jargon n

béarlagair fir4

 

jeer v

(br) ag fonóid (faoi)

 

jeering n

fonóid bain2

 

job n

(employment)

post fir1

 

job n

(task)

cion (fir4) oibre,

obair bain2

 the Minister has done a good

 job

tá a chuid oibre déanta go maith ag an Aire

 

job analysis n

anailís (bain2) oibre

 

job centre n

malartán (fir1) fostaíochta

 

job-creation programme n

clár (fir1) cruthaithe post

 

job description n

sonraí (fir4 iol) poist

 

job evaluation n

meastóireacht (bain3) oibre

 

job loss n

caillteanas (fir1) post

 

job market n

margadh (fir1) fostaíochta

 

job mobility n

soghluaisteacht (bain3) ó phost go chéile

 

job sharing n

postroinnt bain3

 

job specifications npl

sonraí (fir4 iol) oibre

 

job vacancy n

folúntas fir1

 

joint adj

comh- réim

 

joint chair n

comhchathaoirleach fir1

 

joint finance / funding n

cómhaoiniú fir

 

joint planning n

comhphleanáil bain3

 

joint provision n

comhsholáthar fir1

 

joint scheme n

comhscéim bain2

 

joint secretariat n

comhrúnaireacht bain3

 

joint secretary n

comhrúnaí fir4

 

joint sovereignty n

comhcheannas fir1

 

joint venture n

comhfhiontar fir1

joint-venture project

tionscadal (fir1) comhfhiontair

 

journalism n

iriseoireacht bain3

 

journalist n

iriseoir fir3

 

judg(e)ment n

(adjudication)

breithiúnas fir1

 

judg(e)ment n

(opinion)

tuairim bain2

 

judge n

breitheamh fir1

 

judge v

tugann (br) breithiúnas

 

judicature n

an bhreithiúnacht bain3

 

judicial adj

breithiúnach aid

Judicial Bench

Binse (fir4) na mBreitheamh

 

judicial inquiry n

fiosrúchán (fir1) breithiúnach / dlíthiúil

 

judicial investigation n

imscrúdú (fir) breithiúnach

 

judicial review n

athbhreithniú (fir) breithiúnach

 

judiciary n

na breithiúna fir1 iol

 

juggernaut n

arracht fir3 (bóthair)

 

junction n

acomhal fir1

 

Junior Certificate n

Teastas (fir1) Sóisearach

 

junior minister n

aire (fir4) sóisearach

 

junior school n

scoil (bain2) shóisearach

 

jurisdiction n

dlínse bain4

under the jurisdiction of

faoi dhlínse

 

jurisprudence n

dlí-eolaíocht bain3

 

jury n

giúiré fir4,

coiste (fir4) dháréag

 

just adj

cóir aid

 

justice n

ceartas fir1

 

Justice n of the Peace

Giúistís (fir4) Síochána

 

justifiable adj

inchosanta aid

justifiable homicide

dúnbhású (fir) dlíthiúil

 

justification n

fírinniú fir,

bonn (fir1) cirt

shows justification for that

taispeánann an bonn cirt atá

leis sin

 

justify v

fírinníonn br,

seasann (br) le

she justified her action

sheas sí lena beart

 

juvenile bureau n

biúró (fir4) in aghaidh na hógchiontachta

 

juvenile court n

cúirt (bain2) d'ógánaigh

 

juvenile crime n

ógchiontacht bain3

 

juvenile offender n

ógchiontóir fir3