vacancy s (Adm.)   folúntas m1

vacationing s (Geog.)   imeacht m3 ar saoire

vaccinated for whooping cough, he was (Med.)   vacsaíníodh v in aghaidh an treacha é, Fam. fuair sé snáthaid an treacha

vacuolation s (Biol.)   folúisíneacht f3

vacuum process (Woodw.)   próiseas m1 folúis

vacuum-treated a (Woodw.)   folúschóireáilte a

Vaduz s (Geog.)   Vadús m1

vagina s (Physiol.)   faighin f2

vaginal tampon (Med.)   súitín m4 sláintíoch

Val d’Aosta (Geog.)   Val d’Aosta

Valium s (Pharmacol..)   Valium

valley s (Geog.)   gleann m3

Valley of the Kings (Archaeol., Geog.)   Gleann m3 na Ríthe

Valley of the Queens (Archaeol., Geog.)   Gleann m3 na mBanríonacha

valuation s (Com.)   luacháil f3

value s (Com., Soc.)   luach m3

value-added a (Com.)   breisluacha gs as a

value aisle (Com.) (in shop)   reicphasáiste m4

value-consensus theory (Adm.)   teoiric f2 an chomhaontaithe faoi luachanna

value for money (Com.)   luach m3 ar airgead

value system (Soc.)   córas m1 luachanna

valve s (Tel.)   comhla f4

valve clearance adjusting screw (Tls.)   scriú m4 coigeartaithe scóip na comhla

valve snail (Valvata piscinalis) (Z.)   seilide m4 linne

van s (Transp., Veh.)   veain m4

Vancouver s (Geog.)   Vancouver

vandalism s (Lib.)   loitiméireacht f3

vanilla essence (Cu.)   úscra m4 fanaile

vanishing point (Art.)   pointe m4 síothlaithe

Vanuatu s (Geog.)   Vanuatú m4

vaporizer s (Tel.)   galaitheoir m3

variable a (Tel.) (capable of being changed)   inathraithe a

variable a (Gen.) (changing)   athraitheach a

variable component (Tel.)   comhpháirt f2 inathraithe

variable speed (Tel.)   luas m1 inathraithe

variable star (Astr.)   réalta f4 athraitheach

variably coloured shell (MarBiol.)   sliogán m1 a mbíonn dathanna éagsúla air

variant s (Ling.)   leagan m1

variate s (Stat.)   athráid f2

variation s (Mapm.)   athrú m (gs –raithe)

varicose vein (Med.)   féith f2 bhorrtha

variegated scallop (MarBiol.)   cluaisín m4 garbh

variorum edition (Lib.)   ileagrán m1

various pagings (Lib.)  iluimhrithe mpl

Varityper s (Adm.)   Varityper

varix s (Biol.)   vairís f2

varnish wood stain (Decor., Woodw.)   ruaim-vearnais f2 adhmaid

vascular surgery (Med.)   máinliacht f3 shoithíoch

Vaseline s (Med.)   veasailín m4

Vaseline ribbon gauze (Med.)   ribín m4 d'uige veasailín

vasopressin s (Physiol.)   vasaipreisin f2

vastus s (Anat.) (muscle)   vastus

V.A.T. (= value-added tax) (Com.)   cáin f5 bhreisluacha

vaulting box (Sp.: Gymnastics)   bosca m lámhléime

VDU (= visual display unit) (Comp.)   aonad m1 amharcthaispeána, Fam. monatóir m3

Ve s (Norse Myth.)   m4

veal cutlets (Cu.)   gearrthóga fpl laofheola

veal escalopes (Cu.)   scalóipí fpl laofheola

vectorial angle (Mth.)   uilinn f2 an veicteora

Veda  s (Relig.)   Véide f4 (pl Véidí) 

Vedic a (Relig.)   Véideach a

vee s (Woodw.)   V, ví

vee chisel (Tls., Woodw.)   V-shiséal m1

vee tool (Tls., Woodw.)   V-uirlis f2

vegetable origin (Tex.) (of natural fibre)   bunús m1 plandúil

vegetable steamer (Cu.)   galaitheoir m3 glasraí

vegetable stock (Cu.)    stoc m1 glasraí

vegetarian s (Cu.)   veigeatóir m3

vegetarianism s (Cu.)   veigeatóireachas m1

vegetated/non-vegetated islands permanently enclosed by freshwater (Env.)   oileáin mpl fhásmhara /neamhfhásmhara iata ag fionnuisce

vegetative a (Biol.)   fásúil a

vehicle s (Transp., Veh.)   feithicil f2

vehicle body (Veh.)   creatlach m1 feithicile

Vehicle Control Section (Adm., Veh.)   Rannóg f2 Rialú na bhFeithiclí

vehicle fuel (Geog.)   breosla m4 feithiclí

Vehicle Licensing Certificate (Adm., Veh.)   Deimhniú m Ceadúnaithe Feithicle

Vehicle Rectification Scheme (Polic.)   Scéim f2 um Cheartú Feithiclí

Vehicle Registration Book (Adm., Veh.)   Leabhar m1 Clárúcháin Feithicle

Vehicle Registration Unit (Adm., Veh.)   An tAonad m1 Clárúcháin Feithiclí

vehicle resources (Polic.)   acmhainní fpl feithicle

Veil Nebula (Astr.)   Réaltnéal m1 an Fhéil

veiner s (Woodw.)   féitheoir m3

veining tool (Woodw.)   uirlis f2 féithithe

Velcro s (Cloth.)   Velcro

vellum s (Lib.)   veilleam m1

vellum finish (Lib.)   bailchríoch m1 veillim

velocipede s (Hist., Transp.)   rothar m1 coise

Velociraptor s (Z.) (genus)   Velociraptor

velocity s (Gen) (rate)   luas m1

velocity s (Ph.)   treoluas m1

velocity-area method (Ph.)   modh m3 treoluais is achair

velocity of sound (Tel.)   luas m1 fuaime

velodrome s (Sp.: Cycl.)   staidaim m4 rothaíochta

velvet crab (= velvet swimming crab, swimming crab) (Liocarcinus puber) (MarBiol.)   luaineachán m1

velvet horn (Codium tomentosum) (MarBiol.)   beanna fpl veilbhite

velvet shell (MarBiol.)   sliogán m1 mín

velvet swimming crab (= swimming crab, velvet crab) (Liocarcinus puber) (MarBiol.)   luaineacháin m1

velvet wear (Cloth.)   éadaí mpl veilbhite

vending machine (Com., Mec., Ret.)   meaisín m4 díola

veneer press (Woodw.)   fáisceán m1 veiníre

venereal a (Med., Sex.)   véinéireach a

Venetian hemstitch (Dressm.)   an greim m3 fáithime Veinéiseach

venomous person (Psy.)   aiciseoir m3

ventilation shaft (Constr.)   conair f2 aerála

ventilator s (Med.)   aerálaí m4

ventral blood vessel (Biol.)   fuileadán m1 tairr

ventral nerve cord (Biol.)   néarchorda m4 tairr

ventricular tachycardia (Med.)   taicéacairde f4 mhéadailíneach

venturi s (= venturi tube) (Ph.)   feadán m1 Venturi

venturi meter (Ph.)   méadar m1 Venturi

venturi scrubber (Ph.)   sciúrthóir m3 Venturi

venturi tube (= venturi) (Ph.)   feadán m1 Venturi

venus flytrap (Dionaea muscipula) (Bot.)   cuilghaiste m4 Véineas

Venusian a (Geog.)   Véineasach a

Venus shell (MarBiol.)   maighdeog f2

verbal expression (Ed., Ling.)   cumas m1 labhartha

verbal mannerism (Ed., Ling.)   gothaíocht f3 chainte

verification audit (Adm.)   iniúchadh m fíorúcháin

verify v (Adm.)   fíoraigh v

vermicelli s (Cu.)   veirmiséilí m4, vermicelli

vermiculite s (Ch., Hort.)   veirmicilít f2

vernacular language (Ling.)   teanga f4 choiteann, [ag brath ar an gcomhthéacs] teanga na coitiantachta, teanga na háite, teanga logánta

vernalization s (Hort.)   earrachú m (gs -chaithe)

verruca s (Biol., Med.)   vearúca m4

versatile a (Art.) (of medium)   iloibritheach a

version s (Adm.)   leagan m1

verso s (Lib., Lit.)   verso

vertex s (= apex) (Astr.)   rinn f2

vertical a (Mth.)   ceartingearach a

vertical acquisition (Com.)   glacadh m ingearach

vertical clearance (Mapm.)   scóip f2 airde

vertical plane (VP) (Mth.)   plána m4 ceartingearach

vertical polarisation (Tel.)   polarú m ceartingearach

vertical rod aerial (Tel.)   slataeróg f2 cheartingearach

vertical stabilizer (Av.)   cobhsaitheoir m3 ingearach 

very high frequency (VHF) (El.)   an-ardmhinicíocht f3

Very Large Array (VLA) (Astr.)   An tEagar m1 Ollmhór

vespers s (Relig.)   easparta f5

vestigial a (Biol.)   iarmharach a

vesting day (Tel.)   m dílsithe

vestry minute book (Relig.)   leabhar m1 miontuairiscí an bheistrí

veteran car (= vintage car) (Transp., Veh.)   carr m1 seanré

veto right (Adm., Pol.)   ceart m1 crosta

vexillology s (Ed., Geog.)   brateolaíocht f3

VHF (= very high frequency) (El., Tel.)   AAM

viaduct s (Geog., Mapm.)   tarbhealach m1

vibrate v (Ph.)  crith v

vibrational energy (Ph.)   fuinneamh m1 creathúil

vice clamps (Constr., Mec.)   clampaí mpl bíse

vice-principal s (Ed.)   leas-phríomhoide m4

vicious circle of underdevelopment (Soc.)   fáinne m4 fí na tearcfhorbartha

vicious cycle of poverty, the (Soc.)   fáinne m4 fí na bochtaineachta

victim s (Polic., Soc.) (of sexual abuse)   íospartach m1

Victims' Charter (Polic.)   Cairt f2 Íospartach

Victoria Island (Geog.)   Oileán m1 Victoria

Victoria sponges (Cu.)   cístí mpl spúinse Victoria

vicuna wool (Geog., Tex.)   olann f viciúna

video s (El.) (of film, recording etc.)   físeán m1

video v (El.)   físeán m1 a dhéanamh (de); físigh v

video camera (Cin., Leis., Media)   físcheamara m4

video card (El.)   físchárta m4

video cassette (El.)   físchaiséad m1

video cassette recorder (VCR) (El., Lib.)   taifeadán m1 físchaiséid, VCR

video chart (Leis.)   cairt f2 na bhfíseán

video conferencing (Adm.)   físchomhdháil f3

videodisk s (El., Lib.)   físdiosca m4

video equipment (El.)   fístrealamh m1, trealamh m1 físe

video games (Comp., Leis.)   físchluichí mpl

video game systems (Comp., El., Leis.)   córais mpl físchluichí

videomaking s (Film.)   déanamh m físeán

video nasties spl (Cin.,Soc.)   físghránnáin mpl

video recorder  (El.)   fístaifeadán m1

videotape s (El., Film., Lib.)   fístéip f2

videotape recorder (El.)   taifeadán m1 fístéipe

videotext s (Tel., Lib.)   fístéacs m4

Vienna Convention (Hist., Pol.)   Coinbhinsiún m1 Vín

view s (Graph.)   cló m4

viewed within the longer term development of policing in Ireland (Polic.)   má bhreathnaítear air seo i gcomhthéacs fhorbairt níos fadtéarmaí na póilíneachta in Éirinn

viewfinder s (Art., Opt., Phot.)   lorgán m1 radhairc, Fam. súilín m4

viewing tower (Tour.)   túr m1 amhairc

viewpoint s (Geog., Tour.)   ionad m1 amhairc

vigilance s (Polic., Soc.)   forairdeall m1

vigilance committee (Adm., Soc.)   coiste m4 forairdill

vigilance group (Soc.)   grúpa m4 forairdill

vigilante s (Soc.)   forairdeallaí m4

vigilante committee (Adm., Soc.)   coiste m4 forairdeallaithe

vigilante group (Soc.)   grúpa m4 forairdeallaithe

vigorously adv (Gen.)   go bríomhar adv

Viking s (Geog.) (sea area)   Uiging m4

viking burial (Archaeol.)   adhlacadh m uigingeach

vilcaoma s (Inc. civ.)   vilcaoma

Vilcapampa s (Geog., Inc. civ.)   Vilcapampa

Vili s (Norse Myth.)   Vilí m4

villa s (Mapm.)   teach m mór

village s (Mapm.)   sráidbhaile m4

village cross (Archaeol.)   cros f2 sráidbhaile

village manor (Hist.)   mainéar m1 sráidbhaile

vincristine s (Pharmacol.)   vincristín m4

vine tomatoes (Bot.)   trátaí mpl féithleoige

vine weevil (Ent.)   gobachán m1 fíniúna

Vinson Massif (Geog.)   Masaíf f2 Vinson

vintage s (Veh.) (of cars)   (carranna) seanré gs as a

vintage car (= veteran car) (Transp., Veh.)   carr m1 seanré

vinyl s (Mus.) (of record)   ceirnín m4 vinile

viola players (Mus.)   vióladóirí mpl

violent activity (Polic.)   gníomhaíocht f3 fhoréigneach

violet a (Col.)   corcarghorm a, vialait a

violet sea snails (MarBiol.)   gnamháin mpl chorcra

violet willow (Salix daphnoides) (Bot.)   saileach f2 ghorm

Viracocha s (Inc. civ.) (god)   Víreacótsa m4

Viracocha Inca (Inc. civ.)   Víreacótsa m4 Inceach

viral infection (Med.)   ionfhabhtú m víreasach

virga s (Geog.) (trails of ice crystals)   fleasc f2, virga

virgin s (Sex., Soc.) (of male)   maighdean f2

virgin olive oil (olio de oliva virgine) (Cu.)   scoth f3 na hola olóige, ola f4 olóige chéadfháscaidh

viridian s (Art.)   virideach m1

viridian a (Art.)   virideach a

virtuosity levels (Mus.)   leibhéil mpl rímháistreachta

virtuous circle of development (Com.)   fáinne m4 óir na forbartha

viscose s (Med.)   vioscós m1

viscose wadding (Med.)   flocas m1 vioscóis

Vishnu (Relig.)   Visniú m4

visible light wavelengths (Ph.)   tonnfhaid mpl solais infheicthe

visible wreck (Mapm.)   raic f2 infheicthe

vision control room (Broadc.)   seomra m4 rialaithe físe

vision statement (Adm.)   físráiteas m1

visiophone s (El.)   físeafón m1

visitation rights (Soc.)   cearta mpl cuairte

visitors' area (Adm., Tour.)   láthair f5 chuairteoirí

visitors' centre (Tour.)   ionad m1 cuairteoirí

visitors' harbour (Mapm.)   cuan m1 i gcomhair cuairteoirí

visor s (Sp.: HorseRac.)   cealtair f5

visual communication skills (Ed.)   amharcscileanna fpl cumarsáide

visual device (Wordpr.)   áis f2 amhairc

visual display unit (VDU) (El.)   aonad m1 amharcthaispeána, Fam. monatóir m3

visual distortion (Med.) (by use of drugs)   saobhadh m radhairc

visual effect (Gen.)   éifeacht f3 fhísiúil

visual elements (Art.)   eilimintí fpl amhairc

visual enquiry (Art.)   fiosrú m amhairc

visualization s (Ed.)   amharcléiriú m (gs -rithe)

visual language (Art.)   teanga f4 amhairc

visual phenomena (Art.)   feiniméin mpl amhairc

visual presentation package (Comp.)   pacáiste m4 léirithe

visual question (Ed.)   amharc-cheist f2

visual research (Art.)   taighde m4 amhairc

visuals s (Cin.)   amharcíomhánna fpl

visual sources (Ed.)   foinsí fpl pictiúrtha

visual stimulus (Art.)   spreagthach m1 amhairc

visual studies (Ed)   amharcstaidéar m1

vital capacity (Physiol.) (of air in lungs)   beath-thoilleadh m (gs –llte)

vital force (Biol.)   fórsa m4 beathúil

vitalism s (Biol.)   beathúlachas m1

vitamin E cream (Cosmet.)   uachtar m1 vitimín E

vitaminosis s (Med.)   vitimíonóis f2

vitrectomy s (Med.)   vitreachtóime f4

vivarium s (Biol.)   míoladán m1

Vladivostok s (Geog.)   Vladivostok

V-neckline s (Cloth.)   v-mhuineál m1

V-necks spl (Cloth.)   geansaithe mpl v–mhuiníl

vocabulary s (Lib.)   stór m1 focal

Vocational Preparation and Guidance (Adm., Ed.)   Ullmhúchán m1 don Obair agus Gairmthreoir

Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) (Ed.)   Scéim f2 Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)

vodka s (Ret.)   vodca m4

voice s (Tel.)   guth m3

voice frequency (Tel.)   minicíocht f3 gutha

voicemail s (Tel.)   glórphost m1

void a (Tel.)   bheith ar neamhní

void v (Tel.)   neamhnigh v, cuir ar neamhní

Vojvodina (Geog.)   An Vóvaidín f2

volcanic ash cinders (Mapm.)   luaithreamhán m1 bolcáin

volcano s (Geog.)   bolcán m1

volcanogenic deposit (Geol.)   sil-leagan m1 bolcánghineach

volcanogenic granitization (Geol.)   eibhriú m bolcánghineach

volt s (El.)   volta m4 (pl –í)

voltage s (El.)   voltas m1

voltage measurement (Tel.)   tomhas m1 voltais

voltmeter s (El.)   voltmhéadar m1

volume s (Cin., Mus.) (of sound)   airde f4

volume s (Lib.)   imleabhar m1

volume s (Mth.)   toirt f2

volume control (El.) (of radio)   rialtán m3 fuaime

volume of complaints requiring formal investigation (Polic.)   ráta m4 na ngearán a raibh imscrúdú foirmiúil ag teastáil ina dtaobh

voluntary a (Gen.)   deonach a, saorálach a, toilteanach a

voluntary deduction (Com.)   asbhaint f2 shaorálach

voluntary group shop (Com.)   siopa m4 grúpa dheonaigh

voluntary liquidation (Com.)   leachtú m toilteanach

voluntary redundancy scheme (Adm., Fin., Soc.)   scéim f2 iomarcaíochta deonaí

volunteer s (Adm., Soc.)   saorálaí m4

Volunteer Stroke Scheme (Med., Soc.)   An Scéim f2 Shaorálach Stróc

von Thunen's rings (Geog.)   criosanna mpl von Thunen

Vostok s (Geog.) (Soviet Antarctic station)   Vostok m4

Vostock ice core (Geog.)   croíleacán m1 oighir Vostock

Vote Accounting Section (Adm., Pol.)   An Rannóg f2 Cuntasaíochta Vótaí

voting booth (Pol.)   both f3 vótaíochta

voting day (Pol.)   m vótaíochta

voyeurism s (Psy.)   gliúcaíocht f3

VP (= vertical plane) (Mth.)   PCI

vulnerable a (Ph.) (to heat)   soloite a ag teas

vulnerable a (Med., Soc.)   leochaileach a

vulnerable minorities (Soc.)   mionlaigh mpl leochaileacha