UA (= user agent)

UA, gníomhaire m4 úsáideora

UART (= universal asynchronous receiver-transmitter)

UART, glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach uilíoch

UC (= uppercase)

UC, cás m1 uachtair

U-contact s

U-theagmháil f3

UCS (= universal character set)

UCS, uilethacar m1 carachtar

UDF (= Universal Disk Format)

UDF, Formáid f2 Uilíoch Dioscaí

UDP (= User Datagram Protocol)

UDP, Prótacal m1 Sonragram Úsáideora

UHF (= ultra-high frequency)

UHF, minicíocht f3 ultra-ard

UID (= user identification)

UID, aitheantas m1 (an) úsáideora

UIML (= User Interface Markup Language)

UIML, Teanga f4 Mharcála Comhéadan Úsáideora

U interface

comhéadan m1 U

ultracondensed a

ultrachomhdhlúite a

ultra-expanded a

ultrafhairsingithe a

ultrafiche s

ultraifís f2

ultra-high frequency (= UHF)

minicíocht f3 ultra-ard, UHF

ultrastrip s

ultrai-stiallscannán m1

ultraviolet a (= UV)

ultraivialait a, UV

ultraviolet erasing

léirscrios m ultraivialait

ultra wideband radio

raidió m4 ultra-leathanbhanda

UML (= Unified Modelling Language)

UML, Teanga f4 Shamhaltaithe Aontaithe

unacknowledged connectionless service

seirbhís f2 neamhadmhálach gan nasc

unallowable digit

digit f2 neamhcheadaithe

unary a

aonártha a

unary expression

slonn m1 aonártha

unary operation

oibríocht f3 aonártha

unary operator

oibreoir m3 aonártha

unauthorized a

neamhúdaraithe a

unauthorized access

rochtain f3 neamhúdaraithe

unavailability s

do-úsáidteacht f3

unavailable time (of machine, unit, etc)

aga m4 do-úsáidteachta

unbalanced a

neamhchothromaithe a

unbalanced transmission

tarchur m neamhchothromaithe

unbiased a

neamhlaofa a

unbroken line

líne f4 gan bhriseadh

unbuffered a

neamh-mhaolánaithe a

unbundle v

díchuach v

unbundling s

díchuachadh m (gs -chta)

uncompressed a

neamh-chomhbhrúite a

unconditional a

neamhchoinníollach a

unconditional branch

brainse m4 neamhchoinníollach

unconditional branch instruction

treoir f5 bhrainseála neamhchoinníollaí

unconditional control transfer

aistriú m neamhchoinníollach rialúcháin, traschur m neamhchoinníollach rialúcháin

unconditional jump

léim f2 neamhchoinníollach

unconditional jump instruction

treoir f5 léime neamhchoinníollaí

unconnected services

seirbhísí fpl éanasctha

uncorrectable error (= unrecoverable error)

earráid f2 dhocheartaithe

undefined a

neamhshainithe a

undelete v

díscrios v

undeliverable a

dosheachadta a

underflow s

gannsreabhadh m (gs -eafa)

underline v

cuir v líne faoi

underscore1 v

fostríoc1 v

underscore2 s

fostríoc2 f2

underscore character

carachtar m1 (na) fostríce

underscoring s

fostríocadh m (gs -ctha)

undo v

cealaigh2 v

unequal a

éagothrom a

unformat v

dífhormáidigh v

unformatted a

neamhfhormáidithe a

unfreeze v

díreoigh v

ungroup v

díghrúpáil v

unicasting s

aonchraoladh m (gs -lta), aonchraolachán m1

Unicode s (encoding method)

Unicode

unidirectional a

aontreoch a

unified-field theory

teoiric f2 réimsí aontaithe

Unified Modelling Language (= UML)

Teanga f4 Shamhaltaithe Aontaithe, UML

uniform resource identifier (= URI)

aitheantóir m3 aonfhoirmeach acmhainne, URI

uniform resource locator (= URL)

aimsitheoir m3 aonfhoirmeach acmhainne, URL

uniform resource name (= URN)

ainm m4 aonfhoirmeach acmhainne, URN

unijunction transistor

trasraitheoir m3 aon chumair

unilateral impedance

coisceas m1 aontaobhach

uninstall v

díshuiteáil v

uninterruptible power supply (= UPS)

soláthar m1 dobhriste cumhachta

union s (= disjunction)

aontas m1

union of two sets (= sum of two sets)

aontas m1 dhá thacar

unipolar a

aonpholach a

unipolar transmission

tarchur m aonpholach

unique a

uathúil a

unique identifier

aitheantóir m3 uathúil

unit s

aonad m1

uniterm1 s

aontéarmach1 m1

uniterm2 a

aontéarmach2 a

uniterm indexing

innéacsú m aontéarmach

uniterm system

córas m1 aontéarmach

unit separator (= US)

deighilteoir m3 aonad, US

unit string

teaghrán m1 aonbhaill

unit testing

tástáil f3 aona(i)d

unitunnel diode

dé-óid f2 aon tolláin

universal a

uilíoch a, uile- pref

universal asynchronous receiver-transmitter (= UART)

glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach uilíoch, UART

universal character set (= UCS)

uilethacar m1 carachtar, UCS

Universal Disk Format (= UDF)

Formáid f2 Uilíoch Dioscaí, UDF

universal function model

samhail f3 d'fheidhm uilíoch

universal instantiation

áscú m uilíoch

universal packet

paicéad m1 uilíoch

universal printer stand

seastán m1 uilíoch printéara

Universal Product Code (= UPC)

Cód m1 Uilíoch Táirgí, UPC

universal quantification

cainníochtú m uilíoch

universal quantifier

cainníochtóir m3 uilíoch

universal serial bus (= USB)

bus m4 uilíoch srathach, USB

universal set (= universe of discourse)

uilethacar m1

universal synchronous asynchronous receiver-transmitter (= USART)

glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach sioncronach uilíoch, USART

universe of discourse (= universal set)

uilethacar m1 dioscúrsa

Unix s (operating system)

Unix

Unix to Unix Copy Protocol (= UUCP)

Prótacal m1 Cóipeála Unix go Unix, UUCP

unjustified a

neamh-chomhfhadaithe a

unknown a

neamhaithnid a

unknown error

earráid f2 neamhaithnid

unlimited a

neamhtheoranta a

unlisted a

neamhliostaithe a

unlock v

díghlasáil v

unmodulated signal

comhartha m4 neamh-mhodhnaithe

unnested a

neamhneadaithe a

unnumbered acknowledgement

admháil f3 neamhuimhrithe

unordered a

gan ord

unpack v

díphacáil v

unpacked a

díphacáilte a

unpacked decimal notation

nodaireacht f3 dheachúlach dhíphacáilte

unpaged segment

deighleán m1 gan leathanaigh

unparsed entity

aonán m1 neamhpharsáilte

unpinning s

díphionnáil f3

unplug v

díphlugáil v

unprocessed a

neamhphróiseáilte a

unprotected record

taifead m1 neamhchosanta

unrecoverable error (= uncorrectable error)

earráid f2 dhocheartaithe

unreliable a

neamhiontaofa a

unrepeatable read

léamh m1 dodhéanta athuair

unscheduled a

neamhsceidealta a

unshielded twisted pair

casphéire m4 neamhdhíonta

unsigned bit

giotán m1 gan sín

unsigned integer

slánuimhir f5 gan sín

unsigned long integer

slánuimhir f5 fhada gan sín

unsorted a

neamhshórtáilte a

unstable a

éagobhsaí a

unstable state

staid f2 éagobhsaí

unstructured a

neamhstruchtúrtha a

unsubscribe v

díliostáil v

unsystematic a

neamhchórasach a

unused time

am m3 gan úsáid

unverifiable a

dofhíoraithe a

unvisited state

staid f2 neamhthadhlaithe

unzip v

dízipeáil v

unzipped file

comhad m1 dízipeáilte

up adv

suas adv

up arrow

saighead f2 suas

UPC (= Universal Product Code)

UPC, Cód m1 Uilíoch Táirgí

update1 v

nuashonraigh v

update2 s

nuashonrú m (gs -raithe), nuashonrúchán m1

updateable a

in-nuashonraithe a

update anomaly

aimhrialtacht f3 sa nuashonrú

updated information

faisnéis f2 nuashonraithe

update log

loga m4 (na) nuashonrúchán

update process model

samhail f3 den phróiseas nuashonraithe

update propagation

forleathadh m (na) nuashonrúchán

Update query (of SQL)

iarratas m1 UPDATE

upgrade v

uasghrádaigh v

uplink s

uasnasc m1

upload v

lódáil v suas, uaslódáil v

uploading time

aga m4 uaslódála

uppercase s (= UC)

cás m1 uachtair, UC

uppercase letter

litir f5 chás uachtair

upper curtate

giortach m1 uachtair

uptime s

aga m4 fónaimh

upward compatibility

comhoiriúnacht f3 aníos

upward compatible

comhoiriúnach a aníos

upward compatiblity standards

caighdeáin mpl chomhoiriúnachta aníos

URI (= uniform resource identifier)

URI, aitheantóir m3 aonfhoirmeach acmhainne

URL (= uniform resource locator)

URL, aimsitheoir m3 aonfhoirmeach acmhainne

URN (= uniform resource name)

URN, ainm m4 aonfhoirmeach acmhainne

US (= unit separator)

US, deighilteoir m3 aonad

usability s

inúsáidteacht f3

usability test

tástáil f3 inúsáidteachta

usable a (= available)

inúsáidte a

usage statistics

staitisticí fpl úsáide

USART (= universal synchronous asynchronous receiver-transmitter)

USART, glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach sioncronach uilíoch

USB (= universal serial bus)

USB, bus m4 uilíoch srathach

use1 v (= utilize)

úsáid1 v

use2 s (= utilization)

úsáid2 f2

useful a

úsáideach a

Usenet s

Usenet

use of the contrapositive

úsáid f2 an fhrithdheimhnigh

user s

úsáideoir m3

user agent (= UA)

gníomhaire m4 úsáideora, UA

user authentication

fíordheimhniú m úsáideora

user catalogue

catalóg f2 úsáideoirí

User Datagram Protocol (= UDP)

Prótacal m1 Sonragram Úsáideora, UDP

user-defined a

sainithe a ag an úsáideoir

user-defined conversion

tiontú m sainithe ag an úsáideoir

user-defined functions

feidhmeanna fpl sainithe ag an úsáideoir

user-defined identifier

aitheantóir m3 sainithe ag an úsáideoir

user documentation

doiciméadú m (an) úsáideora

user file

comhad m1 úsáideora

user-friendly a

cairdiúil a

user-friendly system

córas m1 cairdiúil

user group

grúpa m4 úsáideoirí

user identification (= UID)

aitheantas m1 (an) úsáideora, UID

user interaction

idirghníomhú m leis an úsáideoir

user interface

comhéadan m1 úsáideora

User Interface Markup Language (= UIML)

Teanga f4 Mharcála Comhéadan Úsáideora, UIML

user interface to OS

comhéadan m1 úsáideora leis an OS

user manual

lámhleabhar m1 (an) úsáideora

user mode

mód m1 úsáideora

user name

ainm m4 (an) úsáideora

user profile

próifíl f2 úsáideora

user program

ríomhchlár m1 (an) úsáideora

user requirements document

doiciméad m1 riachtanais úsáideora

user roll

rolla m4 úsáideoirí

user roll/function matrix

maitrís rolla/feidhmeanna úsáideoirí

user session

seisiún m1 úsáideora

user terminal

teirminéal m1 úsáideora

utility1 s (of product)

áirge f4

utility2 s (of capacity)

áirgiúlacht f3

utility program

ríomhchlár m1 áirge

utility routines

gnáthaimh mpl áirge

utility software

bogearraí mpl áirge

utilization s (= use2)

úsáid2 f2

utilize v (= use1)

úsáid1 v

UUCP (= Unix to Unix Copy Protocol)

UUCP, Prótacal m1 Cóipeála Unix go Unix

UV (= ultraviolet)

UV, ultraivialait a