rabharta m4 pingeacha

ping storm

rabhchán m1

beacon s

raca m4

rack s

racáil v suas

rack-up v

RAD (= mearfhorbairt f3 feidhmchlár)

RAD, rapid application development

rada- pref (= radai- pref)

radio- pref

radai- pref (= rada- pref)

radio- pref

radaimhinicíocht f3

radio frequency, RF

radaíocht f3

radiation s

radaíocht f3 infridhearg

infrared radiation

Radaisheirbhísí fpl Ginearálta Paicéad (= GPRS)

General Packet Radio Services, GPRS

radar m1

radar s

radharc m1 (= amharc m1)

view1 s

RAID (= eagair mpl iomarcacha dioscaí neamchostasacha, eagair mpl iomarcacha dioscaí neamhspleácha)

RAID, redundant arrays of independent disks, redundant arrays of inexpensive disks

raidian m1

radian s

raidió m4

radio s

raidió m4 ultra-leathanbhanda

ultra wideband radio

ráiteas m1

statement s

ráiteas m1 baiscrialúcháin

batch control statement

ráiteas m1 caoch

dummy statement

ráiteas m1 CASE

CASE statement

ráiteas m1 coinníollach

conditional statement

ráiteas m1 folamh

empty statement

ráiteas m1 is gá agus is leor

if-statement s

ráiteas m1 lipéadaithe

labelled statement

ráiteas m1 rialúcháin

control statement

ráiteas m1 sainithe faidhbe

problem definition statement

ráiteas m1 sannacháin

assignment statement

ráitis mpl ordaitheacha

imperative statements

RAM (= cuimhne f4 randamrochtana)

RAM, random-access memory

RAM dinimiciúil (= DRAM)

dynamic RAM, DRAM

RAM dinimiciúil breisithe (= EDRAM)

enhanced dynamic RAM, EDRAM

RAM Dinimiciúil Ilbhanc (= MDRAM)

Multibank Dynamic RAM, MDRAM

RAM fearóileictreach (= FRAM)

ferroelectric RAM, FRAM

randam- pref (= randamach a)

random a

randamach a (= randam- pref)

random a

randamacht f3

randomness s

randamrochtain f3

random access

rangaigh v

classify v, rank v

rangú m ar fheidhmíocht DBMS

DBMS performance classification

rangú m córas próiseála

processing system classification

rangú m stórála sonraí DBMS

DBMS data storage classification

rangú m treoracha

classification of instructions

rannán m1

section s

rannann f2 (Mth.)

dividend s

rannán m1 túsaithe

initialization section

rannearraí mpl

shareware s

rannpháirtí m4

subscriber s

rannpháirtíocht f3

participation s

rannpháirtíocht f3 éigeantach

mandatory participation

rannpháirtíocht f3 iomlán

total participation

rannpháirtíocht f3 pháirteach

partial participation

rannpháirtíocht f3 roghnach

optional participation

raon m1

range s

raon m1 dinimiciúil

dynamic range

raon m1 earráide

error range

raon m1 foscripte

subscript range

raon m1 leathanach

page range

rapar m1

wrapper s

rastar m1

raster s

ráta m4

rate s

ráta m4 aimsithe

hit rate

ráta m4 aisfhothaithe

feedrate s

ráta m4 aistrithe (= ráta m4 traschurtha)

transfer rate

ráta m4 aistrithe sonraí (= ráta m4 traschurtha sonraí)

data transfer rate

ráta m4 athléite

second-read rate

ráta m4 athnuachana

refresh rate

ráta m4 athraithe

rate of change

ráta m4 atriallta bíge (= prr)

pulse repetition rate, prr

ráta m4 bád

baud rate

ráta m4 carachtar

character rate

ráta m4 céadléite (= FRR)

first read rate, FRR

ráta m4 cloig

clock rate

ráta m4 comhréidh

flat rate

ráta m4 earráidí

error rate

ráta m4 earráidí eochraithe

keying-error rate

ráta m4 giotán

bit rate

ráta m4 glan aistrithe sonraí (= ráta m4 glan traschurtha sonraí)

effective data-transfer rate

ráta m4 glan tarchurtha

effective transmission rate

ráta m4 glan traschurtha sonraí (= ráta m4 glan aistrithe sonraí)

effective data-transfer rate

ráta m4 meandarach aistrithe (= ráta m4 meandarach traschurtha)

instantaneous transfer rate

ráta m4 meandarach traschurtha (= ráta m4 meandarach aistrithe)

instantaneous transfer rate

ráta m4 samplála

sampling rate

ráta m4 scanta (= scanráta m4, tréimhse f4 athghiniúna)

scanning rate

ráta m4 tarchurtha

transmission rate

ráta m4 teipeanna

failure rate

ráta m4 teipeanna comhpháirte

part failure rate

ráta m4 traschurtha (= ráta m4 aistrithe)

transfer rate

ráta m4 traschurtha sonraí (= ráta m4 aistrithe sonraí)

data transfer rate

RAWA (= léigh v rud ar bith/scríobh uile)

RAWA, read any/write all

RDBMS (= córas m1 bainistíochta bunachar sonraí coibhneasta)

RDBMS, relational database management system

ré- pref (= réidh a)

even a

réad- pref (Mth.) (= réadach a)

real2 a

réadach a (Mth.) (= réad- pref)

real2 a

réadfhréamhacha fpl (= fréamhacha fpl réadacha)

real roots

réadluachanna mpl

real values

réadúil a

realistic a

réaduimhir f5 (= uimhir réadach)

real number

réalóir m3

developer s

réaltacht f3 fhíorúil (= VR)

virtual reality, VR

réamhamharc m1

preview s

réamhchinn v

predetermine1 v

réamhchinnte a

predetermined1 a

réamhchoinníoll m1

precondition s

réamhdhearbhaigh v

predetermine2 v

réamhdhearbhaithe a

predetermined2 a

réamhfhocal m1

prolog s

réamhfhocal m1 gnáis

procedure prolog

réamhghabhálach a

pre-emptive a

réamhghiotáin mpl

preamble s

réamhléamh m1

read ahead

réamh-mháistirchóipeáil f3

premastering s

réamhoird gs as a

preorder a

réamhphróiseálaí m4

preprocessor s

réamhphróiseálaí m4 macraí

macro preprocessor

réamhriachtanas m1

prerequisite s

réamh-ríomhchláraithe a

preprogrammed a

réamhshainithe a

predefined a

réamhshocraigh v

preset v

réamhshocrú m (gs -raithe) (= rogha f4 réamhshocraithe)

default setting, default s

réamhshórtáil v

presort v

réamhshuite a

prefix2 a

réamhthagairt f3

forward reference

réamhthaifeadta a

prerecorded a

réamhthiomsaitheoir m3

precompiler s

réastat m1

rheostat s

réasúnú m (gs -naithe)

reasoning s

réasúnú m analachúil

analogical reasoning

réasúnú m ar mheitileibhéal

meta-level reasoning

réasúnú m i dtreo na sprice/slabhrú ón chonclúid siar See réasúnú i dtreo na sprice/slabhrú ón gconclúid siar.

réasúnú m i dtreo na sprice/slabhrú ón gconclúid siar (= réasúnú m i dtreo na sprice/slabhrú ón chonclúid siar)

goal-driven reasoning/backward chaining

reatha gs as a

current2 a, working1 a

recto

recto s

réidh a (= ré- pref)

even a

réigiún m1 féidearthachta

feasibility region

réigiún m1 ineagarthóireachta

editable region

réiltín m4

asterisk s

réimír f2

prefix1 s

réimse m4

field s

réimse m4 áiritheora

counter field

réimse m4 aonfhaid

fixed-length field

réimse m4 bunachar sonraí

database field

réimse m4 carachtar

character field

réimse m4 fórsa

field of force

réimse m4 giotán

bit field

réimse m4 giotán gníomhach

active bit field

réimse m4 ilfhaid

variable-length field

réimse m4 inathraithe

variable field

réimse m4 maighnéadach

magnetic field

réimse m4 na seoltaí

address field

réimse m4 ordaithe

command field

réimse m4 poiblí

public field

réimse m4 pointeora

pointer field

réimse m4 rialúcháin

control field

réimse m4 sainithe

defined field

réimse m4 slánuimhreach

integer field

réimse m4 sonraí

data field

réimse m4 téacs

text field

réimse m4 uimhriúil

numeric field

réise f4

span s

réise f4 earráidí

error span

réiteach1 m1

solution s

réiteach2 m1

reconciliation s

réiteach3 m1

root1 s

réiteach m1 fo-optamach

suboptimal solution

réiteach m1 gnásúil fadhbanna

procedural problem-solving

reoigh v

freeze v

réphaireacht f3

even parity

ré-uimhir f5 (gs -mhreach)

even number

RFI (= trasnaíocht f3 radaimhinicíochta)

RFI, radio frequency interference

RGB (= dearg, uaine, gorm)

RGB, red, green, blue

riachtanais mpl chrua-earraí

hardware requirements

riachtanais mpl feidhmíochta

performance requirements

riachtanais mpl sonraí

data requirements

riachtanas m1

requirement s

riachtanas m1 ar leibhéal na seirbhíse

service-level requirement

riachtanas m1 faisnéise

information requirement

riachtanas m1 feidhmeanna

functional requirement

riachtanas m1 neamhfheidhmiúil

nonfunctional requirement

riail f5

rule s

rialacha fpl Codd

Codd's rules

rialacha mpl sláine sonraí

data integrity rules

rialacha fpl stíle

style rules

rialacha fpl tátail

inference rules

rialacha fpl tosaíochta

precedence rules

rialaigh v

control1 v

rialaitheoir m3

controller2 s

rialaitheoir m3 comhéadan líonra

network interface controller

rialaitheoir m3 cúltaca fearann (= BDC)

backup domain controller, BDC

rialaitheoir m3 diosca

disk controller

rialaitheoir m3 earráidí

error controller

rialaitheoir m3 fearainn

domain controller

rialaitheoir m3 ionchurtha/aschurtha

input/output controller

rialaitheoir m3 na n-idirbhristeacha tosaíochta

priority interrupt controller

rialaitheoir m3 nasc cumarsáide

communications link controller

rialaitheoir m3 príomhfhearainn (= PDC)

primary domain controller, PDC

rialaitheoir m3 sonraí

data controller

rialaitheoir m3 sreafa aschuir

output stream controller

rialóir m3

ruler s

rialtán m1

controller3 s, control3 s, regulator s

rialtán m1 airde

volume control

rialtán m1 gile

brightness control1

rialtán m1 tadhaill

touch control

rialtóir m3

controller1 s

rialú m (gs -laithe) (= rialúchán m1)

control2 s

rialú m aisfhotha

feedback control

rialú m cáilíochta

quality control

rialú m cascáideach

cascade control

rialúchán m1 (= rialú m)

control2 s

Rialúchán m1 Lánroghnach Rochtana (= DAC)

Discretionary Access Control, DAC

rialúchán m1 rochtana

access control

rialú m comhreatha

concurrency control

rialú m comhreathach

concurrent control

rialú m dénártha cumarsáide sioncronaí (= Bisync)

binary synchronous communications control, Bisync

rialú m earráidí

error control

rialú m fútrála

jabber control

rialú m gile

brightness control2

rialú m idirmheánach

intermediate control

rialú m ionchurtha/aschurtha

input/output control

rialú m láimhe

manual control

rialú m línte

line control

rialú m líonra

network control

rialú m loighciúil (an) naisc (= LLC)

logical link control, LLC

rialú m lúibe

loop control

rialú m maoirseachta

supervisory control

rialú m na n-orduithe

command control

Rialú m Nasctha Ardleibhéil Sonraí (= HLDLC)

High-Level Data Link Control, HLDLC

Rialú m Nasctha Shioncronaigh Sonraí (= SDLC1)

Synchronous Data Link Control, SDLC1

rialú m nasctha sonraí (= DLC)

data link control, DLC

rialú m ordlathach (an) nasctha sonraí (= HDLC)

hierarchical data link control, HDLC

rialú m próiseála jabanna

job processing control

rialú m próisis

process control

rialú m rochtana meáin (= MAC)

medium access control, MAC

rialú m rochtana sonraí

data access control

rialú m seachtrach

external control

rialú m seicheamhach

sequential control

rialú m sonraí

data control

rialú m uimhriúil

numerical control, numeric control

rialú m úsáide comhreathaí

controlling concurrent usage

rian m1

track2 s

rianaigh v

track1 v

rianchéim f2

track pitch

rian m1 cloig

clock track

riandlús m1

track density

rian m1 fothaithe

feed track

rian m1 iniúchta

audit trail

rianliathróid f2

trackball s

rianta mpl san orlach

tracks per inch

rian m1 téipe

tape track

rianú m (gs -naithe)

tracking s

rianú m idirbhirt

transaction tracking

rianú m4 siar

backtracking s

riar1 v (= leithdháil v)

allocate v

riar2 m (gs -tha) (= leithdháileadh m)

allocation1 s

riar3 m4 (= leithdháileachán m1)

allocation2 s

riar v am (ar)

dispatch v

riar m4 ciú(nna)

queue discipline

rí-ardmhinicíocht f3 (= EHF)

extremely high frequency, EHF

riarthóir m3 ama

dispatcher s

riarthóir m3 bunachar sonraí

database administrator

riarthóir m3 líonra

network administrator

riarthóir m3 sonraí

data administrator

rí-chomhdhlúite a

extracondensed a

rífhairsingithe a

extra-expanded a

rindreáil1 v

render v

rindreáil2 f3

rendering s

ríog f2

impulse s

ríomh1 v

compute v

ríomh2 m (gs ríofa) (= ríomhaireacht f3)

computation1 s, computing s

ríomh3 m3 (pl -anna) (= ríomhaireacht f3)

computation2 s

ríomh- pref

computer2 a, electronic a

ríomhaíocht f3

computistics s

ríomhaire m4

computer1 s

ríomhaireacht f3 (= ríomh3 m3)

computation2 s

ríomhaireacht f3 chandamach

quantum computing

ríomhaireachtúil a

computational a

ríomhaire m4 aidhme

object computer

ríomhaire m4 aisioncronach

asynchronous computer

ríomhaire m4 analógach

analog computer

ríomhaire m4 ardfheidhmíochta

high-performance computer

ríomhaire m4 baile

home computer

ríomhaire m4 boise (= cúntóir m3 digiteach pearsanta, PDA)

hand-held computer, hand-held1 s

ríomhaire m4 caolcheannach

little-endian computer

ríomhaire m4 cliaint

client computer

ríomhaire m4 comhuainíochta

parallel computer, simultaneous computer

ríomhaire m4 cuimhne príobháidí

private-memory computer

ríomhaire m4 cuimhne scartha

disjoint-memory computer

ríomhaire m4 deisce

desktop computer

ríomhaire m4 den chéad ghlúin

first generation computer

ríomhaire m4 den cheathrú glúin

fourth generation computer

ríomhaire m4 den chúigiú glúin

fifth-generation computer

ríomhaire m4 den dara glúin

second generation computer

ríomhaire m4 den tríú glúin

third generation computer

ríomhaire m4 digiteach

digital computer

ríomhaire m4 glúine

laptop computer, notebook computer

ríomhaire m4 hibrideach

hybrid computer

ríomhaire m4 ilfhóinteach

general-purpose computer

ríomhaire m4 ilnód

multinode computer

ríomhaire m1 incriminteach

incremental computer

ríomhaire m4 iniompartha

portable computer

ríomhaire m4 le tacar laghdaithe treoracha (= RISC)

reduced instruction-set computer, RISC

ríomhaire m4 líonra

network computer

ríomhaire m4 mórcheannach

big-endian computer

ríomhaire m4 optúil

optical computer

ríomhaire m4 pearsanta

personal computer, PC

ríomhaire m4 pearsanta iontaofa

trusted PC

ríomhaire m4 pearsanta tionsclaíoch (= PC tionsclaíoch)

industrial PC

ríomhaire m4 píopáilte

pipelined computer

ríomhaire m4 sainchuspóireach

special-purpose computer

ríomhaire m4 saorsheasaimh

stand-alone model

ríomhaire m4 satailíteach

satellite computer

ríomhaire m4 sioncronach

synchronous computer

ríomhaire m4 sreafa sonraí

data-flow computer

ríomhaire m4 tacar treoracha coimpléascacha (= CISC)

Complex Instruction Set Computer, CISC

ríomhaire m4 táibléid

tablet computer

ríomhaire m4 tiomnaithe

dedicated computer

ríomhaire m4 veicteoireach

vector computer

ríomhairigh v

computerize v

ríomhairí mpl meánraoin

midrange computers

ríomhairí mpl seicheamhacha

sequential computers

ríomhairithe a

computerized a

ríomhairiú m (gs -rithe)

computerization s

ríomhanailíseoir m3 difreálach

electronic differential analyser

ríomhbhaincéireacht f3

computer banking

ríomhbheochan f3

computer animation

ríomhchárta m4 gnó (= v-chárta m4)

electronic business card

ríomhchlár m1 (= clár2 m1)

computer program, program2 s

ríomhchlár m1 aidhme

object program

ríomhchláraigh v

program1 v

ríomhchlár m1 aimsithe lochtanna

fault-location program

ríomhchlár m1 aimsithe víreas

virus detection program

ríomhchlár m1 áirge

utility program

ríomhchlár m1 aistriúcháin

translating program

ríomhchláraitheoir m3

computer programmer, programmer s

ríomhchláraitheoir m3 córais

system programmer

ríomhchláraitheoir m3 córas

systems programmer

ríomhchláraitheoir m3 PROM

PROM programmer

ríomhchláraitheoir m3 tacaíochta

support programmer

ríomhchlár m1 aithrise teirminéil (= TEP)

terminal emulation program, TEP

ríomhchlár m1 (an) úsáideora

user program

ríomhchlár m1 aon-tardhula

single-pass program

ríomhchlár m1 athiontrálach

re-entrant program

ríomhchlár m1 bogearraí

software program

ríomhchlár m1 córais

system program

ríomhchlár m1 cúlra

background program

ríomhchlár m1 diagnóiseach

diagnostic program

ríomhchlár m1 faire

watchdog program

ríomhchlár m1 faoi thiomáint orduithe

command-driven program

ríomhchlár m1 faoi thiomáint roghchláir

menu-driven program

ríomhchlár m1 féin-athshuite

self-relocating program

ríomhchlár m1 foinseach

source program

ríomhchlár m1 forlíontach (= breiseán m1)

add-in program

Ríomhchlár m1 Ginte Tuarascála (= RPG)

Report Program Generator, RPG

ríomhchlár m1 ilphasanna

multiphase program

ríomhchlár m1 ilsnáitheanna

multithread(ed) program

ríomhchlár m1 il-tardhulanna

multiple-pass program

ríomhchlár m1 in-athshuite

relocatable program

ríomhchlár m1 ionchurtha

input program

ríomhchlár m1 léirmhínithe (= ríomhchlár m1 léirmhínitheach aistriúcháin)

interpret program

ríomhchlár m1 léirmhínitheach aistriúcháin (= ríomhchlár m1 léirmhínithe)

interpretive translation program

ríomhchlár m1 líneach

linear program

ríomhchlár m1 líníochta

draw program

ríomhchlár m1 lonnaithe

resident program

ríomhchlár m1 lonnaithe rialúcháin

resident control program

ríomhchlár m1 lorgtha

trace program

ríomhchlár m1 maoirseachta

supervisory program

ríomhchlár m1 méire (= méar f2)

finger program

ríomhchlár m1 péinteála

paint program

ríomhchlár m1 rialaithe jabanna

job control program

ríomhchlár m1 rialaithe líonra (= NCP2)

network control program, NCP2

ríomhchlár m1 rialúcháin

control program

ríomhchlár m1 rite

execution program, executive program

ríomhchlár m1 scortha (= gnáthamh m1 scortha)

exit program

ríomhchlár m1 seiceála

checking program

ríomhchlár m1 spleách

dependent program

ríomhchlár m1 stóráilte

stored program

ríomhchlár m1 suiteála

installation program

ríomhchlár m1 taispeána

demonstration program

ríomhchlár m1 tástála

test program

ríomhchlár m1 tiontúcháin

conversion program

ríomhchlár m1 tulrach

foreground program

ríomhchlárú m (gs -raithe) (= ríomhchlárúchán m1)

computer programming, programming s

ríomhchlárú m (atá) bunaithe ar oibiachtaí (= OOP)

object-oriented programming, OOP

ríomhchlárú m candamach

quantum programming

ríomhchlárú m cearnach

quadratic programming

ríomhchlárúchán m1 (= ríomhchlárú m)

programming s, computer programming

ríomhchlárú m géiniteach

genetic programming

ríomhchlárú m idirghníomhach

interactive programming

ríomhchlárú m macraí

macroprogramming s

ríomhchlárú m neamhlíneach

nonlinear programming

ríomhchlárú m ó bharr anuas

top-down programming

ríomhchlárú m ó bhun aníos

bottom-up programming

ríomhchlárú m optamach

optimum programming

ríomhchlárú m siombalach

symbolic programming

ríomhchlárú m struchtúrtha

structured programming

ríomhchlárú m struchtúrtha Jackson

Jackson structured programming

ríomhchomhad m1

e-file s

ríomhchomhdaithe a

e-filed a

ríomhchórais mpl pholaimheán

polymedia computer systems

ríomhchóras m1

computer system, electronic system

ríomhchuidithe a

computer-aided a, computer-assisted a

ríomhchumhacht f3

computing power

ríomhdhearadh1 m1

computer design1

ríomhdhearadh2 m (gs -rtha)

computer design2

ríomhdhearadh m táirgí

electronic product design

ríomhdhúch m1

electronic ink

ríomhéifeachtaí fpl

computer effects

ríomhfhoghlaim f3 (= oiliúint f3 (atá) bunaithe ar an nGréasán)

e-learning s

ríomhfhoinsiú m allamuigh

e-outsourcing s

ríomhgheata m4 coiteann

common electronic gateway

ríomhghinte a

computer-generated a

ríomhghnó m4

e-business s, electronic business

ríomhghrafaic f2

computer graphics

Ríomh-Idirbheart m1 Slán

Secure Electronic Transaction

ríomhiris f2

electronic magazine, e-zine s

ríomh-irisleabhar m1

e-journal s, electronic journal

ríomhlann f2 (= seomra m4 ríomhaireachta)

computer laboratory, computer room

ríomhleabhar m1

electronic book, e-book s

ríomh-mharcáil f3

electronic markup

ríomh-mhicreagrafaic f2

computer micrographics

ríomh-mhiondíol m3

electronic retailing, e-tailing s

ríomhnuachtán m1

electronic newspaper

ríomhoibríocht f3

computer operation

ríomhpháipéar m1

electronic paper, e-paper s

ríomhphost m1 (= r-phost m1)

electronic mail, e-mail s

ríomhphróiseáil f3 sonraí

electronic data processing

ríomhsheirbhís f2 déanta coinní

computer dating service

ríomhsheirbhísí fpl

e-services spl

ríomhsheoladh m (gs -alta) (= seoladh m ríomhphoist)

electronic address

ríomhshíniú m (gs -nithe) (= síniú m digiteach)

e-signature s

ríomhsholáthar m1

e-procurement s

ríomhtheachtaireacht f3 (= teachtaireacht f3 ríomhphoist)

e-mail message, mail message

ríomhthráchtáil f3

electronic commerce, e-commerce s

ríomhvótáil f3

electronic voting, e-voting s

riosca m4

risk s

RIP1 (= próiseálaí m4 íomhánna rastair)

RIP1, raster image processor

RIP2 (= Prótacal m1 Faisnéise Ródaithe)

RIP2, Routing Information Protocol

RISC (= ríomhaire m4 le tacar laghdaithe treoracha)

RISC, reduced instruction-set computer

rith1 v

execute v, run3 v

rith2 m (gs rite)

execution s, run2 s

rith3 m3 (gs reatha pl rití)

run1 s

rith m coinníollach

conditional execution

rith m3 comhuaineach

parallel run

rith m ilchlár

multiprogramming s

rith m seicheamhach

sequential execution

rith m3 tástála

test run

rith m treorach

instruction execution

rith m treoracha comhuaineacha

parallel instruction execution

rith m3 trialach

dry run

RLE (= ionchódú m fad reatha)

RLE, run length encoding

m4 (pl -nna)

row s

róbaitic f2

robotics s

róbat m1

robot s

Robin Hood

Robin Hood

rochtain f3

access s

rochtain f3 chiúáilte

queued access

rochtain f3 chomhreathach

concurrent access

rochtain f3 chomhuaineach

parallel access, simultaneous access

rochtain f3 comhaid

file access

rochtain f3 comhaid agus comhadlainne

file and directory access

rochtain f3 Gréasáin

Web access

rochtain f3 Idirlín

Internet access

rochtain f3 láithreach

immediate access

rochtain f3 mhoillithe

delayed access

rochtain f3 neamhúdaraithe

unauthorized access

rochtain f3 sheicheamhach

sequential access

rochtain f3 sonraí

data access

rochtain f3 údaraithe

authorized access

ród m1

route s

ródaire m4

router s

ródaire m4 Idirlín

Internet router

ródaire m4 ilchraolacháin

mrouter s, multicast router

ródaire m4 ilphrótacal

multiprotocol router

ródú m (gs -daithe) (= ródúchán m1)

routing s

ródúchán m1 (= ródú m)

routing s

ródú m malartach

alternate routing

ródú m poll péiste

wormhole routing

ródú m teachtaireachtaí

message routing

rogha f4

option s

rogha f4 comhadlainne

directory option

rogha f4 córais theicniúil

technical system option

rogha f4 córas gnó

business system option

rogha f4 Cuir le

Add option

rogha f4 Leasaigh

Amend option

roghanna fpl breise comhdúcháin

filing extras

roghanna fpl cuardaigh simplí, tréana nó ualaithe

simple, power or weighted search options

roghanna fpl Idirlín

Internet options

roghanna fpl tiomsaitheora

compiler options

rogha f4 réamhshocraithe (= réamhshocrú m)

default option

roghchlár m1

menu s

roghchlár m1 áirge cumraíochta

set-up utility menu

roghchlár m1 aníos

pop-up menu

roghchlár m1 anuas

drop-down menu, pull-down menu

roghchlár m1 zúmála

zoom drop-down menu

roghnach a

optional a

roghnaigh v

select v

roghnaíoch a

selective a

roghnaíocht f3

selectivity s

roghnóir m3

selector s

roghnóir m3 CASE

CASE selector

roghnóir m3 réimsí

field selector

roghnóir m3 voltais

voltage selector

roghnú m (gs -naithe) (= roghnúchán m1)

selecting s, selection s

roghnúchán m1 (= roghnú m)

selection s

roinn1 v

divide v

roinn2 v (= comhroinn v)

share v

roinn v scáileán

split screen1

roinnt f2

division s

roinnteoir m3 (Mth.)

divider s, divisor s

roinnteoir m3 analógach

analog divider

roinnteoir m3 poitéinsil ionduchtaigh (= IPOT)

inductive potential divider, IPOT

rointgin f2 (pl )

roentgen s

ról m1 aonáin

entity role

ROLAP (= próiseáil f3 choibhneasta anailíseach ar líne)

ROLAP, relational online analytic processing

rolladh m (gs -llta)

rolling s

rolladh m siar

rollback s

roll v amach

roll out

rolla m4 úsáideoirí

user roll

roll v isteach

roll in

rólódáil f3

overloading1 s

ROM (= cuimhne f4 inléite amháin)

ROM, read-only memory

róshreabhadh m (gs -eafa)

overflow s

róshreabhadh m buicéid

bucket overflow

róshreabhadh m slánuimhreach

integer overflow

róshreabhadh m uimhríochta

arithmetic overflow

róthéamh m1

overheating s

rothlach a

rotational a

rothlaigh v

rotate v

rothlú m (gs -laithe)

rotation s

rothlú m téacs

text rotation

roth m3 nóinín (= nóinín m4)

daisy-wheel s

rothphrintéir m3

wheel printer

roth m3 priontála

print wheel

RPG (= Ríomhchlár m1 Ginte Tuarascála)

RPG, Report Program Generator

r-phost m1 (= ríomhphost m1)

e-mail s, electronic mail

r-phost m1 Idirlín

Internet e-mail

rpm (= imrothluithe mpl sa nóiméad)

rpm, revolutions per minute

RS (= deighilteoir m3 taifead)

RS, record separator

RTF (= Formáid f2 Mhéith-Théacs)

RTF, Rich Text Format

RTL (= loighic f2 friotóirí is trasraitheoirí)

RTL, resistor-transistor logic

RTS (= iarratas m1 ar sheoladh)

RTS, request to send

rúisc f2

burst1 s

rúnscríobh v

encipher v, cipher1 v

rúntéacs m4

ciphertext s

RZ (= fill v ar nialas)

RZ, return-to-zero