m (= méadar m1)

m, metre s

M (= meigea- pref)

M, mega- pref

mac m1

child1 s

MAC (= rialú m rochtana meáin)

MAC, medium access control

macalla m4

echo s

macalla m4 logánta

local echo

macasamhlú m (gs -laithe)

replication s

macasamhlú m sioncronach

synchronous replication

macnód m1

child node, child2 s

macra m4

macro s

macrachód m1

macro code

macraghlao m4

macro call

macraí mpl dífhabhtúcháin

debug macros

macrailtireacht f3

macroarchitecture s

macraithreoir f5

macroinstruction s

macraivíreas m1

macro virus

macra-ordú m (gs -daithe)

macro command

macra m4 ríomhchláraitheora

programmer-defined macro

macrathaifead m1

macro record

macrathaifeadadh m (gs -eadta)

macro recording

macsual m1 (pl -uail)

maxwell s

maghar m1 bladhmtha

flame bait

maighnéad m1

magnet s

maighnéadach a

magnetic a

maighnéadaihidridinimic f2

magnetohydrodynamics spl

maighnéadaileictreach a

magnetoelectric a

maighnéadas m1

magnetism s

maighnéadfhriotaíocht f3

magnetoresistance s

maighnéadstraidhn f2

magnetostriction s

maintíse f4

mantissa s

mais f2

mass1 s

maisíochtaí fpl

special effects

maisíocht f3 bheochana

animation effects

maisíocht f3 fuaime

sound effect

maisíocht f3 líonta

fill effects

máistir- pref

master a

máistiraonán m1

master entity

máistirbhileog f2

master sheet

máistir m4 bus

bus master

máistirchlár m1 rialúcháin

master control program

máistirchlog m1 (= MK)

master clock, MK

máistirchóipeáil f3 dhigiteach

digital mastering

máistirchomhad m1

master file

máistirdhoiciméad m1

master document

máistirghnáthamh m1 rialúcháin

master control routine

máistir-sclábhaí gs as a

master-slave a

máistirshleamhnán m1

master slide

máistirstáisiún m1

master station

máistirthaifead m1 bútála (= MBR1)

master boot record, MBR1

máistirthéip f2

master tape

maitrís f2

matrix s

maitrís f2 chóngarachta

adjacency matrix

maitrís f2 na dtairiseach

constant matrix

maitrís f2 próiseas/aonán

process/entity matrix

maitrís f2 rolla/feidhmeanna úsáideoirí

user roll/function matrix

maitrís f2 teagmhais/aonáin

event/entity matrix

malairt f2

alternative1 s

malartach a

alternative2 a, alternate3 a

malartaigh v

exchange1 v

malartán m1

exchange3 s

malartán m1 brainseach príobháideach (= PBX)

private branch exchange, PBX

malartán m1 brainseach príobháideach uathoibríoch (= PABX)

private automatic branch exchange, PABX

malartán m1 lasctha sonraí

data-switching exchange

malartán m1 logánta

local exchange

malartán m1 teachtaireachtaí

message exchange

malartán m1 uathoibríoch príobháideach (= PAX)

private automatic exchange, PAX

malartóir m3 cineáil

gender changer

malartú m (gs -taithe)

exchange2 s

malartú m faisnéise

exchange of information

malartú m leathanach

paging2 s

malartú m leathanach ar éileamh

demand paging

Malartú m Seicheamhach Paicéad (= SPX1)

Sequenced Packet Exchange, SPX1

MAN (= líonra m4 achar cathrach)

MAN, metropolitan area network

mant m3 (= bearna f4)

gap s

mant m3 cnoga

head gap

maoin f2 intleachta

intellectual property

maoirseacht f3

supervision s

maoirseoir m3

supervisor s

maolán m1

buffer2 s

maolánach a

buffer3 a

maolánaigh v

buffer1 v

maolán m1 aschuir

output buffer

maolán m1 ciorclach

circular buffer

maolán m1 inbhéartúcháin

inverting buffer

maolán m1 ionchuir

input buffer

maolán m1 líonra

network buffer

maolán m1 na n-orduithe

command buffer

maolán m1 neamhinbhéartúcháin

non-inverting buffer

maolánú m (gs -naithe)

buffering s

maolánú m dinimiciúil

dynamic buffering

maolú m (gs -laithe)

damping s, flattening s

mapa m4

map2 s

mapa m4 an doiciméid

document map

mapa m4 carachtar

character map

mapa m4 cuimhne

memory map

mapa m4 de chur i bhfeidhm comhpháirteanna feidhmeanna

function component implementation map

mapa m4 giotán

bit map

mapaí mpl Idirlín

Internet maps

mapáil1 v

map1 v

mapáil2 f3

mapping s

mapáil f3 aon le haon

one-to-one mapping

mapáil f3 aon le mórán

one-to-many mapping, multivalued mapping

mapáil f3 faoi thiomáint teimpléid

template-driven mapping

mapáil f3 inteilgeach

injective mapping

mapáil f3 mórán le mórán

many-to-many mapping

mapáil f3 seoltaí

address mapping

mapáilte a

mapped a

mapáil f3 thacar A go tacar B

mapping of set A to set B

mapáil f3 uigeachta

texture mapping

mapa m4 íomhá(nna)

image map

mapa m4 Karnaugh

Karnaugh map

mapa m4 láithreáin (= mapa m4 suímh)

site map

mapa m4 suímh (= mapa m4 láithreáin)

site map

mapa m4 tástála na fréamhshamhla

prototype pathway

Mapa m4 Topaice

Topic Map

mapa m4 uigeachta

texture map

MAR (= tabhall m1 sheoladh na cuimhne)

MAR, memory address register

marbhchrios m3 (= banda m4 marbh)

dead zone

marbhstad m4

dead halt, drop-dead halt

marc m1

mark s

marcáil1 f3

marking s

marcáil2 f3

markup s

marcáil f3 chineálach

generic markup

marcáil f3 leathanaigh

page markup

marc m1 ailt

paragraph mark

marc m1 cabhrach

help mark

marcóir m3

marker s

marcóir m3 táb

tab marker

marquee

marquee s

marthanacht f3

duration2 s, durability s

marthanacht f3 logánta

local duration

marthanacht f3 uathoibríoch

automatic duration

MARTIF (= Formáid f2 Idirmhalartaithe Téarmaíochta (atá) Inléite ag Meaisín)

MARTIF, Machine-Readable Terminology Interchange Format

masc m1

mask s

mascadh m (gs -sctha)

masking s

mascadh m idirbhristeacha

interrupt mask

mata m4 luiche (= ceap m1 luiche)

mouse mat

matamaitic f2

mathematics s

matamaiticeoir m3

mathematician s

matamaiticiúil a

mathematical a

mata m4 rostaí

wrist support mat

máthair f5

parent s

máthairchlár m1

motherboard s

máthairnód m1

parent node

MathML (= Teanga f4 Mharcála Matamaitice)

MathML, Mathematics Markup Language

MAU (= aonad m1 rochtana meán)

MAU, media access unit

Mb (= meigibheart m1)

Mb, megabyte s

MB (= meigighiotán m1)

MB, megabit s

Mbps (= meigibheart m1 sa soicind, milliún m1 giotán sa soicind)

Mbps, megabytes per second, million bits per second

MBps (= meigighiotán m1 sa soicind)

MBps, megabits per second

MBR1 (= máistirthaifead m1 bútála)

MBR1, master boot record

MBR2 (= tabhall m1 mhaolán na cuimhne)

MBR2, memory buffer register

Mc (= meigichiogal m1)

Mc, megacycle s

MCA (= Ailtireacht f3 Mhicreachainéil)

MCA, Micro Channel Architecture

MD (= miondiosca m4)

MD, minidisk s

MDRAM (= RAM Dinimiciúil Ilbhanc)

MDRAM, Multibank Dynamic RAM

meáchan m1

weight s

méadaigh v (Gen.)

increase1 v, blow up

méadaigh v eang

increase indent

méadann f2

augend s

méadar m1 (= m)

metre s, m

méadar-cileagram-soicind a (= MKS)

metre-kilogram-second a, MKS

méadar m1 sa soicind

metre per second

méadrach a

metric a

méadracht f3 cáilíocht dearaí

design quality metrics

meáin mpl

media spl

meáin mpl faisnéise siamsúla

infotainment media

meáin mpl mhaighnéadacha

magnetic media

meáin mpl mhiotalacha

metallic media

meáin mpl nua

new media

meáin mpl ocsaíde

oxide media

meáin mpl phriontála

printing media

meáin mpl sruthaithe

streaming media

meáin mpl taifeadta

recording media

meáin mpl tarchurtha (= TM1)

transmission media, TM1

meaisín m4

machine s

meaisínchiogal m1 (= ciogal m1 meaisín)

machine cycle

meaisínchód m1

machine code

meaisín m4 drumadóireachta

drum machine

meaisín m4 facsála

fax machine

meaisínfhoghlaim f3

machine learning

meaisín m4 fíorúil (= VM1)

virtual machine, VM1

meaisín m4 il-leibhéal

multilevel machine

meaisínleibhéal m1 (= leibhéal m1 meaisín)

machine level

meaisínleibhéal m1 córas oibriúcháin

operating system machine level

meaisínloighic f2 (= loighic f2 meaisín)

machine logic

meaisínseoladh m (= seoladh m meaisín)

machine address

meaisínteanga f4 (= teanga f4 mheaisín)

machine language

meaisíntreoir f5 (= treoir f5 mheaisín)

machine instruction

meaitseáil1 v

match v

meaitseáil2 f3

matching s

meaitseáil f3 luais

speed matching

meaitseáil f3 patrún

pattern matching

meán1 m1

average s, mean1 s

meán2 m1

medium s

meán- pref

mean2 a

meánaga m4 deisiúcháin

mean repair time

meán-am m3 deisiúcháin (= MTTR)

mean time to repair, MTTR

meán-am m3 go hathbhunú seirbhíse (= MTTSR)

mean time to service restoral, MTTSR

meán-am m3 idir theipeanna (= MTBF)

mean time between failures, MTBF

meán m1 aschurtha

output medium

meán m1 bán

blank medium

meandarach a

instantaneous a

meánearraí mpl

middleware s

meán m1 folamh

empty medium

meán m1 ionchurtha

input medium

meánmhinicíocht f3 (= MF)

medium frequency, MF

meán m1 na sonraí

data medium

meán m1 stórála

storage medium

meántonn f2 (= MW)

medium wave, MW

meán m1 ualaithe

weighted average

méar f2 (= ríomhchlár m1 méire)

finger2 s, finger program

méaraigh v

finger1 v

mearcair m4

mercury s

méarchlár m1 (= eochairchlár m1)

keyboard s

méarchlár m1 breisithe

enhanced keyboard

méarchlár m1 clóscríobháin

typewriter keyboard

méarchlár m1 QWERTY

QWERTY keyboard

méarchlár m1 scannáin

membrane keyboard

méarchlár m1 tadhlach

tactile keyboard

méarchlár m1 tionscalchaighdeánach

industry-standard keyboard

mearfhorbairt f3 feidhmchlár (= RAD)

rapid application development, RAD

mearfhormáid f2

quick format

mear-roghnaigh v

fast select

mearshábháil f3

fast save

mearshórtáil f3

quick sort

meas v

evaluate v

méasa m4

mesa s

meastachán m1

estimate s

meastachán m1 spáis

space estimation

meastóireacht f3

evaluation s

meicnigh v

mechanize v

meicníocht f3

mechanism s

meicniúil a

mechanical a

méid1 f2

magnitude s, size s

méid2 m4

amount s, volume1 s

méid f2 (an) scáileáin

screen size

méid f2 comhaid

file size

méideanna fpl páipéir

paper sizes

méid f2 giotánra

word size

méid f2 le sín

signed magnitude

méid f2 míre

item size

méid f2 na cuimhne

memory size

méid f2 na hincriminte

increment size

méid f2 na híomhá

image size

méid f2 réimse

field size

méid f2 táib

tab size

meigea- pref (= M, meigi- pref)

mega- pref, M

meigeaflap m4 (= MFLOP)

megaflop s, MFLOP

meigi- pref (= M, meigea- pref)

mega- pref, M

meigibheart m1 (= Mb)

megabyte s, Mb

meigibheart m1 sa soicind (= Mbps)

megabytes per second, Mbps

meigichiogal m1 (= Mc)

megacycle s, Mc

meigighiotán m1 (= MB)

megabit s, MB

meigighiotán m1 sa soicind (= MBps)

megabits per second, MBps

meigiheirts m4

megahertz s, MHz s

meirge m4

banner s

meitea- pref (= meiti- pref)

meta- pref

meiteacharachtar m1

metacharacter s

meiteashamhail f3

meta-model s

meiteashonraí mpl

metadata spl

méithchliant m1

fat client

méithe f4

richness s

méithmheáin mpl

rich media

méithoibiacht f3

rich object

méithshonraí mpl

rich data

meiti- pref (= meitea- pref)

meta- pref

meitichlib f2

metatag s

meititheanga f4

meta-language s

meitithiomsaitheoir m3

metacompiler s

MF (= meánmhinicíocht f3)

MF, medium frequency

MFLOP (= meigeaflap m4)

MFLOP, megaflop s

mianadóireacht f3 sonraí

data mining

MIB (= bunachar m1 faisnéis bainistíochta)

MIB, management information base

mícheart a

incorrect a

míchruinn a

inaccurate a

míchruinneas m1

inaccuracy s

míchruinneas m1 córasach

systematic inaccuracy

míchuí a

inappropriate a

micrea- pref (= micri-, miocr- pref)

micro- pref

micreachainéal m1

microchannel s

micreachiorcad m1

microcircuit s

micreachlár m1

microprogram s

micreachlárú m (gs -raithe)

microprogramming s

micreachlárú m cothrománach

horizontal microprogramming

micreachlárú m ingearach

vertical microprogramming

micreachód m1

microcode s

micreadhomhan m1

microworld s

micreafón m1

microphone s

micrealáithreán m1 (= micreashuíomh m1)

microsite s

micreaphróiseálaí m4

microprocessor s

micreaphróiseálaí m4 dhá shlis

two-chip microprocessor

micreaphróiseálaí m4 sceall giotáin

bit-slice microprocessor

micreascannán m1

microfilm s

micreascannánóir m3 aschur ríomhaire

computer output microfilmer

micreascannánú m aschur ríomhaire

computer output microfilming

micreashoicind m4

microsecond s

micreashuíomh m1 (= micrealáithreán m1)

microsite s

micreathonn f2

microwave s

micri- pref (= micrea-, miocr- pref)

micro- pref

micrifís f2

microfiche s

micrileictreonaic f2

microelectronics s

micrileictreonaic f2 scannáin thanaí

thin-film microelectronics

micrimhionadúchán m1

microminiaturization s

micriríomhaire m4

microcomputer s

micriríomhaire m4 tionsclaíoch

industrial microcomputer

micrishlis f2

microchip s

micritheanga f4

microlanguage s

micritheanga f4 dhíolama

micro assembly language

micrithreoir f5 (gs -orach)

microinstruction

MIDI (= Comhéadan m1 Digiteach Uirlisí Ceoil)

MIDI, Musical Instrument Digital Interface

mífheidhm f2

malfunction s

míle m4 carachtar sa soicind (= KCS)

thousand characters per second, KCS

millea- pref (= milli-, mioll- pref)

milli- pref

milleashoicind m4 (= ms)

millisecond s, ms

milleavolta m4

millivolt s

milli- pref (= millea-, mioll- pref)

milli- pref

milliún m1 giotán sa soicind (= Mbps)

million bits per second, Mbps

milliún m1 treoir sa soicind (= MIPS)

million instructions per second, MIPS

MIMD (= modh m3 ilsruthanna treoracha ilsruthanna sonraí)

MIMD, multiple-instruction (stream) multiple-data (stream) method

MIME (= iarmhíreanna fpl do phost Idirlín)

MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions

mímheaitseáil v

mismatch v

mín a

fine-grained a

míneas m1 (= sín f2 mhínis)

minus sign, minus1 s

minicíocht f3

frequency s

minicíocht f3 an-íseal (= VLF)

very low frequency, VLF

minicíocht f3 ascalúcháin

oscillation frequency

minicíocht f3 charnach

cumulative frequency

minicíocht f3 gutha (= VF)

voice frequency, VF

minicíocht f3 idirmheánach (= IF)

intermediate frequency, IF

minicíocht f3 iompróra

carrier frequency

minicíocht f3 íseal (= LF2)

low frequency, LF2

minicíocht f3 Larmor

Larmor frequency

minicíocht f3 rí-íseal (= ELF)

extremely low frequency, ELF

minicíocht f3 thrasach

crossover frequency

minicíocht f3 ultra-ard (= UHF)

ultra-high frequency, UHF

míoca m4

mica s

miocr- pref (= micrea-, micri- pref)

micro- pref

miocrailtireacht f3

microarchitecture s

miocraimpéar m1

micro-ampere s

miocrón m1

micron s

mioll- pref (= millea-, milli- pref)

milli- pref

miollaimpéar m1

milliampere s

mionadúchán m1

miniaturization s

mionann f2

minuend s

mionathraigh v

modify v

mionathraithe a

modified a

mionathraithe a go deireanach

last modified

mionathraitheoir m3

modifier s

mionathrú m (gs -raithe)

modification s

mionathrú m comhaid

file modification

mionathrú m treorach

instruction modification

mionchartús m1

minicartridge s

mioncheamara m4 sféarúil

golf-ball camera

mionchiogal m1

minor cycle

miondealú m ar an dearadh

design decomposition

miondealú m feidhmeanna

functional decomposition

miondealú m feidhmeanna ó bharr anuas

top-down functional decomposition

miondiosca m4 (= MD)

minidisk s, MD

mionláithreán m1 (= mionsuíomh m1)

minisite s

mionríomhaire m4

minicomputer s

mionsamhail f3

thumbnail s

mion-sár-ríomhaire m4

minisupercomputer s

mionsuíomh m1 (= mionláithreán m1)

minisite s

miontuairisc f2

detail report

MIPS (= milliún m1 treoir sa soicind)

MIPS, million instructions per second

mír f2

item s

mír f2 cumraíochta

configuration item

mírluathú m (gs -thaithe)

item advance

mír f2 sonraí

data item, item of data

MIS (= córas m1 faisnéis bainistíochta)

MIS, management information system

MISD (= modh m3 ilsruthanna treoracha aonsrutha sonraí)

MISD, multiple-instruction (stream) single-data (stream) method

MK (= máistirchlog m1)

MK, master clock

MKS (= méadar-cileagram-soicind a)

MKS, metre-kilogram-second a

MMCD (= dlúthdhiosca m4 ilmheán)

MMCD, multimedia compact disc

MMI (= comhéadan m1 duine le meaisín)

MMI, man-machine interface

MMU (= aonad m1 bainistíochta cuimhne)

MMU, memory management unit

MNOS (= gléas m1 sileacain nítríd mhiotail)

MNOS, metal nitride silicon device

MNP (= Prótacal m1 Líonraithe Microcom)

MNP, Microcom Networking Protocol

mód m1

mode s

mód m1 aistrithe aisioncronaigh (= ATM)

asynchronous transfer mode, ATM

mód m1 baiscphróiseála

batch (processing) mode

mód m1 botha

kiosk mode

mód m1 brabhsála

browse mode

mód m1 coinneála

hold mode

mód m1 comhaid

file mode

mód m1 comhráiteach

conversational mode

mód m1 cosanta (= mód m1 faoi chosaint)

protected mode

mód m1 craplaithe

crippled mode

mód m1 déach

dual mode

mód m1 dúchais

native mode

mód m1 eithneach

kernel mode

mód m1 faoi chosaint (= mód m1 cosanta)

protected mode

mód m1 fíorúil

virtual mode

mód m1 foirmle

formula mode

mód m1 frithghníomhach

reactive mode

mód m1 fuireachais

standby mode

modh m3

method s

modh m3 aicmeach (= modh m3 statach)

class method

Modh m3 Anailíse agus Deartha Córas Struchtúrtha (= SSADM)

Structured Systems Analysis and Design Method, SSADM

modhanna mpl is snáitheanna sioncronacha

synchronized methods and threads

modh m3 aonsrutha treoracha aonsrutha sonraí (= SISD)

single-instruction (stream) single-data (stream) method, SISD

modh m3 aonsrutha treoracha ilsruthanna sonraí (= SIMD)

single-instruction (stream) multiple-data (stream) method, SIMD

modh m3 áscach

instance method

modh m3 críochnaitheachta

finalizer method

modh m3 déaduchtach

deductive method

modh m3 éalaithe

escape mechanism

modh m3 ilsruthanna treoracha aonsrutha sonraí (= MISD)

multiple-instruction (stream) single-data (stream) method, MISD

modh m3 ilsruthanna treoracha ilsruthanna sonraí (= MIMD)

multiple-instruction (stream) multiple-data (stream) method, MIMD

modh m3 LCP

LCP method

modhnaigh v

modulate v

modhnóir m3

modulator s

modhnóir/dímhodhnóir m3 (= móideim m4)

modulator/demodulator s, modem s

modhnóir m3 solais spásúil

spatial light modulator

modhnú m (gs -naithe) (= modhnúchán m1)

modulation s

modhnú m aimplitiúide

amplitude modulation

modhnú m ardleibhéil

high-level modulation

modhnú m bíogchóid (= PCM)

pulse code modulation, PCM

modhnúchán m1 (= modhnú m)

modulation s

modhnúchán m1 aimplitiúide cearnaithe (= QAM)

quadrature amplitude modulation, QAM

modhnúchán m1 difreálach bíogchód (= DPCM)

differential pulse code modulation, DPCM

modhnú m dépholach

dipole modulation

modhnú m difreálach oiriúnaitheach bíogchóid (= ADPCM)

adaptive differential pulse code modulation, ADPCM

modhnú m iliompróirí

multicarrier modulation

modhnú m minicíochta (= FM)

frequency modulation, FM

modh m3 poiblí

public method

modh m3 príobháideach

private method

modh m3 rébhealaigh

critical path method

modh m3 rochtana

access method

Modh m3 Rochtana Fíorúla Teileachumarsáide (= VTAM)

Virtual Telecommunications Access Method, VTAM

modh m3 rochtana seicheamhach innéacsaithe

indexed sequential access method

modh m3 statach (= modh m3 aicmeach)

static method

modh m3 teibí

abstract method

mód m1 idirghníomhach

interactive mode

mód m1 ionsáite

insert mode

mód m1 maoirseachta

supervisory mode

mód m1 reoite

freeze mode

mód m1 ríofa

compute mode

mód m1 rochtana

access mode

mód m1 rochtana comhaid

file access mode

mód m1 rúisce

burst mode

mód m1 sclábhánta

slave mode

mód m1 seolacháin

addressing mode

mód m1 slán

safe mode

mód m1 torannach

noisy mode

mód m1 túschoinníll

initial condition mode

modúl m1

module s

modúlach a

modular a

modúlacht f3

modularity s

modúl m1 aidhme

object module

modúl m1 aschuir dhigitigh aonraithe

isolated digital output module

modúl m1 cuimhne

memory module

modúl m1 dearbhlódála

absolute load module

modúl m1 foinseach

source module

modúl m1 lódála

load module

modúl m1 singil cuimhne inlíní

single inline memory module

modúlú m (gs -laithe)

modularization s

mód m1 úsáideora

user mode

modus ponens

modus ponens

modus tolens

modus tolens

mogalra m4

mesh s

móide a

plus2 prep

móideim m4 (= modhnóir/dímhodhnóir m3)

modem s

móideim m4 bunbhanda

baseband modem

móideim m4 CDMA

CDMA modem

móideim m4 déghiotánach

dibit modem

móideim m4 digiteach

digital modem

móideim m4 dírnaisc

direct-connect modem

móideim m4 facsála

faxmodem s

móideim m4 inmheánach

internal modem

móideim m4 leathchárta

half-card modem

móideim m4 n-chainéil

n-channel modem

móideim m4 radaimhinicíochta

RF modem

móideim m4 seachtrach

external modem

móid mpl taispeána

display modes

móilín m4 polach

polar molecule

moill f2

delay2 s

moillaga m4

delay3 s

moillaga m4 forleathantais

propagation delay

moillaga m4 geata

gate delay

moilligh v

delay1 v

moillithe a

delayed a

moill f2 rochtana

access delay

moill f2 sheachtrach

external delay

móiminteam m1

momentum s

mol m1

hub s

mól m1

mole s

mol m1 cliste

intelligent hub

mol m1 inchruachta

stackable hub

mól-leictreonaic f2

mole electronics

mol m1 réaltach

star hub

monacrómach a

monochrome a

monadach a

monadic a

monailiotach a

monolithic a

monatóir m3

monitor2 s

monatóir m3 crosfhite

interlaced monitor

monatóir m3 daite

colour monitor

monatóireacht f3

monitoring s

monatóireacht f3 a dhéanamh (ar)

monitor1 v

monatóireacht f3 próisis

process monitoring

monatóir m3 ilscanacháin

multiscanning monitor

monatóir m3 monacrómach

monochrome monitor

mór- pref

major a

mórán m1 le mórán

many-to-many a

mórbhealach m1

highway s

mórbhealach m1 faisnéise

information highway

mórbhealach m1 sonraí

data highway

mórcheannach a

big-endian a

mórchiogal m1

major cycle

móroibiacht f3

large object

móroibiacht f3 bhunúsach (= BLOB, móroibiacht f3 dhénártha)

basic large object, BLOB

móroibiacht f3 charactair

character large object

móroibiacht f3 dhénártha (= BLOB, móroibiacht f3 bhunúsach)

binary large object, BLOB

mór-ríomhaire m4

mainframe s

mórshonraí mpl rialúcháin

major control data

mórstaid f2

major state

MOS (= leathsheoltóir m3 ocsaíd mhiotail)

MOS, metal-oxide semiconductor

mósáic f2

mosaic s

MOSFET (= trasraitheoir m3 tionchar réimse (de chineál) leathsheoltóir ocsaíd mhiotail)

MOSFET, metal-oxide semiconductor field-effect transistor

mótar m1 céimneach

stepper motor

MPEG (= Sainghrúpa m4 Scannánaíochta, An)

MPEG, Moving Picture Experts Group

MPI (= comhéadan m1 ilphrótacal)

MPI, multiple protocol interface

MPU (= aonad m1 micreaphróiseálaí)

MPU, microprocessor unit

ms (= milleashoicind m4)

ms, millisecond s

MSB (= giotán m1 is mó suntas)

MSB, most significant bit

MSI (= comhtháthú m meánscála)

MSI, medium-scale integration

MSK (= eochrú m íosiomlaoide)

MSK, minimum shift keying

MTBF (= meán-am m3 idir theipeanna)

MTBF, mean time between failures

m-thráchtáil f3 (= tráchtáil f3 mhóibíleach)

m-commerce, mobile commerce

MTTR (= meán-am m3 deisiúcháin)

MTTR, mean time to repair

MTTSR (= meán-am m3 go hathbhunú seirbhíse)

MTTSR, mean time to service restoral

MTU (= uasaonad m1 tarchuir)

MTU, maximum transmission unit

m4

mu s

MU (= ilúsáideoirí gpl as a)

MU, multi-user a

múch v

shut down

múchadh m (gs -chta)

shutdown s

múchadh m ordúil

orderly shutdown

múchadh m slán

safe shutdown, graceful shutdown

múchadh m tobann

sudden shutdown

mú-chiorcad m1

mu-circuit s

muinbhuail v

overstrike v

múnlú m céim ar chéim

stepwise refinement

múnlú m insteallta

injection moulding

múscailt f2

wakeup s

MUX (= ilphléacsóir m3)

MUX, multiplexer s

MW (= meántonn f2)

MW, medium wave

Mylar

Mylar s