

íoslódáil v (= lódáil v anuas)

download v

íoslódáil f3 comhaid

file download

íosmhéid m4

minimum1 s

íosmhód m1

minimum mode

íosnasc m1

downlink s

íosphointe m1

minimum point

íosta a (= íos- pref)

minimal a, minimum2 a

íosuas a

minimax a

IPI (= comhéadan m1 cliste forimeallach)

IPI, intelligent peripheral interface

IPL (= lódáil f3 an ríomhchláir thosaigh)

IPL, initial program load

IPOT (= roinnteoir m3 poitéinsil ionduchtaigh)

IPOT, inductive potential divider

IPT (= tollánú m IP)

IPT, IP tunnelling

IR (= tabhall m1 treorach)

IR, instruction register

IRC (= Comhrá m4 Athsheachadta Idirlín)

IRC, Internet Relay Chat

iriseán m1

journal s

ISA (= Ailtireacht f3 Thionscalchaighdeánach)

ISA, Industry Standard Architecture

is ann do ...

existentially quantified

is ann do x ionas go bhfuil

there exists x such that

is ball den tacar X é Y (= tá Y ina bhall den tacar X)

element of (the) set

is déanaí isteach is déanaí amach (= LILO)

last-in-last-out a, LILO

is déanaí isteach is túisce amach (= LIFO)

last-in-first-out a, LIFO

ISDN (= líonra m4 digiteach de sheirbhísí comhtháite)

ISDN, integrated services digital network

iseamorfacht f3

isomorphism s

iseatrópach a

isotropic a

is gá agus is leor

if and only if ..., iff

íslitheach a

descending a

ISO (= Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na gCaighdeán)

ISO, International Organization for Standardization

ISP (= soláthraí m4 seirbhísí Idirlín)

ISP, Internet service provider

isteach adv (= bosca, post etc isteach)

inbox s

is túisce isteach is déanaí amach (= FILO)

first-in-last-out, FILO

is túisce isteach is túisce amach (= FIFO)

first-in-first-out, FIFO

IT (= teicneolaíocht f3 faisnéise, TF)

IT, information technology

ITB (= carachtar m1 bloic idirmheánaigh)

ITB, intermediate block character

ITT (= cuireadh m1 chun tarchur)

ITT, invitation to transmit